Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı)

15 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A.BAYINDIR: Bugün Nisa suresinin 25.ayetini okuyacağız. Bu ayetin yarısını geçen hafta okumuştuk. Kalan yarısı ile ilgili hükümleri bugün okumaya çalışacağız. Konumuzun ana başlığı: Recm Cezası Konusunda Şii-Sünni ittifakı. Son zamanlarda hemen her dersimizde bu ittifaktan bahsediyoruz biliyorsunuz. İslamı kötü gösterecek şeylerde tam bir ittifak olduğunu görüyoruz. Bj bizim önümüzdeki en büyük problemdir. Çünkü bugün dünyada islam dediğiniz zaman ikiye ayrılıyor. Ya şii müslümanlığı ya sünni müslümanlığı. Kuran öğreniminden başlamak sureti ile en üst seviyeye çıkıncaya kadar insanlar bu sınırların dışına taşmıyorlar. Allah’ın kitabı, Resulullah’ım söz ve uygulamaları bunların gerisinde kalıyor. Yani esas olan şii ve sünni mezhepler oluyor. Dışarıya baktığınız zaman islam bu. C.Hakka sonsuz şükürler olsun bugün artık bunları bütünüyle ortaya çıkarmak nasip oldu. Tabi benim şahsen sevincim fazla şu açıdan: çocukluğumdan itibaren her namazda şu duayı yapardım; “Ya Rabbi, bu dine yapılabilecek en büyük hizmeti bana nasip et”. Çok şükür elhamdulillah C.Hakk nasip etti hamdolsun. Şimdi bu insanların islam diye tanıdığı şeyin şiisi ile sünnisi ile aslında islam olmadığını göstermek benim hiç bir zaman hayal edemeyeceğim bir noktaydı. İşid denen bir olgunun yıllardır varlığı ve son zamanlarda da artık giderek büyük bir problem olarak gözükmüş olması da bu açıdam çok önemli. Çünkü bu geleneksel islamı onlar uygulamaya koyduğu zaman bütüm dünyanın tepkisi oluşuyor. Aslında o tepki fıtratın tepkisi. Yani mesela bir bardak suyun içerisine bazı kötü maddeler katın, bir adama verin içsin. Adam müslüman da olsa gayrı müslim de olsa dünyanın neresinden yaşayan birisi de olsa ona tepki gösterir “bu içilir mi” der hemen geri verir. “İçilmez ya tadı çok kötü der değil mi? İşte siz, islamı saflığından koparır, içerisine bir takım yabancı maddeler karıştırırsanız bunu hiç kimsenin fıtratı kabul etmez. Şimdi bu anda onu yaşıyoruz. Yeryüzündeki müslümanlar da son bir iki asırdır işte batı ağırlıklı bir hayat yaşıyorlar. Sadece iman konunda müslümanlık inanması gereken şeyler, ibadetler ama onun dışındaki sosyal hayat, hukuki ilişkiler dediğiniz zaman tamamen batı kafası ile hareket ediyorlar. Batı kafasının faydası şu: batılılar, Fransız ihtilalinden sonra fıtratlarına dönmeye başladılar. Fıtratlarına dönünce bir takım yanlışları görmeye başladılar. İşte bizimkiler de o vesile ile fıtratlarına döndüler. Şimdi bu geleneksel islama ciddi anlamda bir tepki var dünyanın her tarafında. Türkiye’de de var. Bu tepkiyi anlamak gerekiyor ve fıtrata uygun olan yani Allah’ın kitabına uygun olan islamı bu vesile ile doğru anlatmak icabediyor.

25.ayetin başından alıyoruz. C. Hakk orada şöyle buyuruyor: NİSA, 25.. Ayet: Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati: içimizden kim namuslu mümin kadınları nikahlama konusunda yeterli güce sahip değilse/eli geniş değilse”, “fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat: hakimiyetinizin altındaki mümin kızlarınızdan nikahlasın”. Hakimiyet altındaki mümin kızlar esir kızlar demektir. Onları nikahlasın. “vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d “fenkihuhünne bi izni ehlihinne: onları ailelerinin izni ile nikahlayın”. Esir kızların nikahlanmasını da geçen hafta uzun uzun anlatmıştık. Hür kızların nikahlanmasından farklı değildir. Ve yine uzun uzun anlatmıştık: bunlar esirler, bunların odalık olarak kullanılması, cinselliklerinden yararlanma diye bir şey asla yoktur. Bu sonradan yine şii-sünni mezhepler tarafından yüzde yüz ittifakla gösterilem bir şey. Yani asla islam olmayan ama islam gibi gösterilen bir uygulamadır. Dolayısıyla siz bugün islam aleminin hangi üniversitesine gitseniz hangi kütüphanesinin kitaplarını karıştırsanız hangi seviyedeki hocasına sorsanız vereceği cevap: evet islamda cariyelik vardır, cariyelerin cinselliğinden yararlanma hakkı onun yanında bulunan kişidir derler. Tam bir ittifakla söylerler bunu. Bu aslında islam alemine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çünkü Allah’ın dini unutulmuş, yerine tepyeni bir din yani indirilen din bırakılmoş uydurulan din her tarafa hakim olmuş. Bugün Türkiye’de de öyle. Hatta Türkiye’de son zamanlarda nerdeyse Türkiye hurafe cumhuriyetine dönüşüyor. Devletin televizyonlarını açıyorsunuz, gırtlağına kadar hurafe. Yok efendim ayıya binmiş elinde yılanla geliyor birisi, öbürü de ona karşı gösteriş yapıyor; oturduğu duvarı yürütüyor. Bu ne Allah aşkına? Bu ne? Ve devletin televizyonunda bunu yapıyorlar. Doğruları söyleyenlerin konuşacağı duyulmuşsa onu kesinlikle engelliyorlar. Türkiye hurafe cumhuriyetine dönüştü malesef. Yanlış din öğreniminden vazgeçtik, bir de üzerine hurafeler hiç görülmesidiği oranda arttı. Allah diyor ki burada: içinizden namuslu mümin hür kadınlarla nikahlanmaya güç yetiremeyenler hakimiyetiniz/elinizin altındaki mümin cariyelerle nikhlansınlar yani esir kadınlarla nikahlansınlar.fenkihuhünne bi izni ehlihinne: onları ailelerinin izni ile nikahlayın”“ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi: onların mihirlerini kendilerine maruf ölçülerle verin”. Yani o günkü onların fidyeleri ile orantılı bir şekilde. Çünkü fidyelerini verecek gücü olsa zaten alır, hürriyetine kavuşturur. Maruf ölçülerde dediği zaman fidyesinden küçük bir miktar olması gerekir. Ve mihri kadının kendisine verin diyor. Biliyorsunuz geçen hafta Abdurahman okumuştu şurdan. Ahkamul Kuran. Ahkamul Kuran ne demek? Kuranın hükümleri demek değil mi? Cessas, Hanefi  mezhebinin en tepedeki alimlerinden bir tanesidir. O bu ayetin tefsirinde şöyle diyordu hatırlarsanız: “ayetin açık anlamı, mihirlerim o esi kadınların kendisine verilmesinin vacip olduğu şeklindedir”. Yani onu esir kadınların kendisine verilmesi şarttır. “Ama efendilerine vermek vaciptir”. Allah bilmiyor bu işi demek istiyor yani. İşi tam tersine çeviriyor. Niye vacipmiş? Gerekçesi çok çirkin tabi geçen hafta okumuştuk. O cariyenin cinselliğinden yararlanma hakkı kendininmiş, bu hakkı karşı tarafa sattığı için. Bakın evliliğin tek şeyi cinsellikten yararlanma. Evliliğin bir anlamı yok. Ev kuracak, bir aile kuracak, eşi olacak falan bunların hepsi yok. Neymiş ? Bir kadın satmak gibi. Efendim bunu karşı tarafa sattığı için bunun bedeli de kendi hakkıdır diyor. Allah bunu bilmiyor haşa. Ve bunu Ahkamul Kuran denen şeyde. Bu sadece ona mahsus değil ki. Şii-sünni tüm mezheplerin sözü bu. Ama buradan Abdurahman metni okumuştu onu hatırşatmak istedim size. “muhsanatin”: bunlar namuslu olacaklar, muhsana olacaklar. “ğayra müsafihatin: açıkça zinaya gitmeyecekler”. Muhsana: kendilerini koruyacaklar. Cinselliklerini, vücutlarını, kendilerini tamamen korumuş olacaklar evlenmek için. Yani zina etmemiş olacaklar. Zaten açıkşamasını yapıyor: gizli açık yani ne dostları olacak ne açıkça zina edecekler ki evlensinler. Budün esas üzerinde duracağımız konu şu: “fe iza uhsınne: esir kadınlar muhsana oldukları zaman”. Önce zaten muhsanaydılar tekrar muhsana olmaları ne demek olur? Evlendikleri zaman. Size daha önce anlatmıştım. ‘Hısn’ arapçada ‘kale’ye denir. Muhsan: kale içinde korunan demektir. Onu yapana muhsana denir. Kadın bir kendisini korur. İki: toplum onu korumak zorundadır, Allah görev vermiştir. C. Hakk onu korur koyduğu hükümlerle. Bu: namuslu, gizli açık zinaya yaklaşmayan kadının tarifidir. Evlendiği zaman bir de kocası onu koruma göreviyle görevlidir. Dolayısıyla evli olana da muhsana denir. Çünkü 24.ayette Allah öyle söylüyor. Evli kadınlarla evlenmeniz haramdır derken muhsana kelimesini kullanmış Allah. Burada da 25.ayetteki muhsana kelimesi, bekar ama namuslu kadın manasında kullanılmış. Aynı şart esir kadınlar için de koşulmuş. Ondan sonra “fe iza muhsinne: muhsana haline gelirlerse” evlendilerse, kocalarının korumasına girdikleri zaman “fe in eteyne bi fahışetin: eğer bir fuhuş yaparlarsa” muhsana olduktan sonra “fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab: diğer muhsanalarıa verilen azabın yarısı gerekir”. Diğer muhsanalar kim? Evli kadınlar. Kendileri evli kadın haline gelirse diğer evli kadınlara verilen azabın yarısı gerekir. “El azab” kelimesi geçiyor burada. Elif-lamlı. İngilizce bilenler, “the” vardır. Fransızcada “lö, la” vardır. Tanımlama için. İşte arapçada da “el” takısı vardır. Yani “el azab” dendiği zaman “bilinen azab”. O azab ne ile ilgili bir azab olur? Zina ile. Konu zina olduğu için. Değil mi? Bunlar evlendikleri zaman evli kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Peki bunlar evlenmeden zina ederlerse ne olacak? Bu ayette zaten evlenmeden zina ederse onunla evlenilmeyecek ki. Değil mi? Zaten namuslu olma şartı ile evleniliyor. Zaten o sorunun bir anlamı yok. Hemen öyle bir şey yaparak kıvırmaya çalışıyor bazıları. Zaten yukarıda namuslu olmak şartıyla, gizli açık zina etmeme şartıyla evlenilir dedi. Öyle ise zaten evlenmeden önce zina etmiş ise evlenemeyecektir. Şimdi burada diyor ki Allah; “fe iza uhsinne: eğer bu kadınlar evlenirlerse”. Çünkü taliplileri var. “fe in eteyne fahişetin: bir fuhuş ile gelirlerse”, “fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab: diğer kadınlara verilen o azabın yarısı gerekir”. Gelenekte zina eden evli kadınlara verilen azab nedir? Ölüm. Yarısı nasıl olur? Komaya mı sokulur? Ölümün yarısı olur mu? Olmaz değil mi? Peki o zaman o azabın yarısı diyorsa demek ki o azab ikiye bölünebilecek tipten olmalı. Değil mi? İkiye bölünecek tipten olmalı o azab. Hemen bir sayfa geri çevirin, 15.ayette Nisa suresinin şöyle bir şey var: “Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm; kadınlarınızdan fuhuş işlemiş olarak gelenler”, “festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm: onlara karşı 4 şahit getirin”. Bakın burada da kadını ciddi anlamda koruma var. Çünkü 4 tane görgü şahidi kolay kolay tespit edilecek bir iş değildir. Mesela 4 şahit erkekler için yok kadınlar için var. Muhsana kelimesi dedik ya iyice kale gibi korunuyorlar. Ondan sonra “fe in şehidu: onlar şahitlik ederlerse”, “fe emsikuhünne fil büyuti: onları evlerde tutun” ev hapsinde tutun. Ne zamana kadar? “hatta yeteveffahünnel mevtü; ölüm gelip onların hayatlarını sonlandırıncaya kadar”. Ölene kadar ev hapsinde. “ev yec’alellahü lehünne sebıla: yada Allah onlara bir yol açıncaya kadar”. Bundan ne anlarsınız? Yani yeni bir hüküm gelecek demektir değil mi? Allah bir yol açacak. NİSA, 16.. Ayet: Vellezani ye’tiyaniha minküm”. Peki bu kadın. Erkek ne olacak? Kadına 4 şahit. Erkekte onu söylemiyor. “Bunu yapan çiftler” çünkü bir kadın bir de erkek var. “fe azuhüma: ikisine de eziyet edin”. Yani hadi ev hapsini aldık, bir şey demeyecek miyiz? Canını sıkıcı konuşmalar yapacaksın orda. Peki erkek? Erkeği ev hapsine almak yok. Dolaşsın. Erkeğe de şehrin tamamı hapishane haline gelir. Çünkü herkes diyecek ki; “Allah emretmiş; şuna iki laf söyleyeyim”.  “fe in taba ve asleha: tevbe eder durumlarını düzeltirlerse”, “fe a’ridu anhüma: onlara artık bir şey söylemeyin”. “Bir evin içerisinde artık bir şey söylemeyelim. Zaten iyice akıllandı, hatasını anladı” bir süre sonra ondan vazgeçersiniz. Kime anlatacak adam “vallahi de tevbe etim billahi de tevbe ettim dese: karşıdaki yapacağı şeyi yapar yani. Tüm şehir adam için hapisaneden beter olur. Ondan sonra “innellahe kane tevvaber rahıyma: Allah tevbeleri kabul eden ve ikramda bulunandı”. Bu ayetin zina konusunda indirilen ilk ayet olduğu hususunda şii-sünni bütün kaynakların ittifakı var. Hepsi de bunu kabul ediyor. Diyorlar ki; “zina ile ilgili indirilen ilk ayet budur”. Kuranda nesih denen bir olay var. Nesh denir. Mesela bizim türkçede istinsah kelimesi kullanılır. Yeni nesil onu fazla bilmez ama istinsah: nusha çıkarma yani bir şeyin kopyasını çıkarma anlamında kullanılır. Şu yazıyı buraya koyarsınız, buradan bu tarafa temize geçme de denir ona. İşte bir ödev yaparsınız, ödevi temize geçersiniz, temize geçerken bazı yerleri daha düzgün hale getirirsiniz bazı yerlerini çıkarırsınız değil mi? Kuranda da bu tür neshin olduğunu C. Hakk bize bildiriyor. Bakara suresinin 106.ayetinde Allah diyor ki; BAKARA, 106.. Ayet: Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha: herhangi bir ayeti nesh eder yada unutturursak”. Unutturma nasıl olur? Bakım ilk nebiden son nebiye kadar kitap aynı kitaptır. Peki Resulullah tevratı okuyarak mı bu kurana ulaştı? Yok. Allah Cebrail’i gönderdi. Cebrail getirdiği ayetlerin çoğunu önceki kitapların aynısı olarak getirdi. Onun için kuran önceki kitapları onaylayan, tasdik eden bir kitaptır. Mesela hac bütün nebilerde vardır, namaz vardır, zekat vardır, oruç vardır, evlenme, boşanma yani ne isterseniz. Çok az hükümler değişmiştir. Tevratı açarsanız-bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar’da o var-tevratta recm cezası vardır. İncilde recm cezasına atfeden ibareler vardır. Yani zina eden kadın erkeğin taşlanarak öldürülmési vardır. İlk Resulullah’a zina etmiş iki tane yahudi getiriliyor biri erkek biri kadın. Şimdi onlar kendi kitaplarından biliyorlar ki son nebiye gelecek hükümlerde bir hafifleme olacak. Diyorlar ki ; “gidelim oraya, gerken cezayı versin. Yarın Allah’ın huzurunda deriz ki ya Rabbi senin bir nebine gittik, onun verdiği hükme razı olduk”. Geliyorlar Resulullah’a. O konuda herhangi bir ayet inmemiş. Mekke’de inmiş olan Enam suresinde Allah diyor ki ENAM, 90.. Ayet: Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih” bütün nebileri saydıktam sonra “onlar Allah’ın yıl gösterdiği kişiler idi sen de onların yoluna uy” diyor. Sen de onların yoluna uy dediğne göre kendisine herhangi bir hüküm gelmemiş ise yapacağı şey nedir? Gidecek soracak. Resulullah da gidiyor Beyti Midras’a. Betamidraş diyorlar onlar galiba bugün. Aynı kelimeler yani Beyti Midras, tevrat eğitiminin yapıldığı yer Medine’de. Gidiyor diyor ki; “Musa’ya tevratı indiren Allah için bana söyleyin. Zina eden kişilerin cezası nedir?”. Diyorlar ki; “eşeğe ters bindiririz, yüzlerini karartır şehri dolaştırırız. Abdullah Bin Selam Resulullah’ın yanında. Diyor ki; “ya Resulallah, öyle değil”. Orada Resulullah yemin verdirince genç bir haham diyor ki; “eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim”. Açıyor tevratı işte recm cezası uygulanır diye. Peki niye siz uygulamadınız? Diyorlar ki işte recm cezasını eğer itibarlı kişilerden birisi zina ederse ona uygulanmadı, halktan edenlere uygulandı. Halk da isyan etti. Bu defa yüzünü karartıp eşeğe ters bindirme konusunda anlaştık hep onu uyguluyoruz. Resulullah; “ye Rabbi bunlar senin hükmünü öldürdüler, ben bunu ihya edeceğim. İki tane yahudiye recm cezasını uyguluyor. Ne zamana kadar? Bu ayetler inene kadar. Nesh ile ilgili ayette diyor ki Allah; BAKARA, 106.. Ayet: Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha: herhangi bir ayeti nesh edersek yada unutturursak”. Nedir mesela bugün tevratta incilde olmayan çok şey vardır çıkarmışlardır. Mesela müslümamlardan saklarlar çok şey vardır. Namaz ile ilgili ayet bulamazsınız, orucu bulamazsınız. İşaretler bulursunuz ama net bir şekilde tarif bulamazsınız. Hac ile ilgili mesela kabeye gidip hac etme yahudilerin de hıristiyanların da hac için kabeye gitmeleri gerekir. Kudüs falan değil. Bulamazsınız bugünkü kitaplarında. Onlar hep unutturulmuştur. Diyor ki Allah;bir şeyi nesh eder”. Yani ne olur? O kitaptakini aynen buraya nakledersek. Yada unutturmuşsak ne yaparız? “Ne’tibi hayrun minha: ya daha hayırlı bir hüküm getiririz” insanları daha çok rahat ettiren “ev misliha: yada mislini getiririz”. Yani kurandaki ayetlerin bir kısmı bundan önceki ilahi kitaplarda bulunanların aynısıdır ki çok büyük bir bölümü öyledir. Bir kısmı da hafifletilmiştir. Peki recm cezasından sonra bu ayetler inince Nisa suresinin 15 ve 16.ayetleri inince burada aynısı mı var hafifletme mi var? Hayırlısı var. Noldu? Recm cezası müebbet hapse çevrildi değil mi? Ölüm cezasının ikinci alt basamağı nedir? Müebbettir. Gördünüz mü? Biraz daha hayırlı oldu mu? Ama şey için öyle oldu. Öbürü için tüm şehir hapisane gibi oldu yani. Peki :Allah bir yol açıncaya kadar” dediğine göre bir yol açılması için hükmün daha ağır olması mı gerekir hafif olması mı gerekir? Hafif olacak ki yol açılmış olsun. Birisi gelse “müjde müjde yol açıldı!”, “ne oldu?”, “öldürüleceksin”. Olur mu böyle bir şey yani dalga mı geçiyorsun der benimle. Bu ayetten sonra Nur suresinin 2.ayeti iniyor. 24.sure.NUR, 2.. Ayet: “Ezzaniyetü” önce “zina eden kadın”. Nisa suresinin 15.ayetinde önce kadın mı vardı erkek mi? Kadın. “Vellati ye’tinel fahişeten nisaikum: fuhuş işleyen kadın” dedi değil mi? Burada da kadınla başlıyor. Zina eden kadın. Çünkü öbür tarafta “ev yec’alellahü lehünne sebıla: kadınlar için bir yol açıncaya kadar”(NİSA 15) dedi. Kadınlar için dediği için kadınlarla ilgili bir şey baklememiz lazım. Nisa suresinin 15.ayetinde “ev yec’alellahü lehünne”, lehunne demek kadınlar için demek. “Allah kadınlar için bir yol açıncaya kadar dedi. Çünkü ev hapsinde olanlar onlar. Ve müebbet hapis. Ölünceye kadar yada Allah bir yol açıncaya kadar. Onun için ilk önce ne dedi Allah; “ezzaniyetu: zina eden o kişi” elif-lamlı bu. Arapça bakımından dikkat edin. Zina eden o kadın hangisi olur kuran açısından? İngilizce bilenler the’yı düşünsün, fransızca bilenler lö, la’yı düşünsün. Ne olur: o. Yani kuranda belirtilmiş olan. Değil mi? Belirtilmiş olması lazım. O zina eden kadın. Çünkü hüküm onun için bekleniyor değil mi? Hemen onun yanına diyor ki; “vez zanı: zina eden erkek”. Erkeği de yanına katıyor. “feclidu külle vahıdim minhüma miete celde: her birine 100 kırbaç vurun”. Celde kelimesi cild kelimesinden alınıyor. Cild: deri. Hayvan derisinden yapılan kırbaç. Kırbaçla vurduğunuz zaman acıtır ama odun gibi kalıcı hasar yapmaz. Acı verir. Çünkü insanlar zinayı zevk alsınlar diye yaparlar. Onlar da zevkini acıya çevirerek cezalandırmış olur Allah. 100 kırbaç vurun diyor ikisine de. Şimdi müebbet hapiste olan birisine gelip de dese ki; “müjde müjde!”, “ne oldu?”, “100 kırbaç cezası ile kurtulacaksın”. Sevinir mi sevinez mi? 100 kırbaç en fazla 1 saat sürer. “Allaha şükür dışarı çıkacağım”. Peki sokakta dolaşırken herkes ona gelip de laf söyleyen bir adama 100 kırbaç ile kurtulacaksın dese ne olur? O da sevinir. Gördünüz mü nesih ne oldu? Hayırlısıyla oldu. Tamam mı? Ondan sonra “ve la te’huzküm bi hima ra’fetün fı dınillahi: Allah’ın dini konusunda onlara acımayın yani Allah’ın verdiği bu ceza konusunda onlara acımayın. Acımanız tutmasın. “in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahır: Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız”, “velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü’minın: bunların azablarına” bak ‘azab’ kelimesine dikkat edin “azabuhuma: kadının, erkeğin azabı”. Azab kelimesini unutmayın tamam mı? Bu azab ne azabı? 100 kırbaç cezası. Azab kelimesi, kişinin tadını kaçıran, rahatsız eden şey demektir. Azb: tad demektir. Azab da onun zıddı oluyor. Bu evli mi bekar mı? Az önceki ayette evli bekar ayrımı varmıydı? Burda var mı? Burda da yok. Bakın şimdi Nur suresinin 6.ayeti. Diyor ki burada; NUR, 6.. Ayet: Vellezıne yermune ezvacehüm: eşlerine zina suçu atan”. Eşine diyor ki “eşim zina etti”. “ve lem yekül lehüm şühedaü: kendilerinden başka da şahit yok”. Gören yok yani. Başka olsa 4 tane şahit gerekir. Yoksa Zina iftira suçu ile suçlanır. Yoksa adamın kendi eşi. Buna özel bir yargılama uaulü var. “fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikıyn” birisi 4 kere şehadet edecek. Erkek; “vallahi ben doğru söyledim” diyecek “bu kadın zina etti”. NUR, 7.. Ayet: Vel hamisetü enne la’netellahi aleyhi in kane minel kazibın”: beşincisinde diyecek ki ben yalan söylüyorsam Allah’ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Çünkü kendisinden başka şahit yok. Peki bu adam yapacağını yaptı. Peki kadına savunma hakkı verilmeyecek mi? Eşit.NUR, 8.. Ayet: Ve yedraü anhel azabe: kadından o azabı giderir”. “El azab”. O azab hangisi? Bu kadın evli mi bekar mı? Çünkü eşi diyor ki bu zina etti. Kadın evli. Peki p “el azab” nerdeki azab? Nisa 2.ayetteki azab. O ikisinin azabını o azab. Görüyor musunuz bakın. Başka yok zaten. Evli değil mi bunlar? Tamam. O zaman evlinim cezası neymiş? O azabmış. Aynısı. Ondan sonra o da ayene eşi gibi 4 kere diyor ki eşim yalan söylüyor. Beşincisinde diyor ki doğru söylüyorsa Allah’ın gazabı üzerime olsun diyor ve kurtuluyor cezadan. Şimdi “el azab”. Bir de 33.surede var.AHZAB, 30.. Ayet: Ya nisaen nebiyyi: ey nebinin eşleri”, “mey ye’ti minkünne bi fahışetim mübeyyine”. Nisa suresimin 15.ayetine gelin. “Vellati ye’tinel fahişeten: fuhuş yapan”- “bi fahişetim mubeyyine” bu da 4 tane şahit getirin diyor. Mubeyyine de 4 şahit bilen fuhuş demek. Arapçada beyyineli denir. Ispatlı bir fuhuş yaparsa sizden biriniz diyor Allah nebinin eşlerine. “yudaaf lehel azabü d’feyn” gene el azab. Hangisi? 100 kırbaç. İkiye katlanır diyor. Kaç olması gerekir? 200. Ölüm olsa ikiye katlanır mı? Öldüreceksin, diriltip tekrar mı öldüreceksin? Bakın görüyor musunuz öyle açıklıyor ki Allah hiç kimsenin şüphe etmesine imkan vermiyor.

Gelelim bugünkü okuduğumuz derse. NİSA, 25.. Ayet: “fe iza uhsınne” zaten çok açık. “Evlenirlerse”. Evleniyorlar. Evlendikleri zaman eğer bir fuhuş yaparlarsa. Çünkü evlenmeden önce fuhuş yaparlarsa zaten evlenemeyecekler değil mi? Evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa “fe aleyhinne: bunlara gerekir”, “nısfü ma alel muhsanati minel azab: diğer evli kadınlara verilen el azab” o azab gene. Bak o azab. Dikkat ediyor musunuz? Nedir o azab; 100 kırbaç. 100 kırbacın yarısı ne eder?50. Peki bunların herhangi birisinde recm var mı? Olmayacağı çok açık değil mi? O azab yarısı gerekir. Ve evli. Diğer evli kadınlara verilen cezanın yarısı gerekir diyor Allah. Şimdi sıkı durun bakın neler duyacaksınız neler. İmam Şafi’nin El Risale diye ilk yazılmış usulü fıkıh yani fıkıh metodolojisi kitabı olarak kabul edilir bu. Ben talebeliğimdeyken bunu okumuştum. Çok arı duru temiz bir dili vardır. Mesela ben bir türlü anlam verememiştiö bir bölümüne. Eski kitap ya. Çok eski. Anlamadığım tek kelime yok ama ne dediğini anlamıyorum. Arapçası açık. Kelimeler açık. Erzurum’daki bütün hocalara gösterdim hiç kimse anlamadı. Haklılar. Sonra kitabın kendi içerisindeki bütünlükte baktım ki işte kıyasta illeti kendi döneminde başka bir kelime ile ifade etmiş, o zaman anlaşıldı. O zamanlar bizde bu kitaplar ulaşılmaz yani bu kitapları kimse eline bile alamıyordu bırakın okumayı da. Çok yüksek bir olaydı bunlar. İmam Şafi burada ne diyor biliyor musunuz? Nesih konusunda ne diyor? Burada ibareleri falam hepsi var. Arzu edenlere gösteririz bu kitaptan da vakit fazla harcamasın diye zaten Abdurahman da tespit etmiş onları. Bende de var ben de buraya kaydettim. İmam Şafi diyor ki; “nesihde kuran kuranı nesh eder, sünnet sünneti nesh eder diyor. İmam Şafi sünnet diye bir kavram ortaya atmıştır. Sünnet: yol demektir , kanun demektir. O yol ve kanun Resulullah’ın söz ve uygulamalarına sünnet demiştir. Halbuki böyle bir kavram kuranda yok. Resulullah’ın sözlerinde de yok bu manada. Önce bi kelime değiştiriliyor. Sünnet kelimesi kuranda değişmez kanun olarak kullanılıyor. Allah’ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı sosyal kanun olarak anlatılıyor. Ondan sonra nesih konusunu anlatıyor. Diyor ki; “kuran sünneti neshetmez”.

A.YAZICI: İsterseniz ben ibareyi okuyayım. Diyor ki nesih konusunu ele alırken “ve enne sünneti la nensihatu alel kitab”.

A.BAYINDIR; Ben biraz özet aldım. Çünkü uzundur. Fazla vaktimiz yok. Ben özetini bi okuyayım. Abdurahman’ın aldığı şey de bizim burada o kadar vaktimiz yok. Ondan dolayı bir özet çıkardım. Buradan size okuyayım özetini. Diyor ki; “sünnet kuranı nesh edemez, kuran kuranı sünnet sünneti nesheder” diyor. “Kuran sünneti neshedemez” diyor. Yani Resulullah bir uygulama yapmış ise kuran ayeti onu yürürlükten kaldıramaz diyor. Bu ne demek? Haşa ikinci bir tanrı mı var? Sünnet de kuranı nesh edemez diyor. Peki. Kuran kuranı, sünnet sünneti nesh edemez. Diyor ki; “sünnet kuranı nesh eder dersek, o zaman recm cezasını ne yapacağız” diyor. “Resulullah recm uygulamış, kuranda recm yok, o zaman recm cezasınım kalkması lazım” diyor. Bunu açıkça söylüyor burada. Bunu söyleyen sadece o değil. Şiiler-süniler, tamamı söylüyor ama onlar nesih konusundan girmiyor başka bir açıdan giriyorlar. Fakat öyle diyor ama yine İmam Şafi-orayı da bulmuşsundur mutlaka-bir hadis naklediyor. Resulullah demiş ki; “benden alın, benden alın! Allah onlar için bir yol açtı. Bekar ile bekar zina ederse 100 kamçı ve 1 yıl sürgün. Dul, dul ile zina ederse 100 kamçı ve recm gerekir”. Bak hem 100 kamçı hem 1 yıl sürgün, hem 100 kamçı hem recm. Öldüreceksin daha niye dövüyorsun? Diyor ki; “bu hadis öyle bir hadis ki”. Cessas’da da aynı Hanefi mezhebinin, burada da aynı. “Bu öyle bir hadis ki hem inmiş ayeti nesh ediyor hem inecek ayeti nesh ediyor”. Cüneyt Arkın gibi birisine kafa birisine tekma birisine yumruk hepsi haşat. Öndeki bir kafa arkasına tekme, hepsi haşat oluyor. Ya hani hadis ayeti nesh etmezdi ne oldu? Bir hadis ile 3 tane ayeti nesh ettiriyor İmam Şafi. Ayet hadisin hükmünü yürürlükten kaldıramıyor ama hadis kaldırıyor ayetin hükmünü yürürlükten. Onunla iktifa etmiyor. Bak şurada okuduk ya. İstersen oranın ibarsini oku. Gerçekten ben orayı ilk okuduğum zaman şok olmuştum. O kadar çok sağa sola baktım ki acaba burada baskı hatası mı var ne var, şuna bir bakayım, buna bir bakayım. İmam Şafi’nin Ahkamul Kuran’ı var. Kuran Hükümleri yani. O kitapta da yazıyor. Bir türlü anlam verememiştim kendi kendime. Sözlüklere baktım ben bu kelimeleri bilmiyormuyum acaba diye. “Fe iza uhsinne”ye diyor ki “fe iza esnemne”. Yani “fe iza uhsinne: evlendikleri zaman”ı “müslüman oldukları zaman” diyor. Allah rızası için bakın: dünyanın en geri zekalı adamı bu yanlışı anlar mı anlamaz mı? Dikkat edin ayeti okuyacağım. Buldun mu? İbaresini oku.

A.YAZICI: Ahkamul Kuran, İmam Şafi’nin. Risale’de de aynı ibareyi buldum. Nisa 25’i verdikten sonra diyor; “fe iza uhsinne fe iza esnemne la iza nukihne” şeklinde bir açıklama.

A.BAYINDIR: “La iza nukihne” diyerek de hatasını katmerli hâle getirmiş. Yani “evlendikleri zaman” değil “müslüman oldukları zaman”mış! Peki ayet ondan mı bahsediyor? Şu mealden okuyayım. Ben bilmiyorum hiç meal ne diyor. Bakalım ne diyor. “Evlendikten sonra bir fuhuş işlerlerse” bak doğru mana vermiş “fe iza uhsinne”. Doğru mana vermiş. Şuradaki mealden okuyayım bakın. Ben meal verdiğim zaman birisi der ki; “Abdulaziz Hoca kendine göre meal verdi diyebilir değil mi? Bak diyor ki; “içinizden her kim hür olan mümin kadınları nikah edecek genişliğe güç yetiremiyorsa ona da ellerinizin altındaki mümin cariyrlerinizden vardır. Allah kadrinizi imanınızı da bilir. Müminler hep birbirinizdensiniz. Onun için fuhuşda bulunmayarak gizli dost da edinmeyerek namuslu yaşadıkları halde onları sahiplerinin izni ile nikah edin”. Kimi? Mümin cariyeleri dedi değil mi? Mümin cariyeleri dedi. Bunlar zaten nedir? Mümin. Müslüman zaten değil mi? Peki “fe iza uhsinne: evlendikleri zaman” demiş oluyor. Ona “müslüman oldukları zaman” denir mi? Zaten mümin bunlar. Böyle bir mana verilir mi? Bu manayı nereden çıkarıyorsunuz Allaj aşkına? Bütün alem aptal nasıl olsa. Nasıl olsa bunlara müthiş bir hayali yetki verilmiş, bunlar büyük ulema, asla hata etmezler,ağızlarından doğru sözden başka bir şey çıkmaz! Millet de olmuş böyle mankafa. Herkes şartlandırılıyor. Bu medreseler, bugünkü okullar insanların düşünmelerini engellemek için adeta sürekli baskı altında bulunduruldukları yerler haline gelmiştir. “Fe iza uhsinne”. Az önce işte muhsana kelimesi geçiyor? Arapça çok iyi bilen bilir ki ismi mef’ul fiilin meçhulünden alınır. “Fe iza uhsinne asbahta muhsanatin”. Yani “evlendikleri zaman” dan başka bie anlam imkan ve ihtimal dışında. Ama “evlendikleri zaman” anlamına gelmez “müslüman oldukları zaman”. Zaten bunlar müslüman? Niye? Evlenirlerse diğer evli kadınlara verilen cezanın yarısı diyecek, recm gidecek elden. Rec cezası elden gidecek nasıl olur! Görüyor musunuz bakın. Bir tane hadis getiriyorlar, o hadisle recmin yanına bir de 100 kırbacı katıyorlar. Ondan sonra “bu, evliler için” diyor. Evliler için diyor Allah? Hem bu var hem de Nur suresindeki eşine zina iftira eden şey var, nebinin eşleri var. Daha ne istiyorsun? Daha ne olsun yani. Peki Hanefiler daha mı şey. Onlar da “fe iza uhsinne” ye “fe iza esnemna” manası verilmiş. “Müslüman oldukları vakit”. Aynı anlam verilmiş. Cessas’da da var o. Orada da buldun değil mi? Yani çok enteresan gerçekten. İnanmak mümkün değil ya. İnsan şok üstüne şok yaşıyor. Bu ne biçim islam alemidir. Hanefiler de aynı şeyi yapıyorlar Cessas, Ahkamul Kuran’da. Orada çok enteresan şeyler de var. Cessas’ds diyor ki; “benden alın benden alın” dedi Resulullah. Ee? Bu hadis diyor hani o hapis emreden ayetten sonra indi öbür hükümden önce indi. Ee tamam! Peki o arada inen hadis nasıl oluyor da en son inen ayeti nesh ediyor? En son ayetin şeylerle ilgili hükmü ortadan kaldırıyor. Kendisinden sonra inen ayeti nasıl nesh ediyor? Hani sizin koyduğunuz prensipler? Ne oldu? Bir hadise iki tane ayeti nesh ettiriyorsunuz. İmam Şafi üç taneyi nesh ettiriyor, bunlar iki taneyi nesh ettiriyor. Yürürlükten kaldırtıyor.

A.YAZICI; Evliler için nesh ediyor, bekarlar için kalıyor.

A.BAYINDIR: Evliler için olan kısmını nesh ediyor, bekarlar devam ediyor. Bekarlar yine 100 kırbaç. Ama orada şunu söylüyor Cessas; “bu hadiste 100 kırbai ve sürgün cezası. Sürgün cezası kurana ilave olur kuranda yok” diyor. “Bir hadisler kurana ilave yapılamaz”. Sen ne yaptın? Madem yapılamazdı ne konuşuyorsun şu ana kadar? Var mı kuranda recm ki sen onu ilave ediyorsun onunla? Ondan sonra diyor ki; “recmin yanına 100 kırbaç ilave edilemez. Bu da olmaz” diyor. Hadisin de bir parçasını aldın bir parçasını almadın. Bir de kendi kendini çürüttün burada. Görüyormusunuz kuranın açık hükmüne karşı. Peki şia ne yapıyor? Şia da diyor ki; Ömer(ra)’ın söylediği iddia edilen bir söz vardır. Efendim demiş ki “recm ayeti vardı biz onu uyguladık. Eğer insanlar Ömer kurana bir ilave yaptı demelerinden korkmasaydım kurana koyardım”. Bir müslüman bunu söyler mi? Madem kuranın bir ayeti ise koydur. Değilse bu sözün manası ne? Bakın bu büyük zatlara öyle iftiralar atıyorlar ki. Ve şimdi Ömer dendiği zaman küplere binen şia bunu delil alıyor ama Ömer’den bahsetmeksizin. Diyor ki işte Allah’ın kelamı diyor ona. Değil mi? Orada ibare var. Oku o kısmı. Allah’ın sözü diyerek ayet diye anlatıyor onu. Tabatabai vardır onların meşhur müfessiri. Oradan aldık. Kuleyni diye meşhur fakihleri vardır. El Kafi diye kitabı var. Orada şöyle diyor; “fil kurani errecmu el kuran: recim kurandadır” diyor. Kuranda recm vardır diyor. Peki neymiş? “Ve kallullahi azze ve celle: Allah’ın şu sözü”, “iza zeneşşeyhu be şeyhatu: bir ihtiyar kadın ile ihtiyar erkek zina ederse”. Gençler ederse ne olacak? Yalan söylemek o kadar zordur ki binlerce cümlelerle araya şey yapacaksınız. “Eşşeyhu veşşeyhatu: yaşlı kadınla yaşlı erkek zina yaparsa”, “fercumuhum elbettete: elbette onları recmedin”. “Elbette” nerden çıktı? Allah’ın ayetlerinde böyle bir kelime var mı? Demek ki şüphesi olan söyler bunu. Niye? “Fe innehuma kadaya şehvete: çünkü şehvetlerini gidermişler”. Şehveti gidermek şey yapsa bütün evliler yapıyor bunu. Bu ne demek? Böyle bir gerekçe mi olur? “Fe innehuma kadaya şehvete: şehvetlerimi giderdiler çünkü onlar”. Böyle saçmalık olur mu? Diyorlar ki; “bu ayet, manası yürürlükte lafzen mensuhtur”. Yani sözleri yürürlükte değil ama anlamı geçerlidir”. Peki bu sadece şiaya mı mahsus? Ehli sünnet de aynı. Yanlışda ittifak konusunda aralarındaki ittifakı kimse bozamaz. İslamı çirkin gösterecek her konuda tam bir ittifakları var. Aynı şeyi Ömer Nasuhi Bilmen’den okuyacağız.

VEDAT: Hukuki İslamiye ve  İslahatı Fıkhiyye Kamusu. Ömer Nasuhi Bilmen’in kitabı.

A.BAYINDIR: Biliyorsunuz Ö.N. Bilmen’i almamızın sebebi: hakikaten sünni fıkıhta en güvenilir kitaptır. Çok büyük bir ekibin uzun sürede hazırlamış olduğu bir kitaptır.

VEDAT: “Hükmü baki kalıp yanlız tilaveti nesh edilen ayetler Hz.Ömer’den rivayet edildiğine nazaran “veşşeyhu veşşeyhatu iza zeneya fercumuhuma nekane minallah”.

A.BAYINDIR: Ayet diyor ona hem de.

VEDAT: Buna ayet diyor. Bu ayetin metni yok olmuş.

A.BAYINDIR: Diyor ki; “yaşlı bir kadın ile yaşlı bir erkek zina ederse”. Ayetlere dikkat ederseniz yaştan bahsetmiyor. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Efendim bu hürmüymüş, esirmiymiş, yaşlımıymış,gençmiymiş yok. Bu Allah’ın kelamı böyle gayet basit. Bu diyor ki;veşşeyhu veşşeyhatu iza zeneya” neymiş: metni mensuh, metni yürürlükten kalkmış ama anlamı devam ediyormuş! Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl Allah’ın kitabı olur ki. Olmayan bir ayet orada, bu ayeti uygulayacaksın. Nasıl uyguluyoruz böyle şey mi olur? Olan ayetleri bırakacaksın. Zina konusunda herhangi bir kimsenin şüphe edebileceği bir taraf var mıydı ceza ile ilgili ister bekar ister evli olsun? Açık ayetleri bırakacaksınız, olmayan bir şeye bu ayet vardır diyeceksiniz. Vardı ise niye yazdırmadı Ömer? Yok efendim Allah’ın kitabına ilave etti diye korktum! Demek ki bu ayet değil ki ilaveden korkuyorsun. Ayetse niye yazdırmıyorsun. ÖmerRa’ın böyle bir şey yapması mümkün değil ama yaptırırlar. Açın mesela tevratı DavudAs’a ne iftiralar vardır orada. Ona nebi demezler kral derler. SüleymanAs’a ne iftiralar vardır. Ama bizimkiler; “bizde olmaz”. Ya nasıl olmaz kardeşim işte bu. Allah’a şükür ki kuran sapasağlam elimize geldi de bu yanlışları rahat bir şekilde gösterdi.

VEDAT: “İhtiyar erkek ve kadın zinada bulunursa ikisini de Hakk Teala’dan azab olarak recmediniz”.

A.BAYINDIR: Gençlere neden uyguluyorlar madem yaşlı kadın ve erkeğe? Gençlere niye uyguluyorlar?

VEDAT: “Hadisi şerifi bir ayeti celile iken badehu hükmü idga edilip tilaveti nesih olunmuştur. Bunların haklarında ise recm hükmü bakidir”.

A.BAYINDIR: Recm hükmü baki imiş! Gençlere de uyguluyorlar?

VEDAT: Bir de Hocam bunun hikmetini açıklamış. “Yanlız, tilavetin mensuhiyetindeki hikmet ümmeti merhumenin emri ilahiyeye ne derecede intisal gösterdiğini ishardan vesaireden ibarettir”.

A.BAYINDIR: Bu ümmet Allah’ın emrine ne derece uyuyormuş! Uyuyor mu Allah aşkına söyleyin bakalım bu ümmet Allah’ın emrine uyuyor mu? Allah’ın zina ile ilgili açıklamadığı bir taraf mı var? Olmayan bir şeye ayet diyeceksiniz metni orada yok, bakalım nasıl uyuyor. Ya böyle şey olur mu?

VEDAT: Hocam devamı daha fena. “Çünkü tilavet olunan bir nas bulunmadığı halde onun mücerret rivayet edilen hükmüne intisal edilmesi ümmeti merhumenin hakka ibadet ve taat hususundaki mükemmeliyetini yüksek diyanetini ibraz eder”.

A.BAYINDIR; Ne kadar mükemmeller değil mi? Allah’ın açık ayetlerini bırakıyorlar bir kenara. Zaten anlamı tamamen zıt, uydurma olduğu çok kesin. Şimdi sen ona uyunca ümmeti merhume oluyorsun. E peki beyler işte kitaplar bunlar: şii-sünni. E peki bu insanlar niye İşid bir kadını recmettiği zaman ortalığı yıkıyorlar? O zaman dürüst olun biraz. Ya bu saçmalıklardan vazgeçin gelin kurana ve Resulullah’ın sahih uygulamalarına yada gidin onların arkalarına onları destekleyin. Oradaki o gençlerin çoğu bunun Allah’ın hükmü olduğunu zannediyor. Zaten bizim kitapları okuyan herkes öyle zanneder. Zanneder ki bu Allah’ın hükmüdür. Çünkü şii kitaplarını aç bunu yazıyor. Sünni kitaplarını aç bunu yazıyor. Allah’ım kitabına muhalefette tam bir ittifak oluşmuş. Bu nasıl Allah’ın dini oluyor böylece? Gördünüz mü şimdi şii-sünni ittifakını şey konusunda? Asıl problem budur. Bunları çözmedikçe C. Hakkın bize yardım etmesi asla imkansızdır. Yapmaz. Biz bu ateşin içerisinde yanmaya devam ederiz. Aklımızı başımıza alalım. Burada kişisel bir şey yok. Biz asla insanları kendimize çağırmıyoruz. Allah’ın kitabına çağırıyoruz. Burda Abdulaziz Bayındır’ı çıkardınız, anlatılanlardan değişen bir şey var mı? İlave var mı? Bunlar hepsi Allah’ın kitabında olanlar değil mi? Ne oluyor yani bazı insanlar şey yapıyor bunu: bir hamaset meselesi yapıyor, kişisel hakimiyetin unsuru gibi gösteriyor. Kardeşim bu Allah’ın ayeti. Ya uyarsın ya uymazsın. Uymazsan cezasını dünyada da görürsün ahirette de görürsün.

Şimdi özetleyeyim. Dikkat edin kuranda zina edenlerle ilgili ceza belli: 100 kırbaç. Ispatı için de şartlar var. Ve bu çok açık ve net Nur suresi 6. ve devamı ayetlerde. Evli kadın için ‘el azab’ geçiyor. Yani 100 kırbacı gösteriyor. Ahzab suresinin 30.ayetinde nebinin eşleri ile ilgili olarak “o azab ikiye katlanır” diyor. Demek ki ikiye katlanabilecek bir şey olması lazım. Nebinin eşleri evli değil mi? Nisa suresinin 25.ayetinde esir kadınların evlendikten sonra zina etmeleri halinde onlara verilecek ceza, diğer evli kadınlara verilenin yarısıdır diyor. O zaman eğer recm olsa recmin ikiye katlanöa şansı var mı? Yada yarıya şey yapması? Zaten “el azab”ın gideceği hiç bir yer kalmaz orada “o azab” diye. Ve enteresan: aynı kelimeleri alıyorlar “veşşeyhu veşşeyhatu iza zeneya fercumuhuma nekane cezaen minallah” diyorlar. Yani yaşlı kadın ile yaşlı erkek zina ederse. Madem bunu alıyorsanız yaşlılara uygulayın, niye gençlere uyguluyorsunuz? Evli olduğuna dair hiç bir şey de yok. Evli olduğunu nereden çıkarıyorsun? Onu da şeyden çıkarıyorlar: Ubade İbni Saad’ın hadisinden. Dul,dulla. Dul dulla diyorsunuz o zaman evli evli ile demiyorsun ki. Bunu nerden çıkarıyorsun? Ondan sonra bir sürü şeyler var. Mesela buradan AliRA’a nispet edilen bir rivayet vardır şiilerde ki diğer anlattıkları ile tamamen çelişiyor. Bizim bu arkadaşlar gayet iyi bilirler. Benden ders alanların çoğu da bilir mesela bir arapça ibare okuduğum zaman bir yanlış varsa derim ki biraz sabredin, az sonra kendi yanlışlarını kendisi söyleyecek. Çünkü yalan öyle bir şeydir ki sürdürülemez. O yalanın devam etmesi için 8-10 tane yalanı peş peşe. Biraz sonra unutacaksın ne söylediğini, bu defa araya doğrular girecek bu defa bütün yalanların kaybolup gidecek. Ama bunlar bugün bütün dünyada islamın görünen yüzü bu değil mi? Recm değil mi islamım görünen yüzü? Geçenlerde de size anlatmıştım; bir de şey yapıyorlar: kadınların korunmuşluğunu erkeklere getiriyorlar. Bu defa kadınları korumasız bırakarak onları tam bir ateşin içine atıyorlar. Tekrar hatırlatmak içn söylüyorum. Daha önce derse katılmayanlar için ilk olabilir. Bundan bir kaç sene evveldi. Bizim Fatih Orum daha doktorasını bitirmemişti doktora yapıyordu. Üsküdar’da Sabahattin Zaim Kültür Merkezi var Çamlıca’nın orda. Orada bir toplantı yapıldı. İstihsan toplantısı. İstihsan dediğin zaman yani kitap ile sünnetle halledilemeyen problemleri, böyle, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yani kitaptan sünnetten uzaklaşarak bir çözüm arama gibi bir şey oluyor. Kaçamak gibi bir şey. Gittik oraya. Getirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsaö 17 tane problem getirmişler 17si de bunun gibi. Onlardan bir tanesi de şuydu: benim fakülteden de hocam olan Prof.Hamza Aktan, o zaman Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı idi. Ali Bardakoğlu da Diyanet İşleri Başkanı idi. Dedi ki; “Pakistan’da şeriat uygulanıyor”. İnsanın kulağına çok hoş geliyor: İslam Şeriatı. Zannediyorsunuz ki islam şeriatı. Adam gidiyormuş kadına tecavüz ediyormuş. 3 tane şahit olabilir farketmez 4 tane şahit yok. Kadın da gidiyor şikayet ediyor. Şikayet edince mahkeme diyor ki 4 tane şahit getir. Kendisine tecavüz edilen kadın olabilir mi? O anda zaten kadın çıldırır, ne yapacağını şaşırır yani sağına soluna bakamaz ki. Dört şahit getir diyormuş, getiremeyince de 80 kırbaç vuruyormuş bu adama iftirada bulundun diye. Şu şii-sünni mezheplerin hangisine bakarsanız bakın bu ceza verilmesi lazım. Orada çıktım ben dedim ki; “bunu nereden çıkarıyorsunuz, böyle bir problem yok ki”. “Var”. Dedim; “tamam mezheplerde var ama islamda yok” dedim. Onların hepsi beni çok iyi tanıdıkları için.. Dedim ki; “Allah ‘Vellezıne yermunel muhsanati sümme lem ye’tu bi erbeati şühedae” diyor Nur suresi 4.ayette. Zina suçu atan ve 4 şahit getirmeyen namuslu kadınlar. Bu şahitlik namuslu kadınlarla ilgili erkeklerle ilgili değil ki. Ben tecavüze uğradım diyen bir kadından şahit istenir mi? Onun yargılanma usulü farklıdır” dedim. Onu deyince hemen problem bitti. Diğerine geçildi, hepsi aynı. Tamamı aynı. Kuransız bir müslümanlık var. Resulullah’ım uygulamasından uzak bir müslümanlık var ortada. Tabi bitmek tükenmek bilmez problemler. O kadının yerinde kendini düşünse, o kadının bu dine güveni olur mu? O kadını zorla dinden uzaklaştırmıyorlar mı? Böyle şey mi olur? Son derece kötü bir şey ya. Ya düşünebiliyor musunuz bu kadar önemli bir meselede Allah’ın ayetleri meseleyi çok açık ve net olarak meseleyi ortaya koyduğu halde ne yapıyorlar burada? Ayetleri hiç görmüyor, “eşşeyhı veşşeyhatu” yani yaşlı kadın ve yaşlı erkek diyor ve sonra diyor ki bu ümmetin kurana uymada ne kadar titizlik gösterdiğimim delilidir. Adamın gözü yaşarıyor ya ne kadar titizmişler kurana uyma konusunda! Her şey altüst olmuş. Bakın nesih denen olay: fıkıh kitaplarındaki nesih, Allah’ın  anlattığı şekildeki nesihle uzaktan yakından alakalı değildir. Çünkü sistemin tamamını bozmak gerekiyor. Her tarafı bozmazsan bir yol açamıyorsun. Bu ne biçim bir şeydir. Onun için hepimize düşen görev, islamı bu saflığı ile bütün dünyaya anlatalım. Evet dükkanları kapananlar gösteri yürüyüşleri yapacaklar, bağıracak çağıracaklar. Onları da normal karşılamak lazım. Çünlü evleri yıkılıyor dükkanları yıkılıyor. Artık kimse onlara hocam mocam demiyecek. Eski saygınlıkları kalmayacak. Yalan mı? Onlar da bağırsın çağırsın canım. Rahatsız olmaya lüzum yok. Biz yolumuza devam edelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler