Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet)

24 Nisan 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya rabbi her şeyimizi sana borçluyuz. Biz yoktuk sen var ettin. Kitabınla müşerref ettin. Kitabını iyi anlamayı ve oradaki emir ve yasaklarını samimiyetle yerine getirmeyi bizlere nasip eyle.

Bu akşam, üzerinde duracağımız konu ehli kitaptan kimlerin kâfir olabileceğidir. Ya da insanlardan kime kâfir diyebileceğimiz konusunu da çok iyi anlayıp kavramayı ve çok güzel bir şekilde anlatmayı bizlere nasip eyle.

Bugün ki dersimiz Maide Suresinin 69. Ayetidir. “İnnellezîne âmenû” “Allah’a iman edenler” İman neydi? Allah’ı var ve bir bilmek mi? Allah’ı var ve bir bilmeyen var mı? İbliste var ve bir biliyor değil mi? İman Allah’a tam güvenmek demektir. İbliste var ve bir biliyor ama tam güveni yok. Tam güvense Allah ne diyorsa odur der. Tam güvenmediği için Âdem’e secde etmeyi kendisi için yanlış biliyor. Onun için “İnnellezîne âmenû” “inananlar” Allah’a inanıp güvenen demektir. “vellezîne hâdû” “Yahudi olanlar” “ves sâbiûne” “Sabiiler” “ven nasârâ” “Nasraniler” Yani Hıristiyanlar… Yani bir insan bunlardan hangisinden olursa olsun. Ben Yahudi’yim demek, ben Hıristiyan’ım demek, ben Sabii’yim demek, ben Müminim demek insanı kurtarmaz. “men âmene billâhi vel yevmil âhıri” “Bunlardan kim Allah’a inanır ve güvenirse” Allah’a tam güvendin mi, bu kitap Allah’ın kitabıdır dendiği zaman buna da tam güvenmen gerekir. Madem Allah’a güveniyorsun. Kendi bilgisi ölçüsünde şunu Allah söylemiştir diye biliyorsa inanıp güvendiği zaman… “ve ahiret gününe de inanır, güvenirse” Çünkü burada adı geçen Yahudilikte, Hıristiyanlıkta, Sabiilikte ve Müslümanlıkta ahirete inanç bir inanç esası olarak sürekli bildirilir. Bir de ahiret yaptığının hesabını vereceğin bir gündür. Ahirete iman, yaptığım iyiyse karşılığını alacağım. Yaptığım kötüyse gene karşılığını alacağım diye bildiğin ve karşılığını alacağım bir günün olduğunu kabul ettiğin şeydir. Peki, sadece ahirete iman mı? “ve amile sâlihan” “ve iyi, uygun, faydalı iş yapan” Allah’a güveniyorsan faydalı iş nedir? Allah’ın onayladığı iştir. “felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” “Öyleyse onların üzerlerinde hiçbir korku olmaz ve üzülmezler de.” (Maide 69) Bu dünyada mı, ahirette mi? Hiçbir korku olmaz derken sadece ahiret mi?

Hisham ALABED: Hem dünya hem ahiret…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İkisi de olur. Ne dersin? Benim içim rahat kardeşim dersin. Çünkü Allah ne diyorsa onu yapıyorum. Beni yaratanda o, ben rahatım.

Hisham ALABED: Allahu Teala “elâ bizikrillâhi tatmeinnul gulûb” (Rad 28) diyor. Bu dünyada…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi “Allah’ın zikriyle yani Allah’ın verdiği bilgilerle, Allah’ın kitabıyla kalpler yatışır, rahatlar, huzur bulur.” (Rad 28) Dolayısıyla Allah’ın emirlerine uyduğunuz zaman rahatlarsınız. Ama mesela sizin önünüzde çok güzel bir yemek olur. Kokusu, tadı hoşunuza gidebilir. Sonra bakarsınız ki midenizi rahatsız etti. Ne oluyor orada? Mideniz buna itiraz ediyor. Reddediyor. Fıtratınız bunu kabul etmiyor. Din konusunda da öyledir. Size yanlış bir bilgi verilir. Aklınıza yatmaz. Yatmaması şu olur? Bazen hasta olduğunuz zaman en güzel yiyecekler bile size acı gelebilir. Ya benim hastalığımdandır ya da bunun yanlışlığındandır. O zaman sana bir düşünme, sorgulama alanı çıkmış oluyor. Ben hasta mıyım, yoksa bu mu yanlış değil mi? İşte burada Allahu Teala bu kadar inanç sahibinden dört grubu zikrediyor. Zaten “İnnellezîne âmenû” derken aslında sadece biz değil hepsi de girebilir. Çünkü herkes kendisini imanlı kabul eder. Mümin kabul eder. Ama Allah kabul ediyor mu? O ayrı bir konudur. Konunun içerisine girmeden önce üç grupla (Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiiler) ilgili Vedat’tan genel bir bilgi edinelim. Yani neden Hadu deniyor? Neden Nasara deniyor?

Vedat YILMAZ: Yahudileri az çok biliyoruz zaten. İsrail oğullarının dinine verilen isimdir. Neden Yahudi denmiş? Çünkü Davut (a.s) zamanında İsrail oğulları bir krallık kuruyorlar. Bu krallığı da Yahuda krallığı deniliyor. Çünkü Davut (a.s) Yahuda soyundan geliyordu. Yahuda krallığı deniliyordu. Dolayısıyla o krallığın resmi dini olarak görüldüğü için tarih içerisinde Yahudilik denmiş. Yani o krallığa mensup kişinin dini anlamında kullanılmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama sonradan bir dinin adı 8:48 8:50 sn. arası anlaşılmıyor.

Vedat YILMAZ: Etnik bir isim haline gelmiş aslında… Yahudilik İsrail oğullarıyla sınırlı bir dindir. Zaten Kuranı Kerim’de de Maide Suresinin 44. Ayetinde Allahu Teala Tevrat’ın Yahudilere indirildiğini söylüyor. Bunlarda İsrail oğulları…

Hıristiyanlıkta İsrail oğullarının içerisinden çıkan bir dindir. Yahudiliğin içerisinden çıkan bir dindir. Nasıl ki Uzak Doğuda ki dinler Hinduizm’in içerisinden çıkıp daha sonra başkalaşmış bir dinse Hıristiyanlıkta Yahudiliğin içerisinden çıkmış, sonra diğer kültürlerle, Roma Paganizmiyle kaynaşıp vs. başkalaşmış bir dindir. İsa’nın (a.s) mesajı daha sonra başkaları tarafından diğer toplumlara aktarılınca Hıristiyanlık ortaya çıkıyor. Yahudiler kendilerini Tevrat’a referansla anarlar. Hıristiyanlar İncil’e referansla kendilerini tanımlarlar.

Bir de Sabiilik var. Sabiilik de Kuzey Orta Doğu kökenli bir dindir. Yani Kuzey ırak bölgesinde yaşayan bir gruptur. Aslında Sabiiler kendilerini Hz Âdem dönemine kadar geriye uzatıyorlar. Çünkü onlarda da Hz Âdem geçiyor. Âdem ismiyle geçiyor. Ancak peygamber olarak Yahya’ya (a.s) hürmet ediyorlar. Yahya’nın (a.s) kendilerine peygamber olarak geldiğini söylüyorlar. Ancak Yahya’nın (a.s) bir kurucu olmadığını da söylüyorlar. Yani Yahya (a.s) bize gelmiştir, bizim… Onlar nebi kelimesine nebiha diyorlar. Yahya (a.s) nebihadır ama Sabiiliğin kurucusu değildir, Sabiilik Hz Âdem’den bu yana olan bir dindir diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bizim İslam için söylediğimizin aynısını söylüyorlar. Çünkü İslam Âdem’den beri gelen dindir. Onlar da Âdem’den beri gelen dindir diyorlar.

Vedat YILMAZ: Sabiiliğin içerisinde tanrı inancı var. Yani yaratıcı tanrı, yüce hayat sahibi diyorlar. Ancak diğer inançlardan farklı olarak Sabiilikte evrenin iki farklı güçle yönetildiğini düşünüyorlar. Yani evrenin bir ışık tarafı bir de karanlık tarafı vardır. Her ikisinin başında bir ilah vardır. Karanlığın ilahına karanlıklar ilahı deniyor. Işığın ilahına ışıklar kralı deniyor. Ancak yüce varlık aslında tek bir yüce varlıktır. Onlarda kendi kutsal metinlerinde “yüce hayat sahibinin ismiyle” şeklinde ibadetlerine başlarlar. Yüce Hayat Sahibi, kendi kutsal kitaplarında da çokça geçen bir isimdir. Yani Allahu Teala için Kuran’da ki “el hayyul kayyum” ifadesine benzeyen bir isim kullanılır. Sabiilikte ahiret inancı da vardır. Bu dünya hayatının sonunda kıyamet hayatının başlayacağı düşünülmektedir. Kıyametten sonra da genel bir hesap döneminin başlayacağı ve bu hesabın daha çok günahkâr ve kötü ruhlu insanlar için olacağına inanılıyor. Yine Sabiilikte ibadetler için bir zorunluluk olarak abdest olduğunu görüyoruz. Yine namaz var. Namaz daha çok dua olarak isimlendiriliyor. Sabiilikte de çok enteresan bir şekilde farz olarak günde beş vakit dua etmeleri isteniyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Farz olan namaz yani…

Vedat YILMAZ: Bunun yanında da günün yedi saatinde tanrıya hamd etmeleri onlardan isteniyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Birisi teheccüd birisi de kuşluktur. O Yahudilikte de var. Aynısı…

Vedat YILMAZ: Bunun dışında onlarda kurban ibadeti de var. Oruç ibadeti de var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Oruçta hepsinde Ramazan’dadır.

Vedat YILMAZ: Evet, büyük oruç, küçük oruç… Yahudilikteki oruca biraz benziyor. Çünkü Yahudilikte büyük oruç denen bir oruç vardır. Tam bir gün boyunca tutulan bir oruçtur. Bu oruç İslam’da Kuran ile birlikte… Çünkü Allahu Teala “uhille lekum” “size helal kılındı” (Bakara 187) diyor. Bizimle birlikte daha kolay bir hale getiriliyor. Ondan önce orucun daha zor olduğunu anlıyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onu kısaca söyleyeyim. Mesela Bakara 187. Ayeti inene kadar biz orucu Sabiiler, Yahudiler, Hıristiyanlar gibi tutuyorduk. Yani güneş batınca iftar ediyorduk. Hava kararmaya başlayıncaya kadar yeme, içme, karı koca ilişkisi serbestti. Hava karardıktan sonra yasaktı. Yani bugün Süleymaniye Vakfı takvimine göre yatsı namazının son vakti dediğimiz vakitte ki… Kuranı Kerim’e göre öyledir. Yanınızda hesabını bilesiniz diye diyorum. O zamana kadar yenir… En fazla 2 saat sürer. Kalan kısım oruçlu geçerdi. Allah Bakara 187’de yeme, içme ve karı koca ilişkisini ikinci fecre yani sabah namazı vaktine kadar uzattı. Onu ümmeti Muhammed için yaptı.

Vedat YILMAZ: Saniilerin kutsal kitapları da vardır. Kendi kutsal kitaplarına Ginza adı veriliyor. Bu kitabın içerisinde kıssalar var. Kozmolojik bir takım anlatımlar var. Yani evrenle, gezegenlerle alakalı anlatımlar var. Sabiiler için Astronomi, Astroloji bilimleri için çok önemlidir. Ahiret ile ilgili anlatımlar var. Ölümden sonraki yaşamla alakalı anlatımlar var. Yapılması gereken ibadetlerle ilgili anlatımlar var. Onun dışında da ilahiler bölümleri vs. tarzı anlatılar var. Tabi bu kitapların dışında Sabiilerin başka kitapları da var. Yahya’nın Öğretileri isminde bir kitapları var. Koleksiyon anlamına gelen bir dini kitapları daha var. Yani Ginza’nın dışında bir dini literatürleri var. Nasıl Yahudilikte Tevrat var, Talmud var, Midraşlar var vs. Sabiiliğin içerisinde de Ginza dışında başka literatürler de, başka kitaplarda var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu konuda doktora yapmış olan Şinasi Gündüz Bey arkadaşımız var. Sen anlatıyordun değil mi? Hocam bu Ginzaları niye Türkçe’ye çevirmedin dediğinde ne cevap vermişti?

Vedat YILMAZ: İnsanlar Sabii olur diye korkuyorum demişti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye? Çünkü Kuranı Kerim’e benzerliğinden dolayı değil mi?

Vedat YILMAZ: Olabilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuranı Kerim’e benzerliğinden dolayı. Öyle olmak zorundadır. Şinasi dediğimiz arkadaşımız bu konuda en iyilerden bir tanesidir. Diğerleriyle kıyasladığımız zaman gerçekten çok iyi bir çalışma yapmış. Sabiiler Yahya’ya (a.s) bir kitap indirmiş diye inanıyorlar. Peki, bizim kitaplarda Yahya’ya kitap indirildiğine dair bir kitap var mı? Rastladınız mı? Kuranı Kerim’i kastetmiyorum. Kuranı Kerim’de Yahya’ya kitap indirildiği açıkça ifade ediliyor. Çok açık bir şey… Gerçekten bu ulema bugüne kadar ne yapmış? Neyle meşgul olmuş. Tabi ezberciler… Verilen şeyleri ezberlemişler, gerisini karıştırma… Enam Suresinde Allahu Teala 83. Ayetten itibaren başlayıp 18 tane nebinin adını sayıyor. Bunların içerisinde 85. Ayette “zekeriyyâ ve yahyâ ve îsâ ve ilyâs” “Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas” var. Zekeriya’ya kitap indirildiğini söyleyen var mı?

Hisham ALABED: Bildiğim kadarıyla yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani 4 tane kitap indirilmiş deniyor değil mi? İsa’ya indirildiği söylenir.

Hisham ALABED: İncil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, İlyas? Ona da söylenmez. Allah bütün bunları saydıktan sonra 89. Ayette şöyle söylüyor. “Ulâikellezîne âteynâhumul kitâbe” “Onlar kendilerine kitap verdiklerimizdir” (Enam 89) diyor. Tabi Nuh’tan (a.s) İsa’ya (a.s) kadar sayıyor. Bunların babaları derken devreye kim giriyor? Âdem giriyor mu? Soylarından derken Muhammed (a.s) İbrahim’in (a.s) soyundan olduğu için o da giriyor. Kardeşleri derken bildiğimiz, bilmediğimiz bütün nebiler giriyor. Ama burada Yahya’yı isim olarak söylüyor. “Onlar kendilerine kitap” Allah sadece kitap mı veriyordu? Bir de hikmet veriyordu. “vel hukme” “ve hikmet.” Hikmet kelimesi… Şimdi Hisham yanımda… Arapça’yı gayet iyi bilen bir arkadaşımız. Kendisi de zaten Araptır. Arapçayı bilmeyenler için soruyorum. 19:30 19:34 sn. arası anlaşılmıyor.

Hisham ALABED: Evet, hocam… 19:35 19:38 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani hüküm neyse hikmette aynı anlamdadır. Ama hükmün doğrusu vardır, yanlışı vardır. Kuranı Kerim’de “keyfe tahkumun” “ne biçim hüküm veriyorsunuz” (Saffat 154) diye ayet var. Hükmün yanlışı var, doğrusu var. Arap dili açısından hiçbir Arap’ın asla itiraz edemeyeceği tek şey “el hikmet” in “doğru hüküm” olmasıdır. Değil mi?

Hisham ALABED: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hiçbir Arap itiraz edebilir mi?

Hisham ALABED: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil. O zaman doğru hüküm demektir. Yani Allah kitap vermiş, bir de oradan doğru hüküm çıkarmanın metodunu bütün nebilere öğretmiştir. Onlarda doğru hüküm çıkarmayı ümmetlerine öğretmişlerdir. Onların arasında Yahya’da (a.s) var. İşte az önce Vedat’ın saydığı Sabiilerin dini kaynaklarından olan Yahya’nın Öğretileri dedikleri hikmette vardır. Yahya’da (a.s) Zekeriya’nın (a.s) neyi oluyordu? Oğluydu. Allah Zekeriya’ya veriyor. Peki, Zekeriya (a.s) İsa’nın (a.s) annesi Meryem’e bakan nebi değil mi? Yani aslında bunların hepsi aynıdır. Hep aynı kaynaktan geliyorlar. Aynı bilgileri veriyorlar. Zaten bu kitaplardan her biri de diğerini tasdik eden kitaplardır. Burada sayılan Hıristiyanlar, Yahudiler, Sabiileri Kuran’dan öğrendiğiniz zaman ortak noktalar bütünüyle ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor değil mi? Hepsi Allah’ın indirdiği kitaptır. Bugüne kadar bize gelen yanlış da… Elimizde orijinal metniyle Kuranı Kerim var da bu yapılan yanlışları anlatmakla bitirebiliyor muyuz? Bitiremiyoruz. Bu kadar İlahiyat Fakültesi var, bu kadar medrese var, bu kadar orta dereceli okullarda din eğitimi yapılıyor. Herkesin söylediği şu oluyor. Neden onların hiçbirisi söylemiyor da siz söylüyorsunuz? Tabi vatandaş haklı… Vatandaş için bu doğru ama… Mesele şu… Sorguluyor muyuz? 5 Yaşında bir torunum var. Ankara’da anaokuluna gidiyor. Orada hocası Muhammed (a.s) 571’de doğdu diyor. 632’de öldü diyor. Ölürken 63 yaşındaydı diyor. Hocam bu yanlış, 632 olmaz 634 olur diyor. Hocada oğlum bana mı öğreteceksin diyor. Hoca ısrar edince toplayın hocam diyor. 571’in üstüne 63’ü eklersen kaç eder diyor. Resulullah kaçta doğdu, kaçta öldü diye size sorsaydım. Sizde 571’de doğdu, 632’de öldü diye aynı şeyi söylemez miydiniz? Kaç yaşında öldü deseydim 63 demez miydiniz? Hesap etmeden söyleyecektiniz. Niye? Bu ezberlenmiş bilgidir. Ama 5 yaşındaki çocuk ezberlemediği için hesap edince anlıyor. Hocası Mustafa’nın babasına, “Ben Mustafa’dan bu işi öğrendim, millete hava atıp duruyorum ama hiç Mustafa’dan bahsetmiyorum” diyor. Bizde bilgiler ezberletilir. Talebeliğimiz sırasında soru sormamız yasaklanmıştı. Ama Allah’a şükür biz sürekli soruyorduk. O ayrı bir konu… Soru sormayınca, muhakeme olmayınca sus ezberle, sen mi daha iyi biliyorsun, ulema mı? Yoksa kâfir olursun, yoksa kellen gidere kadar gidiyordu iş… İnşallah bundan sonra çok ciddi bir sorgulama başladı. İnşallah çok hayırlara vesile olur. Tabi ki bunu kendi keyfi için kullananlar var. Elbette olacak. Ama önemli olan sorgulamanın olması. Doğruları ortaya çıkarma imkânında oluyor.

Az önce okuduğumuz Maide Suresinin 69. Ayetinin bir benzeri Bakara Suresinin 62. Ayetidir. Allahu Teala burada şöyle diyor. Aynı ifadeler… “İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû” “Allah’a inanıp güvenen, Yahudi olan” “ven nasârâ” “Hıristiyan olan” “ves sâbiîne” “Sabiiler” “men âmene billâhi vel yevmil âhıri” “Bunlardan kim Allah’a güvenir, ahiret gününe inanır.” Çünkü bunların her birisinde ahiret inancı var. “ve amile sâlihan” “ve güzel iş yapar.” Az önce Vedat anlattı. Namaz var, oruç var, zekât var. Her şey var. Ben bir Sabiiyle beraber olmuştum. Ona oruç tutuyor musun diye sordum. Tabi ki tutuyorum dedi. Namaz kılıyor musun dedim. Elbette dedi. Bir de beyaz giyinirler, elbiselerinde en küçük bir leke göremezsiniz. O kadar dikkatlidirler. Evlerini de genellikle nehir kenarında yaparlar. Çünkü çok yıkanırlar. “felehum ecruhum ınde rabbihim” “Onların ücretleri rableri katındadır.” “ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” “Üzerlerinde ne bir korku olacak, ne de üzüleceklerdir.” (Bakara 62) Demek ki kendi bildikleri şekilde doğru bildiklerini yapar, doğru inanır, yanlış bir şeye yönelmezlerse bunlar Cenabı Hak tarafından ne yapacak? Hiç korkmayın dendiği zaman, dünyada da korkmayacak, ahirette de korkmayacak.

Mesela bir yerde oturup konuşursunuz. Beyler çok hayırlı bir iş yapacağız. Yardımcı olur musunuz dersiniz. Elbette elimizden geleni yaparız derler. Peki, hadi yardım edin dendiği zaman ya şimdi zamanı değilim, müsait değilim demeye başlarlar. Çünkü ne zaman ki hadi dendiği zaman iş değişir.

Hiç unutmadığım bir olay vardır. Bir konfeksiyoncu, Avrupa’ya ciddi anlamda ihracat yapan birisiydi. Bir gün yanıma geldi. Fransa’ya 1,5 milyon dolarlık gömlek sattığını anlattı. Bir şey sormak için gelmişti. O oradayken de bir öğrenci geldi. 150 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ona şu öğrenciye 150 TL ver dedim. İnan ki yok hocam dedi. Az önce ne söyledi… Şu anda yok, gelsin dükkâna vereyim diyebilirsin. O anda olmayabilir. Az önce hava atıyordun. Aynı adam bir gün buraya geldi. Hocam ben intihar etmek istiyorum, bana bir fetva verir misin dedi. Hayırdır niye dedim. Çok borca battık dedi. Benim sağlık sigortam var, intihar edersem mirasçılarıma 200 bin dolara yakın para verilecek, onunla borçları verip rahat ederler dedi. Ya senin Florya’da güzel bir köşkün vardı, onu satsana dedim. Hocam 1,5 milyon dolarlık köşke 600 bin dolar veriyorlar dedi. Git onu 500 bin dolara sat dedim. Hakikaten gidip 500 bin dolara satıp kendini kurtardı. Bu tam ibret değil mi?

Yine Müftülüğe bir adam gelmişti. Kendisini çok iyi tanıyorum. Son derece onurlu bir insandır. Adana’nın ilçesinde bir yere gittim, tanıdıklar vardı, çok kötü durumdalar dedi. Ona biraz yardım bulabilir miyiz dedi. Bende Sultan hamam da bir manifaturacıya telefon açtım. Adam gidip geldi. Hocam o ne biçim bir insandı dedi. Hayırdır dedim. Ben oraya gittim. Beni büyük bir tüccar gibi karşıladı. Bana gel bir yemek yiyelim ondan sonra bakarız dedi. Beraber yemek yedik. İndik aşağıya şunlardan beğen dedi. İstediklerimi söyledim. Hepsini verdi. O zaman otobüslerin kalkış yeri Topkapı’daydı. Yanında çalışana, ‘Oğlum şu eşyaları bu beyefendiyle beraber Topkapı’ya kadar götür,  falanca yere ver, kargo parasını öde gel’ dedi. Ben böyle bir insan görmedim dedi. Sonra ona teşekkür için telefon açtım. Bir de bu durumu da anlattım. Hocam benim bütün sermayem bu dedi. Şu komşularım bunun insana ne kadar büyük bir fayda sağladığını bilse bir kişiyi bana bırakmaz yolda yakalar kendileri alırlar dedi. Onlar bunun şeyini bilmiyor ki dedi. Bir şeyin doğru olduğunu bilmek başkadır, onu yapmak başkadır. Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiiler bunların hepsi çok iyi biliyor ki bizim kitaplarımızı tasdik eden bir nebi geldiği zaman ona inanmak zorundayız.

Mesela Bakara Suresinde Allahu Teala Yahudilerle alakalı anlatıyor. 89. Ayette şöyle diyor. “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Allah katından kendileriyle beraber olan kitabı tasdik eden bir kitap geldiği zaman” (Bakara 89) O hangi kitap? Geliyor. Tevrat’ı tasdik ediyorum diyor. Yani kendinden önceki bütün kitapları… Tevrat’ı tasdik ediyorum diye bir ayet yok. Bu da çok önemlidir. Allahu Teala Tevrat’ı tasdik ediyorum demiyor da ne diyor? “musaddigal limâ beyne yedeyhi minel kitâbi” “kendi önünde bulunan bütün kitapları tasdik eder” (Maide 48) diyor. Sadece Tevrat değil ki… Sabiilerin Ginzaları… Mecusilerin Gataları… Hinduların Vedaları… Vedalarda Muhammed diye bir makale var. Yani Vedalarda gelecek olan Muhammed’e inanın diye Hindistanlı alim Mubarek Furi makale yazmış. Kendinden öncekiler dediği zaman Vedalarda giriyor mu? Konfiçyus’un kitabı nedir? Konfiçyus’u araştırın. Bakın çok doğru şeyler çıkacak. Budistleri araştırın. İşte kızım diğer kızımın, az önce anlattığım torunum ailesiyle birlikte gittiler. Oradaki insanların namaza durduğunu zannederek 2 yaşındaki torunum hemen babasının yanına gidip namaz kılar gibi namaza durmuş. Cuma vaktinde ibadetlerine şahit oldunuz değil mi? Bunları bilmek başka, kabul etmek başkadır. “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Kendi yanlarında olanı tasdik eden bir kitap onlara gelince.” Yahudi Hahamlarına… Yahudi Hahamları diyorum çünkü diğerleri Tevrat’ı bilmiyor ki Kuran’dan anlasınlar. Fıtratlarına uyduğu zaman bu doğrudur derler de tasdik konusunu bilemezler. Ama sadece tasdik ettiğini bilmek isterler. Ama ayrıntıyı bilemezler. “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” “Hâlbuki bunlar bu kitapla diğer kafirlere karşı önlerinin açılacağını söylüyorlardı.” (Bakara 89) Medineli müşriklere “Göreceksiniz, bir nebi gelecek, bir kitap getirecek, önümüz şöyle açılacak, böyle olacak falan diyorlardı. Aslında farkına varmadan Medinelileri Müslümanlığa hazırlıyorlardı. “felemmâ câehum mâ arafû” “O tanıdıkları nebi oraya gelince” “keferû bih.” (Bakara 89) Hisham “keferu” Arapça’da ne demekti?

Hisham ALABED: Yani gerçeği örttüler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani “seteru” demek değil mi?

Hisham ALABED: Evet, “seteru…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Muhammed’i (a.s) gördüler. Ama görmezlikten geldiler. Baktılar, işte beklediğimiz nebi geldi dediler. İşte bu o kitap… Olmaz kardeşim, yani biz şimdi bu Muhammed’i kabul edersek o zaman bizim dükkânı kapatmamız lazım diye düşündüler. “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti o kâfirlere.” (Bakara 89) Yani bile bile gerçeği örtenlere…  O zaman peki Muhammed (a.s) gelmeden önce Medine’de ki Yahudilerin dini batıl bir din miydi? Bugün batıl bir din mi? O din hak dinde… Ama o din bunlara gelen yeni nebiye inanma mecburiyetini tanıyor, yeni gelen kitaba inanma mecburiyetini tanıyor. Bugün ki Yahudilere, bugün ki Hıristiyanlara, bugün ki Sabiilere Kuranı Kerim ile gitmezseniz, işte bu kitap sizin kitabınızı tasdik ediyor demezseniz onlara inanma görevi doğar mı? Doğmaz. Niye doğsun… Çünkü Allahu Teala Ali İmran Suresi 81. Ayette “Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne” “Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman” Nebilerden bir tanesi Yahya değil mi? Birisi İsa (a.s) değil mi? Birisi Musa (a.s) değil mi? “lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” “Size bir kitap ve hikmet veririm de” (Ali İmran 81) Peki, sen bir Müslüman olarak bırak Kuranı Kerim’i tasdik etmesini Yahya’ya (a.s) kitap bile verilmemiş diyorsun. Sen şimdi Yahya’ya (a.s) kitap verildiğini bile kabul etmiyorsan bir Sabii seni beklenen nebinin ümmeti olarak kabul edebilir mi? O zaman sen ona nasıl kâfir diyebiliyorsun? Bir doğruları anlat önce inkâr etsin sonra kâfir olsun. “felemmâ câehum mâ arafû keferû bih” (Bakara 89) Tanıdıkları geldi, tamam dediler. Sonra görmezden geldiler. Mesela telefonum var. Sizden biri içeri girince telefonu göstermemek için kitabın altına koyuyorum. Orada ne sakladın diyorsunuz. Nerede ya orada bir şey yok diyorum. Az önce bir şey sakladın diyorsunuz. Sen yanlış görmüşsün diyorum. Ya bir kitabı kaldır bakalım diyorsunuz. Niye kaldırayım, senin başka işin yok mu, onunla meşgul ol diyorum. Göstermek istemeyen hep sağa sola atar. Ama ben bunu kitabın altında gizleme derdim olmasa o nedir diye sorulunca telefonu koydum derim. O zaman ben sizi kandırmaya çalışır mıyım? Mesela bu telefonun kitabın altında olduğunu bilmesem sizde kitabın altında ne var diye sorsanız hiçbir şey yok derim. Var bir şey deseniz yok vallahi derim. Aç bakalım bir deseniz açınca gerçekten varmış, bilmiyor muşum derim. Ben vallahi yok derken yalan mı söylemiş olurum? Aslında yalan ama bana göre değil. Sen adama gidip adam gibi Kuranı anlatmıyorsun, onun kitabını tasdik etmiyorsun, nebisini tasdik etmiyorsun. Ondan sonra da onun inanmasını bekliyorsun. Karşı çıkınca da adama kâfir diyorsun. Hele bir vazifeni yap, ondan sonra… Dikkat ederseniz bizde Müslümanlık sanki Türklük gibi, Araplık gibi, Kürtlük gibi vs. ırk meselesi gibidir. Ben Müslümanım derler. Neden? Türküz ya derler. Kardeşim senin Türk olduğunu biliyorum da o başka bir şey… Allahu Teala ahirette sen Türk müsün, anan kim, baban kim diye sormayacak. Zaten seninle alakalı değil ki bu… Senin kendi tercihini soracak. Sen hangi tercihlerle geldin ben Müslümanım diyorsun. Anam Müslüman, babam Müslüman derler. Tamam, anan, baban Müslüman olabilir. Ben senden bahsediyorum. Vedat dinler tarihi üzerinde çalışıyor. Tasdik konusunda da epey zamandır, 15 günde bir ders yapıyor. Ana başlığı ‘Kitap ve Tasdik’… Dolayısıyla bu konu üzerinde kafa yoran bir arkadaşımız… Tasdik konusu hiç bizim gündemimizde var mı?

Vedat YILMAZ: Bizim burada anlattığımız manada tasdik yok. Allahu Teala onların ellerinde olanı tasdik eder derken aslında o gün onların ellerinde bir kitap vardı da o kitabı tasdik ediyor anlamında anlamazlar. Allah önceden onlara bir kitap indirdiğini tasdik ediyor. Yani onlara da zamanında bir kitap inmişti anlamında bu cümlenin anlaşılması gerektiğini söylüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hisham’ın Arapçasından yararlanalım. Ali imran Suresinin 81. Ayetindeyiz. Hisham Türkçe konuşuyor. Artık Türk vatandaşı da oldu. Mecbur konuşuyor. “Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne” “Allah nebilerden kesin söz aldı.” “lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” “Size bir kitap ve hikmet veririm de” (Ali İmran 81) Bir kere burada Müslümanlar sınıfta kalıyor. Nebilere kitap verilir diye bir şeyi Suriye’de size öğrettiler mi? Kitap kime verilir?

Hisham ALABED: Resule…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da kaç tane?

Hisham ALABED: Dört tane…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hâlbuki Allah… O kadar çok ayet var ki… Tek bu değil. “summe câekum rasûlum” “sonra size bir resul gelirse.” “Resul gelirse” ne demek? Vedat bugün “resul gelirse” nasıl anlaşılır?

Vedat YILMAZ: Peygamber olması lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman Muhammed (a.s) geldi, gitti. Resul eğer bugün peygamber denen şey ise geldi, gitti. Bugün Yahudi’ye, Hıristiyan’a vs. gitme imkânı var mı?

Vedat YILMAZ: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Hisham Arap dilinde resul kelimesinin anlamı nedir? Dildeki anlamı nedir?

Hisham ALABED: Bir defa Lisanul Arab denen sözlükte resul kelimesinin ilk anlamı risalet yani getirilen şeydir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Kuranı Kerim’dir. Resulün birinci anlamı budur. Mesajı taşıyan şeydir.

Hisham ALABED: Arapça’da mesaj risalet demektir. Zaten resul risaletsiz olmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten kitap olmasa Muhammed’in (a.s) bizim için bir değeri olur muydu?

Hisham ALABED: Olmaz. Risaletsiz bir resul olmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Muhammed (a.s) vefat etti. Resullük bitti mi?

Hisham ALABED: Resullük Kuran ile devam ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın bu da Arap dilinde az önceki gibi çok kesin, kimsenin itiraz edemeyeceği bir bilgidir. Ve kelimenin birinci anlamıdır. Sen şimdiye kadar bu anlamı veren (Resul kitaptır diyen) bir tane tefsire rastladın mı?

Hisham ALABED: Tefsirlerde hep şahıslarla gidiyorlar. Resul demek Muhammed (a.s) demektir. Şahıs olarak alıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani kelimenin ikinci anlamı… Şimdiye kadar birinci anlamını veren herhangi bir dini kitaba rastladın mı?

Hisham ALABED: Ben görmedim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bende görmedim. Vedat sen gördün mü?

Vedat YILMAZ: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, siz gördünüz mü? Biz bu din anlayışıyla tutup bütün milleti kâfir ilan ediyoruz. Yanlış mı? İnsanlara Allah’ın kitabını götürmeden onları kâfir ilan ediyoruz.

Vedat YILMAZ: Kâfirlik inançsızlık olarak anlaşılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kâfirin anlamı da bizde çok kötüdür. Vedat şuradaki İslam Ansiklopedisini çıkar da kâfir maddesini birazdan okursun. Biz söylemeyelim. Bizi izleyenler görsünler. İstersen bir de resul maddesini de çıkar. Ben Hisham’a esas soracağımı sormadım. Yani o kadar çok yanlış var ki… Dikkat ediyorsanız her kelimede yanlış var. Ve bu yanlış yerleşmiş. İslam âleminde ilim zannediliyor. “summe câekum rasûlum” “Sonra size bir resul gelir” Resul Kurandır. “musaddigul limâ meakum” “sizinle beraber olanı tasdik eden bu kitap gelirse.” (Ali İmran 81) “limâ meakum” demek az önce Vedat’ın söylediği gibi zamanında size indirilmiş kitap anlamına gelir mi?

Hisham ALABED: Değil Hocam. “limâ meakum” demek Kuran’dan önceki bütün kitaplardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Arap dilinde senin elinde olan kitaba “ma meake” derim değil mi?

Hisham ALABED: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “ma meake” “seninle beraber olan…” Senin yanında olacak ki “limâ meakum” olsun. Vedat’ın az önce söylediği gibi… “Medine’de aslında Tevrat yoktu. Bugün de yok. İncil’de yok. Zamanında Musa’ya indirilen Tevrat, zamanında İsa’ya indirilen İncil vardı” diyorlar. Kaldı ki Kuranı Kerim’de Tevrat’ın Musa’ya indiğine dair de bir ifade yok. Tevrat İsrail oğullarına indirilen kitapların toplamıdır. Tabi ki onun içerisinde Musa’ya (a.s) indirilen kitap çok önemli yer işgal ediyordu. O ayrı bir konudur. “Zamanında indirileni tasdik eden” diyorlar. Ya ben görmeden, bilmeden tasdik ettiğini nasıl anlayacağım? Elimde o kitap yoksa ben tasdik ettiğini nasıl anlayacağım? Anlayabilir miyim?

Hisham ALABED:limâ meakum” sizin dediğiniz gibi olması lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de tasdik ettiğini nasıl anlayacağım? Dikkat ediyor musunuz, dindarlık hayalcilik haline dönüşüyor. Tasdik ederse “letué’minunne bihî ve letensurunneh” “Ona kesinlikle inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız.” (Ali İmran 81) O zaman nebiler denince dünyanın her tarafında gönderilmiş nebiler akla gelmez mi? O zaman buna Hindistan’a giden de, Çin’e giden de, dünyanın diğer bölgelerine gitmiş olanlar da girmez mi? Dikkat ediyor musunuz, Allah ne kadar genel bir ifade kullanıyor?

Vedat YILMAZ: İslam Ansiklopedisi, Kafir maddesi… “Sözlükte örtmek, gizlemek, nankörlük gelmiş küfür terim olarak genellikle Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği hususlarda peygamberleri tasdik etmemek, onlara inanmamak diye tanımlanır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Muhammed (a.s) Kuranı Kerim’i getirmiş, bu Kuran’da olanlar konusunda onu tasdik etmemek, inanmamak… Bu güzel bir tarif…

Vedat YILMAZ: O zaman herkes Mümin oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi bu Kuran’da biz ne var, ne yok tasdik ediyoruz. Çok güzelde… Peki, burada “sizinle beraber olanı tasdik eden” (Ali İmran 81) ifadesi Kuran’ın ifadesi değil mi ki bu hiç kabul edilmiyor? Yani Kuranı Kerim’de bütün nebilere kitap verildiği ifade ediliyor da siz neye dayanarak dört tanesine inmiştir? Dikkat ediyorsanız kuranı Kerim ile gittiğiniz zaman birinci olarak kişiye fıtratıyla gidiyorsunuz. Kuran dini fıtrat diye tanımlıyor dediğiniz an adamın kendisi Allah’ın kitabına dönüşüyor. Çünkü kendisi de bir ayettir. Bu Kuranı Kerim’de ki ayetler nasıl bir ayetse karşımızdaki her insanda bir ayettir. Allah öyle diyor. Bu Allah’ın kitabıdır dediğim zaman Yahudi, Hıristiyan ya da Sabii bunun Allah’ın kitabı olduğunu anlaması için ne yapması lazım? Kendi kitabını tasdik ediyor mu, etmiyor mu ona bakması lazım. Şimdi biz senin kitabın tahrif edilmiştir diyoruz. İnanması gerekir mi?

Hisham ALABED: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben Katolik kilisesine gittiğim zaman 52:15 52:16 sn. arası anlaşılmıyor. Başbakanlık görevindeydi. Büyükelçi bana, “Hocam bu Papa’dan çok daha önemli bir kişidir. Aman dikkatli ol” dedi. Tabi onunla uzun konuşmalardan sonra bir mektup bıraktık ki sitemizde vardır. “Gelin Tevrat’ı, İncil’i, Kuranı Kerim’i, Vedat’ın anlattığı Ginzaları, Mecusilerin Gatalarını, Hinduların Vedalarını vs. nerede insanların kutsal kitap olarak tanımladığı kitap varsa hepsini bir araya getirelim. Önce bir tasdik açısından… Kuran onları tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Bir kere bu kendi iç ilişkileri… Bir de evrensellik açısından fıtratla karşılaştıralım” dedim. Tamam, yapalım, edelim dediler, öyle kaldı. Daha benim mektuba hala cevap verecekler. 2008 yılında kızımla beraber gitmiştik. 11 sene olmuş. Elinde ilahi kitap olan insanlara Kuranı Kerim’in o kitabı tasdik ettiğini o insanlara söylemek zorundayız ki onlar Kuran’a inansınlar. Niye? Çünkü Allahu Teala ne dedi? “Sizinle beraber olanı tasdik eden bir resul” (Ali İmran 81) dedi. Biz değil. Kuran tasdik edecek. Allah’ın kitabını göstereceğiz. İşte buyurun diyeceğiz. Mesela Roma’da bana tanınan üç saatlik bir süre vardı. Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden de çok sayıda dinleyici gelmişti. Kuranı Kerim’i anlattım. Kısa bir girişten sonra 2 saatten fazla soru sordular. Ayetleri söyledim. Sordular ayetleri söyledim. Kızım en küçük bir itiraz hatırlıyor musun? Yok. Tek bir itiraz yok. Avrupa’da, Amerika’da, Rusya’da o kadar gayri müslimle o kadar toplantı yaptım. Kuranı Kerim’i anlattığımda en küçük itiraz olmadı. Niye? Çünkü kendi de Allah’ın ayeti, bu da Allah’ın ayetidir. Aradaki % 100 uyumu görüyor. O zaman Kuranı Kerim Tevrat’ı, İncil’i tasdik ettiği gibi Allah’ın ayeti olan insanı da tasdik etmiyor mu?

Vedat YILMAZ: Resul maddesini buldum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Oku bakalım.

Vedat YILMAZ:Nebi, resulden daha geniş bir anlam taşır. Nebi Allah’ın belli bir konuya ilişkin bilgileri bildirdiği insandır. Ve aldığı vahiyleri başkalarına tebliğ etmekle yükümlü değildir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nebi daha niye vahiy aldı? Tövbestağfirullah böyle bir nebi olur mu?

Vedat YILMAZ:Bu tür vahiyler alan kadın nebiler de vardır. Resul ise daha özel bir anlam taşır. Buna göre her resul nebidir fakat her nebi resul değildir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tam tersi Ali imran 81. Ayette… Peki, Allah’ın kitabı diye bir şey var mı?

Vedat YILMAZ:Nebi Allah’ın kendisine kitap ve şeriat göndermediği elçisidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu nedir? Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi değil mi? Bu İslam Aleminin bilgi birikimidir. Nebi nasıl elçi oluyor? Kitap göndermediği kişi nasıl elçi oluyor? Hani elçilik yapamaz demişti?

Vedat YILMAZ:İnsanları önceki dönemde veya yaşadığı çağda kitap ve şeriat verilen bir resulün dinine davet etmekle yükümlüdür.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Ali İmran 81. Ayet böyle mi diyor? Bütün ayetlerde öyle mi diyor? “ve mâ ûtiyen nebiyyûne mir rabbihim” “rablerinden nebilere verilenler” (Bakara 136) diyor. Çok sayıda ayet var. Bu savrulmayı görüyor musunuz?

Vedat YILMAZ: Başka bir enteresan bir tanım daha var. “Nebi Allah’ın sadece müminlere gönderdiği elçiyken resul kâfirleri hak dine davet etmek üzere görevlendirilen kimsedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gerçekten buna ne denir? Artık bilmiyorum. Siz söyleyin ben söylemeyeceğim.

Bakın şimdi burası önemli… Dersimizin son cümlesi olmuş olsun. Allahu teala şöyle diyor. “Senurîhim âyâtinâ fil âfâgı ve fî enfusihim” Şimdi buraya kadar bir adam Yahudi ise Kuranı Kerim’in kendi kitabını tasdik etmesine bakacak değil mi? Hıristiyansa aynı şeyi yapacak. Sabii ise aynı şeyi yapacak. Hiç birisi değil. Sen “Bu Allah’ın kitabıdır” diyorsun. Ben nereden bileceğim? Muhammed (a.s) çok güvenilirdi falan diyeceksin. Ben sana mı inanacağım? Bana “eşhedu” “ben şahidim” dedirtmek istiyorsun. Nasıl şahit olacağım? Ben senin sözünü naklettiğim zaman bir olaya şahit olabilir miyim? Bakın burada da kitabın ne olduğuna bakalım. “Ayetlerimizi çevrelerinde göstereceğiz.” Ki yaratılan her şey Allah’ın bir ayetidir değil mi? “Bir de kendi yapılarında göstereceğiz.” O zaman benim vücudum bir ayet, vücudumda ki her şeyde bir ayet… Toplarsak bir kitap gibi oluyor değil mi? Onu Allahu teala gösterecek. “hattâ yetebeyyene lehum ennehul hagg” (Fussilet 53) Kendileriyle bu kuranı Kerim arasındaki irtibata bakacaklar, tamam diyecekler. Bu defa Kuran neyi tasdik etmiş olacak? Onların vücudunu değil mi? Onların fıtratını tasdik etmiş olacak. Tamam diyecek. Avrupa’da 20’nin üzerinden seminerimiz, konferansımız olmuş. Sayılarını tam bilmiyorum. Rusya’da o kadar çok oldu. Başka yerlerde de oldu. Allah’ın kitabını anlattınız mı herkes can kulağıyla dinliyor. Hatta Roma’da üç saat geçti, hiç kimse salondan kalkmadı. Soruları bitmedi diye yarım saat daha verildi. Gene kalkmadılar. Bir daha toplantı sözü verelim dedikten sonra kalktılar. Çünkü bakıyorlar ki işte bu diyorlar. İnanır mı, inanmaz mı? Ondan sonrası bizim işimiz değil. O tamamen onun tercihidir. İşte şeyde de oldu. Yahudiler “bizi tasdik eden kitap dediler” ama Yahudilerin çoğu inandılar mı? İnanmadılar. O bizi ilgilendirmiyor. İşte Kuranı Kerim’in hak olduğu artık belli olduktan sonra ona inanıp güvenmek gerekir. Çünkü Allah konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Ondan sonra bunu anlayıp kavradıktan sonra artık buna göre hareket etmeniz gerekir. Yahudi içinde, Hıristiyan içinde, Sabii içinde söz konusudur. Tasdikle gitmemiz şartıyla… Hindu’su içinde, Brahman’ı içinde, hepsi içinde bu böyledir. Onlara tasdikle gideceğiz. Sabiilerde de, Zerdüştlerde de… Ve bütün insanlığa da kendi fıtratlarıyla gideceğiz. Ama fıtratlarıyla olması içinde Kuranı Kerim’i kendimize uydurmayacağız. Yahudi Hahamlarının yaptığı gibi yapmayacağız. Bazı Hıristiyanların yaptığı gibi yapmayacağız. Allah’ın kitabına uyacağız ki, muhataplarımız kendilerini Kuranı Kerim’in içinde bulsun ve inanma ihtiyacı duysunlar. İyi davranışlar yapsınlar. İşte o zaman üzerlerinde “ne bir korku olur, ne de mutsuz bir hayat yaşarlar.” (Maide 69) Allahu Teala cümlemizi bu kitabı doğru anlayanlardan eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007