Mûrselat Sûresi / Hakikatler

23 Ekim 2007 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bismillahirrahmanirrahim – İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

‘’İnne hâżâ-lkur-âne yehdî lilletî hiye akvemu veyubeşşiru-lmu/minîne-lleżîne ya’melûne-ssâlihâti enne lehum ecran kebîrâ(n). Bu Kur’an,  en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir; onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır.’’  (İsra-9)

Euzubillahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillahi Rabbil alemin vel akibetü lilmuttekin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi vessahbihi ecmain.

Geçen hafta velmurselat suresinden okumuştuk. Bu hafta aynı sureyi devam ediyoruz, ama bir bütünlük olsun diye, açıklamalara girmeden baştan kısaca böyle hızlı bir şekilde ayetlere meal vermek istiyorum  ki, devamını bir bütünlük içinde takip edelim.

‘’ Velmurselâti ‘urfâ(n).  Marufu, iyiliği, doğruluğu getiren ayetler hakkı için.’’  (Murselat-1)

‘’ Fel’âsifâti ‘asfâ(n).  Bu ayetler, getiren ayetler, küfrü yıpratan, onun belini büken, onu parçalayan yetler hakkı için.’’  (Murselat-2)

‘’ Ve-nnâşirâti neşrâ(n). Doğruluğu yayan Allah’ın dinini yayan ayetler hakkı için.’’(Murselat-3)

‘’ Felfârikâti ferkâ(n). Küfrü parça, parça eden, bölük pörçük eden ayetler hakkı için.’’(Murselat-4)

‘’ Felmulkiyâti żikrâ(n)  İnsanların zihnine bilgi yerleştiren ayetler hakkı için.’’   (Murselat-5)

‘’ ‘Użran ev nużra(n)   Bu bilgi, anlatan için Allah’ın yanında bir özür, dinleyen için de bir uyarı olsun diye.’’  ( Murselat-6)

 Bütün bunların hakkı için, şunu sizlere söylemiş oluyorum demiş oluyor Allahu Teala.

‘’ İnnemâ tû’adûne levâki’(un)  Size yapılan vaad, verilen söz mutlaka yerine gelecektir.’’   (Murselat-7)

‘’Feizen nucumu tumiset.  Yıldızlar silindiği zaman’’ (Murselat-8)

‘’Ve izessemau furicet. Gök yarıldığı zaman.’’(Murselat-9)

‘’Ve izel cibalu nusifet. Dağlar atıldığı zaman.’’  (Murselat-10)  Böyle toz haline gelip de yerinden dağıtıldığı zaman.

‘’Ve izerrusulu ukkidet.’’ (İşte bütün bunlar olduktan sonra yeniden dirilme oluyor)‘’Elçilerin söz verdikleri vakit geldiği zaman’’(Murselat-11)

‘’Li eyyi yevmin uccilet. Hangi gün için tecil edilmişse. (Murselat-12)  ( yani hangi gün buluşma sözü verilmişse, o gün geldiği zaman)

‘’Li yevmil fasl – Ayırma günü.’’  (Murselat-13)  Bu dünyada mümin-kafir,  inanan-inanmayan hepsi birbirinin içine girer; hatta bazen  inanmayanlar, inananlardan daha mümin gösterirler kendilerini,  daha dindar gösterirler. Böylece inananların  tepesine binme fırsatı elde ederler ama ahirette bunlar ayrışacaktır.

‘’Ve ma edrake ma yevmul fasl?  Sana kim anlattı, o fasıl günü nedir? Ayırma günü nedir?’’ (Murselat-14)

‘’Veylün yevme izin lilmukezzibin. O gün çirkinlikler yalancılar üzerinde olacaktır.’’  (Murselat-15)  Tabi buna vay haline diye de anlam verilir, yazıklar olsun diye de anlam verilir ama esas olan o gün bütün kötülükler yalancıların üstünde kalacak. Neden Allahu Teala, ‘yalancılar’ diye bir ortak tanımlama yapıyor bütün kafirlerle ilgili olarak. Çünki Allah’ın dini, Allah’ın ayetleri yalanlanamayacak kadar açık ve nettir. Tabi, Allah’ın dinini Allah’ın ayetleriyle anlatırsanız bu olur. Allah’ın dinini şunun bunun sözleriyle anlatırsanız, o, şu, bu kim olursa olsun orda, bu sonuçlar ortaya çıkmaz. Ama Allah’ın dinini Allah’ın ayetleriyle anlatırsanız, karşı taraf bunu çok açık ve net olarak anlar, en küçük şüphesi olmadan anlar. Kabul edip etmeme ayrı bir konudur; kabul ettiği zaman doğruları kabul etmiş, kendi fıtratına dönmüştür. Kabul etmediği zaman kesinlikle yalan söylüyordur, yalan söylüyordur; çünkü gerçeği anlamıştır, ondan dolayı adına  kafir denir. Tıpkı nankör insanların yaptığı gibi, onların yaptığına da dilimizde ‘küfranı nimet’ denir, yani nimete karşı kafirlik demektir. Nedir, dersiniz ki kardeşim ben sana ne yaparsam yapayım sen görmüyorsun. İşte bunlar da görmüyorlar, yani görmek istemiyorlar. Onun için hepsi yalancıdır. Kimler? Kime ki Kur’an’ı doğru bir şekilde anlattınız ve kabul etmediyse. Kur’an’ı doğru bir şekilde anlatmadığınız kişiler hariç.

Geçen hafta da burada, ben şahsen dini eğitim görenlerin bile kendilerine dinin tebliğ edildiğine inanmıyorum. Yani İmam Hatipte okumuş, İlahiyat Fakültesinde okumuş, ya da medresede okumuş, ne yaparsa yapsın onlara dinin tebliğ edildiğine ben şahsen inanmıyorum. Bu benim kendi kanaatim,  yanlış olabilir çünkü falancanın kitabi okunarak din tebliğ edilmiş olmaz. Din, ancak Allah’ın Kitabı ile tebliğ edilir. Allah’ın kitabı,  Allah’ın kulu , o ikisini bir araya getireceksiniz, anlatacaksınız. Şimdi, insanlar kendilerini haşa Allah’ın yerine koyuyorlar; biz Allah’ın ayetlerini anlatırsak anlamazlar. Seni ne ilgilendiriyor, Allah sana bunu anlat diyor gerisine sen karışma. Dolayısıyla bir kimseye din tebliğ etmiş olmak için Kur’an’ı Kerim’i anlatmak gerekir. Onun dışındaki bütün gayretler din tebliği olarak anlaşılmaz. Allahu Teala elçilerine:

‘’Ve ma alerrusuli illel belağ.  Elçilere düşen sadece tebliğdir’’ demiştir. Peygamber s.a.v.e de .

‘’Belliğ ma unzile ileyke min rabbik.  Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et’’ demiştir, o da kur’an’ı Kerim’dir.

İşte Kur’an tebliğ edildiği halde, yani Kur’an’ı siz insanlara anlattığınız halde bu insanlar eğer kabul etmiyorlarsa o zaman yalancılık ediyorlardır.

Kur’an-ı Kerim’in başında Allahu Teala diyor ki:

‘’Elif-lâm-mîm. (Bakara-1)

‘’Żâlike-lkitâbu lâ raybe  fîhi … Bu kitap kendinde şüpheye yer olmayan bir kitaptır.’’ (Bakara-2)  Bu ne demek? Yani bu kitabı kim okur da anlarsa, manasını kavrarsa bunun Allah’ın kitabı olduğunda en küçük şüphesi kalmaz, kesinlikle Allah’ın kitabı olduğunu anlar. Ama bu kitap;

‘’…huden lilmuttekîn(e)’’dir. Muttekilere yol gösterir.’’ (Bakara-2)   Bu kitabın Allah’ın kitabı olduğunu anlayanlara yol göstermez, muttekilere yol gösterir. Mutteki olmak için de inanmak lazım. Dolayısıyla Allah’ın kitabını anlattığınız zaman, Allah’ın kitabı olduğunu kesinkes anlar, ya kabul eder ya etmez, etmezse kafir olur yalancıdır o, o yalancıdır. Onun için de burada:

‘‘Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün yalancıların vay haline, çekecekleri var.’’ (Murselat-15)  Diyor Allahu Teala. Şimdi, bu mükezzibin kelimesini yalanlayanlar diye anlamlandırırlar; yanlış. Yalanlayanlar dediniz mi yanlış olur, çünkü yalanlama haklı olabilir, ama yalancılığın haklı tarafı olmaz. Geçen hafta da kısaca belirtmiştik; Kur’an-ı Kerim’ de bu kezzebe fiili üç şekilde geçiyor.

1-Mef’ulsüz olarak geçiyor, Arapça bilenleri için söylüyorum.

2- Ba harfi ceriyle geçiyor

3-Mef’ullü olarak geçiyor, dolayısıyla üçüne aynı manayı vermek Arapça bakımından yanlıştır.

Mef’ulsüz olarak geldiyse’’yalan söylemek, çok yalan söylemek demek olur.

Ba harfi ceriyle geldiyse, şunun karşısında yalan söylemek ki ; hep ayetlerin yalanlanmasında ba harfi ceriyle kullanılır. ‘’kezzebe bihi,  bi ayetillah – Allah’ın ayetleri karşısında yalan söyledi’’

Bir de doğrudan doğruya mef’ul alır. Peygamber efendimize Cenab-ı Hakk’ın:

‘’..Ve ma yukezzibunek(e).. Bunlar seni yalanlamıyorlar.’’(Enam-33)

‘’..Ve lakinnel kafirine biayatillahi yechedun. Ama bu kafirler Allah’ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.’’ (Enam-33) İşte bu yalancılıktır. Onun için tefsir ve meallerde maalesef bu kelimelerin hepsine de ‘yalanlama’ anlamı verilmiştir, dolayısıyla ayetleri doğru anlama imkanı büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Mesela bu elimdeki mealde Murselat-15’e bakalım nasıl mana vermiş:

‘’Vay haline o gün yalan diyenlerin’’ Bundan ben bir şey anlamıyorum siz anladıysanız bilmem, ‘yalan demek’.

‘’Elem nuhlikil evveliyn(e). Öncekileri helak etmedik mi, öldürmedik mi? (Murselat-16)

‘’ Śumme nutbi’uhumu-l-âḣirîn(e). Sonra arkadan gelenleri onlara katacağız’’(Murselat-17)

‘’ Keżâlike nef’alu bilmucrimîn(e). Günahkarlara böyle yaparız.’’ (Murselat-18) 

E peki öncekileri helak etmedik mi derken,  peygamberler ölmedi mi,  sıddikler ölmedi mi? Hepsi öldü biz de öleceğiz. Yani cennetlikler de ölüyor cehennemlikler de ölüyor ama cennetliklerin ölümü helak değil, çünkü onlar bu dünyada bir yaptıysa ahrette en az on karşılık alacaktır. Yaptığı bire karşılık, birin karşılığı on almak üzere bir yerde bekletilen kişiye helak olmuş denir mi? Ona sadece müjde verilir  başka bir şey değil, değil mi? Ve daha fazlasını alacak sadece bire-on değil, onun için müminlerin ölmesi bir helak değil; kendilerine verilen müjdeyi alabilmeleri için bir dinlenme odasına çekilmek gibi bir şeydir. ‘Siz şurada beş dakika dinlenin, şöyle güzel  içecekler var, rahat edin manzara da güzel hava da güzel’  böyle demektir. Sonra arkasından  hayal edemedikleri kadar büyük nimetlerle karşılaşacaklar. Bu bir helak değil; ama bu yalancılar, dünyadaki tüm  imkanlarını kaybetmiş olacaklardır. Büyük bir servete hükmederken  orada hiçbir şeyi olmayacak, üstelik yaptıklarının cezası olarak da cehennem var. Hem elindekilerini tümüyle kaybetmiş hem de cezaya çarpılmış olacak onun için helak olmuş oluyor. Hani keşke ölse de kurtulsa.

‘’ Ve emmâ men ûtiye kitâbehu ve râe zahrih(i). Fesevfe yed’û śubûrâ(n). Defteri arkasından verilen yalvaracak; O da helakı çağıracak. ’’ (İnşikak-10-11)  ah keşke, nerdesin ölüm, keşke ölseydi. Ya Rabbi beni öldür de kurtulayım. Yook mümkün değil.

‘’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün yalancıların, işte  bütün çirkinlikler yalancılara aittir.Yani vay haline onların çekecekleri var.’’ (Murselat-19)

‘’ Elem naḣlukkum min mâ-in mehîn(in).Sizi zayıf bir sudan yaratmadık mı? (Murselat-20)  İnsanın tohumu; annesinin suyu, babasının menisidir ve dayanıklı bir su değildir bu, kısa sürede ölür.

‘’ Fece’alnâhu fî karârin mekîn(in). Sonra onu sağlam bir karargaha yerleştirdik(ana rahmine)’’ İlâ kaderin ma’lûm(in). Belli bir süreye kadar (Murselat-20-21)

‘’Fekadernâ feni’me-lkâdirûn(e). Sonra biz onun kaderini belirledik.’’ (Murselat-23)  Nerede? Ana rahminde. Bize kaderin nerede belirlendiği anlatılır?  Ezelde. Bir kere buna delil olabilecek ne bir hadis vardır ne de ayet vardır, hiçbir şey yoktur.  Bak, yaratıldıktan sonra. Peki bu kader ne? Bu kader, ölçü demektir, yani ana rahminde her insanın kendine ait ölçülerini belirledik diyor Allah. Onun için birisinin sesi diğerinin aynı değildir. Birisinin görüntüsü diğerinin aynı değildir. Birisinin teri diğerinin aynı değildir. Birisindeki kıl diğerinin aynı değildir. Birisindeki küçücük bir parça diğerinin aynı değildir.  Bir kişiyle tokalaştığın zaman, genetik uzmanları diyor ki: ‘’Sana ait milyonlarca genin bütün bilgisini onun avucunda buluruz’’ yalnız sana ait, dolaylısıyla Allah, ana rahminde senin kaderini belirliyor. Yani ne? Sana ait olmak üzere bir vücut yaratıyor, vücudun sana ait olan  özellikleri var onu belirliyor. Kader o, yani  kader kelimesinin Türkçe karşılığı ölçü,  de Türkiye’de bugün kullanılan karşılığı standart.  Ama her kişinin kendi standartları var bir de o standartların  tüm insanlarla bir uyumu var. Kaderle ilgili bütün ayetlere bakın hep  öyle.Halekahu ve kaderahu önce yaratır sonra kaderini belirler, yani ona ait ölçüleri belirler. Zaten hadis-i şerifte de ana rahminde bir meleğin gelip kişinin kaderini ,hayrını, şerrini orda belirlediği, yani standartlarını koyduğu ifade edilir. Dolayısıyla bunu ayetle birlikte anladığınız zaman problem olmaz.  Ayetten ayırdığınız zaman, bu defa  ana  rahmi de kesmez sizi ezele gidersiniz. Elinizde hiçbir delil olmadığı için bu konuda ‘’Allah bilmiyor mu ‘’ demeye başlarsınız. Allahu Teala  her şeyi biliyor Allah’ın bilgisi:

‘’ Kul lev kâne-lbahru midâden likelimâti rabbî.. Deki deniz Rabbimin sözleri için mürekkep olsa     ..lenefide-lbahru.. (O’nun sözlerini yazsak) deniz kesinlikle biterdi.

..Kable en tenfede kelimâtu rabbî ..Rabbinin sözleri bitmeden deniz biterdi.

..Velev ci/nâ bimiślihi mededâ(n). O denizler kadarını da buna destekçi getirseydik gene biterdi.’’ (Kehf-109)

Peki bizim şu elimizdeki Kur’an-ı Kerim’e ne kadar mürekkep lazım? Az bir şey değil mi? Bizim Allah’ın bilgisinden bildiğimiz bu Kur’an’da olanla sınırlı. Öyleyse kendi kafamıza göre, bu Kur’an’ın dışında herhangi bir şey icat etmeye hakkımız yok. ‘’Allah bilmiyor mu kardeşim ‘’o zaman Allah bilmiyor mu meselesiyle hareket edersen, Kuran-ı Kerim’deki binlerce ayeti yok saymam lazım. Allah’ın bildirdiğine baksana sen, Allah’ın bilgisinden sen ne kadarını biliyorsun ki. İşte bu kader konusunda konuşanların  tek dayanağı odur, çünkü ne ayet vardır ne hadis vardır kendilerini destekleyecek. ‘’Allah bilmiyor  mu’’ diyerek insanların zihinlerini karıştırırlar, başka yapacakları  yok.

 ‘’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün yalancıların vay haline çirkinlikler onlar içindir.’’ (Murselat-24)

‘’ Elem nec’ali-l-arda kifâtâ(n). Biz yeri kifat etmedik mi?’’ Murselat-25)  Kifat, şöyle(yanındaki Enes Hocanın elini kendine doğru çekti) tutup kendime çekiyorum,  kifat  bu. Şimdi yeryüzünde, toprakta bir çekim kuvveti var değil mi? Çekim kuvvetiyle yeryüzü, hem ölüleri hem dirileri barındırıyor. Onun için biz dünyadan ayrılmak istersek o çekim kuvveti engel oluyor.  Ne kadar sıçrarsan sıçra düşüyorsun tekrar yere.  O çekim kuvvetinden dolayı toprağın içerisine koyduğumuz ölüler orda kalıyor dışarıya atılmıyor.

‘’ Elem nec’ali-l-arda kifâtâ(n). Yeri kifat olarak oluşturmadık mı? Yani ona bir çekim kuvveti vermedik mi? (Murselat-25)

‘’ Ahyâen ve emvâtâ(n). Hem canlılara hem ölülere’’ (Murselat-26)  Hepsini topluyor bir kap gibi içerisinde. Bir hadis rivayet ediliyor sahih mi,  değil mi bilmiyorum;  ama manası güzel.

‘’İkfitu sıbyanekum billeyl. Gece çocuklarınıza sahip olun.’’ Yani çekin,  eve alın sokakta bırakmayın.

‘’ Ve ce’alnâ fîhâ ravâsiye şâmiḣâtin.. O yerin içerisinde yerin derinliklerine kökü inen dağlar yarattık.’’ (Murselat-27)  Ama yüksek de, yukarılara da çıkıyor. Hani şimdi bir tahtanın üzerine çivi çakarsınız o çivi tahtanın derinliklerine gider. Tahtayı öbür tahtayla birleştirir;  ama üst tarafta bir şeysi yoktur, aynı seviyede tahtayla. Ama dağlar öyle değil, dağlar yeryüzünü sabitleştiriyor ama dışarıda da yüksekçe bölümleri kalıyor.

‘’..ve eskaynâkum mâen furâtâ(n).Sizi tatlı su ile de suladık.’’ (Murselat-27)  Tatlı sular da içtiniz. Furat kelimesi tatlı su demek. Demek ki bizim Fırat Nehri de tatlı su taşıdığı için o ismi almış.

‘’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün yalan söyleyenlerin üzerinde pislik olacak, yazıklar olsun onlara.’’ (Murselat-28)

‘’ İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukeżżibûn(e) Gidin, hani onunla ilgili ayetlerin karşısında yalan söylüyordunuz.’’ (Murselat-29)   ‘’Canım ahret olmaz, olsa bile Allah bana bu dünyadakinden daha fazlasını verir, Bana niye azab etsin ki’’ diye kafalarından konuşanlar var. Hani olmaz diyordunuz ya işte ona doğru gidin bakalım.

‘’ İntalikû ilâ zillin..Bir gölgeye gidin’’ Ama bu siz<in bildiğiniz gölgelerden değil.  

żî śelâśi şu’ab(in).Üç şubesi var, üç bölümü olan gölge.’’ (Murselat30) Ama

‘’ Lâ zalîlin ..Gölgelendirmiyor.’’ Öyle senin bildiğin gölgelerden değil adamı serinletmiyor,

‘’..Velâ yuġnî mine-lleheb(i). O ateşin alevlerinden de korumuyor.’’(Murselat-31)   O alevler oraya kadar geliyor, gelip adamı orda kızartıyor.

‘’  İnnehâ termî bişerarin kelkasr(i). O cehennem kıvılcımlar atar.’’ (Murselat-32) Ne gibi? Saray gibi kıvılcım olur mu? Şimdi bakın buradaki meale bir bakalım. ‘’Öyle kıvılcımlar atacak ki her biri bir saray gibi; sanki sarı erkek develer gibi.’’  Saray ile sarı erkek deve arasında ne benzerlik var? Sarayın  rengi sarı mı? Şimdi saray gibi, bakın

‘’  İnnehâ termî bişerarin kelkasr(i). O cehennem kıvılcımlar atar, kasr gibi’’  Evet kasrın saray anlamı var, saray gibi kıvılcımlar atar diyor

‘’ Ke-ennehu cimâletun sufr(un). Sanki o sarı deve gibidir.’’(Murselat-33) Ya bir saray bir tane değil bir sürü sarı deveyi ahırına koyar, hiç dışarıda da göremezsiniz bile onu, nasıl oluyor bu? Şimdi hakikaten ben bunu anlayamıyorum; yani bu Kuran’a meal verenler niye düşünmeden meal veririler, hakikaten benim aklım almıyor. Bir çoklarının sözüne hak veriyorum, bana diyorlar ki çok sertsin; hakikaten haklılar, sert olmamaya gayret gösteriyorum ama başaramıyorum. Şimdi bakıyorsunuz ;  ya kardeşim bu kasr kelimesi Arapçada olan bir kelime. Kasr kelimesine köşk manası verilir ama, kasiyr diye bir kelime vardır manası nedir? Kısa. Taksiyr vardır, eksiltme. İşte çok değişik manaları vardır; bir şeyi içinde saklama anlamı taşır. Saraya kasr denmesinin sebebi; hanımları içinde sakladığı içindir diyor, bina olduğu için değil. Yani bir şeyi içerisine alma. O zaman kelimenin asıl anlamı saray değil. Şimdi asıl anlamı ne? En eski müfessirlerden Dahhak var, yüzbeş tarihinde vefat etmiş. Peygamberimize en yakın; vefatı yüzbeş, doğumu belli değil. Yani bu zat seksen yaşında vefat etmiş olsa; zaten tabiindendir değil mi? Ben öyle biliyorum. Ne olmuş olacak Peygamberimiz a.s’ın vefatından oniki-onüç sene sonra doğmuş olacak öyle değil mi? Çünkü Peygamberimizin vefatı altıyüzotuziki , yok o kadar da değil 105 den 632 yi çıkarın kaç ediyor? Altmışsekiz eder, beş de katın yetmişüç. Yani adam yetmişüç yaşında olsa, Peygamberimizin vefat ettiği sene doğmuş olması lazım. Daha fazla yaşlıysa, Peygamberimiz hayatta iken doğmuş olur da bu bir başka bölgede doğduğu için görmemiştir o kadar. Yani ana kaynağa en yakın olanlardan bir müfessir; bu şahıs tefsirinde bu kelimeye şöyle diyor. Bu diyor, hurma gövdesi, uzun ağaçların gövdesi manasına gelir diyor. Hurma gövdesi, orda da hani  lifler saklanıyor içerde, nasıl kadınlar sarayda saklandığı için adına kasır deniyorsa, burada da içinde ağacın  lifleri, çeşitli bölgeleri saklanıyor ve bir gövde oluşuyor, yani bir sıkıştırma var orda. Hurma gövdesi ve uzun ağaçların gövdesi  manasına geliyor. Şimdi hurma gövdesine, ağaç gövdesine benzer kıvılcımlar atıyor.

‘’ Ke-ennehu cimâletun sufr(un). Sanki sarı develer diyorlar, değil. Cimale kelimesinin de farklı manaları var. Evet deveye cemel denir; güzelliğinden dolayı. Çünkü arapların  en çok hoşlandıkları mallarından birisidir. Ama mesela mücmel kelimesi de vardır aynı kökten, manası ne? Öz değimli? Özetlenmiş yani toplanmış bir araya. Şimdi cimale kelimesi de ya da cummel, ya da cemel, ya da cimal çok değişik şekillerde. Bu kelimenin de Arapça da; mesela en eski Arapça lugatlardan mu’cemu mekayısılluğa; orda diyor ki:’’ Bu gemi halatı ve köprü halatı anlamına gelir .’’Şimdi  mesela biz İstanbul’da yaşayanlar;  köprü halatı olarak, boğaz köprüsünün halatlarını biliyoruz değil mi? Onlar biraz fazla kalın ama gemi halatları da kalındır. Mesela gemi halatını uzatın bir ağacın gövdesine de benzer, köprü halatı bir ağacın gövdesine de benzer.

Şimdi cimaletun sufrun’da da sarı kelimesi; yine müfredatta şöyle diyor, gerçi diğer lugatlarda da aynısı var. Diyor ki: Bu sarı maden demektir, yani işte  pirinç diyoruz ya. Bunları biz kendimiz icat etmedik ki, bunlar olanlar. Ve şunu da yazıyorlar; İbni Abbas buradaki cimale kelimesinin halat anlamında olduğunu söylemiştir diyor. İbni Abbas da Peygamberimizin amcasının oğlu olan sahabiden büyük bir alim, hatta tefsirde de önder kabul edilen bir zattır. E peki bütün bunlar kitaplarda varken o manayı vermek gerekirken niye böyle acayip bir mana veriliyor bu ayetlere. O zaman mana şu oluyor bakın.

‘’  İnnehâ termî bişerarin.. O cehennem kıvılcımlar atar…’’(Murselat-32) Şimdi siz gözünüzün önüne bir yanardağı getirin, yanardağdan yükselen kıvılcımları düşünün, sarı bir sütun gibi yükselmez mi? İşte bir açıdan da bakarsın  halat gibi gözükebilir, çünkü hepsi değişik inceliklerde falan. Sarı halat, ya da ağaç gövdesi gibi, ağaç gövdesi gibi kıvılcımlar sanki sarı halattır, niye? Çünkü ordan kıvrılır. Dik olarak çıkıp durmaz sonra halat gibi kıvrılır aşağıya doğru iner. Şimdi tekrar bir mana veriyorum bakın:

‘’  İnnehâ – O cehennem

termî bişerarin – kıvılcımlar atar

kelkasr(i)- ağaç gövdesi gibi kıvılcımlar atar.’’ Çünkü onun bir yönüne bakarsan ağaç gövdesi gibi, üstü de dağılırya hakikaten sanki ağaç gövdesi gibi kalır alt tarafı.

‘’Ke-ennehu cimâletun sufr(un) – sanki sarı madenden gemi halatı ya da sarı madenden köprü halatı gibi.’’(Murselat-33)  Şimdi yerine oturuyor, yani çok büyük kıvılcımlar atıyor. Biz bunu ancak bir yanardağ hayal ettiğimiz zaman düşünebiliyoruz, yoksa sıradan şeyler olmuyor. Ya da çok büyük bir yangında içerde bir takım şeyler patladığı zaman o kıvılcımlar atılıyor.

Yanındaki hoca: – Madenler eridiği zaman da kıpkırmızı akıyor.

Abdülaziz Hoca: Ama bu sarı diyor, tabi sarıyla kırmızı arasında da çok yakınlık var doğru.

Yani bu cehennem ateşinin ne kadar korkunç olduğunu bu şekilde ifade ediyor, ama efendim öbüründen de böyle anlıyorum diyebilirsiniz de; fakat anlamlarda bir uyumsuzluk var. Şimdi ‘’köşk gibi kıvılcım’’ böyle bir şey olmaz. Köşk nasıl deveye benzetilir, sarı deveye nasıl  banzetilir? Evet bunlar şey olarak yani büyük sıkıntı doğuracak mana değil, diğer hatalar gibi ama bu bir anlayış meselesidir. Niye inceden inceye bakmıyorsunuz? Bizde birisi bir şey yaptı mı öbürü de onu yapıyor, hiç bakmıyor acaba bu insan  hata etmiş olamaz mı diye. Bizim de –ben bundan çok eminim-ne kadar büyük hatalarımız vardır. Fakat bizim dostlarımız,  sağ olsunlar bizi tenkit yerine duygusallığa kapılıyorlar. Ya niye duygusallığa kapılıyorsunuz yaptığımız bir yanlış varsa onu ortaya koyun biz de düzeltelim. Öyle yapacaklarına sen mi daha büyük alimsin falan mı diyorlar.

Birisi bana demişti ki: ‘’Sen mi daha büyük alimsin, İmam Rabbani mi?’’   Dedim ki:‘’Bilmiyorum acaba hangimiz daha büyük alimiz, ama ben ondan daha büyüğüm.’’  En iyisi dedim bir terazi getirin bir tarafa onun ilmini koyalım, bir tarafa benimkini; tartalım ortaya çıksın. Bu ne biçim bir tavırdır dedim, sizin bu yaptığınız sokak çocuklarının tavrına benziyor. ‘’Benim babam senin babanı döver’’ başka bir manası yok. Kardeşim sen mi daha büyük alimsin filan mı büyük alim diye bir laf söylemeye lüzum yok. Söylediğimiz bir sözün yanlışlığını görüyorsan, deki yanlış, yoksa yok.

Yani herkesin, hangi alim olursa olsun doğru yaptığı da vardır, yanlış yaptığı da. İnsanız çünkü. Kuran-ı Kerim’e  Allahu Teala Peygamber a.s.’ın yanlışlarını yerleştirmiş, bizim olmaz mı? Elbetteki her alimin hatası olur, yanlışı olur ama bizim burada tenkit ettiğimiz şu; o alimin hata yapmasını değil, yapar ama arkasından gelenin hiç düşünmeden onu olduğu gibi alması yanlış. Bir baksana acaba bu zat doğru mu yapmış yanlış mı yapmış. Yok efendim bu büyük zattır yapmaz;  Allah Allah!!!.
Allahu Teala kitabına koskoca Peygamberinin hatasını koymuş boşuna mı?

‘’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün çirkinlik yalancılara mahsustur.’’(Murselat-34)  Bu dünyada müminler de çirkin gösterilebilir ama , ahirette bu mümkün değil artık her şey ortaya çıkacak.

‘’Hâżâ yevmu lâ yentikûn(e). Bu konuşmayanların günüdür.’’(Murselat-35) Yani o gün kimse konuşmayacak .

‘’ lâ yetekellemûne illâ ..Hiç kimse konuşmaz.

men eżine lehu-rrahmânu Rahman’ın kendine izin verdiği kişi başka.

Ve kâle savâbâ(n).. O da sadece doğruyu söyleyecektir.’’ (Nebe-38)  Başka bir şeyi değil. Herkes böyle susacak o gün, zaten herkesin bütün yaptıkları ortaya çıktığı zaman şaşırıp kalacak.

‘‘velâ yus-elu ‘an żunûbihimu-lmucrimûn(e) Günahkarlara hangi günahı işlediniz diye sorulmayacak’’(Kasas-78) Gerek yok ki hepsi ortada, hepsi yazılmış, ne yapacaklarını şaşıracaklar.

‘’..mâ li hâżâ-lkitâbi – şu deftere bak,

lâ yuġâdiru saġîraten velâ kebîraten illâ ahsâhâ. Küçük, büyük hiçbir şey bırakmamış hepsini yazmış..’’(Kehf-49) Kimsenin konuşmasına ihtiyaç yok. İşte

’Hâżâ yevmu lâ yentikûn(e). Bu konuşmayanların günüdür.’’(Murselat-35)

‘’ Velâ yu/żenu lehum feya’teżirûn(e) Kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler.’’(Murselat36) Ya Rabbi, aslında falan varya ah o işte…tabi bunu cehennemde söyleyecekler de hesap gününde değil.

‘’Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e) O gün çirkinlik yalan söyleyenlerin üzerindedir, onlara mahsusdur, yalnız onlarda olacaktır.’’(Murselat-37)

‘’Hâżâ yevmu-lfasl(i).. Bu fasıl günüdür. İyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı, hak ile batılın net olarak ayırd edildiği gündür.’’(Murselat-38) Dünyada her şey birbirine karışabilir

‘’cema’nâkum vel-evvelîn(e). Sizi orada topladık, öncekileri de.’’ Bütün insanlık orda.

‘’ Fe-in kâne lekum keydun fekîdûn(i). Eğer elinizde bir çıkış yolu, bir planınız bir projeniz varsa hemen yapın.’’(Murselat-39) Burdan kaçabiliyorsanız kaçın serbest, buyurun hadi; nereye kaçacaksın ne yapacaksın hiçbir şey yok.

‘’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün çirkinlik yalan söyleyenlere mahsustur, vay haline onların’’(Murselat-40)

‘’ İnne-lmuttekîne fî zilâlin ve ’uyûn(in). Muttekiler, gölgeler ve çeşme başlarındadırlar.’’(Murselat-41)

‘’ Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(e). Canlarının çektiği meyveler.’’(Murselat-42) Tabi o çeşmelerde sadece su yok, bal var,süt var her türlü içecekler, içkiler var, her şey var ne isterseniz. Ama oranın içkisi adamı sarhoş etmiyor, midesine de dokunmuyor, rahatsız da etmiyor, kolestroldur bilmem nedir hiç biri yok.

‘’ Kulû veşrabû henî-en.. Yiyin için afiyet olsun.

..bimâ kuntum ta’melûn(e). Bu yaptığınıza karşılıktır.’’(Murselat-43) Ne yaptık ki ya Rabbi, yani yaşadığımız ömür ne kadar? Yüz sene diyelim, e bu yüz senenin de yirmidört senesini ibadetle geçirdiğinizi kabul edin. Alnınızı secdeden kaldırmamışsın, bütün imkanlarını Allah yolunda harcamışsın. Eki cennet ne kadar devam edecek? Sonsuz, peki sonsuz karşısında yüz senenin kıymeti mi olur? Ya Rabbi, yani bu hangisi bizim yaptığımıza karşılık ki biz dünyadaki bütün ibadetlerimizi bir araya getirsek ordan bir tabak yemeğe bile yetmez bizim paramız.

‘’ İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e). Biz iyi davrananlara mükafatı böyle veririz.’’(Murselat-44) Yani bizim kuralımız bu, sen yaptın ya tama m işte alacaksın. Burada ölçü yok, al.

’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün yalanlayanların vay haline, çirkinlikler yalanlayanların üzerindedir, onlar içindir, onlara mahsustur.’’(Murselat-45)  ( İzleyici uyardı yalanlayan değil, yalancı olacaktı diye) Yalancıların evet yalancıların.  Ne kadar yaparsak yapalım bizim de zihnimiz yıllarca  yalanlayan diye alışmış, birden bire intikal etmesi kolay değil.

‘’ Kulû ve temette’û.. Yiyin ve biraz yararlanın.   Şimdi Allahu Teala insanlara, bu yeryüzünde yaşayanlara yiyin için, az bir şey yersiniz içersiniz diyor. Yani isterseniz yüz sene yaşayın ömür boyu dünyanın en zengin en itibarlı, en güzel yaşayan, hayatını dolu, dolu yaşamak dedikleri şekilde yaşayan kişisi olun. Sonsuz ahret karşısında buradakinin ne değeri olur? Çünkü burada hadi yüz sene diyelim, öbür taraf yüz milyar sene değil ki; yüz katrilyon sene değil, artık bilmediğimiz bilmeme ne kadar sene de değil, rakamlar bitiyor sonu yok. Onlarla kıyaslarsan bu sıfır olur hiç bir şeysi olmaz bunun. Onun için yiyin  için az yiyin az bir şekilde yiyin; niye az bir şekilde; isterseniz dünyanın tamamını yiyin ahiret karşısında hiçbir şeydir.

..kalîlen innekum mucrimûn(e). ; çünkü  siz günahkarsınız.’’(Murselat-46)  Suçlusunuz, yaratanı tanımıyorsunuz onun ayetleri karşısında yalan söylüyorsunuz. Gerçekleri pekala kavrıyorsunuz ama yapmıyorsunuz.

‘’’ Veylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e). O gün çirkinlik yalancılara mahsustur, yazık onlara vay onların haline.’’( Murselat-47)

Ve-iżâ kîle lehumu-rke’û lâ yerke’ûn(e) Onlara rüku edin dedikleri zaman rüku etmezler. Yani boyun eğin Allah’ın emrine uyun dendiği zaman bakarsınız ki,  tabi canım elbette yani ama her konuda uymamız gerekmez diye Allah adına hükümler beyan etmeye çalışıyorlar. Ya öyle aa ben günde beş vakit namaz kılıcam. Yok şu bu.. Bu bana göre değil kardeşim kusura bakma. Tamam amenna ve saddekna bizde müslümanız ama sınırlarını ben kendi çizdiğim bir Müslümanlığı isterim Allah’ın çizdiği Müslümanlığı değil. Öyle mi.!  hadi bakalım. İslam  teslimiyet demektir,  kayıtsız şartsız teslim oluyorsan Müslümansın. Benim şartım var. Şimdi savaş sırasındasınız düşmanı pusuya düşürdünüz. Tüfeği dayadınız teslim ol diyorsunuz. Diyor ki teslim olurum ama şartım var. Böyle bir şey olur mu? Eğer şart ileri sürebiliyorsa demek ki adamı teslim alamamışsın. Evet ya Rabbi , ben, sen eyvallah haşa, tevbe estağfirullah.  Ama ama yani bu çağımızında şartları var yani hayatın bir takım gerçekleri var.  Öyle mi ! Peki tamam serbest buyur istediğini yap. Tam teslim olmayı istiyor Cenabı HAK. Tamam  yarabbi baş üstüne. Baş üstüne dedikten sonra yapamadıysan, ya Rabbi ben suçluyum. Gene başüstüne demektir o. Tabi hiç kimse kendisinin dinsiz olduğunu kabul etmek istemez. Yani hiç kimseye kafir diyemezsiniz. Şimdi aklıma geldi bu başörtüsü ile ilgili ilk toplantılardan birisiydi TGRT de açık oturum yapıyoruz. Yanımda da hala televizyonlarda arada sırada gözüken bir zat var. Şimdi o baş örtüsünün aleyhinde konusuyor. Şimdi bugünlerde lehine dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi yan yana oturuyoruz. O baş örtüsü ile ilgili böyle aleyhde bir takım şeyler konuştu. Ben de ona dedim, reklam arasında dedim ki; ya konuşabilirsiniz tabi Allah  sana cehenneme gitme hürriyetini vermiş. Kullan bu hürriyetini . Olur mu öyle şey? Dedi. Olmazsa dedim ona göre konuş. Allah sana cehenneme gitme hürriyetini vermiş kullanıyorsun. Kullan dedim. Kabul edemiyor. Olur mu öyle şey diyor. Onun için bunu arada sırada söylüyorum. Ama çok önemli bir şey olduğu için sürekli söylenmesi gerekiyor. Kim olursa olsun ateistlerde dahil herkes kendini dindar sayar.Yani dindar sayarken Allah’ın kulu olarak sayar. Başkasının kulu falan değil.Yanlış değerlendirmeyin. Kendini Allah’ın kulu sayar. Ama o dine kendisi tanım verir. Dini kendi tanımlar. Allah’ın tanımladığı dini istemez. Hesabına gelmez çünkü. Sınırlarını kendi çizdiği dinin dindarıdır,  ya da bağlı olduğu grubun çizdiği dinin dindarıdır. Bir… İki;  hiç kimse kendini müşrik saymaz, ama hiç kimse. Mekkeli müşrikler, bugünkü hıristiyanlar  dahil. Çünkü müşriklik kötü bir şeydir; bunu herkes bilir. Ne derler?  Suç samur kürk olsa kimse giymez, değil mi? Şimdi Allahu Teala şöyle diyecek:

‘’ Śümme lem tekun fitnetuhum illâ en kâlû vallâhi rabbinâ mâ kunnâ muşrikîn(e) –   Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki, biz müşriklerden değildik” demekten başka bir özür bulamayacaklar.’’ (Enam-23)

Mekkeli müşrikler o putları için diyorlardı ki; Bunlar Allah’ın yanında bize şefaatçi olacak.  Peki bunlar ahrete inanıyorlar mıydı? İnanmıyorlardı. Yani  inananlar vardı ama çoğunluğu inanmıyordu. Peki, ahrete inanmayan için put hangi türde şefaatte bulunabilir. Yağmur yağacak gidiyorlar işte puta; söyle işte yukardaki ile senin aran iyi, ve putlarada Allah’ın kızları melekler diyorlardı melek. Onun için Allah’ın isimlerinden veriyorlardı. Allah; onun müennesi ellat, Allah’ın bir ismi Elmennan; elmenat. Allah’ın bir ismi el Aziz; eluzz. Yani neye benziyor? Diyelim ki Hüsnü’nün kızının ismi Hüsniye. Aziz’in kızı Azize. Hamdi’nin kızı Hamdiye gibi yani. Yani babasının adına benzeterek isim veriyorlar. Ya Allah’ın kızlarıyla biz Allah’a gidiyoruz. Bizim asıl maksadımız Cenab-ı Hak,  niye müşrik olalım ki? Şimdi bir de gidiyor bir eve diyor ki:  işte bizim kıza bir kısmet senin yukarıdaki ile aran  iyidir.  Mekkeli müşrik ile yaptığının  ne farkı var? Mekke’li müşrikte kendini müşrik kabul etmiyordu bunlarda kabul etmezler. Desen ki bundan istenir mi; ben Allah’tan istiyorum. Peki, Allah’tan istiyorsan daha buraya niye geldin? Bu zatın Allah’ın yanında kıymeti vardır. Varsa var uğraş seninde olsun sana ne. Ve şimdi en önemli kısmı söyleyeceğim size bunu ben her fırsatta da tekrarlamak istiyorum. Çünkü tüm  müslümanların İslam aleminin en baştaki hatalarından bir tanesidir bu,  sık sık tekrarlayalım belki yaygınlaşır. Şimdi bir Danimarkalı katolik papaz profösör söylemiştim dersime girdi bu geçen senenin son derslerinden bitanesi idi. Ders bittikten sonra biraz konuştuk. Dedi ki ; sen bize müşrik diyorsun. Halbuki derste hiç ondan bahsetmemiştim. Demek ki daha önce yazılarımızı okumuş galiba hazırlıklı gelmiş. Çünkü bana dediler ki: Dersine girmek istiyor müsaade eder misin? Bende buyursun girsin dedim. Sen bize müşrik diyorsun dedi ama biz müşrik değiliz. Vallaha dedim ben derste hiç öyle bir  kelime kullanmadım ama siz müşriksiniz. Olur mu?  Dedi. Biz Allah’ın birliğine inanıyoruz. Peki dedim, İsa’ya ne diyorsunuz? İlahtır. Peki, kutsal ruha? İlahtır. Peki, o üçünü birleştiriyorsunuz ona ne diyorsunuz?  Çok kutsal üçlü birlik.  Peki, siz böyle dediğiniz zaman Allah bir mi oluyor?  Eş koşmuş olmuyor mu? ‘’Bu anlaşılmaz akılla’’ dedi. Ama dedim insanlar akıllı, bunu akıllı olmayan bir varlık türü bulun gidin onlara anlatın. Ama bakın bizim akait kitaplarımızda tevhid inancı nasıl anlatılır? Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak diye anlatılmaz mı? Peki Mekkeli müşrik Allah’a iki tane mi diyordu? Kuran ayetleri ile. Bugün ateistlerde dahil sana yok der ama kendi içinden varlığını çok net olarak, kesin olarak bilir. Ben Allah’ın varlığına inanıyorum diyor. Yeryüzünde hiç kimse Allah’ ı ikilemiyor. İşte Hristiyanlarda öyle. Onlar da Allah var ve bir diyor. Sen tevhid inancını Allah’ ın varlığına ve birliğine iman şekline getirirsen o zaman yer yüzünde bir tane müşrik kalmaz. Çünkü Mekke’li müştrikte Allah’ı var ve bir biliyor. Git Çin’e, Tibet’e,Kore’ye, Japonya ya onlar da iki tane Allah demiyor. Peki  peygamberler ümmetlerine neyi anlattılar? ‘’La ilahe illallah- Allah’tan başka ilah yok.’’ Tevhid inancı bu. Allah vardır ve birdir dedin mi herkes şirkten uzak ve mümin olmuş olur  muhavit olmuş olur. İşte Müslümanlar doğru tevhid inancından habersiz yetiştirildikleri için. Birisi televizyonda çıkıpta bir  papaz Allah  dedi mi,  aa oda ‘’Allah’’ diyor ya diyor. Tabi ya ne diyecekti. Onun için Allah’tan başka ilah yoktur dediğiniz an iş değişiyor. O zaman  hıristiyanın çehresi değişmeye başlıyor. O zaman başlıyor kızarmaya. Çünkü İsa’ya ilah dediğini çok iyi biliyor. Kutsal  ruha ilah dediğini çok iyi biliyor. Papazının  ilah olduğunu çok iyi biliyor. Buna şüphesi yok. İşte peygamber efendimiz Allah’tan başka ilah yoktur dediği için Mekkeliler ona karşı çıktılar. Yoksa ‘’Allah vardır ve birdir’’ deseydi hiç kimse karşı çıkmazdı. Çünkü hepside Allah vardır diyor, hepside Allah birdir diyor. Ayetlerde diyor ya:

‘’Ve lein seeltehum men halegas semâvâti vel arda leyegûlunne halegahunnel azîzul alîm -Eğer sen onlara: «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan elbette: «Onları çok güçlü ve herşeyi bilen Allah yarattı.» derler.’’ (Zuhruf-9)

Bir sor onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette  Allah. İşte sizi kim yarattı?  Allah. Yağmuru kim yağdırdı? Allah.  ‘’Allah’ tan başka ilah yoktur’’ dediğiniz zaman  mesele ortaya çıkıyor. Şimdi siz bizde yapılan hataların büyüklüklerini görüyo musunuz? Siz tevhid inancı diye insanlara öğretmişsiniz. Öyle öğretmediler mi size lütfen söyler misiniz? Tevhid inancı diye ‘’Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak’’ dedin mi, islamın hiçbir ayrıcalığı kalmıyor ki. Ama bütün  peygamberler ‘’La ilahe illallah’’ı öğretmişlerdir. Allah’tan başka ilah yok. Allah’ın varlığını ispata  ihtiyaç olmadığı için hiç birisi bununla meşgul olmamış. Ama Allah’ tan başka  ilah yok. Allah’ın varlığı için sayısız delil bulunur ama Allah’tan başka iddia edilen ilahlar için hiçbir delil olmaz. Almanya’dan gelen protestan prof. papaz onun konuşmalarına birçoğunuz katıldınız. Bizim vakıftaki görüşmelere gitti. Bir sene olmadı geleli dimi. Bir kaç ay oldu. Mayıs ayındaydı evet. Ona dedim ki ; Allah’ ın varlığına ve birliğine herkes inanır mı? Elbette dedi. Peki İsa aleyhisselamın ilah olduğunu  iddia ediyorsunuz bu konuda bir deliliniz var mı? Dedim. Yoktur dedi. Kesin olarak yok. Ama hissedersiniz dedi. İnanırsanız hissedersiniz. Hep duygulara hitap ediyor. İşte Allahu Teala diyor ki:  Ellerinde bir delil olmadan birisini Allah’a ortak koşuyorlar. Peki delil olmadan bir şeyi tanrı olarak ilan edersen suçlu olduğunu çok iyi bilirsin. Bunu sen söylüyorsan  bunun bir tek sebebi vardır, bir amaçla söylüyorsundur. İbrahim aleyhisselam  bunu diyor ki aralarında bir sevgi bağı oluşsun diye. Ayeti kerime şöyle:

‘’İnne mettehaztum min dunillahi evsanen meveddete beyni kum  filhayattidunya – (İbrahim onlara) dedi ki: Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (gelip çattığında ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.’’ (Ankebut-25)

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007