Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu

10 Şubat 2009 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vessalumu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

“Li iylafi kureyşin iylafihim rıhleteş şitai ves sayf. Felya’budu rabbe hazelbeyt. Ellezi at’amehum min cuin ve amenehum min havf.”

Bugünkü dersimiz Kureyş suresi. Bu sure vesilesiyle genel yolculuklardan, turistik amaçlı, gezip görme amaçlı, bilimsel amaçlı yolculuklardan, bir de kadınların mahremsiz yola çıkıp çıkamayacaklarından bahsedeceğiz inşallah.

Kureyş suresi Kuranın 106. suresi. Sonlara doğru geldik. Burada Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Li iylafi kurayşin…” Hatta meali yaptığımız mealden okursak daha güzel olur başlangıçta. “Kureyşliler yakınlık gördükleri, kış ve yaz seferlerinde yakınlık gördükleri için bu Beyt’in Rabbine kulluk etsinler. Onları açlıktan tokluğa, korkudan güvenliğe kavuşturan Rabbine.”

Geçen hafta Fil suresini okumuştuk biliyorsunuz. Orada Allahu Teâlânın Kâbeyi nasıl koruduğunu görmüştük. Yemen’den gelen, Hıristiyan olan Ebrehe’nin Kâbeyi yıkma teşebbüsünün bir yanardağ patlamasıyla sonuçsuz kaldığını burada görmüştük. Tabi Allahu Teâlâ onlara bir güvenlik ve esenlik ortamı oluşturmuş oluyor. Zaten Mekkeliler İbrahim (A.S)ın soyundan geldikleri için ve Kâbe Mekkede olduğu için tüm Arap Yarımadası’nın saygı duyduğu insanlardı.

İbrahim (A.S)ın hac çağrısı bütün dünyaya. İşte bu çağrıya kulak verenler hac ve umre için Mekkeye eskiden beri geliyorlardı. Şimdi de hâlâ insanlar gidiyor. Bugün dikkat ederseniz hepinizin kalbinde Mekkeye bir sevgi vardır. Her mümin Kabeye karşı büyük bir sevgi duyar. Onu duyduğu ya da gördüğü zaman heyecanlanır. Çünkü günde beş kere namaz kılarken o tarafa doğru döner. Kâbeye ve Mekkeye duyulan sevgi ister istemez oranın halkına da duyulur. Eskiden hurafeler daha çok dinin yerini aldığı için bu sevgi biraz aşırıya kaçmış. Fil olayından sonra da Mekkeliler kutsallaşmaya başlamışlardı.

Mekkeliler yazın serin tarafa, kışın da sıcak tarafa yolculuk yapıyorlardı. Şimdi siz Mekkede kendinizi düşünürseniz yazın ne tarafa gidersiniz? Yemene mi gidersiniz yoksa Şama mı? Tabi, yazın Şama gidersiniz. Çünkü Şam tarafı Yemen tarafından daha serin olur. Kışın da Yemene gidilir. O zaman da Yemen tarafı sıcak olur. Dolayısıyla Mekkeliler yılda iki kere büyük yolculuk yapıyorlar. Yazın Şam tarafına, kışın da Yemen tarafına geliyorlar. Bu iki taraftaki kişiler de devleti olsun, halkı olsun bunlara yakınlık gösteriyorlar.

Hatırlarsınız Peygamber (S.A.V) Heraklius’a  mektup gönderdiği zaman, Heraklius oraya bir kervanla gelen Ebu Sufyan’ı çağırıyor ve Peygamberimiz hakkında bilgi alıyor. Yani bunlar bilinen ve saygı gören insanlar. Gittikleri her yerde sıcak karşılanıyorlar. Sıcak karşılanmalarının sebebi Kâbe. Yemene gittikleri zaman da sıcak karşılanıyorlar. Herkes bunları biliyor. Mekkeden Peygamber (S.A.V)in gönderdiği Hz. Ali’nin kardeşi Cafer’in başkanlığındaki heyete Habeş kralı büyük bir ilgi göstermişti. Arkasından da Mekkeliler Amr bin As’ı göndermişlerdi, o da ilgi görmüştü. Yani etraftan ilgi görüyorlar bu insanlar. İlgi görmelerinin sebebi de Kâbe.

Yılda iki kere bunlar yaz ve kış yolculuklarıyla Şam tarafına… Şam dediğimiz zaman bizim anladığımız şeyi anlamayın. Yani bizim Şam dediğimiz yere onlar Dımışk ya da Dımaşk derler. Şam dediğiniz zaman tüm Suriye bölgesi ve Ürdün’ün büyük bir bölümü, işte bugünkü Filistin, onların hepsi girer.

“Li iylafi kureyşin” “Kureyşin yakınlık görmesi sebebiyle” “iylaf”; ülfet, yani sıcaklık, yakınlık, ilgi, alâka manalarına geliyor. “Kureyşin yakınlık görmesi sebebiyle.” “iylafihim rıhleteş şitai ves sayf” İşte, “Yaz ve kış yolculuklarında yakınlık görmeleri sebebiyle.” “Felya’budu” “Kulluk etsinler” “rabbe hazelbeyt” “Bu Beyt’in sahibine kulluk etsinler.” O Beyt’in sahibinin Allah olduğunu bilmeyen yok Mekkelilerde. Yani Kâbenin sahibine kulluk etsinler. Tutup da oradaki putlara falan değil. “Ellezi at’amehum min cuin ve amenehum min havf.”  “Öyle ki, onları açlıktan doyuran ve korkudan güven haline getiren Rabbine kulluk etsinler.”

Şimdi burada yaz ve kış, işte ticari yolculukların önemine dikkat çekilmiş oluyor, bir. Yolculukta güven meselesine dikkat çekilmiş oluyor, iki. Ve gıda konusuna dikkat çekilmiş oluyor, üç.

Şimdi buradan yolculuk konusuna geçelim bu vesile ile. Mesela Müslümanlar turizm ile meşgul olurlar mı olmazlar mı? Bu da oldukça önemli bir husustur. İşte bu vesile ile, yani bu sure vesilesi ile ona temas etmeye çalışalım. Kuranı Kerime baktığımız zaman, birçok amaçla Allahu Teâlânın bize yolculuk yapmayı emrettiğini görüyoruz. Bunların başlıcaları, şöyle baktığımız zaman, kültürel amaçlı yolculuk var. Bilim ve araştırma amaçlı yolculuk var. Dinler tarihi amaçlı yolculuk var. Ve ibadet amaçlı yolculuk var.

Hac suresinin, yani 22. surenin 46. ayetini bir açın. Evet, 338. sayfa. Burada 45. ayette Allahu Teâlâ şöyle diyor: “Nice yerleşim bölgelerini yok ettik.” “Onlar zulüm…” Yani o yerleşim bölgeleri zulüm “…içerisindeyken.” Tabi “yerleşim bölgelerinin halkı yanlış işler içerisindeyken onları helak ettik.” “O direklerin üzerine yıkılmıştır o yerler.” “Bakarsınız şurada bir kuyu var işe yaramaz hale gelmiş.” “Şuraya da bakarsınız ki sağlam bir saray var ama kullanılmıyor.”

Mesela bu açıdan Anadolu çok zengin bir yapıya sahiptir. “Yeryüzünde gezip, dolaşmadılar mı?” Gezsin, dolaşsınlar da “Onlarda kalpler oluşsun.” Akıllanmalarına sebep olan kalpler oluşsun. Yani gördüklerinden içleri titresin. Bizim başımıza da bunlar gelebilir diye düşünsünler ve akıllansınlar. Onları akıllandıran kalpler oluşsun. “Ya da söz dinlemelerine yarayan kulakları oluşsun.” “Şurası bir gerçek ki gözler kör olmuyor.” İnsanların gözleri kör olmuyor. “Ama göğüslerdeki kalpler köreliyor.” Gözler körelmiyor da kalpler köreliyor. İşte, kalplerin körelmemesi için, uyanması için; gitsinler, dolaşsınlar, baksınlar.

Ne yapıyor burada Allahu Teâlâ? Gidip helâk olan kavimleri görmemizi emrediyor. İstanbul’da da birçok yerler var gidin görün. Mesela şu şeyde, Şehzadebaşı’nda bir ören yeri var. Orada tam karşıda, bizim İlahiyat Fakültesi’nin ön tarafında harabeler var. Orası bazılarına göre büyük bir saraymış, bazılarına göre büyük bir ateşgedeymiş. Şimdi orada sadece kalıntılar var. İnsanlar oraları kim bilir hangi arzularla yapmışlar. Ne heveslerle o yatırımları yapmışlardır. Bugün biz de bir takım şeyler yapıyoruz. O zaman, tabi dünya için çalıştığımız gibi, öldükten sonra bizim işimize yarayacak şeyler için de çalışmamız lazım. Bunların hiç birisi kalıcı değil. İşte, gidin görün diyor Allahu Teâlâ. Görün de o kalpleriniz akıllanmanıza yarasın. Kulaklarınız da söz dinlemenize yarasın. İnsanların gözleri kör olmuyor ama kalpleri kör oluyor.

  1. surenin 20. ayetini açalım. Ankebut. Evet, 388. sayfada. Ha ben yanlış açmışım. 399 evet. Burada da Cenabı Hak bize bir emir veriyor. Bilimsel amaçlı yolculuk yapmamızı emrediyor. “De ki: Yeryüzünde gezin dolaşın.” “Bakın ve düşünün.” “Allah yaratmayı nasıl başlattı.” Demek ki, gezip görmeyle bunlar elde edilebilecek bilgilermiş. “Sonra Allah son oluşumu da başlatacaktır.” Yani yeni bir oluşum daha yapacaktır. Şimdi buradaki mevcut oluşuma bakın, gözlem yapın, araştırın, yeni oluşumu da görün. Yani siz gezip görürseniz, ahretle ilgili şeyler metafizik olmaktan çıkar fizik olmaya başlar. O yeniden yaratılışı gözünüzle görüp müşahede edecek hale gelirsiniz.

O zaman, ne gerekiyor? Bugün mesela belgeseller yapılıyor. Demek ki ahiretin belgeselini bu dünyada yapmak mümkün. O zaman ahiretin metafizik olma durumu ortadan kalkacak ve fizik olacak. Siz ahireti gözünüzle görmeye başlayacaksınız bu dünyadayken. Allah yaratılışı nasıl başlatmış, oluşum nasıl oluyor… Zaten bu ayetlere sık sık biliyorsunuz yer veriliyor Kuranı Kerimde. Adem (A.S) nasıl yaratılmışsa, öldükten sonra insanlar öyle yaratılacak.

O zaman, siz araştıracaksınız. Bilimsel araştırma yolculuk, öyle kültürel amaçlı yolculuktan çok farklı. Tabi ki o konunun ilmini bilenler gidecekler, gerekli araştırmaları yapacaklar. Mesela bataklıklar konusunda ciddi bir araştırma gerekir. Adem (A.S) “yıllanmış bir kara balçık”tan yaratılmışsa, onlar üzerinde ciddi ciddi çalışmalar, araştırmalar gerekir. Dünyanın çeşitli yerlerinde bakmak lazım. Ondan sonra, yeniden yaratılışın nasıl olacağını oradan ortaya koymak icap eder. Şimdi bunlar Cenabı Hakkın emri değil mi? Gezin dolaşın diyor.

“innallâhe alâ kulli şey’in kadîr” (Ankebut 20). Biz buna ne mana veriyoruz. Allah’ın her şeye gücü yeter diyoruz değil mi? Manası o değil. “Kadir” kelimesinin anlamı “ölçü koyar” demektir. “Ölçü koyar”. Kadir kelimesi var; Türkçede kullanıyoruz “kadar”, “miktar”. Değil mi? İşte ölçü koymak, Allah her şeye bir ölçü koyar. Ahirete koyduğu ölçülerin bu dünyada örneklerini vermiştir. O örnekleri buradan çıkarabilirsiniz. Tabi ahiretteki farkları da Kuranı Kerimde bildirmiştir. O ölçüleri çıkarır, o farkları ortaya koyarsanız ahiret metafizik olmaktan çıkar fizik olur. Yani siz artık o ahireti de insanların gözleri görecek şekilde karşılarına bir belgesel olarak koyarsınız.

Geçen sene… Geçen sene diyorum… Yanlış yaptık. Geçen hafta bir televizyon programına çıktık. Orada programdan sonra oraya katılanlardan birisine dedim ki: “Yani din ile bilim arasında herhangi bir fark olmaz.” Tabi, “olur mu öyle şey”… Bunu son derece fantezi olarak görüyorlar. Dünyada herkes öyle görüyor. Herkes öyle görüyor. Halbuki bilimin kaynağı Allahın yarattığı kitap, yani kâinat. Dinin kaynağı da Allahın indirdiği kitap, Kuranı Kerim. Bu ikisi arasında hiç anlaşmazlık olur mu?

Gerçek bir bilim üretirseniz, işte o gerçek bilim din ile bire bir uyuşur. Kuranın önderliğinde bilim üretirseniz, o zaman bu dünya hayatı son derece gelişir ve insanlar mutlu olur. Hem de din hayal olmaktan gerçek olmaya doğru şey yapar. Çünkü dini bilimden soyutladığınız zaman din adamı rüya görmeye başlar. İnsanı biliyorsunuz; insan fiziki bir yapı, varlıktan oluşuyor, bir de ruhtan oluşuyor. İnsanın ruhu olmazsa neye benzer? Hayvana. Yani şeyde, Muminin suresinin 14. ayetinde: summe enşe’nâhu halkan âhar” diyor. Ruh üfleninceye kadar insanla hayvan arasında fark olmadığını bildiriyor. Ruh üflendiği zaman insan oluyor.

İşte, din de… Bilim bedense din de onun ruhu olur. Bilimden ruhu soyutladığınız zaman tıpkı hayvan gibi olur. Tek düşündüğü yemek, içmek, eğlenmek olur. Yani, insanları daha nasıl kandıracağım, nasıl onu sömüreceğim diye düşünür. Yaptığı işlerin insanlığın faydasına olup olmadığı pek önemli değil. Çevre kirlenecekmiş, insanlar hasta olacakmış… Hatta hasta olması daha iyi. Ne kadar çok insan hasta olursa o kadar fazla hastane açılır, o kadar fazla cihaz satarım diye düşünür. Ne kadar çok insan hasta olursa o kadar çok ilaç satarım diye düşünür. Bilim o noktaya gelir, sömürme amaçlı olur. Yani hayvan gibi olur.

Ama peki, ruh bedenden ayrıldığı zaman ne oluyor Kuranı Kerime baktığımızda? Rüya görüyor değil mi? Öyle değil mi? İşte bilimden uzak din de rüya görmeye başlar. Hayallerini gerçek zanneder. Mecburen hurafelere dalar. Başka çaresi yok. Ama bilimle dini birleştirdiğiniz zaman bilim artık insancıl davranışları kendisine ilke edinmek zorunda kalır. İnsanların zararına olan, mesela radyasyon yayan bir aleti icat etmez. Çevreyi bozan bir kimyasalı icat etmez. İlaç sanayini insanları hasta etmek için değil iyi etmek için kullanır.

İşte bunun önderliğini yapacak tek şey vardır, o da Kuranı Kerimdir. Bu imkân sadece Müslümanların elindedir. Müslümanlar dünyaya dinin ve bilimin birlikte olmak zorunda olduğunu gösterirlerse; hem bilimde akıl almaz ilerlemeler sağlanır, hem insanlar mutlu olurlar. Aksi takdirde bugünkü gibi din hayaller peşinde koşar, bilim de sömürü peşinde koşar, insanlık da bu ikisinin ayaklarının altında ezilir gider. Dünyası da batar, ahiret de batar.

İşte, Cenabı Hak burada ne yapıyor? Diyor ki, dolaşın bakalım diyor. Gezin dolaşın. Bakın ki Allah yaratışa nasıl başlamış. Nasıl yaratıyor. O zaman siz ahireti bir belgesel halinde ortaya koyar insanlara gösterirsiniz. Bunu belgeselini hazırlamak kimin görevi? Müslümanların görevi. Kuran okuyan biziz. Gerçi okumayan biziz ya… İnşallah okumaya başladık böyle devam eder.

Bir de Cenabı Hak dinler tarihi amaçlı yolculuk yapmamızı istiyor. Mesela biz diğer dinler dediğimiz zaman; pek işte güler geçeriz, bıyık bükeriz falan filan. İşte, Budistler şöyle yapıyorlarmış, Hıristiyanlar böyle yapıyormuş, Yahudiler şöyle yapıyorlarmış, falan yerde putperestler bunu yapıyormuş, filan yerde şu bunu yapıyormuş falan diye. Hiç düşünmeyiz ki Kurandan uzaklaştığımız zaman biz de onların yoluna giriyoruz.

Yani Kurana yaklaştığımız zaman din ve bilim farkının kalkması zorunludur. Müslümanların bilimle ilişkisi resmen asırlar öncesinden kesilmiştir. Devlet eliyle kesilmiştir. İşin o tarafına girmeyelim, konu tamamen başka tarafa kayar. Asırlar öncesinden kesilmiştir. Resmen kesilmiştir. Selçukludan önce kesilmiştir. Selçuklu döneminde birazcık bir gayret gösterilmiş ama başarılamamış. İşte bunu bizim ortaya koymamız lazım şimdi.

Şimdi, Cenabı Hak her topluma bir peygamber gönderdiğini bildiriyor. İşte bakın, 16. Surenin 36. ayetini açın. Burada Cenabı Hak şöyle diyor: “Her ümmetin içerisinden bir elçi çıkardık” diyor. Yani her toplumdan bir elçi çıkardık. O zaman, yeryüzünde ne kadar toplum varsa hepsinden bir elçi Cenabı Hak çıkartmış değil mi? Hepsinden. “Allaha kul olun” “Zorbalardan uzak durun” diye. Onlara verilen emir bu. Allaha kul olun, zorbalardan uzak durun. “Onlardan kimini Cenabı Hak yola gelmiş saydı.” Çünkü verilen emre uygun davrandılar. “Bir kısmı da sapık sayılmayı hak etti.”

“Yeryüzünde gezin dolaşın.” O zaman, nerede bir din varsa gidin araştırma yapın. Kökenine indiğiniz zaman mutlaka bir peygamberin tebliğini bulacaksınız. Ve hepsinin de bir kitabı vardır. İşte, araştırma yapanlar, mesela Vedalar konusunda araştırma yapanlar Vedalarda Peygamber Efendimizin geleceğinin müjdelendiğinin ifadelerini bulmuşlar. İnternete girin görürsünüz hemen. Araştırın. Temellerini bulduğunuz zaman bakacaksınız ki, mesela Budistlerin namaza benzer bir eylemlerinin olduğunu görürsünüz. Araştırın. İşte, zina haramdır Budizmde, içki haramdır, uyuşturucu haramdır, hırsızlık haramdır, yalan söylemek haramdır. Bunu gezip bir görün. Görün ki, Kuranı Kerim bütün iyilikleri toplamıştır.

Onlara da kendi kabul ettikleri iyiliklerle hitap edin. Deyin ki, bakın siz bunları bunları kabul ediyorsunuz. İşte gelin. Kendilerini Kuranda bulsunlar. Siz de dini daha iyi anlamış olursunuz. Şayet ben kendim ateistlerle bir arada olduğum zaman dini çok daha iyi anladım. Uzun süre onlarla birlikte çalışmak durumunda kaldık. Çok daha iyi anladım. İşte, Hıristiyanlarla birlikte olduğumuz zaman Kuranı Kerimi daha iyi anlıyorum. Yahudilerle görüştüğümüz zaman birçok ayeti daha iyi anlıyorum. Cenabı Hak ne diyor? Gezin dolaşın diyor işte. Bakın emir veriyor burada.

“Bakın ki yalana sarılanların sonu ne olmuş” Siz de yalan söylemeyin. Yalan nedir? Kişinin bildiğinin dışında bir davranış göstermesidir. Sen bir şey yanlış biliyorsun da ona göre davranıyorsan buna yalan denmez. Ama doğruyu biliyor yapmıyorsun. O zaman, her toplumda doğruyu bilenleri bulacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki bildiğiniz doğrulara göre davranın. Yanlış davranırsanız siz de bu atalarınız gibi olursunuz. İşte evrensellik bu. Şimdi, böylece bütün toplumları kucaklama imkânınız olacak. Çünkü ana kaynak bizde. Gezin dolaşın diyor Cenabı Hak. Bizim korkacak bir şeyimiz yok ki.

Ben şahsen şunu çok istiyorum. Yani mesela Zerdüştlerle işbirliği yapmayı çok istiyorum. Niye? Bakalım ki şu Irak’ın ve Sasanilerin fethinden sonra Zerdüştlerin ne ölçüde bize etkisi olmuş ve biz bu Zerdüştlere ne yapabiliriz?

İki sene evvel miydi, üç sene evvel miydi? Zerdüştlerin Kanada’da bir şeyleri var, büyük bir yapılanmaları var. İran’dan kaçmışlar, yani ateşperest diye şey yaptığımız, tanımladığımız kişiler. İran’dan kaçmışlar. Onlara bir yazı yazdım. Dedim ki, sizinle Allah arasında din adamlarınızın vazifesi nedir? Sizinle Allah arasında hangi görevi üstlenirler diye bir soru sordum. Ama bu kadar da kaba değil, çok nazik bir hale getirdim. Hemen bir cevap geldi. Biz müşrik miyiz Allahla bizim aramızda din adamlarının ne işi var? Görüyor musunuz bakın, Kuran penceresinden gittiğiniz zaman hemen adamları konuşturabiliyorsunuz.

Bundan birkaç sene evveldi, işte karşıda oturuyor Yusuf Bey. Şeyden… Hindistan gelen bir Sihi getirdi vakfa. Kendisi Hindistan’da doğmuş büyümüş, gayet güzel Hintçe biliyor. Tercümanlık yaptı burada. Şimdi, adamla Kuranı Kerim kaynaklı konuştuğunuz zaman adam şaşırıyor yani bu nasıl oluyor. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki onu konuşturuyorsunuz. Mesela adam şirki kesinlikle reddetti. Biz Allahtan başkasına kulluk etmeyiz dedi. Ne demek dedi aramızda… İşte, onların Guru Nanakları vardır. Görevi nedir diye sorunca Allahla sizin aranızda? Olur mu, biz müşrik miyiz dedi.

Sonra bu defa baktım ki buradan cevap vermiyor. Bu defa başka taraftan, hani arkadan dolan iki puan al derler ya. Bu defa başka taraftan bir soru sordum. Dedim ki, sizin evlerinizin köşelerinde gurularla ilgili bir şeyiniz olur mu dedim. Resimlerini, bir takım şeyleri bulunduruyor musunuz? Tabi bulunduruyoruz dedi. Peki ne yapıyorsunuz? İşte, oraya yemekleri koyuyoruz kutsanıyor, alıp yiyoruz falan. Peki başka? E onlardan yardım istiyoruz. Hani sen istemiyorum diyordun. Az önce yardım istiyor musunuz dedim. Hayır dedi, biz müşrik miyiz? Şimdi peki ne oluyor deyince hemen fark etti hatasını. Hemen fark etti. İşte bunlar müthiş şeyler.

İki sene evvel de Bakırköy’de bir Süryani kilisesini ziyaret etmiştik. İşte, günde beş vakit namaz kıldıklarını söylemişlerdi. İki vakit daha… Yedi vakit ama dediler, iki vakit zorunlu değil. Hangisi onlar? İşte, gece kalkıp kılmak, bir de kuşlukta kılmak. Şimdi, beraberimize gelenler gördüler. Demek ki beş vakit namaz sadece Müslümanlara mahsus değilmiş. Adem (A.S)dan beri kılınır. İşte bunu Kurandan öğrendiğiniz zaman karşı tarafı öyle güzel konuşturuyorsunuz ki. Peki, bir namaz kılın dedik kıldılar. Bir tek alınlarını yere koymadılar secdede.

Neyse, oradaki konuşmalardan sonra Bakırköy Kaymakamı ile görüştük. Şu anda kaymakam olan zatla. Bir toplantı vesilesi ile. Dedi ki, geçen sene sizden birisi, işte, bir grup şeye gelmiş. Yani bizim Fakülteden bu Süryanileri ziyaret etmiş. O papaz beni her gördüğü zaman anlata anlata bitiremiyor, o kadar çok etkilenmiş ki dedi. Dedim biz gittik. Şimdi bakın hem karşı taraf birçok şeyler öğreniyor, hem biz öğreniyoruz. Cenabı Hak ne diyor? Gezin dolaşın. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok ki. Daha da güçlü hale geliriz.

Gezin dolaşın diyor. Ama dikkat ederseniz bu işi hiç yapmayanlar Müslümanlar. Allah bize gezin dolaşın emri veriyor. Gezip dolaşanlar kimler? Bu kültürel turizmi kim yapıyor? Bizim dışımızdakiler değil mi? Müslüman olmayanlar yapıyor. Biz adeta gezip dolaşmayı günah zannediyoruz. Sanki. Halbuki Allah bize emir veriyor. O zaman dünyaya açılacağız, ufkun açılacak. Oturduğun yerde şey yapmayacaksın. Onun bereketi olacak. Yeni dostlar edineceksin, yeni ilişkiler kuracaksın. Ticaretin de artacak, kültürün de artacak, etkin de artacak.

İnşallah, işte, on beş yirmi gün sonra İtalya’ya gideceğiz. Orada programlar bize göre hazırlanmış vaziyette. Peki, bizim başka gezilerimiz olmasaydı bizi oraya davet edip, bize özel programlar yaparlar mıydı? Çünkü gerçekten neye benziyor biliyor musunuz? Siz Müslüman olarak gittiğiniz zaman, dünyanın en zengin adamının bir yere gezmeye gitmesi gibi oluyor.

Şimdi, buradan… Kısa vaktimiz kaldı şeye dönelim. Bu gezilerde, bu emirlerde kadın erkek ayrımı var mı? Yok. Kim giderse gider. Kim giderse gider. Ve mesela ibadet ile ilgili hac ibadeti var. Onunla alakalı da Cenabı Hak ne diyor? “Allah’ın hakkıdır insanlar üzerinde o Beyt’i ziyaret etmek.” Kâbeyi. (Ali İmran 97). Ve herkese değil, oraya yol bulabilenlere. Yol bulabilenlere, gidebilenlere. Gidebilenlere. Nasıl gidebilirsen gidersin. Kendi paranla git, başkasının parasıyla git; efendim resmen git, gayri resmi git fark etmez. Gidebilenlere.

Gidebilenler dediğiniz zaman burada kadın erkek ayrımı yok. Kim gidebiliyorsa ona farz. O zaman, yanında mahrem bulunma meselesi nedir? Yani Cenabı Hak bu kadar bilimsel amaçlı yolculuk diyor, kültürel amaçlı, dinler tarihi amaçlı, ibadet amaçlı bütün yolculukları emrediyor. Şimdi, burada bu işin kaynağı ne? Bu işin kaynağı güvenliktir. İşte, “Li iylafi” suresinde de gördük. O yolculuklarda Cenabı Hak o insanlara sağladığı nimeti iki şekilde özetliyor. “Onları açlıktan doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturan.” 

Şimdi, açlıktan doyurma işi, siz o yolda yapacağınız masrafı memleketinizdeyken temin edersiniz, koyarsınız paranızı cebinize tamam. Geriye ne kalıyor? Güvenlik. Çok mühim tabi. Güvenlik sadece kadın için mi gerekiyor? Erkek için de gerekli ama kadının güvenliği erkekten daha önemlidir. Çünkü kendini korumak konusunda erkek kadar güçlü değildir. Şimdi… Evet, bir de erkeklerden koruma derdi var doğru. Şimdi, Peygamber (S.A.V)in bu konu ile ilgili hadisleri var. Hadislerin hepsinde güvenliğe vurgu yapıldığı görülüyor.

Mesela bir ayet daha okuyum ben size. O ayet de oldukça önemli. Mesela gezip görmek isteyenler için de… Ama tabi bu bir fert olmaz, kültürel amaçlı yolculuk ciddi bir organizasyonu gerektirir. Öyle ferdin yapıp başarabileceği bir iş değil.

  1. surenin 18. ayetini açalım. Bu Sebe suresi. Sebe dediğimiz Medine… Şey af edersiniz Yemen tarafı. Sebe bölgesi orası. 18. ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyor: “Ve cealnâ beynehum ve beynel kurelletî bâreknâ fîhâ” “O Sebe ile yani Yemenle bereket verdiğimiz şehirler arasında oluşturduk.” Yani Kudüs ve çevresi, Filistin bölgesi arasında oluşturduk. Yemenle Filistin arası. Uzunca bir şey değil mi? Bunu oluşturduk. “kuren zâhireten” Şöyle “gösterişli şehirler oluşturduk.” Yerleşim bölgeleri oluşturduk. Ve birbirinin arkası… Arka arkaya dizilmiş. Arada boşluklar yok. Yani bugünkü gibi çöl değil. Bu yerleşim bölgesinden çıkıp öbürüne giriyorsun. Yani tıpkı İstabulla İzmit gibi. Ya da Sakarya gibi.

“ve kaddernâ fîhes seyra” “Oradan içerisinde seyrin ölçülerini koyduk.” Yani yürüyüş için gerekli donanıma sahip hale getirdik oraları. “sîrû fîhâ leyâliye ve eyyâmen” “Onlara dedik ki, gece ve gündüz yürüyün.” Buralar o kadar güvenli şey yerler ki, gece de yürüyebilirsiniz gündüzde. Biz mesela bugün öyleyiz değil mi? Gece de gidebiliyoruz. Yirmi dört saat bu yollarda trafik akıyor. Nasıl yürüyün? “âminîn” “Güven içerisinde” yürüyün.

Şimdi o bölgeler var mı? Yemenle Kudüs arası. Uzunca bir çöl değil mi? Arada birkaç tane şehir var. Ama o zaman öyle değilmiş. Peş peşe. Bana nasip oldu kara yoluyla gittim birkaç kere. O yol boyunca görüyorsunuz, sanki bir nehir yatağının kenarından gidiyorsunuz. Çünkü bir yeşil kuşak var. Böyle bir nehir gibi s ler çizerek dolaşıp gidiyor. Şimdi bu ayetle onu birleştirdiğiniz zaman hemen zihninizde bir manzara canlanıyor. Şimdi orada bu ayetin çerçevesinde bir kültürel yolculuk yapılsa ne güzel olur değil mi? Yemenle Kudüs arasında gideceksiniz. Neymiş, ne olmuş?

Ama burada da asıl vurgu neye? Güvenliğe. Bu yolculukta güvenlik içerisinde gidin. İşte Peygamber (S.A.V) bir söz söylemişse mutlaka kaynağı Kurandadır. O kaynağı gördük mü? Şimdi hadislere bakalım.

Peygamber efendimizin bazı hadislerinde, mesela Buharide geçiyor. Bir gün bir gecelik yolculuğa yanında mahremi olmadan bir kadının gitmesini Peygamberimiz yasaklıyor. Bir gün bir gecelik yolculuk. Bazı hadisler var. Bu da Buharide, yani sağlam kaynaklarda. İki gün iki gece süren yolculuğa mahremsiz gitmesini yasaklıyor. İki gün iki gece. Bazı hadislerde de, bu gene Buhari ve sağlam kaynaklarda var. Üç gün üç gecelik yolculuğa mahremsiz gitmesini yasaklıyor Peygamber efendimiz.

Bazı hadislerde de Peygamber efendimiz, bu da gene Buhari gibi sağlam kaynaklarda. Kadının mahremsiz olarak en kısa yola bile gitmesini yasaklıyor. En kısa yola bile gitmesini yasaklıyor. Ama yine Buharide geçen bir hadiste Peygamber (S.A.V) şöyle diyor. Adiy ibn Hatim var. Ona diyor ki Peygamber efendimiz: “Adiy sen Hire’yi gördün mü?” diyor. Hire bugünkü Kûfe, yani Necef yakınında, Irak’da olan bir yer. Kumaşıyla meşhur olan bir yer. Hire’yi gördün mü diyor. “Hayır görmedim ama orası hakkında bilgim var” diyor. Peygamberimiz diyor ki: “Eğer ömrün olur da yaşarsan hevreci içinde bir kadının…” Hevrec, o devenin üzerine gölgelik olarak yapıyorlar ya… “… hevreci içinde bir kadının Hire’den hareket edip, Allahtan başka hiç kimseden korkmadan ta Kâbe’yi tavaf edeceğini göreceksin” diyor.

Yani Kûfe’den çıkacak, oradan Kerbela’dan sonraki o çölü geçecek. Son derece zor bir çöldür. Oradan ben birkaç kere geçtim biliyorum. Oradan Medine’ye kadar hep çöldür. İşte, yolda bir tek Tebük var. Orayı geçecek. Mekke’ye gidecek. Tek başına. Allahtan başka hiçbir şeyden korkmayacak.

Adiy diyor ki: “Ben buna şaşırdım. Kendi kendime dedim ki, yahu hiç buralarda fitne ve fesat durur mu? Tay kabilesinin eşkiyası nerede ki bu kadın tek başına çıksın gitsin?” Bak onun korkusu da güvenlikten. Dikkat ediyor musunuz? Tay kabilesinin eşkiyası nereye kaçacak diyor. Adiy sözlerin şöyle devam ediyor. Diyor ki: “Ben Hire’den hevreci içinde yolculuğa çıkıp, Allahtan başka hiç kimseden korkmadan tavaf eden kadını gördüm” diyor. Peygamberimiz diyor ya göreceksin.

Bu ne, nedir bu? Güvenlik. O zaman kadının yolculuğunda mutlaka mahrem bulunacak diye bir şart var mı? Bu da Buhari hadisi. Hepsi de sahih hadisler. Şimdi bu ayetlerle bu hadisleri birleştirdiğiniz zaman asıl olan neymiş? Güvenlik. Ve mutlaka da yolculuğa gitmemiz gerektiğini, Cenabı Hakkın emri.

Şimdi son olarak, ara vermeden önce tekrar edeyim. Cenabı Hak bilimsel amaçlı yolculuk yapmamızı emrediyor. Bu konuda çok sayıda ayetler var da ben bunların birkaç tanesini aldım. Cenabı Hak diğer dinleri görmek için yolculuk yapmamızı emrediyor. Mesela ben geçen hafta “E lem tera” suresini burada okudum. Orada bir yanardağ patlamasından bahseden ayeti kerime vardı. Yani şimdi, siz o olayı gezip görerek şey yaparsınız hiçbir zaman “Ebabil” kuşları demezsiniz zaten. Ebabil kuşu diye bir kuş olmadığını geçen hafta burada konuştuk.

E şimdi, İtalya’ya gidin. İtalyanlar o Pompei dağının patlamasından sonra lavlar altında kalan cesetleri çıkartmışlar. Bakiyim burada. Taktın mı sen İbrahim şeyi? Takmadın mı? Neyse, ben buradan gösterecektim ama siz şey yaparsınız. O lavların, o küllerin altında kalan insanların vücutları olduğu gibi mumyalaşmış. Bakıyorsunuz birisi yukarıdan düşerken hemen o anda yakalanmış, birisi bir şey yerken yakalanmış, birisi otururken yakalanmış, birisi konuşurken yakalanmış. Böyle tam canlı şekilde görüyorsunuz. Olduğu gibi şey yapılmış.

Şimdi, aslında onlar çürümüş. Çürümüş de o gelen lavlar onun üzerinde bir kalıp oluşturmuş. O kalıbın içerisini alçıyla doldurdunuz mu, dışarıya bir insan cesedi gibi çıkıyor. Olduğu gibi. Kuranı Kerimde “E lem tera” suresinde de Cenabı Hak bunu anlatıyor. Ben bugün Enes hocaya gösterecektim nasip olmadı. Çünkü çok meşguldük bugün. Orada “keasfin me’kûl” diyor ayeti kerimede. Asf demek, hani bir şey yaparsınız. Diyelim ki fıstık yediniz. İçerisini yediniz dışarısındaki kabuk kalıyor. Fındık yediniz… Fındığın içerisini boşaltsanız mesela, dıştaki kabuk kalsa “asf” o kabuğun adı.

Mesela bir şeyin, buğdayın koçanı, yani buğdayın o dışındaki kabuğu; içinden buğdayı çıkarıyorsunuz, o kabuğun içine tekrar böyle mümkün olsa da şey yapsanız, alçı yerleştirseniz hangi şey çıkar? Aynen buğday çıkar. İşte ayetteki “asf” o. İçi yenmiş “asf”, yani dış kabuğu. Yani bugünkü tabirle kalıbı. Kalıbı kalmış gibi olur. O hale geldiler diyor ayeti kerimede.

O zaman, bu ne? Biz şimdi Müslümanlar olarak “Fil Vakası”nın olduğu yeri kazacak olsak Pompei şehrindeki harabeler gibi şeyler çıkacak ve o zaman “Fil Vakası” bizim için başka bir anlam taşıyacak değil mi? Ama biz bu ayetleri uygulamaya kalksaydık, şimdi onları çoktan biz çıkarmıştık İtalyanlardan önce. Çoktan şeydeki, Lut gölünün çevresindeki o taşlaşmış o kalıpları da çıkarıp insanların gözünün önüne biz sererdik. Ama hiç böyle bir şeyimiz olmamış ki. Yani din ve bilimi birbirinden tamamen ayırdığımız için kendi hayallerimizin peşine takılmışız gitmişiz.

Peki, böylece bir ara veriyoruz. İnşallah ikinci bölümde soru cevap faslına başlayacağız.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
756 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
757 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
758 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
759 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
760 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz