Bakara Suresi 230. Ayet

28 Ağustos 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdu lillahi rabbil alemin. Vel akıbeti lil müttakin. Vessalatu Vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bilgisayarları başında bizi izleyen arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Elde olmayan sebeplerle birkaç dakika geç kalmış olduk. Daha önce Bakara suresini okurken bir ayeti atlamışız. Arkadaşlarımızın hatırlatması üzerine bugün o ayeti okuyacağız. Bakara suresi 230. Ayet.

Burda Allah-u Teala şöyle buyuruyor. “Fein tallegahâ felâ tehıllu lehû mim bağdu hattâ tenkiha zevcen ğayrahu” “Eğer eşini üçüncü kez boşarsa bir kimse, o kadın boşayan erkeğin dışında bir başkasıyla evleninceye kadar, birinci kocaya helal olmaz.”  “fein tallegahâ” “O kadını nikahlayan ikinci koca da boşarsa,” “felâ cunâha aleyhimâ ey yeterâceâ”  “bunların birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur.” Yani yeniden evlenebilirler “in zannâ ey yugîmâ hudûdallah” “Allah’ın koyduğu sınırları ayakta tutacakları kanaatinde iseler böyle yaparlar. O sınırlarda duracaklarını düşünüyorlarsa böyle yaparlar.” Ama yine birbirleriyle didişecekler, huzurlu bir aile ortamı olmayacaklarsa bu defa nikahlanmasınlar. “Ve tilke hudûdullâhi yubeyyinuhâ ligavmiy yağlemûn. “ “Bu Allah’ın koyduğu sınırlardır, bunu bilenler topluluğu için açıklar.” Yani bu sınırları hemen okuyan herkes anlayamayabilir, ama bilenler topluluğu bunu anlar.

Size daha önce de söylemiştik. “hududullah”, “ Allah’ın çizdiği sınırlar” anlamına gelir.

Şimdi mesela biz, şu anda şu salonun içerisindeyiz. Salonun sınırları var, duvarları var. O sınırların dışında oturursanız, buradaki sohbeti izleyemezsiniz. Yani yüz yüze izleyemezsiniz. İnternet üzerinden izleyebilirsiniz o başka bir şey. Ama buradaki sohbete bizzat katılmak istiyorsanız, şu salonun sınırları içersinde olmanız gerekir. İşte Türkiye’nin sınırları dışına çıktığınız zaman kimse sizi Türkiye’de kabul etmez.

Dolayısıyla Allah-u Teala talak için sınırlar çizmiştir. Ve diyor ki o sınırları bilenler topluluğu için Allah açıklıyor. Şimdi “hududullah” kelimesinin Kur’an’da en fazla geçtiği konu talak konusudur. Allah’ın koyduğu sınırlar. Sekiz tane miydi Yahya sen saymıştın? Toplam on iki taneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam.

(Yahya Şenol)

Miras konusunda var.

(Prof. Dr Abdulaziz Bayındır.)

Evet. Yani, miras konusunda “hududullah” kelimesi geçiyor. Oruç konusunda geçiyor. İki. Üçüncüsü nerdeydi? Talakta en fazla geçiyor. Talakta….. başka nerede, Arapçasına bakmıyorsunuz. Şamile’ye bakabilirsin ““hududullah”” diye.

Allah’ın çizdiği sınırlar tamamında çiğnenmiştir. Yani Kur’an’ı Kerim’de nerede “hududullah” kelimesi geçiyorsa bunların tamamı çiğnenmiştir. Kıtal, kutibe aleykumul kıtal mi? Neyse şimdi baksınlar da çıkarırlar ayetleri…..

Şimdi en fazla talak konusunda erkeğin karısını boşaması veya kadının kocasından ayrılma hakkı konusunda bu kelimeleri geçiyor. Burada hiçbir sınır kalmamıştır. Mevcut dört mezhepte; Hanefi, Şafii. Maliki, Hanbeli, bu dört mezhebin dördünde de bu sınırlar tamamen çiğnenmiştir. İşler bitiriliyor, bu dinin şekli değiştiriliyor, her şeyiyle. Ondan sonra da, bu değiştirilmiş şekline ehl-i sünnet deniyor.

Siz zannediyorsunuz ki; ordaki sünnet, Peygamber Efendimizin sünnetidir. Allah-u Tealanın koyduğu “sünnetullah”tır zannediyorsunuz, kelime gayet güzel bir kelime. Ama o güzel kelimenin içerisi farklı bir şekilde dolduruluyor. Bu bir siyasi konu haline geliyor. Siyaset bunun arkasında dimdik duruyor. Ulema siyasete boyun eğiyor. Siyasete boyun eğdiğiniz zaman zaten din diye bir şey ortada kalmamış oluyor. Emevilerden beri yapılan budur.

Şimdi buda olanlar neler? Şeyden bak, bak şurdan. Bir dakika. “hududullah” yaz, tamam.

Bu ayeti kerimelerden Bakara 228, 229… 229’da Allah-u Teala şöyle diyor. “Ettalâgu merratâni “ “ O talak iki keredir” diyor. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakkın Kur’an’ın açıklanmasıyla ilgili koyduğu bir kural var. O kural neydi? Estauzubillah “Kitâbun uhkimet âyâtuhû summe fussılet mil ledun hakîmin habîr.”
“Bu bir kitaptır ki, ayetleri muhkem kılınmış, sonra da hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”

Kaç tane?

(Servet Bayındır)

6 tane çıktı. Altı yerde geçiyor. Birincisi Bakara. Nisa.

(Sözlerinin tamamını anlayamadım.) 09.00 dakika

(Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır)

Tamam. Neyse bunu anlatayım da sonra oraya sıra geldiği zaman şey yaparız. Şimdi şu an çok dikkat edelim lütfen. Şimdi şu anlattığım İslam aleminin ölüm kalım çizgisi, çizgisine bir örnektir. Bir örnek. Ve bunun hala devam ettiğinin örneği de, bizim namaz vakitleri meselemizdir. Şimdi bakın göreceksiniz.

Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki; Estauzubillah. “Bu bir kitaptır ki, ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eden ayetleri var.” Şimdi mesela diyor ki burada, “Ettalâgu merratâni “ “O talak iki kerredir.” Şimdi siz ister istemez sorarsınız, o talak nedir diye. Sormaz mısınız? O talak iki kere, ama o ne ki? Değil mi? Şimdi sonra ayrıntılı olarak açıklamıştır diyor ya Allah-u Teala. O zaman mecburen Cenab-ı Hak nerede bunu ayrıntılı olarak açıkladı diye bakmanız gerekiyor. O ayrıntılı açıklamayı da talak adını verdiği surede yapmış. Bir sure ki; adı Talak suresi. Talak erkeğin eşini boşaması anlamına geliyor. Orada diyor ki, anlatıyor Allah-u Teala, bütün ayrıntılarıyla. Onu daha önceki derslerimizde anlattığımız için çok hızlı bir şekilde geçeceğim.

Diyor ki Allah-u Teala; “Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallagtumun nisâe fetalligû hunne liıddetihinne ve ahsul ıddeh, vettegullâhe rabbekum, lâ tuhricû hunne min buyûti hinne ve lâ yahrucne illâ en yeé’tîne bifâhışetin mubeyyineh, ve tilke hudûdullâh, ve men yeteadde hudûdallâhi fegad zaleme nefseh, lâ tedrî leallallâhe yuhdisu bağde zâlike emrâ.” “ Ey Peygamber, eşlerinizi boşadığınız zaman iddetleri içersinde boşayın. “İddetinin içinde” nin ne olduğunu da, onu da açıklayan ayetlere baktığınız zaman, bunları ayrıntılı olarak açıkladığımız için, onun  için kısa geçiyorum. Kişi eşiyle cinsel ilişkiye girmemiş olduğu, eşinin temiz olduğu bir dönemde eşini boşayacak. Öyle bir dönemde ki; o dönemde ilişkiye girmemiş ve eşi temiz. Adetli olmayacak. “Böyle bir zamanda boşayın. Eşinizi evden çıkarmayın. O da çıkmasın.” O kendi evi sayılıyor o dönemde. Evinden çıkarmayın. Evinizden çıkarmayın demiyor. Evinden çıkarmayın diyor. İddeti sayın diyor. İddet bekleyen kadın; sayacak olan erkek. Yani adet gören kadın; başladı mı bitti mi diye sorması gereken kişi de erkek. Bu ne demektir? O süre içerisinde aynı evi paylaşıyorlar. Kaç göç yok. “Siz çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar.” Bilemezsin Allah belki…… “Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır, sınırları aşan kendine kötülük yapmış olur” diyor. “Bilemezsin belki Allah bir yol açacaktır, bir çıkış yaratacaktır.” Yani bu süre içersinde belki barışacaksınız. Zaten o konuda da verdiği Nisa 35. Ayetteki emir var. Ailelerden birer hakem gönderme emri var.

Ondan sonra da diyor ki, “süresi tamamlandığı zaman, ya güzellikle tutun, ya güzellikle ayırın. İki tane şahit getirin. Şahitler de, Allah için şahitliklerini tam yapsınlar.” Sizi, siz diyor “Rabbinizden korkun, onun huzuruna çıkarılacaksınız.” Ondan sonra da diyor ki, bu Allah’ın… Neydi o ayeti kerime? “Ve mey yettegıllâhe yec’al lehû mahracâ.  Ve yerzughu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alallâhi fehuve hasbuh, innallâhe bâliğu emrih, gad cealallâhu likulli şey’in gadirâ”
Diyor ki, “kim Allah’tan korkarsa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu yaratır.” Yani siz boşandığınız zaman kurallara uyun gerisine karışmayın. Kadın da olsanız, erkek de olsanız Allah size mutlaka bir yardım edecektir. “Hiç beklemediğiniz yerden, ummadığınız yerden size rızık verir.” Bu rızık kelimesinin içersinde Türkçe’mizde girmez ama, Arapçada eş de girer. Yani hiç ummadığınız kişilerle evlenebilirsiniz. “Allah her şeye bir ölçü koymuştur” diyor. Bu da talakın ölçüsüdür.

Şimdi bir insanın karısını bir kere boşamasının bütün ölçülerini Allah-u Teala bu surede anlatmış. İddet denen de; kişi adet görüyorsa, kadın, üç kere adet görüp temizlenmesidir. Adetten kesilmiş ya da düzensiz adet görüyorsa üç ay beklemesidir. Şimdi tüm bu özellikler, kurallar gözetilerek yapılan boşama, bir tek boşamadır. Ki üç ay gibi bir süreden önce gerçekleşmiyor, yani sonuçlanmıyor. İşte Bakara 229 da Allah-u Teala “o talak iki keredir” dediği, orada açıkladığı talaktır.

Peki, bu mezhepler ne yapmış? Ben gelirken, yani bugün tekrar baktım. Mezheplerin kitaplarına. “Ettalagu merratan” ayetiyle “izâ tallagtumun nisâe” yani talak suresindeki ayet arasında ilgi kuran olmamış. Yani Allah-u Teala diyor ki, ben bir yerde ayet-i muhkem koyarım, öbür tarafta da açıklarım, diyor değil mi? Şimdi bakın biz burada Allah’ın koyduğu kurala uyunca sistem böyle ortaya çıkıyor.

Peki, “Niye açıklarsın ya Rabbi?” dediğinizde, “El la tabudu illallah” “Allahtan başkasına kulluk etmeyesiniz” diye. Çünkü o zaman Allah’ın açıklaması olursa sistem farklı olur, ama açıklama başkasının açıklaması olursa farklı olur. Şimdi bu, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye” ifadesinde o başkası kim? Söyler misiniz? O açıklamayı kendisi yapan değil mi? Allah’ın açıklaması değil de, kendi açıklaması olarak ortaya koyan, ona göre helal haram belirleyen kişi. Kendini neyin yerine koymuş oluyor?

(Katılımcı)  Allah’ın yerine.

(Prof.Dr.Abdulaziz Bayındır)

Allah’ın yerine koymuş oluyor. Bu Allah’ın affetmeyeceği bir günah değil mi? Şimdi bakın, bakın da neden bize karşı büyük bir tepki var onu anlayın. Ama Allaha çok şükür çok şükür Cenabı Hakka bunun etkisi, bu çalışmaların etkisi hiç aklınızdan hayalinizden geçmeyen yerlere ulaşıyor. Onu Allah-u Teala ulaştırıyor. Çok şükürler olsun.

Şimdi, bu dört mezhebin dördü ne diyor? Bu ayeti öbür ayetle açıklatmadığınız zaman, bir kere, o sistem çöküyor. Hiçbirinde yok o. Yani boşamak istediğiniz zaman şu şu şartlara uymak zorundasınız diye bütün şartları ortaya koyan herhangi bir uygulama yok. Kısmen ortaya koyanlar var. İşte Ahsen Talak diyorlar. Bir kere boşayacaksın iddet bitene kadar dokunmayacaksın. O boşama kadın temizken olacak. Ve ilişkiye girilmemiş olacak diye söylüyorlar. Ahsen Talak diyorlar. Ama mesela evden çıkarılmayacak, kadın çıkmayacak. İki tane şahit gelecek kısımları yok. Yani tüm şartlarını gözeterek şöyle bir boşama vardır diyene ben rastlayamadım. Yani bu dört mezhebi kastediyorum.

Peki, ne yapıyor ondan sonra? Açıklamayı kendisi yaparak, diyorlar ki, bakın Allah sınırları çizdi değil mi? En çok “hududullah” kelimesi burada geçiyor.  Ve burada sınır diye bir şey kalmamış. Sınırın biri, kadın adetli olmayacak. Aşıldı mı? Dört mezhebin dördüne göre; “bir insan adetli iken karısını boşarsa boşanma haramdır ama geçerlidir.”  Haramdır ama geçerlidir, diye bir mantık olur mu? Hem yasak diyeceksiniz, hem geçerli diyeceksiniz.

Şimdi Ramazan’da oruç tutan bir kimsenin yemek yemesi nedir? Haramdır. E yersen, içersen oruç tutmuş mu olacaksın? “Haramdır ama geçerlidir.”in manası bu değil mi? Sınır gitti mi bir tanesi? İki; eşi temizlik döneminde olacak, ilişkiye girmemiş olacak. İlişkiye girmiş olursa ne olur? Boşama geçerlidir ama haramdır aynı şey. Dört mezhebin dördünde de. Sınır gitti mi? Zaten şahitliği hiçbirisi aklına bile getirdiği yok. O da gitti. Evden çıkarmayacaksın, o da çıkmayacak meselesini zaten yazmanın bir anlamı yok.

Şimdi bütün sınırlar tarumar edildiği için, bu defa yeni boşama şekilleri ihdas ediliyor. İşte bana karşı bir daha bağırmayacaksın, bağırdığını görürsem boşsun. Bana karşı çehre yaparsan boşsun. Homurdanırsan boşsun. Babanın evine gidersen boşsun. Pencereden bakarsan boşsun. Bu kapıdan çıkarsan boşsun. Şunu yaparsan boşsun. Bunu yaparsan boşsun. Bunu da dört mezhebin dördü de geçerli saymıştır. Hiçbir delili yoktur. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Hani ayetleri Allah-u Teala açıklayacaktı? Kim açıkladı?

Burdan şuraya geçin. Tevbe suresi 31. Ayet. 9. Sure 31. Ayet. Allah-u Teala orda diyor ki; “İttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâbem min dunillah“ “ Allah ile kendi aralarına ahbar ve ruhbanlarını Rabler olarak koydular.” Ahbar ne demek? Ahbar demek hibr kelimesi vardır, mürekkep. İlim adamının mürekkeple ilişkisi sıkıdır değil mi? Yani kitap yazar. Mürekkep bir, mürekkepli kalemi defterin üzerinden gezdirdiğiniz zaman bir iz oluşur. Onun için bundan hareketle ahbar, iz bırakan alimler demektir. Yani birtakım görüşler ortaya koymuş, arkasından gelenler o görüşleri okuyorlar, etkileniyorlar, kabul ediyorlar, etmiyorlar, ama bir etkisi var. Ruhban da, korkma manasına gelir. Allahtan korkan kişiler. Şimdi insanlar din adamlarının Cenab-ı Haktan en çok korkan kişiler olduğunu zannederler. Gerçek bunun tam zıddınadır. Bunu şaka söylediğimi düşünmeyin lütfen. Lütfen yani ben burada bir şey yapmak için söylemiyorum. İstisnalar elbette ki vardır. Olmaması da mümkün değil. Tabii ki var. Şimdi ruhban da Allah’tan korktuğuna inanılan din adamları.  Şimdi bu ayetin anlamı şu. İlim adamlarını ve din adamlarını, Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. Bu Rab kelimesini Müslümanlar pek kullanmaz ama onun yerine efendi kelimesini kullanırlar. Efendimiz diye. Aynı anlama gelir.

Peki şimdi, o ayete nasıl meal verilmiş. Yahya nasıl, senin elindeki bir oku bakalım.

(Yahya Şenol)

Elmalılı’nın sadeleştirilmiş meali elimdeki. Allahı bırakıp hahamlarını ve papazlarını Meryem oğlu İsa’yı Rabler edindiler.

(Prof.Dr.Abdulaziz Bayındır)

Şimdi hahamları ve papazları dediğiniz zaman ne oluyor? Bizimkiler devre dışı kalıyor değil mi? Peki, Hud suresinin ayetleri ile talaka verilen manaları karşılaştırdığınız zaman, Tevbe suresi 9. Ayet bu olayı açıklamıyor mu?  Şey Tevbe suresi 31. Ayet. Tamamen bunu açıklamış olmuyor mu? Şimdi ordan bir talak sistemi oluşturuluyor. Allah-u Tealanın koyduğu bütün sınırlar ortadan kaldırılıyor.

Evet. Servet hoca ayetleri sıralamış, “hududullah” ile ilgili. 7 ayette 11 kez geçiyor diyor. Talakta 7 defa, yalnız o, sen “hududullah”, bir de hududehu var, onla sekiz oluyor. Sekiz tane talak… Bir tane oruçta, iki tane mirasta, bir tane de zıharda var. Şimdi talakla ilgili sekiz tane sınır duruyor mu? Yok. O gitmiş. O yok.

Peki mirasla ilgili iki tane var. Mirasta sınırlar duruyor mu? Onda da maalesef yok. Orda da yok. Bizim mirasla ilgili yazılarımızı okursanız orada görürsünüz. Hiç hak etmeyen kişilere miras verilir. Hak eden kişiye hiçbir şey verilmez. Mesela bir örnek vereyim. Örnek olsun. Buradaki sınırın aşılmasının sebebini söyleyeyim de, örneği oradan vereyim.

Peygamberimiz SAV geriye oğul bırakmadan vefat etti biliyorsunuz. Tek mirasçısı kızı Fatıma validemizdi. Nisa suresi 176. Ayete göre, Peygamberimizin bütün mirası, Hz. Fatıma’ya kalmalıydı. Ordan da torunlarına intikal edecek tabi.

Çünkü orada Allah-u Teala diyor ki; “Yesteftûnek, gulillâhu yuftîkum fil kelâleh”  “Senden fetva istiyorlar. Deki; Allah kelâle konusunda size fetvayı veriyor.”  Kelâle demek, babası ve çocuğu olmadan ölen kişi demektir. Peygamberimiz babası ve çocuğu olmadan öldü mü? Babası yoktu ama çocuğu var mıydı? Fatıma validemiz varsa, çocuğu var. Eğer babası ve çocuğu yoksa miras, orda kardeşine düşer, işte kız veya erkek kardeşlerine düşer diye devam ediyor ayeti kerimede. Peygamberimiz çocuk bırakarak vefat ettiği için, tüm miras Fatıma validemize düşmesi gerekiyor.

Fakat,  Emevi’lerin son zamanlarında yönetime karşı müthiş bir tepki oluşmuş. Müthiş bir tepki oluşmuş. Onun için insanlar, Ehl-i Beyti iktidara getirmek için büyük bir çalışma yapmışlar. Ve burada önderliği de, Ebu Müslim Horasani olan, Horasani isminde bir, samimi bir Müslüman yapıyor. Ama bu şahıs bilgisi yok. Şimdi ordan gelirken Peygamberimizin torunlarını değil de, Abbas’ın çocuklarını iktidara getirmek istiyor bir grup. Ama bütün insanlar Ehl-i Beytin iktidara gelmesi için hazırlanmışlar. Zihinler buna şartlanmış. Ama kimsenin hesabına gelmiyor, Fatıma Validemizin çocuklarının iktidara gelmesi. Ya da; bazı kimselerin hesabına gelmiyor diyelim, kimsenin değil de.

İnsanlar Ehl-i Beyt diye hazırlandığına göre, o zamana kadar Akabe limanı yakınlarında bir köyde yaşayan Abbasiler, o gün ortaya çıkartılıyor ve Ebu Müslim Horasani yolda karşılanıyor. Ona anlatılıyor ki, Peygamberimizin asıl mirasçıları Hasan’la  Hüseyin değil, Abbas’ın çocuklarıdır. Bunun için bir kılıf hazırlamak lazım. Diyorlar ki; Hasan, Hüseyin Peygamberin kızının çocuklarıdır. Araya kız girdiği zaman, sülale kızdan devam etmez, erkekten devam eder. O Ehl-i Beyt değildir diyor. Abbas’ın çocukları Ehl-i Beyttir. Şimdi burada bir problem kalıyor. Güzel de, o kızının çocukları aynı zamanda Peygamberimizin amcasının oğlu olan Ali’nin çocuklarıdır. Abbas’ın çocukları da amcasının oğlu. Hani minareyi çalan kılıfı güzel hazırlıyor ya, bu defa bir başka şey söylüyorlar. Peygamberimiz vefat ettiği zaman, Ebu Talip hayatta değildi ki, Peygamberimize Ebu Taliple bağlanıyor Ali. Ama Abbas hayattaydı. Dolayısıyla Abbas’ın çocukları. Şimdi, Ebu Müslim Horasani bilmiyor, ikna oluyor, tamam, öyleyse öyle. Bunları iktidara getiriyor. Bunları iktidara getirince ilk işleri Ebu Müslim Horasani’yi çağırıp kellesini uçurmak oluyor. Esas büyük problemi kaldırıyorlar ortadan. Ondan sonrası kolay. Onları iktidara getiren kişiyi büyük bir törenle çağırıyor Bağdat’a. Makamında kellesini uçurtuyor. Son derece hakkaniyetle.

(Yahya Şenol)

Devrim kendi çocuklarını yer…

(Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır)

Devrim çocuklarını değil babasını öldürüyor orda. Devrimin babası o.

Şimdi, ondan sonra da bu fikri yerleştirmeye çalışıyorlar. Nedir o? Bir. Bir kimsenin kızı, kızı ile sülalesi devam etmez. Bunun devam etmesi için de bir kelime uyduruyorlar. Asabe. Yeni bir kavram. Ve onu fıkha yerleştiriyorlar. Bu, dört mezhebin dördünde de, asabe son derece önemlidir.

Peki ne oluyor? Şimdi Fatıma ölmüş. Yani bu ihtilal zamanında. Fatıma öldüğüne göre, öldükten sonra çocukları kalmış. Burdan şuna varıyorlar. Bir kimsenin bir kızı olsa, kızı kendisinden önce ölse, gerçi peygamberimizden önce ölmemiş ama, fark etmez, bu artık,  senaryo dağılıyor. Onun çocukları bu kişiye mirasçı olmaz, tüm miras hayatta iken bulunan erkek akrabasına geçer. Yani Fatıma’nın, eğer Fatıma babasından önce ölmüş olsaydı, Hasan ve Hüseyin hiçbir şey alamayacak, Peygamberimizin bütün mirası Abbas’ın çocuklarına kalacaktı. Yani sizin kendi torunlarınız hiçbir şey alamıyor, hayatta belki hiç görmediğiniz bir erkek akrabanız tüm mirasa konuyor. Bu niçin oldu? Sırf Abbasileri iktidara getirmek için. Bunun için Kur’an’ı Kerim’in sistemi tamamen çökertilmiştir.

Ondan dolayı, çok haklı olarak ateistlerin, “Allah matematik bilmiyor muydu?” diye internet sitelerindeki dalga geçme olayları var. Ve Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ediyorum. Ona ilk cevabı biz vermişizdir. O yanlışları göstererek, hatanın Kur’an’dan değil,  Kur’an’ı devre dışı bırakan insanlardan kaynaklandığını, avliyye konusunda ilk cevabı biz vermişizdir. Çünkü mevcut kitapları okuyan insanların böyle bir cevap vermesi mümkün değildir. O çünkü perdenin arkasını göremiyorlar onlar.

Şimdi orda sınırlar kalmış mı? Bakın Cenab-ı Hakkın sınır dediği şey,  bir de mirasta. Kalmış mı? Gitmiş. Bir sınır da biliyorsunuz, oruçta. Allah neyin orucu bozup, neyin bozmayacağını açıklıyor mu? Çok net bir şekilde. E kadınlara diyorlar ki, “adet gördünmü oruç bozulur.” Ya kardeşim, yeme, içme, cinsel ilişki değil mi? Ayet çok açıkça söylemiyor mu? Adet kanı bunlardan hangisine giriyor? Ondan dolayı bize gösterilen tepkiyi çok iyi biliyorsunuz değil mi? Ama tepki gösterenlerin söylediği ne? “On dört asırdır kimse bilmiyordu da,  siz mi biliyorsunuz?” Peki biz biliyorsak suç mu? Dünya kuruldu kurulalı insanlar mikrofonu bilmiyordu, bilgisayarı bilmiyordu da, niye onlara ses çıkarmıyorsunuz?

Birisi de, şeyde, zihar konusunda. Orda da sınırlar aşılmıştır maalesef. Ordaki hükmü getirmişlerdir, Ramazan’da orucunu bozan kişiye kefaret olarak uygulamışlardır. Adam bir gün oruç bozdu mu, işte altmış gün ceza, bir gün de kaza, onu almışlar buraya. Ya kardeşim, Allah’ın vermediği ruhsatı siz nasıl veriyorsunuz? Allah orucu kaza etme yetkisini sadece hasta ve yolcuya veriyor, diğerlerine böyle bir ikramda bulunmuyor. Diğeri bütün ömrünü oruçlu geçirse bir günün yerine geçmez, olduğu ayetten anlaşılıyor. Peygamberimiz de bunu açıkça söylüyor. Şimdi o sınırlar da gitti mi? Hiçbir tane kalmadı. Ve bunlar da Ehli sünnet oluyor. Bunları anlatan da ne oluyor? Bid’at oluyor. Bid’atçı oluyor.

(Yahya Şenol) Zındık oluyor.

(Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır)

Ha zındık oluyor. Bid’atçı oluyor. Her şeyi söylüyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Evet kelime çok güzel seçilmiş de, içeriğinin ne olduğunu insanlar bilmiyor ki. “Biz sünniyiz” diyor. Zannediyor ki, biz sünnete uyuyoruz demek istiyor, öyle zannediyor. Çünkü kelimeyi seçen çok güzel seçmiş. Onun için biz müslümanız deyip, başka bir kelime kullanmıyoruz. Biz sadece müslümanız.

Peki başka neler oluyor? Burda birçok mesele var. Yani şimdi Servet yanımda, ona hemen burda söylemiş olayım da. Bu ayeti kerimeyi okuyunca, bu konuda bir doktora yaptırmamız lazım. Yani unutma da. Burda çünkü çok şeyler olmuş. Bütün bu yanlışları ortaya çıkarmak gerekiyor. Şu üç talakla boşama, boşama değil, yani üç talak konusu çünkü acaip bir şekilde sulandırılmış, oraya birçok hadisler konmuş araya. Biliyorsunuz hadisler Kur’an’ı Kerim’deki hükümlerin Peygamber diliyle anlatılmasından ibarettir. Ama onun yerine birçok uydurmalar da oluyor. O uydurmaları ayırabilmek için, o Kur’an’ı Kerim’in koyduğu metodu uygulamak gerekiyor. Burada da ona çok büyük ihtiyaç var.

Yani bugün okuduğumda baktım ki, bu öyle o kadar basit bir olay değil. Ben şimdi üstünkörü bir anlatacağım size ama iyi bir doktora yapıldıktan sonra inşallah ayrıntılı bir anlatmak da nasip olur. Ben şu anda ayrıntılı anlatırım da, bana yarın öbür gün internetten bir sürü sorular soracaklar, ben onları cevaplandıracak kadar vaktim yok. Yani onlara vakit ayıramam. Ama bir doktora talebesi çalıştı mı, onlar zaten hazır olur, hemen alır verirsiniz. Çünkü yok şunun kaynağı neydi, bunun ravisi kimdi, falan ya onlarla nasıl uğraşacağım kardeşim. O çok ciddi bir zaman ister. Ondan dolayı üstünkörü geçeceğim yoksa. Allah’ın izniyle şurda bütün detayları anlatırım. Bu da güzel bir şey, bizi çok yakından takip ediyorlar, tenkit etmek için, çok güzel bir şey ama o kadar vaktimiz yok. Vakit olsa keşke.

Şimdi burada, bugün okuduğumuz ayette, “Fein tallegahâ,” “Kişi eşini üçüncü kez boşarsa” “Felâ tehıllu lehû min bağdu” “Artık ondan sonra bu kadın o erkeğe helal olmaz.”

Şimdi bu üçüncü kez meselesi çok önemlidir. Yani erkek karısını boşarken karısının rızasını alması gerekmiyor. Bunu daha önce okumuştuk. Kadın da kocasını boşarken, onun rızasını alması gerekmiyor. Çünkü birlikte yaşayamayacağım dedikten sonra zorla bunları yaşatmanın bir anlamı yok. Bu Kur’an’ı Kerim’de anlatılan şekliyle boşamayı şartlarına uygun olarak dünyaya anlatsak, şu anda dünyada boşama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor, dünyanın her tarafında. Bunu düzgün bir şekilde anlatsak eminim ki bütün insanlar rahat edecektir. Ciddi manada rahat edecektir. Ama bunu da anlatmamız lazım. Ama insanlar İslam Hukuku dedikleri zaman bu mezheplerle yüz yüze geldikleri için Ya bırak Allah’ını seversen öyle şey mi olur diyor, bu dini Allah’ın dini olarak kabul edemiyorlar,  çünkü karşılarına çıkan Allah’ın hükümleri değil ki.   

Evet “Fein tallegahâ,” üçüncü kez boşarsa, bir başka eşle evleninceye kadar şey yapmaz. Nasıl oluyor bu? Bakın insanlarda fıtraten bir durum vardır. Yani bir kimse birisini, birisinin yaptığı bir hatayı birinci kez bağışlar değil mi? İkincisinde de bağışlar. Üçüncüsünde bağışlar mı? Yok.. Şimdi burada adam kadına tek başına tek taraflı boşuyor. Bu kadını bak bir kere boşadın, şartlarına uygun bir şekilde tabi. Aldın. Bir kere daha boşadın.  Aldın. Üçüncü….. bir dakika olmaz artık. Kusura bakma, artık senin bir ceza görmen lazım. Sen bir ceza görmen lazım. Bu kadın başkasıyla evlenir, o başkası boşarsa o zaman sen evlenebilirsin. Bir kere onun o çizgiyi bir kapatma, önceki hesabı bir kapatmak lazım.

Musa Aleyhisselamla Hızır olayı var Kehf suresinde. Orda Hızır kelimesi geçmiyor ama, o kelime Peygamberimizin hadisinde geçiyor. O bir melektir. Ama bir kuraldan bahsediyor. Diyorsun, Musa Aleyhisselama diyor ki, “sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin.” O da, “Sabrederim.” O da diyor ki, “Ya sen bilmediğin bir konuda nasıl sabredeceksin?” Yani bunun bağlantısından haberin yok ki. Yani bu senin boyutunla alakalı bir olay değil. Yani insan şeyi değil, melek….

Ama Musa Aleyhisselam onu insan zannediyor. Melek olduğunu bilmiyor ki. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam da, gelenleri insan zannetti, et pişirdi. Lut Aleyhisselam da, insan zannetti. Onları istemek için gelenler karşısında çok büyük bir sıkıntıya düştü. Musa Aleyhisselam öğreniyor ama, en sonunda öğreniyor.

Birincisinde…. Diyor ki; “bana hiçbir soru sormayacaksın.” O, “Tamam diyor, ben sabredeceğim” diyor. Gemiyi delince, ne diyor? “Ya niye bu gemi halkını batırmak için mi deldin” diyor. “Ben sana demedim mi sabredemezsin.” Diyor ki, “Unuttum kusura bakma.” O zaman ikincisinde, o devrilmek üzere olan duvarı doğrultuyor, “ya bir hiç olmazsa ücret alsaydın, bu millet bize yemek bile vermedi” “Sana söylememiş miydim” deyince, “Bir daha sorarsam benimle arkadaşlık yapma.” Bak bir, iki, ondan sonraki ne? Üçüncü hakkı.

Orda söylediği bir söz var. Kur’an’ı Kerim’in. “Gad belağte mil ledunnî uzrâ” “Artık benden yana, benim özür dileyeceğim son noktaya ulaştı.” Üçüncüsünden sonra artık, “afedersin kusura bakma” diyemem diyor.

Şimdi, bir erkek de….. Bak şimdi Yahya iyi, güzel bir şey anlattı gerçekten, hatırlattı. Kaçıncı ayet? Kehf suresi 78. Ayette, orda Allah-u Teala’nın kullandığı kelime de çok ilginç diyor. Doğru gerçekten, burada tam. “hâzâ firâgu beynî ve beynik, seunebbiuke biteé’vîli mâ lem testetığ aleyhi sabrâ.” “Bu benimle senin aranı ayırır” diyor. Şimdi üçüncü talak ne yapıyor? Karı ile kocanın arasını ayırıyor. Çünkü birinci boşamadan sonra kadın erkek yeniden nikahlanabiliyor, ikincisinden sonra yeniden nikahlanabiliyor, üçüncüsünde ne diyor, yok bir dakika diyor. Bir kere aranız bir ayrılsın. “Hâzâ firâgu beynî ve beynik”  Şimdi o kuralı Cenab-ı Hak buraya uygulamış. O şeydeki, talakta Cenab-ı Hakkın koyduğu kurallara insanlar uyarsa, bu çok az kimsenin ömrüne sığar. Ama bazı insanlar kural tanımazsa, kuralı tanıttırırlar böylece.

Sonra da şunu söylüyor, bak diyor ki, “Hattâ tenkiha zevcen ğayrah” “Başka bir eşi kadın nikahlayıncaya kadar”  “Kadın bir başka eşi nikahlayıncaya kadar.”  Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Bu da Hanefi, değil de diğer üç mezhep tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kadın nikah kıyamaz. Ne hakkı?  Şimdi, ama Hanefiler buraya ne mana veriyorlar. Hatta “tenkiha’ya, hatta “tataa” anlamını veriyorlar. Halbuki yani bir kadın bir başka zevc’le ilişkiye girinceye kadar anlamını veriyorlar. İlişki manasını veriyorlar.

Şimdi Arapça bilenler için söyleyeyim. Üzerinde fazla durmayacağım dedim. Çünkü birkaç kelime söylersem beni uğraştırırlar. Her ne kadar doğruysa, anlatmak zor oluyor bunu, yani muhataplara anlatmak zor oluyor, çok vakit alıyor, zorluk da ordan, vaktimiz olmamasından kaynaklanıyor. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder de,  şu Süleymaniye Vakfında birkaç yüz tane araştırmacı olursa o zaman hiç problem değil. İstediklerini sorsunlar, birisine görev verirsin iki dakikada netice gelir. Hep bizlerin üzerinde kalınca artık, hepimiz böyle artık boğuluyoruz gelen şey karşısında.

(Buradaki vat kelimesini doğru duyduğuma emin olamadım)

Şimdi vat kelimesi vardır. Cinsel ilişki anlamında kullanılır. Ama erkeklerin fiilidir. Burada kadınlarla ilgili geçmesine rağmen Hanefiler burdaki nikahın vatı manasında olduğunu söylemişlerdir. Ve o kadar rahat hareket ediyorlar ki, uyuyor mu, uymuyor mu önemli değil. Nasıl olsa söylediklerini dinleyen adamlar buluyorlar. Onun için Onun arkasından bir sürü şeyler geliyor. Niye geliyor? Çünkü bu mezhepler, şunu da söylemişlerdir. Bir insan… yani sınırlarını çiğnemişler ya, sınırları aştıktan sonra her şeyi yapabilirsin ne olacak? Diyorlar ki bir insan; bir anda eşini üç talakla boşayabilir diyorlar. İttifakla, hepsi. Yani “seni üç talakla boşadım.”  “Üç talakla boşadım” dediği andan itibaren, artık tekrar evlenme imkanları ortadan kalkıyor. Şaka da söylerse olur, geçerlidir. Ciddi de söylerse geçerlidir. Kızgınlıkla söylese de geçerlidir. Baskı altında söylese de geçerlidir. Hanefilere göre; adam tabancayı çıkarır, karşındakinin alnına dayar, “karını üç talakla boşayacaksın, boşamazsan tetiği çekiyorum” adam da korkarak, “karımı üç talakla boşadım” derse, bunu da mahkemede ispatlasa, kamera kayıtları var mesela, adam çekmiş tabancayı, ya da şahitler var. Mahkemede dese ki, “bu adam alnıma tabancayı dayadı, karını boşamazsan seni öldürürüm” dedi. Ben de üç talakla boşadım dese, mahkeme bu boşamayı geçerli sayar. Boşamasaydın kardeşim der. Ve bu İslam. Buyurun. Bakın, hiçbir sınır yok görüyor musunuz? Kızdım böyle oldu, bilmem ne oldu, falan filan. Ve bu aile. İslam aileye çok büyük önem verirmiş der. İslam verdi de,  hani o İslam? Nerde? Bana gösterebilir misiniz, nerde o İslam? Bunları söylediğimiz için toplumdan aldığımız tepkileri hepiniz görüyorsunuz. Halbuki söylediklerimizi her defasında dört dörtlük ispat etmeyi nasip ediyor Cenab-ı Hak hamdolsun. Hani o İslam?

Şimdi böyle olunca, böyle olunca bir başka yanlışa kapı açılıyor. E ne yapalım? Bu adam, bu kadın bir başka erkekle evlensin bari. Anlaşmalı evlilikler başlıyor. Hulle denen olay devreye giriyor. Önceki eşe helal kılmak için.

Ne derece tarihen doğrudur bilmiyorum ama, şöyle bir olay anlatılır. Padişahın kızını damadı boşamış. Üç talakla. Sonra damat pişman olmuş,tekrar geri alacak. Geliyor Fatih camisindeki medreseye. Ordaki talebelerden bir tanesini buluyorlar. Diyorlar ki, bu kızla evlendirelim, bir gece beraber kalsınlar. Sabah…Boşama hakkını da kadına veriyorlar, çünkü gelenekte kadının boşanma hakkı yoktur, erkek verirse ancak olur. Şimdi o akşam gerdeğe giriyor. Ama, kocası boşadıktan sonra iddeti bitene kadar bekliyor, sonra yeni nikahla. Ertesi gün, o talebeye diyorlar ki, boşa. “Tövbe” diyor, “Niye boşayayım ya?  Tam istediğim bir kadın” diyor. Kadına diyorlar ki, senin elinde yetki var kullan, ayrıl bu adamdan. “Niye ayrılacağım, tam hayalimdeki erkeği buldum” diyor. Ya, Padişahın damadı nasıl talebe olur? O zaman buna bir hocalık payesi verelim, diyorlar. Onu hoca yapıyorlar. Sonra da paşa diyorlar, Hoca Paşa. İşte Sirkeci’deki Hoca Paşa’nın şeyinin bu olduğunu söylerler. Tarihçiler ne der bilmiyorum, ama ben duyduğumu söylüyorum. Bu bir belge, bende elimde belge falan yok, sadece duyduğumu söylüyorum. Hoca Paşa var ya Sirkeci’de. Hoca Paşa camisi var, Hoca Paşa vergi dairesi var. O bölgenin adı biliyorsunuz. Ondan sonra bu tür hulle olayları devreye giriyor. Halbuki; Kur’an’ın koyduğu şartlar yerine gelse, o erkeğin böyle bir talepte bulunması da mümkün olmaz. Kimin yanına giderse gitsin der ki; “hadi oradan kardeşim, sen bu kadının değerini bilmemişsin” Kadın da orda ciddi manada küser bu adamdan. Ama öyle bir hale getiriliyor ki, ya bir anlık heyecan. E ne yapalım, o zaman katlanalım. İnsanlar da bir çözüm arıyorlar. Bu tabi, fıtrata ters.

Bakın 1976’dan beri, İstanbul’da fetva veriyorum biliyorsunuz. Bugüne kadar bana böyle bir taleple gelen olmamıştır. Yani, o hulle talebiyle gelen olmamıştır. Belki bizim yapımızdan da kaynaklanabilir bu ama, bana bu şekilde talep gelmemiştir bugüne kadar. Çünkü;  insanın fıtratına aykırı. Fakat eğer bunlar, şartlarına uygun bir şekilde üç ayrı boşamayı gerçekleştirmiş olsalardı, o zaman erkeğin sızlanmaya hakkı olmazdı, kimse onun lafını dinlemezdi. Ama adam geldi, alnıma tabancayı dayadı ne yapayım, üç talakla boşadım dedim. Fetvaya gittik geçerliymiş, mahkemeye gittik geçerli, nasıl yapalım? Kadın da diyecek, o da çare hulle oluyor. Ya  da başka şekillerde. Yani bir yanlış birçok yanlışın sebebi oluyor.

Halbuki Allah-u Teala bakın burada ne diyor? “Fein tallegahâ” “Erkek karısını üçüncü kez boşarsa,” “Felâ tehıllu lehû mim bağdu,” “ Boşayan erkeğe bu kadın helal olmaz,” “Hattâ tenkiha zevcen ğayrah,” “ bu kadın bir başka, ondan başka bir erkeği kendisine nikahlayıncaya kadar.”  Yani başka erkekle nikahlanıncaya kadar “Fein tallegahâ” “ O ikinci erkek de bu kadını boşarsa,” “Felâ cunâha aleyhimâ ey yeterâceâ” “ Bu kadınla onu önce boşayan erkeğin birbirlerine dönmelerinde günah olmaz,” ama bir şartla, “İn zannâ ey yugîmâ hudûdallah, “ “Allah’ın koyduğu sınırları tam olarak tutacakları kanaatinde iseler.” Yani demek ki; problem çok ciddi noktalara ulaşmış olması lazım ki, “İn zannâ ey yugîmâ hudûdallah” şartını getiriyor. Yani Allah’ın koyduğu sınırda duracakları kanaatinde iseler. Yani erkeğe diyor ki, sen bu kadına eşlik yapacaksan, tekrar evlen, kadına da diyor ki, sen bu adamın sana eş olacağına inanıyorsan evlen. Hala eskisi gibi olacaksa yapma. Fakat, öyle kafası bozulmuş, boşamış, bilmem ne yapmış. Olmaz.

Ve tilke hudûdullâhi” “İşte bu Allah’ın koyduğu sınırlardır.” “Yubeyyinuhâ ligavmiy yağlemûn.” “ Allah o sınırları bilenler topluluğu için açıklar.” Bu bilenler kelimesi çok önemli, onun için az önce ayetler arası ilişkiyi falan söyledik. Bu bağlantıyı herkes kuramaz, normaldir. Onu bilenler, ama kim bozmuş? Bilenler bozmuş. Bilenler yapar, bilenler bozar. Evet. Şimdi birkaç dakika ara verelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
761 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
762 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
763 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007