Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet)

25 Eylül 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün ki dersimizin konusu “Çokluk hakikatin ölçüsü müdür?” İnsanlar, nutuk bakımından güçlü, çevresi daha kuvvetli, daha zengin, daha fazla destekçisi olanlar diye birbirleriyle övünüyorlar. Mesela adam benim sosyal medyada şu kadar destekçim var diyor. Yani insanlarda böyle çoklukla övünme hastalığı var. Bugün üzerinde duracağımız ayet Maide Suresinin 100. Ayetidir. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Gul lâ yestevil habîsu vet tayyibu” “De ki habisten değersiz olan ile iyi ve güzel olan, Tayyib ve değerli olan birbirine eşit olmaz.” (Maide 100) Yani şöyle düşünün. Sıfırın altın ve üstünde sayılar var. Sıfırın altındaki sayılar arttıkça ne olur? Değer artar mı? Değer düşer. Hiçbir zaman sıfır değerine ulaşamaz. Ama sıfırın üzerindeki bütün sayılar mutlaka değer artışını gösterir. Sıfırın altındakileri habis olarak düşünün. Yani onlar konulmuş olan kuralın altına inmiş oluyor. Sıfırın üzerindekilerde bir değer olarak kabul edilir. Yani o habis olanın, değersiz olanın çok olması senin hoşuna gitse de bir anlamı yok. Bakarsınız bir anda elinizden çıkıp gitmişler. Mesela bu dünyada çok zengin olabilirsiniz. Çok itibarlı da olabilirsiniz. Ama öldüğünüz an ne olacak? Belki burada birkaç kere anlatmış olabilirim. Büyük Larousse Ansiklopedisinin hazırlanmasında benim de payım vardı. Türkçe basımında… 1980’lerin başında… 1985’e kadar basılmıştı. O zaman 12 Eylül İhtilali olmuş… Basından hatırlayanlar vardır. Bir dinsizlik yarışı oluyordu. Ateistlik yarışı oluyordu. Ben ölürsem cenaze namazımı kılmayın, şöyle yapın, böyle yapın diyenleri… Hatırlarsınız. Onun basıldığı yerde o tür düşüncelerin merkeziydi. O başındaki şahıs öldü. İsmini söylemeyeyim. Bence iyi bir insandı da nasıl öldüğünü bilmiyorum. Mesela bana söylediği şeye bakın. O zaman ben oraya sakallı bir şekilde gidiyordum. Haftada bir kere yazılarımı teslim ediyorum. Herkesin dikkatini çekiyor. Onun için aramızda çok konuşmalar geçmişti. Kendisini ateist olarak tanımlıyor. Ateist diye birisi yeryüzünde yoktur. O zamanın medyasında çok etkili isimlerle beraber oturup konuşuyorduk. O dediğim kişi hepsinin başındaydı. Hoca hiç kendini yorma ben dinsiz bir adamım. Ben öyle Allah’a falan inanmam dedi. Az önce iyi dememin sebebi bu anlattığım hali açısından değildi. Sonraki halini kast ettim. Onun etrafında da o zamanın gazetelerinin en meşhur köşe yazarları vardı. Hemen ayağa kalkıp masaya bir yumruk vurdum. Bana bak, sen yalan söylüyorsun dedim. Bende senin Allah’a inanmadığına inanmam deyince titreyerek tabi inanıyoruz Hoca deyip koltuğunu geriye doğru itti. Bu adam her Pazartesi oraya gittiğimde mutlaka benim yanıma gelip bir şey konuşuyordu. Hiç unutamadığım sözlerinden bir tanesi şuydu. Hoca düşünüyorum da ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer dedi. Şurada kaç sene ömrümüz var ki dedi. 40 sene, 50 sene, hadi 100 sene, 150 sene yaşayan pek kimse yok. Hoca bırak Allah’ını seversen 150 milyon sene olsa ne olacak dedi. Bir gün bitmeyecek mi? Matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında sonlu olan değerin her şeyi sıfırdır. Onun için ahiret karşısında dünyanın hiçbir değeri olmaz. Bu öyle bir kumardır ki bundan daha büyük kazanç olmaz dedi. Şu kumarı bir oyna da göreyim dedim. Yanımdan kalkıp gitti. Ama orada bana güzel bir şey söylemiş oldu. Bir tespitini söylemiş oldu. Bu dünyanın tamamı sizin olsun. Geçenlerde uzun süre gitmediğim Topkapı Sarayının çevresini dolaştım. Orada bir sürü tarihi şahsiyetlerin isimleriyle ilgili bir takım şeyler var. Nerede bunlar? Bunlar dünyadayken neler düşünüyorlardı? Bir müddet sonra da biz olmayacağız. Şu anda ayağımızı bastığımız bir ayakkabı kadar bir yerin dili olsa dünya kurulduğu günden bu güne kadar neler olduğunu anlatsa ne olur? Ciltler dolusu kitap olmaz mı? Bir müddet sonra bizimde ismimiz kaybolup gidecek. Hiç bizi tanıyan kimse çıkmayacak. Dolayısıyla burada esas olan doğru olmaktır. Çokluk bizi aldatabilir. Ona aldanmamak gerekir. Biz kendi değerlendirmemize değil, Allahu Tealanın değerlendirmesine bakmalıyız. Mesela Firavun ne oldu? Gitti. Bugün ondan kalan piramitleri millet hala çözemiyor. Kuranı Kerim’de de orada ciddi bir bilgi birikimi olduğuna işaretler var.

Tekrar ayeti okuyorum. “lâ yestevil habîsu vet tayyibu” “Habisle Tayyib yani pisle iyi bir olmaz.” Yani pis dediğimiz değersiz diyelim. Az değerli… Pek öyle önem vermediğiniz şeyler… “Yâ eyyuhellezîne âmenû enfigû min tayyibâti mâ kesebtum” “Müminler kazançlarınızın temiz olanlarından harcayın.” Öylesinden harcayın ki…  Onu çok seviyorsan Allah rızası için ver ki müthiş bir birikim olsun. “ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard” “Ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden…” “ve lâ teyemmemul habîse minhu tunfigûne” “Değersiz, önemsiz gördüğünüz şeye yönelmeyin.” (Bakara 267) Onu vermek için… Al şunu götür, şunu götür değil. Değer verdiğin… Çünkü Allah rızası için veriyorsun. O adam için vermiyorsun ki. “ve lestum biâhızîhi illâ en tuğmidû fîh” “Ya at, at gitsin diyeceğin şeyleri verme.” (Bakara 267) Ne güzelmiş bu kalsın değil. Ne güzelmiş de, bunu Allah rızası için ver. Bu habis denen şeyin kendine göre değişik anlamları var. Bu konuda Yahya’nın yaptığı bir çalışma var. Önce onu dinleyelim. Kuranı Kerim’de Cenabı Hak neye habis diyor. Çünkü Arap dili açısından burada el habis kelimesi var. Bir de et Tayyib kelimesi var. El habis dediğimiz zaman Kuranı Kerim’de anlatılan bütün habisler, bütün değersiz şeyler, et Tayyib dendiği zamanda Kuranı Kerim’de anlatılmış olan bütün güzel ve değerli şeyler…

Yahya ŞENOL: Ayette Tayyib ve habis diye iki kavram geçiyor. Zaten Hocam ifade etti. Bakara Suresinin 267. Ayetini okudu ki zannedersem tam olarak Cenabı Hak tarafından yapılmış bir tarifidir. Ama önce Arap dili sözlüklerinde ne anlama geliyor. Ona bir söylemeye çalışayım. Sonra ayetlerde hangi anlamlarda kullanılmış onları görelim. Habis kelimesi bizim dilimize de geçmiş. Habis ur falan diye kullanılır. Bazı hastalıklarda falan… Habis, kötü… Ödemler için kötü huylu ur tespit edildi falan denir. Kötü, pis, iğrenç anlamında bir sıfat manasına gelen bir kelimedir. Hangi kelimeye sıfat olarak kullanılırsa on niteleyen bir manaya geliyor. Bir bardak için kullanılacaksa habis yani pis, kötü, değersiz, iğrenç… Bir mikrofon için kullanılacaksa başka bir şey… Bir örtü için kullanılacaksa… Neye kullanılacaksa onu niteleyen bir manaya geliyor. Bunun zıttı da hemen ayette geçen Tayyib kelimesidir. O da temiz, değerli… Yiyecekler, içecekler için kullanıldığında lezzetli, zararsız… Yani hep böyle ikisini birbirinin zıttı olarak düşünelim. Tayyib iyi, habis kötü… Tayyib zararsız, habis zararlı… Hep zıt anlamlı olarak Cenabı Hak bunu kullanmış. Bakara Suresi 267. Ayette bunun sözlük manası sanki Allahu Teala tarafından verilmiş. Cenabı Hak burada ne dedi? “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Ey iman edenler” “enfigû min tayyibâti mâ kesebtum” “kazançlarınızın, kazandığınız şeylerin iyi ve temiz olan, güzel olanlarından infak edin, harcayın.” Yani elde ettiğiniz şeyin sizce evet, bu çok güzel dediğiniz… Beğendiğiniz, sevdiğiniz, güzel bulduğunuz, değerli bulduğunuz olan kısımlarını harcayın. “ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard” “ve sizin için yerden çıkardığımız” meyveler, bitkiler, onlarında “güzel, iyi olanlarından infak edin.” Harcayın. Yani ne yapmayın? İnfak edecekseniz, Allah rızası için harcayacaksanız yapmanız gereken bu ya, yapmamız gereken ne? “ve lâ teyemmemu” “sakın şuna yönelmeyin.” Ne? “el habîse minhu” “Onlardan habis olanlara yönelmeyin.” Habis aynen bu manada söyleyelim. Tercümesine bakalım, ne? “tunfigûne ve lestum biâhızîhi illâ en tuğmidû fîh” “size verilse gözünüzü kapamadan almayacağınız o habisleri kimseye vermeyin sakın.” (Bakara 267) O zaman habis ne manaya geldi? Gördüğümüzde tiksindiğimiz, ııyy falan yapacağımız… Tam manasıyla o işte… Cenabı Hak kendin görsen aman ya, ıyy bu da ne diyeceğin şeyi kalkıp hayır olsun diye insanlara sakın vermeyesin diyor. Vereceksen, çalıştığının, kazandığının iyi ve güzel olanlarından vereceksin. Allah bu ayette de ne demiş oldu? “Gul lâ yestevil habîsu vet tayyibu” İşte bu şekilde değerli olan bir şeyle, iyi ve güzel olan bir şeyle, değersiz, kötü, çirkin, zararlı, pis olan bir şey hiçbir olabilir mi? Olmaz. Peki, bu pis olan şey çok olsa bir değer ifade eder mi? “ve lev ağcebeke kesratul habîs” “Bu habisin, pis olan şeyin çokluğu da sakın seni aldatmasın.” (Maide 100) Ne zaman çok olursa olsun kötü her zaman kötüdür. Çoğaldıkça aksine kötülüğü artar. Hiçbir zaman iyi olmaz. İşte bakın. Cenabı Hak burada nicelikten ziyade niteliğe dikkat çekiyor. Bir tane olsun. Adam gibi olsun. Herhangi bir şeyden 10 tane olup hiçbir şeye benzemeyeceğine 1 tane olsun. Cenabı Hak için bu yeterlidir. Habis ve Tayyib kelimeleri başka hangi ayetlerde kullanılıyor. Kısaca onları bir görmeye çalışalım.

Nisa Suresi 2. Ayette de Cenabı Hak bu iki kavramı birlikte kullanıyor. Zıt manada demiştik. Habis varsa Tayyib büyük orandan hemen yanında oluyor. “Ve âtul yetâmâ emvâlehum” Bakmakla yükümlü olduğunuz yetimler varsa yanınızda… Hani onların mallarını siz idare ediyorsunuz. Ne zamana kadar? Büyüyüp kendisi malını teslim alıp idare edinceye kadar onun vasisi kimse o, ona bakıyor. Bu yetimler büyüyüp de mallarını idare edebilecek çağa geldiklerinde kendi babalarından, dedelerinden, annelerinden kalan malı onlara teslim edin. “ve lâ tetebeddelul habîse bit tayyib” Habis, Tayyib… İkisi yine aynı ayette kullanıldı. “Sakın habis, pis, değersiz olan bir şeyle temiz malınızı karıştırmayın.” (Nisa 2) Yani size ait olmayan bir başkasına ait olan bir malı sakın ola sahiplenerek kendi güzel malınızı da çirkinleştirmeyin. Çünkü başkasının malını haksız yere aldığınız zaman o helal, güzelim mal ne hale geliyor? Haram oluyor. Habis oluyor. O yüzden başkasına ait olan bir mal onun izni olduğu sürece tayyibtir. Onun izni olmadan ben onu elinden aldığım an ne olur? Habis, değersiz… Cenabı Hakkın yasakladığı bir eylem manasına geliyor. Tayyib, benim kendi çalışıp kazandığım, elimin emeği, alnımın teri… Tertemiz. İşte Allahu Teala sakın haramı helale karıştırmayın. Zamanı geldiğinde yetimin malını teslim et. Onun malı onda, senin malın sende kalsın.

Bir başka ayeti kerime… Enfal Suresinin 37. Ayetinde bu iki kavram birlikte kullanılıyor. Ama 37. Ayeti anlayabilmek için bir geriden bahsedeceğiz. “İnnellezîne keferû yunfigûne emvâlehum” “Kâfirlerde mallarını infak ederler.” Sadece müminler değil. Herkes malını harcar. Ama amaçları farklı olur. Onlar niye mal harcarlar? “liyesuddû an sebîlillâh” “İnsanları Allah yolundan alıkoysunlar diye” Aman insanlar hakkı bilmesinler, hakikate yönelmesinler diye onlarda mallarını harcarlar. “feseyunfigûnehâ” “Bundan önce harcadılar. Bundan sonrada harcayacaklar.” Hep böyle olacak. Yani onlarda kendi davalarını gerçekleştirmek için kendi ideallerini gerçekleştirmek için mallarıyla (kendi açılarından tırnak içerisinde söylüyorum) cihad edecekler bizim gibi… Biz hak için, onlar batıl için… Harcayacaklar ama netice… “summe tekûnu aleyhim hasraten summe yuğlebûn” “Sonra o harcadıkları mallar bir yürek acısı olarak ortaya çıkacak ve mağlup olacaklar.” Yenilecekler çaresi yok. Çünkü Hakkın karşısında batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Ve sonra ne olacak? “vellezîne keferû ilâ cehenneme yuhşerûn” “ve o kâfirler cehennemde bir araya getirilecekler.” (Enfal 36) Niçin? İşte şimdi… “Liyemîzallâhul habîse minet tayyibi” “Böyle olacak ki Allah habis insanla Tayyib insanı” kötü, pis, sürekli çirkin işler yapan insanlarla tertemiz insanları net bir şekilde “ayırt etsin diye bu böyle olacak.” Neye göre insanları ayırt edeceksiniz başka türlü? Yaptıklarına bakarak değil mi? Kötü, pis, çirkin, değersiz işleri yapan insan da otomatikman habis vasfını kazanıyor. Aynı o yaptığı eylemden bir sıfatta Allah ona veriyor. Sen bu işleri yaparsan sen de habissin. Ve Tayyib olan insanlardan yani daima iyi, güzel, temiz, değerli iş yapan insanlardan ayırt etsin diye Allah bunu yapacak diyor. Ve ne olacak? “ve yec’alel habîse bağdahû alâ bağdın” “bütün pis insanları Allah bir araya toplayacak.” “feyerkumehû cemîan feyec’alehû fî cehennem” “Allah hepsini bir araya toplayıp hepsini cehenneme tıkacak.” (Enfal 37) Bu dünyada yaptıkları değerli ve değersiz işlere göre… İyi iş yapan Tayyib vasfını kazanacak. Pis iş yapan habis vasfını kazanacak. Ve maalesef cehennemi boylayacak.

Bir başka ayeti kerime söyleyelim. Yine bakın Allah habis ve Tayyib insanlardan bahsedecek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Birkaç bir şey ilave edelim de… Kuranı Kerim’de zina edenlerde habis sayılır. İşte zina evleri açılır. Kumarhaneler açılır. Faizli kurumlar açılır. Ne bileyim yani insanlara tuzak olacak… Mesela yiyecekler satılıyor içerisinde şey olan… İnsanları hasta ederek arkasından ilaç satabilmek… Bir sürü şeyler… Yani hedefleri iyilik değil kötülük olan kişiler… Nedir? Niyetleri bu dünyayı kazanmak…

Yahya ŞENOL: Nur Suresinin 26. Ayeti… çok ilginç… Cenabı Hak buyuruyor ki… “Elhabîsâtu lilhabîsîne vel habîsûne lilhabîsât” Habis kelimesini 4 kez peş peşe kullanıyor. Devamında da “vet tayyibâtu littayyibîne vet tayyibûne littayyibât” 4 kere de Tayyib kullanılıyor. Ne demek? “Elhabîsâtu” “Kötü kadınlar” Kötü işler yapa yapa bu vasfı kazanmış kadınlar… “lilhabîsîne” “Tıpkı kendileri gibi kötü, pis, çirkin işleri yapan erkeklere layıktırlar.” (Nur 26)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kötü kadın dediğiniz zaman ne anlarsınız? Zina eden değil mi? Bu ada o manadadır. Kötü erkekte aynı manadadır.

Yahya ŞENOL:vel habîsûne lilhabîsât” Aynı şekilde “kötü erkeklerde kötü kadınlara layıktırlar.” İyi kadınları arayıp durmasınlar. Zina edip duran ancak kendisi gibi zina edip duran birine layıktır. “vet tayyibâtu littayyibîne” “Temiz kadınlar temiz erkeklere” “vet tayyibûne littayyibât” “temiz erkeklerde temiz kadınlara layıktırlar.” (Nur 26) Şimdi ne dedik? Allah, Tayyib ve habis vasfını bizzat kişilere verdi. Bu kişiler ne yapmışlardı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 21:54 21:57 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Ayeti bu şekilde anlamamızı gerektiren iki ayet var. Biri aynı surede… Nur suresinin 3. Ayetidir. Burada Cenabı Hak “Ezzânî lâ yenkihu illâ zâniyeten ev muşrikeh” “Zina edip duran bir erkek tıpkı kendisi gibi zina edip duran bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenebilir.” “vez zâniyetu” “bu şekilde zina edip duran bir kadında” “lâ yenkihuhâ illâ zânin ev muşrik” “Bunu da ancak kendisi gibi zina edip duran bir erkek veya müşrik bir erkek nikâhlayabilir.” Ayetin sonuna dikkat edelim. “ve hurrime zâlike alel mué’minîn” “Bu özellikteki insanlar diğer müminlere haram kılınmıştır.” (Nisa 3)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu tabi son derece önemli bir husustur. Burada dikkat edin. “Zina eden erkek zina eden bir kadınla ya da müşrik bir kadınla” dedi. Şimdi zina eden erkeğin Müslüman olduğu anlaşılıyor değil mi? O zina eden kadında Müslüman. Ya da müşrikle. Derslerimizde çok anlattık. Bir kişinin müşrik bir hanımla evlenmesi haram değil. Ama Allahu Teala tavsiye etmiyor. Maide Suresinin 5. Ayetinde Allahu Teala ne diyor? Bu konuda çok sayıda ayet var da bu hepsini bir araya getirdiği için bu ayeti okuyorum. “Elyevme uhılle lekumut tayyibât” “Bugün temiz ve lezzetli yiyecekler size helal kılınmıştır.” “ve taâmullezîne ûtul kitâbe hıllul lekum ve taâmukum hıllul lehum” “Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal, sizinkisi onlara helal.” Yani siz onların kini yiyebilirsiniz. Siz onlara verebilirsiniz. Hiçbir mani yok. Tabi ki domuz eti ayrı bir konudur. Aslında domuz eti ehli kitaba haramdır ama… Mesela Hıristiyanların bir kısmı domuz eti kesinlikle yemez. Yahudilerde yemezler. Ama esas konumuzla ilgili olan “vel muhsanâtu” “kendini kale gibi korumuş olan kadınlar” Kale gibi korunmuş kadın… Neden korunur? Zinadan… Ahlaksızlıktan… Kimden oluyor? “minel mué’minâti” “müminlerden” “vel muhsanâtu minellezîne ûtul kitâbe” “kitap verilenlerin gene kendisini kale gibi korumuş kadınları” Yani bir müşrik kadınla bir mümin evlenebilir ama olmazsa olmaz şart o kadının zina ediyor olmamasıdır. Yani Müslümanda olsa zina etmemesi gerekiyor. Kâfirde olsa zina etmemesi gerekiyor. Peki, bu sadece kadınlarla ilgili bir şart mı? Allahu Teala zaten devam ediyor. “min gablikum izâ âteytumûhunne ucûrahunne” Tabi onların mehirlerini verdiğiniz takdirde… İster Müslüman ister gayri müslim olsun namuslu olmaları şartıyla aynı şartlarla evlenme şey yapılıyor. Mehirleri verilecek. Peki, sen ne olacaksın? “muhsınîne” “sizde kendinizi zinadan korumuş olacaksınız.” (Maide 5)

Yahya ŞENOL: Şimdi anlaşılıyor işte… “vet tayyibâtu littayyibîne” (Nur 26) Yani kendilerini zinadan koruduğu için tertemiz olanlarda birbirine layıktırlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Birbirine layık olacak. Ondan sonra bak “muhsınîne” “zinadan korumuş olacaksınız.” “ğayra musâfihîne” “ne açıkça” “ve lâ muttehızî ahdân” “ne de böyle gizli dostlar tutarak.” (Maide 5) Gizli açık değil. Yani tamamen. Kadın içinde aynı şey geçiyor. “muhsanâtin ğayra musâfihâtiv ve lâ muttehızâti ahdân” “Onlarda namuslu olacaklar. Açık ya da gizli zina etmeyecekler.” (Nisa 25) Demek ki evliliğin olmazsa olmaz şartı budur. Ama tabi maalesef bu şartları gören bir tek mezhep bulamazsınız. Bunlar hangi dinin mezhebidir. Her defasında soruyorum. Az önce Nur Suresinin 3. Ayetini okudu. Bunlar namuslu müminlere haramdır dedi. Tefsirlerden okyun bakın ki o ayete ne mana vermişler?

Yahya ŞENOL: nur suresi 26. Ayette geçen Kötü erkekler kötü kadınlara, kötü kadınlar kötü erkeklere layıktır. Temizlerde birbirine… İşte bir numaralı olmazsa olmazı bu işin evlilik konusudur. Evlilikte de zinadan kaçınmak esastır. Nur Suresinin 3. Ayeti bunu gösteriyor. Bir de Enbiya Suresinin 74. Ayetinde habis ve habais kelimesi geçiyor. O da zaten hangi kavim olduğunu anlayınca yaptıkları pisliğin ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. “Ve lûtan” Lut’tan (a.s) bahsediyor. “Ve lûtan âteynâhu hukmev ve ılmev” “Biz lut’a da ilim ve hikmet verdik.” “ve necceynâhu minel garyeh” “ve onu bir şehirden, bir kentten kurtardık ki” Nasıl bir kentti orası? “elletî kânet tağmelul habâis” Habis kelimesinin çoğulu geldi. “Lut’u pis işler yapan o kentten kurtardık.” (Enbiya 74) O kentte ne yapıyorlardı? Eşcinsellik kabahatini işliyorlardı. Çoğul çeşitlerinden bir tanesi bu. Yani hem gayri meşru ilişki kadın erkek arasında, hem erkek erkeğe, hem kadın kadına… Gayri meşru olduğu için Allah böyle üç şeyi de bir arada çoğul olarak kullanmış oldu. İşte bakın habais. Bu tür fiilleri yapan, habis fiilleri yapanlara da Allah habis vasfını veriyor. Sen de habissin o zaman. Evleneceğin zamanda kendin gibi birini bulacaksın. Öyle temiz kadınlara leke sürmek yok.

Bir iki ayet daha var. Mesela Araf suresinin 157. Ayeti var. Tayyibat ve habais kavramları burada da kullanılıyor. Resulün özelliklerini anlatırken… Önceki ehli kitap yani Yahudiler ve Hıristiyanlardan bahsederken “Ellezîne yettebiûner rasûl” “Onlar o resule tabi olurlar.” Nasıl bir resule? “en nebiyyel ummiy” “ümmi, nebi olan o resule uyarlar ki” “ellezî yecidûnehû mektûben ındehum fit tevrâti vel incîl” “Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de onu bulurlar.” Bütün özellikleriyle o buldukları bu ümmi, nebi resule uyarlar. Peki, bu resul onlara ne görev icra eder? “yeé’muruhum bil mağrûfi” “İyi, güzel olan şeyleri onlara emreder.” “ve yenhâhum anil munkeri” “Münkeri, kötülükleri de onlara yasaklar.” Yani ne demek resulün bir şeyi emretmesi veya yasaklaması? Ey insanlar Allah size şunu emrediyor. Ey insanlar Allah size şunu yasaklıyor der. “ve yuhıllu lehumut tayyibâti” “Ve onlara Tayyib olan şeylerin helal olduğunu” “ve yuharrimu aleyhimul habâise” “ve habis olan, pis olan, değersiz olan şeylerinde haram olduğunu belirtir.” (Araf 157) Resulün helal ve haram kılması Allah’ın ona söylediği… Git onlara söyle şu helal, git onlara söyle şu haramdır dediklerinden ibarettir. Yoksa kendi başına helal ve haram koymasından bahsetmiyor. Çünkü resul Allah’ın elçisidir. Elçisi olması hasebiyle resul, Allah ne demişse aynen onu ulaştıran kişidir. Burada da tayyibat ve habais kavramları kullanıldı. Bizde yasak olan eylemler hangileridir? Gıdalar bakımından bakarsak 4 tane haram var. İçeceklerde sarhoş edici olanlar var. Uyuşturucu olanlar var. Eylemlerden baktığımız zaman zina var, hırsızlık var, adam öldürmek var. Bunların hepsi habais yani kimisinin maddi açıdan pisliği var. Zararlı oluşu var. Kimi manevi açıdan toplumu ifsad ediyor. Aileyi yok ediyor. Yani zararlı olan tüm eylemler habais kapsamındadır. Yararlı, temiz, yiyecek olduğu zaman leziz, faydalı olan tüm şeylerde tayyibat kapsamında ele alınmış.

Bir ayet daha var. Mesela bir söz… Allah ağızdan çıkan sözün bile Tayyib ve habis olabileceğinden bahsediyor. Nerde geçiyor o? İbrahim suresinin 24, 25, 26. Ayetlerinde geçiyor. “Elem tera keyfe daraballâhu meselen” “Bakın Allah size nasıl bir örnek verdi?” “kelimeten tayyibeten” Tayyib bir kelime… “Çok güzel bir söz…” Değerli bir söz. Yani konuşulduğunda kişiye, ortama, muhataba değer katan bir sözdür. O nasıl bir sözdür? “keşeceratin tayyibetin” “O da tertemiz bir ağaç gibidir.” Allah bir ağaca benzetiyor. “asluhâ sâbituv ve fer’uhâ fis semâé’” “Kökü sağlam, dalları göğe doğru uzamış bir ağaç.” (İbrahim 24) Çevresine faydalı bir ağaç mıdır? Son derece faydalı bir ağaçtır. Allah sözde böyle olmalı diyor. Aksi mümkün mü? Tabi mümkün. Bir ayet atlıyorum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 31:44 31:47 sn. arası anlaşılmıyor. Hiç unutmam yani şöyle bir şey demişti. Ne kadar güzel… Yani onun her defasında meyvesini toplarsınız. İçinize yatar. Kafanıza yatar. Ah ne güzeldi dersiniz.

Yahya ŞENOL: Bir ayet atladım. 26. Ayette de “Ve meselu kelimetin habîsetin” Allah bu seferde habis bir sözden bahsediyor. Ağızdan çıktığı zaman söyleyeni de, dinleyeni de, ortamı da değersizleştiren, pisleten söz. Yani hiç konuşmasa bin kat daha iyiydi. Böyle bir söz neye benzer? “keşeceratin habîsetinictusset min fevgıl ardı mâ lehâ min garâr” “O da toprağın üst tarafından çekilip koparılmış, toprağa tutunacak yeri kalmamış bir ağaç gibi” (İbrahim 26) diyor. Kime faydası olur? Hiçbir şeye faydası olmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ancak yakarsın başka bir şey olmaz.

Yahya ŞENOL: Yani Tayyib, habis… Hep böyle iki zıt kavram olarak genelde aynı ayette kullanıldığı şeye göre… Kelimeye izafe edilebiliyor. Yiyeceklere izafe edilebiliyor. Eylemlere izafe edilebiliyor. Kişilere de izafe edilebiliyor. Ayetlere baktığımızda, kötü işlerle uğraşanlara Allah habis, iyi işlerle uğraşanlara da Tayyib vasfını veriyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de çoklukla övünme meselesi var. İşte bakın bizim takipçimiz ne kadar… Birkaç kere anlatmıştım. İmam Hatip okulunun 5. Sınıftaydım. Müftülükten bizlere vaaz etme yetkisi alınmıştı. Yani öğrencileri yetiştiriyorlar. Erzurum’da İbrahim paşa camisi var. Valiliğin hemen bitişiğindedir. O camide ikindi namazlarından sonra vaaz edeceğim. İmam Hatibin 5. Sınıf talebesiyim. Bir şey bildiğimiz yok. Ne kadar hikâye kitapları varsa aldım. Durretul Vaizin falan vardı. Onların içerisindekileri anlatmak için ezberledim ama hiç içime yatmıyor. Az önce ayette okunduğu gibi… Pis söz temelsiz bir şey… İkindiden sonra camide vaaz ediyorum. Millet o kadar geliyor ki… Ayakta dinliyorlar. Oturacak yer yok. Bizim eve de çok yakın… Bizim evde Erzurum’da tam merkezde idi. Tabi Erzurum’dan ayrılalı çok zaman oldu. Rahmetli annem de beni dinlemeye geliyor. Bir gün anneme mahfilde kadınlar “Bu kim ya? Bu yaşta bu ilim” diyorlar. Annem, oğlum bana böyle dediler, benim oğlumdur diyemedim dedi. Anne bu çok kötü bir haber dedim. Ben bir daha böyle bir vaaz yapmayacağım dedim. Ben şimdi bir de kendimi bir şey zannetsem bittim. Bir daha yapmayacağım dedim. Ondan sonra sadece ayet okumaya başladım. Hiç kimse kalmadı. O gün bugün kimse yok. Ondan sonra babamın rahmetli amcası gelip bana “yazık, yazık bütün bildiklerini unutmuşsun” dedi. Bende hiç… Çokluk insanı gerçekten öldürür. Çokluk çok kötü yani… Şimdi bu konuda Fatih’i dinleyelim.

Fatih ORUM: Hocamın bahsettiği gibi insanın en büyük zaaflarından bir tanesidir. Hepimizin zihninde bir takım çoğunluğa dair zaaflar vardır. İşte günümüzde takipçi sayısı olarak çok telaffuz ediyoruz. Veya sülalesinin çokluğu… Malının, fabrikalarının çokluğu… Arkadaş grubunun çokluğu…  Dolaptaki elbiselerinin, ayakkabılarının çokluğu… Bunların hepsi insanda var olan kesret duygusunu, çokluk duygusunu ön plana çıkartan şeylerdir. Oysa biraz önce burada çokluktan ziyade yani kemiyetten ziyade keyfiyet önemli denildi. Nitekim kuranı Kerim’de burada çeşitli vesilelerle okuduğumuz bir ayet vardır. Enfal Suresinin 65.ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “İçinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelir.” (Enfal 65) Savaş meydanında yüz kişi, iki yüz kişiyi alt edebilir. Ama burada tam tersi durumlarda olabilir. Fazlasınızdır ama yenilirsiniz. Mesela bununla ilgili yine müminlerle alakalı Tevbe Suresinde Allahu Teala şöyle diyor. “Legad nasarakumullâhu fî mevâtıne kesîrativ ve yevme huneynin” “Allah size pek çok yerlerde yardım etmişti. Huneyn günü de yardım etti” diyor. Yani Huneyn Savaşında… “iz  ağcebetkum kesratukum” “Sayınız çoktu ve şımardınız.” (Tevbe 25)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hem de Resulullah var. Mekke’nin fethinden sonra…

Fatih ORUM: Biraz önce yüz kişi iki yüz kişiyi… Yani sizin iki katınızda olsa siz onları halledersiniz deniliyor. Ama ondan belki birkaç yıl sonra bir savaşta sayıları fazla Muhammed (a.s) başlarında ve demek ki bir kısmında bir şımarmışlık var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Silah güçleri de var orada… Hem askeri açıdan… Hem silah açısından… Mekke’den geliyorlar. Mekke’de o bölgenin en şeyi… Yani Müslümanlar tamam işte bitti.

Fatih ORUM:felem tuğni ankum şey’ev” “ve bu sizin için hiçbir fayda sağlamadı.” Sonraki ifade çok ilginç… “ve dâgat aleykumul ardu bimâ rahubet” “Alan çok genişti ama size çok dar geldi.” Yani ne derler? Yani dünyanız karardı. Öylesi bir hal yaşadınız. “summe velleytum mudbirîn” “ve kaçtınız.” (Tevbe 25) İşte eğer amaç sadece sayısal çoğunluk olursa, onun içeriği doldurulamazsa o bir anlam ifade etmiyor. Peki, gelelim şimdi asıl meseleye… İman konusunda çokluk bir anlam ifade eder mi? Ve yine doğru bilgi hususunda çokluk bir anlam ifade eder mi? Dersimizin konusu neydi? Yani hakikatin ölçüsü olarak sayısal çoğunluk bir anlam ifade eder mi? Bu konuda da Kuranı Kerim’e bakıldığında bizzat bunun bir anlam ifade etmeyeceğini açık şekilde söyleyen yüzlerce ayetin yanı sıra bir de yaşanmışlıklar var. Mesela Kuranı Kerim’de Allah’ın göndermiş olduğu bütün nebileri gözden geçirelim. Yaşadıkları toplumda hep ama hep azınlığı teşkil etmişlerdir. Hatta karşı taraf “Ya bir avuç adamsınız. Söylediğiniz şeylerin bir anlamı olsa etrafınızda insanlar olur” diyerek onları reddetmişlerdir. Yani yaşanmış bir insanlık tarihinde yaşanmış bir tecrübe var. Ne zaman müminlerin sayısı çoğalmaya başlıyor? Yine Kuranı Kerim’den hareketle konuşursak… İş menfaate döndüğünde… Yani bakılıyor ki artık rüzgâr karşı yönden, ters yönden esiyor. Reddetmenin bir anlamı yok. Bizde bunlara katılalım dedikten sonra artıyor ama o artışın da bir anlamı olmuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir şey söyleyeyim de… Hakikaten Ömer’in (r.a) unutamadığım bir sözü var. Hep aklıma gelir. O Resulullah’tan sonra meydana gelen o yanlış tavırları görünce “yokluğa katlandık ama varlığa katlanamadık” diyor. Gerçekten çok zor…

Fatih ORUM: Açıkça gerçekten çoğunluğun her zaman hatta çoğu zaman insanları yanlışa sürükleyebileceğine dair açık ayetler var. Ayet kümeleri var. Bunlardan birkaç tane hatırlatmak istiyorum. Mesela Allahu Teala Enam Suresinin 116. Ayetinde Muhammed (a.s) 40:11 sn. anlaşılmıyor. hepimize “Ve in tutığ eksera men fil ardı yudıllûke an sebîlillâh” “Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah’ın yolundan çevirirler” diyor. Saptırırlar. Muhammed’e (a.s) söylüyor. “iy yettebiûne illez zanne” “Çünkü insanların çoğu gerçeklere değil de bir takım kurgulara, kuruntulara uyarlar.” (Enam 116) Yani onlar için bir şeyin gerçekliğinden ziyade o an hoşuna gidiyor, o an menfaatini karşılıyor mu o ona bakar. Hatta Yunus Suresi 36. Ayetinde “Ve mâ yettebiu ekseruhum illâ zannâ” “İnsanların çoğu zannına göre hareket eder” (Yunus 36) diyor. Gerçeklere göre değil. “ve in hum illâ yahrusûn” “Onlar sadece bir takım kurgular peşindedir. Atarlar.” (Enam 116) Yani doğru bir bilgi peşinde gitmezler.

Yine Kuranı Kerim’de pek çok ayette… Yani bunları sıralayacak olursak mesela bu ayetleri okuyabiliriz. Allahu Teala şu tür ifadeler kullanır. “ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn” “İnsanların çoğu bilmiyorlar.” (Rum 30) Neyi bilmiyorlar? Gerçekleri bilmiyorlar. Asıl meseleyi bilmiyorlar.

ve lâkinne ekseran nâsi lâ yeşkurûn” “İnsanların çoğu üzerlerine düşeni yapmıyorlar.” (Bakara 243) Görevlerini yerine getirmiyorlar.

Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bimué’minîn” “Sen ne kadar çaba, hırs göstersen de insanların çoğunluğu inanacak, Allah’a güvenecek değildir.” (Yusuf 103)

Mesela başka bir ayet, “feebâ ekserun nâsi illâ kufûrâ” “İnsanlar gerçeklere direnirler ama nankörlüğe geldiğinde çok rahat davranırlar.” (Furkan 50) Çoğunluğundan bahsediyor.

ve ekseruhum fâsigûn” “Sizin çoğunuz yoldan çıkmış kişilersiniz.” (Tevbe 8)

ve lâkinne ekserakum lilhaggı kârihûn” “Gerçeğe karşı hoş bakmıyorsunuz.” (Zuhruf 78) Hoş tavır göstermiyorsunuz.

ve ekseruhum lâ yağgılûn” “Onların çoğu aklını kullanmıyor.” (Maide 103) Bağlantıları kurmuyor.

Bunun gibi pek çok ayette Allahu Teala genel itibariyle insanların çoğunun menfaatlerine göre hareket ettiğini, zanna uyduğunu, gerçeklerle ilgilenmediğini söylüyor. Nitekim işte Kuranı Kerim’e baktığımızda insanlık tecrübesi de bunu gösteriyor. Peki, durum bu. Peki, bizim geleneğimizdeki çoğunluğa bakış nedir? İyi midir, kötü müdür denildiğinde tırnak içerisinde söyleyeyim. Belki bilmiyorum Hocam abartılı olur mu ama aslında çoğunluğa tapan bir geleneğimiz var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 43:16 43:17 sn. arası anlaşılmıyor.

Fatih ORUM: Aynen öyle… Niye böyle? Çünkü bizim geleneğimizde icma diye bir kavram vardır. İcmanın bütün fikri yapısını çoğunluk doldurur. Yani ne demek? İnsanların çoğunluğu bir konuda böyle diyorsa o aslında Allah’ın hükmünün bir nevi ortaya çıkmış halidir. Niye? Sebebi ne? Bakın burası çok önemli. Bizim Hanefi fıkhının en önemli fakihlerinden bir tanesi Serahsi var. Bunun usul eseri var. Serahsi kendi kendine sorular soruyor. Gerçekten çoğunluk bilgi açısından bir değer ifade eder mi, etmez mi? Kuranı Kerim’e bakıp diyor ki… Kuran’a bakıldığında Allah genel itibariyle çoğunluğun hep yanlış yolda olduğu örneklerini bize veriyor, diyor. Peki… O halde çoğunluğun bilgi açısından herhangi bir değeri olmaması gerekir diye düşünmemiz gerekir diyor. Ancak Allah ümmeti Muhammed’i diğer bundan önceki bütün ümmetlerden ayırmıştır diyor. Ne yapmış?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 44:40 44:41 sn. arası anlaşılmıyor.

Fatih ORUM: Orada diyor ki… “Ümmeti Muhammed seçkin bir topluluktur. Ümmeti Muhammed’in çoğunluğu herhangi bir konuda budur diyorsa onun yanlış olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla çoğunluğun bilgi değeri açısından bir anlam ifade etmesi ancak ümmeti Muhammed içindir. Yoksa bizden önceki topluluklarda çoğunluk her zaman kötü örnektir” diyor. Verdiği örnekler ne peki? Ümmeti Muhammed’in seçkin bir topluluk olduğunun delili ne? Sonraki bu aşama gelecek. Bunu nasıl temellendirecek. Bunun içinde bir ayet okuyor. Ali İmran Suresi 110. Ayeti ümmeti Muhammed’in seçkin bir topluluk olduğunu gösterir diyor. Bu seçkin topluluk ifadesi çok önemlidir. Yahudiler kendilerini seçkin bir topluluk olduğunu iddia ederler. Mesela Mekkeli müşrikler kendilerini seçkin bir topluluk olduğunu ifade ederler. Yani aslında bu bir yanılsamadır. İnsanlık tarihinde bir yanılsamadır. Seçkin topluluk… Biz onlar gibi değiliz. “Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi” “Siz insanlar için çıkarılmış en iyi topluluksunuz.” Hakikaten buraya kadar okuduğumuzda öyle değil mi? Adam doğru söylüyor. Allahu Teala siz insanlar için çıkarılmış en iyi topluluksunuz diyor. Acaba biz gerçekten diğerlerinden farklı olabilir miyiz? Seçkin olabilir miyiz? Ayeti sadece bu kadar okursanız hakikaten doğru söylüyor. Ama ayeti biraz okumaya devam ederseniz, bu ayetle irtibatlı diğer ayetleri okuduğunuz zaman aslında tam bir hayal kırıklığıdır. Ne diyor? “teé’murûne bil mağrûfi ve tenhevne anil munkerive tué’minûne billâh” “Allah’a inanarak marufa uygun olanı ister, kötülüklere karşı durursunuz.” Peki, emri bil maruf, nehyi anil münker sadece bize has bir şey mi? Allahu Teala bütün topluluklar için bunları yapanları aynı vasıfla şey yapıyor. Mesela devamında şöyle diyor. “ve lev âmene ehlul kitâbi lekâne hayral lehum” “Eğer onlarda bunu yapsalardı onlarda…” (Ali İmran 110) Demek ki onların içerisinde de bunu yapanlar olmuş. Nitekim Ali İmran Suresinin 113 ve 114. Ayetinde ehli kitap için şöyle diyor. “Leysû sevââ” “Onların hepsi bir değil.” “min ehlil kitâbi ummetun gâimeh” “ehli kitap içerisinde dik duruş sergileyen gruplar, topluluklar vardı.” “yetlûne âyâtillâhi ânâel leyli” “gecenin belli vakitlerinde Allah’ın ayetlerini tilavet ederler.” “ve hum yescudûn” “Allah’a secdeye kapanarak…
(Ali İmran 113) “Yué’minûne billâhi” “Allah’a tam tamına inanırlar, güvenirler.” “vel yevmil  âhıri” “hesap gününe” “ve yeé’murûne bil mağrûfi” Bakın aynı ifade… Yani ümmeti Muhammed için geçen ifade onlar içinde geçti. “marufu emreder.” “ve yenhevne anil munkeri” “kötülükten insanları alıkoyarlar.” “ve yusâriûne fil hayrât” “ve iyi olan şeylerde tam bir yarış içerisindedirler.” “ve ulâike mines sâlihîn” “işte bunlar iyi olanlardır.” (Ali İmran 114) Bakın, Serahsi’nin bizim ümmetimiz için dediği şey aslında ehli kitap içinde var, diğer topluluklar içinde var. Dolayısıyla hiçbir zaman çoğunluk hakikatin, doğrunun tek başına mutlak ölçütü olmamıştır. Bir şey eğer doğruysa onu bir kişide savunsa doğrudur, milyonlarca kişi de savunsa doğrudur. İnsanların tamamı onu reddetse yine doğrudur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Teşekkür ederim. Şimdi tabi bu icmayı… Biliyorsunuz bizde Kuran yoktur.  Kuran belki arada sırada böyle… İşte gördünüz. Kuran yerine sünnet diye bir terim ortaya konmuş. Kuranı Kerim’de ki anlamının dışında yeni bir anlam… Ki buna tahrif denir. Anlam kayması yaparak yeni bir kaynak oluşturmuşlar. Ona da kendi kafalarına göre bir sürü anlamlar yüklemişler. Sonra icma diye bir delil uydurmuşlar. Ne diyorlar? Resulullah’a bir şey mal ediyorlar. Sahih olmayan bir söz… Neydi o?

Fatih ORUM: 49:15 49:18 sn. arası anlaşılmıyor. Bu söz aslında doğru da fıkıh kitaplarında böyle nakletmiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez. Şimdi yanlış şeyde ümmet birleşir mi, birleşmez mi? Onların dediği manada alalım. Kuranı Kerim’de Enfal Suresinin 67. Ayeti Bedir Savaşıyla ilgilidir. Bedir Savaşından önce Allahu Teala Muhammed Suresinin 4. Ayetini indirdi. Ve “düşmanı tamamen etkisiz hale getirdikten sonra esir alın. O esirleri de karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın” dedi.  Ama Resulullah Bedir Savaşında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı. Yani bu ayet indikten sonra… Allah’ın emrine uymadı. Bizde ne derler? Peygamberler günah işlemez derler. Büyük günah hiç işlemez derler. Şimdi bakın ki Muhammed (a.s) ve ashabı büyük günahta ittifak etmiş mi, etmemiş mi? Günahta demiyorum. Dikkat edin. Büyük günahta… Bakın dikkatle dinleyin. Allahu Teala açıkça esir almayı yasakladı. Enfal Suresi 67. Ayette “Mâ kâne linebiyyin ey yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fil ard” “Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden hiçbir nebinin (sadece senin değil) esir almaya hakkı yoktur.” (Enfal 67) O zaman Muhammed (a.s) nebi olarak ne yapmış oluyor? Bedir Savaşında esir almış. Ama hakkın yok diyor. Niye? Çünkü ayette bunu yasaklamış. Muhammed Suresi 4. Ayette yasaklamış. “turîdûne aradad dunyâ” “Hemen elinize geçecek bir şey istiyorsunuz.” “turîdûne” derken Muhammed (a.s) dâhil tüm sahabe… Başta Muhammed (a.s) dedi. Çünkü komutan o… Arkasından ona kimse ses çıkarmamış. Çünkü sahabenin komutan da olsa, devlet başkanı da olsa kim olursa olsun her Müslümanın yapılan yanlışa karşı çıkma görevi vardır. Bunu Resulullah’a söylemeleri gerekirdi. Söylemediler. Mümtehine Suresinin son ayetinde bu karşı çıkma görevi var. “vallâhu yurîdul âhırah” “Allah sonrasını istiyor.” Enfal Suresinin baş tarafında Allah orada Müslümanlar galip gelirse onların Mekke’ye gideceğini vaat etmişti. Eğer bedir’de yanlış yapmasalardı Mekke’ye gireceklerdi. “vallâhu azîzun hakîm” “Allah aziz ve hakimdir.” (Enfal 67) Peki… “Lev lâ kitâbum minallâhi sebega” “Daha önceden Allah’ın bir yazdığı size yazılı bir sözü olmasaydı” Ki Mekke’de inen Rum Suresinde 3 ile 9 yıl arasında Müslümanlara Cenabı Hakkın büyük bir zafer vereceği vaat edilmişti. Eğer o vaat olmasaydı “lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm” “Aldığınız bu esirlerden dolayı azabı azim sizi yakalayacaktı.” (Enfal 68) Sizi dediği zaman Resulullah dahil mi içerisine? Fatih, Kuranı Kerim’de azabı azim kimler için kullanılıyor?

Fatih ORUM: Büyük günah işleyenler için…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bundan daha büyük günah yok. Hadi buyurun. Bakın, başta Muhammed (a.s) olmak üzere sahabenin tamamı batılda ittifak etmişler mi? Bu Allah’ın ayeti değil mi? Bu savaştan sonra Uhud Savaşında da benzer durum oldu. Ama orada sadece Resulullah onlara katılmadı. Çünkü önce bir galip geldiler. Onu da Allahu Teala Ali İmran Suresinde bize bildiriyor. Önce galip geldiler. Sonra Müslümanların bir grubu gene aynı şekilde ganimetlere heveslendi. Allah galip gelmişken onları mağlup hale getirdi. Gerisin geri kaçtılar. Ve o sırada… Onu anlatan Ali imran Suresi 152. ayette Allahu Teala şöyle diyor. Bakın Resulullah’ın dışında bütün sahabe şeyden kaçıyor. Hâlbuki Allahu Teala “izâ legîtumullezîne keferû zahfen felâ tuvellûhumul edbâr” “Böyle toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman gerisin geri dönmeyin” (Enfal 15) diyor. Resulullah da orada bu ayeti onlara okuyor. “Dağa tırmanıyordunuz, geri dönüp bakmıyordunuz.” “ver rasûlu yed’ûkum fî uhrâkum” “Bu resulde sizi arkanızdan çağırıyordu.” (Ali İmran 152) Ayetleri okuyordu. Gelin bak Allah böyle diyor. Peki, bize anlatılanlar böyle mi… Bu hayatın bir gerçeği… Peki, kim, çoğunluk mu galip geliyor? Bakın size şunu söyleyeyim. Kuranı Kerim’in anlattığı Medine’yi, Tevbe Suresini dikkatle bir okuyun. En son inen surelerdendir. Bakın ki Resulullah orada adaylığını koysa kazanabilir miydi? Kesinlikle kazanamazdı. Dolayısıyla doğru yolda olmak başka, çoğunluk başkadır. Bizim tek hedefimiz şu olmalıdır. Tek başıma da olsam doğru yolda yürüyeceğim. Etrafına sağına, soluna bakarsan kaybedersin. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu