Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri

16 Haziran 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillâhi rabbi-l’âlemîn, vel akibeti lil müttakin, vesselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Biliyorsunuz bir ramazan-ı şerif arifesindeyiz. 2 gün sonra inşallah oruca başlayacağız. Maalesef İslam âleminde, hala oruca ne zaman başlanacak, işte namaz vakitleri ve imsak vakitleri konusunda, ortak bir kanaat yok. Bu akşamki dersimizde; daha çok gelen sorularla ilgili olarak konuşacağız, Allah nasip ederse.

Öncelikle, Yahya’nın söylediği bir şey vardı; bu akşam Suudi Arabistan’da hilal gözetlemesi yapılacakmış. Daha önce biz bu konularda çok dersler yapmıştık.    Allah-u Teâlâ, Kuran-ı Kerim’in bütün ayetlerinde; kameri ayların başlayış ve bitiş vakitlerinin, yani ilgili bütün ayetlerde, hesapla belirleneceğini hükme bağlamıştır. Örnek olarak; elinizdeki Kur’an-ı Kerim’in 207. sayfasını açın, burada 5. ayete bakalım: bu ayette Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “huvelleżî ce’aleşşemse diyâen velkamera nûra”, “güneşi ziya, ayı nur yapan O’dur. “Ziya”, “bir kaynaktan çıkan ışık” demektir. Biliyorsunuz, biz güneşin kendisini görme şansına sahip değiliz. Gördüğümüz, güneşten kaynaklanan ışıklardır. Mesela; şu anda benim karşımda bir lamba yanıyor. Oraya baktığım zaman, lambayı görmem mümkün değil, çünkü ondaki ışıklar, o lambayı kapatıyor. Yani, benim gözlerim, o ışıkların arkasındaki ampulü göremiyor. Aynı şekilde, güneşi göremeyiz, çünkü güneşteki ışığın gücü, çok daha fazla. Onun için Allah-u Teâlâ diyor ki; “sizin için güneşi ziya yapan O’dur”, yani “güneşin kendisi değil, güneşten gelen ışınlardır, sizi ilgilendiren,” demiş oluyor. Bu, tabii son derece önemli bir husustur.

“velkamera nûra” “kameri de nur yapmış, ayı da nur yapmıştır, nurdur ay.” “Nur” ne demek? Şu anda, şu odayı dolduran ışığın adı “nur”, onun kaynaklandığı ampul de, işte, ziyanın kaynağı sayılan, güneş gibi düşünebilirsiniz. Yani, o ampulü güneş gibi düşünebilirsiniz, ışık oradan kaynaklanıyor. Etrafa yayılan ışığa da “nur” denir. Yani, “nur” dediğimiz zaman, “aydınlatan ışık” anlamına gelir. Allah, ayı “nur” halinde, ayı “nur” yapmıştır. Ne demek? Bunun anlamı da şu: biz ayı göremeyiz, biz nasıl güneşi göremiyorsak, ayı da göremeyiz. Aydan gördüğümüz, oradan bize yansıyan ışık kadardır.

Sonra diyor ki; “vekadderahu menâzile”, “aya da, güneş ışıklarına da, yani nura da güneş ışığına da menazil ölçüleri koymuştur”, yani geliş açıları. Aydaki ışığın, güneşteki ışığın bize geliş açıları vardır. Bu geliş açıları, niye konmuş Allah tarafından? “lita’lemû adedessinîne velhisâb”, “yılların sayısını ve vakit hesabını bilesiniz diye”, yani ayda, güneşte, Rahman suresinde belirtildiği gibi; “veşşemsu velkameru bihusbân”, güneşte ayda bir hesaba göre hareket eder.” Dolayısıyla, ayda esas olan hesaptır, güneşte de esas olan hesaptır. Güneşin konumu, bize gelen ışıklarla ölçülür, o ölçüye göre vakit hesabı çıkarılır.

Şimdi hesabı bilmeniz için ben böyle yaptım diyor. Tabii, bunu bilmek kolay değil. Neden kolay değil? Bakın ayetin devamında şöyle diyor Allah; “mâ ḣalekallâhu żâlike illâ bilhakk”, “Allah bunları gerçek varlıklar olarak yaratmıştır” Öyle felsefecilerin dediği gibi, bunlar hayali varlıklardır, gerçek şudur. Vahdet-i vücutçular var, işte “hem o os” der mesela bazı tasavvufçular, “her şey O’dur”, yani bütün insanları, bütün varlıkları Allah’ın bir parçası sayarlar. Öyle olunca da her şey, herkes, her şey  tanrı olmuş oluyor. Böyle bir şey yok, Allah bunların her birisini ayrı ve gerçek varlıklar olarak yaratmıştır.

Şimdi burada asıl konu şu: ”yufassilul âyâti likavmin ya’lemûn”, “Allah, bu ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklıyor”, Kimin için? Bilenler topluluğu için, yani bu ayetlerdeki, işte, güneş ışınlarının geliş ölçüsü, aydaki ışığın geliş ölçüsü, bu ölçüdeki değişiklik, değişiklikten dolayı doğan sonuçlar, bunlar hep, “bilenler topluluğu” içindir. Peki, şimdi size bir soru soruyum. Sizin şu ana kadar elde ettiğiniz bilgilere göre; Rasulullahın (sav) yaşadığı dönemde, Mekke ve Medine’de, bu hesapları yapacak kimseler var mıydı? Bilgimize göre var mıydı? Yoktu. Benim bilgime göre de yoktu. Şimdi bak, diyor ki Allah: “bu hesabı bilesiniz diye biz bu ölçüleri koyduk ama herkes bilemez”, bilenler topluluğu olması lazım. Yani, aydan gelen ışıkların, iniş açılarını ölçeceksiniz, güneşten gelen ziyanın iniş açılarını ölçeceksiniz, o açılara göre her şeyi belirleyeceksiniz.

Şimdi, Ramazan-ı şerifin başındayız. Bu hesabı yapan kimse yok, ondan dolayı Rasulullah (sav) ne demiş? “inna ummetun ummiyye”, “biz ümmi bir topluluğuz”, yani anamızdan doğduk, öyle, ay ışıklarının, bize geliş açılarının ölçülmesi, o ölçüye göre, ayın başının, ortasının, sonunun belirlenmesi diye bir şey bilmiyoruz. “la nektubu ve la nehsub”, “biz ne bu konularda yazı yazabiliyoruz, ne de hesap yapabiliyoruz.” O zaman ne yapılacak? Başka çare yok yani, “sumu li ru’yetihi ve eftıru li ru’yetihi” diyor “hilali gördüğün zaman oruca başlayın, gördüğün zaman bırakın”, peki şimdi öyle mi? Şimdi öyle mi?

Şimdi bakın, Allah nasip ederse, perşembe günü ramazan-ı şerife başlayacağız, Allah nasip ederse ve bütün dünyada başlanacak. Şimdi bakın, yılların sayısı diyor, burada ayın biri, başka yerde ikisi, bir başka yerde üçü diye bir şey var mı, hesap evrensel olur. Şimdi biz bu hesaba başlayacağız. Bizim astronom arkadaşımız Prof. Dr. Adnan Öktem Bey’in yapmış olduğu tespite göre; bu sene Türkiye’nin yarısı, çarşamba günü akşam hilali görebilecek, Ramazanın başlangıç hilalini görebilecek ama ramazanın bitiş hilali, Türkiye’den görülemeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu hesap, her seneki gibi bu sene de doğru, niye? Çünkü hesaba göre ramazanı belirliyor, Kur’an-ı Kerim’in emri de budur. Ama derseniz ki, “illa göreceğiz”, göreceğiz dersek ne olur Türkiye’de? Türkiye’nin yarısı Perşembe günü oruca başlar, yarısı da Cuma günü başlar. Biz görmedik dersiniz, değil mi? Ama ayet, “hesaba göre” dediği için, o zaman dünyanın neresinde (hilal) görülürse, hesaba göre ne yapılmış olur, oruç başlamış olur. O zaman birlik sağlanmış olur. Rasulullah (sav) zamanında başka çare yoktu.

Şimdi asıl şaşırtan şey şu; bu “ilim adamları” değimiz insanlar, gerçekten ne zaman ezberciliği bırakacaklar da, aldıkları bilgileri hazmedecek ve yeni üretimler yapacaklar? İnanılmaz bir şey, tamamen ezber. Yaa bunların hepsi Kur’an-ı Kerim’in ayeti kardeşim, bunların hepsi Kur’an-ı Kerim’in ayeti, o kadar çok ayet var ki, bu konuda. Bizim internet sitemizde; bir yazıda olması lazım, değil mi, hilalle ilgili, yayınlanmıştık birkaç tane yazı. Bu konuda o kadar çok ayet var ki. Ama hilalin gözetlenmesiyle ilgili, bir tek ayet yok. Çünkü hilal, hesaba göredir, gözetlemeye göre değildir. Dolayısıyla şimdi bu akşam, Suudi Arabistan da çıkacaklar hilali görmek için.

(Yahya Şenol: sanırım, resmi açıklama gelmiş, görülemediğine dair, perşembe günü. Yani, gözlemi yapmışlar, gözlem fotoğrafları filan paylaşılmış basında, ama görülememiş, şu saatte).

Neyse, ben onunla ilgili de bir hatıramı anlatayım. İşte, bu günlerde idamına karar verilen Yusuf el Karadavi var, duymuşsunuzdur, Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı şu anda, Katar’da yaşıyor. Kendisi aslında Mısırlı olduğu için Mısır’da, hiç uzaktan yakından ilgisi olmayan bir olaydan dolayı, idamına karar veriliyor. Bu da İslam âleminin içinde bulunduğu durumun, ne kadar üzücü olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bizim internet sitemizde; “Batı güdümünde doğan yeni din” diye bir yazı var, onu okursanız, bunlarla ilgili kısımları da görebilirsiniz.

Bir gün işte, İslam Ekonomisiyle ilgili bir toplantı olmuştu, İstanbul’da. Yani, herhalde 20 sene olmuştur, tarihini hatırlamam mümkün değil de, ama en az 20 sene olmuştur. Niye en az 20 sene olmuştur diyorum, çünkü 2005’ten beri, ne Türkiye’de ne de Türkiye dışında, kimse artık beni bu tür toplantılara çağırmıyor. 2005’ten 2015’e kadar 10 sene olduğuna göre, bir 10 sene de oradan aşağı inerseniz: 20 sene. Yani, ne Türkiye’de kimsenin işine yarıyoruz, ne de adına İslam Alemi denen o bölgelerde. Adına diyorum, çünkü ben, o konularda çok, gerçekten rahatsızım. Çağırmalarını da zaten istemiyorum. Çünkü sözümüzü dinledikleri yok.

İşte, İstanbul’da bir toplantı yapmışız: Yusuf el Karadavi var, Abdussettar ebu Gudde var, Abdullah el Meni’e var. Dördümüz boğazda bir lokantada yemek yiyoruz. Şimdi; Yusuf el Karadavi, Abdullah el Meni’e’ye dedi ki, Abdullah el Meni’e, o zaman temyiz mahkemesi başkanı, Suudi Arabistan’da, yani hilali ilan eden kişi. Bugün ramazan oldu, yarın bayram olacak falan diye hilali ilan eden kişi. Orada Yusuf el Karadavi,  Abdullah el Meni’e’ye dedi ki; onlar birbirlerine “şeyh” diye hitap ederler, şeyh, yani bizim Türkçede, hocam gibi bir şey yani. “Yaa şeyh dedi, sen Suudi Arabistan’da ramazanı ve bayramı ilan ediyorsun, ben Katar’da ikinci gün bile hilali göremiyorum. Nasıl oluyor diye? Bu ne biçim bir hilal ki, sana görünüyor da bana gözükmüyor” dedi. “Ben, ikinci günün hilalini göremiyorum” dedi. Abdullah el Meni’e dedi ki; “yaa işte geliyor iki kişi, hilali gördüm diyor, ben de ilan ediyorum.” Tabii, bir de ödül alıyorlar aynı zaman da. Abdussettar ebu Gudde dedi ki, “ya dedi, sen biliyorsun ki, o gün hilal gözükmez. Bir kural vardır; gerçeğe aykırı şahitlik kabul edilmez. Bunların şahitlikleri gerçeğe aykırıdır. Sen bunları niye kabul ediyorsun?” dedi. Sesini çıkarmadı, ertesi akşam Hıdiv Kasrına gittik, akşam yemeğini orda yedik. Hıdiv Kasrının gözetleme kulesi var tepede. İşte oraya çıktık, yemekten sonra. Karşımıza hilal çıktı. Abdullah el Meni’e’ye dedik ki, “bak senin ki bakıyor.” “Yavv, bu hilalin sana göresi, bana göresi olmaz” dedi, bu evrensel bir şeydir. Tabii, Abdullah el Meni’e’nin sesi çıkmadı. Birkaç gün sonra da ramazan oldu. Toplantı, ramazan öncesiydi. O ramazanın sonuna doğru, ben de Türkiye’den bir kaç tanesi bakanlık yapan, çok üst seviyede kişilerle umreye gittim. Orada ramazanın son haftasında, bayram yaklaştı Bayram akşamı bana sordular; “Hocam yarın ne yapacağız?” Türkiye’de ertesi gün oruç, orada bayram, önceki ilana göre. Şimdi onlara dedim ki; “Bakın, ben yarın oruç tutacağım, bunların yanlış olduğunu yıllardır biliyorum, söylüyorum ama siz nasıl yaparsanız yapın dedim.” Gittik, iftar ettik, iftardan sonra ben hemen odaya çıktım, oradan mescide gideceğiz, orada o arada televizyonu bir açtım, orada altyazı geçiyor. Şimdi senin dediğin gibi, hilal gözükemediğinden, yarın oruç tutmaya devam edeceğiz. Yaa, bu saatte hilal gözükemediğinden diye bir şey olmaz Adam gidecek çölün bilmem neresinde görecek de, belki gece saat kaçta gelecek de, falan şahitlik edecek de, bir sürü yani. Sabaha doğru ilan ederler yani. Akşamdan öyle kolay mı? Şimdi ellerini çabuk tutmuşlar demek ki. Şimdi, ben baktım ki, Abdullah el Meni’e’nin telefonu yanında yok, olsaydı telefon açacaktım; elini çabuk tuttun falan diye.

Neyse, şimdi ertesi ramazan oldu, bir sonraki senenin ramazanı oldu. Baktım ki; Allah Allah, ramazanın başını düzgün ilan ettiler, bayramı düzgün ilan ettiler. Yani takvimler düzelmiş. Bu defa ramazanda bir toplantıya çağırmışlardı Mekke’de. Mekke’ye gittim, işte Hilton oteli vardır biliyorsunuz orada, toplantı orada. Oraya çıktım, baktım Abdullah el Meni’e geldi, sarıldı, hoş geldin falan. “Ee, ne var ne yok, ne yapıyorsun dedim?” Dedi ki, “emekli oldum.” Dedim, “belli oluyor, emekli olduğun”, anladı mı anlamadı mı bilmiyorum ama Abdussettar güldü, anladı Abdussettar ebu Gudde. Şimdi biraz bakıyorsunuz ki, düzgün gidiyorlar, ondan sonra yine siyaset devreye giriyor ve mesela ben bir ara Suudi Arabistan’a ait bir televizyonda genç bir bilim adamının konuşmasını dinlemiştim, bu ay hareketleriyle ilgili. Adam meseleyi gayet iyi biliyor, çok da güzel anlattı, insan üzülüyor, Bak bu kadar iyi uzmanlarınız var. Neden bu işi böyle yapıyorsunuz ama işin sebebi o değil, işin sebebi “ulema”. Çünkü “ulema”, Rasulullah’ın sözleriyle ayetler arasında ilişki kurmayı, maalesef asırlar öncesinden unutmuştur. Bu gün bunu ilim zannediyor, onun için dikkat edin, ne Türkiye’de herhangi bir, adına “İslam Alim” dediğimiz kişiler, ne de dünyanın herhangi bir İslam Eğitim merkezi ya da Araştırma Merkezindeki kişiler, herhangi bir konuda insanlığın bir problemini çözemezler. Çünkü Rasulullah’ın söylediğiyle Kuran ayetleri arasındaki irtibat, çoktan koparılmış, Kuran’la o sözler arasındaki irtibat kopunca, hayatla irtibatta kopmuş ve iş bu hale gelmiştir.

Sonuç olarak; Kuran-ı Kerim’in emri, ramazanın ve bütün hilallerin hesapla belirlenmesidir. Hesapla belirlediğiniz zaman, herhangi bir ikilik olmaz, Ama hesap yapamayacağınız durumlar her zaman olabilir: Allah göstermesin, savaş olur, ne bileyim yani başka şeyler olur, çeşitli olaylar olur, haberleşme kesilir falan, o zaman da yine Rasulullah’ın söylediği gibi, başka çareniz olmadığı için, çıkar hilale bakarsınız, görüyorsanız oruca başlar, göremediyseniz, (orucu) otuza (30) tamamlar, ona göre hareket edersiniz.

Şimdi, bugünlerde asıl sıkıntı şu: Ramazan geliyor, gelmese de fark etmez de, çünkü namaz vakitleri açısından problem var ama Ramazan geldiği zaman da daha büyük problem ortaya çıkıyor, kutup bölgesinde insanlar nasıl namaz kılacaklar? Hatta kırk beş (45) derece enlemin yukarısında, nasıl namaz kılacaklar, nasıl oruç tutacaklar? Şimdi, kırk beş (45)  derece enlemi bırakalım, kırk beş (45)  derece enleminin altında bile, bunu maalesef halledemedik. Bilmiyorum bu konuyla ilgilenen ikinci bir kişinin olduğunu zannetmiyorum İslam âleminde. İşte çok eski, belki 30-35 sene önce, İslam fıkhı akademisine gittin dedim ki: “yahu namaz vakitleri konusu, çok berbat, bunları bir düzeltin”, epeyce konuştum, baktım ki akademinin başkanı hiç anlamıyor benim ne dediğimden, dinledi falan, “Türkiye’de ne var ne yok, işte falanca ne yapıyor? Tamam.” Peki, geçtim Mekke’de ki Harem-i Şerif’te ki yetkiliye, onlarla da uzun uzun konuştum falan, eee, Türkiye’de ne var ne yok? Lan dedim, senin karşında çocuk mu var, yaa. Ben sana ne anlatıyorum, sen gelmiş ne yapıyorsun. Eee, şöyle bir adam var, onunla bir görüş. Neyse, onunla görüşemedik, Medine’ye gittik, Medine’de ki yetkili sağ olsun, telefon ettim, hemen bulunduğum yere bir araba gönderdi. Oradan gittik, kendisiyle görüştük, gayet ciddiyetle görüştük. Yaşıyor, Allah hayırlı uzun ömürler versin; Ali Nasih Fakıhi, artık çok yaşlandı. Dedi ki,” ben bu konularda ciddi şüphe içerisindeyim, bir araştırıp sana bildiririm.” Araştırdı, iki ay sonra Türkiye’ye geldi, “Vallahi, senin dediklerin doğru”, “eee düzeltin”, “düzeltemeyiz”, dedi. Niye? “Bir toplantı lazım”, “ee yapalım uluslararası”, “biz yapamayız, siz yapın”, ee bizden de kim yapacak? Diyanetin halini görüyorsunuz.

Şu anda Türkiye’de ve İslam âleminde ki namaz vakitleri konusu, son derece yanlıştır.  Bakın, yine Cidde’de bir toplantı yaptık. Denizin kenarındayız, iftar olmuş, yemekler dağıtılmış, iftar vakti olmuş. Kızıldeniz ‘de güneş battı, ben orucumu bozdum, herkes “ne yapıyorsun?” dediler, ama ezan okunana kadar, bir tanesi orucunu bozmadı, beklediler ezanı. Sonra anlattım; bakın namaz vakitleri şöyle, şöyle, şöyle. Her defasında anlatıyorum onlara. Şimdi o tür toplantılara gittiğimiz zaman, bir de umre yapıp öyle döneriz, Toplantı bitti, ben Mekke’ye gittim. İşte bir akşam orada kaldım, sabahları Mekke’de namazı kıldığım zaman, yani Mekke’de-Medine’de, hiçbir zaman sabah namazına niyet etmem, taa 1980’li yılların başından beri öyledir. Teheccüd namazı niyetiyle kılarım, imamın arkasında. Ondan epey zaman sonra, sabah namazını kendi başıma kılarım, bizim Türklerden başka birisi varsa, cemaatle kılarım.

Şimdi, müezzin mahfilinin altında; cemaatle sabah namazını kılıyoruz, kıldık. Şimdi, “esselamu alaykum verahmetullah” sağa selam verdik, “esselamu alaykum verahmetullah” bir de sola selam verdim ki, yanımda Abdussettar Ebu Gudde, yan yana namaz kılmışız, ben farkında değilim. Yani, o Cidde’de ki toplantıyı organize eden adam. Ona dedim ki; “bak Abdussettar, ben dedim teheccud namazına niyet ettim, biz her zaman size anlatıyorum ya, bunu” dedim. “Şu saatte sabah namazı kılınmaz. Ben şimdi bir 15-20 dk. kadar bekleyeceğim. Ondan sonra sabah namazını kılacağım”, çünkü ezan okunduktan epeyce bir süre sonra namaz kılınıyor, namazdan sonra işte. Dedim ki “gel, şu Ebu Kubeys dağı var”, hani şu şey var ya, Mekke’ye giden, “Kralın sarayı” diye adlandırılan bir yer var ya, işte onun bulunduğu yer, onun hemen arkasından bakarsanız görürsünüz. “Gel şu dışarıdan bir bakalım, bak ki bu saatte namaz kılınır mı?”, “Lütfen Abdülaziz bey, ne olursunuz, ne olursun, beni bu işe karıştırma”, “ya basın toplantısı yapmayacağım” dedim, “kimseye de anlatmayacağım”, “gel sen kendin”, “ne olur, lütfen, lütfen ne olur, beni bu işe karıştırma”. Bu ne, bu ne biçim İslam âlemi? Bakın, o toplantıyı organize eden adam bu, bu ne biçim şey ya? Ya, bir çıkıp da, en fazla orada 40-50 metre, haydi 100 metre yürüyecek, o kadar, başka bir şey yok. Yâni siz böyle bir İslam âlemiyle nasıl problem çözeceksiniz?

Eee, şimdi kutuplarda ki namaz, onlarla ilgili ne olmuştu, Fatih bir anlatsana? Şu şeyi açta oku, açmadan okumak caiz değil, biliyorsun değil mi?

Fatih: “İki sayfa fazla değil, okuyum mu hepsini? Nasıl arzu ediyorsan ona göre oku işte. Stockholm İsveç Sosyal işler ve Din Hizmetleri Müşaviri, Fatih Mehmet Karaca, Diyanet işleri Başkanlığının imsakiyesine göre; İsveç in kuzeyindeki Kirune ve Norveç’in Tromso kentinde oruç suresinin, yaklaşık 22 saati bulacağını”,

A.B.: “Tromso’da 22 saat diyor, Tromso’ya ben 3 kere gittim. Bu saatte Tromso’da güneş hiç batmıyor, bu günlerde, 24 saat dolaşıyor. 24 saat dolaşıyor böyle, hiç batma diye bir şey yok, neye göre 22 saat diyorsun kardeşim. Madem güneşe göre hareket ediyorsun,  22 saat nereden çıktı? Var mı bir gerekçesi?”

Fatih: “Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki ‘de Müslümanların, 20 saat oruç tutacağını söyledi.”

A.B.: Neye dayanarak 20 saat? Yaa, hakikaten, geçen hafta orada toplantı yapıyorlar, o toplantıya katılan Arapların birçoğu da beni tanır, bırakın Arapların tanımasını, Türkiye’dekiler şey yapıyorlar, yaa, insan birazcık Allah’tan korkar, buradan Diyanet İşleri Başkanlığına üzüntülerimi duyuruyorum, çok ayıp ettiler. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz, dört kere kutup bölgesinde gittik, niye bizi dinleyip de bir şey yapmadılar? Bu konuda uzaktan yakından yakından haberi olmayan adamlar, İslam âlimi adıyla çıkıp, bilmedikleri bir konuda çıkıp, İsveç’in kuzeyinde toplantı yapıp, bilmedikleri konuda şey (hüküm) veriyorlar, mesela Ali Muhittin Karadavi, kendisiyle beraber Avrupa da, bir ekonomik kuruluşun danışmanlığını yaptık, yani O’da İslam Alimleri Birliği’nin başkan yardımcısı şimdi, Ne oluyor yaa? İnsan birazcık …. yoktur denir mi? Bu kadar ayrıntılı çalışma yapılmış, 20 saat (oruç) tutacaksın, neye dayanarak diyorsun, 20 saat? Hiç güneş batmıyor, eğer güneşe göreyse; eee, bir ay tutsunlar bari, hiç olmazsa”, evet.

Fatih: “Karaca, Anadolu muhabirine yaptığı açıklamada; İskandinavya da oruç ibadetinin en sağlıklı biçimde uygulanması iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesi için, İsveç’in başkenti Stockholm de; Avrupa fetva meclisi temsilcilerinin bir ara ya geldiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı Ekrem Keleş ve Diyanet İşleri Başkanlığı din İşleri yüksek kurulu üyelerinin de toplantıya katıldığını ifade eden Karaca, İskandinavya ülkelerinde bütün Müslümanların, aynı anda uyabileceği, detaylı namaz ve ezan vakitleri rehberi çalışmalarının, 2016 yılında tamamlanacağını belirtti.”

A.B.: “Vay, vay, vay, siz 2016 değil, 20016 da bile yapamazsınız bu kafayla. Açıkça söylüyorum; ne Kur’an’dan anlarsınız, ne sünnetten anlarsınız. Şimdi bundan dolayı üzülecekler, eee buyursunlar konuşalım. Tevbe, estağfirullah. Avrupa Fetva meclisi üyelerinin, İsveç’in kuzeyinde Kirune şehrinde inceleme yaptıklarını dile getiren Karaca, heyette bulunanların bizzat güneşin doğuşunu ve batışını izleme imkanı bulduklarını ifade etti. Sonra şöyle devam ediyor: İsveç ve Norveç’in bazı şehirlerinde 20 saat, bazı şehirlerinde 22 saat oruç tutulmasını nedeniyle, 8 rekat teravih namazı kılınabileceğini işaret eden Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığının kuralları ortada ama vatandaşlarımızın da istekleri doğrultusunda sürenin darlığı nedeniyle, 8 rekat teravih namazı da kılınabilir.

A.B.: “Ne demek Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları,  bu dinin kurallarını Allah koyar. Evet.”

Fatih: “Geçen sene, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda, 8 rekât teravih namazı kılındı” dedi. En sonunda şöyle bir not var: “Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre, İzlanda’nın kuzeyindeki Reykjavik kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk gününde 22 saat 34 dakika ile dünyanın en uzun orucunu tutacakken, Müslümanların en kısa süre oruç tutacağı yer ise, 8 saat 57 dakika ile Arjantin’in Uşia kenti imiş.

A.B.: “Bak, 22 saat 34 dakika, ne ki yani, iftarını yap, git teravih namazını kıl, sahurunu yap”,

Fatih: “Burada 4 rekat olabilir, teravih.

A.B.: “Yani imsaka kadar bir saat kaç dakika var?  Bir saat 26 dakika var, oooh. 8 rekatta teravih var, tamam.”

Fatih: “İstanbul’da yapılacakmış, 2016 da Uluslararası kongre”

A.B.: “Tamam mı bitti mi?, Neyse, İslam Aleminin bugünkü hâlini görüyorsunuz, eğer sokaktaki samimi Müslüman olmasa, iş bu ulemaya kalsa eminim ki, Cenab-ı Hak insanoğlunu yeryüzünden siler, bu ulemaya kalacak olsa, yeryüzünden siler ama o samimi mü’minler var, belki onların sebebine ayakta duruyoruz. Yani hiçbir konuda Kuran yok, hiç bir konuda Rasulullahin uygulaması yok, hiç bir konuda fıtrat yok. Ne biçim bir İslam Alemidir?

A.B.: En son 2013 de gitmiştik değil mi kutuplara? 2014 de gitmedik, 2013 de gittik. Tromso’ya gittik, Norveç’te uluslararası bir toplantı düzenlemişler. Biz de o toplantıya katıldık, katıldık değil de bizim için düzenlemişlerdi. Yani biz oraya gittiğimiz için düzenlemişlerdi. Dünyanın çeşitli yerlerinden de davetler yapmışlar, onlar çağırmışlar, biz çağırmadık gelenleri. Oslo’dan Pakistan asıllı bir Müslüman gelmişti ki, astronomi bilgisi de var. Orada bir sabah namazı rasadı yaptık onlarla, toplantı bittikten sonra. O rasat, onları son derece heyecanlandırdı.  Dediler ki, bir toplantı daha yapalım, uçak nasıl olsa saat iki de kalkacak, çünkü kutup bölgesinde, öyle bizim buralarda ki gibi her dakikada uçak yok. Saat iki de bir uçak kalkacak, hepimizi alıp götürecek yani. Bir toplantı daha düzenledik, yani asıl toplantı bitmiş olmasına rağmen Adam kalktı şöyle konuştu, mutlaka bizim kayıtlar da vardır, görebilirsiniz.

Yaa bize bir takvim gönderiyorlar, işte şu saat de aksam namazı olmuş, diyorlar, neye göre? Ayet var mı, hadis var mı, cevap yok. İşte şu saat de sahura kalkacaksınız. Yaa siz ayet oluyorsunuz, Rasulullahın uygulamasını anlatıyorsunuz, kuşların hareketlerini anlatıyorsunuz, rüzgârın hareketini anlatıyorsunuz, fıtratı ortaya koyuyorsunuz, her şey ortada. Yani bir tarafta onlar, bir tarafta siz.

Şimdi bakın, ben Yunus suresinin 5. ayetini ben size kısaca anlatayım, çünkü bu ayet, biz bu ayete göre şey yapabilecek olsak, aylarca ilim heyetinin üzerinde çalışması gereken bir ayettir. Burada; işin özü veriliyor, ayrıntılar diğer ayetlerde veriliyor. Yani, Kur’an-ı Kerim’in bir metodu vardır, biliyorsunuz. Bir yerde muhkem bir ayet vardır, kısa ve özlü bir şekilde orada bir konuyu anlatır, diğer yerlerde, onu ayrıntılarıyla anlatan ayetler vardır. İşte bu konunun kısa ve muhkem olan ayeti budur.

Şimdi şöyle diyor Allah: “güneşi sizin için ziya yapmıştır”, güneş bir ziya, “ayı da nur yaptı, onlar için menziller belirledi.” , “Menziller” de, “güneş ışınlarının iniş açıları”, şimdi fazla bilimsel tarafa kaymadan anlatayım, çünkü ayrıntılı bilgi almak isteyenler, sitemizde inşallah yarın veya obur gün bir yazı yayınlayacağım, orada ayrıntısını görebilirsiniz. O güneş ışınlarının geliş açıları, bir de Allah-u Teâlâ’nın koyduğu “mizan” var, yani denge var, dünya üzerinde koymuş olduğu bir denge var. Gece ile ilgili Allah-u Teala’nın ortaya koyduğu bir prensip var: İsra suresinin 12. ayetinde diyor ki, “ve cealnel leyle ven nehâra âyeteyni”, “gece ile gündüzü iki gösterge yaptık”, “femahavnâ âyetel leyl”, “gecenin göstergesini kaldırdık”, “ve cealnâ âyeten nehâri mubsıratel”, “gündüzün göstergesini de “mubsıra” kıldık”, yani “kendisini gösteren.” Yani güneşin hiç olmadığı zamanlarda gündüz, kendisini mutlaka gösteriyor ve ben eskiden, kışın acaba güneş ufkun altındayken, namaz vakitlerini nasıl hesap ederiz diye düşünüyordum ki, baktım ki en kolay oymuş. Sonra baktık ki, sıkıntılı olan güneş havada iken, namaz vakitlerini tespit etmek. Eee gittik oraya, Allah’a şükür bu ayetleri orada anlamak nasip oldu. “Gecenin işareti yoktur” diyor Allah, yani siz geceyi, “karanlık” olarak bekliyorsunuz, gece “karanlık değil diyor”, yani karanlık olması gerekmez, bazı yerlerde karanlık olur ama bazı yerlerde olmaz.

Mesela diyor ki İsra suresinin 78. ayetinde  “ve egımis salâte lidulûkuş şemsi ilâ ğasegıl leyl”, “güneşin batıya kaymasından, gecenin “gasakina” kadar namazı tam kılın”, “gecenin gasaki”, “havanın soğuk vakti” demektir. O hava ısısının değişimini, orada çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Çevrenin sükûnete ermesi, mesela Duha suresinde “vedduha velliyli iza seca”, “duha’ya” çok dikkat edin, yeminin manası odur. Yani, o “duha” kelimesine çok dikkat edin demiş oluyor Allah. “Duha” diye bir sure indirmiş ve “durgunlaştığı zaman gece”.

Şimdi, bütün bu ayetleri ve Şems suresinde ki ayetleri de bir araya getirdiğimiz zaman, orada baktık ki, güneş tepede dolaşmasına rağmen, gündüzün başını, sonunu, imsak vaktini, yatsı namazının son vaktini, akşam namazının başını, tespit etmek kolay ama o bölgelerde zor olan şu: hesapla belirlemek çok kolay, çünkü Kur’an-ı Kerim onun bütün ayrıntıları vermiş. Hatta o zaman yaptığım bir hesap vardı: ki şu ayetler, matematik, coğrafyayla ilgili bütün ayrıntıları veriyor. Hatta anlatmışımdır size, Amerika’da bir arkadaşımız var, ben onu çok sıkıştırdım, dedim ki; “siz, bu matematik, coğrafyayı, enlemleri, enlemlerdeki bu hesapları, Avrupalıların bunu hesap etmesi mümkün değil,  kesinlikle Müslümanlardan almışsınızdır diye, çok sıkıştırınca; “tabii ki, Müslümanlardan aldık” dedi. Çünkü Kur’an-ı Kerim, bu konuda öyle ayrıntılı bilgi vermiş ki, inanılmaz.

Şimdi, bu ayrıntılı bilgilerden bir tanesi şu: kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız buna çok dikkat etsinler, şimdi söyleyeceğim kısma. Bunlar yazılı olarak var. Haa, şunu söyleyeyim; ben geçen sene yaptığım hesapları, bu sene tekrar gözden geçirirken, herhalde biraz çok fazla uykusuz kaldık, bir hesapta hata yapmışım. Cumartesi günü hata diye söyledim, sonra tekrar baktım ki, cumartesi hata yapmışım, geçen seneki hesaplar doğruymuş.

Şimdi; ekvatordan 45 derece enleme kadar hesaplar; namaz vakitleri hesapları, 45 derece enlemden, kutup noktasına kadar ters taraftan gidiyor, bir simetri, tam bir simetri var, yani 45 derece enlemi, en uzun orucun tutulduğu yer. 46 derece enlemi, öyle değil. Peki, nereden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız, Cenab-ı Hak 76. sure olan İnsan suresinin 26. ayetinde: “ve minelleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ”, “gece o Allah’a secde et ve O’nu, uzun kısımda, gecenin o uzun bölümünde, O’na kulluk et”, şimdi gecenin uzun bölümü ifadesi, diğer ayetleri de ortaya koyduğumuz zaman, onu şu an da anlatmama gerek yok, çok teknik bilgiler. Yani, matematiği coğrafyaya uyguluyorsunuz, bu konuda altyapısı olmayanlara anlatmak çok, çok zor bir şey, onun için kısaca böyle üstün körü anlatacağım, halkın anlayabileceği şekilde. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, inşallah 1-2 gün içinde yayınlarız, görürler orada, matematiğin hesabını, her şeyi görürler.

Şimdi, gecenin en uzun bölümü diyor Kur’an-ı Kerim, diğer ayetlerde de bunu ispatlamak nasip oldu, çok şükür. Onu da bu sabah yaptım, bu hesapları. Çünkü daha önce, Arap geleneğine göre yapmıştım. Birisi çıkıp diyecek ki; ben Arap geleneğini tanımam, o zaman Kur’an-ı Kerim’e göre de yaptık, çok şükür bu sabah o hesabı da bitirdik. Şimdi 46 derece enlemde gecenin ortası denen, o en uzun bölüm, gecenin uzun bölümü olmaktan çıkıyor. Yani, eğer geceyi karanlık olarak beklerseniz, gecenin uzun bölümü olmuyor, gecenin ortası. Gecenin başı ve sonu, daha uzun oluyor. Eee, Kur’an-ı Kerim de, onun uzun bölümü olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak diyor ki, “ben dengeyi kurdum, bu dengeyi bozmayın”, diyor. 46 derece enlemde eğer beyaz geceleri başlatmazsanız, denge bozuluyor. Allah, böyle bir yetkiyi de kimseye vermiş değil.

Dolayısıyla; 46 derece enlemden itibaren, yazın beyaz geceleri başlatmamız gerekiyor. Çünkü Allah-u Teâla gecenin işaretini kaldırdığını da kendisi ifade ediyor. Peki, beyaz geceleri başlattığımız zaman ne olur? Şimdi mesela bugün Frankfurt’tan gelen bir soru vardı, onu henüz yazılı olarak cevaplandırmadım. Oradaki kardeşimiz diyor ki; sizin hesaplarınıza uyuyorum ama akşam namazı dediğiniz vakitte bakıyorum, güneş henüz daha batmamış, sabah namazının sonu dediğiniz vakitte de, güneş doğmuş çoktan. Bu nasıl olur? Lütfen hesaplarınızı gözden geçirin. Hesaplarımızı gözden geçirmemize gerek yok, artık orada beyaz gecelere alışacaksınız. Beyaz geceler, 46 derece enlemden itibaren başlıyor, 45 derece (enlemi), en kısa dönemi. Peki, bunu nasıl anlayacağız diye sorarsanız, o zaman da “duha” kelimesine alışacaksınız, “duha”.

Gündüzün başı ve sonu nedir? Şimdi, mesela Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesinin hep beraber yaşayalım. Daha öncede bu ayeti okumuştuk, Allah-u Teâla Şems suresi 1-2. ayetlerde diyor ki; “veşşemsi ve duhâhâ velkameri iżâ telâhâ”, “güneşe ve duhasına yemin ederim”, “yemin ederim” demek, çok önemlidir, “dikkat edin, onun üzerinde dikkatle durun demiş oluyor” Allah bize. Şimdi, Arap dilinde yeminin bir anlamı var, Türkçeye çevirirseniz, hiçbir anlamı olmaz. “Yemin ederim” derseniz, Türkçe anlamı ne demektir? Şuna yemin ederim demek. Bu, onun önemine dikkat çekiyor, ayeti kerime. “Güneşe ve “duhasına” çok dikkat edin.” Peki, “velkameri iżâ telâhâ”, “güneşi veya “duhasını” takip ettiği zaman aya dikkat edin”. Şimdi bu “ha zamiri” güneşe de gider, “duhaya’da” gider, Arapça (gramer) bakımından. “vennehâri iżâ cellâhâ”, “duhasını ya da güneşi ortaya çıkardığı zaman, gündüze çok dikkat edin.” Şimdi, burada “duha ve güneş”, bizim bulunduğumuz yerlerde “güneş ve duha” birlikte ortaya çıkıyor. Kışın; kutup bölgesinde, “güneş” ortaya çıkmıyor ama “duha” ortaya çıkıyor, ondan dolayı, biz mesela buralarda güneş ufkun 12 derece altındayken, ufukta hiçbir aydınlık olması mümkün değil ama Svalpark’ta; gündüz olduğunu çok rahat bir şekilde tespit ettik. Gündüzün “duhası” sebebiyle. Yani, güneşin “duhası” sebebiyle. Dolayısıyla, kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız, yazın orada, kışın da öyle, güneş ile gün tanımı yok. Günü, “duha’yla” tanımlayacaksınız ki, bu ayet, Arapçayı iyi bilenler dikkatle okurlarsa, ben fazla ilmi tarafına girmiyorum. Onu Arapçayı iyi bilenler zaten rahatlıkla anlarlar. Orada, kutup bölgesinde günün tanımı şu, bizim burada da geçerli, dünyanın her tarafında geçerli tanımı şu: “duha’nın” ortaya çıktığı an, gün başlar, “duha’nın” kaybolduğu an, gün biter. Bazı bölgelerde “duha”, “güneşle birlikte” ortaya çıkar, bazı bölgelerde “güneşsiz” ortaya çıkar. Şimdi kutup bölgesinde güneş havada dolaşıyor, “duha” nasıl bir ışıktır? Onu da “Duha” suresinden öğreniyoruz; “vedduhâ velleyli iżâ secâ”, “duha’ya çok dikkat edin, durgunlaştığı zaman geceye”. O zaman; demek ki, “duha”, gündüz vakti bölgede “hareket” meydana getiriyor, ama “duha” gittiği zaman sükûnet var, o zaman, onlardan tabii yapacakları gözlemlerden de biz çok istifade edeceğiz. Bize kutup bölgesinden bir takım gözlemler, resimler gönderiyorlar. Gerçekten bizim bilgimizi artırıyorlar. Çünkü biz orada yaşamıyoruz. Orada yaşayan arkadaşlarımız şuna çok dikkat etsinler. “Duha” başladığı an, yani güneş havada olur ama henüz tabiatta bir hareketlenme başlamış olmaz, yani, gecenin sükûneti devam ediyor olur. Biraz sonra hareketin başladığını görürsünüz. Mesela, Oslo’dan Selahattin Koyuncu, bir resim göndermişti. O resimde eğer şey yoksa, bilmiyorum yani, bir de o resimler de yanıltıcı oluyor, onun için emin olarak konuşamıyorum. Güneşin yarısının görüntüsü farklı, yarısının ki farklı, ufukta açık olmasına rağmen, acaba diyorum, o “duha’ki” Allah-u Teâla, geceyi “ayrı bir varlık” olarak yarattığını da belirtiyor. Biz onu, yaşayarak gördük, o kutup bölgesinde. O “duha’nın” ortaya çıkışı, eminim ki, fiziki olarak birçok değişiklikler meydana getirecektir. Oradaki insanlar, onu çok rahatlıkla hissedecektir, biz oralarda hissettik. Hatta resimlerde de inşallah yarın ya da öbür gün yayınlayacağız, Allah nasip ederse.

Yani, gündüzün kısa kollu gömlekle geziyorsunuz, akşama doğru hava serinliyor. “Duha” çekildiği zaman, sırtınıza mutlaka bir şeyler giyinme ihtiyacı duyuyorsunuz. O,  “gasakulleyl” oldu mu, sıkı giyinmek zorunda kalıyorsunuz, hâlbuki güneş aynı güneş, havada dolaşıyor. Hatta sonradan ben farkına vardım: yattığımız odada hiç pencerelerin perdesini kapatma ihtiyacı duymamışım yani, aklıma gelmemiş yani. Gece kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki, odanın içi güneş dolu, yani güneş tümüyle odanın içine ışıklarını göndermiş. Ama en küçük bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Niye? Çünkü “duha” yok, insanı rahatsız eden ışık “duha’dır” onun için Taha suresinde Allah-u Teala, Adem’e (a.s) “sen orada ne susuzluk çekersin, ne de “duha’nın” etkisinde kalırsın” diyor. O bahçeden dolayı, onun için “duha’sız” geceler, yani o beyaz geceler, gölgelikteki durumumuza benzerler aydınlık var ama “duha’nın” rahatsız edici ışıkları yok. Onun için kutup bölgesinde yaşayanlar, bizim takvimlerimize baksınlar. Allah’a şükür takvimlerimiz çok dakiktir, dakik olmasının sebebi de, tamamen Kur’an-ı Kerim’in koyduğu ölçülere göre takvimleri yapmış olmamızdır. O takvimlerde, güneş doğuşu diye ilan ettiğimiz saatte, gökyüzünde güneş var mı diye bakmasınlar, güneş tabii ki olacak, çünkü beyaz geceler. 46 derece enlemden itibaren beyaz geceler başlıyor. O zaman neye bakacaklar? “Duha” var mı? Yani gecenin sakinliği, yerini harekete bıraktı mı, akşamda gündüzün hareketliliği, sükûnete erdi mi? Mesela, orada gözlem yapan arkadaşlarımız diyorlar, işte: güneş batınca, güneş orada ama yüzümüze doğru hafif bir rüzgâr esiyor diyorlar. Siz de öyle bir şey tespit ettiniz mi? Efendim? Yaptınız değil mi? Evet, Asiye Hanım, bu konuda gözlemler yapmıştır. İstersen bu konuda gözlemini anlatabilirsin, burada yani, tamam, gelebilirsin.

Şimdi orada, yani güneş orada ama hafif-tatlı bir rüzgâr esiyor. Mesela, kutup bölgesinde de; imsak vaktinde de şey vardır, mesela ayet-i kerimeler o kadar ayrıntı veriyor ki, az önce dedim ya, adamlar, mesela; “vessubhi iżâ teneffes (81/18)”, imsak gözlemi yaparken, kutup tamamen büyük kara bir bulut geldi, ufku kapattı. Eee, kapatsın, hiç önemli değil ki, sabahın o teneffüsü, yani nefeslenme yani sabahleyin doğudan gelen rüzgârı, oradaki gözlemcileri hepsine söyledim; beyler şu an bir rüzgâr hissediyor musunuz, tatlı bir rüzgâr. Evet dediler, eee bu, meğer İngilizcede de varmış, Almancada da var mı, ben bilmiyorum tabii. Biz sadece şeyden biliyoruz, onlar onu duyunca çok heyecanlandılar. Ya Allah Allah, ufuk tamamen kapalı ama rüzgârla; biz imsakın olduğunu anlıyoruz. Yani Allah-u Teâla, o kadar çok işaretler koyuyor ki ama dediğim gibi, o bölgede yaşayanların tecrübesiyle biz bunları öğreneceğiz. Evet, buyurun.

Asiye Hanım: “Hocam, biz bir grup olarak, bu araştırmayı yapıyoruz.”

A.B.: “Hangi şehirde yaptığınızı da söyleyin.”

Asiye Hanım: “Ben Almanya’da kalıyorum, 52 derecedeyim.”

A.B.: “52 derece, yani ne oluyor? 46, 6 derece daha yukarıda yani”

Asiye Hanım: “Yukarıdayım ama (gözlem) yaptığımız bu grupta; Norveç’ten, Fransa’dan Belçika’dan, Almanya’nın değişik yerlerinden Hollanda’dan birçok arkadaş yani, 60 kadar arkadaş, bu araştırmayı yapıyor ve ara ara yazışıyoruz arkadaşlarla. Arkadaşlardan gelen bilgiler de çok ilginç bu babda. Benim evimde tam bir rasat(hane) gibi böyle, sabah ve akşam güneşi, “doğuşu ve batışı” tamamen görebileceğim bir noktada.  Sabahleyin, özellikle yazın, her vakit yapıyoruz ama ramazan da özellikle daha dikkatli bir çalışmamız oluyor. Biz üç senedir iyi bir araştırma yapmaya çalışıyoruz, dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar. Güneş doğuyor, güneşi görüyoruz ama kuşların sesini çok önceden duyuyoruz ama hareketliliği görmüyoruz. Yine akşam da aynı şekilde oluyor, arkamızda hani güneşi görüyoruz, güneş batmamış ama kâinatta bir uyumanın, bir yatmanın, sokaklarda bir sessizliğin,

A.B.: Yani, kuşlar yuvalarına dönüyor mu?

Asiye Hanım: “Evet, kuşlar yuvalarına dönüyorlar, bir de orman mesela, orman gezintisi yapıyoruz. Bizim orada orman var. Orada sessizlik ve sakinlik hâkim oluyor tamamen. Özellikle ramazanda takip ettiğimiz, bizim horozlar oldu. Yakınımızda çiftlikler var, hatta bizim evin yanında horozu olan komşularımızda var. Sabahleyin, horozların sesini duyuyoruz, her zaman.

A.B.: Horozlar, Süleymaniye Vakfı Takvimine uyuyorlar mı?

Asiye Hanım: Sanırım biliyorlar hocam, onu.

A.B.: Zaten onların hepsini üye yaptık.

Asiye Hanım: Bizden önce gitmiş onlar yani.

A.B.: Üye yaptık onları, bütün horozlar üyemizdir ama bazı zamanında ötmeyen, neydi? Vakitsiz ötenler hariç, onları (üyelikten) çıkarıyoruz.

Asiye Hanım: Farklı zamanlarda da ötüyorlar ama genelde biz takip ettiğimizde, özellikle imsaktan sonra gidip böyle takip ettiğimiz oldu. İlk ötüş oluyor, seher vaktinde sanıyorum. Ondan sonra bir daha ötüyor, sonra bir daha ötüyor, son ötüşte de çok ötüyor yani artık yeter dermişçesine.

A.B.: Yok, şimdi bak, seher vaktinde değil. Horozlar en az üç kere öterler;

1-Seher vaktinde, yani sahura kalk diye öterler

2-Yemeğini ye bak şey (imsak vakti) yaklaşıyor diye öterler

3-Bir de yemeği kes, imsak oldu diye öterler.

Asiye Hanım: Bitişe yakın, daha fazlaca bir şey duyuyoruz yani, genel olarak. Hayvanat bahçesine gittik mesela. Hayvanat bahçesinde de o uyanışı; hani dedik, bu; sadece kuşlarda mı? Hayvanat bahçesinde de bunu gördük yani, hayvanat bahçesinde de birçok hayvanların uyduğunu ama tam böyle imsak vaktinde, yavaş yavaş hareketlendiğini gördük yani. Güneşi gördüğümüz bir nokta. Hatta şöyle bir olayda yaşadım, bunu da anlatmak isterim, hani “ziya ve duha” olarak.

A.B.: Yani, güneş olmasına rağmen, daha henüz imsak olmamış oluyor.

Asiye Hanım: Olmuyor, olmuyor yani. Güneşi görüyoruz ama güneşin sıcaklığı yok, onu hissetmiyoruz.

A.B.: Tabii bir de tabiat uyuyor, tabiat uyuyor yani. Onu görüyorsunuz yani.

Asiye Hanım: Kâinat uyuyor, bir kere şöyle bir deney yapmıştım, öğlen vakti bir parka gitmiştim. O parkta da hava soğuktu ama güneş vardı. Çikolatanın üstündeki bisküviyi eritmişti o güneş. Akşam üzeri aynı çikolatalı bisküviyi, güneş var ama o yine aynı güneşin karşısına koymuştum, kesinlikle eritmedi yani, çok basit, çok hafif bir çikolataydı. Hani üzerindeki çikolatayı eritmedi yani, öğlen sıcağındaki o güneş, apaydınlık ısısını verdiği halde eritmedi yani.

A.B.: Şimdi orada, “Duha” konusunda fizikçilerin bir gözlem yapmaları lazım, bir de “ziya” konusunda gözlem yapmaları lazım.

Asiye Hanım: Bu ikisinin ayırımı olması lazım.

A.B.: Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi, zaten size daha önce anlatmışımdır. Bunu keşfetmek te yine böyle bir olayla nasip oldu. Gece saat 23:30 gibi bir yere çıktık, her tarafta güneş var, gece saat bir oldu güneş, bir buçuk oldu güneş, bir de ufku hafifçe yalıyor, bir de yukarı çıkıyor, daha aşağı ineceği yok bu güneşin. Ufuktan da epeyce yukarıdan şey yapıyor. Şimdi, orada tabiatın uyuduğunu, tüm hayvanların uyuduğunu görünce Kur’an-ı Kerim’de İsra suresinin 12. ayetini anlamak nasip oldu, yani beyaz gecelerin olduğunu, Allah-u Teâla bize bildiriyor. Zaten o bölgenin halkı da, Asiye hanımın biraz önce anlattığı gibi, oranın halkı zaten gece diyor. Ona gece diyor, niye? Fıtrat bunu gerektiriyor, tüm tabiat uyuyor, bütün her taraf uyuyor. Onun için, kutup bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz, “duha” konusuna çok dikkat etsinler, çünkü Şems suresinde gündüzün başı, “duha’nın” ortaya çıkması, gündüzün sonunda “duha’nın” kaybolmasıdır. Bazı yerlerde güneş “duha” güneşle beraber ortaya çıkar, bazı yerlerde güneşsiz ortaya çıkar. Kutup bölgelerinde bugünlerde dikkat etsinler “ğasakulleyl” denen, gecenin en soğuk zamanı bütün tabiatın, bütün hayvanların uykuya çekildiği zamandır. Tabi gece avlanan hayvanlar var, onlar istisna, onlar başka ve sabahleyin seher vaktine kadar bu, böyle devam eder, seher vaktinde, şunu gözlemlersiniz. Tabiatta bakın, hayvanların yavaş yavaş uyanmaya başladığını görürsünüz, kendi vücudunuzun ısındığını görürsünüz ve orada hormon salgıladığını görürsünüz. Onunla ilgili yazı vardı, değil mi? Sen mi okuyacaktın, Fatih mi okuyacaktı? O zaman ikinci bölümde onu okuyalım. Evet. Peki, şöyle bir 5-10 dk. serbest, sekize on kala devam edelim inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008