Bakara Sûresi (5-7) -1

22 Aralık 2009 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Biliyorsunuz Bakara suresinden devam ediyoruz bugünkü ayetler surenin 6.ve 7.ayetleridir.Ondan önce geçen haftaki gayb konusuyla alakalı kısa bir özet yapalım,çünkü orada biz izahlara girince bazı arakadaşlarımız için konunun dağılması sebebiyle bir özete ihtiyaç olmuş bi de heralde.Merak etmişsinizdir Enes Hoca’nın kanaati ne oldu diye,meğer geçen hafta Yahya çoktan o kanaati paylaşıyormuş da Enes Hoca’ya saygısından sesini çıkarmamış.Enes Hoca ile de görüştüğümüzde o “yu’minune bil gayb” sabah “kalpten inanmak,içten inanmak” olduğunu söyledi,bir de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da üç anlam vermiş onlardan birisi de bu onu da görmüş olduk o da çok hoşuma gitti çok iyi oldu.

Bismillahirrahmanirrahim.” Elif,lam,mim.Zalikel kitabu la raybe fih: işte kitap budur,bunda şüpheye yer yoktur”. “Huden lil muttekın: çekinenler için doğruyu gösterir”.O çekinenler kimler? “Ellezine yu’minune bil gayb: bunlar imanı gaybda olanlar”.Yani kalpten içten inananlardır.Çünkü insanın kalbi Allah’tan başka herkes için gaybdır.Geçen hafta ilgili bütün ayetleri okumuştuk.Melekler için de gaybdır,başkaları için de gaybdır.Dolayısıyla imanın gaybda olması gerekir kalpte olması gereki.İnsanın kalbindeki imanı sadece Allahu Teala bilir,bir de tabi o kişi bilir.Öyle olunca hiç kimsenin zorla imana getirilmesi mümkün olmaz.Çünkü insanların kalbinde olanı bilme imkanı yok,kalbe baskı yapma imkanı da yok.Biz ağızıyla ne söylemişse ona itibar ederiz,baskı yaparsınız inanmadığı halde inandım der adamı münafık yapmış olursunuz herhangi bir kar etmiş olamazsınız.Aynı şekilde baskı ile inandığı halde inanmadığını söyleyen kişi için de herhangi bir şey değişmez.Çünkü Allahu Teala o kişiyi de mümin olarak kabul ediyor. “Men kefere billahi badi imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman”.Hahl suresi 16. Sure 106. Ayet 278. Sayfa Burada Allahu Teala diyor ki; “Men kefere billahi ba’di imanihi: kim imanından sonra kafir olursa”.Bu imanından sonra kafir olma meselesi son derece önemli inşallah onu Bakara 6.ayeti anlamaya çalışırken okuyacağız. “illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman: kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan başka”. Baskı yapılmış,baskıdan dolayı inanmadığını söylüyor ama içi imanla dolu bu kişinin herhangi bir problemi yok,çünkü A.Teala onu mümin olarak kabul ediyor.Çünkü iman kalpte olur.Kalpte iman yoksa insan inandım dese de bir işe yaramaz o da münafık olur.Bu sebeple A.Teala “La ikrahe fiddin” demiştir: “din de ikrahın herhangi bir yeri yoktur”. Yani sen istediğin kadar baskı yap,bak işte adam baskı yapmış ben kafirim dedirtmiş Allah kafir saymıyor.Aynı şekilde baskıyla ben müminim dedirtseniz Allah onu da mümin saymıyor.Kalp insanın alabildiğine hür olduğu yerdir.İbadet de öyledir,ibadet için de niyet gerekir,niyetin yeri de kalptir.Siz bir insana zorla ibadet yaptırabilirsiniz,ama onu şeklen yapar,ama kalbinden ona niyet etmeyeceği için o ibadet olmaz.Dolayısıyla dinde baskı olmaz.Bazıları diyor ki; efendim dine girmek için baskı olmaz ama girdikten sonra olur.O zaman “la  ikrahe” kelimesinin hiç bir anlamı yok.Dine ne girişte baskı olur ne çıkışta.Dolayısıyla insanlar din konusunda tam hür olmak durumundadırlar.Fakat her zaman burada şikayet ediyoruz Emeviler zamanında başlayan Abbasiler zamanında kurumsallaşan bir yapı oluşmuş o yapı dini kendi siyasetlerinin bir aleti olarak kullanmaya başlamış,öyle olunca siyaseten yapmak istedikleri şeyi hep dine yaptırmışlar.O zaman kendi arzularına göre bir hukuk,kendi arzularına göre bir akaid,kendi arzularına göre bir tefsir oluşturulmuş maalesef.Şimdi biz onun sıkıntısını çekiyoruz.İşte bu oluşturulmuş din baskının doruğa çıktığı bir din haline gelmiş insanların kafir olma hürriyetleri elinden alınmış.Aslında alınmış falan değil kafir olan yine oluyor da bu defa gizli kafir oluyor açıkça kafirliğini söyleyemiyor.Böyle olunca da islam toplumunda dünya kadar münafık oluşuyor,çünkü kafir olduğu tespit edilirse hemen öldürülüyor.İlgili ayeti kerimeler görmezlikten gelinmiş,bir hadis oluşturulmuş “men beddele dinen faktuluhu” diye “kim dinini değiştirirse öldürün”.O zaman hıristiyan müslüman olunca dinini değiştirmiş oluyor mu? O zaman öldürmek lazım onuda niye dinini değiştirdin diye.İşte bu imanın insanın gaybında olması gerçekten çok muhteşem bir şeydir.Küfür de insanın gaybında yani kalbindedir.Hıristiyanlıkta biliyorsunuz böyle bir şey yok.Yani bugünkü hıristiyanlığı kasdediyorum yoksa gerçek hıristiyanlık elbette böyle olmaz,gerçek hıristiyanlık müslümanlıktır başka bir şey değil.Ama bugün yani bizde nasıl değişmeler omuşsa orada da olmuş Peygambetimiz(sav) “sizden öncekileri karış karış adım adım takip edeceksiniz,onlar bir kertenlele deliğine girseler sizde gireceksiniz” buyurduğu için,hakikaten çok ilginç hıristiyanlarda üçüncü asırdan sonra çok ciddi değişimler olduğu gibi müslümanlarda da üçüncü asırdan sonra çok ciddi değişimler olmuş.İşte onlar dine girmeyi bir tören haline getirmişler,vaftiz ediyorlar vaftiz ederlerse dine giriyor.İnanırsa inanmazsa diye bir şey yok vaftiz etmezse dine girmez istediği kadar inansın.Aforoz ederse dinden çıkmış olur istediği kadar inansın yada inanmasın.Ama iman kalp işidir dendiği zaman kişinin dine girmesine çıkmasına Allah’tan başka hiç kimse karışmaz.Dolayısıyla kişinin müminliğini onaylayacak olan A.Teala’dır kafirliğini onaylayacak olan da odur.Bu tabi çok muhteşem bir inanç.İnsana gereken bütün değeri veren,insanı çok saygın bir konuma sokan bir inanç.Hiç başkasının karşısında boyun eğmesi gerekmiyor.Yanlız Allah’ın karşısında boyun eğer onun dışında dimdik yürür.

Şimdi dersimize devam edelim, “İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu’minun”. Bu Nahl suresi 106. Ayet 278.sayfa burada A.Teala diyor ki; “Men kefere billahi min badi imanihi: Allah’a imanından sonra kim Allah’a kafir olursa” ne demek? :Allah’a olan imanının üstünü örterse. “İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman:kalbi iman ile doluyken baskı altına alınmışsa başka”. “Ve lakin men şeraha bil kufri sadran: kim ki küfre göğsünü açarsa”.”Fe aleyhim gadabun minallah: onların üzerinde Allah’ın gazabı olur”. “Ve le hum azabun azim: onlar için büyük bir azab vardır”. Şimdi şuraya lütfen dikkat edin,bir kere burada yeni gelenlerin dışında hepinizin bildiği bir husus var. “Men kefere billahi: kim Allah’ı örterse” diyelim,değil mi? ” min badi imanihi: Allah’a olan imanından sonra”. Allah’ın affetmeyeceği tek günah neydi? Şirk di. Şirki nasıl tarif etmiştik? Allah’ı ikinci sıraya koymak diye tarif etmiştik değil mi? Allah’ı yok saymak değil.Şimdi şurada şunun arkasında bir şey var siz göremiyorsunuz değil mi? Bunun arkasında bir şey var göremiyorsunuz.Bunu kaldırdığım zaman gözüküyor,şimdi Allah var bu kişinin kalbinde ama onun önünü başka şey ile örttü.Başka şeyi O’nun yerine koydu,Allah ilk sırada olması gerekirken Allah’ı ikinci sıraya aldı başka şeyi onun yerine koydu.Şimdi bu ne oldu? Müşrik oldu.O birinci sıraya koyduğu şeyden ikincisini göstermediği için de ne oldu? Kafir oldu.Peki Allah’a inandıktan sonra kafir olan? Allah’a ne zaman inandı bu insan? Buluğ çağına ermesi sırasında inanmış oldu.Bütün insanlar buluğ çağına erdikleri zaman inanmış olarak buluğ çağına ermiş oluyorlar.Çocuk yaşta iken öyle değil.İşte bu perşembe günü Kütahya’da idik Mustafa Çavdar ile beraber,böyle bir salonda ağızına kadar doluydu.Orada konuşurken şöyle baktım şu tarafta üç tane,daha yeni buluğa ermiş delikanlı oturuyordu belli daha yeni bıyıkları çıkmaya başlamış,henüz çıkmamış.Onları çağırdım kürsünün yanına geldiler,çocuk varmı dedim  bir tane çocuk babası vardı hemen önümüzde.O’na sordum dedim ki senin çocuğun Allah ile ilgili olarak sana soru soruyormu dedim,evet soruyor dedi.Bu çocuklara sordum siz dedim iki yıl önce Allah ile ilgili soru soruyormuydunuz,evet soruyorduk.Peki şimdi soruyormusunuz? Hayır şimdi sormuyoruz.Aynı şeyi Almanya’da da yapmıştım,aynı cevabı vermişlerdi.Almanya’da bir çocuk duruyordu orada O çocuğa sordum yanında da babası var Allah ile ilgili olarak babana soru soruyormusun? Mesela şimdi Yahya’nın Meryemine sorsak,soruyordur ama şimdi kendi meşgul cevap vermez biliyorum,soruyor mu Allah ile ilgili olarak?Bak başlamış işte babası burda babasına sorabiliriz.Şimdi, ne zamana kadar soruyor? Buluğ çağına kadar.Buluğ çağında kesin kanaate varıyor artık sormuyor.Allahu Teala’nın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaati oluyor.İşte geçen hafta da gene kısaca temad etmiştik Araf suresinin 172. Ayetindeki “elestu bi Rabbikum” budur.Buluğ çağına erdiği sırada yani kişinin sırtından zürriyetinin yani zürriyete sebep olan tohumun alınmaya başladığı zaman bu iş kesinleşmiş oluyor.Sorumluluk ne zaman başlıyor? Kişinin sırtından o tohum alınmaya başladığı zaman başlamıyormu sorumluluk? İşte sorumluluk başladığı an her insan Allah’ın varlığı ve birliği konusunda eşhedu diyecek noktaya geliyor.Çünkü “elestu bi Rabbikum” diye soruyor Allahu Teala ona,O da “kalu bela şehidna” bunlar da evet şahid olduk diyoflaf,eşhedu diyecek duruma gelmiş oluyor hepsi kesin bir kanaate varıyor bütün insanlar.Eğitim çağı ne olursa olsun,yetişmişlği ne olursa olsun.Onun için biliuorsunuz biz heryerde konuşurken bir kere hiç herhangi bir konuşmada insanlara Allah vardır inanın falan gibi bir kelime söylediğimi hatırlamıyorum.Mesela kendi açımdan buluğa ermeden Allah vardır diye bir kitap vardı eskiden, o kitabı zevkle okumuştum ama buluğa erdikten sonra yüzüne bile bakmak istemiyordum.Şüphem yok ki bu konuda.

Asıl günah şirk,peki şirkin bir delili var mı? Bak Allah ile ilgili herkes “şehidna”diyor.Şirk konusunda insan “eşhedü” diyebilir mi? Araya koydukları şey,mesela Mekkeliler Allah’ın kızı diyerek ne yapıyorlardı? Melekleri tanrı yapıyorlardı,Allah’tan önce onlara tapıyorlardı,onlardan istiyorlardı.Mekkeliler onu yapıyordu.Peki bunlar konusunda bir bilginiz var mı dendiği zaman ne diyorlardı? Kalktık babalarımızı öyle gördük.Ellerinde bir delil yok.E bugün hıristiyanlar İsa’ya tanrı diyorlar,neye göre yanrı diyorlar? Kalktık babalarımızı öyle gördük,o şekilde diyorlar hatta 3. Asırda biz bu işi yaptık diyorlar.O zamana kadar öyle birşey yoktu.Allah konusunda herkes ittifak halinde.Ne kadar insan varsa hepsi aynı Allah’a inanıyor.Yok efendim hıristiyanın Allah’ı,yahudinin Allah’ı öyle birşey yok herkes aynı Allah’a inanıyor.Bütün dünyada her insan aynı Allah’a inandığı için,aynı Allah’ı var ve bir kabul ettiği için,inanma kelimesi belki yanlış olabilir çünkü inanmak güvenmeyi gerektirir.Allah’a güvenmiyolar aslında,Allah’a güvenmedikleri için araya başkalarını koyuyorlar.Allah bir yanlışlık yapmasın diye araya başkalarını koyuyorlar.Şimdi mesela burada bizim için çok ilginç bir örnel olarak hıristiyanları şey yapabiliriz.Hıristiyanların Allah inancını bugünkü papanın kitabından okuyalım; “Allah birdir,O’ndan başka tanrı yoktur”.Bakın ondan başka tanrı yoktur ne demek? La ilahe illallah demektir.Şimdi bu işlerin lafı önemli değil,içini nasıl dolduruyorsun kardeşim! Asıl mesele o.İçini nasıl dolduruyorsun? “O gerçeğin kendisidir.Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır.Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O dur.O insanlara yakındır,her şeyi bilir het zaman vardır.Varlığının başı ve sonu yoktur.Her şey varlığını O’na borçludur.Sahip olduğumuz herşey ondan gelmektedir.O kendiliğinden var olandır.” İtiraz edilecek bir taafı var mı? Şimdi hıristiyanın inandığı Allah ile bizim inandığımız Allah arasında bir fark var mı? Aynı şey,hiç fark yok.

Mesela bir de Taoistlerin Allah inancına bakalım Taoist dediğimiz zaman kimler giriyor buna? Hindistan’dan Japonya’ya kadar herkes.Diyorlar ki; onlar Tao diyorlar Allah yerine Tao diyorlar.” tabiat düzeninin idarecisi” biz ona nediyoruz;” melikus semavati vel ard” öyle diyoruz değil mi? “her şeyin üstündeki yaratıcı kudret” aynı şeyi söylemiyormu? “hürmet ve ibadet edilmesi gereken yüce hükümdar,kainat düzenini O kurmuştur,O uludur,yücedir.Yerdeki insanlara hükmeder.Kötüler çoğalınca hükmü.amansız olur.Ölmek ve dirilmek şeref ve zenginlik O’nun takdirindedir.” Yani O öldürürse ölürsün,o diriltirse dirilirsin,O şeref verirse şerefli olursun,O zenginlik verirse zengin olursun. “O ezelidir,ebedidir.Heryerde vardır,nasıl olduğu bilinmez”. “Ma hatara bi balik Allahu gayrı zalik: aklına ne gelirse gelsin Allah o değildir”. “Leyseke mislihu şey’un: O’na benzer bir şey yoktur”. “O’nu zihninde resmetmeye kalkan kaybeder.Yaratılmamıştır,her şeyi yaratan O’dur.Değişmez.Her zaman vardır,her zaman hazırdır.Her şeyi açıkça görür ve bütün işlerde insanlarla beraberdir”. “Ma huve maekum beyne ma kuntum” bütün bunlar kuran ayetleriyle birebir örtüşmüyor mu? O zaman kim diyebilir ki müslümanın inandığı Allah ile Çinli’nin,Tibetli’nin ondan sonra Koreli’nin yada Japonun inandığı Allah farklıdır diyebilir mi insanlar? Denebilir mi,işte buyrun.Peki şimdi bütün bunlar Allah’a inanmış insanlar,niye?Çünkü bu elestu bi rabbikum olayı hepsindr olmuş.Hepsi Allah’ı aynı şekilde algılıyor.Peki hata nerede? Bütün hata Allah ile kendi aralarına aracılar koymaktır.Bak neredeyse O bizimle beraberdir diyor değil mi? Peki neredeysen O seninle beraberse daha başkalarını niye araya sokuşturuyorsun? İşte hıristiyan,diyor ki.Allah’tan başka ilah yoktur diyor,o zaman İsa’ya niye ilah diyorsun? Kutsal Ruh’a niye ilah diyorsun? İkisi birden doğru olabilir mi? Onun için Allahu Teala tüm kafirlere yalancı demiştir.Küfür aslında yalancılıktır.Bile bile yapılan şeydir,işlenen suçtur küfür.Peki şimdi anlayabildik mi bu ayeti? “Men kefere billahi min ba’di imanihi: imanından sonra kim Allah’a kafir olursa” yani Allah inancının üstünü örterse.Demek ki bi kere her insanda bu iman, eşhedü diyecek seviyede her insanda Allah inancı oluyor.Allah inancı olmazsa olmaz birşey.Peki peygambet inancı nezaman getekiyor? O peygamber gelir mucizesini göstetir kendinin Allah’ın elçisi olduğunu ıspatlar o zaman o kişiye inanma görevi doğar.Peki böyle bir peygamber gelmemişse?En çok sorulan sorulardandır,geçende bir talebe hocam diyor ben bir müslüman anne babanın çocuğu olmasaydım bir katolik ailede doğsaydım ve beni de kilisye yada manastıra gönderselerdi şu anda benim ayrıcalığım ne o zaman suçum ne olurdu diyor.Şimdi buna cevap vermek kolay mı zor mu?bu şeye göre.Sen manastırda da olsan katolik kilisrsinde de şurda da burda da dürüst isen yalancı değilsen doğru inançtan sapmazsın kardeşim.Kabenin yanında en iyi islami eğitimi görmüş olsan da en iyi ailenin çocuğu olsan da eğer yalancıysan yolunu bulamazsın hiç kusura bakma.Peki insan niye yalan söyler? Bir takım menfaatleri için yalan söyler,o menfaatler olmasa niye yalan söylesin ki.O zaman sen kendi menfaatlerini dine tercih ediyorsan dünyanın neresinde olursa olsun,eğitimin ne olursa olsun yoldan çıkarsın.Ama şahsi menfaatlerini dine tercih etmiyorsan dünyanın neresinde olursan ol yoldan çıkmazsın.O zaman imtihan konusunda insanlar arasında bir eşitsizlik var mı? Yok.Görmüyormuyuz eğitim seviyesi ne olursa olsun sırf dünyalık kaygısından dolayı dinini çiğneyen insanları görmüyormuyuz? Dini ikinci sıraya atan öbürünü birinci sıraya alanları görmüyrmuyuz? O zaman ” illellezine keferu: örtenler” neyi? İmanlarını örtenler.Bunların kalplerinde iman var,ama örtüyorlar üzerini.Kalplerinde iman olduğu için örtmenin bir fayda vermediği zaman da Allah,Allah demeye başlıyorlar.İşte batmak üzere olan gemide artık fayda vermiyor örtmek hemen Allah Allah demeye başlıyor,zaten var olmayan şey değil ki.O zaman burada duruyor,iyi bir rüzgar attı,şimdi bardak gözüktü.Ama biraz sonra tehlike geçince adam tekrar getirir örter.Onun için kenara çıktığı zaman kurtulduğu zaman, gemi batmati tehlikesi geçirdiği zaman sadece Allah’a sığınır kenara çıktığı zaman büyükler kurtarmış olur onu.Öyle olmuyor mu? Şimdi,bir kimsenin anası ve babası müşrik olsa öyle bir toplumda doğup.büyümüş ki o toplumda puta tapmanın dışında hiç bir şey yok,kimse gelipte doğru dini anlatmamış.Peki bu kişi mümin olarak ölebilir mi? Ölebilir.Peki delili var mı? Delilini okuyalım şimdi hep beraber biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak için okuyalım,hepiniz biliyorsunuz. Araf suresi 172.ayeti açıyoruz .Sayfa da 172 imiş Yahya anlamış nereyi okuyacağımı sayfasını da seçmiş sayfa da 172. Şimdi burada bazı yerleri hızlı geçeceğim diyor ki Allahu Teala; “Ve iz ehaze rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyyetehum: Adem oğullarından (ki Adem kızlarıda buna dahildir) sırtlarından zürriyeti aldığı zaman”.Yani buluğa erdikleri zaman.Buluğa ermeden ölene kadar zaten vücut tohum üretmeye devam eder. “Ve eşhedehum ala enfusihim: kendilerine karşı onları şahit tuttuğunda”.Ne diye şahit tutuyor ” E lestu bi rabbikum: sizin Rabbiniz değilmiyim”. “Kalu bela şehidna: evet şahid olduk diyorlar”. İşte onun için bu gayba iman değil şahit.Allah’ı gözünle görüyormusun?Evet akıl gözümle görüyorum baş gözümle değil akıl gözümle görüyorum.Bütün insanlar böyle sadece ben değil.Peki neden C.Hakk her insanı böyle yapmış,çünkü insanlarda affetmediği tek günah şirk.Onun için herkesi C.Hakk senin Rabbin benim diye,niye Rabb? Çünkü herşeyin sahibi boyun eğmem için Ona muhtaç olmam lazım.Muhtaç olmadığım kişiye niye boyun eğeyim değil mi? Rabb olduğu zaman her şeyin sahibi beni benim de sahibim öyleyse Ona boyun eğmem gerekir,onun için Rabb.Senin Rabbin değilmiyim?Evet,şahid oldum buna der,eşhedu der “Entekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin”.Şimdi kıamet günü bu insan asıl imtihanı şirkten vermeyecek mi? Ya Rabbi ben senin varlığından habersizdim bilmiyordum ki diyemezsin diyor Allah.Ben seni öyle kesin bir şekilde bu bilgiye ulaştırdım ki herhangü bir öğretmeme gitmeme lüzum yok,istersen o putperest tapınağında görevli ol hiç farketmez.Sen bu konuda kesin bilgiye sahipsin. “Evtekulu: şöyle de diyebilirdin ahirette”. “İnne ma eşreke ebauna min kablu: daha önce şirki babalarımız koşmuş”.Kalktık herkes puta tapıyor bizde taptık ne bilelim diyemezsin.Çünkü o putların birşey olmadığını ama Allah’ın herşey olduğunu kesin olarak öğrendin,ben bunu sana öğrettim. “Efe tuhlikuna bima fealel mubtilun: imanlarını iptal eden bu insanların yaptıklarından dolayı yada hakkı batıl gösteren insanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin”.Ne yapalm biz onlardan neyi gördüysek onu yaptık diyemezsiniz çünkü kendi kanaatiniz Allah’ın varlığı ve birliği konusunda kesin kanaate vardınız.Öbürlerinin ilahlığı konusunda herhangi bir kanaatiniz yok.O zaman o suçu bile bile işlediniz cezasını çekeceksiz.Şimdi Enam suresinin 82. Ayetini açıyoruz 137.sayfa ” Ellezine amenu: o kimseler ki inanmışlardır”.”Ve lem yelbisu imanehum bi zulmin: imanlarına zulmü karıştırmamışlardır.” Zulüm ne? Şirk yani yanlış yapmamışlardır imanlarına karşı.İmanlarının üstünü zulüm ile örtmemişlerdir. ” Ulaike humul emnu: güven onlar içindir”. “Ve hum muhtedun: onlar yola gelmişlerdir”. Peygamber yoksa sadece Allah’a inancak bu herkes için söz konusu,peygamber varsa peygamber de peygamberliğini de ıspatlayınca kesin kanaate varacak,bu defa O’na da onun getirdiklerine de inanacak .Şimdi son olarak Ali imran suresinin 106.ayetini açıyoruz.62.sayfa. “Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuuuh: bir kısım yüzlerin kara bir kısım yüzlerin ak olduğu günde”.Hangi gün o? Kıyamet günü.Ak olanlar nereye gidiyor? Cennete gidiyor,karaolanlar cehenneme gidiyor. “Fe emmellezinesveddet vucuhuhum: yüzleri kara olanlar onlara şöyle denecektir”. “E kefertum ba’di imanikum: imanınızdan sonra kafir mi oldunuz”. Yani imanınızı başka birşeyle mi örttünüz. O başka şey de dünyalıktır başka hiç bir şey değildir. “Fe zukul azabe bi ma kuntum tekfurun: o zaman örtmenizin karşılığında azabıtadın”.Demek ki imanını küfürle örtmeyen insanların cehenneme gitmesi diye bir şey sözkonusu değildir.Yani hiç kimse ya bilmedem C.Hakk beni cehenneme sürüklüyor diyemez.İnandıktan sonra kafir olmuş olması lazım.İmanın ne olduğunu iyice kavramış olması lazım,sonra başka bir şeyi onun önüne geçirmesi lazım.O başka şey de tamamen dünyalıktır.Dünyalık arzusuyladır başkabir sebeple değil.O da öyle bir nokta ki insanın en zayıf noktası.Zaten Allahu Teala imtihanı böyle yapar,en zayıf noktadan yapar.Orada da İbrahim suresinin 3. Ayeti,sık sık onu son zamanlarda okuyoruz.254. Sayfa 3.ayet. Burada kafirleri Allahu Teala nitelerken diyor ki; ” ellezine yestehıbbunel hayated dünya alel ahira: dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir”. İşte dünya hayatını ahirete tercih ettiği için bile bile başka şeyleri Allah’ın önüne geçirir.Ve kendisini de o kadar kolay kandırır ki,ondan sonra ne yapar “Ve seddune an sebilillah: dünyayı ahirete tercih etti Allah’ın yolundan şöyle sıvışmaya başlar”. “Ve yudusuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca: isterki onda ufak tefek yamukluklar olsun”. Yani o dini kendine uydurmak ister kendi dine uymak istemez çünkü dünyalık.Onun istediği dünyalık,Din onun istediği dünyalığı vermiyor.Evet dünyalık elde edebilirsin ama dürüst olacaksın,o dürüst olmak istemiyor.

Peki mümin kim? İşte her insanın kalbinde Allah inancı olduğu için insanlar kendilerini hep Allah inancı ile aldatırlar.Ondan dolayı Allahu Teala derki;”Ve la yagurrennekum billahil garur: o çok aldatan sizi Allah ile aldatmasın”( FATIR 5). Zaten bizim müslümanlar da öyle bir din tarifi yaparlar ki o insanların aldanmaması mümkün değil.Tevhid inancını nasıl tarif ederler,Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak derler değilmi?Varlığına ve birliğine..hangi kafirle konuşsam bakacak ben Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum zaten,öyleyse bende iyi adamım bende cennetliğim der.Bak işte Papa’nın kitabında okuduk,Allah vardır ve birdir O’ndan başka ilah yoktur diyor mu? Taoistlerin kitaplarından da okuduk,onlar da Allah vardır ve birdir diyor,ne oldu hepsi de cennete..Mekkeli müşrikler iki tane Allah vardır mı diyor? “Ve la yegurrennkum billahil garur: o çok aldatan sizi Allah ile aldatmasın.Peki araya konan ne?İsa(as)’ı nasıl araya koymuş hıristiyanlar bakalım.Diyor ki; İsa babanın elçisidir.Bu baba diyor Allahu Tealaya,baba demesinin sebebi de o sizin bildiğiniz baba değil diyor.”Allah’ın baba olarak adlandırılması herşeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır”.”Yoksa Allah ne erkektir nede kadın Allah Allah’tır “diyor. Öyle söylüyorlar.Şimdi,katoliklere göre İsa babanın elçisidir.Baba derken Allahu Teala’yı kasdettiklerine göre Allah’ın elçisidir demiş oluyor değil mi? Biz ne diyoruz? Aynısını söylüyoruz.”Baba Onu kutsal ruh ile mesh etmiş rahip,peygamber ve kral yapmıştır”.Bizde mesih diyoruz,mesh edilmiş rahip,peygamber ve kral denmesi,peygamber tamam,rahip ve kral denmesinde bir sakınca yok.Din adamı manasına,kral da yetki verilmiş demektir sakınca yok orada.”O kendiliğinden bir şey yapamaz”. “ve ma yentıku anil heva” ayeti kerimesi gibi; kendiliğinden konuşmaz” (FATIR 3).Her şeyi kendisini gönderen Baba’dan alır”. “İn huve illa vahyin yuha: söylediği kendine yapılan vahiydir”(FATIR 4). bakın ne kadar uyuyor görüyormusunuz.Şu andaki papanın bir heyetle birlikte yazdığı ve bugünkü katolik kilisesinin din ve ahlak ilkeleri diye kabul ettiği kitap.Şimdi O,işte burda C.Hakkı ikinci plana atıyor.Bakalım,”şimdi o babanın yanında hıristiyanların avukatlığını yapıyor”.Hani Allah nerede olsan seninle beraberdi,herşeyi biliyordu, ne oldu? Demek ki bilmiyor avukatlık yapıyor.Allah haşa bir yamukluk yapmasın diye orada milletin hakkını savunuyor.”Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır”.Lehine aracılık ne demek? Allah’ın karşısında bunları koruyor.Demek ki Allah bir yanlışlık yapacak koruyor.Demek ki Allah’tan daha merhametli,demekki Allah’tan daha yakın onlara, ne oldu?  Hani Allah’ın elçisiydi? “Allah’ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır.Kendisinin aracılığıyla kendisine yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter”. Bu gücü kime karşı gösteriyor? Allah’tan daha güçlü demek ki,e ne oldu şimdi? Onu kurtarmaya gücü yetiyorsa bu insanlar İsa dururken Allah’a yalvarırlar mı?Ne oldu şimdi? Bak Allaha inançlarının olduğunu gördük değil mi? Ne oldu şimdi İsa’yı birinci plana koydu ve tanrılaştırdı.Peki İsa’nın tanrılığına dair deliln varmı dediğin zaman yoktur fiyor,onu biz tanrı yaptık diyor.Kardeşim bu akıl ve mantık işimi?Onun için C.Hakk bütün kafirlere yalancı diyor,Allah’ın sözü bu bizim değil.

Mesela Taoistlerde de meleksi üstadlar vardır.Bak diyor ki; “Gaybı bildiğine inanılan bilgeler”.Gaybı biliyor,bizim bazı kimseler falanca kalbi bilir demezler mi? Kalpte tasarrufu vardır söylemezler mi? Tam bunun tercümesidir başkabir şey değil.Dikkatle dinleyin bu Hint ve öteye kadar olan dinlerden geliyor. “Gaybı bildiğine inanılan bilgeler ölümsüzler” ölümsüz,öldüğüne inanıyorlar mı? Ne diyor; “veli öldüğü zaman kınından çıkmış kılıç gibi olur,daha çok iş yapar”. Aynı ifadeler dikkat ediyormusunu. “Bunlar aracılığıyla ölümsüz olunur”. Fenafillah diyorlar ya.Fenaya erilir yani.”Fenayı taama ulaşılır.Bunlar ilahi varlık ile insan arasındaki aracılardır”. Yani Allah ile insan arasındaki aracılardır diyor.Onun için burda rabıta da vardır.Rabıta da aynen var burda.Sizde kitap var okursunuz.”Bunlar kapılarının önüne çıkmadan evreni bilir pencereden bakmadan gökyüzünü görürler.Gitmeden bilir,bakmadan görür,yapmadan başarırlar.Bu meleksi üstadlar bulunamazlar,kayıp olanları onlar bulurlar.Kabul edildin,edilmedin hikayelerini bilirsiniz.”Bundan sonra yüksek feraset ve temyiz erdemi yardımıyla ilahi mülk ile bağlantı kurulduğunda nihayi manevi hakikatlerin nakli de peşinden gelecektir.Bu tüm meleklerin ilahi mülke giderken izledikleri yoldur”. Ve devam edip gidiyor.İşte şimdi bütün bunlar insanların kendi hayallerinde ürettikleri tanrılardır.Bunlarla kendi aralarında bir birlik oluştururlar,ve o şekilde Allah’ı ikinci plana atarlar.İşte kafir bu. “İnnellezine keferu” şimdi ayeti anlamaya başlayalım.”İnnellezine keferu:kafir olanlar”, yani “imanlarını örtenler”. “Sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum: onlar için farketmez ister uyar ister uyarma” o bilinçli olarak bunu yapıyor zaten,biliyor gerçeği senin uyarıp uyarmamanın ne önemi var ki zaten bilyor. ” la yu’minun: inanmazlar”.İnanmaya niyetleri yok bunların. “Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem’ihim ve ala ebsarihim gışaveh”. “Hateme” Allah onları neticelendirir.Yani eğer böyle devam ederlerse sonuçları şu olur.Bu hatim varya mühür,belgenin sonuna vurulur biliyorsunuz,belgenin başına vurulmaz ortasına da vurulmaz sonuna vurulur.Peygamberimize ne deniyor? Hatemül Enbiya niye? Peygamberlik onunla bittiği için.Bunlar böyle giderlerse neticeleri o olacaktır.Ama istedikleri an tevbe kapısı açıktır.Bunların kendilerine kalmış tavırdır,ne zaman doğruyu tercih ederlerse kapı açıktır. “Hatamallahu ala kulubihim: bunların kalpleri üzerinde Allahu Teala yeni bir yapı oluşturur”. Yani bunlar yeni bir huy kazanırla.Nasıl bir huy? Tıpkı firavunun huyu gibi bir huy kazanırlar.Şimdi 27.surenin Neml  14. Ayetini açalım o huy nasıl kazanılırmış görelim. 377.sayfa. Küfüre cahad denir.Yani bile bile inkar.İşte bu şeyin üstünü örtmek gibi bile bile örtüyor. ” Ve cahadu biha:firavun ve hanedanı Musa(as)’ın peygamberliğine inanmak istemiyordu.O kadar mucizelere rağmen inkara yöneldiler,bile bile inkar ettiler “vesteykanet ha enfusuhum: ama içleri kesin olarak Musa(as)’ın Allah’ın peygamberi olduğuna inanıyordu.Peki içten kesin olarak Musa(as)’ın Allah’ın peygamberi olduğuna inanmak iman sayılmaz mı? İman değil mi? Peki niye bu kafir? İşte ” illellezine min keferu bi imanihim: inandıktan sonra kafir olma meselesi bu işte.Kesin olarak biliyor ki Musa ve Harun(as) Allah’ın peygamberi, o mucizelerden sonra hiç şüphesi yok.Peki neden inkara yöneldi? “zulmen ve uluvva: zalimlik yaparak ve üstünlük taslayarak”. Yani bunlar kim oluyorda bizim karşımıza gelip bize nasihat çekiyor bunlar bizim kölelerimiz değil mi? Sen kimsin ya sen benim yanımda çalışan adam değilmisin? Sen falanın oğlu değilmisin? Sen kimsin ya gelmiş konuşuyorsun.Hep budur insanı batıran,hep bu batırır insanı.Anlamadığı için değil zalimliğinden ve üstün olmak arzusundan dolayı,yoksa gerçeği gayet iyi biliyordu.”fenzur  keyfe kane akibetil mufsidin: bak bakalım bu fesatçıların sonu ne oldu” diyor. Şimdi bu kişinin karakterini düşünün,gerçeği bütün çıplaklığıyla biliyor fakat kabul etmiyor.Bu kişi ilk önce kendisiyle çelişmez mi? İnandığı halde yok diyor yanlış yapıyorsun.Yalan söyleyen insanların karakteri nedir? Kendi kendisiyle tutarlı değildir değil mi? Kendisine karşı saygısını kaybeder.İşte bunlarda yeni bir yapı oluşur.O kalbi kendilerine çevirmeye başlarlar,kalp zaten dönen demektir,döner o tarafa doğru.Artık gözleri gerçekleri görmemeye başlar,kulakları gerçekleri işitmemeye başlar Allahu Teala da onların bu yaptıklarını onaylar. Dönmek istersen kapı açık,firavuna da açık hiç kimseye kapalı değil.Ama yeter ki vaktini geçirme. “Sevaun aleyhim: onlar için farketmez” diyor,çünkü onlar firavun bilmiyormu? Gayet iyi biliyor ama zalimlikten vazgeçmiyor,üstünlükten vazgeçmiyor onun için inanmıyor,gerçeği bilmediğinden değil ki. Ondan dolayı “sevaun aleyhim: onlar için farkegmez”.”E enzertehum emlem tunzirhum: ister onları uyarmış ol ister olma”. ” la yu’minun: karar vermişler inanmazlar”. “Hatamallahu ala kulubihim: Allah onların kalpleri üzerinde”,” Ve ala sem’ihim:kulakları üzerinde birtakım izler oluşturur” artık bunlar yeni yapı yeni bir huy kazanır bunlar.”ve ala ebsarihim gişaveh: gözlerinin üzerinde de perde vardır”.Gerçeği gözünün içine de soksan görmek istemediği için görmez. “Ve le hum azabin azim: onlar için büyük bir azap vardır”. Peki firavunda bu iman vardı bu imanı niçin örtüyordu,zalimliğinden dolayı,zulme devam etsin diye.Ve üstünlük onda olsun diye.Peki boğulmaya başladığı zaman artık kime zalimlik yapabilir? Üstünlüğü kaybetmiş olmuyor mu? Artık kafir olmasının sebebi ortadan kalkmıyor mu? O zaman ne diyor? Yunus 10.sure 218.sayfa “Ve cavezna bi beni israilel bahr: İsrsil oğullarını o denizden geçirdik”.” Fe etbeahum fir’avnu ve cunuduhu: arkalarından firavun ordusuyla birlikte takip etti”. Gözü öyle dönmüş ki gözü.hiçbir şey görmüyor.Denizin içine dalıyor gözü görmüyor.Niçin böyle yapıyor? ” Bagyen ve adven: onlara hakim olmak için ve düşmanlık etmek için”.”zulmen ve uduvva” nın değişik ifadesi. “Hatta iza edrekehul gareku: o boğulma ona iyice geldiği zaman”. Artık kime zalimlik edeceksin boğuluyorsun,kime üstünlük taslayacaksın?Artık örteceği şeyler ne oldu, örtüler kalktı gerek yok artık.O zaman ne dedi ” Kale amentu: inandım” neye “Ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu israile: israiloğullarının inandığı ilahtan başka ilah yok”. Bunu sen zaten biliyordun.Şimdi kafiri iyice anladık mı,kafirinne demek olduğunu.Bunu sen zaten biliyordun.Ama öyle bir zamanda iman ediyorsun ki karşı tarafa zulüm yapma imkanın yok. “Ve ene minel muslimin: ben Allah’a teslim olanlardanım dedi”(YUNUS 90) istersen olma  zaten herşey bitti.C.Hakk ne diyor “al ane: şimdi mi?” .”Ve kad aseyte kablu: daha önce isyan etmiştin”,”ve kunte minel mufsidin: fesatçılardan oldun”(YUNUS 91) tevbe zamanını geçirdin halbuki bir iki saniye önce tevbe etseydin kabul edilirdi.Kurtuluş ümidin olduğu zaman tevbe etseydi kabul edilirdi. Demek ki her insan ne durumda olduğunu gayet iyi bilir,sakın ama sakın şeytan Allah ile aldatmasın.Allahu Teala müminleri şöyle tarif ediyor; Hucurat suresinde “innemel mu’minun: müminler sadece şunlardır”;” ellezine amenu billahi ve rasulihi: Allah ve rasulüne inanan,güvenen”,”sümme lem yertabu: ve şüpheye düşmeyen”,”ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fisebilillah: mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir”. Bütün olumsuzluklara göğüs gerendir,malını da canını da o yola koyacak ki gerçekten Allah’ı birinci sırada tuttuğunu göstersin.Allah’ı ikinci sıraya koyduğu zaman iş bozuluyor “Ulaike humussadikun:işte iddasında doğru olanlar onlardır” .Hucurat suresi 15. Ayet

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
756 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
757 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007