Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı)

1 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A. BAYINDIR: Bugün Nisa suresinin 24.ayetindeyiz. Bu ayet vesilesi ile muta nikahı diye bilinen cinsel birlikteliğin dini hükmü üzerinde duracağız. Önce ayeti okuyalım. Bu ayetin doğru anlaşılması için 23.ayetle birlikte okumamız gerekir. Burada diyor ki Allah; NİSA, 23.. Ayet: Hurrimet aleyküm ümmehatüküm: analarınız size haram kılındı”. Ne demek? Analarınızla evlenmek, nikahlanmak haram kılındı. Zaten bir önceki ayette “ve la tenkihu ma naekaha abaukum” diye nikahtan bahsedildi. “Babalarınızın nikahladığını nikahlamayın”, dolayısıyla burada da “hurrimet aleykum nikahu ummuhatikum” demiş oluyor arap dili yapısı içerisinde. “Annelerinizi nikahlamanız”, “ve benatüküm: ve kızlarınız haram kılındı”yani kızlarınızla nikahlanmanız “ve ehavatüküm: kız kardeşleriniz”, “ve ammatüküm: halalarınız”, “ve halatüküm:teyzeleriniz”, “ve benatül ehı: erkek kardeşlerinşzin kızları”, “ve benatül uhti: kızkardeşlerinşzin kızları”, “ve ümmehatükümüllatı erda’neküm: ve sizi emzirmii olan annelerinizin size haram kılındı” “ve ehavatüküm miner radaati: süt kızkardeşleriniz”. Geçen hafta süt konusuma gireceğiz demiştik unutmuşuz. Aklımızda olsun da o konuyu inceleyelim. “ve ümmehatü nisaiküm: eşlerinizin anaları size haram kılındı”, “ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm: bakımınızda olan üvey kızlarınız”, “min nisaikümüllatı dehatüm bihınne: kendileriyle gerdeğe girdiğiniz eşlerinizden olan üvey kızlarınız da haram kılınmıştır”, “fe il lem tekunu dehaltüm bihinne: eğer onlarla gerdeğe girmeden ayrılmışsanız”, “fe la cünaha aleyküm: evlenmenizde bir günah yoktur”, “ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm: sizin soyunuzdan gelen oğullarınızın eşleri de size haramdır”, “ve ne tecmeu beynel uhteyni: iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da”, “illa ma kad selef: daha önce olmuş ise” onları boşamanız gerekmez demiş oluyor, “innellahe kane ğafurar rahıyma: Allah gafur ve rahimdir”. Allah bağışlar ve ikramda bulunur.

NİSA, 24.. Ayet: Vel muhsanatü minen nisai: evli kadınlar da size haram kılınmıştır”. Bir erkek ikinci bir kadınla evlenebilir ama bir kadın ikinci bir erkekle evlenemez. Çünkü kadının ve erkeğin yapısı farklı olduğu için başka şekilde olması mümkün değil. “illa ma meleket eymanüküm: ancak hakimiyetiniz altındaki kadınlar hariç”. Hakimiyetiniz altındaki kadınlar yani esir almış olduğunuz kadınlar evli de olsalar o esirlik onların evliliklerinin bitmesi demektir. İddetlerini beklerler, sonra onlarla evlenebilirsiniz. Esir kadınlarla evlenebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Muhammed suresinin 4.ayetinde Allah esirler için 2 yol açmıştır. “İmma mennen badu ve imma fidaen” esir alındıktan sonra ya karşılıksız serbest bırakılırlar. Esir kadın karşılıksız serbest bırakıldı da evine döndüyse zaten onunla evlenmek söz konusu değil. Ama bir de “imma fidaen” fidye alarak onları serbest bırakırsınız diyor. Bir kadının fidyesini eğer memleketinden göndermiyorlarsa onun esirlikten kurtulmasının en kestirme yolu evlenmesidir. Savaş ortamında eşi kendisini bırakmış sahip olamıyor: böyle bir durumda bu kadın kocasından ayrılmış sayılıyor esir edildiği andan itibaren. O zaman iddetini bekliyor. Eğer yanında bulunduğu kişi ile evleniyorsa evlenmesi ile birlikte hürriyetine kavuşuyor. Bir başkası ile evleniyorsa ondan mihrini alıyor, eksik kalan kısım için de çalışıp kazanabilir yada eşi ile birlikte eksik kalan kısmı ödeyip hürriyetine kavuşma imkanı elde etmiş olabilir. Bütün bunlar yoksa da zekatlardan ve diğer sadakalardan aldığı yardımla da hürriyetine kavuşmuş olabilir. Yani bu evli olarak esir düşmüş kadınlara tanınan bir hak. Çünkü bu kadınlara hiç bir şekilde zorla evlenme diye bir şey yok. Tamamen kendi rızalarıyla arzu ederse evlenir. Hür kadınların evlenmesi ile esir kadınların evlemesi arasında herhangi bir şekil farkı yok. Burada sadece onların savaştan önceki eşleri ile ilgili medeni halleri bu şekilde düzeltilmiş oluyor. . “kitabellahi aleyküm: bunlar Allah’ın size yazdığı şeylerdir”. Allah sizin için böyle yazmıştır. Buraya kadar anlatılan kadınlar size haramdır. “ve ühılle leküm: sizin için helal kılınmıştır”, “ma verae zaliküm: buraya kadar anlatılan kadınların dışındakilerle evlenmeniz size helal kılınmıştır”. Bir şartla: “en tebteğu bi emvaliküm: onları mallarınızla vererek talip olacaksınız”. Karşılıksız değil. Çünkü kadınlar evlenirken mihir alırlar. Sistem ona göre kurulmuştur. Ama “muhsıniyne: namuslu olmanız şartıyla”, “ğayra müsafihıyn: ve zinaya gitmemeniz şartıyla”. Yani namuslu olacaksınız ki  bu kadınlarla evlenebilesiniz. Bu, erkeklerle ilgili bir şart. “femestemta’tüm bihı minhünne” nikahlandınız, o kadınlardan yararlandınız “fe atuhünne ücurahünne ferıdah: mehirlerini tam olarak verin”. Biliyorsunuz bir kadınla bir erkek evlenir, hiç gerdeğe girmeden ayrılabilirler. Gerdeğe girmeden ayrılanlar da iki türlü olur. Bir: mihir belirlenmiş olur. Eğer mihir belirlenmiş ise Bakara suresinin 237.miydi? Oraya göre mihir belirlenmişse mihrin yarısını vermek gerekir. Evet 237 imii. Eğer belirlenmiş ise belirlenen mihrin yarısını vermek gerekir. Gerdeğe girmeden ayrılmışsa. Mesela burada “min kabli en temessuhunne” diyor “onlara dokunmadan eğer ayrıldıysanız” diyor. Temessuhunne ile istimta arasında da bir benzerlik var. Yani kadın kendisini kocasına teslim etmiş ama koca ilişkiye girememiş olabilir. Burada da girmiş kabul edilir. Çünkü kadın kendi görevini yapmış. Ondan dolayı burada temessuhunne kelimesi kullanılmış. Onlara dokunmak ifadesi. Eğer mihir belirlenmiş ise gerdeğe girmeden boşama olmuşsa mihirin yarısı. Mihir belirlenmeden nikah kıyılmış, yine gerdeğe girmeden boşanma olmuşsa o zaman da mihir misli yarısı yani o kadının emsalinin yarısı. Çünkü “bil maruf” ifadesi kullanılıyor burada.BAKARA, 236.. Ayet: “…ve mettiuhünn* alel musiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh* metaam bil ma’ruf” yani zengine kendi ölçüsüne göre, fakire kendi ölçüsüne göre marufa göre bir yararlandırma. Demek ki o kadınlarla ilgili oluşmuş olan bir maruf bir doğru bilgi ki evlenen erkeğin maddi durumuna göre mihir belirlenir. Bu ayetlere baktığımız zaman mihri mislin yarısı kadar verilmesi gerektiği anlaşılıyor. Pekü ne zaman mihir tehekküd eder. Yani fıkhi ifadesiyle. Bir insan ne zaman evlendiği eşine mihri tam olarak vermek zorunda kalır? Nisa suresinin 24.ayeti onu anlatıyor. “femestemta’tüm bihı: nikahla yararlandınız mı eşinizle”, “fe atuhünne ücurahünne: kesilmiş mihri onlara verin”. Tabi nasıl kesmişsiniz. Peşin vermek üzere anlaştıysanız peşin verirsiniz. Vadeli olarak anlaştıysanız vadeli verirsiniz. Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli ise ona göre verirsiniz. “ferıdah: nasıl kesilmişse”. Mefrud olarak. Ne kadar kararlaştırılmışsa onu tam olarak verirsiniz diyor. Dolayısıyla bir kişinin bir gece bile beraber kalsa eşi ile ertesi gün ayrılma olsa tamamını vermesi gerekir. Bir gece ile bir ömür boyu beraber kalma arasında bir fark yok mihir açısından. “ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah”. Bir mihir belirlediniz, şu kadar mihir ödeyeceğiz dediniz. Erkek baktı ki bana biraz fazla geliyor. Eşine dedi ki bunu biraz aşağıya indirsek. Karşılıklı rıza ile aşağıya indirirsiniz. Yada kadın dedi ki bu bana az oldu biraz arttırırmısın? Karşılıklı rıza ile artırılabilir. Yani o mihiri belirlemiştik, inmez çıkmaz diye bir şey yok. Karşılıklı rıza ile arttırılır yada azaltılabilir. “innellahe kane alımen hakıma: Allah bilir ve doğru karar verir”. Burada tamameb evlilik ile ilgili hükümler geçerlidir. Geçtiğimiz üç haftanın cumartesi derslerini takip etmiş olanlarınız çok iyi bilecektir: sünni ve şii mezheplerde kurana yüzde yüz aykırı olmasına rağmen bunların yüzde yüz ittifakı ile esirlerin öldürülebileceği, köle yada cariye yapılabileceği konusunda ittifak varıdır. Yine kurana yüzde yüz aykırı olmasına rağmen bazı hadisler uydurularak da oluyor ki bunda fazlaca da bi hadis yok. Esir kadınların cinselliğinden yararlanılabileceği konusunda da yüzde yüz ittifak vardır. Bu konular son derece önemli konulardır. Bugün düşünüyorum mesela medyanın bize karşı ortak tavrı bar radyosu ile televizyonu ile gazeteleri ile dergileri ile üniversitesi ile Diyaneti ile herşeyi ile Türkiye’de bize karşı ciddi tavır var. Türkiye dışında da var her tarafta var. Çünkü bizim bu çalışmalarımız hiç kimsenin hesabına gelmiyor. Mesela bu çalışmalar batıda anlatılsa insanların islama katılmaları söz konusu olur. İslam alemi burada anlatılan hükümlere uyacak olsa islam aleminin bu bataklıktan çok kolay bir şekilde çıkıp tüm dünyaya örnek olma noktası söz konusu olur ama mevcut durumdan yararlananlar istemediği için kendi ellerindeki bütün imkanları kapatıyorlar. Eğer öyle bir durum olmasa bizim yaptığımız derslerin her birisi dünya gündemini aylarca meşgul eder. Günlerce değil. Bunlar öyle basit şeyler değil. Son derece ciddi konular. Hakikaten inanılır gibi değil. Geçen derste okuduklarımızı kısaca özetleyelim. Ayette hem Meariz suresinde hem Muminun suresinde ikisi de Mekke’de inmiş surelerdir. Bugünkü dersimizle de çok yakından alakası var. Her ikisinde de “vellezine le furucihum hafizun; onlar ki edep yerlerini örterler/korurlar”, “illa la ezvacihim: sadece eşlerine karşı değil”, “ev ma meleket eymanuhum: yada ellerinin altında olanlara karşı değil”. O yada o diyor ayet. Yanş eşleri veya ellerinin altındaki köle/cariye. Eşleri dediği zaman kadın da erkek de girer. Ellerinin altındaki köle ve cariye dediğimiz zaman kadın ve erkek se girer. Bu ayette ikiside aslında eş. Yani ya o yada o diyor. İkisi de eş de “ev ma meleket eymanihum” demesinin bir sebebi var. Eşlerin değişik özellikleri var. Bir: hür olan eş. İki: esir olan eş. Esir olan eş ile hür olan eş arasında bir fark var. Yani birinci tercih hür birisi ile evlenmektir. Kadın için de erkek için de. Ama ikinci tercih esirle evlenmektir. Esirle evlendiği zaman evlendiği kişinin esir olduğunun belli olması lazım “ev ma meleket eymanikum” ile. Bir de esir olan yani diyelim bir kadının evinde bulunan esirler var. Erkek kadın farketmez. O esirlere karşı örtünmesinde bir şey var. Ailenin çocukları gibi olması gerekiyor. Nur suresinin 31.ayetinde diyor ki Allah; “ev ma meleket eymanuhunne” kadınların hakimiyeti altında olan köle yada cariyeler diyor. Oradaki “ev ma meleket eymanuhunne” ile. Geçen hafta bu kısmı anlatmayı unutmuşuz, onun için bu hafta tamamlayalım. Cumartesi bu kısmı anlatmayı unutmuşuz. Şimdi düşünün bir kadın bir esirle evlenebilir. Erkek nasıl esir bir kadınla evleniyorsa, beğeniyorsa kadın da esir bir erkeği beğenebilir. Yani bj esir dediğiniz belki biraz önce falanca yerin komutanı da olabilir yani. Filanca yerin ağası da olabilir. Çok değerli bir ilim adamı da olabilir. Her şey olabilir. Yani erkek beğeniyor da esir kadını, hür kadın esir erkeği beğenemez mi? Pekala beğenebilir. Beğendiği zaman evlenebilir. Evlenmesini C. Hakk Bakara suresinin 221.ayetinde kabul ediyor. Mesela orada diyor ki; “vel abdun muminun hayrun min muşrikin: mümin bir esir hür müşrikten daha hayırlıdır” diyor. Demek ki bir kadın mümin bir esirle evlenebilecektir. Peki evlendiği “ma meleket eymamikum”dan olan buna karşı giyim kuşamı nasıl olacak? Vücudunun tamamını açabilir. Ama bir de evlenmediği esirler olur evinde. Onunla ilgili olarak da hem Nur suresinin 31.ayetinde hem 58 ve 59.ayetlerinde evdeki esirler evin çocukları gibi kabul ediliyor. Evin kadını giyim kuşam açısından evin çocuklarına karşı nasıl davranıyorsa onlara da öyle davranır. Mesela uyku saatlerinde o esirler kimsenin yanına izin almadan giremezler. Bu da vücudunu onların yanında açamauacağını gösterir kadının. Dolayısıyla bu ikisinin birbirinden ayrılmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan dolayı Allah ya hür eş ki ona ezvac kelimesini kullanıyor, :ev ma meleket eymanuhum” yada o. Ya o yada o. Niye? İkisi birden olmaz. Bir kere bir kadının bir tane karısı olur. O bir tane koca ya hür olur ya köle. Öbürü için problem yok. Erkeğe sıra gelince: bir erkek hür bir kadınla evlenme gücüne sahipse-haftaya o ayeti okuyacağız. Hemen bir sonraki ayet-esir kadınla evlenemez. Hür kadınla evlenmeye gücü yeterse esir bir kadınla evlenemez. Ben esir kadını beğendim evlemek istiyorum? O zaman onu hürriyetine kavuşturursun, hürriyet bedelini mihri sayarsın, tabi o da razı olursa evlenirsin. O kadar. Madem gücün yetiyor, o kadın hem esir olacak hem senin eşin olacak bunu C. Hakk kabul etmiyor. Hürriyetine kavuşturursun, o zaman hürriyet bedeli mihir olur, o senin hür eşin olmuş olur. Gücüm yetmiyor, evlenmek de istiyorum? O zaman tamam, ondaki esirlik devam eder, “ev ma meleket eymanikum” vasfı, evlenirsin. Dolayısıyla bir erkeğin de ya bir hür eşi olur yada esir eşi olur. İkisi birden olamaz. İşte ayette C.Hakk bunu net bir şekilde bize bildiriyor. Çok enteresan bir şey. Geçen haftaki dersi inşallah dinlersiniz, konuyu o tarafa doğru kaydırmayalım. Konu ile alakalı işte Nisa suresinin 3.ayeti, 25.ayeti, Müminun suresinin 6.ayeti, Mearic suresinin ayeti. Bütün bu ayetlerin, Nur suresi 32-33.ayetlerinde de malesef çok ciddi anlam kaydırmaları yaparak 32’de yok da 33 de var. Çok ciddi anlam kaydırmaları yapılarak kurana asla verilmemesi gereken anlamı vermişler. Sünni-şii bütün mezhepler aynı yanlışlarda ittifak etmişler. Geçen de dersten sonra Saim Yeprem Hoca telefonla aradı. O da dersi dinlemiş diyor ki; “biz talebe imtihan ettiğimiz zaman bir kaç tane talebe aynı yanlışı yaparsa bunlar birbirinden kopya çekmiş deriz” dedi. Bu mezhepler birbirinden kopya mı çekmiş! Şimdi tabi bunların kopya çekmeleri mümkün değil. Aynı sınıfta olursa talebeler dersiniz ki birbirinden kopya çekmiş. Bunlar aynı çağda yaşayan insanlar değil, bir. Aynı bölgede yaşayan insanlar değil, iki. Değil mi? Dolayısıyla bunların aynı yanlışta ittifak etmeleri hemen hemen imkansızdır. Öyleyse bunlar belli bir merkezden oluşturulmuştur. İnşallah C. Hakk nasib eder onu da tespit etmek mümkün olur.

Şimdi gelelim bugünkü dersimize. 24.ayete de bu açıdan o kadar yanlış bir mana veriyorlar ki. Bu da konuyla ilgili 6.ayet oluyor. Az önce 5 tanesini saydım. Çünkü en az ikili olması lazım. Burada diyorlar ki hepsinin ittifakla söylediği ve asla mümkün olmayacak bir mana veriyorlar. Ben şimdi size ayeti tekrar okuyayım siz de böyle bir mananın olmasına ihtimal vermezsiniz. Arapça bilmeye gerek yok. Yukarıdan beri işte size şunlarla evlenmek haram kılındı dedikten sonra evli kadınlarla da evlenmeniz haram kılındı ama evli cariyeler hariç. Ne anlarsınız? Evli cariyelerle evlenmeyi başka bir şeyi mi? Evlenmeden başka bir şey anlaşılması imkansız. Şimdi bakın burada ayetler tamamen evlilikten bahsediyor. Evlenilmesi yasak olan kadınları anlatıyor, orada bir istisna veriyor evli esirler hariç diye. O da dediğim gibi, bu kadınların hürriyetine kavuşması için onlara tanınmış bir haktır. Bir de savaşta eşi de ölmüş olabilir. Haber de olmaz nerde olduğu. Yani savaş şartlarını düşünün. O kadar zor şeydir ki Allah muhafaza buyursun. Siz Suriyeliler’i bir düşünürseniz birazcık tahmin edebilirsiniz. Bu, kadınlara tanınmış bir hak. Buraya şu manayı veriyorlar. Mesela Şiiler’den Tabatabi. Çok meşhur bir tefsircidir orada. Burada diyor ki; “vel muhsanati minel nisa: evli kadınlarla evlenmeniz de size haram  kılınmıştır”. Tamam. Burada bir problem yok. “İlla ma meleket eymanikum: ancak elinizin altındaki cariyeler evli olsa bile onlarla ilişkiye girebilirsiniz”. Bu şu demektir diyor. Cumartesi günü Yahya hep o ibareleri okuyup bana mana verdiriyordu. Tabatabai diyor ki; “karı-koca esir alınmış olsa eğer canın kadını çekti ise adama dersin ki karını bir haftalığına gönder ona”. İstibradan yani aradan belli bir zaman geçtikten sonra onunla beraber olur, sonra tekrar karısını kocasına gönderir” diyor. Ve bu ayeti delil getiriyor. Yani hakikaten bunları nereden buluyorlar ya! Yani yalan söylemenin de biraz namusu olması lazım. Görüyormusunuz Allah’ın kitabını neye alet ediyorlar. Benzer şey sünnilerde de var. Cumartesi günü sünnilerle ilgili ibareleri okumadık. Bakın evlenme yasakları ile ilgili ayette şimdi siz diyorsunuz ki buraya diyorsunuz şimdi herkese diyorsunuz birer bardak su verin ama arka tarafta oturanlar hariç. Arka tarafta oturanlar hariç dediğiniz zaman-onlara su verin dedik ya-arka tarafta oturanlar su almaya gitsin diyoruz. Herkese birer bardak su verin arka tarafta oturanlar hariç, arka tarafta oturanlar su almaya gitsin. Böyle bir cümle olur mu? Dil olur mu? Bunun daha berbatı bu. İşte şunlarla evlenebilirsiniz şunlar hariç/şunlarla evlenemezsiniz. Asıl yüklem evlenmek. Sen cinsel ilişkiyi nereden çıkardın? Biliyorsunuz diyorlar ki; “aslında islamiyet köleliği kaldırmak istiyordu da işte ne yapsın o dönemde şeyler vardı da”. Haşa C.Hakkı acizlikle suçluyorlar. Bu çok daha çirkin bir şey değil mi? İşte sağolsun Birleşmiş Milletler kaldırdı, biz de rahat ettik, bundan sonra haramdır! Hangi dinin mensubusun sen. Tanrısı Birleşmiş Milletler olan bir din mi? Tutuyorsunuz bu mubarek dini kendi keyfinize uyduruyorsunuz, ondan sonra da işin içinden çıkamayınca başlıyorsunuz başka taraflara. Hakikaten beni asıl şaşırtan şu: bu kadar asır geçti üzerinden, ya bir taneniz düşünmediniz mi Allah aşkına ya! 30 sene arapça okuyorsunuz bilmiyor musunuz bunun nasıl olduğunu? Yada şunu söyleyeyim: bakın biz her derste şii-sünni bütün mezhepleri böyle yere seriyoruz. Bu mezheplerin her birisinin uleması var. Bir tanesi çıksın da bir cevap versim de göreyim. Sadece sağda solda hakaret edip dedikodu yapmakla olmaz bu iş. Çıksın cevap versinler de bir görelim bakalım. Çünkü öyle bir yanlış ki hiç birisi buna cevap vermeye cesaret edemez. Yanlışlığı çok açık. O zaman yapacakları ne? Kafalarına göre yeni usüller icad edecekler. Tarihselcilik, yaşayan sünnet mi diyorlar ne diyorlar. Asiakont’un din tanımını islama yamamaya başlıyorlar. Burada diyor ki Allah; Nisa 24: “..uhille lekum ma verae zalikum en tebtegu bi emvalikum muhsinine gayra musafihin” bu kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Ama mallarınızla onları talep etmeniz şartıyla ama namuslu olacaksınız. Öyle hem gözün başka tarafta olacak hem de bu kadınla evleneceksiniz öyle şey yok. Namuslu olursun, öyle zinaya da gitmezsin. O şartla evlenebilirsin diyor. Şimdi bakın bu konu son derece üzücü. Kuranın ısrarla durduğu namus meselesini ne hale getirmişler onu Yahya’dan dinleyelim.

Y.ŞENOL: Nisa suresinin 24.ayetinde erkeklerle ilgili özellikle bir şart öne sürüldüğünü gördük. O da C. Hakk 22 ve 23.ayetlerde ve 24.ayetin başında kendileri ile nikahlanılması yasak olan kadınları erkek açısından sayıyor. Annelerinizle evlenmeniz haram kılınmıştır. Muhatap erkekler..24.ayetin başında son yasak geliyor. Evli kadınlarla evlenmeniz de size yasak kılınmıştır. Bunun dışında kalan uhille lekum ma verae zalikum” bunun dışında kalan kadınlarla nikahlanmanız helaldir. Ama şart geliyor. Diyor ki; “en tebteğu bi emvalikum: mallarınızla onlara tabip olmanız ve”, “muhsinine ğayra musafihin: iffetli/namuslu olmanız ve zina yapmamanız şartıyla ancak helal o kadınlar”. Bu, “muhsinine ğayra musafihin” kalıbı kuranda 3 ayette daha var. Ve bir de bunu farklı bir şekilde ifade eden bir dördüncü ayet var. Bunları sırasıyla görmeye çalışalım. Hemen bu 42.ayetin altında 25.ayete bakarsak. Haftaya daha detaylı olarak işlenecek bu. Orada da esir kadınlarla nikahlanmanın şartları anlatılıyor. İsterseniz direk mushaflardan takip edelim orayı ki yanlış bir şey olmasın. Orada C.Hakk diyor ki ; “namuslu hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler, elinizin altında bulunan mümin esir kadınlarla nikahlanabilirler”. Ama iman konusunu burada Allah öne sürdüğü için diyor ki; “fakat imanınızı en iyi Allah bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları ailelerinin izni ile nikahlayın. Onlara mihirlerini verin”. Ve burda bu sefer evlenecek olan esir kadın açısından bir şart geliyor. “Muhsanatin ğayra musafihatin ve la muttahizati ahdan” yukarıdaki ile aynı kelimeler bakın. Muhsanat. Bir: bu kadınlar namuslu olacaklar. Ğayramusafihatin: açıktan açığa zina yapmayacaklar. “Ve la muttahizati ahdan: gizliden gizliye dost tutarak da zina yapmayacaklar”. Bu şartlar altında esir kadınlarla da evlenebilirsiniz eğer diğer kadınlarla evlenmee gücünüz yetmiyorsa. Bakın yukarıdaki ayet erkek açısından namusu şart koştu. Aşağıdaki ayet kadın açısından namusu şart koştu. Bir üçüncü ayet var. O da Maide suresinin 5.ayetinde. Orada da C. Hakk daha önce bizden öncekiler kitap verilenlerle ilgili hükümleri açıklarken bu evlilik konusuna da temas etmiş. Buyurmuş ķi orada; “sizden önce kitap verilenlerin yiyecekleri size hela, sizn yiyecekleriniz onlara helal”, “vel muhsanati minel muminati:namuslu mümin kadınlar size helaldir” yani onlarla nikahlanmak. Bakın yine kadın açısından namuslu olmayı şart koştu. “Vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum: sizden önce kitap verilen ehli kitaptan olan namuslu kadınlar da size helaldir”. Bakın ehli kitap yani yaygın kannatte bildiğimiz şekliyle yahudi, hıristiyam veya mecusi veya herhangi bir şekilde kendilerine ilahi bir kitap verilmiş olan kavmin kadınları namuslu olmak şartıyla ancak helal kılınmıştır. Allah yine “iza atuhunne ucurehunne: onlara da mehirlerini verceksiniz”, ve burda tekrar hitab erkeklere dönüyor. Sadece onlar mı namuslu olacak? Hayır. “Muhsınine ğayra  musafıhin: ama siz de erkekler olarak iffetli namuslu olacaksınız”, “ğayra musafıhin: açıktan açığa zina etmeyeceğiniz gibi”, “ve la muttehızi ahdan: gizliden gizliye de dost tutmayacaksınız”. Bu şartlar altında bu kadınlarla evlenebilirsiniz. Üçüncü ayette hem kadın hem erkek açısından yine namus şartı koşulmuş oldu. Konu ile ilgili 4.ayet, kuranın 24.suresinde Nur suresinde. Nur suresinin 3.ayeti. İlk sayfada. Orada, dedik ya farklı kelime kullanmak şartı ile Allah yine namus şartına vurgu yapacak. Buyurmuş ki burada da C. Hakk; “ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev muşrike: zina eden bir erkek” zina ediyorsa erkek bu şart kalkmış durumda . Dolayısıyla bu erkek kiminle evlenebilir? Diyor ki “la yenkihu illa zaniyeten: ancak kendisi gibi zina etmiş bir kadınla evlenebilir”, “ev muşrikaten: yada müşrik bir kadınla evlenebilir”. Erkek zina etmişse. Kadın zina etmişse? “Vez zaniyetu: zina eden eğer kadınsa”, “la yenkiha illa zanin ev muşrik: ancak kendisi gibi zina etmiş bir erkek veya  müşrik bir erkek nikahlayabilir”. Yine Allah namuslu olma şartını koşuyor ve ayeti şu şekilde sonlandırıyor: “ve hurrime zalike: işte bunlar haram kılınmıştır”. Kim? “Alel muminin: diğer müminlere haram kılınmıştır” bunlarla nikahlanmak. 4 ayetin dördü de evlenmek için olmazsa olmaz şart olarak iki tarafa da sadece kadın tarafına değil hem kadına hem erkeğe namuslu olmaları, gizliden veya açıktan zina işlememeleri konusunda şart koşulmuş. 4 ayet vardı konu ile ilgili olarak. Bizde zannediyoruz ki durum kuranda konu bu kadar açık ve net iken islam hukukuna bu konu aynen bu açıklık ve berraklıkla yansımış. Ama malesef kitapları açtığımızda böyle bir şeyle karşı karşıya kalamıyoruz. Tefsirler baktığımız zaman anlamlandırma konusunda problem yok. “Muhsanatin ğayra musafihatin”, “muhsinine ğayra musafihin” hepsi namuslu olma, gizliden gizliye dost tutmamak, açıktan açığa zina etmemek şeklinde mana veriyorlar ama Nur suresinin 3.ayetinde mesela “ve hurrime zalike alel muminin: bunlar diğer müminlere haram kılınmış derken anlamı 180 derece tersine çeviriyorlar. Diyorlar ki; “Ve huririme zalike: bu haram kılınmıştır” ne zina haram kılınmıştır. Kime? “Alel muminin: müminlere haram kılınmıştır”. Halbuki zina edenlerle evlilik müminlere haram kılınmıştır.

A. BAYINDIR: Peki müminlere haram kılınmışsa niye diğerlerinde muhsana şartı aranıyor?

Y.ŞENOL: Diğerleri yapabilir.

A. BAYINDIR: O zaman muhsana şartı aramazsın ki.

Y.ŞENOL: Bununla ilgili olarak tefsirlerde mesela Ahkamul Kuran tefsiri var Maliki fakihlerden Ebu Bekir İbnül Arabi’nin tefsiri. Orada diyor ki bu namus şartını evlilikte arayan bir Hasan Basri var. Tabiin ulemasından. Çok sık duyarız Hasan Basri’yi. Hasan Basri, zina eden ve ondan tevbe etmemiş, durumunu düzeltmemiş biri ile  zina etmemiş olan müminlerin evlenmesinin haram olduğunu söylüyor diyor.

A. BAYINDIR: Nur suresinin 6.ayetini de söyle otursun. Hasan Basri niye öyle diyor.

Y.ŞENOL: Bitireyim ben aklımdakini de. Bir Hasan Basri diyor ki; zina etmiş ve zina etmekte olan hatta bisiyle diğerleri evlenemez. Ama mezheplere baktığımız zaman yanş Hanefi, Şafi, Maliki, Hambeli sünnilerden ve şiadan da Caferilik veya diğerlerine baktığımız zaman onlar diyorlar ki; zina edip bundan tevbe etmemiş olanlar, durumunu düzeltmemiş olanlar da diğerleriyle evlenebilir. Niye? Çünkü Allah Nur suresinin 32.ayetinde “ve enkihul eyama minkum: içinizden evli olmayanları evlendirin” buyurmuş, evli olmayanlar kapsamıma zina edip duranlar da gireceği için bu ayet önceki bütün hükümleri nesh etmiştir. Evlilikte namus şartı falan yoktur diyorlar. Böyle de ilginç bir şey var. Fakat kendi kitaplarına baktığımızda göremediğimiz ayrıntıları başla kitaplardan yakalama şansımız oluyor. Mesela Nur suresinin 3.ayeti ile alakalı olarak  İbni Kesir var biliyorsunuz meşhur müfessirlerden İbni Kesir’in Tefsirul Kuranil Azim diye bir kitabı var. Türkçeye de tercüme edilmiş durumda bu. Orada bu ayeti açıklarken Ahmed Bin Hambel’in hani Hambeli mezhebinin kurucusu kabul edilen A. Bin Hambel’in Hasan Basri ile aynı görüşte olduğunu ifade ediyor. Kendi kitaplarında, Hambeli kitaplarında bu açıklığa rastlayamaya biliyorsunuz. Biz bulamadık. Vardır belki bir yerlerde ama meşhur kitaplarında bu kadar açık ve net bir şekilde ifade edilmiyor. Diyor ki İbni Kesir; “bu ayet (yani Nur suresinin 3.ayeti “ve huriime zalike alel muminin: zina edenler zina etmeyen müminlere haram kılınmıştır” ayetleri) tıpkı biraz önce okuduğumuz Maide suresi 5.ayette yer alan “muhsenati gayrı musafihat” veya Nisa suresi 24 ve 25.ayetlerinde yer alan “muhsinine gayri musafihin” ibareleri ile aynıdır. Dolayısıyla buralarda bir namus şartı koşulmaktadır. Bundan dolayı diyor Ahmed Bin Hambel tevbe etmeden yani hala zina etmekte olan bir insan ile mümin namuslu bir erkeğin nikahlanmasının caiz olmayacağı kanaatinde. Veya ikinci olarak da diyor ki; aynı şekilde zina edip duran ve bundan dolayı tevbe etmemiş bir erkek ile hiç zina etmemiş namuslu iffetli bir müslüman kadın da evlenemez nikahlanamaz. Böyle bir nikah geçersizdir. Ama zina eden hangisi ise tevbe ederse o zaman nikahlanmaları caiz olur. Hasan Basri ile aynı görüşteler.

A. BAYINDIR: Allah’ın açık emri, burada görüş olmaz ki.

Y.ŞENOL: Kendi kitaplarından bu ayrıntıya ulaşamıyoruz. İbni Kesir’i okuduğunuzda aslında öyle görüşte olduklarını görüyoruz. Zaman zaman diyoruz ya biz belki ulaşan bilgilerde bizde hata vardır, kendileri bu görüşte olmaya bilirler. Ona delil olabilecek bir ibare. Kendi kitaplarında yok, başka bir kitapta A.B. Hambel de bu görüştedir diye bir kayıt var enazından. Bir değiştirme olabilir. Hocam’ın biraz önce unutmamamızı ifade ettiği ayet de neden tevbe eder ve durumunu düzeltirlerse onlarla evlenebilir. Nur suresinin 3.ayetinden sonra bir ayet atladıktan sonra C.Hakk müstakil bir ayet getiriyor. Diyor ki: “illellezine tabu mim badi zalike: bu işledikleri günahlardan tevbe edenler” tevbe etmek: yaptığı şeyden vazgeçmek demek. Gerisin geriye dönmek. Eski haline dönmek. Ama bu da yeterli değil “ve aslehu” ve durumlarını da düzeltirlerse eğer “fe innallahe gafurur rahim” o zaman Allah son derece merhametli ve affedicidir. Yani onlarla diğer müminler de evlenebilir. Ama şart, tevbe etmeleri ve durumlarını düzeltmeleri. Bu şartı arayan mezhep imamı olarak tek kayıt A.B.Hambel’de var.

A. BAYINDIR: Ama Hambeliler’de değil.

Y.ŞENOL: Ve tabiinden de Hasan Basri var. Onun haricinde biz ulaşamadık ama inşallah birileri ulaşır da der ki eskilerden şunlar da kuranın bu emrini benimsemiş diye. Biz ulaşamadık. Tek ulaşabildiğimiz Hasan Basri ile A.Bin Hambel, kuranın şart olarak koştuğu namuslu olma hususu.

A. BAYINDIR: 4 ayet de çok açık ve net. Ama mezheplere sıra gelince bakıyorsunuz ki irtibat tamamen kesilmiş. Ve ortaya çok acayip bir durum çıkıyor. Esas sıkı durun daha enteresan şey geldi. Nisa suresi 24.ayetinde bu derece namus şartını koşmuşken bakıyorsunuz ki şu ayeti Caferiler muta nikahına delil getiriyorlar. Muta nikahı ne demek? Nikah değil aslında da ücret karşılığında kadından yararlanma. İster 10 dakikalığına ister 1 saat ister 10 gün anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece cinselliğinden yararlanıyorsunuz. Karı kocalık falan olmuyor. O evlilik ile doğan herhangi bir hak ve sorumluluk doğmuyor. Bir tek çocuk oluyorsa o çocukla ilgili hakların doğduğunu kabul ediyorlar. Bu ayeti buna nasıl monte etmişler. Bakın şimdi evlenmeden bahseden ayet. Ayette diyor ki; “ve uhille lekum verae zalikum: bunaların dışında kalanlar size helal kılındı”, “en tebtegu bi emvalikum; mallarınızla aramanız”, “muhsinin; namuslu olarak”, “ve gayra musafihin: zinaya düşmeyerek”. Bizim şu anda duyduğumuz zina yapan kadınlar hiç bir zaman bedava beraber olmaz başkalarıyla. Bir sözleşme ile olur. E ne oldu şimdi nikah mı oldu? O zaman zina diye bir şey olmaz. Ne demek yani bu? “Femestemta’tum bihi min hunne” az önce ilgili ayetleri okuduk ya. Kadına mihrini vereceksin, yararlandıysan mihrin tamamını verirsin. Bir ömür boyu birlikte yaşadığın da aynı mihir, bir gece de yaşamışsın ayrılmışsın gene aynı mihir. Bu bir ücret falan değil. Ücret olsa hadi şu kadarını verelim de gerisini alalım diyemezsiniz. Yani öyle bir şey değil. Buna diyor ki; “femestemta’tüm mestemtatum bi neyli bihi hunne fe atuhunne hucurehunne” o ‘bihi’de ‘bi neyli’ diye bir kelime yerleştiriyor öncesine. Öyle bir kelime yok. Kendi kafasından bir kelime koyuyor ayetin içerisine. “Onları elde ederek yararlandınız mı ücretini verin”. Onun dediği gibi olsa bir adam bir kadını yolda yakalayacak, hiç ona sormadan yararlandım al işte ücretini. Ne demek yani? Tevbe estafurullah sanki bunun belli bir ücreti de olacak. Kuran nelere alet ediliyor görüyor musunuz? Ve ondan sonra da şimdi bu şianın bugün çok yaygın olaeak İsni Aşeriye denilen Caferi kolunda var diğerlerin de yok da. Bunlar diyorlar ki efendim diyorlar bu muta nikahı vardır. Bu konuda bi Fatih’i dinleyelim.

F. ORUM: Şiada bu hükmü delillendirirken Nisa suresinin 24.ayetini okuyorlar ancak bu ayete bir ilave yapılıyor. Daha doğrusu bizim literatürümüzde vardır kıraat farklılıkları ayetlerin bazı harekelerinde bazı değişiklikler. Hatta bir de işte bir takım kelimeler eklenerek okunması. Şia burada “femestemta’tum bihi min hunne ila ecelin musemma” ifadesini yani “belli bir süreye kadar”: ayetin metninde esasen bu vardır. İbni Abbas’a nisbet edilen bir kıraate göre yani “belli bir süreye kadar onlardan yararlanmanız durumunda ücretlerini verin” şeklinde. Ayet asıl böyledir deniyor ve Resulullah’ın döneminde bunun böyle olduğu, ondan sonra halife Ebu Bekir döneminde bunun bu şekilde uygulandığı ve Hz.Ömer’in de hilafetinin belli bir döneminde böyle uygulandığı, daha sonra Hz.Ömer’in haddi olmayarak/vazifesi olmayarak, yetkisi olmayarak bunu yasakladığı şia kaynaklarında yer alır. Ve bunun da asla kabul edilemeyeceğini, hatta işte kendi kaynaklarında Hz.Ömer”in iddia edilen bu tasarrufu değerlendirilirken Hz.Ömer’e ağır ithamlarda bulunurlar. Denilir ki; zaten böyle bir şey yaptıysa yetkisini aşmıştır, asla kabul edilemez. Hz. Ömer Allah’ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamaz derler. Ayrıca mesela HzAli’ye bir rivayer nisbet edilir şia kaynaklarında. Derler ki güya Hz.Ali şöyle demiş: bu muta nikahını Hz.Ömer’in yasaklaması ile alakalı olarak. Eğer bu yasaklanmamış olsaydı zina suçunu işleyen insan zaten kalmazdı. Bunun yasaklanması zina suçunun işlenmesinin yolunu açmıştır demiş. Yine HzAli’ye nisbet edilen bir başka söz. HzAli demiş ki; “şayet ben Ömer’den daha önce müdahale etmii olsaydım, böyle bir imkan bana verilmiş olsaydı ben bunu asla haram kıldırtmazdım. Böylelikle de dünyada zina eden insanın kalmamasını sağlamış olurdum” şeklinde.

A. BAYINDIR: Burada esas mesele şu: bu sözü kim söylüyor şiiler mi söylüyor? Bu söz, Ömer de Ali de kafirdir demekten başka bir anlam ifade etmez. Bu sözün anlamı budur: Ömer de kafir Ali de kafir. Neden? Çünkü siz diyorsunuz ki; Ebu Bekir zamanında geçerliydi, kendinin ilk 3 yılında geçerliydi, ondan sonra yasakladı haram oldu”. Ömer’in haram koyma yetkisi olduğuna inanıyorsanız bu dinin tanrısı Ömer olur. Allah olmaz. O zaman Ömer kafir olmuş olur. Eğer Ali gerçekten onların dediği gibi ise “ben olsaydım böyle yapmazdım”. Madem Ömer’in yetkisi yoktu kabul etme reddet. Bakın görüyor musunuz? Bir insan yanlış söylüyorsa o yanlışın bütün parçalarını düzeltmek mümkün olmuyor. Öyle açıklar veriyorsunuz ki yanlış yaptığınız zaman. Burada kendi elleri ile Ömer’i batıracağım derken Ali’yi de batırıyorlar.

F. ORUM: Bir de Nisa suresinin 24.ayetinde söz edilen bu ibare ile ilgili olarak şii kaynaklarda diyorlar ki; “burada istimta ifadesi geçmekte. Yani bu, bir kadından yararlanma, onun bedeninden yararlanma anlamını ifade eder. Bu, kuranda bu haliyle sadece bu ayette yer alır. Bu da muta ile ilgili olduğunu bu ayetin olduğunu gösterir. Çünkü bunun normal bir nikah aktinde mutanın dışındaki bir nikah akdinde verilen mihirle alakası yoktur. Çünkü böylesi bir mihir ifadesi kuranın başka ayetlerinde zikredilir. Aynı şeyin tekrar burada farklı bir kalıpla geçmesinin bir anlamı yoktur” derler ve bunu normal mihir ifade eden ayetlerin dışında yeni bir konuda hüküm bildiren müstakil bir ayet olarak görürler.

A. BAYINDIR: Halbuki “ve mettiuhunn” var Bakara 236’da. Yalan söylemek gerçekten çok zor. Bütün ihtimalleri düşüneceksiniz. Hemen ortaya çıkıyor şeyiniz. Bidaetül Müşteit diye bir kitap var. İbni Rüşd tarafından yazılmıştır. Maliki mezhebi kitabıdır ama 4 mezhebin de görüşlerini alır ve delillerini alır değerlendirme yapar. O açıdan kendi sahasında önemli bir kitaptır.

F.ORUM: Bu kitapta diyor ki muta nikahı ile ilgili olarak. Öncelikle şunu kesinlikle kabul ediyor. Yani orjinal metinde var, diyor ki; “bu konuda Resulullah’tan gelen rivayetler arasında ihtilaflar vardır”. Bunu da şunun için söylüyor: evet bunun helal kılındığına dair, helal kılındığına dair daha sonra yasaklanıp yasaklanmadığına dair bu konudaki rivayetler çok fazladır. Ancak tüm bu şeyleri ele alıp en sonunda diyor ki; “bu belli bir dönem yapılmış ve daha sonra Hz.Ömer’in bunu ortadan kaldırması ile artık ilânihaye hükmü haram olarak kayda geçmiştir” diyor. Daha öncesini kabul ediyor ama bu hükmü şey yapanın Ömer olduğunu söylüyor.

A. BAYINDIR: Yani Ömer kaldırmış oluyor. Bu ne biçim bir fıkıhtır Allah aşkına ya. Tekrar başa dönelim. Bu olayın işte savaşlarda ihtiyaç olduğunu söylerler. Efendim Huneyn savaşında olmuş, bilmem Hayber savaşında olmuş, bilmem Mekke fethinde olmuş! Savaşta bu insanların başka işi yok gece gündüz kadını mı düşünüyorlar? Böyle bir şey olur mu ya! Yani yalan söylüyorsun, birazcık şey yapsın. Huneyn savaşında bütün insanlar çoluk çocuk herkes Evtas Vadisi’nde toplanmış eşyaları ile beraber. Siz gideceksiniz elinizi kolunuzu sallayarak. Evlerinde değil hepsi vadide. Vadide gideceksiniz bir kadına verip kocasının yanında geceleyeceksiniz. Ya böyle bir şey olur mu? Afedersiniz o kadının kocası bile o vadide onunla birlikte olmak istese olabilir mi?Kapalı bir yer yok ki açık alan. Ya bu ne biçim mantıktır Allah aşkına. Ve onu da bakın şimdi size her defasında söylüyoru: şii-sünni bütün mezhepler ittifak etmiş. Evet, muta konusunda da şii-sünni bütün mezhepler ittifak etmiştir ama burada sünniler kalenin önüne kadar topu getirmiş, şiaya demişler ki; bizim kaleye bir gol at. O da tamam, atmış. Nasıl atıyor? Tamam bu sünnilerde de vardı Ömer yasakladı. Ömer’in yasağı olmaz. İşte gol bu. “Biz bunu kabul etmiyoruz”. O zaman sen sünni olarak buna karşı çık bakayım çıkabiliyorsan. Peki Allah’ın ayetleri ne güne duruyor? Ya bu ayete bunu siz nasıl yerleştire biliyorsunuz? Burada tamamen nikahtan bahsediyor C.Hakk. Hemen devamı ayetinde diyor ki; NİSA, 25.. Ayet: Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati: sizden kimin namuslu mümin kadınları nikahlamaya gücü yetmezse” yukarıda ne dedi; “mallarınızla arayın namuslu olarak”. Ama namuslu hür kadına malın yetmeyebilir. O kadar zenginliğin olmaz. O zaman “fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat: mümin esir kadınlarla elinizin altında bulunanlarla evlenin”. Ondan sonra “ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne” fenkihunne: nikahlayın diyor. Muta falan yok. Mutada nikah keşimesi falan yok. Sadece cinsellikten yararlanma var ücret karşılığı. Siz getiriyorsunuz bu ayete monte ediyorsunuz. Bu imkan ve ihtimal dışı.Başka bir tahrif olmaz ki. Tahrif, anlam kaydırması ve araya da kelimeler yerleştiriyorsunuz. Türkçede vardır: virgülün yerini değiştirdiğiniz zaman anlam değişir değiş mi? Ne der: “adam ol baban gibi, eşek olma” der. “Baban gibi”nin önüne virgül koyarsan babasının adam olduğunu göstriypr değil mi? Adam ol baban gibi der, virgül babanın önündeyse iyi ama “adam ol” virgülü oraya koyarsa ne olur? Bir vürgül anlamı nasıl değiştiriyor değil mi? Araya kelime sokuşturduğunuz zaman ne olur? Bir de anlamı da sağa sola çektiğiniz zaman ne olur? Allah Mekke’de indirdiği ayette Mekke’de indirmiş. Müslümanlar Mekke’de daha bu hükümlerin hiç birisi yok. Nisa suresi Medine’de şey yapılmıştır. Mekke’de indirdiği ayette ne diyor; “vellezinehum furıcehum hafizun: onlar ki edep yerlerini korurlar”, “illa ala ezvacihim: sadece eşlerine karşı”, “ev ma meleket eymanihum: yada hakimiyetleri altındaki esirlere karşı” yani nikahlandıkları hür yada nikahlandıkları esir. Az önce onunla ilgili diğer ayetleri dw okumuştum. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler cumartesi dersini dinleyebilirler. Sadece o ikisine Allah müsade ediyor. İkisi de eş. Onun dışındakilere müsade etmiyor. Nerde kaldı siz cariyenin cinselliğinden yararlanıyorsunuz, nerde kaldı siz muta nikahı diyorsunuz. Ne oluyor ya. Ve tekrar edeyim bakın bunda da şii sünni ittifak etmiş. Size hep bie şey söylüyorım. Bunlar bir tek merkezden oluşturulmuş mezhepler görüntüsündeler. O merkez öyle bir şekilde yapmış ki dışarıdan “din bu ise ben yokum kardeşim” dedirtiyorsunuz. Bugün mesela birisinin araştırmasından bahsediyor İslam Ansiklopedisi. İbrahim Kafi Dönmez yazmış. İran’da yapılan bir araştırmayı yazmış. İranlılar’ın büyük bir çoğunluğu bunu kabul etmiyormuş. Hatta böyle yapanlar da hiç kimseye duyurmadan yapıyorlarmış. İnsanlar kimseye duyurmadan ne iş yaparlar? Zina yaparlar değil mi? Yapanlar da kimseye duyurmadan yaparlar. Çünkü hiçbirisi içselleştiremiyor. Fıtrata ters. Siz tutuyorsunuz şii-sünni bütün mezhepleri mutanın caizliğinde ittifak ettiriyorsunuz. Bir de diyorlarki işte efendim tedrici olarak yasaklamıştır islam. Ne demek tedirci? Haşa Allah’ın gücü yetmiyor mu? İçkiyi örnek verirler. Yani acayip. Her tarafı berbat olan bir şey. Allah sadece eşlerle ilişkiye müsade ediyor. Eşlerle ilişkide de insanın evlenmesinde tabi ki cinsellik önemlidir ama cinsellik hiç bir zaman birinci derecede önemli bir şey değildir. Evlendiğiniz zaman bir yuva kurarsınız. Binlerce nimetlerin içerisinden bir tanesi de cinseşlliktir. Ama siz orada sadece cinsellikle ilgili bir sözleşme yapıyorsunuz. O kadının cinselliğinden yararlandıktan sonra bırakıp gidiyorsunuz. Ne oluyor bu? Ve dine mâl ediyorsunuz. Şii-sünni bütün mezhepler bunun cevazında ittifak ediyor. Sünniler sadece diyor ki; işte efendim Ömer bunu yasakladı. Ömer’in yasakladığı din Allah’ın dini olmaz ki. O zaman şiiler sünnilere de iyi bir gol atmış oluyorlar ve ne oluyor? Batılda ikisi de ittifak etmiş oluyor mu? Hak nerde kaldı. Yahya kaç tane ayet okudu ya. İnsan Allah’tan korkar. Bu kadar açık ayetleri hiç biriniz görmediniz mi ya? Evet sık sık tekrarladığım şeyi tekrar söyleyeceğim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Allah’ın izli ile bu hareketin karşısında artık geleneksel yapınım ayakta durma şansı sıfır. Bitti. Şu anda dünyada çok büyük bir çıkmaz var. Hem sosyal heö ekonomik hem dini her konuda. Hem bilimsel. Artık batının sonu geldi. Batı bitti. Çünkü batıyı batı yapan,İslam dünyasından aldıkları mallardı. Yıllarca müslümanların birikimini geldi aldılar, kendi marifetleri gibi dünyaya sundular. O konıda da iyi başarılı oldular. Şimdi bu noktada biz doğru dini bugünkü şartlarda hep birlikte islam alemine ve dünyaya anlatırsak, dünyanın problemlerini çözersek-ki Allah’ın izni ile çok rahat çözeriz-Allah’ın dini kısa sürede dünyaya hakim olur. Ama aklınızdan çıkarmayın, bu müslümanların hakimiyeti değil islamın hakimiyeti olur. Çünkü başlangıçta islamın hakimiyeti çok güzel gidiyordu, işi müslümanların hakimiyetine çevirdiler her şey bitti her şey alt üst oldu. İslamın hakimiyeti. Çünkü Allah’ın dini Allah’ın kulu. Yeryüzünde Allah’ın kulu olmayan hiç kimse yok. Allah’ın dinine ihtiyacı olmayan kimse yok. Aklımızı başımıza toplayalım. Kimin elinde bir imkan varsa, benim niyetim Allah nasib ederse C.Hakk’tan niyaz ediyorum lutfeylesin, büyük bir ilmi merkez kurmak. Din ve fıtratı metodolojisi ile çok güzel birleştirmeyi C.Hakk nasib etti. Her türlü bilimsel çalışmanın kuran ışığında araştırıldığı bir merkez oluşturup dünyaya doğruları anlatmak. Buna da en büyük direnci gösterecek olan islam alemidir. Şu anda biz mesela Türkiye’de çok ciddi direnç görüyoruz. Her taraftan her ekipten. Zaten size anlatmaya gerek yok. Ama elbette ki içinizde bunu anlayan. Size teşşür ederim Allah razı olsun maaşlarda artık belli bir rahatlama yaşadık. Ay başında iki ayağımız bir pabuçta olmuyor. Bunun için de Allah razı olsun hepinizden de. Ama artık bundan sonra çok büyük bir aşamaya gelmemiz lazım. İslamın hakimiyeti noktasına geldik çok şükür. Altyapı tamam. Şimdi mesela bugün iyi bir medya kuruluşu yada iyi bir güçlü birisi siyasi olsun başka şekilde olsun şu çalışmaları dünyaya her hafta servis etsin, yeryüzünde burdan başka hiç bir şey konuşulmaz. Tüm gündemi işgal eder. Böylece islamı bütün dünyaya yayarız. Ve çok ciddi çalışmamız lazım. Yahya tabi haklı olarak diyor ki islami finans diye bizim Servet Bayındır’ın kitabı çıktı. Bugün şöyle bir baktım yani gerçekten güzel yazmış. İslami Finans. Bugün adına islami finans denmesine rağmen islamla ilgisi olmayan bir sürü finansal işlemler var. Onları gayet güzel bir şekilde ortaya koymuş. Zaten kendi uzmanlık alanı. Ve Süleymaniye Vakfı da bunu bastırdı. Sizlere de böylece tanıtmış oluyorum.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757