Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din

22 Nisan 2014 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Abdulaziz Bayındır

Elhamdü lillahi rabbil alemin,velakıbetü lilmüttekın,vesselatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Bugün yine “Kuran İle Aldatanlar” adını verdiğimiz ikinci dersi,geçen hafta birincisini yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi ikincisini yapacağız Allah nasip ederse.Ali İmran Suresi’nin 78.ayetini okuyoruz.Burada Allah Teala şöyle diyor ;

Ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bilkitab litahsebuhu minelkitab

Onlardan bir grup var ki,bu Yahudi ve Hristiyanları,diğer ehli kitabı anlatıyor.Dillerini o kitapla eğip bükerler.

Yani ; “ Tevrat ve İncil’den okuyormuş gibi yaparlar,onu o kitaptan zannedesiniz diye.Ama Kitaptan değildir.

ve yekulüne hüve min ındillah

Bu Allah katındandır,derler.

Allahu Teala böyle diyor,diye Cenabı Hakk’a mal ederler.

Ve ma hüve min ındillah

Halbuki o Allah katından değildir

Ve yekulune alellahil kezibe ve hüm yalemun.”

Bile bile Allah’a yalan isnat ederler.

Yani Allah adına yalan söylerler.Bile bile ! Şimdi bu Yahudi ve Hristiyanlarda olanlar maalesef müslümanlarda da olmuştur.Allahu Teala bu ayetleri Kuran-ı Kerim’e bir tarihi bilgi vermek için koymuyor.Batıl,bulaşıcı hastalık gibidir.Bir yerde çıkmaya görsün ! ne sınır tanır ne inanç farklılığı tanır ne de ırk ve cinsiyet tanır.Yayılır gider.İşte bu şeyin Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarının aynısını müslümanlar da maalesef çokça yapmışlardır. Geçen hafta örnekler vermiştik.İşte bu mürtedin öldürülmesi konusunda.Yani bir insan dinden dönerse öldürülür. Bu konuda Sünnisi,Şiisi tamamı ittifak etmiş vaziyettedir.Hepsi ittifak etmiş.Cenab-I Hakk’ın açık ayetlerine rağmen sanki Kuran-ı Kerim’e dayanıyormuş gibi davranmışlardır.Bazıları da Rasulullah (sav)’e iftira edilen sözleri  hadis olarak alıp kendilerine delil yapmışlar.Tabi bu şeyin, dinden dönmeyi toplumdan ayrılma,İslam cemaatinden ayrılma kelimesiyle de “ Elmüfarik anil cemaa” cemaatten ayrılan kelimesi ile de nitelendirerek bu defa siyasi otoriteye baş kaldıranların da  aynı kapsamda öldürülmesi maalesef gündeme gelmiştir.Şimdi burada yapılanı kısaca bir özetleyelim.Geçen hafta FatihMebsut’tan” sayfasını,cildini vermişti size.Şimdi Hanefiler dinden dönenin öldürüleceğine Kuran-ı Kerim’den delil gösteriyorlar.Fakat delil gösterilirken genellikle şöyle yapılır.Şöyle cımbızlamasına,bir iki kelime seçilir.Fakat Kuran-ı Kerim Allah’ın kelamı olduğu için cımbızlamasına seçseniz bile delil yapamazsınız.Yani çünkü bu insanesözü değil ki Allah sözü ! O seçtiklerini de eğip bükerler sağa sola çevirirler.Asıl ayetleri görmezlikten gelirler.Ondan sonra okuyan kişi Kuran’a uyulduğunu zanneder.Zannedersiniz ki bunlar Kuran-I Kerim’e uymuşlar.Bu cumartesi günü yaptığımız dersi dinleyenleriniz olmuşsa çok net olarak görmüşsünüzdür ki şey,bu konuda uydu,hadisler uydurulmuş.Ve maalesef bütün mezhepler de ittifak etmişlerdir.İşte icma.Bu konuda ayet var mı ? var.Hadis var mı ? var.İcma var mı ? var. Kitapla,sünnetle,icma ile sabit olmuş kardeşim ! üç tane temel delil,İşte İslam ! Ama işin esası o mu acaba ? Şimdi bunu geçen haftayı kısaca özetleyelim dedik ama kısaca özetlemekle de olmuyor tabi.Biliyorsunuz şeyin, önümüzdeki derslerde okuyacağız,bir sayfayı çeviriyorsunuz hemen.Allahu Teala mürtedlerin,Ali İmran 86. ayette diyor ki ;

keyfe yehdillahu kavmen keferu bade imanihim ve şehidu enner rasule hakkun ve caehümül beyyinat

İnandıktan sonra kafir olan,bu rasulün hak olduğuna kesin şahitliği olan ve kendisine açık açık belgeler gelmiş olan kişiler kafir olurlarsa Allah bunları yola getirir mi bir daha ?

Vallahu ya yehdil kavmez zalimin

Allah bu zalimler topluluğunu yola getirmez.

Bunun imandan sonra kafir olduğu çok açık ve net.Zaten “ keferu ba’de imanihim “ diyor.Ondan sonra da bunların cezasını söylüyor Allahu Teala ;

Ülaike cezaühüm,onların cezaları,enne aleyhim la’netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn, Allah’ın, meleklerin ve tüm insanlığın laneti bunların üzerindedir.Halidine fiha,sürekli o lanet içerisinde kalacaklardır. “

Bunlar ölmüş değillerdir.Hayatta sürekli kalabilmek için öldürülmemeleri gerekir tabi !

La yuhaffefül anhümül azab,o azap,o dışlanmışlık azabı onların üzerinden hafifletilmez,ve la hüm yünzarun, yüzlerine de bakılmaz. “

Ondan sonra ne diyor ?

İllelezine tabü min badi zalike ve eslahu,ama bundan sonra tevbe edip kendini düzeltenler başka !  “

Demek ki öldürülse tevbeden zaten bahsetmek imkansızdır.Şimdi bu çok açık ve net ayetler.İnandıktan sonra küfre giren kişi sadece Cenab-ı Hakk tarafından,müminler tarafından ve melekler tarafından dışlanıyor.Ama tevbe eder,kendini düzeltirse önü açık.

Fe innallahe gafurur rahim,Allahu Teala Gafur’dur ve Rahim’dir.”

Yani bağışlamakla kalmaz,merhametini de  gösterir.Ona iyilik ve ikramda bulunur.Şimdi bu ayet çok açık ve net ! Hiç şüpheye yer var mı ? Peki mezhepler hiç bu ayeti görmemişler.Bu ayetleri görmemişler ! Başka ayetler de var da ! Konu,onu cumartesi dersine havale edelim.Orada bütün,en kapsamlı konuşmalar orada oldu.Şimdi bu ayete karşılık delil getirilen ayeti de geçen hafta görmüştük.Burada bir başka yere intikal edeceğiz tabi onun için bir hazırlık olsun diye.Kuran-ı Kerim’in 48.suresini açıyorsunuz.Fetih Suresi.Bakın ! buradan mealden okuyayım size.Ya da mealden okumayayım şimdi bir sürü  hata çıkacak gene zamanımızı alacak.En iyisi metinden okuyalım,boş ver ! Diyor ki Allah Teala ;

Kul lilmuhallefine minel a’rab

O bedevilerden geri kalan,savaşa gelmeyen,seninle birlikte gelmeyenlere şunu söyle.

Setüdavne ila kavmin üli be’sin şedid.”

Şimdi bunlar şey,şeye götürülmemişlerdi Hayber’e.Hayber’e götürülmeyince biraz rahatsız olmuşladı önceki ayette o anlatılıyor.Diyor ki ;

Setüdavne ila kavmin üli be’sin şedidun tükatilunehüm ev yüslimun.

Onlar çok güçlü bir kavme karşı çağrılacaklar

Yani bu Tebük Seferi.Bizans’a karşı çağrılacaklar.Onlarla savaşacaklar ya da onlar teslim olacaklar.Öbürleri teslim olacak.

Fe in tütı’u yütikümüllahu ecran hasene

Eğer itaat ederseniz Allahu Teala size güzel bir ücret verecektir.

Ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima

Eğer bundan once yüz çevirdiğiniz gibi yine yüz çevirirseniz Allah size acıklı bir azapla azaplandırır.

Ki bu ayette mürtedle ilgili bir şey gördünüz mü ? Bak ! bir daha dikkatle dinleyin bakayım mürtedle ilgili herhangi bir şey görecek misiniz ?

Kul lil muhallefine minel a’arab,o şeyden Bedevilerden geri kalanlara söyle, Setüdavne ila kavmin üli be’sin şedidun,çok güçlü bir kavme yakında çağrılacaksınız,tükatilunehüm,onlarla savaşacaksınız ya da yüslimun onlar teslim olacaklar.” Teslim olurlarsa savaşma yok.Teslim olmazlarsa savaşacaksınız.

 Fe in tütı’u yütikümüllahu ecran hasene,eğer o davete itaat ederseniz,uyarsanız Allah size güzel bir ücret verecektir,karşılık verecektir. Ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü,daha once yaptığınız gibi savaştan geri kalırsanız, yüazzibküm azaben elima,Allah size acıklı bir azap verir.”

Gördünüz mü,bir şey var mı ? Yani mürtedle.Bak öbürü inandıktan sonra kafir olan diye başladı,Ali İmran 86 ve devamı.Burada !? Peki bu ayet-i kerime’den neyi delil alıyorlar biliyor musunuz ? Geçen hafta söylemiştim ;

Tükatilunehum ev yüslimun,onlarla savaşırsınız ya da onlar teslim olurlar.“

Şimdi kendi kafalarına uygun bu iki kelimeyi bulabilmişler ama bu iki kelime istedikleri anlamı vermiyor.O zaman bunu,buradaki “hum” zamirini kendi akıllarına göre bir yere gönderiyorlar.İki kelimeyi alıyorlar.” Tükatilunehum,hum” Onlar,onlar kim ? Kendi kafalarındaki mürtetler.Yahu bu kardeşim ! Bu şeyle,Mute Savaşı’yla alakalı bir olay ! Ne diyor ? “Taktulunehu” onu öldürürsünüz,diyor.Onları öldürür,Tukatilunehum dediğin zaman karşılıklı savaşacaksınız değil ! taktulunehum’a çevirmişler kelimeyi.Ev yüslimun ya da müslüman olurlar,demişler.Teslim olmayı müslüman olmaya çevirmişler.Bu iki kelimeyi almışlar,bağlamlarından koparmışlar,manasını da değiştirmişler.Kelimenin her şeyini değiştirmişler.Ondan sonra bu iki kelimeyi mürtetlerin öldürülmesinin delili almışlar.Ve bu Hanefi mezhebi’nin en temel kitaplarından “Mebsut’ta” olan.  Bedayius Sanayi’de de hatırlıyorum,var.Delil,işte ayet mi ayet ! Şimdi bakın ! Bu bağlamı düşünemeyen bir insane.Bir kere baştan çocukluğumuzdan itibaren bize biliyorsunuz işte öğretirler,dinin ne ? İslam,kitabın ne ? Kuran,işte nebiin kim Muhammed.Ondan sonra mezhebin ? Hanefi Mezhebi.Dört mezhep.Dört mezhep haktır ama bizimkisi sevabidur,diye öğretmişlerdir.E tabi sevabı olmasa sen ona uyar mısın ? Senin olduğuna göre en iyisi olması lazım ! Şimdi bunu çocukluktan itibaren şartlandırılmış,bizim ulema asla hata yapmaz,yanlış    yapmaz ! Mümkün değil ! Ondan sonra EbuHanife kırk sene yatsının abdestiyle sabah namazını kılar.Tabi o kıldığı yok da ! Kıldırılır öldükten sonrakıldırılır.Her şey yaparsınız öldükten sonra.Şimdi büyük bir ihtimalle bu fetvalardan Ebu Hanife’nin hiçbir haberi yoktur yani.Ama yani şu anda önümüzde kitap olarak duran onlar.Aksini söylediğin zaman ispat etme imkanın yok.Şimdi bu ön kabulle de karşına iki tane işte Allahu Teala ayette böyle demiştir.”Tükatilunehum ev yüslimun “ Sen de zaten şartlanmışsın onu kabul etmeye hazır vaziyettesin.Yani bunun manası taktulunehum ev yüslimun,hum’un nereye gittiğini bil … çünkü ayetin tamamı karşınızda olsa! Bu ayet buna delil olmaz herkes söyler,ama ! Alim olmaya da lüzum yok.Ayetin tamamı yok.İki kelime seçiliyor.Siz önceden şartlandırılıyorsunuz.Ondan sonra diyorsunuz ki bak işte ayette Allah ya müslüman olurlar ya da öldürürsünüz,diyorlar,diyor,işte bak ! Allah böyle diyor.Ondan sonra geçen hafta burada şey anlatmıştı,Enes Hoca.Evzai’nin uydurduğu bir hadis.Bir taraftan da İbn-i Abbas’a iftira eden bir hadis.Senedinde yedi kişi var, beş tanesinin yalancı olduğu konusunda herkesin şeyi var.Nasılsa onların adamları öldürüyorlar.Arkasından bütün mezhepler ittifak etmiş mürted öldürülür.Ondan sonra da efendim,”dinde baskı olmaz ! “  Cenab-ı Hakk “ La ikrahe fid din “ demiştir.Dinde baskı olmaz.Peki burada bütün baskıları gördüğün zaman kardeşim ! nasıl baskı olmaz ? Adam dinden döndüğü zaman öldürüyorsun ! Hani şey var ya bir fıkra anlatırlar ; Avrupa’dan birisi müslüman olmuş.Demişler ki sünnet edeceğiz.Ne demek sünnet ? İşte birazcık ucundan azıcık keseceğiz demişler.Ben vaz geçtim,demiş.O zaman kelleni keseriz,demişler.Bu ne biçim din ? Gireni de kesiyorlar,çıkanı da kesiyorlar ! Şimdi,ama vakıa bu değil mi ama ? Şimdi gülüyoruz ama bir de işin gerçeği bu.Mesela adam,şey yaparlar,hiç Rasulullah (sav) ‘in müslüman olan bir kişiye hiçsünnet ol dediğine dair bir şey duydunuz mu şimdiye kadar ? Duydunuz mu ? Ben duymadım ! Sen duydun mu ? Fatih ! Yahya ! Sen duydun mu ?

Yahya Şenol : “ Şamil İslam Ansiklopedisi’nde. “

Abdulaziz Bayındır

Şamil İslam Ansiklopedisi’nde zayıf,yok.Hangi Şamil ? Bu şey mi ?

Yahya Şenol: … anlaşılmıyor ??? …

Abdulaziz Bayındır

Türkçe basılmıştı ya,ha ! Ama şeylerde yok yani bizim kaynakların hiçbirisinde yok.Ama biliyorsunuz,bir tane gayri müslim birisi evlenecek olsa once sünnet olacak ! Artık farzdan öteye oluyor değil mi o ? Neyse  şimdi şey anlatmışlardı.Rusya’da biliyorsunuz işte Sovyetler Birliği dağıldı.Ben de İslami İlimler Araştırma Vakfı’ndaydım o zaman.Bir heyet gitti Rusya’ya.Ben gidememiştim işlerimden dolayı.Orada anlatıyorlar.Bir Vlademir diye bir kişi dolaştırıyormuş bizim arkadaşlarımızı.Bunlardan tarikatçı birisi var,adını söylemeyeyim şimdi duyarsa rahatsız olur.Şey etmiş şimdi uğraşmış,bu adama müslümanlığı kabul ettirmişler aradaki tercümanlarla.Adını Abdullah yapmışlar.Tamam ! Ondan sonra başlamış işte sakal,şalvar,şu bu falan.Onlara bir şey dememiş adam.Bu defa kestireceksin deyince ertesi gün şeyde Abdullah ! diyorlar Vlademir ! demiş. Vlademir ! Hem de sert bir şekilde.Şimdi hakikaten fıtrata aykırı bir din anlayışı maalesef müsllümanların içine yerleşmiş.

Yahya Şenol : “ Rivayeti buldum burada.”

Abdulaziz Bayındır

Ha ! ne diyor o rivayette ?

Yahya Şenol : “ Kenzül Ummal’de geçiyormuş.Şöyle diyor ; Hz.Peygamber ileri yaşlarda müslüman olanlara seksen yaşında da olsalar sünnet ol buyururdu.Kenzül Ummal.Ve bir de Ahmet b.Hanbel’de de geçen bir rivayet. Usaym b.Kelib,babasından o da dedesinden şöyle bir rivayet nakletmiş ; “Peygamberimize geldim ve İslamiyet’i kabul ettim.Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular ; Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol ! “ Ahmet b.Hanbel üç,üçüncü cilt,dört yüz on beşinci sayfa.

Abdulaziz Bayındır

Şimdi o kadar çok Rasulullah’a gelip müslüman olanlar var ki ! Hepsi böyle,iki tane mi rivayet var ?

Yahya Şenol : “ Bir Kenzül Ummal bir Ahmet b.Hanbel.”

Abdulaziz Bayındır

Yani demek bunlara herhalde fazla itibar etmemişler ki kitaplara koymamışlar yani bu konuda şeyim yok,neyse ! Şimdi,şimdi gelelim işin başka bir tarafına tekrar açalım ! ayet-i kerimeyi.Al-i İmran 78.ayeti.Şimdi diyor ki Allahu Teala ;

Ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bilkitab

Yani dillerine kitabı dolarlar.Yani öyle bir hava verirler ki sanki Kuran-ı Kerim’den konuşuyorlar.

litahsebuhu minel kitab

Onu siz kitaptan sayasınız diye !

ve ma hüve minel kitab. “

O “Aracılık ve şirk’i” şey yapsana bana !

ve ma hüve minel kitab. “

Ama aslında o kitaptan değildir.

ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya’lemun

Bile bile Allahu Teala’ya yalan isnadında bulunurlar.”

Evet ! Şimdi mesela şeyde biliyorsunuz bir çok kimse,bir çok kimse vardır işte kendilerine vahiy geldiğini söylemezler ama ilham  geldiğini söylerler.Şimdi ilhamla vahiy arasında aslında bir fark yoktur.Her ikisi de Cenab-I Hakk’ın kişinin içerisine yaptığı fısıldamadır.Ama bir melek gelir Allah’ın şu emirlerini insanlara bildirir derse bir kişi,bildirin derse işte o kişi Allah’ın nebisi olur.Onun Allah’ın nebisi olduğuna dair de Cenab-I Hakk ona bir takım belgeler lutfeder.Rasulullah’ın belgesi de Kuran-ı Azimuş şan’dır.Yani öyle bir şekilde olur ki insanlar onun Allah’ın nebisi olduğunda şüphe etmezler.Dolayısıyla onun getirdiklerini Allah’ın kelamı olarak kabul edecek bütün şartlar oluşur.Ama onun dışında herkesin içine Cenab-I Hakk’ın doğurduğu bir takım şeyler vardır.Mesela siz bakın bir günah işlersiniz ondan dolayı içiniz sıkılır.İşte Allahu Teala ;

fe elhemeha fücuraha ve takvaha

buyurur şeyde,Şems Suresi’nde.

Kişiye günahını ve takvasını ilham eder.

Yani mesela şeyler,çok zor bir iştir.Yani günah işlemek çok zordur çünkü bu vücut günah işlesin diye yaratılmamıştır.İşlenen günahlar insanı rahatsız eder.Rahatsız eder ! Mesela en büyük günah şirktir.Şirki Kabul eden bir adamı göremezsiniz yani.Şey yapma,öyle bir hava verirler ki kendilerine.Mesela ne diyor şeyler, müşrikler ;

ma na’budu illa yukarrinuna ilallahi zulfa. “

Zümer Suresi üçüncü ayetinde.Niye bunlara boyun eğiyoruz biliyor musunuz  ? Bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ! Yoksa bunların bir şey olmadığını biliyoruz zaten.Siz yanlış anlıyorsunuz,diyorlar. Hedefimiz Allah.Şimdi,işte o size anlatmıştım.Hani Vatikan Başbakanı’nın bana söylediği söz ; “ Sen bize müşrik diyorsun,biz müşrik değiliz ! “ Çok kutsal üçlü birlik dediler mi müşriklikten kurtuluyorlarmış ! Niye birlik kelimesini kullanma ihtiyacı duyuyorlar ? Şimdi diyorlar ki ; Baba,oğul,kutsal ruh.Bunların her birisi ayrı ayrı birer tanrıdır,diyorlar.Ama çok kutsal üçlü birlik diyerek bir tek tanrıya inandıklarını söylemeye çalışıyorlar.E ! bunun da izahını yapamıyorlar.Ondan sonra da diyorlar ki ; “Bu akılla anlaşılmaz.” E ! anlaşılmazsa insanlar akıllı.Demek bu insanlarla ilgili biro olay değildir yani.Sen git,sen taşa,toprağa anlat onlar da kabul etmez ya ! Şimdi,işte Allahu Teala kişiye günahını ilham eder yani insan yaptığının yanlış olduğunu gayet iyi bilir ! Ama bir takım menfaatlerini öne alarak yanlışları yapar.Dolayısıyla Allahu Teala’nın koyduğu çizgiyi değil kendi kafasına gore koyduğu bir çizgiyi kendisine hayat çizgisi yapar.Ama Allah’ın koyduğu çizgiden de saptığını göstermemeye çalışır.Zaten sapıklık,budur !  Şimdi bir de Cenab-I Hakk insana takvasını da ilham eder.İyi bir şey yaptığınız zaman bunun zevkini içinizde duyarsınız.İçiniz rahat eder.Ve çünki Allah sizi onun için yarattığından dolayı şey olarak güvenle onun arkasından gidebilirsiniz.Ama genellikle bunlar birer imtihan vesilesi olduğu için Allahu Teala önce sizin önünüze sıkıntılar çıkarır.Yani yaptığınız şeyi Allah rızası için mi yapıyorsunuz,menfaatiniz için mi yapıyorsunuz ? Onu Allahu Teala mutlaka imtihanla sizi dener.E ! zor geldiği zaman ya,işte tamam,ama yani Allah benim şuna,şuyuma buyuma ihtiyacı yok,demeye başlarsınız.Bu da şeytan sizi Allah’la aldatır.Evet,şimdi mesela bu din konusunda en büyük aldatma Allah ile olan aldatmadır.Ondan dolayı Allah Teala bize sürekli “ vela yeğurranneküm billahil garur,o çok aldatan sizi Allah ile aldatmasın ! “ demiştir.Az once söylediğim gibi mesela tutuyor,işte fıkıh kitaplarında bu çok yapılır.O kadar çoktur ki fıkıh kitaplarında bunun yani şey.Kelamda da vardır,fıkıhta da vardır.Siz zannedersiniz ki Allah’ın emridir,Rasulullah (sav)’in uygulamasıdır zannedersiniz.Bir işi azıcık karıştırmaya başladığınız zaman sorgulamaya başladığınız zaman arkası boş çıkar.Bakarsınız ki  asırlarca İslam diye uygulanan,şeriat diye uygulanan şeyin İslam’la,şeriatla uzaktan yakından alakası yokmuş ! Ama az önceki şeyde olduğu gibi mürtedin öldürülmesi olayında olduğu gibi sanki Kuran’a uyuyormuş şeklinde bir hava vermeyi de hiçbir zaman ihmal etmezler.Evet ! şimdi bunlar,bunların örnekleri çok fazla da ! bugün arkadaşlarımıza söyledik,işte Fehmi üç tane örnek seçtiğini söylemişti ama burada dört tane seçmiş.Bir Muhyiddin-i A’rabi örneğini seçmiş.İstersen sen onu bir okusana oradan ! şey mi ? Yok,yok ! metni oku sen sadece.Ne diyor mesela bak ?

Yahya Şenol : “ Şimdi elimdeki kitap Muhyiddin-i ibnu’l-A’rabi’nin “Fususu’l-Hikem” adlı kitabı.Ekrem Demirli’nin çeviri ve şerhiyle hazırlanmış ve Kavalcı Yayınları’ndan basılmış.Onun on dokuzuncu sayfasında giriş bölümü var.”Fususu’l-Hikem’i rüya yoluyla İbnu’l-A’rabi’ye verilmesi” başlığı adı altında bu kitabın yazılış amacını şu şekilde anlatmış,sebebini daha doğrusu ! demiş ki  Muhyiddin-i ibnu’l-A’rabi ; “ Altı yüz yirmi yedi senesi,muharrem ayının son on gününde bir gün Şam’da gösterilen bir rüyada Hz.Peygamber’i gördüm.Elinde bir kitap vardı.Bana bu “Fususu’l-Hikem” kitabıdır.Onu al ve yararlanmaları için insanlara ulaştır ! diye emretti.Ben de bize emredildiği gibi Allah’a,peygamberine ve içimizden olan yöneticilerimize itaat ederiz ve sözlerini dinleriz,dedim.Böylece söylenmek istenenileni tam olarak anladım.Niyetimi temizledim.Herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın Allah’ın elçisinin belirttiği tarzda bu kitabı insanlara ulaştırmak için niyetimi arındırdım. “ Vurguyu bir kez daha söyleyeyim ! “Herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın Allah’ın elçisinin belirttiği tarzda bu kitabı insanlara ulaştırmak için niyetimi arındırdım.”

Abdulaziz Bayındır

Evet ! Şimdi istersen sen de ondan bahsetsene Fatih ! Şimdi mesela bak ! burada Muhyiddin-i ibnu’l-A’rabi dediğiniz zaman biliyorsunuz tarikatlarda böyle millet ayağa kalkar,değil mi ? İşte,neler söylemezler onunla alakalı ! Bu şimdi müslümanlarda,bir de Hristiyanlarda Pavlus vardır.Onu da biliyorsunuz,Pavlus. Pavlus, başlangıçta çok azılı bir Hristiyan düşmanı bir Yahudi.Sonra bakıyor ki düşmanlıkla bu iş olmuyor.İsa (as)’ın ölümünden sonra buna benzer bir şeyler söylüyor.Onu da Fatih anlatsın !

Fatih Orum : “ O da galiba aynı mekan,Şam diye ben hatırlıyorum.”

Abdulaziz Bayındır

Evet ! şeyde.

Fatih Orum : “ Şam yolunda “

Abdulaziz Bayındır

Nere ? Onun bir adı vardı.

Yahya Şenol : “ Celile mi ? ”

Abdulaziz Bayındır

Celile !

Fatih Orum : “ Evet.Orada Pavlus Şam Vizyonu dedikleri yolda yolculuk yaparken aynen burada okunduğu gibi bir şey oluyor.Bir rüyaya dalıyor ve orada Hz.İsa Pavlus’a gözüküyor,bundan sonra misyonu sen devam ettireceksin diyor.Ondan görev aldığını söylüyor.Daha sonra uyandıktan sonra ve işte bu iş için artık evllendirildiğini,kendisini işte bir takım esinler verildiğini söylüyor ve

Abdulaziz Bayındır

Esinler dediği vahiyler tabi !

Fatih Orum : “ Evet ! “

Abdulaziz Bayındır

Bunlar gibi yani !

Fatih Orum : “ Bunun aynısı.Evet ! ”

Abdulaziz Bayındır

Ve bugün mesela Hristiyan Dünyası’nda Pavlus’un kutsallığına hiç kimse şey dokundurmaz biliyorsunuz yani,toz dokundurmaz.Şeyde Pavlus’un kabri vardır Vatikan’da.Yani orada millet kuyrukta.Girerler,çıkarlar.Enteresan bir şey ve onu havarilerden de sayarlar.Yani İsa (as)’ın havarilerinden de sayarlar.Şimdi hep Allahu Teala ile aldatırlar,insanlar aldatılır.Onun için hani başka zamanlarda aklımızı bir çalıştırıyorsanız dine yöneldiğiniz zaman bin çalıştırmaak zorundasınız.Yani insanları aldatanlar hep Allah’la aldatırlar.Mesela şimdi bizim Türkiye’de kendisine laf dokundurulmayanlardan birisi de Mevlana Celalleddin-i Rumi’dir.Mevlana’nın kitabı da Allah’ın kitabı olarak kabul edilir.Yani bunu kendisi öyle ilan ediyor.İstersen onunla ilgili olan kısımları da bir oku.

Yahya Şenol : “ Evet ! Bu da Mesnevi kitabı gördüğünüz gibi.Türkçe tercümesi Adnan Karaismailoğlu tarafından yapılmış.Onun da girişinde Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,diye bir başlık var.Ve sonra Mevlana kendi kitabını şöyle tanıtmış.”

Abdulaziz Bayındır

Bu “bismillah’la” başlayınca hani önce sizi bir psikolojik olarak etki altına alıyorlar.Evet !

Yahya Şenol : “ Evet ! Şöyle tanıtmış kitabını ; “Bu mesnevi kitabıdır.O,ulaşma ve kesin bilme sınırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.”

Abdulaziz Bayındır

Bak şimdi ! Dinin aslı nedir ? Kuran ve sünnet.Kuran-I Kerim sünneti bir kenara bırakalım ! burada sünnet aklından bile geçmez de ! Kuran-I Kerim nereden inmedir ? Arş’tan değil mi ? Cenab-I Hakk oradan indiriyor. Peki onun aslı kimdendir ? Allah’tandır.Şimdi bak ! dinin asılları derken işte kitap,sünnet anlaşılır.Onun da asılları arşta bulunan,onun da aslı Allahu Teala’dır.Yani bu Mesnevi Kuran’dan alınmış değil,arştan da alınmış değil,direk Allah’tan alınmış ! Evet ! şimdi yanlış anlama olur diye devamını oku bak nasıl ? Evet !

Yahya Şenol : “ O,Allah’ın en büyük fıkhıdır. “

Abdulaziz Bayındır

Bak ! Allah’ın en büyük fıkhı ! Fıkıh ne demek,fıkhın anlamını biliyor musunuz ? Anlama ve kavrama.Yani bu Allah’ın en büyük anlayışıdır.Sıradan da bir şey değil ! Allah’ın anlayışı içerisinde de en büyüğü ! Diğerleri değil yani.

Yahya Şenol : “ Allah’ın en aydınlık yoludur.Ve Allah’ın en açık delilidir.Işığının hali içinde kandil bulunan kandillik gibidir.Ki bu bir ayet meali,Nur Suresi otuz beşinci ayeti.”

Abdulaziz Bayındır

Ayet-I kerimeyi alıyor bakın şimdi ! Şey de Said Nursi de kendisinin kutsallığını Nur Suresi’ndeki o “ Allahu nurus semavati vel ard “ ayetinden alır.Yani siz zannedersiniz ki ;  işte yani “ yelvune elsinetehum bil kitab “ diyor ya burada ! Dillerini Allah’ın ayetlerini dolarlar ki “ litahsebuhu minel kitab “ gerçekten bu doğru söylediğini zannedersin,zannedesiniz.” Ve ma hüve minel kitab “ Ama aslında o kitaptan değildir. ” Ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya’lemun “ Bile bile Allah’a yalan isnadında bulunurlar.Evet !

Yahya Şenol : “ Sabahın ilk anlarından daha parlaklık,daha parlak verir.O pınarları ve dalları bulunan gönül cennetleridir.O Mısır’daki Nil gibi sabredenler için içecektir.Firavun soyuna ve kafirlere hasrettir.Allah’ın dediği gibi onunla çoğunuz sapıtır,çoğunu da doğruya götürür.

Abdulaziz Bayındır

Yani “ yudıllu bihi “ ne ?

Yahya Şenol : “ men yeşa ve yehdi men yeşa

Abdulaziz Bayındır

Yok ! “ yudıllu bihi kesiran ve

Yahya Şenol : “ve yehdi bihi kesira

Abdulaziz Bayındır

ve yehdi bihi kesira” Şimdi bunu Arapça’dan tercüme edilmiştir.Tercüme olunca siz onun ayet metinlerini göremiyorsunuz.Yani bu şeyin önsözü Arapçadır.

Yahya Şenol : “ Atlayarak okuyayım ! “ Alemlerin Rabbi’nden indirilmedir.Batıl …

Abdulaziz Bayındır

“Alemlerin Rabbi’nden indirilmedir” Neyin özelliği bu ? “ Tenzilun min Rabbil alemin

Yahya Şenol : “ Vakıa Suresi 80.ayet.”

Abdulaziz Bayındır

Aynı ifade Said Nursi kendi kitabı için de kullanmıştı aynı ifadeyi.Evet ! “ Tenzilun min Rabbil alemin “  “Alemlerin Rabbi’nden indirilmedir

Yahya Şenol : “ Batıl,ona önünden ve arkasından gelmez.Ki bu da Fussilet Suresi42.ayetinin meali,                      ” la ye’tihil batılü min beyni yedeyhi ve la min halfih “ Allah gözetir ve korur.O en iyi koruyucudur ve merhametlilerin en merhametlisidir.Mesnevi’nin başka lakapları da vardır.Yüce Allah ona lakap verdi.Bu,azla sözü kısalttık.Az çoğa işaret eder.Yudum göle işaret eder.Bir avuç buğday harmana işaret eder,diye devam ediyor.

Abdulaziz Bayındır

Evet ! Evet,şimdi tabi ! bunların şey,örnekleri çok fazla da ! bir de Said Nursi örneğini verelim istersen ! al buradan.Mesela şimdi çok eenteresan bir şey vardır.Bütün nurcuların aynı olma ihtimali,aynı olacaklarına ihtimal vermiyorum ben şahsen de ! Yani görüştüklerimi düşünerek söylüyorum.Ama içlerinde,mesela bizim internet sitemizde bakın ! iki bin,üç bin sayfalık tartışmamız vardır onlarla.O tartışma içerisinde hep şunu görürsünüz.Ben onlara sürekli şunu sormuşumdur ; Size göre “risale-i nur” Allah’ın son kitabı mı ? Bir kere olsun değildir, dememişlerdir.Bakın ! görürsünüz.Neşrediliyor,isteyen herkes bakabilir.Hemen bakabilir.Ve ondan sonra ayetlerle onlara cevap verince tabi ! Kuran’a karşı çıkamadıkları için meal denen kitaplara mı bakacağız ? diye cevap vermişlerdi.Yazın ! meal denen kitapları hemen çıkar.Nasıl olsa internet,çabucak bulursunuz oradan.Ve ondan sonra da biliyorsunuz ölülerin üzerine ne okuyorlar şimdi ? Risale-i nur okuyorlar.Ondan sonra sevap kazanmak için okuyorlar.Şimdi bunları efendim ! dokunmayalım,iyi geçinelim,güzel de ! bu dini ben kendim koymuş olsam tabii ki iyi geçinirim ! niye iyi geçinmeyeyim yani ? Ya bu sabah camiden çıkarken kendi kendime dedim ben şey yaptım,ya baktım böyle buraya geldikten sonra Fatih’e söyledim.Dedim ki ; 1976’dan beri şu muhitteyim.İşte 21 sene İstanbul Müftülüğü’nde fetva işlerini falan yürüttüm.21 Sene Süleymaniye Camii’nde Cuma vaizliği yaptık.Camiye giriş çıkışımız sanki ilk defa,yani yabancı birisi gelmiş Süleymaniye Camsi’ne girmiş,çıkmış gibi ! Niye ? Tanımıyorlar mı ? Herkes tanıyor ama kimsenin hesabına gelmiyor bizimle konuşma. Çünki herkes bir tarafa kendisini bağlamış.Efendim ! şimdi biz bu adamların her birisi ile çok rahat bir şekilde şey yapabilir.Bizi tepelerinde de gezdirirler.Hiç zor bir şey değil ! Bir zamanlar öyleydi.Çünki hiç bunları tanımıyordum yani bu şey,ne nurcuları tanıyordum ne tarikatçıları ne gelenekçileri ! hiçbirisini tanımıyordum.O zaman çok tepelerde dolaştırıyordu.Nasıl yanlışları ortaya koyduysak herkes kaçtı.Niye peki ? O zaman bu da bizim için Cenab-I Hakk’ın en büyük imtihanıdır.Menfaatini düşünürsen onlara da gülücükler dağıtırsın.Dağıtırsın da ! bunun hesabını Cenab-I Hakk’a nasıl vereceksin ? Yani bu dünya,işte onun için çok dikkatli olmak gerekiyor.Sonra şunu düşündüm ; Musa (as)’a Allahu Teala Firavun’a eçi olarak göndermiş değil mi ? Firavun’un ve çevresindekilerin Allah’ın dinine uymasını istiyor.O kadar da çok mucizeler gösteriyor.İsrailoğullarını da Firavun eziyor.Erkeklerini öldürüyor,erkek çocukları öldürüyor.Kızları sağ bırakıyor.Çok büyük bir eziyet ediyor.Tabi İsrailoğulları yine de buna rağmen Firavun tarafını tercih ediyorlar. Ama Musa (as)’ın bunlara karşı nasihatleri var.Sonra Allah’ın emriyle Musa (as) İsrailoğullarıyla beraber ayrılıyor ve o Nil Nehri’ni geçiyor biliyorsunuz.Ya orada Mısır’dan bir tane inanan yok ya ! Yani o kadar uzun süre İsrailoğulları arkasından geliyor ama İsrailoğulları arkasından geliyor ama ! inandıkları için mi ? yoksa zulümden kaçtıkları için mi ? Bir kurtuluş olduğu için mi ? Ya bir tane de Mısırlı olsun ! ne olur ? bir kişi olsun ya ! bir tek kişi.O kadar mucizeler gösterdi Musa (as).Demek ki doğruları söylemenin faturası çok ağırmış ! Peki İsrailoğulları karşı tarafa geçti de ne yaptılar ? Musa (as) kırk günlüğüne ayrıldı diye buzağıya taptılar biliyorsunuz.Başlarında Harun (as)  olmasına rağmen ! Yani insanlar böyle.Dolayısıyla hepimiz kendi adımıza şunu söylememiz gerekir ; “Herkes sapıtsa bile ben asla ! “ dememiz  lazım ! Yani bu,bu imtihan çok ağır bir imtihandır.Çünki imtihanı yapan Allahu Teala’dır.Öyle burada birbirimize karşı gülücükler dağıtmanın bir anlamı yok ! Evet ! oku bakalım oradan da.

Yahya Şenol : “ Bu da Said Nursi’nin Şualar kitabının birinci şuası,24.ayet ve ayetler 3.nokta dediği başlık.Aslı şöyle tercümeyi de sonra okuyayım isterseniz ; “ Kuran’ın gizli hakikatleri Risale-I Nur ile birlikte bize iniyor.Tenzilul kitab cümlesinin sarih bir manası …

Abdulaziz Bayındır

Tenzilul kitab’la bu şeyin Hanefilerin o kadar açık ayetlere rağmen iki tane kelimeyi seçip işte oradan hükümler çıkarmaları,Hanefi değil ! bütün mezhepler öyle de ! de ben Hanefi’yi örnek olarak verdim.Şimdi Tenzilul kitab ne demek manası ? Bu kitabın inişi.Kuran-I Kerim’in inişi.Ya kardeşim ! bu ayetin başı sonu yok mu ? Halbuki hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allahu Teala Hud Suresi’nin ilk ayetlerinde şunu söylüyor diyor ki esteıyzü   billah ; “ Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledün hakimin habir,bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış “ Yani hüküm ifade eden ayetler.” Sonra da Hakim ve Habir tarafından açıklanmıştır.” Yani bir ayeti burada tam olarak alacaksınız,ondan sonra da ona onu açıklayan ayeti bulacaksınız.Allahu Teala da böyle zaten ayetleri kümeler halinde açıkladığını bildiriyor.Niye Allah böyle açıklamayı Allah yapıyor ? “ liella ta’budu illallah,Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ! “ Yani bir tek ayeti tamamen yazıp da açıklarsanız siz kendinizi Allah’ın yerine koymuş olacaksınız.Çünki sizin açıklamanızı insanlar Allah’ın açıklaması zannedeceklerdir ! Ve bu en ağır günahtır ! Şimdi biz bunu,Allahu Teala bunu ayetin tamamını yazıp da kendine göre açıklamayı Allah’ın kendini Allah’ın yerine koymak diye adlandırırken burada tutuyor ayetten iki tane kelime seçiyor, Tenzilul kitab.Ondan sonra da ebced hesabı,bilmem ne hesabı,hiç ipe sapa gelmeyecek şeylerle kendi kitabının kutsallığını anlatıyor.Şimdi oku bakalım !

Yahya Şenol : “ Tenzilul Kitap cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadette vahiy suretiyle kitabu mübin’in nüzulü olduğu gibi manay-ı işarisiyle de her asırda bu kitab-I mübin’in mertebe-I arşisinden ve mucize-I maneviyesinden  feyz ve ilham tarikıyla onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin burhanları iniyor,nüzul ediyor.

Abdulaziz Bayındır

Bu,bu orijinal ifade.Bir de bizim …

Yahya Şenol : “ Evet ! Tercümesi şu ; Peygamber devrinde Kuran’ın vahiy suretiyle inmesi gibi her asırda Kuran’ın arştaki yerinden ve manevi mucizesinden feyz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. “

Abdulaziz Bayındır

Bak ! Kuran’ın gizli gerçekleri iniyor.Gizli gerçeklerden Rasulullah’ın haberi olur mu ? İnmemiş daha ! olur mu ? olamaz ! Allahu Teala mübin,dedi değil mi ? Bu kitap mübin bir kitap,diyor,açık diyor.Ve kendi de açıklamayı kendisi yapmış.Ama bırakın Kuran-ı Kerim’i “tenzilul kitap” bir kelimeyi alıyor kitabın inmesi !  Bunun açık anlamıymış,sarih anlamı.Bu ne biçim,nasıl bir şey ! hangi din kardeşim ! bu ne oluyor böyle ? Evet ! devam et ! Valla,peki Kuran’ın indiği yerden inerse,bir insan Risale-i nur’un Kuran’ın indiği yerden indiğine inanırsa,ondan sonra bir de Kuran’ın gizli kalmış olan gerçekleri Risale-i Nur’la  inerse o zaman hangisi daha öne alınır ? Nurcuların neden Risale-i Nur’u ellerinden bırakmadıklarını şimdi anlıyor musunuz ? Evet !

Yahya Şenol : “ Evet,yine birinci Şualar’da şöyle demiş ; “ Resailin nur ne şarkın malumatından,ulumundan ve de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir.Belki semavi  olan Kuran’ın şark ve garbın fevkındeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.” Yani sadeleştirmesi şu ; Risale-I nurlar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur.O gökten inmiş Kuran’ın,doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. ”

Abdulaziz Bayındır

Kuran’dan alınmıyor ! Nereden alınıyor ? Kuran’ın arştaki yerinden alınıyor.Kuran’ın alındığı yerden alınıyor.Ve onun gizli gerçeklerini anlattığına göre o zaman demek ki size göre bu Allah’ın son kitabı mıdır ? sorusuna cevap vermemelerinin sebebi ortaya çıkıyor.Değil mi ? Bakın dikkat edin ! kendi kitaplarından yani.Şimdi burada öyle bir şey ortaya çıkıyor ki ; bak ! mesela şeyi İbrahim (as)’ın bir sözü var.Diyor ki kendi kavmine,Ankebut Suresi 29.surenin 25.ayetinde.

ve kale innemet tehaztüm min dunillahi evsanen,Allah’la kendi aranıza putlar koyup,onlara yapıştınız. “ diyor.Onlara tutundunuz.Niçin ?

meveddete beyniküm fil hayatit dünya,bu dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı oluşsun diye ! “

Şimdi bu insanların hangisine derseniz ya Muhyiddin-i A’rabi ! “ya kardeşim ! işte bizim toplumumuzun çimentosu “ neden Said Nursi ? “ya şimdi ! çimentomuz ya şimdi olmasa dağılır bu insanlar.” İşte orada da aynı. Onun için bu şeylerde az önce söylemiştim yani bu Musa (as) olayı çok enteresan bir olaydır.Musa (as) şeyden bu kavminin buzağıya tutunduğunu ona taptıklarını görünce Cenab-I Hakk’a şöyle şey yapmıştı ;

Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ehı “ Bakayım hele ! Şeydeymiş bu,Maide Suresi,yani beşinci surenin yirmi beşinci ayeti.Diyor ki ; Ya Rabbi,diyor,benim bir tek kendime ve kardeşime gücüm yeter,diyor.Kardeşi de Allah’ın nebisi olduğu için bunu söylüyor.Ondan sonra da hani dersiniz ki ; Ya ! Musa (as) yıllardır bu cemaati toplamak için şey yaptı.Hadi toplasın! Yapmayın,etmeyin ! aslanım,şu,bu,falan,filan,desin diye beklersiniz. Arkasından diyor ki ; “ Fafruk beynena ve beynel kavmil fasikıyn,Ya Rabbi benimle şu fasıklar topluluğunun arasını ayır ! “ İstemiyorum ben bu adamları,diyor.Yani bu saha oldukça zor bir sahadır.Bunu çok iyi bilmek lazımdır.Evet son olarak,şey bitiyor.Şimdi biliyorsunuz bir de Cüppeli Ahmet var.Şimdi bu da yani şey,bizim bu “Tarikatçılığa Bakış” kitabını yazmadan önce Mahmut Efendi, Mahmut Efendi’nin yanına gitmiştik.Cüppeli Ahmet de oradaydı zaten televizyonlarda anlatıyor,duymuşsunuzdur bunu.Bir ara hapishaneye girmişti.Hani burada demiştim ki ; Hadi bakalım ! şey,Abdülkadir Geylani kurtarsın ! bir hafta sonra çıktı.Ondan sonra çıkar çıkmaz ne dedi ? Televizyonlar da hazır canlı yayında.Abdulaziz Hoca böyle diyor,işte bak beni kurtardı ! dedi, şey.Şimdi bu yeni yapılanmadan anlaşılıyor ki onu kurtaranlar büyük bir ihtimalle bizim bu sözümüzden dolayı kurtarmışlardır.Evet ! öyle anlaşılıyor yani.Bilmiyorum,ama ! yani benim aklıma gelen o ! inşaallah yanılıyorumdur ! Şimdi o dergileri çıkarıyorlardı,şimdi hala çıkıyor mu ? bilmiyorum.O dergilerinde yazdıklarını bir de okuyun,bakın.

Yahya Şenol : “ Evet dergiyi şöyle göstermiş olayım.Hani görsünler kendi dergileri ! “Kasr-ı Arifan” dergisi.Yıl beş,sayı elli beş,nisan 2012 sayısı.Okuyacağımız yer de şu başlık.İnternetten de gözüksün.Şurası ! Aynen şu büyük yazılarda şu yazıyor,sadece şurayı okuyorum.Kendilerinin ön plana çıkardığı,yani herkes tarafından görülmesini istedikleri yer.Biz de görüyoruz.Şöyle demiş ; Efendi hazretleri beni çağırttı ve şöyle dedi.

Abdulaziz Bayındır

Efendi hazretleri dediği Mahmut Efendi.

Yahya Şenol : “ Mahmut Efendi.Şöyle demiş ; Ahmet ! senin hakkında evliyaullaha müracaat ettirdim.Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak Ahmed’i bana bırakın ! onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın,buyurdu.”

Aynen bu,yazdıkları bu ! kendi dergileri.

Abdulaziz Bayındır

Evet ! Yani şimdi,şimdi bana diyorlar ki ; Hocam ! niye bu kadar sertsin ? Aslında niye bu kadar yumuşaksın ? demeniz lazım ! Yanlış mı ? Yahu kardeşim ! Allah adına bu insanlar şey yapılıyor,yani şimdi,bak ! paralel din diye epey zamandır şey yapıyoruz,konuşuyoruz.Geçende birisi telefon açtı,yarım saat kadar konuştu,hem de yurt dışından aradığını söylüyor.İşte yıllardır sizi takip ediyorum,diyor.Hakikaten de belli yani şeylerimizle.Anlattı.En sonunda yahu hocam işte,bir siyasi söylem gibi anlaşılıyor,şu paralel din kelimesini kullanmasan, falan,anlattı. Zaten en başta bu,bu cümlenin geleceğini bekliyordum.Şimdi paralel din yok mu ? Esas problem bu ! asırlardır insanlar Allah’ın dini adına,bak ! Allah’ın dini adına dini  uyguladıklarını zannederek paralel dinin mensubu yapılmamışlar mı ? Şimdi bunu çok iyi biliyorsunuz yani.Her dersimizde,bu derste değil ki ! her derste.Hangi derste oldu da bu kadar önemli şeyler ortaya konmadı ? İnşaallah !  ben hep bekliyorum ki böyle bu tür şeyler olmasın da ! olumlu şeyler konuşalım.Ama ! ne yapalım !? Bunları da söylemek zorundayız yani.Yanlışlar ortaya çıkacak ! Başka şekilde olmaz.Yani şimdi bizim İslam’ı,Allahu Teala bu dini bütün dünyaya hakim olsun diye indirmiştir.Ama ! Bu anlayıştaki kişilerle asla olmaz ! Bu mümkün değil yani.Çünki önce kendisi müslüman olacak ki başkasına doğruyu anlatsın ! Dinin tanımını unutmuş olan bir topluluk ! İman,küfür,şirk kelimelerinin anlamı tamamen sağa sola kaymış.Kader bataklığında boğulmuş ! Bütün bunlar şu okuduğumuz,okumakta olduğumuz şeyler de bugün hala insanlara din diye öğretiliyor.Hala öğretiliyor yani.Görüyorsunuz işte.Hepiniz de biliyorsunuz.Peki son olarak şu ayet-i kerimeyi tekrar okuyayım bu kadar örnekten sonra.Diyor ki Allahu Teala ;

ve inne minhum le ferikan yelvune elsinetehum bil kitab.

Onlardan bir grup dillerine kitabı dolarlar.” Yani ayetler okurlar,hafızlık yaparlar,şunu,her şeyi yaparlar yani.

litahsebuhu minel kitab

Onların söylediklerini kitaptan olduğunu zannedesiniz diye !

ve ma huvel kitab

Ama aslında kitaptan değildir.

ve yekulune hüve min ındillah

Bu Allah tarafındandır derler.” Bak ! işte hepsi Allah’tan,dediler ya ! değil mi ? Birisi mertebe-i arşisinden birisi Allah’ın en büyük fıkhı,birisi işte Allah bizzat ben ilgileniyorum,dedi.Öbürüsü işte Şam yolunda şunu gördüm,bunu gördüm falan filan,dedi.

ve yekulune hüve min ındillah ve ma huve min ındillah

O Alah katındandır dediler ama Allah katından değil !

Ve yekulune alellahil kezibe ve hum ya’lemun.

Bile bile Allah’a yalan iftira ediyorlar.

Evet ! Maalesef öyle ! Cenab-I Hakk cümlemizi doğru yoldan ayırmasın ! Tekrar ediyorum ; Ben şahsen kendi kendime hep onu söylerim,ben sadece kendime ancak laf geçirebilirim.Başkasına geçiremem ! Herkes,herkesin sapıtma hürriyeti var ama benim asla olmamalıdır.Peki hepimiz o şekilde yapalım !

55 dk,54 sn’de bitti.

Yazıya geçiren Salih Kurt,Yalova,2015,ramazan.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007