Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler)

18 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya rabbi sana tam teslim olan, senin rızandan başka herhangi bir şeyi hedefine almayan, huzuruna da tam teslim olarak gelenlerden olmayı bizlere nasip eyle.

Allah nasip ederse bugün ki dersimiz, Allah’a Teslimiyet hakkında olacak. Her ne kadar bazıları biz Allah’a inanmayız dese de siz takip ederseniz görürsünüz, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan, kainatı Allah’ın yaratmış olduğunu kabul etmeyen, kendisini Allah’ın yarattığını kabul etmeyen, her şeyi ona borçlu olduğunu anlamayan bir tek insan yoktur. Allahu Teala insanları imtihan için yarattığından dolayı onlarda bir muhalif yapı oluşturmuştur. Bu muhalefeti ilk önce Allah’a karşı yaparlar. Adem (a.s) ilk muhalefeti kime karşı yaptı? Allah’a karşı yaptı. Yani Allahu Teala her şey serbest ama şu ağaç yasak dedi. Adem ne yaptı? Gidip o ağaçtan yedi. Niye yedi? Oradan yerse ölmeyecekmiş. Oradan yerse yetki sahibi olacakmış, Sultan olacakmış. Nedir burada? Yani Allhu Teala’ya tam teslimiyet yok değil mi? Ama arkasından kendisini toparladı. Yanlış yaptım dedi ve teslim oldu. İblis de aynı şekilde muhalefet etti. Fakat İblis demagoji yaptı. Ben yanlış yaptım demedi. Niye secde etmedin dediği zaman ben Adem’den daha hayırlıyım dedi. Sanki Allah sen mi hayırlısın, Adem mi hayırlı diye sormuş gibi… Allem kullem denir ya… Kendisini üstün göstermeye çalıştı. İşte insanlardaki en büyük sıkıntı budur. Dikkat ederseniz bir problem çıkıncaya kadar herkes Allah’a teslim olur. Ya da herhangi bir şeyde bir menfaati yoksa herkes teslim olur. Ama bir menfaatiniz Allah’ın emirleriyle çelişirse sonra bakarsınız ki teslimiyet bozulmaya başlamış. İşte insanı yoldan çıkaranda budur. Bugün Teslimiyet ile ilgili dersimizi yapacağız. Bugün ki okuyacağımız ayetler Enam Suresinin 12 ila 16. Ayete kadar olan kısmıdır. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Gul limem mâ fis semâvâti vel ard” “Sor bakalım onlara, Göklerde ve yerde olan her şey kimindir?” Kimin bunlar? “gul lillâh” “Allah’ındır de.” Biraz sonra ayetleri okuyacağız. Muhataplar da zaten başka bir şey söylemiyor. “ketebe alâ nefsihir rahmeh” “Allah kendisine rahmeti yazmıştır.” Şimdi rahmeti çok iyi anlayabilmek için o kökten rahim kelimesi vardır. Mesela ana rahminde bir çocuğun bütün ihtiyaçları karşılanır. İşte Allah’ın rahmeti de böyledir. İnsanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sistemi kurmuştur. Ve kendisine rahmeti yazmıştır. Yani merhametli olmayı kendisine görev bilmiştir. “leyecmeannekum ilâ yevmil gıyâmeti lâ raybe fîh” “Kesinlikle sizi kıyamet günü (yeniden diriliş günü) bir araya toplayacaktır. Onda herhangi bir şüphe yoktur.” “ellezîne hasirû enfusehum fehum lâ yué’minûn” Peki kendilerini tüketmiş olanlar, kendilerini kaybetmiş olanlar kim olacak? “İşte onlar inanmayanlardır.” (Enam 12) Yani Allah’a güveni olmayanlardır. Bir insanın Allah’a güveni varsa Allah ne demişse onu yapar. Güveni yoksa başka şeyler yapar. Yani inanmamak demek Allah diye bir varlık yoktur demek değil. İblise bakın. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Allah’ı inkar ediyor mu? Allah diye bir varlık yok sayan hiç kimse yeryüzünde yoktur. Mesela Allah’a güvenmektir. “Ve lehû mâ sekene fil leyli ven nehâr” “Gecenin barındırdığı, gündüzün barındırdığı ne varsa her şey Allah’ındır.” “ve huves semîul alîm” “O dinler ve her şeyi bilir.” (Enam 13) Yani ağzımızdan çıkan bütün lafları dinler. Ona göre hareket etmek lazım. “Gul eğayrallâhi ettehızu veliyyen” Tamam işte ben yoktum, beni yarattı, besliyor, büyütüyor. Mesela ben şuanda size konuşabilmek için, bir kelimeyi ağzımdan çıkarabilmek için kim bilir Allah’ın ne kadar çok nimetine muhtacım? Hepsini o veriyor. İşte size bakabilmek için, yürüyebilmek için… Ne bileyim? Hani bir nimet elden çıkınca kıymeti biliniyor. Çıkana kadar hiç farkına bile varmıyorsunuz. “Ben şimdi Allah’tan başka veli mi arayacağım?” Mesela şimdi siz çocuğunuzun velisi oluyorsunuz. Çocuğunuzu yaratan kim? Allah. Seni yaratan da o… Besleyen, büyüten, her şeyi veren o… Senin vücudunu o şekilde yaratan da o, sana karşı merhamet sevgiyi yaratan da o… Peki, asıl veli o değil mi? Benim en yakınım o… Mesela benim babam rahmetli oldu, gitti. Ama Allahu Teala için böyle bir şey söz konusu mu? Siz çocuğunuzu çok sevebilirsiniz. İstediğiniz kadar sevin. Sürekli kucağınızda tutabiliyor musunuz? Ya da onun her şeyinden haberdar olabiliyor musunuz? Allahu Teala’nın her şeyden haberi var. Sinir uçlarınızda neler olduğunu biliyor. Bunu bırakıp da başkasını mı kendime daha yakın kabul edeceğim? Akıllı olan adam bunu yapar mı? Yani bundan başkasını yapmaz. Sadece Allah’ı veli edinir. “fâtırıs semâvâti vel ardı” “O gökleri ve yeri taratandır.” “ve huve yut’ımu” “Doyuran odur.” İhtiyacınızı karşılayan odur. “ve lâ yut’am” “ve kendisine herhangi bir şey verilmez.” Yani kimseden bir şey istemiyor. Yani kimseye muhtaç değil. Onun doğrulması söz konusu değil. “gul innî umirtu en ekûne evvele men esleme” “De ki bana verilen emir şudur. Teslim olanların ilki ben olacağım.” Hepimiz aynı şekilde düşünmeliyiz. Herkes Allah’a teslim olmayabilir. Bütün dünya isyanı basabilir ama teslimiyet konusunda en önde ben olacağım. Çünkü bu ayetler önce Resulullah’a inmiş ama hepimiz için geçerlidir. Kıyamete kadar geçerlidir. Ona ilk teslim olan… Yani herkes bu yoldan ayrılabilir ama ben asla demeniz lazım. Herkes Allah ile arasına bir şeyler koyabilir ama ben asla… “ve lâ tekûnenne minel muşrikîn” “Sakın ha müşriklerden olma.” (Enam 14) Müşrik ne oluyor? Allah ile arasına başka bir şeyi koyan olur. Mesela yıllarca beraber olduğunuz bir dost var. Bir gün bakarsınız ki size karşı biraz farklı davranıyor. Ne dersiniz ona? Ne oldu, başkalarını buldun da bizi unuttun mu dersiniz. Bizi ikinci sıraya mı attın dersiniz. İşte şirk Allah’ı ikinci sıraya koymak, başkasını araya sokmaktır. Benim sinir uçlarıma kadar her şeyimden haberdar olan Allah’ı ben ikinci sıraya koyduğum zaman ben ne hale gelirim? İşte şirk budur. “Gul innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm” “De ki rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım.” (Enam 15) Bu azap kelimesi… Arapçada azb kelimesi vardır. Tatlı, lezzet demektir. Azap da tadın kaçması demektir. Mesela o gün bakacak hey ya ne günler vardı şuraya bak… Artık hiçbir şeyin tadı kalmadı, her şeyi kaybettik diyecek. “Mey yusraf anhu” “Kim o azaptan uzaklaştırılırsa” “yevmeizin fegad rahimeh” “Allah ona ikramda bulunmuştur.” O gün kim o azaptan engellenirse Allah ona iyilikte, ikramda bulunmuş olur. “ve zâlikel fevzul mubîn” “Bu apaçık bir kurtuluştur.” (Enam 16) Cenabı Hak cümlemizi kurutuluşa erenlerden eylesin.

Şimdi burada “fâtırıs semâvâti vel ardı” “O gökleri ve yeri taratandır” (Enam 14) ifadesi geçti. Biliyorsunuz her defasında tekrarlıyoruz. Fatır bir şeyin yukarıdan aşağıya ikiye bölünmesidir. Bu bölünme kanunu hepimizin yaratılışında, tüm tabiatın yaratılışında olan bir husustur. Allah tüm varlıkları buna göre yaratmış ve burada geçerli kanun ve kuralları da bize din yapmıştır. Onun herkes… Mesela biz yaşarken hayatımızın belki % 90’dan fazlasında Cenabı Hakka tam teslimiz. Mesela diyelim annemizi babamızı seçmemişiz. Niye şu benim babam oldu diye itiraz hakkımız var mı? Cinsiyetimizi biz mi seçtik? İtiraz hakkımız var mı? Dünyaya geliş tarihimizi biz seçmedik. Yaşadığımız bölgeyi biz seçmedik. Yeme, içme, hava şu bu her şeyi… Mesela şimdi kış günlerine giriyoruz. Aralık’ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hadi ben kışı istemiyorum bakalım. Diyebiliyor musunuz? Dolayısıyla herkes zaten Allah’a hayatının çok büyük bir bölümünde tam teslimdir. Yoksa yaşayamaz. Küçük bir bölüm bırakılmış. Orada gönüllü teslimiyet gerekiyor. İmtihan kısmıdır. İşte orada da gönüllü teslim olursak… Mesela şu anda İstanbul’da yağış var, soğuk var. Terli terli dışarıya çıkarsanız ne olursunuz? Hasta olursunuz? İşte bu fıtrattır. İşte Allahu Teala’nın dini için koyduğu kurallarda öyledir. O kurallara uymazsanız vücudunuz ondan zarar görür, rahatsız olur. Uyarsanız bu dünyada da mutlu olursunuz, öbür dünyada da mutlu olursunuz.

Ama önce şu herkesin Allahu Teala’nın varlığını ve birliğini bildiği konusundaki ayetleri Aydın Hoca’dan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: Az önce hocamızın okuduğu Enam Suresi 14. Ayet ile ilgili benzer ayetler… Tüm toplumların Allah’a inanç konusunda… Yani hepsi Allah’a inanıyordu. Gönderilen elçilerinde böyle bir… Yani Allah’a inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz şeklinde bir soruyla da gelmemişlerdi.

Buna benzer ayetler Zümer Suresinde var. Örneğin Allahu Teala şöyle diyor. “Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesin olarak Allah derler. De ki Allah ile aranıza neyi koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya da bana iyilik etmek istese onlar onun bu iyiliğini önleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Kendilerine dayanak arayanlar ona güvenip dayansınlar.” (Zümer 38)

Ankebut Suresinde de aynıdır. “Bunlara, “Gökleri ve yeri ya­ratan, Güneş’i ve Ay’ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah’tır” derler. Öyleyse nereden o yalana sarılıyorlar?” (Ankebut 61) Bunun bir benzeri olan ayet Yunus Suresi 31. Ayettedir.

Bir başka ayet olan Zuhruf Suresi 87. Ayette ise “Onlara (müşriklere), kendilerini kimin yarattığını sorarsan kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse nereden o yalana sarılıyorlar?” (Zuhruf 87)

Allahu Teala Muminun Suresi 84 ila 89. Ayetlerde şöyle diyor. “De ki; biliyorsanız söyleyin; “Bu yer ve üstündeki canlılar kimindir?” “Allah’ındır” diyeceklerdir. De ki: “Bilginizi kullanmayacak mısınız?” “Onlara bir de; “Yedi kat göğün ve yüce Arşın sahibi kimdir?” diye sor.” “Onlar Allah’ındır” diyeceklerdir. De ki: “Hiç çekinmeyecek misiniz?” (Muminun 84-87)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah orada ne dedi? “efelâ tezekkerûn” “Siz o bilgiyi kullanmayacak mısınız?” (Muminun 85) Madem her şey Allah’ın da siz nasıl oluyor da size her şeyi veren Allah’a karşı yanlışlar yapıyorsunuz? Bunu hiç aklınız alıyor mu? Onun için günahkarlar yanlış yaptıklarını çok iyi bilirler. Evet, devam et.

Aydın MÜLAYİM: Şimdi söylediğiniz gibi inanç konusunda güven olacak ki Allah’a teslimiyet olsun. Yani güvenmediğiniz zaman teslim olamıyor ve araya aracılar konuyor. Ve bu aracılarda kendilerini kurtarıcı oluyor. Yani bu yüzden Allahu Teala Neml Suresinde şöyle diyor. “eilâhum meallâh” “Allah ile başka bir ilah mı var?” (Neml 62) 5 kere arka arkaya Allahu Teala bu kelimeyi söylüyor. Allah ile başka ilahlar mı var diye soru soruyor. Allah’a güvenmeyen insanlar Allah ile arasına birilerini koyarak ona güveniyorlar. Hocamızın az önce okuduğu veli olarak onları görüyorlar. Yani Allah ile yakınlığı, bağı koparıp onlara bağlanıyorlar. Şimdi bu konuda biliyorsunuz, daha çok duyuyorsunuz. Yani tarikatlarda teslimiyet bir farklı 17:53 sn. anlaşılmıyor. Yani Allah’a değil şeyhe teslim olacaksınız, bağlanacaksınız derler. Hatta öyle bir bağ oluşturuyor ki… Mesela Feridüddin Attar diye birisi Hakikatul Evliya diye kitabında şöyle der. “Şeyhine Allah’tan çok bağlanmayan kimse gerçek mürid olamaz” diyor. Yani Allah’tan daha çok bağlılık isteniyor. Yani şeyhe bağlananler şöyle derler. Bu yüzden gidip şeyhe bağlananlar “mürid şeyhin önünde ölü gibi olacak” diyorlar. Yani ğassalın önündeki meyyit (ölü) gibi olacak diyorlar. Öylece ona bağlanacak diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu tarikatlar Allah ile kul arasına girerek… Biliyorsunuz iblis ne diyordu? “Onlar için doğru yolun üstüne oturacağım” diyordu. Doğru yolun üstü bütün İblislerin cirit attığı yerdir. Dolayısıyla siz başka zaman kafanızı 1000 çalıştırıyorsanız konu din ise 1 milyon çalıştıracaksınız. Kafanızı çok iyi çalıştıracaksınız. Herhangi bir kişi sen bu işten anlamazsın diyorsa o kişiyi bırakacaksınız. Onun için işte az önce Aydın Hoca söyledi. “Şeyhin önünde mürid, ğassalın önünde meyyit gibidir.” Ğassal, ölü yıkayan demektir. Meyyit ise ölü demektir. Ölü, ölü yıkayana itiraz edebilir mi? Suyu çok sıcak döktün diyebilir mi? Dondum soğuk su döktün diyebilir mi? İşte bu derece bir teslimiyetten bahsederler ama olay sadece o değil ki… Bugün mesela birçok kimseye Kuranı Kerim’den ayetler okuyoruz. Mesela bir örnek olarak Talak Suresi… Talak ile ilgili bir olay… Bir keresinde bir Hocaya erkeğin boşama hakkıyla ilgili bir yazı vermiştim. Okudu. Arapçası da çok iyi… İlgili ayetleri falan okudu. Ya bu ne böyle dedi? Allah Allah. Hiç haberimiz yoktu dedi. En küçük bir itirazı olmadı. Birkaç ay sonra üniversiteden birkaç kişi yanına uğruyor. Bana gelip haber verdiler. Ben Hanefi mezhebindenim demiş. İşte bu ne? Bu da Allah ile araya mezhepleri koymaktır. Farkı yok ki… Tefsirleri okuyorsunuz. Mesela bugün 21:31 sn. anlaşılmıyor. tefsirden bir yere bakayım dedim. Öyle bir şey yapmış ki… Akıl karı değil. Peki, bunlar ne yapıyorlar? Allah’a teslim mi olmuşlar? Mesela Avrupa’dan Doktora öğrencilerim var. Bir ayet okutuyorum. Gayet doğru mana veriyorlar. Bir de tefsire bakın diyorum. Şok oluyorlar. Peki, böyle bir hata yapılabilir mi? Bir Arap bunu yapar mı? E ne peki? Nasıl oluyor bu? Dolayısıyla Allah’a teslim olamama işi en büyük şeydir. Dini de kullanabilirsin, dünyayı da kullanabilirsin. Her şeyi kullanabilirsin. Önemli olan sen kendini orada öne çıkarmak istiyorsan kaybettin demektir.

Aydın MÜLAYİM: Siz Enam Suresinde “Gul eğayrallâhi ettehızu veliyyen” “Ben Allah’tan başka veli mi edineceğim?” (Enam 14) dediniz ya Tarikatçılar bu veliyi kendi şeyhleri olarak… Yani Allah’ın yerine konulacak ve Allah’a verilecek vasıfları vererek Kutup, Gavs diye en büyük… Kendilerine veli yapmışlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın burada mesela… Bizim Tarikatçılığa Bakış kitabında okursunuz. Bakın Kutup neymiş? “Allah’ın izni ile kâinatta tasarruf sahibi” derler. Mesela Abdülkadir geylani’nin bir kitabı var. Kitabın ismi aklıma gelmedi. “Bir elim balığın karnında öbür elim yedi kat göğün tepesindedir” diyor. Balığın karnı ne? Çünkü eskiden dünya balığın sırtında derlerdi. Onun eli de balığın karnındaymış. Balığın karnı alt tarafı oluyor ya… Öbür elimde yedi kat göğün üzerinde demiş. Peki, “bu ikisinin arasında benden habersiz hiçbir şey olmaz” demiş. Ne oldu? Kimin yerine koydu kendisini? “Nuh tufanı benim avcumun içinde oldu” diyor. “İbrahim’i ateşten ben kurtardım” diyor. Abdülkadir Geylani dedin mi bizim tarikatçılar ne yaparlar? İşte Allah’a teslim olma diye bir şey söz konusu değil. Peki, bu teslimiyetle ilgili ayetleri de Vedat Hoca’dan dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Teslimiyet dendiği zaman akla ilk gelen isim şüphesiz ki İbrahim’dir (a.s). İbrahim (a.s) ile ilgili Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Ve mey yerğabu am milleti ibrâhîme illâ men sefihe nefseh” “Kendisini zavallı duruma sokan kişiden başka kim ibrahim’in dininden yüz çevirir?” “ve legadistafeynâhu fid dunyâ” “Biz bu dünyada onu seçkin kıldık.” Yani bakın adam yıllar geçmiş biz bugün hala İbrahim’i (a.s) konuşuyoruz. Onun örnekliğini konuşuyoruz. “ve innehû fil âhırati lemines sâlihîn” “O ahirette de salih olan kimselerdendir.” (Bakara 130) Peki, İbrahim’i (a.s) bu kadar yüce mertebelere ulaştıran şey ne oldu? Onu sonraki ayette söylüyor. “İz gâle lehû rabbuhû eslim” “Rabbi ona teslim ol demişti.” “gâle eslemtu lirabbil alemîn” “Ben alemlerin rabbine teslim oldum dedi.” (Bakara 131) Ne kadar kolay değil mi? Bakın bunu söylemiş olmasıyla birlikte bin yıllar boyunca bütün insanlara zirve bir şahsiyet olarak adını tarihe kazıdı. Peki, o kadar kolay mı gerçekten bu? Yani ben alemlerin rabbine teslim oldum demek bu kadar basit bir sözden mi ibaret? Hayır. Allahu Teala İbrahim’in (a.s) teslimiyetinin en zirve örneğini bize Kuran’da veriyor. Nedir o örnek? Saffat Suresinin 100. Ayetinden itibaren İbrahim’in oğlunu kurban etmesi hikayesi… 100. Ayetten itibaren hızlıca bir geçeyim. Şöyle buyruluyor. “Ya Rab! Bana iyi birini bağışla” (diye yalvardı)” “Biz de ona, iyi huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik.” “(İbrahim) ile birlikte çalışacak yaşa gelince ona dedi ki: “Yavrucuğum, rüyamda gördüm; ben gerçekten seni boğazlıyorum. Düşün bakalım, ne dersin?” “Babacığım, ne emrediliyorsa sen onu yap. İnşaallah sabırlılardan olduğumu göreceksin.” (Saffat 100-102) “Felemmâ eslemâ” “Ne zaman ki o ikisi teslim olunca.” (Saffat 103) Az önce “eslemtu lirabbil alemîn” (Bakara 131) demişti. Burada da ne diyor? “Felemmâ eslemâ” “Ne zaman ki o ikisi teslim olunca.” “ve tellehû lilcebîn” “onu alnı gelecek şekilde yere yatırdı.” (Saffat 103) “O zaman ona; “Ey İbrahim!” diye seslendik.” “Rüyanın gereğini yaptın. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.” “Gerçekten bu, yıpratıcılığı açık bir imtihandı.” (Saffat 106) Bu artık teslimiyetin en yüksek noktası… “Ona, onun yerine kurban edeceği büyük bir koç verdik.” “Arkadan gelenler onları bu halleriyle andılar.” (Saffat 107-108) Yani teslimiyet noktasında bundan daha öte bir örnek sizin aklınıza geliyor mu? Yani al kendi oğlunu kurban et. Bundan ötesi var mı? Ama bugün biz rabbimizin buyruklarını nasıl uygulamayalım diye bin dereden su getiriyoruz. Ya tamam Allahu Teala faizi haram kılmış ama evimizde mi olmasın, arabamızda mı olmasın, şu da mı olmasın, bu da mı olmasın… Hep amalar arka arkaya geliyor. Oysa ki İbrahim (a.s) böyle bir emir aldığı halde ama demiş mi? Ama bile demiyor. İşte o yüzden İbrahim yıllardır İbrahim (a.s)… Peki, İbrahim (as.) daha sonra ne yaptı? Daha sonra bunu kendi oğullarına emretti. Hemen Bakara Suresi 132. Ayette “Ve vassâ bihâ ibrâhîmu benîhi ve yağgûb” “İbrahim ve Yakup bunu oğullarına emrettiler.” “yâ beniyye” “Ey oğullarım” “innallâhestafâ lekumud dîne” “Allah size bu dini seçti.” “felâ temûtunne illâ ve entum muslimûn” “Sizler Allah’a teslim olmadıkça sakın ha canınızı vermeyin, ölmeyin.” (Bakara 132) Bu İbrahim’in (a.s) oğullarına tavsiyesidir. Emri… Peki, bugün Müslümanlar için aynı şey geçerli değil mi? Onu da Allahu Teala Ali İmran Suresinin 102. Ayetinde şöyle buyuruyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenu” “Ey iman edenler” Hepimize sesleniyor. “ittegullâhe hagga tugâtihî” “Allah’tan gereği gibi sakının.” “ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn” Az önceki cümlenin birebir aynısıdır. “Sizler ona tam olarak teslim olmadıkça sakın canınızı vermeyin.” (Ali İmran 102)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 30:00 sn. anlaşılmıyor. Ben teslim olmadım, Azrail git mi diyeceksin? Gerçi Azrail diye bir melek yok ama… Yani ölüm meleğine sen hadi git… Öyle mi diyeceksin? Ne zaman öleceğimiz belli mi? Her an ölebiliriz değil mi? Her saniye… O zaman “ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn” (Ali İmran 102) her zaman ölüme hazır olun. Her an Allah’a teslim olun demektir. Bütün anlarınız her saniye Allah’a teslim olarak yaşayın demektir. Çünkü her an ölebilirim. Bu işin yarını yok ki… Şu saatte şu tavan çöker gideriz. Hiç farkına bile varmayız. Onun için sürekli Allah’a teslim olmamız gerekir.

Vedat YILMAZ: İbrahim’in (a.s) oğullarına tavsiye etmiş olduğu bu din onların özelinde olan bir din miydi? Hayır. Allahu Teala Ali İmran Suresinin 83. Ayetinde şöyle buyuruyor. “Efeğayra dînillâhi yebğûne” “Onlar Allah’ın dininden başkasını mı murat ediyorlar?” “ve lehû esleme men fis semâvâti vel ardı” “Göklerde ve yerde kim varsa ona teslim olmuştur.” O dine boyun eğmiştir. “tav’an ve kerhev” “isteyerek ve istemeyerek” (Ali İmran 83) Yani Hocamız az önce söyledi. Yani istesek de istemesek de bazı konularda Allah’ın kanunlarına boyun eğmek zorundayız. Tabiat kanunları bağlamında bu böyledir. Biz tabiat kanunlarının dışına çıkamayız. Allah’a tabiat kanunları bağlamında isyan etmemiz mümkün değildir. İstesek de isyan edemeyiz. Hiçbirimiz ben artık bundan sonra nefes almayacağım, nefes almadan yaşayacağım diyemiyor.  Bir de “tav’an” teslim olmak vardır. O da işte Allahu Teala’nın indirmiş olduğu kanunlara teslim olmaktır. O da bizim kendi irademizle teslim olmamızdır. Bu ikisi bir araya geldiğinde insanın tam olarak fıtratıyla yaşaması anlamına gelir. Böyle olduğu zaman Allah’ın dinine teslim olmak sadece belli bir topluluğa has bir şey olmuyor. Bütün insanlığın Adem’den (a.s) beri sahip olduğu dinin aslında özünün bu olduğu ortaya çıkıyor. Onu da Allahu Teala Hac Suresinin 78. Ayetinde bildiriyor. “Ve câhidû fillâhi hagga cihâdih” “Allah için hakkıyla gayret gösterin.” “huvectebâkum ve mâ ceale aleykum fid dîni min harac” “O sizi seçti ve bu dinde bir zorluk yüklemedi.” “millete ebîkum ibrâhîm” “Babanızın dini olan İbrahim’in şeriatına uyun.” “huve semmâkumul muslimîne min gablu” “O sizi bundan önce Müslüman olarak isimlendirdi.” “ve fî hâzâ” “Bu şeriatte de sizi Müslüman olarak sizi Allah isimlendirdi.” (Hac 78) Yani düşünün, bu Kuran gelmeden önce Tevrat’a uyan ya da elindeki kitap her neyse ona uyan bir kişi bu Kuran geldiği zaman bu Kuran’a uymaya başladığında, bu Kuran’a iman ettiğinde aslında din değiştirmiş oluyor mu?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hayır.

Vedat YILMAZ: Aslında din değiştirmiş olmuyor. Ama biz insanlara tebliğ yaparken sanki onlardan din değiştirmelerini isteyerek tebliğ yapıyoruz. Oysa ki Allahu Teala Kasas Suresinin 53. Ayetinde şöyle buyuruyor. “Ellezîne âteynâhumul kitâbe min gablihî” “Bundan (Kuran’dan) önce kendilerine kitap verilenler” “hum bihî yué’minûn” “Bu Kuran’a iman ederler.” (Kasas 52) “Ve izâ yutlâ aleyhim” “Bu Kuran onlara okunduğunda” “gâlû” “Onlar derler ki” “âmennâ bihî” “biz bu Kuran’a iman ettik.” “innehul haggu” “O haktır.” “mir rabbinâ” “rabbimizdendir.” “innâ kunnâ min gablihî muslimîn” “Biz bu Kuran gelmeden önce de zaten Müslümandık.” (Kasas 53) Yani biz din değiştirmiyoruz aslında… Biz zaten Müslümandık, Allah’ın kitabına teslim olmuştuk, Allah’ın dinine teslim olmuştuk, şimdi Allah’ın yeni bir hükmü geldi, teslim olmaya devam ediyoruz, değişen bir şey yok diyorlar. Peki, böyle olmasa… Diyelim ki geldi, teslim olmadığını söylüyor. Onunla alakalı da Ali İmran Suresinin 20. Ayetinde şöyle buyruluyor. “Fein hâccûke” “Eğer onlar seninle tartışırlarsa” Allah’ın ayetleri gelmiş, bu ayetler kendilerine okunmuş. Ama iman etmek yerine, teslim olduk yerine tartışmaya girişiyorlar. “fegul” “O halde onlara de ki” “eslemtu vechiye lillâhi vemenittebean” “Ben ve bana tabi olanlar biz Allah’a teslim olduk.” “ve gul lillezîne ûtul kitâbe” “Kendine kitap verilenlere de söyle” “vel ummiyyîne” “eeslemtum” “Siz de teslim oldunuz mu?” “fein eslemû” “Eğer onlar da teslim olurlarsa” “fegadihtedev” “Onlar doğruya ulaşmışlar demektir.” “ve in tevellev feinnemâ aleykel belağ, vallâhu basîrum bil ıbâd” “Eğer onlar yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğdir. Allah kullarını görmektedir.” (Ali İmran 20) Bakın teslimiyet aslında bütün insanların fıtratında olan bir şey değil mi? Ümmi olsun, Ehli kitap olsun hepsinin fıtratında olan şey teslim olmaktır. Böyle olduğu içinde her insan… Her ne kadar kâfir olursa olsun zaman zaman teslim olmuş olmayı arzular. Onu da Allahu Teala Hicr Suresinin 2. Ayetinde buyuruyor. “Rubemâ yeveddullezîne keferû lev kânû muslimîn” “Zaman zaman o kâfirler büyük bir arzuyla Müslüman olmayı, Allah’a teslim olmuş olmayı arzularlar” (Hicr 2) buyuruyor. Bu kadar Hocam.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Okuduğun ayetten devam edelim. Hicr Suresi 2. Ayetten… Zihnimde bir hatıra canlandı. Suudi Arabistan’da Üniversite Hocalarıyla bir aradayız. Yeryüzünde kendisini mümin saymayan hiç kimse yoktur dedim. Ne diyorsun dediler. Ne demek öyle şey olur mu dediler. Herkes kendisini mümin sayar da sadece Allah’a teslim olamadıklarını söylerler dedim. Mesela orada “Rubemâ yeveddullezîne keferû” “Kafirler zaman zaman şunu çok isterler.” “lev kânû muslimîn” “keşke onlarda teslim olsalar.” (Hicr 2) Çünkü onlar kendilerini mümin kabul ediyorlar. Araf Suresi 30. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “Ferîgan hedâ ve ferîgan hagga aleyhimud dalâleh” “Bir grubunu Allah yoluna kabul etmiş. Bir grubu da sapıklığı hak etmişlerdir.” Peki, sapıklığı hak edenler kim? “innehumut tehazuş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi” “Allah ile kendi aralarına koydukları şeytanları kendisine evliya, Allah’tan daha yakın olarak görürler.” Peki, ondan sonra? “ve yahsebûne ennehum muhtedûn” “Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler.” (Araf 30) Bu adamlar Allah ile arasına başkasını koyuyor. Mesela adama ayeti okuyorsun. İlgili hükümleri bütün ayrıntılarıyla açıklıyorsun. Ben mezhebim ne derse onu yaparım diyor. Ne oldu? Allah ile araya başkasına koymadı mı? Her şeyi açıklıyorsun. Şeyh efendi ne derse ben onu yaparım diyor.

Bir kere İstanbul Müftülüğüne bir adam gelmişti. Daha Müftülükte işe başlayalı bir sene olmuş olmamış. Gelip bir soru sordu. Cevabını verdik. Baktım tatmin olmadı. Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihalini açıp oradan okudum. Bak dedim burada böyle yazıyor. Adam Gönenli Mehmet Efendi ne derse ben onu yaparım dedi. Hemen çıkıp gitti. Allah rahmet eylesin, Gönenli Mehmet Efendi’de o zaman Sultan Ahmet Camisinin imamıydı. Hemen arkasından gidip adamı geri çevirdim. Gönenli Mehmet Efendi ne dedi dedim. Daha sormadım ki dedi. Peki, daha niye geldin İstanbul Müftülüğü’ne kardeşim? Bakın dikkat ediyorsanız Aydın Hocanın okuduğu ayetlerde herkes kendisini mümin sayıyor. Zaten Hicr Suresinin 2. Ayetinde de öyledir. Keşke bizde teslim olabilsek diyorlar. Bunu hep sağda solda duyarsınız. Ya ben istemem mi kardeşim derler. İşte 28 Şubat’ta başörtüsü konusunda –elhamdülillah- gereken mücadeleyi yaptığımı zannediyorum. Şimdi hala Öğretim Üyeliği devam eden bir arkadaş geldi. Ya Abdülaziz Bey biz istemez miyiz senin gibi yapmayı dedi. Ama viran olası hanede evladü iyal var dedi. Kardeşim zaten bu olacak ki sen şey yapacaksın… Sen canını da ortaya koyacaksın. Bakın Vedat neyi anlattı? Allah bize İbrahim’i (a.s) örnek veriyor. İleri yaşta bir tane çocuğu olmuş. Karısıyla beraber getiriyor. Bakmaya kıyamadığı, çok sevdiği çocuğunu Mekke’de bırakıyor. Biraz büyüyünce çalışacak hale gelince beraberce Kâbe’yi yapıyorlar. Arkasından Allahu Teala bunu keseceksin diyor. Yani bir düşünün. Peki, Allah öyle diyorsa öyledir diyor. Oğlu da tamam ben teslim oldum diyor. Bakın bunlar Allah rızası için canlarını vermeye hazır… Ama emri verenin Allah olduğundan şüpheleri olmadığı için hazırlar… Ondan sonra Allah ne ikramlarda bulunmuş Bugün hala Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar İbrahim’i (a.s) paylaşamazlar. Viran olası hanede evladü iyal var dedi. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim? Bende “mamur olası hanede onları yaradan var” dedim. Dolayısıyla bu şeyde teslimiyet son derece önemlidir. İşte Allah’a güvensizlik söz konusudur. Bütün mesele o… Yeteri kadar güvenilmiyor. Allah’a güvendiğimiz takdirde problem biter.

Bakara Suresinin 136. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “Gûlû âmennâ billâhi” “Onlara şöyle söyleyin. Biz Allah’a inandık.” “ve mâ unzile ileynâ” “Bize indirilene” Bize indirilen ne demek? Kuranı Kerim. “ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâga ve yağgube” “İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a ve Yakup’a indirilene” (Bakara 136) İbrahim için lütfedip birkaç sayfa verirlerde… O da herhangi bir hadiste, ayette geçmez. Kuran’da bu kadar ayet geçmesine rağmen bizimkiler İbrahim’e kaldırıp bir kitap vermezler. Bizimkiler kelimesini ben mecazen söylüyorum. Onları bizim kabul ettiğimiz için değil. İsmail’e, İshak’a, Yakup’a zaten hiçbir şey yok. “vel esbâtı” “Yakup’un torunlarına” Soyundan gelene… “ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ” “Musa’ya ve İsa’ya verilene” Hele şükür İsa’ya İncil, Musa’ya (a.s) verilene inanılır ama Tevrat derler. Kuran’ın hiçbir ayetinde Musa’ya Tevrat verildiği geçmez. Az önce de Azrail diye bir şey söylemiştim. Azrail diye de bir şey yoktur. Bakın Arap dilinde böyle bir kelime yok. Bize bunu iman esası olarak öğrettiler. Dört büyük melek diye inanmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Bu ne Allah aşkına ya? “ve mâ ûtiyen nebiyyûne mir rabbihim” “Nebilere Allah tarafından verilen ne ise hepsine inandık.” “lâ nuferrigu beyne ehadim minhum” “Bunlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız.” Allah’ın bu kitaplarını ayrı tutmayız. Bunların hepsi aynı dindir. Az önce Vedat ne dedi? Bir Yahudi kuranı Kerim’e inandığı zaman din değiştirmiş değil ki… Zaten dininin gereğini yapmıştır. Bu kadar… Hıristiyan’da aynıdır. Dininin gereğini yapmıştır. Yapması gerekeni yapmıştır. O kadar… Allah arkasından ne diyor? “Fein âmenû bimisli mâ âmentum bihî fegadihtedev” 135. Ayette Yahudi ve Hıristiyanlardan bahsediliyor. “Eğer onlarda sizin gibi inanırlarsa yola gelmiş olurlar.” (Bakara 137) Peki, biz böyle inanıyor muyuz ki? Yani biz bu insanlara diyor muyuz? “Biz Allah’a inandık, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, Yakup’un soyundan gelenlere verilene, Musa’ya ve İsa’ya verilene, bütün nebilere verilene inandık” diyen bir Müslüman var mı? Ondan sonra Yahudi, Hıristiyan niye inanmıyor deniyor. Kardeşim nasıl inansın? Önce sen bir inan ki örnek olasın. Bak sizin gibi inanırlarsa yola gelmişlerdir diyor. “ve in tevellev feinnemâ hum fî şigâg” “Yüz çevirirlerse onlar ayrı yerdedirler.” “feseyekfîkehumullâh” “Allah seni onlara kafi hale getirecektir.” (Bakara 137) Nitekim öyle oldu. Resulullah kısa sürede Medine’den Yahudileri kovdu. Bugün ki Ürdün’e Tebük Seferine geldi. Oradan da Bizans kaçtı. Yani böyle bir şeyi kim hayal edebilirdi? Onun için Allah’a teslim olabilmek için Allah’a güvenmek lazım. Efendim ben Allah’a inanıyorum derler. Allah’a inanmak güvenmek demektir. Güveniyorsan Allah ne diyorsa onu yaparsın. Güvenmiyorsan öyle ama dersin. Ama dediğin zaman kusura bakma sen güvenmiyorsun demektir. Ama’sı yok. Mesela İbrahim (a.s) ama dedi mi?  Ama yok. Allah böyle diyorsa tamam… Bitti. Teslimiyet odur.

Allahu Teala Ali İmran Suresinde az önce Vedat’ın okuduğu ayetlerden bir tanesinde şöyle diyor. “Efeğayra dînillâhi yebğûne” “Bunlar Allah’ın dininden başka bir din mi bekliyorlar?” Allah’ın dini fıtrattı değil mi? Tabiatta geçerli kanun ve kurallardı. Sen tabiatta geçerli kanun ve kurallara uymadan yaşayamıyorsun ki… “ve lehû esleme men fis semâvâti vel ardı tav’av ve kerhev” “İstese de istemese de göklerde ve yerde var olan her şey ona teslim olur.” (Ali İmran 83) Geçende birisi telefon açtı. Uçağımız düşme tehlikesi geçirdi dedi. İçinde bulunduğum psikolojik sıkıntılardan dolayı keşke düşse de ölsem diye uçağın içerisinde düşündüm dedi. Yani ölmek istedim diyor. Düşmedi, indik aşağıya dedi. Acaba ben şimdi günahkâr oldum mu dedi. Ölmek istesen de ölemiyorsun tamam mı? Niye? Her şey bütün kararlar Allah’ın emrinde… Uçağım tam düştü diyorsun düşmüyor. Allah’ın onayı olmadan hiçbir şey olmuyor. O zaman göklerde ve yerde her şey Allah’a teslim olmuşsa sen de akıllıysan sende teslim ol ki hayatını rahat yaşayasın. Mutlu olasın. “ve ileyhi yurceûn” “Zaten Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız.” (Ali İmran 83) Cenabı hak ondan sonra da şöyle diyor. “Gul âmennâ billâhi” “De ki ben Allah’a inandım.” Az önce okuduğumuz ayetin bir başka benzeri… “ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâga ve yağgûbe” “Bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a indirilene” “vel esbâtı” “Yakup’un soyuna indirilene” “ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ” “Musa’ya ve İsa’ya verilene” “ven nebiyyûne mir rabbihim” “Bütün nebilere rablerinden verilene inandık.” “lâ nuferrigu beyne ehadim minhum” “Bunların hiçbirini diğerinden ayırmayız.” (Ali İmran 84) Ne demek hiçbirini diğerinden ayırmak? Bunu Cenabı Hak  Nisa Suresi 150. Ayette anlatıyor. “İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihî” “Allah ve resullerini görmezlikte direnenler” Görmemeye çalışanlar… Yani Allah’ın emirlerini görmek istemiyorlar. Ben dinlemek istemiyorum diyor. Tamam, bu kadar diyor. Bana ayet okuma diyorlar ya… “ve yurîdûne ey yuferrigû beynallâhi ve rusulihî” “İstiyorlar ki Allah ile resullerinin arasını ayırsınlar” (Nisa 150) Mesela Medine’de ki Yahudiler Muhammed’in (a.s) Allah’ın elçisi olduğunu gayet iyi anladılar. Bakara Suresi 75. Ayette diyor ya… “Efetatmeûne ey yué’minû lekum” “Bunların size inanmalarını mı bekliyorsunuz?” “ve gad kâne ferîgum minhum yesmeûne kelâmallâhi” “Onlardan bir grup gelip Allah’ın kelamını dinliyor.” “summe yuharrifûnehû mim bağdi mâ agalûhu” “Çok iyi anlıyorlar anlamını sağa sola çekiyorlar.” “ve hum yağlemûn” “Bunu bile bile yapıyorlar.” (Bakara 75) Çok iyi anlayıp Resulullah’ın yanından çıkınca… “Ve izâ legullezîne âmenû gâlû âmennâ” “Müminlerle karşılaşınca amenna işte beklediğimiz nebi diyorlar.” “ve izâ halâ bağduhum ilâ bağdın” “kendi aralarında baş başa kalınca” “gâlû etuhaddisû nehum bimâ fetehallâhu aleykum” “Aptal mısınız? Allah’ın size açtığını niye onlara söylüyorsunuz?” Tamam, bu Allah’ın nebisi… Bu Allah’ın kitabı… Güzel, doğru ama niye bunlara söylüyorsunuz diyorlar. “liyuhâccûkum bihî ınde rabbikum” Allah’ın yanında kalkıp derlerse ki ya rabbi bunlar gelip inandılar. Allah’a yarın ne cevap vereceksiniz diyorlar. Şu kafaya bak. Allah’ı böyle kandıracaklarını sanıyorlar. “efelâ tağgılûn” “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara 76) Aptal mısınız diyorlar. Ya siz ne biçim insansınız? Şimdi insanlar öyle bir hale geliyor ki Allah’ı da kandıracağını zannediyor. Bir şekilde işi kurtarırız diyorlar. Bizde de öyle… Nisa Suresi 150. Ayetin devamını bitireyim. “ve yegûlûne nué’minu bibağdıv ve nekfuru bibağdıv” “Şuna inanırız şuna inanmayız diyorlar.” Kendi keyiflerine göre… Mesela Muhammed Allah’ın elçisi değildir diyor. İnanmıyoruz diyor. Şu dediğiniz doğru bu yanlış diyorlar. Ne oluyor? Senin keyfine mi? “ve yurîdûne ey yettehızû beyne zâlike sebîlâ” “İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışıyorlar.” (Nisa 150) Kendi kafalarına göre araya bir aracı koyuyorlar. Bu bizi kurtaracak diyorlar. Mahmut Ustaosmanoğlu ile görüşürken söylemişlerdi. Biz bu beyefendinin arkasından niye gidiyoruz dediler. Yarın Allah’ın huzurunda eteğine sarılırız, bizi kurtarır dediler. Sizi kimden kurtaracak dedim. Bu adam kendisini kurtaracak mı ki sizi kurtarsın dedim. Kendisini kurtaracağına bir delil var mı? Allah, resulüne “ve mâ edrî mâ yuf’alu bî ve lâ bikum” “Bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını ben bilmem” (Ahkaf 9) diyor. Nasıl karşılanacağımı ben ne bileyim diyor. Çünkü insanın ölmeden nasıl olacağı belli olmaz. Hıristiyanların 12 tane havarileri var. Bizde de bari aşereyi mübeşşere olsun. 10 tane cennetle müjdelenmiş. Allah, resulüne “de ki ben kendime ne yapılacağını bilmem. Size de ne yapılacağını bilmem” diyecek. Ondan sonra sen, sen, sen cennete gideceksin diyeceksiniz. Vay be… Bu ne ya? Bu kimin dini? Dikkat ediyor musunuz? Hiç iler tutar tarafımız yok. Yeni bir din oluşturulmuş. Uydurulmuş. “Ulâike humul kâfirûne haggâ” “Asıl hakkıyla kafir olanlar onlardır.” (Nisa 151) Yani şuna inanırım, şuna inanmam… Kendi kafasına göre şeyler yapıyorlar. Mesela tefsirler… Gerçekten inanılmaz bir şey… Ya sen tefsirsin. Kuranı açıklayan bir kitapsın. Öyle yanlışlar yapmışlar ki… Adam cariyeyi yatağa atacak ya… Geçende bir ülke… Ülkenin adını söylemeyeyim. Bizim bir arkadaşa “Biz sana itibar verelim. Ama bazen bizim yanlış beyanlarımız olur. Sen bunların doğruluğuna dair de açıklamalar yaparsın” demişler. Yani bizim yanlışlarımızı sen doğrulayacaksın. Millete karşı itibarımızı düzelteceğiz demişler. İşte bugün Müslümanlar iktidarda beğenilmeyen 12 Eylül’ün kurmuş olduğu faizsiz bankalar, beğenilmeyen 28 Şubat’ın kapatmadığı faizsiz bankalar 2005 yılından itibaren faizli hale getirildi. Şu anda tamamen faizli birer banka oldular. Buna kim fetva veriyor? Hocalar. Alan razı, satan razı… Hiç Allah’ın yardımı olur mu? Onun için tevbekar olup Allah’a tam teslim olma mecburiyetimiz vardır. Başka kurtuluş yok. Kendi kafamıza göre hüküm veremeyiz. Bekâra karı boşamak kolay… İyi, güzel… İbrahim (a.s) de öyle deseydi. Oğlunu yatırıp kılıcı çekiyor. Allah’a teslimiyet budur işte… Bunu çok, çok iyi yapmamız lazım. Bizim dinimizin adı İslam… Manası Allah’a tam teslim olmadır. Kendi kafana göre bir şey yapmamadır. Ama bakıyorsunuz ki… Ben o haberden sonra anladım. Düşündüm. Benim için epeyce ufuk açıcı oldu. Esir kadınlar alıyorlar. Adam yatağa atmak istemiş. Nisa Suresinin 3. Ayetine bir mana veriyorlar. Bakın bu mealden de açayım. Kesinlikle o mana vardır. Çünkü doğru mana verene ben şu ana kadar rastlamadım. İnşallah bundan sonra rastlarız. Fakat ben şuna hayret ediyorum. Yıllardır bunu anlatıyoruz da bunların baskılarında niye dikkate almıyorlar? Gerçekten onu anlayamıyorum. Size Nisa Suresi 3. Ayeti okuyayım. “Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin.” (Diyanet Meali, Nisa 3) Bir tane alın veya yetinin… Ne anlarsınız? Cariye ne oluyor? “Zaten cariye sende var. Zaten odalık olarak kullanıyorsun. Yetinin. Bir daha evlenme demektir” değil mi? İşte geçende Suriye’den gelen Doktora öğrencisine şu ayete bir mana ver dedim. Verdi. Gayet doğru bir mana verdi. Doğru manası şudur. “Ya bir tane hür kadınla ya da cariye ile evlenin.” (Nisa 3) Yani esir kadınla evlenin. Ayet evlenin diyor. Manayı verince dedim ki. Arap dil kuralında matuf, matuf aleyhin amili değişir mi dedim. Yani burada ayette evlenin ifadesi var. Ve, veya dendiği zaman onun yüklemi değişir mi dedim. Öyle şey mi olur dedi. Aç tefsirlere bak dedim. Baktı. Şaşırıp kaldı. Ayete “ya bir hür kadınla ya da esir bir kadınla evlenin” (Nisa 3) dışında anlam verilmesinin katrilyonda bir ihtimali yok. Ama tamamı cariye ile yetinin diye mana vermiş. Niye? Çünkü devletlilerin canları kadın istemiş. İstanbul üniversitesinin yeri Padişahın haremidir. Padişahın günah işlediğini zannetmiyorum. Çünkü bilmiyor. Ama o fetvayı verenler Allah’a asla hesap veremezler. Yani Kuranı Kerim’e göre, cariye ile nikâhsız ilişkiye asla imkân yoktur. Ama bunu kabul eden de bir tane mezhep yok. Hadi buyurun. İslam var mı? Bizimkiler neye teslim oluyorlar? Geleneğe değil mi? Allah’a değil. İşte bunu çok iyi bilelim. Bütün problem odur. Teslim olamamak. Canının çektiği şeyleri din adına kendisine helal kılacak… Onun için bazı ayetleri saptıracak, sağa sola çekecek, şunu yapacak, bunu yapacak… Ondan sonra bu olacak din… Haşa Allah’ı kandıracak. Tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi… Yarın Allah’ın huzurunda sana böyle derlerse ne yapacaksın? Vay be… Allah’ın senin ne yaptığından hiç haberi yok değil mi? Onun için çok dikkat edelim. Başkaları şey yapabilir. “ene evvelul muslimine” “ben teslim olanların ilkiyim” (Enam 163) dedi. Biz öyle olmamız lazım. Kardeşim yeryüzünde hiç kimse Allah’a teslim olmasa ben olacağım demeliyiz. Ben İbrahim’in (a.s) yolundayım. Bitti. Beni başkası ilgilendirmez. Cenabı hak cümlemizi o yolda samimiyetle yürüyenlerden eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007