Bakara Suresi 114-115. Ayetler

25 Ocak 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

(Abdülaziz Bayındır) Bugün Bakara suresinin 114. Ayetine geldik, eğer vakit kalırsa 115 inci ayetini de inşallah okuyacağız. Burada Allah-u Teâlâ mescitlerden, mescitlerin imar edilmesinden ve tahrif edilmesinden bahsediyor. Mescitler nasıl şenlendirilir? Nasıl işlevsiz hale getirilir onlardan bahsediyor. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor;

Bakara 2/114 “Allah’ın mescitlerinde, Allah’ın adının anılmasını yasaklayandan daha zalim kimdir?” Mescitlerde Allah ın adının anılması yani Allah ın verdiği emirlerin yasakların konuşulması, o emir ve yasakları içeren kitabının okunması, o emir ve yasaklara uygun davranışların yapılması bütün bunlar mescitlerde yapılması gereken işlerdir. Bunları engelleyenden daha zalim, daha yanlış davranış içerisinde olan kim olabilir? Diyor Allah-u Teâlâ. Bakara 2/114 “…Böylelerinin o mescitlere korka korka girmekten başka yapacakları şey yoktur. Bu dünyada onların payına düşen perişanlıktır Ahrette paylarına düşen de, büyük bir azaptır”

Bakara 2/115 “Doğu da Allah’ın dır batıda, yeryüzünün tamamı Allahın dır, her nerede Allah a yönelirseniz, Allah’ı anmak isterseniz, Allah-u Teâlâ nın yüzü oradadır…” Tabi böyle bir yerde yapılacak şey eğer namaz kılınıyorsa;

Bakara 2/149 “ …Bundan sonra yüzünü Kâbe ye çevir…”  de buyrulduğu gibi, orada yüzünü Kâbe ye çevirmek gerekiyor.

Bakara 2/115 “… Allah-u Teâlâ nın imkânları geniştir, mülkü geniştir ve her şeyi bilir.” Şimdi Allah ın mescitleri, mescit kelimesi secde edilen yer anlamına gelir Arapça da secde hem boyun eğme manasına gelir. Yani birisi bir başkasına selam verirken şöyle eğilerek selam verir ya o da secde sayılır Arapça da, onun için selam verirken eğilmeyin. Anlımızı yere koymak da secde sayılır. Boyun eğmek Allah-u Teâlâ ya boyun eğmek demektir. Yeryüzünün tamamı mescit tir,  ki o ikinci ayetten o anlaşılıyor. “Doğu da Allah ın dır batı da her nerede” Allah u Teâlâ nın “…Allaha yönelir ona ibadet ederseniz Allah ın yüzü oradadır” Dolayısıyla Yeryüzünün tamamında Allah-u Teâlâ ya ibadet edebilirsiniz demektir. Zaten Peygamberimiz SAV “Yeryüzünün tamamı bizim için mescit kılınmıştır” diyor.

Biliyorsunuz Yahudiler ibadetlerini sinagoglarında yapıyorlar, Hıristiyanlar kiliselerinde yapıyorlar, mesela Yahudiler kurban ibadetini sadece Beyt-i Maktis de yaptıkları için yani şu andaki Yahudilerin durumu o; ama aslında nasıldır onu bilme şansımız yok çünkü kitaplarının büyük bir bölümünü gizlediklerini Cenabı Hak bize bildiriyor. Gizledikleri için bizim Kur’an-ı Kerim de olan hükümlerin çok büyük bir bölümü onlarda da olması gerekirken. Gizledikleri için onlardan haberimiz yok. Kurbanlarını Beyt-i Maktis de kesmek zorunda kabul ediyorlar kendilerini, Beyt-i Maktis de yıkıldığı günden beri Yahudiler kurban kesmiyor. Ama Müslümanlar için böyle bir mekân yok. Mesela biz kurbanı şurada keseceğiz diye bir şarta sahip değiliz her yerde kesiyoruz. Namazlarında mescitte kılınması diye bir şart yok dünyanın her yerinde nerede bulunursak bulunalım,  orada Allah-u Teâlâ ya ibadet edilir, namaz kılacaksak kıbleye dönerek namazımızı kılarız.

Şimdi, Bakara 2/114 “Allah’ın mescitlerinde, Allaha secde edilen yerlerde Allah’ın adının anılmasını engelleyen kişiden ya da Allahın emirlerinin konuşulmasını söylenmesini engelleyen kişiden daha zalimi kimdir? Yeryüzünün tamamı mescit olduğunu anladık mı? O zaman Allah ın adının anılması ayetlerinin okunmasını nerede insanlar engellerlerse engellesinler, hangi konuma düşmüş olurlar? En zalim konuma düşmüş olurlar.

“….Mescitlerin harabı için gayret gösteren” harap dediğiniz zaman tabi bir bina akla geliyor, şimdi onla ilgili ayetleri de inşallah okurum. Adem A.S. nin yaratılması, Şeytanla Adem arasındaki geçen konuşmalar, Şeytanın kovulması Adem A.S. ın o bahçeden çıkarılması; bütün bu olaylar anlatıldıktan sonra mescitlerle ilgili hükümler de yer alıyor orada. Elinizdeki meallerin 152.nci sayfasını açarsanız orada bakın Allah-u Teâlâ ne diyor A’Raf 7/29 “ De ki: Rabbim herkesin payını vermeyi emretmiştir…” kimsenin hakkına dokunmayacaksınız. Her şeyin insanların da hayvanların da tabiatında herkesin payını vereceksiniz. Rabbim herkesin payını vermeyi emretmiştir. “…Her mescitte yüzünüzü doğruya yöneltin” Allah ın yoluna yönelin “… Allah a yalvarın, samimi olarak” içinizde yanlış inançlar olmaksızın imanınızı şirkle karıştırmadan. “…Din de yalnız Allah a mahsus olmak üzere” yani dini Allah ın dini olarak yapacaksınız, dine herhangi bir şey karıştırmayacaksınız, samimi olarak Allah a yöneleceksiniz; Cenabı Hakkın verdiği emir bu. Yani ilk emir Adem A.S. dan itibaren bakın orada da mescit kavramı var, Adem A.S. ın yaptığı ilk mescit hangisiydi? Kâbe.

Al-i İmran 3/96 “İnsanlar için yapılmış olan ilk beyt ilk ev elbette ki Mekke de olandır” işte orada diyor Allah-u Teâlâ “Saf arı duru bir şekilde dini Allah a has kılarak”, ne demek? Allah ne diyorsa o. Şu da olmaz mı şu da olsa daha iyi mi diye yapmayacaksın. Ne diyorsa o sen kendi kafandan ilave veya çıkarma yapmayacaksın. İşte yüzünüzü dosdoğru Allah-u Teâlâ ya çevirin ve yalnız ondan yardım isteyin. Kendi kafanıza göre din uydurmayın.

A’raf 7/29 “…Allah-u Teâlâ sizi nasıl başlattıysa öylece geri döneceksiniz.” Yani Adem A.S. ı topraktan yarattı biz de topraktan yaratıldık, tekrar toprak olacağız. Sonra yeniden topraktan bir kere daha çıkarılacağız.

A’raf 7/30 “Bir gurup yolunu buldu mescitlerde ibadetini yaparken doğrudan Allah-u Teâlâ ya yöneldi…” Allah ın emir ve yasakları onun için birinci sırada yer aldı. “ …Ama bir gurup da sapıklığı hak etti” sapıklığı hak edenler ne yaptılar “…Şeytanları kendilerine evliya kabul ettiler” şimdi veli kelimesi, mesela şu elim, şu el de yan yana getirdim mi, biri diğerinin hemen arkasından geliyor. İnsanların evliyası velileri Allah olur yani bize en yakın olan Allah-u Teâlâ dır değil mi?  dolayısıyla bizim velimiz Allah dır. Ama Allah ı ikinci plana koyar da şeytanları evliya edinirse insanlar Allah tan önce başka dostlar bulurlarsa, onların hepsi şeytan olur adı ne olursa olsun işte bunlar yoldan çıkmış olurlar. Önceliği başkalarına verdikleri zaman, önceliği Allah a değil de başkalarına verdikleri zaman onlar sapıklığı hak etmiş olurlar. “…Şeytanlara öncelik verirler” Allah tan önceye alırlar şeytanları, Allah ile kendi aralarına yerleştirirler “…zannederler ki biz doğru yoldayız.” O zaman dinin Allah a has kılınmaması ne demekmiş?  Allah ile aramıza başka şeyler koyup Allah’ı ikinci plana atmakmış. Demek ki işte bak mescitler Allah’ındır yüzünüzü dosdoğru Cenabı Hak a çevirin diyor,  araya başka bir şey koyarsak yüzümüzü dosdoğru Allah’a çevirmiş olur muyuz? O zaman yüzümüzü araya koyduğumuza çevirmiş oluruz, peki mescitleri bu hale getirirseniz ne olur? Mesela İsa A.S. ın tebliğ ettiği dinde ki Hıristiyanlar öyle söylüyorlar üçüncü asra kadar İsa (A.S.) tam bir peygamber kabul ediliyordu ondan sonra tanrılaştırmaya başladılar.

O zamana kadar yöneldikleri zaman doğrudan Cenabı Hak a yöneliyorlardı dolayısıyla kiliseleri tam imar edilmiş yani şenlendirilmiş şekilde oluyordu. Daha sonra İsa A.S. ı bir peygamber olmaktan çıkarıp da Allah ile kendi aralarına bir tanrı haline getirince ne oluyor?  O zaman onların mescitlerini yani Allaha secde ettikleri yerleri tahrip etmiş oluyorlar değil mi?  Mesela şurada diyor ki;Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri 465inci paragrafta; havariler zamanında İsa (A.S.)  ki ben size sık sık buradan okuyorum, bu günkü papanın başkanlığında 12 kişilik bir kurul tarafından 6 yıl çalışılarak hazırlanmış olan bir kitaptan okuyorum. O kitabın 465inci paragrafı:Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılırdı, peygamberimizde öyle değimli peygamberimize şahitliğimizi bildirirken “Ben şahidim ki Muhammed Allah ın kulu” biz ne biz de aynı yani gerçek anlamda insan aynı, onun Allah ın oğlu olduğu iddiasını önce Paulus ortaya attı bu iddiayı doğru sayan karar üçüncü yüzyıldan sonra Antakya da alındı. Üçüncü yüzyıldan sonra, yani İsa yı Allah ın oğlu saymaya ne zaman başlamışlar? Üç asır sonra ve bu kararı Antakya da almışlar. Onu Allah ın oğlu sayınca önceliği ona veriyorlar İsa aracılığı ile Allah-u Teâlâ ya yükselmeye çalışıyorlar.

325 yılında toplanan  Ekümenik İznik Konsili; İsa nın yaratılmış olmadığına, Baba dan doğduğuna, onunla aynı özden olduğuna karar verdi. Babadan doğuyor onunla aynı özden. 431 de  3. Ekümenik Efes Konsili şu kararı aldı; İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırılmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırılmış bir bedenle yani bir bedenin içine girmiş yoksa varlığı var, o zamana kadar var da oda gelmiş bir bedene girmiş insan olarak gözükmüş tanrıyken, 431 sene sonra alıyorlar bu kararı, başlangıçta böyle bir şey yok. Dine kendileri şekli veriyor bizde de aynıdır, bizde yapılanla onların arasında fazla bir fark yok onlardan söylediğimiz zaman herkes alkışlıyor ama bizimkilerden bahsettiğimiz zaman, acıyor ya; çünkü iğneyi batırıyorsunuz millet hoplayıp zıplamaya başlıyor. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırılmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur Meryem Ana ise gerçek anlamda tanrı nın anasıdır, tanrının anası olması sebebiyle o da tanrıdır diyorlar.

Kur’an-ı Kerim de de zaten Cenabı  Hak İsa (A.S.) a ahrette bu nu soracak sen mi dedin beni Allah dan önce tanrılar yapın diye?

451 de toplanan 4. Ekümenik Kadıköy Konsili; o nun gerçek tanrı olduğunu şöyle ilan etti. “Rabbimiz Mesih İsa nın mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip gerçek tanrı ve gerçek insan olduğuna”; diyorlar ki yüzde yüz tanrı yüzde yüz insan, bunu söylüyorlar kendi kitaplarında. Zaten bu kitapta var O  gerçek tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile insanlık açısından bizimle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için Bakire Meryem den doğduğunu, oy birliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.  Bunu ne zaman kabul etmişler? 451 de ve Kadıköy de hepsi de Türkiye topraklarında oluyor. Birisi Antakya da başlıyor üç asır sonra, İznik te ikinci kararı alıyorlar, üçüncü kararı Efes te alıyorlar, son kararı da Kadıköy de alıyorlar.

İşte bunlar ondan sonra ne oluyor gidin bir kiliseye, bir sürü İsa heykelleri vardır, Meryem ana heykelleri vardır ikonlar şunlar bunlar doludur ağzına kadar. Doğrudan doğruya Allah yerine bunlara dua ederler bunları Allah ile kendi aralarına aracı koyarlar. Ama kendilerini de müşrik saymazlar. Zaten kimse kendini müşrik saymaz ki. Kimsenin kendisini suçlu saymadığı gibi, ama herkes ne mal olduğunu gayet iyi bilir. İşte burada diyor ki Allah-u Teâlâ

A’raf 7/30 “Bir gurup insan yola girmiştir…” yani Allah ile kendi arasına hiçbir şey koymuyor. Biraz sonra ayetleri okuyacağız daha da açık olarak Peygamberimize (SAV) de aynı emir veriliyor; doğrudan doğruya Allah a dua ediyor. Allah a ibadet ediyor, “…bir gurup da sapıklığı hak ediyor” çünkü bunlar Allah ile kendi aralarına öncelik verdikleri birtakım varlıkları sokuşturuyorlar, ama kendilerini de doğru yolun ortasında hesap ediyorlar.

Şimdi mescitleri imar etmek birinci şartı neymiş? Dini yalnız Allah a has kılarak, kendi kafamıza göre din uydurmadan Allah ne demişse Peygamberimiz (SAV) nasıl yapmışsa, mescitleri o hale getirmektir. Bu gün Türkiye deki mescitlerde çok ciddi hurafeler vardır. O konularda da tabi çok çalışmak lazım, yani insanlar mescitlere gelmesin diye elden gelen her şey yapılıyor. Gelen kişiler çıkarılmamak için uğraşılıyor, hal bu ki peygamberimiz (SAV) in mescidinde her şey son derece sade, müezzinlik sadece bir ikametle olur ondan sonra müezzin cemaati bırakırdı ne yaparsa yapsın. Şimdi orada millet işi olsa bile kalkıp gitmiyor. Hal bu ki Peygamberimiz (SAV) mescitte hiç kendisi nafile namaz kılmamıştır; Tahiyyat-ul Mescit ayrı onu biraz sonra okuyacağız, bu konudaki emirlerini göreceğiz. Yani nafile namaz dediğimiz mesela öğlen namazının dört rekâtından başka namaz kılmamış, ikindinin dört rekâtı sabahın iki rekâtı akşamın üç rekâtı yatsının dört rekâtı. Kalanları gitmiş evinde kılmış, niye çünkü aksi takdirde insanlar bunların da farz olduğunu zanneder. Bunları kılmak çok sevaptır teşvik etmiş o ayrı bir konu ama farz ile karıştırılmaması lazım.

Bu gün öğle bir hale geldik ki öğlen namazı kaç rekât diye sorsanız herkes on rekât diyor hatta bazen okulda öğretmen öğrenciye sorsa öğrenci dört rekât dese birçok hoca bunu yanlış sayar ve çocuğun cevabını kabul etmez yani o noktaya kadar gelinmiştir. Ondan sonra müezzinler başlıyorlar devam ettiriyorlar arkasından imam bir Aşr-ı şerif okuyor halbuki gündüz namazlarında Ayet-i Kerimelerde vardır inşallah, Enes hoca ile Yahya nın hazırladığı çalışma ortaya çıkarsa görürsünüz. Gündüz namazlarında sessiz kıraat okunur, onun arkasından eğer bir ders yapacaksanız yapın yoksa Aşr-ı Şerif okuyup da çünkü çalışma zamanı, adam namazını kılıp doğru işine gidecek. Vakti olan otursun isterse on tane hatim okusun. Kendine kalmış bir şey insanları serbest bırakmak lazım. Bir sürü dualar ilaveler falan filan, bazıları fazla da gözükmüyor ama çok nadir de olsa rastlıyoruz; imam bir duaya başlıyor.. Mesela bir imam iki tane öyle hatırlıyorum, hah bitirdi diye seviniyordum, bir daha başlıyor tamam şimdi bitti bir daha başlıyor ben bir yerde baktım ki, bitmeyecek öğlen namazımı geçirmiştim kaktım namazımı kıldım öğlen namazını bitirdim hala duaya devam ediyordu, bunlara son derece dikkat etmek lazım.

Allah-u Teâlâ bize Peygamber göndermiş ve örnek olduğunu da bildirmiştir, mescitleri ona göre düzenlemek icap ediyor.

Şimdi burada diyor ki Allah-u Teâlâ;

Araf 7/31 “Ey Adem oğulları…” ki bakın Adem A.S. ın yaratılışını devam ettiren ayetlerdir, bunlar ilk zamandan beri olan emirler olduğunu gösteriyor. “…Her mescit yerinde her ibadet yaptığınızda (her secde yerinde) ziynetinizi takınınız” ziynet ne demek? Ziynet zaten hemen o aynı surenin 26.cı ayetinde Allah-u Teâlâ onu bildiriyor, diyor ki:

Araf 7/26 “Ey Ademoğulları Size bir elbise indirdik…” elbise indirmek ne demek topraktan elbise yapmıyorsunuz, gökten yağan yağmurla oluşan şeylerden, ister bitki olsun ister yün olsun ne olursa olsun mutlaka yağmurla bağlantılı olarak oluşuyor, “…Sizin edep yerlerinizi örten bir elbise ve süs” bir kere edep yerleri diz kapağı ile göbek arası bu bir kere örtülecek hiç şüphesiz. Onun dışındakiler de süs, işte ziynet bu. Onun için burada diyor ki,

A’raf 7/31“…Adem oğulları ziynetinizi takınınız” yani o diz kapağı ile göbek arası zaten elde bir, onu zaten örteceksin o başka o ziynet sayılmıyor. O mutlaka olacak “ziynetinizi takınınız” yani diğer elbiselerinizi. Sizin vücudunuzu örten diğer elbiseleri giyinin. Her mescitte İşte namaz kılarken örtünmenin farzı bu ayetlerden çıkıyor.  “…yiyin için ama israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.” Evet, şimdi demek ki yani mescitleri imar etmenin, şenlendirmenin sebeplerinden bir tanesi de mescide giderken kılığımıza kıyafetimize dikkat etmek. Tabi kirli bir elbise süs sayılmaz değil mi? Süsünüz dediğine göre elbisenin temizliğine dikkat etmek lazım, kirli çoraplarla, kirli ayakkabılarla girmemeye çalışmak lazım, mescide giderken ya da namaz kılarken mescit çünkü evinizde de namaz kıldığınız yer mescittir, yani secde ettiğiniz yerdir.

O zaman her namazda da buna dikkat etmek gerekir. Mescitleri, az önce Hıristiyanlardan örnek verdik. Allah ile kendi aralarına İsa A.S. ı Meryem validemizi, bazı guruplarda Kutsal Ruh u katarak yani Cebrail (A.S.) ı. Allah ile ilişkilerini koparıp Allah tan başkasına da yalvarıyorlar ki o zaten onu çok açık bir şekilde de söylüyorlar az önce de onun temellerini okuduk.

Şimdi Allah-u Teâlâ Cin Suresinde Peygamberimize bu konuda bir emir veriyor. 572. Sayfayı açarsanız; burada 18. Ayette şöyle diyor Allah-u Teâlâ

Cin 72/18 “Mescitler Allah içindir…” nerede secde ibadet yapıyorsanız Allaha boyun eğiyorsanız, boyun eğmeyi Allaha yapacaksınız onlar Allah içindir Allah a aittir mescitler, onun için Allah ın evi denir. Allah ın evi ifadesi Allah için yapılmış ev demektir yoksa haşa Allah ın oturduğu ev falan değil. Beytullah denir “Bey tül lillah” demektir. Allah a ibadet için yapılmış olan ev beyt demektir.

Cin 72/18 “…Allah ile beraber bir başkasını yardıma çağırmayın” şimdi bazıları tutmuş bu geçtiğimiz cumartesi günü, o konuda bir ders yaptık; Kur’an-ı Kerim de sanki birbirine zıt ayetler varmış gibi efendim işte; “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım isteriz” diyorsunuz. bu konuda çok sayıda ayet var bu ayetleri okuduğunuz zaman Allah tan başkasından yardım istemenin şirk olduğu anlaşılır. Ama işte Kur’an da Süleyman A.S. Belkıs ın tahtının getirilmesi için şundan yardım istemiştir, Hızır olayında da şu bu vardır falan diye saçma sapan birtakım yazıları yazmışlar ve internette dolaştırıyorlar. Onun bir kısmı ile ilgili dersi bu Cumartesi günü yaptık, internete kondu başlığı “Evliyanın yardımı hakkında sorulan sorular” oldu. Orada göreceksiniz tabi orada Süleyman A.S. ın olayı çok büyük bir ilim olayıydı biz şu anda ışınlama diyoruz belki bir başka teknik ile çok uzaktan bir eşyanın getirilmesi olayıdır orada zaten ayette bunlar çok net bir şekilde anlatılıyor. Şimdi bizim birbirimizle yardımlaşmamızı Allah emrediyor diyor ki:

Maide5/2 “…İyilik ve takva üzerinde birbirinizle yardımlaşın.” Allah ın emri peki, Allahtan istenen yardım nedir? Bir insandan isteyeceğiniz şeyi Allah tan ister misiniz? Şimdi ben Yahya ya desem Yahya şuradan bana bir bardak su ver, onun yerine Ya Rabbi bana bir bardak su ver mi diyeceğim haşa… Yani bu insanlar akıllarını neden böyle doğru şeyler için kullanmak istemezler? Gerçekten anlamak mümkün değil.

Cenabı Hak tan nelerin isteneceğini herkes gayet iyi bilir. Allah tan istenecek şeyi bir başkasından istediğiniz zaman onu Allahın yerine koymuş olursunuz. Peki; başkasından istenecek şeyi Allah tan isterseniz “Ya Rabbi bana şuradan bir bardak su ver?” dersen ne yapmış olursun Cenabı Hakka hizmetçi yerine koyarsın. Ya senin akli dengen bozuktur ya da Cenabı Hak a hakaret etmek istiyorsundur.

Dolayısıyla “Yardımı yalnız senden ister kulluğu yalnız sana yaparız” Peygamberimiz SAV e Cenabı Hak emrediyor biraz sonra okuyacağız, yani peygamberimiz hiç Müslümanlardan yardım toplamadı mı? Pek ala yaptı. Bu zaten emir; olacak bu Hadis-i Şerif var “İnnallahi fi avnil abd ma kağnel abdu fi avni ahihim” peygamberimiz diyor bir kul kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah ona yardım eder. Bunlar insanların yapabileceği şeylerdir ama Allah tan istenecek şeyleri de herkes bilir. Allah tan istenecek şeyi tutar da bir başkasından isterseniz orda diyorlar ki efendim işte Belkıs ın tahtının getirilmesi Cenabı Hak tan istenecek bir şeydir. Ne demek Allah ın öyle bir şeyi mi var? O bir ilimle getirilen bir şeydir oradan dinlediğiniz zaman çok detaylı bir şekilde konu anlatıldı.

Bu Cumartesi günü Allah nasip ederse, kutup bölgesinde yapmış olduğumuz, beş vakit namaz rasat ı ile ilgili ders yapacağız ondan sonraki cumartesi o iddiaların kalan kısmı ile ilgili dersimiz devam edecek Allah nasip ederse.

Şimdi burada diyor ki Allah-u Teâlâ

Cin 72/18 “Mescitler Allah a mahsustur” nerede secde yapıyor nerede ibadet ediyorsanız arada yapacağınız ibadeti Allah a yapacaksınız Allah ile beraber bir başkasını yardıma çağırmayın.

Cin 72/19 “Allah ın kulu (Muhammed) Allah a dua etmek için kalktığı zaman neredeyse onun üzerine yüklenmek istiyorlardı”  keçe gibi onu engellemek istiyorlardı. Şimdi burada Allah-u Teâlâ Peygamberimize emir veriyor, ya Muhammed sen şunu söyle onlara,

Cin 72/20 “Ben duayı Rabbime yaparım” Dua ibadetin özüdür temelidir zaten peygamberimiz öyle söylüyor. “e-dua e muhila ibadeh” diyor. Yani dua ibadetin özüdür. Niye özü? İnsan niye namaz kılar niye oruç tutar niye zekat verir niye Hacca gider niye fakir fukara ya yardım eder? Allah emrettiği için değil mi? Peki Allah ın emrini yaptığınız zaman ne elde edeceksiniz? Cenneti. Peki bilseniz ki bunların hiçbirisini yapmadan Cennetten istediğiniz makama çıkacaksınız yapar mısınız bunları? O zaman isteğinizi elde etmenin vasıtaları değil mi bunlar; dua istek demektir. Dolayısıyla insanı ibadete zorlayan o istekleridir duasıdır ama sadece dua yetmez gerekeni yapmak lazım.

Dualarla ilgili Ayetlerde Allah-u Teâlâ

Bakara 2/200-201. “İnsanların bir kısmı sadece Dünyayı ister onların Ahirette bir payı yoktur, bir kısmı hem Dünya hem Ahiret i ister bunlardan her birine kazançlarından bir pay vardır” diyor. Çalışmazsan hiçbir şey yok, sadece dua ile hiçbir şey olmaz diyor Allah-u Teâlâ. Ama dua çok önemlidir, çünkü o sizin davranışlarınızı yönlendirir. Kimden bir şey istiyorsanız onu razı etmek için ona kulluk edersiniz. Allah tan başkasından Allah tan istenecek şeyleri istediğiniz zaman bu defa önce ona kul olursunuz.

İşte diyor ki Allah-u Teâlâ Peygamberimize emrediyor

Cin 72/20 “De ki: Ben duayı yalnız Allah’a yaparım, Ona hiçbir şeyi şirk koşmam” Allah tan istenecek şeyi yalnız Allahtan isterim, duada hiçbir şeyi şirk koşmam. Biliyorsunuz birisi televizyonda çıkmış, sanki bana bir şey yapıyormuş gibi efendim İbrahim Tatlıses, Abdülaziz den daha doğru yapıyor, “Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali” dedi diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali ne oluyor? Şirk oluyor çok açık değil mi? Bunlar hoca kılığıyla çıkıp ta, insanları saptırıyorlar mı? Zaten dini bilmeyen kişi insanları saptıramaz. Önce sizi güvendirecek ondan sonra saptıracak. Bunlar son derece tehlikelidir çok dikkatli olmak lazım.

Mescitlerde Allah tan başkasından istekte bulunmak mescidi ne yapmakmış? Tahrip etmekmiş değil mi. Bu şirk oluyor Allah tan başkasından yardım istemek şirk oluyor. Peki; bunu Allah-u Teâlâ daha açık bir yerde ifade ediyor mu? Burada zaten açık onu da Tevbe Suresinde yapıyor. 188inci Sayfayı açalım lütfen; mesela Mekkeliler İbrahim A.S. ın dinine, uyduklarını söylüyorlardı ve gerçekten de Hac ve Umre ibadetlerini hiç aksatmadan yapıyorlardı. Kurbanlar kesiyorlardı, çok ibadet yapıyorlardı Ayet-i kerimelere bakarsak onların birçoğu namaz da kılıyordu çünkü Allah-u Teâlâ İbrahim A.S. ın duasını kabul etmiştir, onun dualarından biriside

İbrahim 14/40“Ya Rabbi beni bu namazı tam kılan ve soyumdan gelenlerden de tam kılan kişiler eyle” demişti Mekkeliler de İbrahim A.S. ın soyundan geliyorlardı. Bu sebeple şimdi onlar kendilerinin orada ibadet ederken araya Allah ın kızları diye melekleri sokuyorlardı, niye? Çünkü diyorlardı ki;

Zümer 39/3 “…Bunlara niye boyun eğiyoruz? Bizi Allah a daha çok yaklaştırsınlar diye” kendilerinin hedefi ne oluyordu o zaman? Allah oluyordu ama araya bunları sokuşturdukları için, Adem A.S. dan beri Allah ın verdiği emri okuduk, ne yapmış oluyorlar bunlar mescidi? Tahrip etmiş oluyorlar. Ama ondan sonra Müslümanlara karşı övünüyorlardı, Müslümanlar Mekke den Medine ye gitmiş. Diyorlardı ki: Biz Kâbe nin sahibiyiz Kâbe yi tamir ediyoruz açık tutuyoruz, Hacca Umre ye gelen insanlara su veriyoruz gıda veriyoruz, Elbise veriyoruz falan diye öğünüyorlardı Müslümanlara karşı asıl dindar biziz Allaha asıl en iyi kul olanlar biziz diyerek övünüyorlardı. Allah-u Teâlâ ne diyor burada? Diyor ki:

Tevbe 9/17 “O müşriklerin Allah ın mescitlerini şenlendirmesi yoktur, onların böyle bir şey yapmaları mümkün değil, kendilerinin kâfir olduklarına şahit oldukları halde,” yanlış yaptıklarını hepsi biliyor, Muhammed A.S. ın doğru olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ama kendilerini kandırmaya çalışıyorlar. Zaten Kur’an-ı Kerim de Kâfir ve müşriklerin tamamının yalan söylediği ifade edilir. Yalan söyleyen başkasını kandırabilir, ama kendisini asla kandıramaz yani kendilerinin ne mal olduklarını gayet iyi biliyorlar, bunu bile bile Allah ın mescitlerini imar etme hakları yoktur şenlendiremezler. “…Orada bir takım şeyler yapıyorlar ama boşa,” boşuna gidiyor bu, yok olur gider “…o ateşte onlar ebedi kalacaklardır.” Öyle senin kendini dindar sayman önemli değil Allah dindar sayıyor mu ona bakacaksın. Ben şu kadar şunu yapıyorum bu kadar bunu yapıyorum yapabilirsin ama Allah ile arana başka bir şey koyuyorsan hepsi boşa gider.

Tevbe 9/18 “ Allah ın mescitlerini kim imar eder? Sadece şunlar,” yani şenlendirir, şimdi siz yani bende para yok adam mescit yapmış cami yapmış diye üzülebilirsiniz, bak Allah-u Teâlâ Mescid-i Haram ı inşa eden, imar eden, açık tutanların şeyini sıfıra düşürüyor değil mi? Peki mescitleri kim imar eder, kim şenlendirir? “…kim Allah a inanıyor güveniyorsa, ahret gününe inanıyorsa namazı dosdoğru kılıyorsa zekatını veriyorsa Allah tan başka kimseden de korkmuyorsa işte bunlar mescitleri imar ederler,” Mescit yapmak boşuna bina yapmak içi dolmadıktan sonra neye yarar? Mescidi imar etmek mescidi şenlendirmek mamur hale getirmek, tabi o mescidin binasını bu imanla yapan insanların yaptıkları elbette ki çok çok büyük olur o ayrı bir konu ama asıl şey onun varlığını devam ettirmektir hangi maksatla yapılmışsa. Bakın Mescidi Haram olmasına rağmen Kâbe nin bulunduğu yer olmasına rağmen onların yaptıkları işleri iyilikleri Cenabı Hak kabul etmediğini ifade ediyor. Niye Allah ile aralarına başkasını koydukları için “…Umulur ki bunlar yola gelmiş olanlardan olsunlar.”

Şimdi Mekkelilere hitap ederek şöyle buyuruyor; Allah-u Teâlâ; yani şimdi siz Hacılara su vermeyi ki bu çok önemli bir husus. Şuanda her tarafta zem zemler akıyor da eskiden mesela ben ilk Hacca gittiğim zamanı hatırlıyorum, bir bardak su 1980 de şu andaki gibi değil su çok ciddi bir ihtiyaçtı o zaman. Şu anda her tarafta şarıl şarıl akıyor dolu, ama bu da büyük bir hizmet yaparak o hale getirmişler o hizmeti sürekli yapmasalar yine sıkıntı olur.

Tevbe 9/19 “Siz şimdi hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram ı onarmayı Allah a inanan ve Ahiret gününe inanan kişinin davranışıyla bir mi tutuyorsunuz?, Allah yolunda birçok zorluklara göğüs gerenin yaptıkları ile bir mi tutuyorsunuz? Siz bir tutabilirsiniz ama Allah katında bir değildir bunlar. Allah yanlış yapan kişileri hedeflerine ulaştırmaz.” hedefe ulaşmak istiyorsanız önce inancınızı düzelteceksiniz.

Tevbe 9/20 “İnanan hicret eden, Allah için rahatını ülkesini terk edebilen kişiler, Allah için her türlü zorluğa göğüs gerenler, Allah yolunda malları ve canlarıyla göğüs gerenler var ya Allah Katında bunların dereceleri daha yüksektir işte kurtulacak olanlar onlardır.” Cenabı Hak cümlemizi onlardan eylesin.

Tabii bu konuda çok sayıda ayet var da, bunların hepsini okumak belki şeye sığmayabilir, bu mescitleri imar edenlerle ilgili, biraz daha detaylı bilgi aldıktan sonra Kur’an-ı Kerim den, sonra Peygamberimizin sözlerine geçelim. Nur suresinin 36. Ayetini açalım, 353. sayfa

Nur 24/36 “Allah ın adının yükseltilmesi ve okunmasına Allah ın onay vermiş olduğu evler,” Allah ın onay verdiği evler nedir? Allah tan başkası yardıma çağrılmayan yerlerdir. Samimi olarak dini yalnız Allah ın dini sayarak, Allah ne demişse o diyerek içinde ibadet yapılan evler, Tabi bu Allah ın zikri Kur’an-ı Kerim dir. Kur’an okunur eğitim yapılır, öğrenilir hepsi girer mesela şu anda da biz zikir yapıyoruz, burası aslında en büyük zikir meclisidir çünkü Allah ın kitabını anlamaya çalışıyoruz. “…orada Allah a sabah akşam sürekli boyun eğer” kulluğunu verir ve Allah ın emri için yapabileceği her şeyi yapar. Sebbaha yüzmek demektir yüzüyorsunuz ve kıyıya çıkabilmek için sürekli hareket halindesiniz. Allah ın rızasını elde etmek için sürekli, yüzen kişi bütün organlarını harekete geçirir tüm vücut çalışır yüzmede işte tespih de öyle. Tüm benliğinizle Cenabı Hakka yöneliyorsunuz aynı kelime aynı kökten geliyor. Tüm benliğinizle her şeyinizle Cenabı Hakka yöneliyorsunuz sabah akşam. Kim yapar bunu?

Nur 24/37 “Öyle adamlar ki ne kazançları ne alışveriş Allah ın kitabından onları engellemez,” Birinci sırada bu kardeşim öbürü ikinci. İşte mescidi imar edenler bunlar. Mescitleri, Allaha kulluk yapılan yerleri, Allah a ibadet edilen yerleri, Allah ın Kitabının okunduğu yerleri, bunlar canlı tutarlar, ne ticaret ne alışveriş Allah ın zikrinden (kitabından) onları engellemez, kitabını okuyup anlamaktan (uygulamaktan) engellemez.  Namazlarını tam kılmaktan da, ne derler “namazın kazası var ama fırsatın kazası yok”… Kardeşim namazın kazasının olduğunu sana kim söylüyor? Bak Allah-u Teâlâ ne diyor? Eline geçmiş birtakım ticari kazançlar şu bu falan filan, Namazı tam kılmasına engel olmaz. Zekâtını vermeye de engel değil. “…Kalplerin döneceği, gözlerin döneceği o günde rablerinden korkarlar.”

Herkes ne yapacağını şaşırdığı bir gün kıyamet günü, o gün aman başımıza kötü bir şeyler olmasın diye şimdiden tedbirlerini alırlar. İşte mescitleri bunlar onarırlar, ama Allah bunları karşılıksız bırakmaz. Mesela namaz kılıyorsunuz, bir gün bir namaz kılarsınız ki; keşke her gün böyle kılsam dersiniz bir zevkini aldım ki. İşte Allah o en iyisinin sevabını hepsini aynen en iyisi gibi yapar o zaman. En üsttekinin sevabını hepsine verir. O kıldığınız diğer namazlarla çarpar onu. Ya da işte diğer davranışlarınız bununla bırakmaz bir de ikramından ona katkıda bulunur. İlaveler yapar ayrıca. Niye siz Allah için ibadetin yolunu birinci sırada tuttunuz Allah da size her zaman fazla ikramlarda bulunur.

Nur 24/38 “Allah gereken gayreti gösterene, (Allah ın gösterdiği kurala göre gayret gösterip Allah ın dediği gibi çalışana) hesapsız rızık verir.” onu siz hesap edemezsiniz. Evet burada ilk Ayet i Kerimemize dönelim. Burada diyor ki Allah-u Teâlâ;

Bakara 2/114 “Allah ın mescitlerinde Allah ın adının anılmasını engelleyen den daha zalim kimdir? Harabı için gayret gösterir,” işte bakın Mekkeliler Mescidi Haram ı bile yapmalarına rağmen Allah ile aralarına Allah ın kızı diyerek melekleri koydukları için Cenabı Hak bunları asla kabul etmiyor. Onu harap etmek olarak sayıyor. Şimdi bi değişik mana verelim hatta iki ayrı mana var burada “…bunların bu mescitlere korka korka girmekten başka hakları yoktur.” İçlerindeki o şirki küfrü bilenler mescitlere girerken rahatsız bir şekilde girerler.

1976 da Beyoğlu Ağa Camiinde vaaz ediyorum cemaat içerisinden birisi var rahmetli oldu Allah rahmet eylesin bir zat vardı. Namaz dan sonra geldi bana hocam dedi ben bir partinin (Türkiye işçi Partisi) kurucularındanım; bu komünizmi getirmek için kurulmuş bir parti idi. Biz dedi “komünizm i getirmek için ne askerden ne de polisten çekinirdik dedi tek korktuğumuz cami cemaati idi. Hele Cuma günü millet camiye dolduğu zaman, caminin bulunduğu sokaktan geçmeye hiç birimiz cesaret edemezdik, zannederdik ki bizi horoz gibi doğrayacaklar. Eğer dedi, ben şu anda Müslümanları gördüm bu bilgim o zaman olsaydı biz Türkiye yi çoktan komünist yapmıştık dedi. Bakın korka korka girmekten başka, seçenekleri yok diyor değil mi Allah-u Telala.

Bu bir örnek; başka kim bilir hepiniz ne kadar örnek biliyorsunuzdur. Peki bu ayete şu mana da verilir, bu adamlar tövbekar olacak, Allah tan korkarak da girebilirler. Şimdi Allahtan korkarak girmiyorlar mescitlere. Allah ı ikinci plana attıkları için birinci planda olanı memnun etmeye çalışıyorlar. Peki bunlar yalnız Allah a kul olarak girerler öyleyse, ne zaman Allahtan korkarak girerler şirk i terk ettikleri zaman, yalnız Allah tan korkar hale geldiği zaman, öyle girerler o zaman mescide girerken nasıl girmemiz gerekiyormuş? Cenabı Hak a saygı duyarak. Mescitlerin değerini bilerek çünkü orada Allah a ibadet yapılıyor. Hem giyimimizi kuşamımızı güzel elbiselerle, temiz elbiselerle çıplak falan yok, hem saygıyla içeri gireceğiz, hem de mescidi selamlayacağız.

Mescit nasıl selamlanır? Orada insanlar varsa selam veririz ama mescidin selamlanması Tahiyyat-ül Mescid denilen iki rekât namazdır. Peygamber (SAV) bu konuda sözleri var mesela: Müslim’de diyor ki Peygamber (SAV) “Sizden biriniz mescide girdiği zaman oturmadan iki rekât namaz kılsın” Hatta bir gün peygamberimiz hutbe okuyor bu da Buhari hadisidir, hutbe okurken bir adam içeri girmiş; o da hemen oturmuş tabi diyor ki hutbeden namaz kıldın mı? diye soruyor, hutbeden. Okuduğu halde “Kalk iki rekât namaz kıl” diyor yani mescidin selamlanması.

Özetlersek, mescitleri harap hale getirmek neymiş? Allah ile aramıza bir başkasını sokmakmış. Yani yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali diyenlerin mescitleri harap hale getirdiği çok açık ve net. Yalnız Cenabı Hak a dua edecek, yardımı da yalnız Allah-u Teâlâ dan isteyecek araya hiçbir şeyi sokmayacak yalnız Allah ın kulu olacak. O zaman mescidi imar etmiş olacak. Mescide girerken de saygıya girecek, temiz elbiselerle ve mescidi selamlamak için oturmadan iki rekât namaz kılınacak. Öbür Ayet i Kerime yi okuduk

Bakara 2/115 “Doğu da Allah ın Batı da Allah ın, nerede Allah a yönelirsen Allah ın yüzü oradadır Allah ın imkanları geniştir her şeyi bilir” orada ibadet yaparsanız kıbleye de yöneleceksiniz. Ondan sonra kıble ile ilgili konuları ilgili ayetler gelince okuruz böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.

BİTTİ

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
764 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007