Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler)

5 Eylül 2017 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lilmuttekın. Allahu Teala yaptığı her şeyi güzel yapar. O sadece Allah’a mahsustur. Güzel sonuçta kendi tabiatını (fıtratını) koruyanlar içindir. Çünkü Allahu Teala hepimizi en güzel kıvamda yaratmıştır. Ama sonra yaptığımız yanlışlarla yanlış noktalara gitmişizdir. Cenabı Hak o yanlışlardan muhafaza eylesin. Doğru yolu bulduktan sonra sapanlardan, itibar ve izzeti başka yerlerde arayanlardan eylemesin.

Hepiniz şimdi okuyacağımız ayetlerde kendinizi bulacaksınız. Hepimiz tabiatla ve fıtratımızla baş başa kaldığımız zaman hep güzel şeyler düşünür. Adeta Allah ile konuşuyormuş gibi güzel şeyler söyler ve Cenabı Hakka sözler veririz. Ama menfaatimize çatıştığı yerlerde menfaatimizi tercih ederiz. Onun için bugün dersimizin konusu olarak “Allah’a Verilen Sözde Durup Adaletten Şaşmamak” diye isim belirledik. Allah’a verilen sözü 7’den 70’e bütün insanlar verir. Adaletten şaşmamak, yani her zaman dengeli davranmaktır. Burada adaletten şaşmamak derken devletin en tepesinde olandan, sıradan her insan için hepsini ilgilendiren bir ifadedir. Çünkü kim olursa olsun. Adaletten şaşar, dengesizlik yaparsa zararını kendisi görür. Ve başkalarını da tabi zarara, sıkıntıya sokar. Allah nasip ederse; bugün, bundan önceki derslerin bir çeşit özeti şeklinde bir ders yapacağız.

Maide Suresinin 7. Ayetinden başlıyoruz. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Vezkurû niğmetallâhi aleykum” “Allah’ın size olan nimetini aklınıza getirin”. Bir düşünün. Sahip olduğunuz şeylerin hangisi sizin tarafınızdan yapılmış. Şu anda ben size konuşuyorum. Bu konuşma Allah’ın yarattığı bir şeydir. Bunun için o kadar çok şeye ihtiyacım var ki… Allah’ın yarattığı bir dünyada, Allah’ın yarattığı bir ortamda, Allah’ın yarattığı insanlara, Allah’ın verdiği imkânlarla hitap ediyorum. Su içiyorum. Allah’ın yarattığı kanallardan ilgili yere gönderiyorum. Allah’ın yarattığı sistemle vücudumun her tarafında dağılıyor ve beni rahatlatıyor. “Allah’ın size verdiği nimetleri aklınızdan çıkarmayın”. Kendinizi öne almayın. Her şeyi veren Allah’tır. “ve mîsâgahullezî vâsegakum bihî” “Bir de sizinle yapmış olduğu Allah’ın sözleşmesi vardır”. Ben Allah ile nasıl sözleşme yaptım? Kendinizi birazcık gözlemleyin. Tabiatla baş başa kaldığınız zaman Allah ile sözleşme yaptığınızı görürsünüz. Bakarsınız ki birisiyle konuşuyorsunuz. Onun Allah olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Çünkü o anda sizin içinizde size ondan daha yakın birisinin olmadığını bilirsiniz. Bunu bilmek için Müslüman olmaya ya da belli eğitim sisteminden geçmiş olmaya gerek yok. İnsan oldun mu yeter. Onunla ilgili ayetleri okuyacağız, inşallah. Allah’a verdiğiniz sözü de yerine getirin. “iz gultum semiğnâ ve etağnâ” “Hani Cenabı Hakka işittik ve itaat ettik demiştiniz”. Allah ile konuşurken Cenabı Hakkın sizden bir takım istekleri vardı, siz işittik, itaat ettik, tamam ya rabbi, gönülden, severek yapacağım bunu dediniz. “vettegullâh” “Allah’tan çekinerek tabi yapınızı koruyun”. Kendinizi bozmayın. “innallâhe alîmum bizâtis sudûr” “Allah insanların içinde olanın ne olduğunu gayet iyi bilir”. (Maide 7) Siz Allah ile içten içe konuşuyorsunuz. Yoksa böyle ağzınızla dilinizi oynatarak değil. İçten içe oradan hangi sözleri verdiğinizi Cenabı Hak gayet iyi bilir.

Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Ey Allah’a güvenen kişiler”. Burada bir güvensizlik ortaya çıkıyor. O da şudur. Önüne bir menfaat çıkınca, o menfaat ilahi menfaatlere ters düşünce “ya bakarsın bir daha fırsat olmaz, şunu bir yapayım da sonra iyi olurum” dersiniz. O fırsatlar, o şeyler hiçbir zaman bitmez. Bir de bakarsınız ki ölmüşsünüz. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler”. “kûnû gavvâmîne lillâhi” “Allah için dik duranlar olun”. Falan adam dik duran kişiden hoşlanıyor, değil. Şöyle birazcık dik duralım da azıcık havamız olsun, değil. İnsanlar bize karşı saygılı olsun, değil. Allah için… Allah için dendiği zamanda nerede olursanız olun, hangi şartlar altında olursanız olun dik durmaya devam edersiniz. Çünkü Allah’a güvenirseniz dik durursunuz. Allah her zaman her yerde vardır. Ve her şeyden herkesten daha güçlüdür. O en güçlüye güvendiğin zaman senden daha güçlü hiç kimse olmaz. “şuhedâe bil gıst” “hak ve doğrunun şahidi olun”. Yani şahitliğinizi yaptığınız zaman kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin. “ve lâ yecrimennekum” “sizi günaha sokmasın”. “şeneânu gavmin” “bir gruba olan düşmanlığınız”. Bir gruptan nefret ediyor olabilirsiniz. Hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ama o sizi günaha sokmasın. “alâ ellâ tağdilû” “adil olmama konusunda”. Yani adaletli davranmanıza engel olmasın. Ben bu adamdan nefret ediyorum. Bir fırsat tam ona ceza verecek andır. Bu fırsatı bir daha bulamam, aleyhinde bir konuşayım, diyebilirsiniz. Şunu bir ihbar edeyim. Fırsat bu fırsat onun cezasını çektireyim. Eski İstanbul Müftüsü Selahattin KAYA hoca, Beşiktaş’ta bir camide sohbet ederdi. Bir gün telefonla konuştuk. Hocam sohbete devam ediyor musunuz dedim. Yok dedi. Beni davet eden imamı FETÖ operasyonundan dolayı görevden aldırmışlar dedi. O imamın böyle bir şeyle alakası yok, gayet iyi biliyorum dedi. Fakat müezzinin varmış. Müezzin şikâyet edip görevden aldırmış. Daha sonra bu adamın böyle bir şeyle alakası olmadığı ortaya çıkınca göreve gelmiş. Fakat bu defa müezzin görevini kaybetmiş. Yani Selahattin KAYA hocanın bana söylediğidir. Maalesef bu tür fırsatları da kullanan çok insan var. Ama herkes tabi haklılığını ispat edemez. O gene karşısında kendisini dinleyen kişileri bulmuşta ispat etmiş. Bazı kimseler ne yaparsa yapsın… Zaten maalesef 19. asırdan itibaren Batı’dan gelen yargı sisteminin savunulabilecek hiçbir yanı yoktur. Bu sistemden Müslümanlar bir an önce kurtulmaları lazım. Bir saniye önce… O sistemde hâkim ve savcı tam birer ilahtır. Sanık sandalyesinde oturanda bir kuldur. Sistemin yapısı öyledir. Yani sistemin onlara verdiği rol bu şekildedir. “iğdilû” “adil davranın”. Dengeli davranın. Kimsenin lehinde, aleyhinde değil. Neyse o. Bunu Allah rızası için yapın. Mesela bu Fetullah ile 1983’den beri en sıkı mücadeleyi veren biziz. Ama bunların çoğunu ben size anlatmış değilim. Herkesin onların kapısında kuyruğa girdiği zamanlarda onlarla ilgili kitapta yazdık, müşrik olduklarını açık bir şekilde ortaya koyduk. Ama bunu yapmış olmamız, biz sadece onların akidelerini düzeltmek için yaptık, kendi lehlerine olsun diye yaptık. Herhangi bir yanlışlığa arka çıkamayız. Fırsat bu fırsat adamlar cezalarını çeksinler diyemeyiz. Doğrudan yana olmak zorundayız. Allah için… Şu razı olur, şu ne der, hangi çağda yaşıyoruz… Değil kardeşim. Allah’tan daha güçlüsü yoktur. Allah için yaparsan Cenabı Hak sana gereken desteği verir. “iğdilû, huve agrabu littagvâ” “adil davranın, takvaya en yakın olan odur”. Yani kendinizi korumak istiyorsanız, en iyi bir şekilde kendinizi, kurumunuzu, ülkenizi, neyi korumak istiyorsanız, en uygun olanı adil olmaktır. Çünkü kimse ağzını açıp da konuşamaz. “vettegullâh, innallâhe habîrum bimâ tağmelûn” “Allah’a karşı gelmekten sakınarak kendinizi koruyun. Çünkü yaptığınız şeyin iç yüzünü Allah bilir”. (Maide 8) Gerçek niyetinizi Allah bilir. Allah’tan hiçbir şeyi saklayamazsınız. İnsanları rahatlıkla kandırabilirsiniz ama Allah’ı asla…

Veadallâhullezîne âmenû ve amilus sâlihâti” “Allah söz verdi. İnanan ve iyi iş yapanlara”. “lehum mağfiratuv” “Onlar için bir bağışlanma vardır”. Yani siz müminsiniz diye günah işlemiyor olmazsınız. İnsansınız. Hata yapmamak, günah işlememek bilerek, bilmeyerek… Bir takım şeyler yapabilirsiniz ama Allah için dik durduğunuz zaman size mağfiret sözü verir. Günahlarınızı örtme sözü verir. Başka ne sözü verir? “ve ecrun azîm” “büyük bir ücret sözü verir”. (Maide 9) Geçen haftaki derste konuşmuştuk. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’de öldürülmesine karar verildiği için Medine’ye kaçmak zorunda kalmıştı. Kaçarken de bir sürü önlemler almak zorundaydı. Üç gün kadar Sevr Mağarasında saklandı. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir yerde… Sonra bir fırsatını buldu ve Medine’ye gitti. Medine’ye göçmen olarak giden Muhammed (s.a.v) bir buçuk sene sonra Allah’ın çok büyük bir yardımıyla Mekke ordusunu yendi. Onlardan esirler aldı. Esirlerden fidyeler aldı. Ve Medine’de çok büyük bir güç haline gelmiş oldu. Daha bir buçuk sene, ne ki? Mesela ben kendim düşünüyorum. Ben bir mahalleden başka bir mahalleye taşındığım zaman bir buçuk sene daha eve giden yolların tamamını öğrenemiyorum. Ama o bir buçuk senede o bölgenin hâkimi oluyor. Kim verdi onu? Allah verdi. Çünkü Allah için dik durdu. Karşılığını aldı. Sekiz sene sonra Mekke’ye elini kolunu sallayarak girdi. Hem de şu havasına bir bakın. Yani bir hava olarak düşünün. Haşa, Resulullah’ın hava atma diye bir şeyi olmaz da… Yani bugün ki açıdan… Kimse karşısına çıkamıyor. Kâbe’ye sığınanlar emindir. Evlerinden çıkmayanlar emindir. Falanca kişinin evine girenler emindir. Bu ne? Girdiğinde hiç kimseye gel buraya hani beni öldürmeye karar vermiştiniz, görüyor musunuz demiyor. Kimseye en küçük bir rahatsız edici kelimeyi aklından bile geçirmiyor. Falan kimseler Kâbe’nin örtüsüne saklansalar bile öldürün demiş derler. Bu tamamen iftiradır. Daha sonra oluşturmak istedikleri sisteme bir zemin olsun diye hadis kitaplarına koymuşlardır. Bu ne muhteşem bir şeydir. 10. sene vefat etmiş ve Türkiye’nin dört katı büyüklüğünde bir bölgenin hâkimi… Yani böyle bir şey… Size sık sık söylüyorum. Rasim OSMANZADE, bizim Rusça bölümünün yöneticisi olan Profesördür. Rusya’da yaşamış olan… 7 yaşındayken Moskova’ya gitmiş. Orada hoca olmuş. Kuranı Kerimi ilk defa bizim burada gördü. Orada annesi Müslümanmış. Tabi Müslüman… Yani annesi dindar bir kadınmış. Ama erkenden vefat etmiş. Bir Kuranı Kerim görmek için kütüphaneye gitmiş. Polit bürodan izin alman lazım demişler. Arkasından bakayım, kapağı nasıl demiş. Ona da müsaade etmemişler. Buraya gelip kuranı Kerim ile tanışınca her okuduğu ayet onu şok etti. Bir gün bana “hocam bak Muhammed Peygamberin anası yok, babası yok, zenginliği yok, siyasi bir üstünlüğü yok, hiçbir şeyi yok. Yani bugün bir insan keşke bende böyle olsam diyebileceği hiçbir şeyi yok. Hiç kimse onun gibi olmak istemez. Ama bak Allah ona bir Kuran vermiş, ne ana, ne baba, ne siyaset öyle bir güç, öyle bir kuvvet ki bugün biz onu anlamaya çalışıyoruz. Bütün ömrümüzü onu anlamakla geçiriyoruz. Bu ne muhteşem bir şeydir” dedi. Yani nedir bu? Ayeti tekrar okuyayım. “Veadallâhullezîne âmenû ve amilus sâlihâti” “İnanan ve iyi iş yapanlara Allah söz verdi.”. İşte en başta Muhammed (a.s). Ama verdiğiyle bunu gösterdi. “lehum mağfiratuv” “Onlar için bir bağışlanma vardır”. (Maide 9) Nasr Suresinde Mekke fetih edilince ne diyor? “Allah’tan istiğfar dile, Allah tövbeni kabul eder” (Nasr 3) diyor. Bu konuda bir sure indiriyor. Resulullah’a mağfiret var. Allah’ın resulüde olsa hata etmemek mümkün değil. “ve ecrun azîm” “büyük bir ücret vardır”. (Maide 9) Resulullah’ın aldığı sadece dünya ücreti mi? Ahirette alacağının yanında dünya ücreti nedir ki? Onun için Allah’a güvenmenin sonucu böyledir. Herkesin Allah’a çok güvenmesi lazım.

Vellezîne keferû ve kezzebû biâyâtinâ” “Ama kâfirlik edenler ve ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler”. “ulâike ashâbul cahîm” “Onlar cehennemliktirler”. (Maide 10) Kâfirlik ne demek? Kefere ne demekti Yahya?

Yahya ŞENOL: Örtmek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Kuranı Kerimde örtme anlamında kafir kelimesi kullanılıyor mu?

Yahya ŞENOL: Hadid Suresinde kullanılıyor. “İğlemû ennemel hayâtud dunyâ leıbuv ve lehvuv ve zînetuv ve tefâhurum beynekum ve tekâsurun fil emvâli vel evlâd” “iyi bilin ki dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünç vesilesidir, mal ve evlatla konusunda çokluk göstergesi, övünç kaynağıdır”. “kemeseli ğaysin ağcebel kuffâra nebâtuhû” (Hadid 20)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuffar kelimesi geçti. Bu küffar kelimesinden aklınıza ne gelir?

Yahya ŞENOL: Kâfirin çoğuludur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kâfirler dersiniz. Bakalım Allah ne diyor?

Yahya ŞENOL:kemeseli ğaysin” “bir yağmur örneği gibidir”. “ağcebel kuffâra”. İşte buradaki küffar… Kâfirler ama bildiğimiz manada Allah’ın ayetlerini örtenler değil, çiftçilikle, tarımla, ziraat ile uğraşan insanlardır. Yani tohumu atıp toprağa gömdükleri, gizledikleri için o ismi almışlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Arapçada kâfir dil olarak ne demek? Çiftçi demek. Niye? Çünkü toprağın içerisine tohumu atıp üstünü örtüyor. Peki, toprağın içine tohumu atıp üstünü örttüğünüz zaman tohum toprakta kayboluyor mu? Toprakta tohum var. O zaman kâfirlerin kalbinde iman var mı? Örtecek bir şey olmasa kâfirde olamazlar. Örtecek bir şeyi olacak. İnandıktan sonra üzerini örtecek. Önce inanç olmazsa kâfirlikte olmaz. Onun için siz çevrenize bakın. Kuran’a, Allah’a güveni olmayan insanlarla konuşursanız ne derler? Allah benim kalbimi biliyor, benim kalbim temiz derler. Yani ne demek? Allah biliyor benim kalbimde o inanç var. Bende Allah’a inanıyorum. Elbette o inanç var. Ama sen örttün üstünü… Onun etkisi yok. Allah’a güvenin yok. Kaybolmuş. Bir tarlaya tohum ekildiği zaman gidip de orada tohumu görebilir misiniz? Tohum yok mu? Var. Mesela o adam hayatında Allah’ın bir ayetini örtüyor. O ayet onun için yok. O zaman ne oluyor o? Kâfir oluyor. Mesela iblis ilk kâfirdir. Neyi örttü? Erdem sen bir anlat bakalım. Neyi örttü?

Erdem UYGAN: İblis’de Allah’ın kendisine verdiği emri yanlış bir şekilde tevil etti. Yani bir ivec yaptı. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diyerek kendi yaratılış şeyine vurgu yaptı. Hâlbuki Allah’ın emri secde etmesi emriydi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Âdem’e secde et diyor. Etmiyor. Niye etmedin dediği zaman ‘etmedim, çünkü’ demiyor.

Erdem UYGAN: Soruya cevap vermiyor. Üzerini örtüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Düzgün bir cümle kullanıyor. O düzgün cümleyle onu örtmüş oluyor. Mesela niye faiz alıyorsun diye sorduğunuzda faiz haram değil ki demez. Ya kardeşim bugün ki ekonomiyi görüyorsun, durumlar, şartlar… Allah demek ki bugün ki ekonomiyi bilmiyor. Öyle mi?

Erdem UYGAN: Hatta hocam ben o ayeti öyle anlamıyorum gibi bir takım örtme şeyleri de var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da İblis’in tavrı.

Erdem UYGAN: Yani adam ayeti bile kabul ediyor. Ama öyle anlamıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İblis sen bana demedin ki demiyor. Aynı şey. İblis demiyor ki bana emretmedin ki… İblis ahirete inanıyor mu?

Yahya ŞENOL: İnanıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Meleklere inanıyor mu?

Yahya ŞENOL: Zaten onlardan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten meleklerden… Peki, İblis’in bugün ki imanın altı şartından inanmadığı ne var?

Yahya ŞENOL: İnkâr ettiği bir şey yok.

Erdem UYGAN: Hatta Allah’tan korktuğunu bile söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İblis niye kâfir o zaman? 2540

Yahya ŞENOL: Allah’ın bir emrini görmezlikten geldi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İblis Allah’ın bir emrini görmezlikten gelip kâfir olacak. Bugün kiler keyiflerine uymayan ayetlerin üstünü örtecekler kâfir olmayacak, iyi bir mümin olacaklar. Kusura bakmayın öyle bir şey yok.

Erdem UYGAN: Hocam İblis’de ben alemlerin rabbinden korkarım derken aslında benim kalbim temiz demiş olmuyor mu?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Elbette. Ne diyor? “gâle innî berîum minke innî ehâfullâhe rabbel alemîn” Adam kâfir olunca “benim seninle bir alakam yok. Beni işin içine katma. Ben âlemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım” (Haşr 16) diyor.

Erdem UYGAN: Beriun demek de zaten ben temizim demektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hadid Suresinin 20. Ayetinde küffar diye okumuştu. Örten dedi. Bakara Suresinde “İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ” “açıklayıcı ayetleri ve ana ayetleri örtenler”. “mim bağdi mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi” “bu kitapta insanlara onları açıkladıktan sonra örtenler”. (Bakara 159)

Yahya ŞENOL: Yani o açıklamalar var, duruyor orada ama onlar bir şekilde onları pasifize etmişler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama görmüyorlar, örtüyorlar. “ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâınûn” “Allah onları dışlar”. Lanetleme, dışlama demektir. “Dışlama durumunda olanlarda dışlar”. (Bakara 159) Gizleyen dedi. Ketm eden gizleyen… Yani bir yerde okuması gereken ayeti okumuyor. Bulunduğum konum gereği, yani İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanlığı falan… 25 yaşlarında öyle bir göreve gelmişim. Tabi İstanbul Müftülüğü son derece itibarlı bir yerdir. Öyle olunca Türkiye’nin en zenginleriyle, siyasi olarak en üst seviyede olan kişileriyle çok birlikteliğim olmuştur. Öyle yerlerde sadece ben konuşurum, diğer hocalar dinlerdi. Hiç seslerini çıkarmazlardı. Hiç cevap vermezlerdi. Ayetleri okuruz, hiç cevap vermezlerdi. Ne oluyor? Çünkü orada Allah’ın rızası önemli değil, o şahısların rızası önemlidir. Orada ayetler gizleniyor. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bunların kapıları açık… Tövbe ederlerse, o gizledikleri ayetleri ortaya çıkarırlarsa… “İllellezîne tâbû ve aslehû ve beyyenû feulâike etûbu aleyhim” “kendilerini de düzeltir, ayetleri de açıklarlarsa ben onlara…” (Bakara 160)

Yahya ŞENOL: Yani tövbe ettim demeleri yetmiyor. Ben tövbe ettim, durumumu da düzelttim de yetmiyor. “ve beyyenu” “daha önce gizlediği ayetleri de insanlara açıklayacak”. (Bakara 160)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi bugün Hayrettin KARAMAN inşallah tövbe eder. Finans kurumu genel müdürleri ve proje müdürleri, üst düzeydeki kişilerle konuşuyoruz. Çok iğrenç bir yolla onlara faize fetva verdik. Üstlerini kapatarak… Ayağa kalktım. Bu mübarek dini maskara göstermeye hakkın yok dedim. Sözünü geri al dedi. Tamam, geri aldım, ne değişti dedim. Ezan okundu, kalktık namaz kılacağız. Ne dedi biliyor musunuz? Namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin dedi. Olur, mu bununla?

Yahya ŞENOL: Olmaz. Eksik olur yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah kabul eder mi böyle bir şeyi?

Yahya ŞENOL: Islah ve beyan gerekir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne güzel her türlü pisliği yap, namaz kıl günahların gitsin. Peki, Yahudiler ve Hıristiyanlar bu günahları yapmadıkları için mi Allah tarafından kâfir sayılıyorlar? Ona dedim ki bak ben hiç öyle bir şey söylemiyorum dedim. Sonra genel müdürlerden bir tanesi kollarını sıvamış, abdest almaya hazırlanıyor. Ya hocam sen bizi çok sıkıntıya sokuyorsun, çok zora sokuyorsun, hiç nefes aldırmıyorsun dedi. Hayrettin Hocanın söylediği faiz değil mi dedim. Faiz ama dedi. Bana bak cehenneme gitmek istiyorsan işte o gidiyor, arkasından gidin dedim. Ben gelmiyorum dedim. Hadi size güle güle dedim. 2005’e kadar Türkiye’de ekonomiyi en iyi bilenlerdendik. Ondan sonra hiç bilmeyenlerden olduk da ne değişti, ne zararımız oldu? Evet, devam ediyorum. Allah burada ne diyor? Az önce sen küffar kelimesini okudun. “İnnellezîne keferû ve mâ tû ve hum kuffârun”. (Bakara 161) Aynı kelimeyi kullanıyor. Az önce kime küffar dedi? Çiftçiye. Burada da ketm edenlere, bildiği halde gizliyor, ayetleri okumuyor. Biliyor.

Erdem UYGAN: Küffarın manasının ketm etmek olduğunu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Küffarın manası ketm etmek demektir. Gizlemek… Allah da açıkça burada söylüyor. Ona keferu diyor. Kâfir olan… Allah gizleyenlere kâfir diyor. “kâfir olarak ölürlerse”. “ulâike aleyhim lağnetullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmeîn”. “Onlar üzerinde Allah’ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti”. (Bakara 161) Niye? Kardeşim başka tarafa İslam’ı bu şekilde gösteriyorsunuz.

Bakın gene anlatayım size. Almanlar bir faizsiz banka kurmak istemişlerdi. Onun bütün bilgileri bende dosyalarda vardır ama şu anda bankanın adı da, tarihte aklıma net olarak gelmiyor. Bankanın merkezi Frankfurttaydı. Adamlar bana telefon açtılar. Bir banka kurmak istiyoruz, bizim danışmanımız olur musunuz dediler. Danışma kurulunuzda kim var dedim. Araplardan falan falan saydılar. Kusura bakmayın, onların olduğu bir kurulda ben olmam dedim. Çünkü ben onlarla yıllarca toplantılara karışmışım, büyük zenginler ne diyor ona bakarlar, ona göre fetvalar verirler dedim. Neyse peki dediler. Sonra tekrar telefon açıp bir kere görüşebilir miyiz dediler. Danışmanlık yapmıyorsan yapma ama bir kere görüşelim dediler. Tamam, gelin dedim. Geldiler. Topkapı’da bir otelde oturduk, konuşuyoruz. Bunların tamamı Alman… Tercümanlık yapsın diye bir tane Arap getirmişler. Sonra ben baktım ki benim söylediğim başka… Arap tercüman ya beni anlamıyor ya da tercümesi yanlış. Diyalog bozuldu. Allah’tan ki Mustafa Evri yanımdaydı. Almanya’da doğmuş, büyümüş. Hemen o devreye girdi. Biraz ekonomiden de anlayan bir arkadaşımızdı. Gayrimenkul finansmanı yapıyorlarmış. Bankanın başkanı, “İki yıldır, Dubai’ye, Bahreyn’e, Malezya’ya, Cidde’ye, diğer birçok yerlere İslam Bankacılığını yapmak için toplantılara gidiyorum” dedi. İki yıl içerisinde bana söylenen “Siz birine gayrimenkul alacaksanız ona bir vekâlet verin. Git benim adıma falanca daireyi al. Ondan sonra alsın, getirsin. Faizli olarak sattığınız şartlarda ona satın dedi. Faizli krediyi satış olarak gösterin” dedi. Peki, o adama resmen vekâlet verecek misiniz dedim. Adam gerçekten banka adına alacak mı dedim. Hayır, sadece lafla… Böyle şey olur mu? Adam  “ben böyle bir şeyin olabileceğini kendime anlatamam ki millete anlatayım” dedi. Onun için zaten sana geldik dedi. Ben utandım. Allah’ın laneti, meleklerin lanet, tüm insanlığın laneti… Bu adamların laneti bu adamların üzerinde olmaz mı? Bu kişilere doğru Müslümanlığı anlatsalardı, belki o adamlar Müslüman olacaktı. Müslümanlığı öyle saçma bir sistem olarak anlatıyorlar ki… Adam ben utanırım kendimden dedi. Böyle şey nasıl olur dedi. Sonra adamlara anlattık, mevcut yasaları değiştirmeden nasıl yapabileceklerini güzel bir şekilde anlattık. Bir de Frankfurt’ta toplantı yaptık. Sonra kendi aralarında anlaşmazlık çıktı. Ve devam ettirmediler. Çünkü bu dini insanlara maskara gösteriyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yoktur. Demek ki küffar kelimesi hem çiftçi manasına hem kâfir manasına geliyormuş. Çünkü ikisinin de manası gizlemektir. Birisi ayeti gizliyor, birisi tohumu gizliyor.

Maide Suresinin 11. Ayetinde “Yâ eyyuhellezîne âmenuzkurû niğmetallâhi aleykum” “Müminler, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın”. Hepimiz için söz konusudur. Tarihteki şeye gitmeye gerek yok. “iz hemme gavmun ey yebsutû ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum” “bir topluluk size ellerini uzatmak istedi, yani sizi engellemek istedi. Allah onları sizden engelledi”. Allah sizi korudu. Ben şahsen bu konuda da epeyce konuşabilirim. Bize neler yaptıklarını… Hiç gerek yok. “vettegullâh” “Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun”. “ve alallâhi felyetevekkelil mué’minûn” “Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler”. (Maide 11) Allah’a güvensin ve dayansınlar. Başka hiçbir şeye değil. Peki, bu ayet size neyi hatırlatıyor?

Yahya ŞENOL: Güncele uyarlarsak geçen sene yaşananlardır. Türkiye’ye birileri el uzattı, Cenabı Hak onların elini çekti. Büyük bir nimet yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsanların kalbine o gücü veren kim? Kalplerinden korkuyu alan kim?

Yahya ŞENOL: Tamamen Allah’ın yardımı yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Adamın elinde tank var, uçak var, asker var, polis var, her şey var. 15 Temmuz’un başarılı olmamasının tek sebebi Allah’ın yardımıdır. Allah o kadar yardım etti. Siz ondan sonra kâfirlerin davranışlarını devam ettirin. Cenabı Hak bunu affeder mi? Derhal tövbekâr olmak lazım. Derhal kendimize dönmemiz lazım. Rad Suresinden okuyalım. Oradan bir İslam Âleminin durumunu değerlendirelim. “Efe mey yağlemu ennemâ unzile ileyke mir rabbikel haggu kemen huve ağmâ” “Rabbin tarafından indirilmiş olanın hak olduğunu bilen ile körlük eden bir olur mu?” (Rad 19)

Yahya ŞENOL: Görmek istemeyen…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Görmek istemiyor yani… Allah’ın ayetini okuyorsun, görmek istemiyor. Duymak istemiyor.

Yahya ŞENOL: Yani burada ki ama gerçek manada gözleri görmeyen insanlar değil, onuda belirtelim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kesinlikle değil.

Yahya ŞENOL: Cenabı Hak “lâ tağmel ebsâru ve lâkin tağmel gulûbulletî fis sudûr” “gözler kör olmaz, kör olan sinelerdeki kalplerdir” (Hac 46) diyor. Dolayısıyla Kuran tabiriyle ama kendisini gerçeklere kapatmış insan demektir. Gözünü hakikate kapatmış insanlar demektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne kadar gösterirsen görmek istemiyor.

Yahya ŞENOL: Yani burada ki ayette o… Ayet var ama kendisini ayete kapatıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Ramazanda imsakle ilgili olarak sanki bu insanlar yıldız gözlemi yapacakmış gibi gerçeklere gözlerini kapatarak % 100 yalan söyleyerek… Hadi çıksın da karşımda biz koskoca bir kurumuz, bize yalancısın dedin desinler de, ben onların yalancı olduğunu bütün dünyaya ispatlayayım. İspatlamama gerek yok. Çünkü Astronomi ilim dalı zaten onların yalan söylediğini kabul ediyor. Bu insanlara hiçbir vakit sabah namazını kıldırmadılar. Ne olacak şimdi bu?

Yahya ŞENOL:kemen huve ağmâ” bu işte…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Diyanet deniyor değil mi? Hiçbir tanesinin çıkıp da namaz vakitleriyle ilgili ayet okuduğunu gördünüz mü? Bir tek hadis okuyanını gördünüz mü? Ne oluyor? Sizin göreviniz insanları dinden uzaklaştırmak mı? Bana niye kızıyor diyorlar. Cenabı Hakkın gazaplandığı bir şeye bir kul olarak ben nasıl gazaplanmayayım? “innemâ yetezekkeru ulul elbâb” “bu bilgiyi sadece dik duruşlular elde ederler”. (Rad 19) Allah’ın dini karşısında dik duruşlu olacaksın. Kimseye boyun eğmeyeceksin. İşte o zaman rabbinden sana indirilenin hak olduğunu kavrarsın. Öbüründe ilgilenmezsin, bir tarafa atarsın. Dik duruşlu olanlar kimmiş? Ulul elbab kim? “Ellezîne yûfûne biahdillâhi ve lâ yengudûnel mîsâg” “Allah’ın sözünü yerine getirenlerdir. Ve Allah’a verdikleri sözü bozmayanlardır”. (Rad 20) Allah’a karşı taahhütleri var. O taahhüt ile ilgili ayeti en okuruz. 7’den 70’e yeryüzündeki bütün insanların Cenabı Hakka karşı bir taahhüdü vardır. “Vellezîne yesılûne mâ emerallâhu bihî ey yûsale” “Allahu Tealanın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirenlerdir”. Allahu Teala benimle aranıza başkasını sokmayın diyor. Ben ne diyorsam onu yapın diyor. Falan hoca böyle dedi, filan hoca böyle dedi, filan mezhep böyle dedi… Allah’ın dediğini yapsana şunun, bunun dediğini yapıyorsun. “ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hısâb” “Rablerinden korkan” Haşyet saygıyla beraber olan bir korkudur. Rablerine karşı çok saygılı olan dersek daha doğru olur. “ve yehâfûne sûel hısâb” “kötü hesaptanda korkan”. (Rad 21) Ben şimdi Allah’ın emrini tutmazsam yandım diyebilen insanlardır.

Yahya ŞENOL: Allah’a hesap vermekten korkan, başka birine değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yarın şu olursa ne olur, bu olursa ne olur… Kısa süreli menfaatlerin devamlı Cenabı Hakkın emirleriyle çatışır. Bu kesindir. Çatışmasa imtihan olmaz zaten… Hangisini tercih ettiğin ortaya çıkması lazım. “Vellezîne saberubtiğâe vechi rabbihim” “Allah rızasını arayarak sabırlı olanlar”. Allah rızasının peşine düşerek sabırlı oluyor. Dayanıp direniyor. “ve egâmus salâte” “Namazı da tam kılanlar”. Vaktinde titizlikle… “ve enfegû mimmâ razagnâhum” “kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de harcayanlar”. Rızık olarak dediği zaman azdan az, çoktan çok… “sirrav ve alâniyetev” “gizli ve açık”. İki şekilde de… “ve yedraûne bil hasenetis seyyiete” “kendilerine yapılan kötülüğü iyilikle karşılayanlar”. O kötülük yapabilir ama ben yapamam diyeceksiniz. “ulâike lehum ugbed dâr” “İşte bu en son dar onlarındır”. (Rad 22) Yani son gülen iyi güler. Araplarda da vardır. “men dahike ahiran dahike kesira” “son gülen çok güler” derler. Onlar çok güler derler. Biz de iyi güler deriz. “Cennâtu adniy yedhulûnehâ” “Adn cennetleri… Oraya gireceklerdir”. Kendileri girecek. Sadece o değil. “ve men saleha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim” “Babalarından, eşlerinden ve soylarından uygun olanlarda onlarla beraber gireceklerdir”. “vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb” “her kapıdan melekler girecek onların üzerine”. (Rad 23) “Selâmun aleykum bimâ sabertum” “Ne mutlu size sabrınızın karşılığı”. Sabrettiniz. “Artık sizin için esenlik ve güvenlik var”. Sıkıntı yok, her şey bitti. “feniğme ugbed dâr” “en son yurt ne güzeldir”. (Rad 24) Yani son güler iyi güler. “Vellezîne yengudûne ahdallâhi min bağdi mîsâgıhî” “Allah’a verdikleri sözden sonra o sözlerini bozanlar”. “ve yagtaûne mâ emerallâhu bihî ey yûsale” “Allahu Tealanın birleştirilmesini emrettiğini kesen”. “ve yufsidûne fil ardı” “ve yeryüzünde bozgunculuk (fesat) çıkaran”. Düzeni bozanlar… “ulâike lehumul lağnetu” “onların hakkı lanettir”. (Rad 25) Dışlanmadır. Yeryüzüne bakarsanız bugün yeryüzünde dışlanan hangi topluluk var? Bugün Arakan mesela… Arakan, Suriye, Filistin, Irak, Afganistan… Müslümanlar perişan… Biz ne yapıyoruz? Sadece mesajlarla lanetliyoruz. Elinden geleni yapsana… Sen şurada bir Müslüman gibi ayakta dur. Cenabı Hak sana neler nasip ediyor. Hiç bu kadar Türkiye faize batmış mıydı? Allah ve resulüyle savaşmaktan çekinmiyorsun. Ondan sonra ben dik duruyorum falan diyorsun. Öyle şey yok. Gerçekten bunu yaptığını önce Cenabı Hakka karşı ispatlaman lazım. “ve lehum sûud dâr” “dar’ın kötüsü onlaradır”. (Rad 25) Nerede? Hem bu dünyada hem ahirette… “Feemmellezîne keferû feuazzibuhum azâben şedîden fid dunyâ vel âhırah” “Kâfir olan yani Allah’ın ayetlerini görmezlikten gelenlere bu dünyada da şiddetli azap çektiririz” (Ali İmran 56) diyor. Bugün İslam alemi o azabı çekiyor. Sona doğru geldik. Sizin katacağınız bir şey var mı?

Erdem UYGAN:Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yedurrukum men dalle izehtedeytum”. (Maide 105) Yani siz doğru olduktan sonra, dik durduktan sonra Allah size neler ikram edecek dediniz ya… Rabbimizde öyle söylüyor. Siz kendinize bakın, siz dik durursanız, doğruyu bulursanız kimse size zarar veremez diyor.

Bir de bu Arakan’da dün bir köyde 900 ila 1000 kişiyi katletmişler. Sadece bir erkek çocuğu sağ kalmış. Koca bir köyden sadece bir erkek çocuğu sağ kalmış. Bu sadece bir köy… O da bilinen kadarı… Oradan maalesef fazla haberde gelmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bilmediğimiz ne kadar?

Erdem UYGAN: Bilmediğimiz kim bilir ne kadar?

Yahya ŞENOL: Ondan daha acısı… Çünkü bu bitmiyor. Dün o zulmü İsrail Filistin’e yapıyordu. Ona ağlıyorduk. Yakın zamanda Suriye’ye ağlıyorduk. Şimdi Arakan’a… Yarın kim bilir, bir başkasına ama… Bu bitmiyor. Acı olan ne? Karşılığında hiçbir şey yapamıyorsun. Birleşmiş Milletler devreye girsin diye bekliyorsun.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dua ediyorlar ya… Hep Allah’a bırakıyorlar. Ya Rabbi benim işim gücüm var, git şu işi sen gör diyorlar. Haşa…

Yahya ŞENOL: Acı olan bu…

Erdem UYGAN: Zulme karşı sessiz kalmak o zulme taraftar olmaktır diye sloganik ifadeler paylaşılıyor. Bu ifadeler aynı zamanda hiçbir şey yapamıyoruz demenin de itirafı haline gelmiş vaziyette… Biz Müslümanlar olarak elimizden hiçbir şey gelmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen önce bulunduğun yerde bir şey yap. Menfaatlerinle Allah’ın emirleri çatıştığı zaman Allah’ın emirlerini bir tercih et ki Cenabı Hak sana güç ve kuvvet versin.

Yahya ŞENOL: Müslümanlara yardım edeceğim diye Allah’ın vaadi var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Etmiyorsa sende bir problem var demektir.

Yahya ŞENOL: Haşa. Cenabı Hak vaadinden dönmüş değil ki… Taha Suresinin 124, 125. Ayetleri var. Derslerde sık sık okuyoruz. Yeri geldiği için bir daha hatırlatalım. “Ve men ağrada an zikrî” “benim zikrimden”. Yani her dönem için benim kitabımdan… Geçmişte Tevrat’tan, İncil’den ama bugün Kuranı Kerim’den “her kim yüz çevirirse”. Bunun birinci muhatabı biz Müslümanlarız. Bir başkası değil. Bugün 2017 yılında Türkiyesinde, Arabistanında, Suriyesinde bu ayetin bir numaralı muhatabı Müslümanlardır. “Ve men ağrada an zikrî” “Kim benim bu zikrimden, Kuranımdan, son gönderdiğim kitabımdan yüz evirirse”. “feinne lehû meîşeten dankev” “ona dünyada dar, zor, çok sıkı, üzüntülerle dolu bir hayat yaşatacağız” diyor. Bu da Allah’ın bir vaididir. Yani tehdidir. Siz benim zikrimden, Kuranımdan yüz çevirirseniz, sizin dünyanızı dar edeceğim. Yetmeyecek. “ve nahşuruhû yevmel gıyâmeti ağmâ” “Kıyamet günüde onları kör olarak haşredeceğiz” (Taha 124) diyor. Niye diyeceksiniz. Ne yaptı? Niye kör olarak haşretti? Dünyası gitti. “Gâle rabbi lime haşertenî ağmâ ve gad kuntu basîrâ” “Ya Rabbi niye beni kör olarak haşrettin ki ben dünyada gören bir insandım diyecek”. (Taha 125) Cenabı Hak’da “Gâle kezâlike” “Evet tamda dediğin gibi diyecek”. “etetke âyâtunâ” Allah tamamen muhataplara yöneldi. Size demiyor. Her bir muhataba… “Sana ayetlerimiz geldi”. “fenesîtehâ” “sen onları unuttun”. (Taha 126)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani unutmuş gibi davrandın.

Yahya ŞENOL: Yani ne yaptın? İlgisiz kaldın, şunu yaptın, bunu yaptın… İkinci plana attın. Kuran ile bağını kopardın. Kuran yokmuş gibi davrandın. O zaman “ve kezâlikel yevme tunsâ” “bugün de sen unutulacaksın”. (Taha 126) Bu kadar basit. Dünyada gidiyor, ahirette gidiyor. Bugün niye bu durumdayız? Bitmeyecek ki… Dün Suriye’de bitmedi. Bugün Arakan bitmiyor. Yarın bir başka…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani ölürsek ahirette cennete gideriz diye bir şey de yok.

Yahya ŞENOL: Yok öyle bir şey. Maalesef… Burasıda, orası da gidiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama bu kitabı bilenlerle ilgili… Bilmeyenler gene ahirette kurtarırlar ama bilenlerin kurtulma şansı yok.

Yahya ŞENOL: Yani sen bugün Kurana karşı gözünü kapatırsan öbür tarafta Allah gerçekten gözünü kapatıyor. Cenabı Hak muhafaza buyursun.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’a verdiğimiz sözle ilgili ayeti okuyalım. “Ve iz  ehaze rabbuke mim benî âdeme” “Rabbin ademoğullarından aldığı zaman”. Arap dilinde oğullar dendiği zaman kızlarda o işin içine girer. Yani bizim Türkçe’ye tercüme edersek insanlardan aldığı zaman demek daha uygun olur. “min zuhûrihim” “onların sırtlarından”. Yani bellerinden… “zurriyyetehum” “soylarını”. Soy ne ile oluşuyor? Nutfeyle yani döllenmiş yumurtayla… Döllenmiş yumurtanın kaynağı nedir? Erkeğin spermi, kadının yumurtasıdır. Erkeğin spermi ile kadının yumurtası birleşince insanın tohumu oluşuyor. İşte onun sebebi olanı aldığım zaman diyor. Bunun başlangıcı hangi zaman oluyor? Buluğ çağı… Kadın ile erkek… Kadın kanala yumurta gönderdiği vakit buluğa ermiş oluyor ve adet görmeye başlıyor. Erkek de sperm üretmeye başladığı zaman buluğa ermiş oluyor. O zaman insanların hangi zamanı oluyor? Sorumluluğun başladığı zamandır. Mükellefiyetin başladığı zamandır. “ve eşhedehum alâ enfusihim” “kendilerine karşı onları şahit tuttuğum da”. Tabi bu orada başlayıp orada bitmiyor ki… Bir an değil. İnsanın bu yapısı ölene kadar devam ediyor. Kadının da, erkeğin de… Başlangıcını söylüyor ama sonra devam ediyor. Allah şahit tuttu. “alâ enfusihim” “kendilerine karşı”. Kendilerini bağlayıcı bir şekilde şahit tuttu. İç konuşmayla… Kendi içlerinden Allah’a verecekleri bir söz… Şahit tuttu. İşte bu Allah’a verdiğimiz bir söz oluyor. Orada “elestu birabbikum” “ben sizin rabbiniz değil miyim?” diyor. “gâlû belâ” “hepsi de elbette dediler”. İçten… Yani Allah tabiatta gösterdiği ayetlerle her insana kendi varlığını, birliğini bildiriyor. Onun için her insan Allah’ın var ve bir olduğunu kesin olarak bilir. Bir televizyon programındaydık. Dinleyiciler arasında bir hanım vardı. Reklam arasında ben ateistim, ben aslında Allah’a inanmam dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Sen Allah’a kesin olarak inanıyorsun dedim. Ona ben kurban olmuşum diye konuşmaya başladı. Ama peygambere inanmıyorum dedi. Sen keyfine göre yaşamak istiyorsun, hayatındaki gidişatı bozmak istemiyorsun dedim. Çünkü o resul geldiği zaman emir ve yasak oradan geliyor. Başka şekilde gelmiyor. “en tegûlû yevmel gıyameti innâ kunnâ an hâzâ ğâfilîn” “sonra kıyamet günü kalkıp ya rabbi senin varlığından birliğinden haberimiz yoktu ki, niye bize bunu soruyorsun ki derdiniz”. (Araf 172) “Ev tegûlû innemâ eşrake âbâunâ min gablu” “ya da biz ne yapalım kalktık babalarımız müşrik diyebilirsiniz”. “ve kunnâ zurriyyetem mim bağdihim” “onların çocuklarıydık” “efetuhlikunâ bimâ fealel mubtılûn” “hakkı batıl gösteren bu adamların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin, ya rabbi biz ne bilelim”. (Araf 173) İbrahim’in (a.s) anlattığı gibi o putlardan, o aracı tanrılardan hiçbir şey olmaz, çok iyi bilirsiniz. “Ve kezâlike nufassılul âyâti ve leallehum yerciûn” “işte ayetleri böyle açık açık anlatırız. Belki onlar yanlışlarından dönerler”. (Araf 174) Peki, Allah’ın varlığını ve birliğini öğrendiniz. Eğer siz bu kitabı kendi dilinizle okursanız ya da bu kitabın bir bölümünü okursanız bunun da Allah’ın kitabı olduğunu kesin olarak anlarsınız. Herhangi bir kişinin anlatmasına lüzum yok. Zaten bu kitabın Allah’ın kitabı olduğu bizim anlatmamıza kaldıysa… Biz onu istediğimiz tarafa çeviririz. Haşa. O zamanda ya rabbi ben senin dediklerine uyacağım dersiniz. Menfaatlerinizle çatışıncaya kadar… İşte imtihan oradadır. Menfaatlerinizle çatıştığı zaman inkâr mı ediyorsunuz? Ahirette cehenneme gittiği zaman cehennemin bekçileri “elem yeé’tikum nezîr” “size bir uyarıcı gelmedi mi?” (Mülk 8) diyor. “Gâlû belâ” “Tabi ki geldi”. “gad câenâ nezîrun” “kesinlikle bize bir uyarıcı geldi”. Allah kesin uyarmadan kimseye ceza vermez. “fekezzebnâ” “ama yalan söyledik”. “ve gulnâ mâ nezzelallâhu min şeyé’” “Allah bir şey indirmemiştir dedik”. Bazı kadınlar Allah benim başımı örtmemi niye emretsin ki derler. Allah sana mı soracak? Namaz kılmanın Allah’a ne faydası var? Senin mahalleden arkadaşın mı o? Seni yaratan o. Onun dediğini yapman lazım. Ama yalan söyledik diyor. Çünkü Allah’ın ayeti olduğunu biliyor. “in entum illâ fî dalâlin kebîr” “onlara siz sapıksınız dedik”. (Mülk 9) “Ve gâlû lev kunnâ nesmeu ev nağgılu” “ah keşke bize anlatılanları dinleseydik, hiç olmazsa aklımızı çalıştırsaydık”. Denilenler doğruydu zaten… “ma kunnâ fî ashâbis seîr” “bu cehennemliklerin içinde olmazdık”. (Mülk 10) “Fağterafû bizembihim” “hepsi suçlarını itiraf etti”. (Mülk 11) Ama ne işe yarar ki? Peki, böyle bir kafirlik tanımı siz hiç kitaplarda görüyor musunuz? Kâfirin Kuranı Kerimde olduğu gibi… Çiftçinin tohumu toprakta gizlemesi gibi kâfirinde kalbinde imanı gizleyen kişi olduğunu… Hesabına gelmediği için… Bazen ölüm tehlikesinden dolayı Allah müsaade ediyor ama hesabına gelmediği için ayeti görmek istemiyor, görmezlikten geliyor. Bu açıdan baktığınız zaman milletin örnek Müslüman diye gördüklerinin birçoğunun kâfir çıktığını görürsünüz. Çok dikkatli olalım. Başkaları her şeyi yapabilir ama biz değil. Mutlaka adaleti yerine getirelim. Allah’ın emirleri menfaatlerimize elbette ki ters olacak. Aksi takdirde imtihan olmaz. Biz Allah’a güvenelim. Allah’a yönelelim. Cenabı Hakkın bize vereceği mükâfatı, ödülü yeryüzünde hiç kimse veremez. Bunu çok iyi bilelim. Bu kişisel hayatımızda da böyledir. Hangi noktada olursak olalım. Herkes bulunduğu noktada kendi imkânlarına göre aynı imtihanlardan geçer. Öyle başkasına bakıp da falanca yapsın, ben değil diyemeyiz. Hepimizin aynı şekilde yapmamız gereken şeyler vardır. Allahu Teala bu imtihanı kazanmamızı cümlemize nasip eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008