Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler)

15 Mayıs 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya rabbi her şeyimizi sana borçluyuz. Kısa süreliğine kalacağımız şu dünyadaki tüm imkânlarımızı senin rızanı kazanmak için harcamayı bizlere nasip eyle. Bu imtihanı en iyi şekilde kazanan ve cennette ebedi nimetleri hak edecek bir sonuç alan kullardan olmamızı bize lütfeyle. Bize Kuranı Kerim’i vermekle büyük bir ikramda bulundun. Kuran’ı çok iyi anlamayı, kullarına çok iyi anlatmayı, tarihten bu yana Kuranı Kerim’in içerisine sokuşturulmuş bütün tahrifleri de, anlam kaymalarını da tümüyle temizlemeyi bizlere nasip eyle.

Bu akşam Allah nasip ederse Hıristiyanlardaki Teslis İnancı üzerinde duracağız. Yani onunla ilgili ayetleri okuyacağız. Teslis üçleme demektir. Baba diyorlar. İtalyanca da Baba, Papa demektir. Papa dediğiniz zaman Baba anlaşılır. Oğul İsa’dır (a.s). Ve kutsal ruh… Bunların üçü… Katoliklerde Meryem’de tanrıdır. Bunlar Allah ile kendi aralarına tanrılar sokuşturarak şirke girmişlerdir. Allahu Teala Maide Suresinin 72. Ayetinde şöyle diyor. “Legad keferallezîne gâlû innallâhe huvel mesîhubnu meryem” “Allah Meryem oğlu Mesih’tir diyenler gerçek anlamda kâfir olmuşlardır.” Yani gerçekleri gizliyorlar. Aslında kendileri ile çelişiyorlar. “ve gâlel mesîhu yâ benî isrâîlağbudullâhe rabbî ve rabbekum” “Mesih (İsa a.s) şunu demiştir. Ey İsrail oğulları benimde ve sizin de rabbiniz (sahibiniz) olan Allah’a kulluk edin.” “innehû mey yuşrik billâhi fegad harramallâhu aleyhil cennete” “Kim Allah’a şirk koşar” Yani Allah’ı ikinci sıraya koyar da araya başkalarını sokuşturursa… “Kesinlikle Allah ona cenneti haram eder.” “ve meé’vâhun nâr” “onun kalacağı yer o ateştir.” “ve mâ lizzâlimîne min ensâr” “Bu yanlışı yapanlara yardım edecek kimse yoktur.” (Maide 72)

Legad keferallezîne gâlû innallâhe sâlisu selâseh” “Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesin olarak kâfir olmuşlardır.” “ve mâ min ilâhin illâ ilâhuv vâhıd” “Bir tek ilahtan başka ilah yoktur.” “ve il lem yentehû ammâ yegûlûne” “Eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse” “leyemessennellezîne keferû minhum azâbun elîm” “İçlerinden kâfir olanlara elbette ki acıklı bir azap dokunacaktır.” (Maide 73)

Efelâ yetûbûne ilallâhi” “Allah’a yönelmezler mi?” “ve yestağfirûneh” “Ondan günahlarını örtüp hata ve kusurlarını gidermesini istemezler mi?” “vallâhu ğafûrur rahîm” “Allahu Teala çokça hataları affeder ve ortaya çıkan bozuklukları giderir, örter ve çokça ikramda bulunur.” (Maide 74)

Mel mesîhubnu meryeme illâ rasûl” “Meryem oğlu Mesih sadece Allah’ın elçisidir.” Sadece resuldür başka bir şey değil. “gad halet min gablihir rusul” “Ondan önce de çok resuller geldi, geçti.” “ve ummuhû sıddîgah” “Annesi de çok doğru, dürüst bir hanımdır.” “kânâ yeé’kulânit taâm” “Bunlarda yemek yerlerdi.” Yani bunlarda olağanüstülük yok ki… “unzur keyfe nubeyyinu lehumul âyâti” “Bak bakalım onlara ayetleri nasıl açık ve seçik bir şekilde ortaya koyuyoruz.” “summenzur ennâ yué’fekûn” “sonra bir de bak ki o yalana nereden geliyorlar.” (Maide 75)

Gul etağbudûne min dûnillâhi mâ lâ yemliku lekum darrav ve lâ nef’â” “De ki Allah ile aranıza size bir zararı dokunmayacak, fayda da veremeyecek birisini sokuşturup ona kulluk mu ediyorsunuz?” “vallâhu huves semîul alîm” “Allah hem dinler hem de bilir.” (Maide 76) Yani sizin ne yaptığınızı gayet iyi biliyor. Neler konuştuğunuzu da gayet güzel bir şekilde dinliyor. Dolayısıyla Allah’tan herhangi bir şeyi saklamanız mümkün değil.

Hıristiyanlar üç tane tanrı da olamayacağını anladıkları için çok kutsal üçlü birlik diyorlar. Üçlü birlik dedikleri zaman sanki tek ilaha inanmış gibi oluyorlar. Almanya’ya beni ilk defa çağırdıkları zaman Tübingen Üniversitesinin önde gelen hocalarıyla toplantı yaptık. Buradan gittiğimde beni devlet adamı gibi karşılayacaklarını, devlet töreni düzenleyeceklerini haber göndermişlerdi. Bende sakın öyle bir şey yapmayın dedim. Orada gittik. Devlet töreni nereden çıktı ya dedim. Onu nereden çıkardınız dedim. Katolik Dekanı biz seni Humeyni’ye benzettik dedi. Sen vakfın başkanısın, Humeyni’de Ayetullah, seni Humeyni gibi düşündük. Onun için devlet töreni ile karşılayalım dedik. Humeyni sizin Papanız gibidir. Ben sıradan bir insanım, Allah’ın kuluyum dedim. Öyle deyince hepsi bir acayip oldular. Siz Allah’a Papa demiyor musunuz dedim. Evet dediler. Papa’ya da Papa diyorsunuz. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız dedim. Humeyni’de kendisine Ayetullah diyor. Allah’ın ayeti demektir. Ama biz Allah’ın kuluyuz. Sıradan bir kul… Biz sadece Allah’a kulluk eder, Allah’ın kitabına uymaya çalışırız. Öyle bir bunaldılar ki… Ne diyeceklerini şaşırdılar. Toplantının sonuna doğru Fakültenin dekanı “Bizim Papa’da İncil’e uyar” dedi. Peki, uyuyorsa uysun dedim. Fehmi herhangi bir Hıristiyan İncil’e uyuyor mu?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: 8:35 8:40 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani hiçbirisinin ilgisi yok.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam hiçbirinin ilgisi yok. Önümdeki kitapları okuduğumuz zamanda bizi izleyenler çok rahat bir şekilde kavrayacaklar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani bunlar kendileri İsa’yı tanrı yaptıklarını kabul ediyorlar. Biz tanrı yaptık diyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Katolik Kilisesinin kendi yayınladığı Din ve Ahlak İlkeleri kitabında söylüyorlar. Nerede tanrı ilan etmişler? Bizim Kadıköy’de ilan etmişler. 450 sene sonra Kadıköy’de İsa’yı tanrı ilan etmişler. O zamana kadar tanrılık yok. Yani bunlar İsa’nın tanrı olmadığını kendi adları gibi bilmiyorlar mı? Şuradan size okuyayım. Fehmi’de oradan yerini bulsun. Mesela 465 ve 467. Paragraflar… Katolik kilisesi Din ve Ahlak kitabı… İstersen o kitabı bir göster.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Katolik kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı… Dominic PAMİR tarafından Türkçemize kazandırılmıştır. Aslı Fransızcadır. Bu kitaba Vatikan’ın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Farklı dillere çevirileri mevcuttur. Şu an orada resmi olarak da yayımlanmaktadır. İncil’den önce bu kitaba iman etmek zorundadırlar. Çünkü Papa tarafından yazılmıştır. Kardinaller Heyeti tarafından yazılmıştır. Bu kitabın yazarları içerisinde iki tane Papa vardır. Yani bu kitap İncil’den bile önce gelir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani bundan önceki Papa’nın başkanlığında bu kitap hazırlanmıştır. Bizde bu kitabı kendilerinin buradaki konsolosluğundan aldık. Dolayısıyla kendi kitaplarına herhangi bir itiraz etme şansları yoktur. Ben buradan okuyayım sen oradan karşılığını bul. “Havariler zamanında…” Hani Kuranı Kerim’de havariler geçiyor ya… “Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılırdı.” Bütün nebiler “innemâ ene beşerum mislukum” “bende sizin gibi bir beşerim” diyorlar. Mesela Resulullah “yûhâ ileyye” “bana vahiy geldi.” (Kehf 110) Bu kadar başka bir şey yok. Onun Allah’ın oğlu olduğu iddiasını önce Pavlus ortaya attı. Fehmi, Pavlus kim?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Şu andaki Hıristiyanlığın baş mimarıdır. Koruyucusudur. Yani Hz İsa’dan bile… Bunu dilleriyle ifade etmeseler bile inancı şekillendiren İsa’nın (a.s) tebliğ ettiği Allah’tan gelen vahiyler değil, Pavlus’un mektuplarıdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Pavlus’un kendisi İsa (a.s) hayattayken neydi?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hz İsa hayattayken Pavlus tam bir tevhid düşmanıydı. İsa’ya iman eden havarilerin tam bir düşmanıydı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsa düşmanıydı. İsa’nın vefatından sonra “Bana İsa göründü. Bana şunları verdi” dedi. Sonra havarilerinden bir tanesi oldu. Bu sadece onlarda değil. Aynı bozulma bizde de var. Çok dikkat edelim. “İlk iddiayı Pavlus ortaya attı. Bu iddiayı doğru sayan karar 3. Yüzyıldan sonra Antakya’da alındı” diyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam şöyle diyor. “Kilise Samsatlı Pavlus’a karşı…” Hocam bu Samsatlı Pavlus Hz İsa’nın tanrı olduğunu reddeden bir kimse… Kendisi şu anda Adıyaman İl sınırı içerisinde olan Samsat köyüne mensuptur. O ilçeye mensup…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O Pavlus değil yani…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Ama şöyle bir şey var. Buradan şunu anlıyoruz. Daha ilk yüzyıllarda bile hararetli bir tartışma var. Hıristiyanların kendi içlerinde bir tepki var. Böyle bir şey olamaz deyip reddediyorlar. Bunun için konsül toplama gereği duyuyorlar. Şöyle diyor. “Antalya’da toplanan bir konsülde Mesih İsa’nın evlatlıktan değil de kendi doğasından dolayı tanrının oğlu olduğunu savunmak zorunda kaldılar.325’de ki ekümenik İznik konsülünde kabul edilen inanç ilkelerinde tanrının oğlu yaratılmış olmayıp Baba’dan doğduğu ve onunla aynı özden olduğu kabul edilmiştir.” 325’de İznik konsülü…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İznik Konsülünde kabul ediyorlar. 325 senesinde… İsa (a.s) kaç yılında doğmuş sayılır? Sıfır. İznik az önce söylediğim gibi bizim topraklarımızdadır. “İsa’nın yaratılmış olmadığına, Baba’dan doğduğuna…” “Lem yelid ve lem yûled” “Allahu Teala Baba değildir, oğul da değildir” (İhlas 3) ayetinin ne kadar önemli olduğunu anlayın yani… Ama Baba’dan doğum yapılır mı? Onlar yaptırırlar tabi… “Ve onunla aynı özden olduğuna karar verdi.

Şimdi okuyacağımda 467. Paragraftır. “431’de üçüncü ekümenik Efes konsülü şu kararı aldı.” Efes nerede? İzmir’de… Yine bizim topraklarda… “İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur.” Yani bir insanın bedenine girer diyor. İşte ete kemiğe büründüm Mahmut diye göründüm, Yunus diye göründüm şeklinde bir sürü şeyler görürsünüz. Bakın hep aynı… Kötü inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Bir yerde bir çıkarsa herkese bulaşır. Onun için Allah sürekli kendimizi korumamızı emrediyor. Çok dikkatli olmamız lazım. “Meryem ana ise gerçek anlamda tanrının anasıdır.” 4. Ekümenik Kadıköy konsülünde ne olmuş? “Rabbimiz Mesih İsa’nın…” Bu defa makam yükseltiyorlar. “Mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip…” % 100 insan, % 100 tanrı… % 100 insansa geriye ne kaldı? % 100 tanrıysa geriye ne kaldı? Şu mantıksızlığı görüyor musunuz? “Gerçek anlamda tanrı ve insan olduğunu akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu tanrı karşısında Baba ile insan karşısında bizimle aynı öze günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu…

Peki, günah işlemez diyorlar. Bizdeki nebi inancı nasıl? Nebiler günahsızdır. Günahsız, korunmuş, masum, ismet sıfatı vardır derler. Kardeşim ben korunmuş değilim. Korunmuş birisini nasıl örnek alacağım? Mesela Süleymaniye Camiisine Cumhurbaşkanı gelecek olsa… Bir kere bütün yollar tutulur değil mi? Buraya giren herkes bana bak Cumhurbaşkanını örnek al, sende kendini koru deseler… Nasıl örnek alacağım? Üstelik Allah’ın nebisini kim korumuş? Allah. Haşa! Öyle bir şey kesinlikle yok da… Korunmamış bir insan olacak ki kendime örnek alayım değil mi? Benim gibi yanlış yapacak. Yanlışından tevbe edecek ki ben örnek alayım. Biraz sonra göreceğiz. Bizde de hiç farklı durum yok. Aynısı… Bizde sadece üçlü tanrı falan kelimeleri kullanılmıyor ama netice aynıdır. Tarikatlara gidin. Aynı yapılanma vardır. Sadece Tarikatlarda değil ki… Benzer yapılanma mezheplerde de var. “Babayla insanlık açısından bizimle de aynı öz de olduğundan günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu tanrılık açısından yüzyıllar öncesinde Baba’dan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için bakire Meryem’den doğduğunu oy birliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.” Oy birliği ile kabul ettik diyorlar. Oy birliği ile kabul etmenin bizdeki karşılığı nedir? İcma… İznik’de toplandık diyor. Hatta kimlerin katıldığı da var değil mi?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hatta şöyle bir şey var. Katılacak olan kimseler devlet protokolüyle karşılanır. Devlet adamlarının yerleştirmiş olduğu yerlere yerleştiriyorlar. İsimleri zabıt kayıt altına alınıyor. Onlara özel bir ilgi alaka gösteriliyor. İmparatorun yanında yer alıyorlar. Yani onların kayıtları bizden çok sağlam vaziyettedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bizden daha sağlam dersen bizde kayıt varmış gibi anlaşılır? Bizde de icma var ama kaydı var mı?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Yok hocam… Şu konuda icma olmuştur, şu kadar alim katılmıştır, şu karara varmışlardır diye hiçbir kayıt yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar 325’de İznik’de toplandık diyor. 431’de Efes’de toplandık, 451’de Kadıköy’de toplandık… Hatay’da toplandık da diyorlar. Peki, bizimkiler nerede toplanmışlar? Bize ne derler? Sahabenin icması son derece önemlidir derler. 19:52 19:54 sn. arası anlaşılmıyor. Ümmetim sapıklıkta içtima etmez. Haşa! Bu söz sahih değil. Böyle bir sözü uydurma bir hadis olarak bile sağlam bir şeye bağlayamamışlar da… Farz edelim ki doğru… Bedir Savaşında Resulullah (s.a.v) esirler aldı. Ashab ona karşı çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmayınca Resulullah’ın suçuna ne yaptılar? Ortak oldular. O zaman inen ayette Allah ne diyor? “Mâ kâne linebiyyin ey yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fil ard” “Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur” diyor. “Mâ kâne linebiyyin” “Hiçbir nebinin hakkı yoktur” (Enfal 67) diyor. Sadece Muhammed’in (a.s) değil. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden… Bundan önce inen Muhammed Suresi 4. Ayette de ne diyordu? “Feizâ legîtumullezîne keferû fedarber rıgâb” “Kâfirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun.” “hattâ izâ eshantumûhum” Enfal 67. Ayetteki “hattâ yushıne” ile aynı kelime… Arapça bilenler hemen anlarlar onu… “onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman” “feşuddul vesâga” “bağı sıkı tutun.” Yani düşmanı etkisiz hale getirin. Ondan sonra esir alın. “feimmâ mennem bağdu ve immâ fidâen” “Arkasından esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız.” “hattâ tedaal harbu evzâraha zâlik” “Böyle yapın ki savaş ağırlıklarını indirsin.” (Muhammed 4) Yani karşı taraf sizin bu olağanüstü insanlığınız karşısında karşı tarafın size düşman olma istekleri ortadan kalksın. Şimdi bakın Diyanetin Mealinden okuyorum. Ayet nasıl saptırılmış? Ya da ayeti bitirelim. Buradan icma olabilir mi siz karar verin. “Mâ kâne linebiyyin ey yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fil ard” “Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur.” Anlaşılmayan bir tarafı var mı? “turîdûne aradad dunyâ” “siz” derken burada ilk hitap kime? Nebiye değil mi? “Siz” derken oraya kim giriyor? Sahabede giriyor. “Siz hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz.” Esir alıyorsunuz, oradan ganimet falan alıyorsunuz. Onlar geri çekildi diye… “vallâhu yurîdul âhırah” “Allah da daha sonrasını istiyor.” Daha sonrası surenin başında… Allahu Teala, orada düşmanı etkisiz hale getirip Mekke’yi almalarını istiyor. “vallâhu azîzun hakîm” “Allah güçlüdür ve doğru karar verir.” (Enfal 67) Üstün güce sahip olan ve doğru karar veren odur. Şimdi Diyanet İşleri Mealinden okuyacağım. Yani bu meal sadece buraya mahsus değil. Hangi tefsirden okursanız okuyun. Hep çarpıtmışlar. Çünkü doğru anlam verseler icma diye bir şey olur mu? Hata da ittifak etmişler mi? Hata değil. Allah’ın haram kıldığında ittifak etmişler mi? İttifak edenlerin başında kim var? Nebimiz var değil mi? Ona karşı çıkmayanlar kimdir? Ashab. Hani yanlış görüşte birleşmezlerdi? Ayet birleştiklerini söylüyor. Birleşmezler denen şey hadiste değil. Öyle senetsiz, sepetsiz bir sözdür. Okuyorum meali… “Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.” Yeryüzünde düşmanı tamamen sindiren birisini duydunuz mu şimdiye kadar? Yeryüzünde ne demek? Tüm dünyada… Böyle bir şey var mı? Ondan sonra herkesi sindirdik diyelim. Niye esir alıyorsun ki? Esir almanın manası var mı? Düşmanın kalmamış zaten… Ayette ne dedi? Harp bitsin dedi. Arkasına yakışmaz diyor. Yakışmaz ne demek? “Hakkı yoktur” a karşılık yakışmaz dediler. “Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.” “Mâ kâne linebiyyin” yakışmaz demek mi? “Hakkı yoktur” demektir. Kesin… Nasıl manayı saptırmışlar görüyor musunuz? Çünkü doğru mana verseler sistemleri çöküyor. Nebi günahkâr çıkıyor. Nebi günahkârsa o zaman ben hocayım, gelin hele falan, ben şeyhim, biz sizi kurtaracağız deme şansı var mı? Önce nebiyi tanrı yapacak ki arkasından kendi tanrı olsun. Eğer amaç kiliseyi tanrılaştırmak olmasa İsa’nın tanrılığı kimin umurundaydı?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Böyle bir sistem kurulamasaydı Hz İsa’nın tanrı olması kimin umurunda?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugünde umurlarında değil. Sadece işlerine geliyor. Ondan sonra bakın diyor ki… “Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, hâlbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Gördünüz mü ayeti nasıl saptırmışlar? Yani biz sadece Hıristiyanlar yapmış gibi davranıyoruz. Sen şimdi bu konuda neler söyleyeceksin? Bu konuda bir kitapta yazdın.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam bu konuyla alakalı, özellikle Nüzulü İsa’ya ilişkin bir kitabımız oldu. Küçük bir kitapçık diyelim. Aslında Hıristiyanlarla bizim aramızdaki en büyük polemik İsa’nın (a.s) kendisi olduğunu kabul etmeleridir. Bütün tartışma budur. Hocamın söylediği gibi şirk bulaşıcı bir hastalıktır. Ya da dağdan aşağı bırakılmış bir kartopu gibidir. Ne kadar büyüyeceği, nerelere saldıracağı, neyi mahvedeceği hiç belli değildir. Size çok ilginç gelebilecek bir detayı söyleyeyim. Güney Amerika ülkelerinde İsa tanrının ruhudur. Ruhlarında cinsiyeti olmaz. Öyleyse İsa Allah’ın kızıdır diye kiliseler yapıyorlar. İsa’yı yarı çıplak bir bayan kılığında resmedip Haçların üzerine heykelle resimlerini yapıyorlar. Çok büyük bir kitlede bildiğiniz buna tapıyor. Maalesef bu var. Bu işin sadece bir boyutudur. Şuradan gidelim. Hıristiyanlar Hz İsa’ya temelde ne gözle bakıyorlar? Ona ne diyorlar? Onların inançlarını bir kere İncil değil, Hz İsa’nın sözleri değil. Pavlus’un mektupları şekillendiriyor. Mesela İncillerin yazımı diğer illere dağıtımı, kopya edilmesi bitmeden önceden Pavlus’un mektupları gittiği için kendilerine gelen İncil parçalarını bu mektuplara uygunsa kabul ediyorlar. Dolayısıyla Hıristiyanların inançlarını Pavlus’un mektupları şekillendiriyor. Hz İsa’nın sözleri değil. Biraz sonra İsa’nın (a.s) sözlerini okuduğum zaman şimdiki Hıristiyanlıkla İsa’nın (a.s) hiçbir ilgisi olmadığını İncil’den göreceksiniz. Özetle şöyle diyorlar. Koloselilere mektup 1. Bölüm 15 ve 20. Cümleler… Şöyle deniyor. Bu arada bu yazı Kitap ve Hikmet Dergimizin 17 ve 18. Sayılarında müstakil olarak bu ayetlere ilişkin iki tane makalemiz mevcuttur. Dileyenler buraya bakabilirler. Daha fazla detayda mevcuttur. İsa (a.s) için şöyle diyorlar. Bakalım bu ifadeler size de bir şeyler çağrıştıracak mı? “Görünmez tanrının görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar her şey onda yaratıldı, her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan odur. Her şey varlığını onda sürdürmektedir. Bedenin yani imamlar topluluğunun başı odur. Her yerde ilk yeri alsın diye başlangıçta olan ve ölüler arasında ilk doğandır. Çünkü tanrı tüm doluluğunu onda bulunmasını uygun gördü. Onun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak, yerde ve gökte olan her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barışmaya razı oldu.” Bir Müslüman Allah denilince aklına ne geliyorsa bir Hıristiyan içinde İsa denilince aklına o geliyor? Oğul denmesinin nedeni sembolik olarak Meryem’in rahmine Cebrail’in (a.s) sözü üflemesidir. Allah’ın kelamı olduğu içinde ona sembolik olarak da Allah’ın oğlu deniyor. Ama temelde Allah’ın bizzat kendisi kabul ediyorlar. İnanış bu şekilde şekilleniyor. Ben burada bir takım notlar aldım. Teslis inancı Baba, Oğul, Kutsal Ruh inancı sadece Hıristiyanlıkta yok. Hıristiyanlığın yeşermiş olduğu, Pavlus’un kendi inancını yaymış olduğu coğrafyada zaten o havzada fazlasıyla var. Yani neredeyse mitolojisinde teslis inancı olmayan hiçbir kültür yok. Bakınız birkaç tane örnek vereyim. Guatemala geleneği… Bakın ta nerede… Bitol, Alom, Klahom… Eski Mısır geleneği… İsis, Osiris, Horus… 29:43 sn. anlaşılmıyor. geleneği… Taina, Una, Minerva… Yunan geleneği… Silena, Hekara, Artemis… Alevi geleneği… Ali, Muhammed, Allah… Maalesef bizim tarikatlarımızda da Muhammed eşittir Allah’tır diyorlar. Yanına bir de Allah Mahmut’un kılığına girdi diyorlar. O zaman Allah, Mahmut, Muhammed… Alın size bir teslis inancı…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bizim tarikatlarda… Şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil Yılmaz’ın bir makalesi… İnşallah Hasan Kamil tevbe etmiştir. Tevbe ettiyse bunu açıkça söylesin. Ben burada çok büyük bir memnuniyetle ilan ederim. Hasan Kamil Bey benim çok eski arkadaşımdır. En az 40 yıldan daha fazla arkadaşımdır. İnşallah vazgeçmiştir. İlan etsin. Burada açıkça bunları söylüyorum ki tevbe etsinler diye… Öldükten sonra geri dönme şansı yok. Bir kere insanı kamil diyorlar. “Tarikatlara göre Muhammed (a.s) insanı kamildir. Ama onun tarihi şahsiyeti değil. Âdem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Bunları Hasan Kamil söylüyor. Tarikatlardan alıp aktarıyor. “O varlığın, yaratılışın gayesidir.” Hani sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diye bir hadis uydurmuşlardı ya… Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım ne demek? Şu ders olmasaydı buraya gelir miydiniz? Siz gelmeden bu dersin olacağı belliydi değil mi? Demek ki kainat yaratılmadan önce Resulullah’ın yaratılmış olması lazım ki arkasından kainat yaratılsın. Muhammed (a.s) “hatemen nebiyyin” “nebilerin sonuncusu” (Ahzab 40) değil mi?  “Ve mâ muhammedun illâ rasûl, gad halet min gablihir rusul” “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce çok elçiler gelip geçmiştir.” (Ali İmran 144) Haşa! Allah yalan mı söylüyor? “Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insanı kâmil olmasa Allah bilinemezdi.” Haşa! Nasıl oluyor? Demek ki bu dünyada herkes Allah’ı bildiği zaman onun aracılığıyla biliyorlar. Haşa! “Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir.” İlahi irade onun aracılığıyla gerçekleşir ne demek? Asıl yetki kimde? Onda… Daha fazla okumayayım. Arzu edenler bizim Aracılık ve Şirk kitabından okuyabilirler. Taha Diyanetin İslam Ansiklopedisinden okur musun? Karşı çıkanları tenkit ettikleri yazı var. Dikkat edin. Bu son derece doğru, doğruluğundan şüpheleri yok. Bazı Vehhabiler karşı çıkıyormuş bilmem ne…

Taha BAYINDIR: Diyanet Ansiklopedisi, 15. Ciltte Hakikati Muhammediyye maddesi. Bu maddeyi Mehmet Demirci yazmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da izmir İlahiyat Fakültesinin hocalarındandır. Şimdi emekli olmuş olabilir.

Taha BAYINDIR:Hakikati Muhammediyye görüşü en güzel biçimde Muhyiddin Arabi ve Abdülkerim el Cili tarafından açıklanmış Füsusu Hikem’e şerh yazanlarda bu konu üzerinde önemle durmuşlardır.” İlk önce bunu söylüyor. “La Taayyunun, Taayyun suretiyle zuhur ettiği ilk tenezzül mertebesi olan bu mertebe (Hakikati Muhammediyye mertebesi) La Tayyunun zahiri La Taayyun ise Hakikati Muhammediyyenin batınıdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: La TAayyun demek… Yani Allahu Teala nerede? Gökte mi, yerde mi… Nerede? Falan yerdedir denmez. Her yerde denir. Her yerdedir dendiği zaman bir yer belirleyebiliyor musunuz? İşte La Taayyun halinden Taayyun haline yani Allah’ın nerede olduğunu bilemiyorsun ya Muhammed ile nerede olduğu bilinir hale gelmiş. Yoksa Allah’tan başka bir şey değildir. Fehmi bak bu saydıklarından ayrı bir safha gibi görünüyor. Allah nerededir dendiği zaman Allah her yerdedir. Gökte de Allah, yerde de Allah, kalbimizde de, her tarafta… Her tarafta dediğin zaman yer belirleyemiyorsun. Ama Muhammed haline getirdin mi yeri belirliyorsun. İşte bugün buraya geldi diyorlar. Gelen kim oluyor o zaman? Allah oluyor değil mi? Bu İslam Ansiklopedisidir. Diyanet Vakfının islam Ansiklopedisidir.

Taha BAYINDIR:Dolayısıyla La Taayyun ve Hakikati Muhammediyye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri olmaktadır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı hakikatin ön ve arka yüzleri diyor. Elimdeki paranın bir tarafına baktığınız zaman buna ne dersiniz? Para dersiniz. Peki, diğer tarafına bakarsanız ne dersiniz? Yine para dersiniz. Aynı hakikatin ön ve arka yüzleri… Yani Allah ne ise Muhammed’de ne oluyor? O oluyor. Peki, hıristiyanlar… Bu ayeti kerimede Allahu teala ne diyor. “Legad keferallezîne gâlû innallâhe huvel mesîhubnu meryem” “Meryem oğlu Mesih Allah’tır diyenler kâfir oldu.” (Maide 72) Bizimkiler ne diyor? Farklı bir şey söylüyor mu? Tekrar ediyorum. Bu Diyanet Vakfının İslam Ansiklopedisidir. Karşı çıkan bir iki görüş varmış onları tenkit ediyor. Diğeri de İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yazısıydı. Müslümanlar bu haldeyken İsrail Gazze’de ne yapıyor deniliyor. Kardeşim önce biraz Müslüman olalım. Bir kendimize gelelim. Başkasını tenkit etmek kolay. Yine bu ansiklopedi de “Müslümanlarda hiçbir zaman şirk olmamıştır” yazıyor. İyi, güzel… Geçende Rabıtayla sözleşme yapan Diyalog kurulu Başkanı Jean Pierre Louis Tauran benimle karşılaştığı zaman ilk önce şunu söyledi. Sen bize müşrik diyorsun ama biz müşrik değiliz dedi. Güldüm. Gülünce utandı. Devam ettiremedi. Konuyu değiştirdi. Yani siz müşrik olmazsanız dünyada başka müşrik mi var yani… Fakat haklılar… Kitaplardan okuyun hiçbirisi onlara müşrik demez. Bakın Allah açık ayet olmasına rağmen İslam ulemasından hiçbirisi onlara müşrik demez. Kâfir derler de müşrik demezler.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hıristiyanlar Maide Suresi 72 ve 73. Ayetlerle ilgili bize şöyle diyorlar. İsa Allah’tır, üçün üçüncüsüdür gibi ifadelerle ilgili şöyle diyorlar. Biz üç tane tanrıdan bahsetmiyoruz, bunu nereden çıkarıyorsunuz diyorlar. Hatta bir tane Papaz bana şöyle demişti. Siz Allah’ın 99 ismi var deyince Allah’ın 99 tane mi Allah var diyorsunuz dedi. Peder biz Rahman, Rahim derken Rahman ayrı Rahim ayrı tanrıdır demiyoruz dedim. Bir adamın adı Mehmet Ali diyelim. İki tane mi insan var burada? Ne ilgisi var? Ama bakın kendi ifadeleri nasıl?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peder Türkçe’de ne demek? Baba demektir. İtalyanca olsa papa demeleri gerekecek. Ama ayrılsın diye Papaz diyorlar. Onlarda Allah’ı temsil ettikleri için adına Peder deniyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam bu ayrım kalktı ama… Hepsine artık Peder diyorlar. Katolik kilisesine gidin. Peder, Allah… Hepsine Peder diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hepsi tanrılaştı demek ki…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Ki İsa (a.s) İncil’de şöyle diyor. O zaman onun yaşamış olduğu kültürde Allah’a Papa demek normaldi. Ne zaman ki insan ile Allah arasında biyolojik bir bağlantı kurdular, Allah ondan sonra yasakladı. İsa (a.s) “Yeryüzünde hiç kimseye Baba demeyeceksiniz. Sizin bir tek Babanız vardır. O da Allah’tır” diyor. Bu uyarıyı da yapıyor. Elimde gördüğünüz kitap “Kutsal Üçlü Birlik Gizi…” Yazarı Dominic Pamir’dir. Buraya Giz ifadesini koymasının nedenini biraz sonra anlayacaksınız. “Tanrının bir tek gözü, bir tek tanrısal doğası vardır.” Hocam zaten hep güzel başlar. Allah bir, hepimiz inanıyoruz falan gibi başlar. “Bu tek tanrısal doğada temelden gelen iki tane eylem vardır.” Bunu da tevil ettik diyelim. Rızık verir, yaratır… Allah’ın eylemlerinden bahsediyor. “Bu iki eylem zorunlu olarak birbirinden farklı üç kişiyi gerekli kılar.” Hani bir tekti? Zorunlu olarak birbirinden farklı üç kişi diyor. Şurada şöyle devam ediyor. “Bu kişileri birbirine karıştırmamak ve onları özden ayırmamak gerekir. Babanın kişiliği başkadır. Oğlun kişiliği başkadır. Kutsal ruhun kişiliği başkadır.” Birbirinden farklı üç tane tanrıdan bahsediyorlar. Sonra da biz tek tanrıcıyız diyorlar. Ne alakası var? Bunu anlamıyoruz diyorsunuz. Cevap hemen arka sayfada yer alıyor. Dikkatle dinleyin. “Tanrı yaratılmış bir akıl tarafından anlaşılmış olsaydı o zaman tanrı olamazdı.” Siz aklınızı kullanarak Allah’ın varlığını, birliğini anlamaya çalışmayın. Bizim yapmış olduğumuz tanım kilisenin yapmış olduğu tanım sizin kurtuluşunuz için yeterlidir diyor. Peki, Allah Kuranı Kerim’de ne buyuruyor? Allah pisliği kimin üzerine yağdırır? Aklını kullanmayanların üzerine yağdırır. (Yunus 100) 1’i 3’e böleceksin. Sonra 3’ü tekrar 1’e getireceksin. Akıl, mantık bunu kabul etmeyeceğinden aklın önünü kesiyor. Kitabın başlığına Giz ifadesi koyuyor. Bir sis bombası atıyor. Bir gizem koyuyor. Bu kadar kitabı anlaşılmayacak bir şey için mi yazdınız öyleyse? Madem bu kadar anlaşılmazdı. Bir cümlelik özeti vardı. Bunu anlayamazsınız der kapatırdınız konuyu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onun için bizde de bu tür konularda kafayı çalıştırmayı hiç sevmezler.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Fazla derine dalma kafayı yersin diyorlar. Onları diyenlerin hayat hikâyelerini yazdığı kitaplara bakıyorsunuz. Kim daha ne…

Şimdi şunu söyleyeceğim Hocam.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hepsi kafayı yemiş adamlar…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Peki, Hz İsa bu işe nasıl bakıyor? İsa (a.s) kendi hayattayken neyi anlattı? Size İncil’den bölümler okuyacağım. Hiç tartışma uzamadan kendiliğinden bitecek. Dikkat ederseniz yaptığımız alıntılardan İncil’den herhangi bir alıntı vermediler. Pavlus, Konsül, biz öyle dedik, siz öyle diyorsunuz… Bakın İsa (a.s) kendisini nasıl anlatıyor? Ben İncil’de ki ayetleri tasnif ettim. İsa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olduğunu kendi ağzından ve başkalarının ağzından, Allah’ın kulu olduğunu kendi ve başkalarının ağzından, şirkle yaptığı mücadeleyi yine kendisi ve başkalarının ağzından ele aldık. Baktık ki İsa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olması noktasında Kuran’dan fazla İncil ısrar ediyor.

Matta 12. Bölüm 17 ve 18. Cümleler… “Allah şöyle diyor. İşte kulum onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur.” İsa’dan (a.s) bahsediyor.

Elçilerin İşleri 3. Bölüm 13. Cümle “İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un tanrısı, atalarınızın tanrısı kulu İsa’yı yüceltti.”

Elçilerin İşlerinden bir bölüm daha… “Kulunu ortaya çıkarıp sizin için gönderdi.

Bir başka bölüm… “Kulu İsa’ya karşı bir araya geldiler.” Bunlar çok fazla bir şekilde uzuyor. İsa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olduğuna dair İncil’den bölümlere bakalım.

İsa (a.s) şöyle diyor. “Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Babanın kendisi ne söylememi ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu.” Allah beni söyletti diyor. “Babanın bana söylediği gibi söylüyorum.

Yuhanna İncil’inde ki ifadeler şöyledir. “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. Amacım kendi isteğim değil. Beni gönderenin isteğini yapmaktır. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.” Hz İsa’nın Allah’ın elçisi olduğunu ifade eden 22 tane kısım vardır. Onların tamamını okumayacağım. 2 tane daha var onu da okumak istiyorum.

Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.” Hz İsa hayattayken yapmış olduğu eylemlerden ötürü halk onu ne kabul ediyor? Allah’ın elçisi kabul ediyor. Ondan yüzyıllar sonra gelen insanlar onu tanrılaştırmışlardır. Bu çok bariz… İsa (a.s) İncil’in hiçbir yerinde bana ibadet edin demez. Şu anki mevcut İncillerde… Hiçbir yerinde gökleri ve yeri ben yarattım diye bir ifade kullanmaz. Ama tam aksini söyler.

Mesela bakınız ne diyor. Hz İsa’nın ölüleri diriltme, hastalara şifa verme mucizesi vardır. İncil bunu şöyle anlatır. “İsa rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu.” Doğrudan hep İsa şifa verdi diyorlardı. Hâlbuki İncil’de tam tersi yazıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuran’da da Allah benim iznimle (Ali İmran 49) diyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Aynen hocam… Yuhanna İncil’inde şöyle bir ifade var. “Çünkü Babada yaşam verme gücü olduğu gibi oğluna da bu gücü bağışlamıştır.” Buradaki oğul ifadesi sizi rahatsız edebilir ama buradan şunu anlamalıyız. Hz İsa kendiliğinden ölüyü diriltme, birine şifa verme gibi böyle bir şey yok. Bu güç Allah’a aittir. Mucize olsun diye İsa’ya (a.s) bu güçlerden bir kısmını vermiştir. Yetkisi dâhilindedir. Sonra şöyle söylüyor. “İsarilli arkadaşlar bu sözleri dinleyin. Nasıralı İsa tanrıdan sizlere güçlü eylemler, göz kamaştırıcı işaretler ve belirtilerle belgelenen İsa’dır.” Beyyinelerle geldiği Kuranı Kerim’de ki ayetlerde defaatle görüyoruz.

Bir de İsa’nın (a.s) İncil’de şirkle mücadelesi var. Buda çok önemlidir. Şeytan İsa’yı (a.s) denemeye çalışınca o şöyle cevap veriyor. “Çekil git şeytan. Tanrı rabbe tapacaksın, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır.” (Matta İncil’i 4. Bölüm 8 ve 10. Cümleler)

Birisi buyrukların en önemlisi hangisidir diye İsa’ya (a.s) soruyor. O da şu cevabı veriyor. “Dinle ey İsrail… Allah’ımız bir tek rabdir. Din bilgini İsa’ya iyi söyledin öğretmenim dedi. Allah tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğru söyledin.” İncil’de ki cümlelere baktığımız zaman İsa (a.s) Allah ile kendi arasındaki farkı şöyle ifade ediyor. “Baba benden büyüktür.” Biz onunla aynıyız. Zaten ben tanrıyım, o bendedir falan bunların hiçbirisi yok. Yok iki temel doğadan iki tane şey gelirmiş, üçe bölünürmüş, bunların hepsi aynıymış… Bunların hiçbirisinden bahsetmiyor. Ayrıca teslis kelimesi İncil’de geçmez.

Bizde şey vardır. Tarikat liderleri ahiretteki yerlerimizi garanti ederler. Mesela İsa tanrı diye iman eden Hıristiyanlara sorun. İsa ahirette kurtuluşumuzu sağlayacaktır derler. Hâlbuki bakın İsa (a.s) ne diyor? “İsa kadına ne istiyorsun diye sordu? Kadın buyruk ve senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri de solunda otursun. (İsa a.s) Siz ne dilediğinizi biliyor musunuz diye karşılık verdi.” Sen ne istediğini biliyor musun benden dedi. “Benim içeceğim kâseden içebilir misini?” Buradaki kâse dini tebliğ ederken karşılaşacakları zorluk kâsesidir. Hani bizde ecel şerbeti falan deriz ya odur. “Evet, içeceğiz dediler. İsa elbette benim kasemden içeceksiniz dedi.” Sonra şöyle devam etti. “Ama sağımda ya da solumda oturma iznini vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır.” Biz cennete girelim diyor. İsa’da (a.s) ben yapamam diyor. Tıpkı Muhammed’in (a.s) Ahkaf Suresinde emir aldığı gibi. “Ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum” (Ahkaf 9) dediği gibi. İki cümle okuyup bağlıyorum Hocam…

Bir gün bir tanesi İsa’ya (a.s) gelip “Ey iyi öğretmen, tanrının egemenliğine girmemiz için ne yapmamız lazım” diyor. İsa (a.s) “Bana neden iyi diyorsun. İyi olan bir tek varlık vardır. O da Allah’tır” diyor.  Eğer İsa (a.s) kendisine iyi denilmesini bile kabul etmiyorsa acaba bugün yeryüzünde olsaydı kendisine Allah diyenleri görse ne derdi?

Son olarak şununla bağlayayım. Bunu lütfen düşünün. Hıristiyanların içinden çıkamadıkları bu son cümledir. İsa kendi ağzıyla şunları söyler. “O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir.” Oğul kendisidir. Ne de ben bilirim demiş oluyor. “Baba’dan başkası bilmez.” Bizde İsa (a.s) kıyametin saatini bilemeyeceğine göre, kıyametin saatini bilen ve bilemeyen iki tane olamayacağına göre İsa (a.s) Allah’ın kulu ve elçisidir diyoruz. Makalelerimize bakabilirsiniz. Daha pek çok alıntı vardır.  Bunları Hıristiyanlara gösterdiğiniz zaman bir Papaz “Yeter, bana artık İncil’den ayet falan okuma. Konsül kararları var. Nokta” dedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tam bizimkilere benziyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Çok tanıdık geldi. Son olarak izleyicilerimizin istifade edebilmeleri için… Hıristiyanlığımızdaki Putperestlik… Bu kitabın Yazarı Arthur Weigall, bir Hıristiyan’dır. Kendisi biz teslise inanıyoruz ama bunu biz uydurduk, havarilerin bununla hiç alakası yoktur diye kitabında söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı da söylüyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Sizin söylediğiniz kitap biraz daha üstü kapalı itiraf etmiş. Ama bu kitap daha dürüst… Son olarak kitapta şunu söylüyor. “Hıristiyanlık, Putperestliğin günümüzdeki en son kalesidir.”

Dolayısıyla arkadaşlar İsa’nın (a.s) tanrılığını bizzat İsa’nın (a.s) kendisi reddetmiştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hıristiyanlar İsa’nın tanrılığını biz icat ettik diyorlar. Biraz önce okuduk. Peki, bizdeki durum nedir? Bunu Kuran’a mı söyletiyorlar yoksa biz icat ettik mi diyorlar. Şimdi göreceksiniz. Mesela Fetullah Gülen’e hep karşı çıkılır. Doğru… Elimde Kuran Işığında Aracılık ve Şirk Kitabı var. O buradayken ben bu kitabı yazmıştım. Kendisine bir türlü veremedim. Amerika’ya gidince gönderdim. Gönderdikten sonra da bana iki tane üst düzey adamını falan gönderdi. Neyse o hikaye uzun… Yani Fetullah Gülen’in yanlış yolda olduğunu ta 1980’li yıllarda dile getirmeye başlamıştım. 1983’ten itibaren… Tam rakam vermeyeyim. Yanlış olabilir ama 1980’li yıllardı. Bakın Fetullah Gülen ne diyor? Onun Kalbin Zümrüt Tepeleri diye bir kitabı var. Orada şöyle diyor. “İnsanı kamilin varlıklarla ve olaylarla ilgisi…” Tabi İnsanı Kamil derken kendisini kastediyor. Çünkü Hasan Kamil Yılmaz’dan okuduk ya… Hasan Kamil “İnsanı Kamil Muhammed’dir (a.s). Ama onun tarihi şahsiyeti değildir” diyor. Yani 571’de doğup, 632’de ölmüş olan Muhammed değil diyor. Peki, kimdir? “Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Âdem balçık halindeyken nebiymiş. Kime nebilik yapmış? Çamurlara mı? Yani şu işe bakın ya… Allah ayette “hatemen nebiyyin” “nebilerin sonuncusudur” (Ahzab 40) diyor. Bunlar?

Fehmi İlkay ÇEÇEN:Ben resullerin ilki değilim” (Ahkaf 9) de diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insanı kâmil olmasa Allah bilinemez” diyor. Ondan sonra “İnsanı kâmil âlemde daima vardır” diyor. Şu anda da var demiş oluyor. “Birden fazla olamaz. Bir tanedir.” Hepsinin kendi şeyhi insanı kâmil olur. “İnsanı kâmil için mülkte, melekûtta ve ceberutta hiçbir şey gizli değildir.” Yani kâinatta yetkiyi kullanmakta, hâkimiyeti kullanmakta hiçbir şey gizli değildir. Yani tam Allah’tır. “O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde nebi veya veli olarak ortaya çıkar.” Nebilik bittiğine göre şimdi nasıl ortaya çıkıyor? Veli olarak… Hasan Kamil Yılmaz, Altınoluk Dergisinde yazdığı makaleydi. Tekrar ediyorum. İnşallah tevbekar olur. Hasan Kamil Beye söz veriyorum. Tevbekar olsun, burada onu ilan edeceğim. Yani o tevbekar olduğunu bana söylesin. İlan edeceğim. Bu insan şu anda İstanbul Müftüsüdür. Bu insanların zihinlerindeki yanlışları öldürmedikten sonra kendisini öldürsen ne olacak? Önemli olan yanlışın öldürülmesidir. Bu yanlış Fetullah Gülen’e has bir yanlış değil ki…

Peki, Fetullah ne diyor? “İnsanı kâmilin varlıklarla ve olaylarla ilgisi ve onlara müdahalesi açısından yeryüzünde Allah’ın tam halifesidir. O hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutup destekleyen eli olmakla şereflendirilmiştir.” Yani Allah’ın tam halifesidir. Peki, buradaki mealde ne diyor? Diyanet Vakfının yayımladığı ki… En son Diyanet işleri Başkanlığı’da o mealleri yayımlamaya başladı. İçeride nüshası… 2017’de yayımlamış. Daha önce Diyanet Vakfının yayımladığı meali şimdi Diyanet İşleri yayımlıyor. Aynı mealdir. Orada Allah’ın halifesidir diyor. Allah’ın halifesi ne demek olur? Allah’ın yetkisi kullanan olur. Yani mesela Resulullah’ın (s.a.v) vefatından sonra onun halifesi ne yapıyor? Onun yetkisini kullanıyor. Resulullah Medine’deyken halifesi var mıydı? Peki, Allah nereye gitti de halifesi var? Emekli mi oldu? Yoksa öldü mü? Bakın ayeti ne hale getirmişler. Hıristiyanlar diyorlar ki… İsa’yı biz ilah yaptık diyorlar. Bakalım bunlar Kuran’a ilah yaptırıyorlar. Dikkat edin.

Taha BAYINDIR: Bakara Suresi 30. Ayet… Diyanet Vakfı Meali… “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken” Ben bunu okuduğum zaman aklıma hep şu geliyor. Bir adam karısına ben bir hanımla daha evleneceğim diyor. O da gözüne dizine dursun diyor. Aynı şey değil mi? Aynı şey değil mi, dikkatle dinleyin. Ben saçımı süpürge ettim, her şeyimi sana verdim, ben yaranamadım, ne oluyor? Bir daha oku.

Taha BAYINDIR:Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı şey değil mi? “Biz yetmiyor muyuz bir de kan dökecek bir adam yaratıyorsun” demiş gibi olmuyorlar mı?

Taha BAYINDIR:Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın şimdi halifeyi nasıl açıklıyor.

Taha BAYINDIR: Dipnot; “Halife, vekil ve temsilci demektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın Allah’ın vekili… Bir insan Allah’ın vekili olur mu? Bununla ilgili çok sayıda ayet vardır. Aynı mealden İsra Suresinin 2 ayetine nasıl meal vermiş bak bakalım. Yani şu akıl tutulmasını bir görün.

Taha BAYINDIR:Biz, Musa’ya Kitab’ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab’ı bir hidayet rehberi kıldık.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayetin manasını bozmuşlar. Arapçasını okuyayım. “Ve âteynâ mûsel kitâbe ve cealnâhu hudel libenî isrâîle ellâ tettehızû min dûnî vekîlâ” “vekil” kelimesini duydunuz değil mi? “Benim ve sizin aranıza vekil koymayın diye Musa’ya o kitabı verdik ve onu rehber yaptık” (İsra 2) diyor. Koskoca Musa’nın (a.s) kitabının tek kelimelik özeti neymiş? Benim ve sizin aranıza vekil koymayın.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Diyanet İşleri Başkanlığının Meali şöyle hocam.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gerçi şu anda artık o da Diyanet işleri Başkanlığının meali oldu.

Fehmi İlkay ÇEÇEN:Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, “Benden başkasını vekil edinmeyin” diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık.” Orada rab diyor burada vekil diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada vekil dedi değil mi? Evet, o vekil rab olur. Gerçekten ilah olur ama Allah vekil kelimesini kullanmış. O zaman ne olacak? Sen şimdi halife dediğin zaman… Burada ne demiş? “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi.” Kardeşim Halife kelimesi Arap dilinde halif muhalif demektir. Halife kelimesi Hüseyin’in (r.a) öldürülmesinden sonra siyasete girmiş bir kelimedir. Ondan sonra bu kelime yeni bir mana kazanmıştır. Halif muhalif demektir. 57:45 57:46 sn. arası anlaşılmıyor. yani sürekli muhalefet eder demektir. Hepimiz biliriz. Yaratılıştan gelen herkes de bir muhalefet vardır.  İmtihandan geçirildiğimiz için bu çok doğal bir şeydir.

Taha BAYINDIR: Sen o dipnotu bir daha oku. “Halife, vekil ve temsilci demektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kimi temsil edecek? Allah’ı… Allah’ı temsil eden ne olur? Şurada sizden biriniz Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi olarak buraya gelse… Diğerlerinizin ona karşı tavrı ne olur? Aynen Cumhurbaşkanı gibi kabul etmez misiniz? Allah’ın temsilcisi ne olur? Hıristiyanlar 450 sene sonra yaptık diyor. Bizimkiler herkesi yapmışlar. Üstelik Kuran’a yaptırıyorlar. Şimdi bu ortamda Hıristiyanlar, Yahudiler niye böyle yapıyorlar deniyor. Tabi ki onların affedilecek tarafı yok ama adı üstünde düşman… Düşmandan şikâyet eden bir insana ne derler? Düşman şikâyet edilir mi? Bir de bir düşmanı öbür düşmana şikâyet ediyorsun. Vallahi keyiften dört köşe olur. Mesela bugün dolar 4,5 liraya çıkıyor diyorlar. Doların nesi var Allah aşkına ya. Sıfır değerinde bir şeye sen para diyorsun. Bu şeyin arkasına kapılmışsın. Ve birisinin seni hiç yoktan sömürmesine sebebiyet veriyorsun. İstediğin kadar düşmanlık yap. Nasıl olsa bütün iplerin bende der. Artık kendimize gelelim. Biz kendimize geldiğimiz zaman onlar korkudan sığınacak delik ararlar. Çünkü yanlış yaptıklarını çok iyi biliyorlar.

Taha BAYINDIR:Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın iradesini temsil etmek üzere diyor. İrade ne demek? Mesela Cumhurbaşkanının iradesini temsil etmek üzere buraya birisi geldi. Bende ona “Sayın temsilci vakfımıza bir yer lazım” desem. O da bir yerin bize verilmesini emretse Cumhurbaşkanının iradesini kullandığı için birisinin ona karşı çıkma hakkı olur mu? Yani yetkisi dâhilinde… Evet, devam et…

Taha BAYINDIR:Orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Fetullah’ı geçmedi mi?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam bu ilahi hükümranlık ifadesi İncil’de o kadar çok geçer ki… Göklerin egemenliği geçer. Bir kere okuyan bunu görür. Göklerin egemenliği, ilahi hükümranlık… O kadar çok tekrar edilir ki bu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi sonuca gelelim. Hakikaten Filistin’de olan olaylara üzülmemek mümkün değildir. Ama biz Müslümanlar olarak Resulullah (s.a.v) Mekke’de nasıl davrandıysa orada da öyle davranmalıyız. 01:01:13 01:01:18 sn. arası anlaşılmıyor. kendisini haklı gösterecek bir pozisyona imkan vermememiz lazım. Dikkat edin. Musa (a.s) Firavunun hâkimiyeti altındaydı. Eğer Firavuna şu bölgeye ben hükmedeceğim deseydi, İsrail oğullarının yaşadıkları mahallelere ben hâkimiyet kuracağım deseydi Firavun çok büyük bir fırsat yakalamış olurdu. O fırsat ne olurdu? Cezalandırma fırsatı… Resulullah (s.a.v) Mekke’de iken Mekkelilere Mekke’de yürürlükteki kanunlara göre suçlu sayacak bir söz söyleseydi Mekkeliler çok büyük bir mutluluk duymazlar mıydı? Kardeşim sen niye böyle yapıyorsun? Sen Resulullah’ı (s.a.v) örnek alsana… Mekke’de ne yapmış? Musa’yı örnek alsana… Yusuf’u örnek alsana… Sen Musa (a.s) gibi bir davran bak ki Cenabı Hak sana neler şey yapıyor? Sen onların eline fırsat veriyorsun. Ondan sonra da yok efendim falan ülke bunları destekledi. Avrupa bizimle beraber olsun falan diyorlar. Kardeşim Avrupa seninle beraber olur mu? Sen Müslümansın. Niye böyle yapıyorsun? Bakın ama dikkat ediyor musunuz? Her taraf dökülmüyor mu? Hangi derste Müslümanların Kuran’ın açık emrine aykırı davranmadıklarını görebildik? Hatırlayanınız var mı? Bu ne biçim bir şey ya… Allah’ın kitabı elimizde ya… Diyanetin bastığı kitapla kuran ne hale getirilmiş? Geçen Cumartesi Günü İstanbul’da Diyanet İşleri bir toplantı yapmışlar. Sabah namazında Süleymaniye Camiindeydiler. Görüştüm. “Yatsı ve İmsak vakitleri konusunda Kuran’a, sünnete, mezheplerin görüşlerine ve bilimsel verilere göre bizim takvimimiz % 100 doğrudur” diyorlar. Dediğiniz % 100 yalandır. Bunu da siz gayet iyi biliyorsunuz. Ne oluyor ya? Cenabı Hakkın sizi cezalandırmayacağını mı zannediyorsunuz? Derhal tevbe etmeleri lazım. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi /