Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları

29 Ekim 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdu lillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugünkü dersimizin ana konusu Müslümanların Kur’an karşısındaki tavırları. Ali İmran suresinin 16. Ayetindeyiz. Ama konu bütünlüğü olsun diye 14’ten başlayacağız.  Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

(3/ Ali İmran 14)

Zuyyine linnâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîn”

 “İnsanlarda iştahla, büyük bir istek insanların hoşuna gidiyor, kadınlardan, oğullardan”

 “vel ganâtîril mugantarah”

 “kantarlar dolusu mallara karşı büyük bir sevgi  ve istek vardır insanlarda”

Bu onların hoşlarına gidiyor.

“vel ganâtîril mugantarati minez zehebi vel fiddah”

 “kantarlar dolusu altın ve gümüş sahibi olmak insanların çok hoşuna gidiyor”

 “vel haylil musevveme”

 “ve iyi yetişmiş atlar”

“vel en’âmi vel hars”

 “küçük ve büyükbaş hayvanlar ve ekinler”

 “zâlike metâul hayâtid dunyâ,”

 “bu dünya hayatının metaıdır”

 İşte bu dünyada yararlandığınız kadar yararlanırsınız.

vallâhu ındehû husnul meâb”

“Aslında güzel netice Allah-u Teala’nın katındadır”

Yani insanların dünyaya yaratılıştan bir düşkünlükleri vardır, çünkü imtihan dünya ile ahiret arasındaki tercihle ortaya çıkacaktır. Eğer insanın dünyaya karşı bir aşkı, bir hevesi olmasa imtihanın da bir anlamı olmaz.

(3/ Ali İmran 15)

“Gul eunebbiukum bihayrin min zâlikum”

“Size bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi?”

Tamam bunlar hayırsız şeyler değil, burada sayılanlar, ama daha hayırlısı var, o da şu,

lillezînettegav ınde rabbihim cennâtun tecrî min tahtihel enhâr”

“kendilerini yanlışa karşı koruyanlar için Rableri katında bahçeler olacak ki, içinden ırmaklar akan bahçeler”

“hâlidîne fîhâ”

 “orada ölümsüz olarak kalacaklardır”

 “ve ezvâcun mutahheratun”

 “tertemiz eşler olacaktır” Kötü huyları olmayan eşler.

ve rıdvânun minallâh”

“Allah’ın da rızası olacaktır”

 “vallâhu basîrum bil ıbâd”

“Allah kullarını görmektedir”

Şimdi insanların, normal durumda herkes, her insan Allah’a karşı çok saygılı, Allah’ın rızasını birinci sıraya alan, doğruların peşinde koşan bir  anlayış içerisindedir. Ne zamana kadar? Ne zamanki menfaatleriyle Allah’ın rızası çatışırsa o zamana kadar.  Menfaatleriyle Allah’ın rızası arasında bir çatışma olduğu an, insanlar içerisinde Allah’ın rızasını öne alıp menfaatlerini geriye itenlerin sayısı son derece azalır.  İşte imtihan orada verilir. Yoksa imtihan bilgi imtihanı değil. Bilgi imtihanı olsa hocalar kazanır, vatandaş kaybeder. İmtihan böyle olduğu için kaybedenler içerisinde herhalde oran olarak hocaların oranına yetişecek pek olmaz gibi geliyor bana. Bunu samimi olarak söylüyorum, biraz sonra okuyacağımız ayetlerden göreceksiniz.

(3/ Ali İmran 16)

“Ellezîne yegûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fağfirlenâ zunûbenâ ve gınâ azâben nâr”

“Bunlar şöyle diyen insanlardır”

” Rabbimiz” Yani bu cenneti hak edecek olan insanlar

 “Rabbimiz, inandık, bizim suçlarımızı ört”

“ve gınâ azâben nâr”

“bizi o ateşin azabından koru”

(3/ Ali İmran 17)

 “Essâbirîne ves sâdigîne vel gânitîn”

 “Bunlar sabreden insanlardır”

Zaten insanı günaha sürükleyen şey esas sabırsızlığıdır. Biraz sabırlı olsan, biraz dirensen Cenab-ı Hakk mutlaka bir açıklık, bir kurtuluş imkanı verecektir.  

“Essâbirîne”

“Bunlar sabreden”

 “ves sâdigîne”

 “dürüst olan insanlardır.”

Yani içi dışına uygun. Şimdi günah işleyen insanların tamamı yaptığı yanlışın farkındadır. Onun için bunlar dürüst insanların yanında pek olmak istemezler. Kendileri gibi arkadaşlar ararlar. Doğruları söyleyen insanlar, hakka çağıran insanlar bunların pek hoşuna gitmez.

“Essâbirîne ves sâdigîn”

 “Bunlar sabreden ve sadık olan insanlardır, içleri dışları birdir”

 “vel gânitîn”

 “ve itaatkardırlar ama içten gelen bir şekilde”

Cenab-ı Hakk ne diyorsa o olsun diye menfaatlerini, beklentilerini, her şeylerini Allah rızasına feda edecek durumda olan insanlardır.

vel munfigîn”

 “ve mallarından harcayabilen kimselerdir”

Çünkü harcayarak dünyayı ahirete tercih etmediğini göstermen gerekir.

vel mustağfirîne bil eshâr”

 “Seher vakitlerinde kalkıp Allah’tan bağışlanma dileyen kimselerdir”

Seher vaktini biliyorsunuz, bizim takvimlerimizde ilk defa ayrıca vakit olarak ilan ediliyor. Tan yerinin ağarmasından önceki aydınlığın olduğu vakittir. Yani seher vaktinde tabiat uyanmaya başlar, vücut uyanmaya başlar, eğer kendinizi kalkmaya alıştırmışsanız vücudunuzda ısı değişikliği meydana gelmeye başlar. O, güneş ışınlarının dünyamıza geldiği ilk vakittir. Yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş ışınlar iner, büyük bir kubbe meydana getirir, bu seher vaktidir. Ne zamanki ufukta enine ufuğu kesen kızıl bir ışık meydana gelirse o zaman sabah namazı vakti girmiş olur. Yani seher vakti karanlıkla aydınlığın karışık olduğu vakittir. Sahur yemeğini yeme vaktidir. İşte o zaman kalkar tevbe istiğfar ederler. Henüz  gündüz olmadığı için o saatte teheccüd namazı da kılınır.

(3/ Ali İmran 18)

  “Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve”

“Allah şahit, kendisinden başka ilah yoktur”

“vel melâiketu”

 “Buna melekler de şahittirler”

 “ve ulul ılmi gâimem bil gıst”

 “her şeyin hakkını vermeye çalışan, o konuda dik duruşla olan bilginler de buna şahittirler”

Yani ister tabiat bilgini olsun, ister din bilgini olsun hiç fark etmez. Yani Allah’ın yarattığı ayetleri ya da indirdiği ayetleri okuyanların tamamı, Allah’tan başka ilah olmadığı konusunda eğer dik duruşlu olur doğruyu söyler, dürüst olurlarsa şahitlik ederler.

lâ ilâhe illâ hu”

“Ondan başka ilah yoktur”

 “el azîz”

 “güçlüdür”

 “el hakîm”

 “Doğru karar verendir”

(3/ Ali İmran 19)

 “İnneddîne ındallâhil islâm”   

 “Din Allah katında, bu İslam dinidir”

 Allah katında din İslamdır. Yani Allah’a teslim olma dinidir. Bu son derece önemlidir. Yani insanların çoğusu, hatta tamamı kendisini Cenab-ı Hakk’a inanmış kabul eder. Fakat Allah’a teslim olmaya sıra gelince bakarsınız ki orada insanlar dökülmeye başlamışlardır.

Şimdi Hicr suresinin ilk ayetleri olacak. ..Kaçıncı sayfa? 261. Sayfa. Bende 263. Burada Allah-u Teala şöyle diyor.  15. Sure bu, ilk ayetler.

(15/ Hicr 1)

 “Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbi ve gur’ânin mubîn”

“Bu kitabın ayetleridir ve açıklayan Kur’an’ın ayetleridir”  

“Rubemâ yeveddullezîne keferû”

“O kafirler”

Yani Allah’ın ayetini görmezlikten gelenler. Yani siz Allah’ın ayetini okursunuz- biraz sonra ayrıntısı gelecek- Allah’ın ayetini okursunuz, ama şu var der, ama bu var der, onu bir şeyle örtmeye çalışır. Onu duymak istemez. İşte onlar zaman zaman şunu çok isterler.

lev kânû muslimîn”

“keşke Müslim olsalar, teslim olabilseler, keşke ben de bunun gibi yapsam der”

Bak “lev kanu müminin” değil, çünkü kendisinin inandığını düşünüyor. Şimdi bizde biliyorsunuz, imanın şartları nelerdir? Dendiği zaman ne söylenir? İşte, Allah’a inanmak… Adam diyor ki, ben inanıyorum. Meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, elçilerine inanmak ve ahiret gününe inanmak. Tamam ben bunların hepsine inanıyorum diyor. Fakat işin esası Allah’a teslim olabilmektir.

Şimdi o açıdan bakarsanız İblis’te bunların tamamına inanan bir varlıktır. Mesela. Allah-u Teala’ya inancında herhangi bir problem yoktur. Hatta, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Ondan sonra meleklerle zaten bir arada olan bir varlık, onu inkar etmesi söz konusu değil. Allah’ın kitaplarına sıra gelince henüz indirilmiş bir kitap yok o sırada, ama Allah-u Teala’nın Levh-i Mahfuz’daki olan bilgilerden hareketle birtakım şeyler yapıyor, onlara da inanıyor. Nasıl yapıyor? İşte şöyle olursa, böyle olacak diye oradan biliyor. Mesela oradan ahirette yeniden dirilmenin olduğunu biliyor, ya Rabbi bunlar yeniden dirilene kadar bana süre tanı diyor. Yani ahirete de inanıyor. Henüz bir nebi de gönderilmiş değil. Şimdi bu açıdan bakarsanız İblis de kendisini mümin kabul eder. Onun için iki tane ayette inni ehafullah der, ben Allah’tan korkarım der. Yani bu, lafa sıra geldiği zaman herkes kendini mümin sayar. Peki İblis’in problemi ne? İblis’in problemi teslim olamamaktır. Yani Allah-u Teala, “Adem’e secde edin dediği zaman,  ya ben kim, o kim? Demeye başladı. Halbuki, madem Allah dedi, yaparım. İşte “Allah katında din İslamdır” sözünün anlamı bu. Yani Allah ne diyorsa o, diyebiliyorsanız Müslimsiniz. Kendi menfaatlerinizi Allah’ın emirleri karşısında ikinci sıraya koyabiliyorsanız o zaman siz İslam dininin mensubusunuz. Ama! Diyorsanız, Peki yani şunu ne yapacağız? Diyorsanız…

Geçenlerde bir televizyondaydık. Televizyondaki programdan sonra bir hoca televizyonun sahibini aradı. Diyor ki, peki bu Abdulaziz Hocanın anlattıklarına bakarsak biz kitaplarımızı atmamız lazım. O da diyor ki, atın. Eğer Allah’ın kitabına aykırıysa atın. E ama! Falan filan, başlıyor şimdi savunmaya.

Şimdi; doğrular yani Allah’ın emirlerini öğrendikten sonra teslim olabiliyor musun? Allah ne demişse odur diyebiliyorsan sen Müslimsin. İşte problem teslim olmaktadır, inanmak kolay. Sizin en inançsız kabul ettiğiniz kişi de Allah’ın varlığına ve birliğine inanır. Zaten siz imanı böyle tarif ettiğiniz için, herkes kendini mümin kabul ediyor. Halbuki bir teslimiyet olarak, Cenab-ı Hakk’ın anlattığı gibi…. Allah katında din İslam….İslam sadece bir isim oluyor, içi boş. Halbuki teslim olman gerekiyor, var mı teslimiyetin? İşte Allah katında din odur. Bakın İblis’te İslama girememiştir. Teslim olamamıştır. Ama Adem As teslim olmuştur. Yani hata etmiş Allah-u Teala niye yaptın? Dediğinde “ya Rabbi ben yanlış yaptım” demiştir. Teslim olabilmektir esas olan. İşte Adem As’dan beri son nebiye kadar ve kıyamete kadar da Allah katında din İslam’dır. Yani Allah ne diyorsa o diyebiliyorsan, sen o dinin mensubusun. Ama… falan diyorsan hiç kusura bakma. O dini çok çok iyi bilebilirsin, İblis gayet iyi bilen bir varlıktı. Bilmek bir şey ifade etmiyor.

Peki Allah katında din İslam. Bakıyorsunuz ki insanlar tamam, Allah ne demişse odur, ben günahkarım, yaptığım yanlış diyor. Güzel. Şimdi bakalım ki imtihan sırasında ne oluyor? Şimdi hatırlayın İblis de Cenab-ı Hakk’a teslimiyet gösterenlerden, Allah-u Teala,

“yeryüzünde halifesi olan bir varlık yaratacağım”

dediği zaman, meleklerle birlikte tabi itiraz edenlerden birisi de o, ama ondan sonra ne diyor? Bakara 30. Ayette. Diyor ki şimdi,

(2/ Bakara 30)

“ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nugaddisu lek”

“Yani sen yaptığın her şeyi düzgün, doğru yaptığın için biz sana boyun eğeriz, biz senin her şeyi tertemiz yaptığını da kabul ediyoruz” diyor.

Yani itiraz ediyoruz ama sen de doğrusunu yaparsın, güzelini yaparsın, onun için biz sana boyun eğeriz diyor. Sonra Allah-u Teala Adem As’a,

“eşyanın isimlerini say” dedikten sonra,

 “hadi siz de sayın” deyince ne diyor? İblis de onların içerisinde.

(2/ Bakara 32)

“subhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ”

“ya Rabbi sana biz boyun eğeriz, bizim bilgimiz olmaz ki, senin öğrettiğinden başka bir şey bilemeyiz” diyorlar.

“inneke entel alîmul hakîm” diyen…

Ama ne zamanki “Adem’e secde et” dendi, menfaatiyle çatıştı, o zaman etmedi. Dolayısıyla işte insanların Müslümanlığı orada ortaya çıkar, menfaatinize çatıştığı zaman ortaya çıkar. Birtakım beklentileriniz olur, mevki beklersiniz, makam beklersiniz, kadro beklersiniz, ne bileyim şunu, bunu beklersiniz. Ondan sonra… Bir yatırım yapacaksınızdır, Allah-u Teala faizi haram kılıyor, “ne yapayım, yapmam lazım, sonra tövbe ederim” diyerek alırsın faizli krediyi, işte orada kaybedersin. Yani teslimiyet esastır.

(3/ Ali İmran 19)

“Ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum”

“kendilerine kitap verilenler ne zaman ihtilafa düştü”

 Şimdi Müslümanlar kendilerine kitap verilenlerden mi? Şimdi bu ayetleri okurken biz genellikle topu taca atar, Yahudi ve Hıristiyanları şey yaparız. Tamam, elbette ki onları da işin içerisine almak zorundayız ama, biz de bu işin içerisindeyiz.

Kendilerine kitap verilenler, kendilerine o açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düştüler”

 Şimdi mesela bir Türkiye’yi düşünün. Ben şimdi kendi hayatımı bir gözden geçirdim bu ayetleri okuyunca. Bir zamanlar… kalktık, biz Hanefi mezhebindeniz. E bazıları da Şafii.

Bir gün bir adam gelmişti İstanbul Müftülüğüne, adam diyor ki, ya hocam, bir delikanlıya kızımızı verdik, temiz, ahlaklı, iyi bir aile çocuğu, abdestinde, namazında, çok hoşumuza gitti. Bir de öğrendik ki, Şafiiymiş. Ana bir tarafta, ben bir tarafta ağlıyoruz şimdi. Kıza da bir şey diyemiyoruz. Perişan olduk. E kız oğlanı seviyor, oğlan kızı seviyor. Bak sanki bir kafire vermiş gibi değil mi?

Bir gün Fatih camisinde Pazar vaazı yapmıştım, çıkıyorum. Bir adam geldi son derece sinirli.

-Hocam az daha camide elimden bir kaza çıkacaktı dedi.

-Hayırdır inşallah, ne oldu?

-Adam resmen namazla dalga geçiyor dedi.

-Ne yaptı?

-Eğiliyor ellerini kaldırıyor, kalkıyor ellerini kaldırıyor.

-Hani şimdi rükuya varırken de şey yapıyorlar, kalkarken de. Şafiiler yapıyor ya.

-Ya dedim o Şafii mezhebinde sünnettir.

-Haa öyle mi? Falan dedi.

Şimdi, yani bir zamanlar sadece bizim mezhep. Daha sonra şu tartışılmaya başladı. Telfik caiz midir? Yani ben abdest alıyorum, Şafii mezhebinde kan abdesti bozmuyor, e bir elim kanadı, tamam Şafiiye uydum deyip namaz kılsam olur mu? Hayır asla olmaz!  Niye? Abdest alırken Hanefi’ye göre almıştın. Şimdi bazıları bu defa, ya olur, molur demeye başlandı. Çok ciddi tartışmalar oldu Türkiye’de. E ne güzel, kadına elini dokundun Hanefiye göre, efendim kan geldi Şafiiye göre. Oh. Bir zamanlar bunlar tartışıldı ciddi ciddi. Halbuki ayeti kerimeye ve ilgili hadislere baktığınız zaman, ne kadına eli sürmek abdesti bozar, ne kan abdesti bozar, ikisi de bozmaz.

Neyse şimdi, bu defa, tamam mezhepler arasında iki mezhebi bıraktık, dört mezhep, derken başka mezhepler, hadi bu telfik denen şeyler, caizdir, değildir, derken birazcık durulma oldu. Artık cevaz vermeye başlandı. İstanbul Müftülüğünde fetva verirken muhatabımızın problemini çözebilmek için bütün mezhepleri araştırmaya başladık falan. Sonra baktık ki gene olmuyor, bir vesileyle Kur’an’ı Kerim’e yöneldik. Şimdi Kur’an’ı Kerim’e yönelince tam bu ayetteki durum ortaya çıkmaya başladı.

ve mahtelefellezîne ûtul kitâb”

“kendilerine kitap verilenler ihtilafa düşmediler”

“illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum”

“kendilerine o bilgi geldikten sonra”

Şimdi artık ayetler okunmaya, fıkhın konuları ile ilgili deliller, kitap sünnet bütünlüğü ile meseleler ortaya çıkmaya başlayınca artık o eski, mezhep, telfik, melfik hepsi unutuldu, bütün geçmişe dört elle sarılmaya başlandı. O ben müslümanım diyenler, Kur’an’ı Kerim’e karşı ciddi manada bir tavır almaya başladılar. Şu anda onu yaşıyoruz öyle değil mi? Bana ayet okuma! diyor adam. Hatta birisi bana geldi. Hoca. Sen Kur’an’a ve sünnete uyuyorsun! Dedi böyle. Ya neye uyacaktım? Dedim. Bununla suçluyor beni. Peki niye böyle?

“bağyem beynehum”

“aralarındaki yok benim dediğim olacak, senin dediğim olacak”

Peki tamam bunlar doğru ama, niye bunu hep siz söylüyorsunuz? Bir de biz söyleyelim. Söyleyin kardeşim, ne manisi var yani. Yani bunları biz bizim sözümüz olarak söylüyorsak haklısınız, ama Allah’ın ayeti olarak ortaya konuyorsa ne yapacağız? Şimdi 8. Surenin ilk ayetlerini bir açalım lütfen. Bende 178, sizde 176’dır. Bak şurada 2. Ayeti okuyalım.

(8/  Enfal 2)

İnnemel mué’minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet gulûbuhum”

“müminler sadece şu kimselerdir, Allah’ın adı zikredildiği zaman içleri ürperir”

 Gerçekten öyle mi? Adam Allah’ı bırakıyor Abdulkadir Geylani’ye sığınıyor. Allah’ı bırakıyor diyor ki işte… yani Allah’ın rasulünü Allah’ın yerine koyuyor. Ve gelenekte şu vardır. Kur’an’la sünnet çatışırsa neyi tercih edeceğiz? Ya böyle bir soru olur mu? Kur’an’la sünnet çatışır mı? Kur’an’a rağmen Rasulullah’ın bir şey yaptığını söylemek ona en büyük iftira olmaz mı?

Mezhep tabi…. Mezhep görüşü çatışırsa kesin Kur’an’ı Kerim’i bırakırlar, o kesin. Mezhebin görüşüyle çatışıyorsa o zaman zaten Kur’an’ı sünneti düşünen hiç kimse yoktur.  Bizim mezhebimiz böyle.

Bir keresinde bir hocayla aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Kendisi Şafii mezhebine mensup bir hoca. Ben bu kıyasın, fıkıhtaki şekliyle kıyasın bir delil olamayacağını bu toplantıda söylemiştim. Ki Fatih Hoca da o konuda doktora yaptı, hakikaten… Verecekleri bir tek örnek de yok yani. Fıkıhtaki anlamıyla kıyasın delil olması imkansız. Neyse bir hoca beni öbür hocaya şikayet etti. Ben de o hocaya dedim ki, hocam, tamam ben kıyası asla kabul etmiyorum da, bu mezhepler keşke kıyasa uysaydı, hiç olmazsa gene iyi kötü bir şeye dayanmak zorunda kalırlardı. Çünkü kıyasa uyanlar işte şu ayete, şu hadise dayanıyoruz diyorlar. Ben ona bile razıyım dedim yani. Bak kıyasın delil olmadığını, olamayacağını kesinlikle söylüyorum ama, bu mezhepler onu bile yapmamışlar.

Mesela dedim, hocam Şafii mezhebinde bir kimsenin elbisesi üzerinde az bir necaset ya da vücudunda az bir necaset olsa, elbisesinde az bir necaset olsa, çok küçük bir şey, başka da bir elbisesi olmasa, ne yapar? Dedim. Dedi ki çıplak namaz kılar. Peki dedim daha sonra? Daha sonra da namazını iade eder, dedi. Peki hocam bunun Kur’an’ı Kerim’den delili var mı? Dedim. Vardır muhakkak dedi. Vardır muhakkak olmaz, sen bu konunun uzmanısın, var mı, yok mu? Söyle bana. Var dedi, işte şeyde Müddessir suresinde Cenab-ı Hakk

(74/ Müddessir 4)

Ve siyâbeke fetahhir” demiştir.

“Elbiseni tertemiz et”

Dedim hocam sizin ulema demez mi ki, namaz miraçta farz kılınmıştır. Müddessir suresi de ilk inen surelerdendir. Kaldı ki burada hiç namazdan bahis yok, kalk, uyar…

(74/ Müddessir 2- 4)

Gum feenzir. Ve rabbeke fekebbir.  Ve siyâbeke fetahhir.” Var.  Yani

“halkın karşısına çıkacaksın tertemiz bir elbiseyle çık” diye

Cenab-ı Hakk söylüyor orada. E vardır, dedi. Hocam dedim, bakın ben size bu görüşün yanlış olduğunu Şafii mezhebiyle ispatlayayım mı? Dedim. Şafiiden bir delil getireceğim, Şafii kendi içinde bu konuda nasıl çelişiyor göreceksin dedim. Söyle dedi. Dedim şimdi Şafiiler olarak siz demez misiniz? Bir insan büyük abdest yaptığı zaman  üç taşla temizlenir. Evet bu üç taş afedersiniz o pislik yerini temizlemez ama, Rasulullah’dan böyle rivayet var onun için kabul ediyoruz. E peki madem temizlemiyor, siz o büyük abdesti de necis sayıyorsunuz, -tamam, ona da bir şey demiyorum- ama bakın bedeninde herhangi bir pislik olursa namazı olmaz diyorsunuz, burada da olur diyorsunuz, nasıl oluyor? Bak o hiçbir şeye dayanmıyor, bu da bir hadise dayanıyor. Peki dedim bu adam oturduğu zaman ya da elbisesini giydiği zaman bu pislik elbisesine bulaşmayacak mı? Benim işim var kardeşim dedi, çekti gitti.  Şimdi mezhepten kesinlikle taviz verilmiyor, mezhep dediğiniz zaman dinin önünde bugün. Şimdi bak ne diyor Allah-u Teala,

(8/  Enfal 2)

“izâ zukirallâhu vecilet gulûbuhum”

“Allah böyle diyor dediğiniz zaman adamın içinin titremesi lazım.” Allah Allah diyecek.

“ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhû zâdethum îmâna”

“Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar”

Bugün ben dindarım diyen beş vakit namaz kılan insanların büyük çoğunluğuna ayeti okuduğun zaman ayet karşısında imanları artıyor mu? Yoksa nefretleri mi artıyor? Söyleyin bakalım. Hangisi artıyor?

“Ve alâ rabbihim yetevekkelûn”

“Ve Rablerine dayanırlar, güvenirler”

Yani çok enteresan, yani cevap verirken şunun bunun sözüyle cevap veriyorlar. Peki Allah’ın ayetiyle cevap verin.  Hani kader tartışmaları sırasında, e işte, Allah zamandan münezzehtir, Allah için geçmiş gelecek yoktur diye hala iddia eder dururlar, çünkü söyleyecek lafları yok, ancak böyle bir yalanla kendilerini savunmaları mümkün. Böyle bir iftirayla daha doğrusu. Buna evet, iftira diyorum ve inanarak, ısrarla söylüyorum, bu bir iftiradır. Çünkü Cenab-ı Hakk kendisini zamanla ifade ediyor. Diyorlar ki zaman ayrı bir varlıktır. Nerede yazıyor? Ben zamanı yarattım diye bir kelime var mı? Zaman geçmiş ve gelecek arasındaki eylemler arasındaki bir sıralamayı ifade etmek için bizim kullandığınız bir kavramdır.

Şimdi bir hoca geldi vakfımızda üç saate yakın konuşma yaptı. Hangi ayeti okuduysak cevap yok. En sonunda dedim, ya hocam nedir bu? Bu dedi anlaşılmaz akılla. E ayete aykırı, akılla  da anlaşılmaz ve sen dinin en önemli bir inancı için bunu delil getiriyorsun. Yani inanç olarak uydurulmuş bir şey için delil getiriyorsun. Bu ne biçim bir şey?  Evet. Şimdi… Bak ne diyor Allah-u Teala

(3/ Ali İmran 19)

Kendilerine kitap verilenler, o bilgi geldikten sonra ihtilafa düştüler.”

Yani bakın, mezhepler ortaya çıktı ihtilaf olmadı, ufak tefek tartışmalar oldu. Efendim bizim mezhep sizin mezhebi döver. E dövsün önemli değil. Öbürü de diyor benim mezhep senin mezhebi döver. Mezheplerin arasında telfik olur mu, olmaz mı? Orada da ufak tefek tartışmalar oldu ama bölünmeler olmadı. Ne zamanki Allah’ın ayetlerine insanlar çağırılmaya başlandı, o zaman bölünmeler oldu. Halbuki bu insanlara lafla söylersen şunu hepsi de söyler. Kur’an varsa başüstüne. E tamam buyur. Sünnet de baş üstüne. Tamam buyur. Lafla olmuyor bu iş, işte teslimiyet. Lafla değil teslimiyetle olur bu.  Evet. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala, biliyor musunuz?

(3/ Ali İmran 19)

“ve men yekfur biâyâtillâhi”

“Kim Allah’ın ayetleri karşısında kafirlik ederse”

Ne demek? Kafir neydi? Örten. Yani Allah’ın ayetlerini bir şeyle örtmeye çalışıyor. Birisinin sözüyle, birisinin şusuyla, busuyla örtmeye çalışıyor. Yani

“kim Allah’ın ayetlerini görmezlikten gelirse.”

 “feinnallâhe serîul hısâb”

“Şurası gerçektir Allah hesabı çok çabuk görür” Çok çabuk görür.

İşte siz de görüyorsunuz nasıl çaresiz hale düştüklerini. Cenab-ı Hakk hesabı çok çabuk görür. Kendilerine sorsanız onlara talebe olamayacak kişinin karşısında nasıl aciz hale geldiklerini. Sen bana talebe bile olamazsın diyecekleri kişilerin yanında. Kardeşim sen Kur’an okumasını biliyor musun? Bilmiyorum. Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. Tamam hocam ben onların hiçbirisini bilmiyorum, ama şu ayeti biliyorum, buna ne diyeceğiz? Dediğin zaman, onu anlamak için şu kadar ilim lazım, falan…. Peki onu nereden çıkarıyorsun? Allah-u Teala  bunu anlaşılmasın diye mi gönderdi? Ben anlamayacaksam nasıl sorumlu olurum?

(3/ Ali İmran 20)

“Fein hâccûk”

“Sana karşı delil getirirlerse” Ki getiriyorlar. Ne dememiz lazımmış?

“fegul eslemtu vechiye lillâh”

 “Ben kendimi Cenab-ı Hakk’a teslim oldum” İşte İslamiyet bu.

“teslim ettim, ben her şeyimle Cenab-ı Hakk’a teslim olmuşumdur, yüzümü ona çevirdim”

“vemenittebeani”

“benimle beraber olanlar da öyle” Allah’a teslim olmuşlardır.

“ve gul lillezîne ûtul kitâbe vel ummiyyîn”

“Sen kendilerine kitap verilmiş olan insanlara ve ümmilere şunu söyle”

Yani bir grup var ki, kitabı biliyor. Ayetleri okuyorsunuz, bu ayet değildir demiyor. Yanlış anlam veriyorsun da demiyor. Yani hani şu kelimeye yanlış mana vermişsin de demiyor.

Ramazandaki imsâk olaylarını biliyorsunuz. Bir hoca diyor ki, tamam senin söylediklerinin hepsi… talebelerime diyorum bu hocanın söylediklerine pek kulak asmayın ama, imsâk da haklı olabilir. Yani orada olabilir. Niye olabilir diyorsunuz? Dedim. Allah-u Teala ayeti kerimesinde demiyor mu? Estauzubillah

(2 /Bakara 187)

ve kulû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecr,

“O fecir tarafından yani kızıl ışığın enine yayıldığı taraftan siyah iplik beyaz iplikten kesin olarak  ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin” diyor.

Ben şimdi yemeği, sahrada mı, dışarıda mı yapacağım? Evimde yiyeceğim, evimin penceresinden de bakacağım. Bunun başka yolu var mı? O sana göre, dedi. Nasıl bana göre? Dedim. Bu ayeti kerimeye mana verirken, bak sen Arapça’yı çok iyi bilen birisisin, bir hata ettim mi? Burada bir yanlışlık var mı onu söyle. O sana göre dedi tekrar. Peki dedim, sen hayatında bir kere olsun çıkıp da imsâkle ilgili gözlem yaptın mı? Hayır dedi. Yetmişe yaklaşmış yaşı. Bak dedim, hem hatamı söylemiyorsun, şu ayete şurada yanlış mana verdin diyorsun, hem de dedim bir kere çıkıp bakmamışsın. O zaman bundan sonra sen benimle beraber olma. Olur, tabi, önemli değil. Ne demek bundan sonra beraber olma? Ne demek? Senin yolun başka, benim yolum başka. Peki bu şahısa sorarsanız ömrünü dine hizmete ayırmış. Ne oluyor peki? Hep ehli kitaba şey yapıyoruz. Ya kardeşim olay bu. Teslim olabiliyor musun? Mesele o. Allah ne demişse odur diyebiliyor musun? Ne diyor Allah-u Teala?

Ha bir de ümmiler diyor bak, kendilerine kitap verilenler ve ümmiler. Ümmi ne demek? Ümmi demek, şimdi bir kitap okuyor, ona  bir dini kitap veriyorsunuz, okuyor, ya da bir fıkıh kitabı, neyse artık kelam kitabı… şimdi onu okurken diyor ki, muhakkak bu kitabı yazan Kur’an’a ve sünnete uygun yazmıştır. Öyle inanarak okuyor. Siz öyle inanarak okumuyor muydunuz daha önce? Şimdi gerçekten öyle mi değil mi? Onu bilmiyor. Ama öyle düşünüyor.  Şimdi burada mesela Bakara 78. Ayeti açarsanız orada Cenab-ı Hakk onu daha net bir  şekilde söylüyor. Diyor ki,

(2 /Bakara 78)

Ve minhum ummiyyûn”

 “onlar içerisinde kendilerine kitap verilenlerden ümmiler vardır”

Yani konuyu bilmeyen, delillerini bilmeyen kimseler vardır. Bunlar kim?

“lâ yağlemûnel kitâb”

“Kitabı bilmezler”

Yani okuduğu kitabın Allah’ın kitabına uygun olup olmadığını bilmez.

“illâ emâniyye”

 “Sadece bir kurgular”

Der ki, ya muhakkak böyle düşünmüşlerdir. Yani mümkün değil yani, Allah’a iftira ederek kitap yazacak değiller ya der.

“ve in hum illâ yezunnûn”

 “Bunlar sadece zannederler”

Dolayısıyla bunların kurtulma ihtimali çok çok yüksektir. Bilmiyor, Allah’ın emrine uygundur diye okuyor. Ama ne diyor?

(2 /Bakara 79)

Feveylun lillezîne yektubûnel kitâbe bieydîhim”

 “O kitabı elleriyle yazanlar var”

Bunlara dini kitaptır diye verenler var. Yazmış ve vermiş. Müellifleri. Bunlar kitabı okuyor, bir de müellifleri var. Kitabı yazmış. Ondan sonra,

“summe yegûlûne hâzâ min ındillâh”

“Bu Allah katındandır diyor”

 Ne diyor? Burada dinimizin bütün hükümleri müdellel, müdakkak, çok güzel bir şekilde yazılmıştır. Onun doğruluğunda şüphe edemezsin, son derece doğru bir kitaptır. Peki. “Yazıklar olsun onlara” diyor. Şimdi burada elleriyle Tevrat’ı, İncil’i ya da Kur’an’ı yazacak değiller. Onlara kimse bir şey dokunduramaz. Binlerce kişinin ezberinde olan kitaba kimse dokunamaz ama kitap yazar, bu Allah’ın emirlerine uygundur der.

Yazıklar olsun onlara”

 “liyeşterû bihî semenen galîlâ”

 “bununla az bir bedel satın almak isterler”

Yani yazmışlar bir itibar olacak, yazmışlar para kazanacaklar, benim falanca kitabımı alın… Para kazanacaklar.

“feveylun lehum mimmâ ketebet eydîhim”

“elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara”

“ve veylun lehum mimmâ yeksibûn”

“ondan elde ettikleri kazançtan dolayı yazıklar olsun onlara”

Bile bile yanlış yapıp yalan söyleyen, ki maalesef, bize Allah’ın dinini anlatan kitaplar diye anlatılanların çok büyük bir bölümü böyle maalesef. Beni esas şaşırtan da, tefsirlerin böyle olmasıdır. Akaid kitaplarının böyle olmasıdır.  Şimdi burada Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki,

(3/ Ali İmran 20)

ve gul lillezîne ûtul kitâb”

“kendilerine kitap verilmiş olan o insanlara sor, yani kitaptaki”  Yani Kur’an’ı biliyor adam.

“vel ummiyyîne”

 “ümmilere de sor”

 O da bilmiyor. Falancanın kitabını okumuş, doğru söylemiştir diyor. Ama ayeti gösteriyorsun o zaman bilmeye başlıyor.

“ona sor”

 “eeslemtum”

 “Teslim oldunuz mu?” Yani İslam oldu ne demek? Allah ne diyorsa o, değil mi?

fein eslemû fegadihtedav”

“Tamam Allah ne diyorsa o derlerse, yola gelmiş olurlar”

Ama işte şu kadar kitabı ne yapacağız? Şimdiye kadar herkes yanlıştı da sen mi doğrusun? Hani ayet ne dedi? Kıskançlıklarından dolayı böyle yapıyorlar.

Size daha önce anlatmıştım, bir arkadaşım odaya geldi, bundan birkaç sene evvel. Üstad hazmedemiyorum, dedi. Hayırdır neyi hazmedemiyorsun? Herkes yanlış da sen mi doğrusun? Dedi. Dedim ki, bak bu dünyada senden daha güçlü, benden daha zayıf insan olmaz. Bak şu odada dolu kitapları gösterdim, bu kitapların hepsi beni yanlışlıyor. Ne kadar İslam Üniversitesi varsa onların hepsi benim söylediğimin tersini söylüyor. Ne kadar medrese varsa, ne kadar ulema varsa hepsi tersini söylüyor. Dünyanın en güçlü adamı sen, en zayıf adamı da benim dedim. Öyle değil mi? Evet öyle dedi. Peki dedim, o zaman nerede yanlış yaptığımı onu bir gösterin bana dedim. Hatamı gösterin ben de düzelteyim. Haklısın dedi, kalktı. Yo, öyle şey yok. Ya hatamı gösterirsin, ya da sesini kesersin dedim. Ama hala aynı yolda yürüyorlar.  Onun için

fein eslemû fegadihtedav” 

“Teslim olurlarsa”

Neye? Bana mı? Hayır Allah’ın ayetine. Biz kendimize çağırmıyoruz ki kimseyi. Allah burada böyle diyor, gelin hadi bakalım. Şimdi bu Kur’an’ı Kerim’e vurduğumuz zaman ulemanın çoğusu ümmi çıkar. Az önceki ayeti kerime. Ama şimdi sizler gidiyorsunuz bu ayetleri okuyorsunuz, okuduğunuz ayetler karşısında artık ümmilikleri bitiyor. Bu defa karar vermek zorunda kalıyorlar. Ya teslim olacaklar ya da yoldan çıkacaklar. Ya kafir olacaklar. Ya teslim olacak, ya kafir olacak. Üçüncüsü yok, ortası yok. Yani ya ayeti görmezlikten gelecek ya da ayete teslim olacak.

fein eslemû fegadihtedav”

” Teslim olurlarsa yola gelmişlerdir”

“ve in tevellev”

“Yüz çevirirlerse, duymak istemezlerse, seninle konuşulmaz derlerse, bir daha seninle görüşmeyelim  derlerse”

Bak tevellev de ne kadar uyuyor, yüz çeviriyor, bundan sonra görüşmeyelim diyen hocanın durumuna.

“feinnemâ aleykel belağ”

“Sana sadece tebliğ düşer, gerisini boşver” Ne yaparsa yapsın.

vallâhu basîrum bil ıbâd”

“Allah o kulları görüyor, bütün kullarını görüyor”

 Evet. Şimdi demek ki, ben inandım demek yetmiyor. Bütün insanlar, ne kadar insan varsa hepsi zaman zaman keşke Allah’ın dediği gibi ben de davranabilsem der. İşte Hicr suresinin 2. Ayetinde

(15/ Hicr 2)

 “Rubemâ yeveddullezîne keferû”

 “o kafirler zaman zaman şunu çok isterler, canı gönülden isterler”

“lev kânû muslimîn”

 “keşke teslim olabilseler, keşke yapabilsek” Ne manisi var, yap! Ne manisi var?

Yani bir gün ateist olarak tanınan, yani Türkiye’nin meşhur ateistlerinden bir tanesi ile konuşuyorum. Ta 1985 midir? 84 müdür? O zamanlar. Dedi ki,

-ya hoca düşünüyorum da eğer ahret varsa her şeyi bırakıp vakti ibadetle geçirmeye değer.

-Evet, dedim. Şurada nihayet elli-altmış senelik bir ömrümüz var, bilemedin yüz sene.

-Aman hoca bırak Allah’ını seversen, yüz milyon sene olsa ne yazar? Dedi.

-Bir gün ölmeyecek miyim? Bak dedi matematikte bir kural vardır, sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Bu öyle bir kumardır ki, dünyada bu kadar kazançlı olan bir kumar yoktur dedi.

Hadi oyna da göreyim dedim. Yanımdan çekti gitti. İşte bakın nasıl içinden çok istiyor keşke ben de bu işi yapsam diye, görüyor musunuz? Ve bu adam ateist olduğunu söyleyen ve Türkiye’nin en önde gelen ateistlerinden olan birisi. Öldü gitti. Şimdi, yani en uçta olan da en şey olan da çok ister. E tamam yap, ne manisi var? İşte bütün imtihan nedir? İmtihan bilgi imtihanı değil, imtihan menfaatlerinizi Allah’ın emirleri karşısında feda edebiliyor musunuz? Edemiyor musunuz? O imtihandır. Onun için burada her babayiğit bu imtihanı kazanamaz. Evet şimdi bir ara verelim.   

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007