Hac’da Şeytan Taşlama

29 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A. BAYINDIR: Biliyorsunuz bu seneki hac farizası sırasında meydana gelen izdihamdan çok sayıda hacı vefat etti. Onlar vefat edince tabi eskiden de zaman zaman gündeme geliyordu şimdi daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Acaba şeytan taşlama görevi var mı yok mu? Zaman zaman hac senenin her ayında yapılır iddiası ortaya atılıyor. Hatta bir ara vefat eden bir hoca her sene dünyanın bir yerinde yapılmalı diye bir iddia ortaya attı. Hikmet kaybolunca bu tür şeyler rahatlıkla söylenebiliyor. Çünkü okuduğunuz fıkıh kitaplarının hiç birisi tatminkar bilgi vermiyor. Hikmet kaybolduğu için fıkıh kitapları Resulullah’ın yapmış olduğu uygulamanın kurani temelini bulamıyor. Onu bulamayınca da mevcut bilgiler doğru da olsa insanları tatmin etmiyor. Bugün Allah nasib ederse bu şeytan taşlama konusunun kuranda olduğunu inşallah size göstereceğiz. Yani biliyorsunuz hikmet metoduyla. Bu konuya başlamışken hac konusunda genel bilgi verelim. Haccın ayları, haccın günleri, haccın günü, hacda yapılması gereken ibadetler. Bunlarla ilgili inşallah bugün zamanımızın elverdiği ölçüde bir şeyler anlatmaya çalışırız.

Ali İmran suresinin 96.ayetini açarsak orada şeyi görürüz.ALİ İMRAN, 96.. Ayet: İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın: insanlar için yapılmış ilk bina elbetteki Bekke’de olandır”. Bekke kelimesinin anlamı: izdiham, insanların birbirini itip kaktıkları yer anlamına geliyor. Yani kabeyi tavaf sırasında hele hac sırasında çok büyük bir kalabalık meydana gelir. Orada öyle olur ki tavaf ederken ezan okunur,insan olduğu yerde ancak namazını kılabilir. Yok efendim siz kadınsınız gidin arkada kılın mümkün değil yani. Bakarsınız ki iki tane kadının arasında namaz kılıyorsunuz. Arkanızda kadın, önünüzde kadın, yanınızda kadın namaz kılıyorsunuz. Hadi bakalım Hanefi mezhebinin söylediğine göre böyle bir adamın namazı zaten olmaz. Kadınlara olmaz da erkeklere. İlk defa kadınlar kayırılıyor! Önünüzde 3 tane kadın varsa ta son safa kadar 3 tane erkeğin namazı bozulur derler. Halbuki arkadaki erkeklerin hiç haberi yok. Ne biçim bir şey ise. Neyse onlara girmeyeceğim. Bu tür şeyler hep malesef oluyor. Sürekli kalabalığın olduğu yer kabenin olduğu bölge. Ondan dolayı oraya Bekke adı veriliyor. İlk yapılan bina tabi ki o Bekke’de yapılandır. AdemAs tarafından yapılmış olan İlk kamu binası. “Ve huden lil alemin: tüm alemler için de esas yön gösterici”. Çünkü biliyorsunuz Mekke’ye ümmül kura yani anakent, dünyanın ana kenti denir. Orada kabe esas kıbledir. Kıblenin beyti makdise doğru yönelmesi sadece geçici bir süre olmuştur DavudAs dönemimde. Sonra tekrar Mekke kıble olmuştur. Kabe kıble olmuştur. Yön belirleyici bir özelliği vardır. Diyor ki burada:ALİ İMRAN, 97.. Ayet: “Fıhi” o Bekke’de vardır. Müennes değil müzekker. Çünkü mubareken şeklinde sıfat veriliyor. Munareketen değil. O Bekke’de vardır, “ayatüm beyyinatüm: açıklayıcı işaretler vardır”, “mekamü ibrahım: İbrahim’in makamı vardır. İbrahim’in makamı yani kabenin bulunduğu yerde İbrahim’in makamı, İbrahim’in durup ibadet yaptığı yer demektir. Makam, durduğu yer anlamına gelir. Biraz sonra onunla ilgili ayrıntılı bilgiyi birlikte okuruz kurandan. Makam kelimesinin çoğulu yok. Yerine göre çoğul yerine göre tekil kullanılır. Burada “ayatun beyyinat” olduğu için açıklayıcı işaretler, bu çoğul olması gerekiyor. Kabenin çevresinde İbrahimAs tabaf etmiş, Safa ile Merve’de say etmiş. Dolayısıyla Safa ve Merve Hacer validemiz İsmailAs’ı şey yaptı da su arıyordu da bir o tepeye çıkyı bir bu tepeye çıktı şuraya baktı buraya baktı öyle ibadetler o şekilde ortaya konmaz. Onu da daha sonra kurandan göreceğiz. Şimdi burada diyor ki Allah; “ve men dehalehu kane amina: oraya kim girerse güven içerisinde olur”, “ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla: insanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır o beyti ziyaret etmek”. Peki herkes mi? menistetaa ileyhi sebıla: oraya yol bulabilenler”. O beyti haccetmek yani ziyaret etmek manasına geliyor. Burada zamanla ilgili bir şey yok. Senenin her günü olabilir. “ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın: kim bunu görmezlikten gelirse gelsin C.Hakkın kimseye ihtiyacı yok”. Burada ilk beyt ve orayı haccetmenin bütün insanlar üzerine görev olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. Nuh tufanında dünyanın ilk binası olan kabe kaybolmuş. Koybolan kabeyi İbrahimAs. eski temelleri üzerine yükseltmiş. Allah’ın tabi emri ile. Onu da biz Bakara suresinde buluyoruz. Diyor ki burada Allah; BAKARA, 127.. Ayet: Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyt”. “Yerfeu: yükseltiyor”. Mesela şunu siz temel düşünün. Şöyle taş taş üzerine koydukça yükseliyor. “iz yerfeu ibrahımül kavaıde: İbrahim o temelleri yükseltiyordu”. Temel atmıyor binaya. Binanın üst tarafı yıkılmış ama temeller duruyor. Temelleri yükseltiyordu. “Minel beyti: o beytin” temellerini yükseltiyordu. “ve ismaıyl: İsmail de” yani İsmail ile beraber temelleri yükseltiyordu. Orada şöyle dedi; “rabbena tekabbel minna: ya Rabbi bizden kabul et”, “inneke entes semıul alım: çünkü işiten sen bilen sensin”. Aslında burada 125.ayete dönüp oradan okumakta fayda var. Diyor ki Allah; BAKARA, 125.. Ayet: Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna: biz o beyti insanlar için bir sevap kazanma yeri” yada “dönüp dolaşıp geldikleri yer yaptık ve güvenli bir yer yaptık”. Çünkü herkes rahatlıkla girebiliyor. Mesela siz çekinmeden camiye girersiniz. Herkes girer. Ama başkasının binasına girmek için izin almak zorundasınız. Onun müsadesini istersiniz. “vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla” bu bize veriken bir emir. Allah o beyti bir ibadet yeri yapmış, sevap kazanma yeri yapmış. İbrahimAs da o beyti yükseltmii bize diyor ki; “İbrahim’in makamını musalla yapın”. Ne demek? Yani İbrahim’in durduğu yerlerde siz de ibadet için durun demiş oluyor. Musalla kelimesi namaz kılma yeri olarak da kullanılır. Dua yapma yeri olarak da kullanılır.“ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle: İbrahim ve İsmail’e şöyle bir görev yükledik”, “en tahhira veytiye: beytimi temizleyin ikiniz de”. Kimin için temiz tutacaksınız? “lit taifıne; tavaf edenler için”. Neyi tavaf edecekler? Kabeyi değil mi? “vel akifıne: itikafta bulunanlar için”, “ver rukkeıs sücud: ruku ve secde yapanlar için”. Buraya kadar şunu öğrendik: kabe ilk kamu binası. İnsanların ibadet yaptıkları ilk bina. C. Hakkın insanlar orada tavaf etsin, namaz kılsın, hac etsin diye belirlediği bir bina. Bunları gördük. İlk bina olduğu için AdemAs’dan beri var. Haccı Allah emrettiğine göre, Allah bütün toplumlara nebi göndermiş değil mi? Her tarafa nebi göndermiş. Bütün nebilere aynı kitabı vermiş. Değişen bir şey yok. O zaman bizim kitabımızda beyti haccetme emri olduğuna göre diğer nebilerin kitabında olması gerekmez mi? Hepsinin kitabında da olması lazım. Fakat Nuh ile İbrahim arasında kabe olmadığı için ve hac yapılan yerler de kaybolduğu için. Kabe olmayınca, kabe haccın esas direği. Kabe olmayınca kimsenin gidip hac yapması mümkün değil. O zaman Allah Hac suresinin 22.sure 27ayet orada görürüz. İbrahimAs o binayı yapınca diyor ki Allah İbrahimAs’a; HAC, 27.. Ayet: Ve ezzin fin nasi; insanlar arasında ilan et” diyor. Bina yapıldı. Süleymaniye camisi diyelim ki tamire alındı, namaz kılınmıyor. Kapalı. Bittikten sonra müezzine deniyor ki çık bi ezan oku. Ezan okuduğu zaman duyanlar ne diyecek? Cami ibadete açılmış, haydi namaza gidelim diyecekler. Ezzin de ezan aynı şey. Müezzin, ezzin işini yapan kişi demektir. “Fe ezzin nasi; insanlar arasında ezan oku” diye biliriz. Öyle tercüme edebiliriz burada. Yani ilan et. Zaten müezzin de neyi ilan ediyor? Vaktin geldiğini ilan ediyor. Caminin minaresinden ezan  okunuyorsa orada namaz kılınacağını da ilan etmiş oluyor aynı zamanda. Allah, İbrahim’e diyor ki; “fe ezzin bil hacci: insanlar içerisinde haccı ilan et” diyor.  “ye’tuke ricalev ve ala külli damiriy: sana yürüyerek gelir bu insanlar”. Mekke anakent. Ümmüş kur’a. Sana bu insanlar gelir. Ana kentte ilan ediyorsunuz. Merkezde ilan ediyorsunuz. “Ye’tuke: gelir”. Nasıl gelir bu insanlar? “ricalen: yürüyerek” gelirler. Nerden gelir yürüyerek gelenler? Yakından gelirler. Ondan sonra? “Ve ala kulli dâmir” hani içim dışıma çıktı deriz ya çok yoruldupumuz zaman. İçi dışına çıkmış olan şeylerin üzerinde yani çok yorulmuş binekler üzerinde gelirler.  ye’tıne min külli feccin amıyk”. Fec: vadiler. “Bütün derin vadilerden aşar gelirler”. Bütün derin vadiler dediğimiz zaman Mekke’nin hangi yönünden gelir bu insanlar? Her tarafından. 360 derecelik çevresinden. Mekke ana kent olduğuna göre 360 derecelik çevre dünyanın neresi olur? Her yeri olur. O zaman demek ki dünyanın her yerinde insanlar haccın yapılacağını biliyorlardı ama hac yapılacak yer henüz ortaya çıkarılmadığı için kaybolmuş, hacca gelmiyorlardı. Yani sen Süleymaniye camii ibadete açıldı diye ilan et, herkes gelir. Haccı tarif et falan demiyor. Dikkat ediyor musunuz? Gelirler diyor. Gelsinler de ne yapsınlar?HAC, 28.. Ayet: Li yeşhedu menafia lehüm: kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar”. Çünkü haccın yapılacağı aylar var. Haram aylarında yapılıyor hac. Haram ayları demek, insanların can güvenliğinin sağlandığı ay demektir. Tevbe suresi 36.ayette 4 ayın haram ay olduğu ifade ediliyor. Bütün bunlarda geleneğe vurgu yapıklır. Zilkade, Zilhicce,Muharrem. Bak ayların isimleri de Zilkade: gelip oturma ayı. Geleceksiniz orada oturacaksınız, bir şey yapmayacaksınız. Zilhicce: hac ayı. O ayda hac yapacaksınız. Muharrem de can güvenliğinim sağlandığı ay. Evinize sağ salim döneceksiniz. 3 ayın tam ortasına rastlıyor. Üç ayın tam ortasının az aşağısından başlıyorsunuz şeye, Zilhicce’nin 10.günü hacca başlıyorsunuz. Biraz sonra günü de kurandan ben size gösterceğim. Aylarını, günlerini hepsini göstereceğim. Zilhicce’nin 10.günü Arafat’a çıkıyorsunuz. 10.günü kurban kesme vazifenizi yapıyorsunuz. 14.güne kadar oradasınız. 14.gün bittikten sonra yola çıkarsınız. 14’e 14 daha katarsanız 28. Orada telaş melaş, ay zaten 29-30 çeker. 3 ayın tam ortasında görev bitmiş oluyor. Yani o 3 haram ayın. Dolayısıyla bulunduğunuz yere de ulaşmanız için can güvenliğinin sağlandığo aylar. Gelsinler de diyor menfaatlerini görsünler. Can güvenliği sağlandığı için dünyanın her yerinden mal getiriliyor, ticaret yapılıyor. Dünyanın en büyük fuarları orada kuruluyor. Bugün bakun Türkiye’de hala pazarları kuranlar araplardır. Dünyaya fuarcılık, pazarcılık o bölgeden yayılmıştır. Gelsin faydalarını görsünler. Faydalarını görsün ne demek? Mal getirsin satsın, mal alsın, ticaret yapsın önce. Peki geldi? Ondan sonra  “ve yezkürüsmellahi fı eyyamim ma’lumatin: malum günlerde de Allah’ın adını ansınlar”. “ala ma razekahüm mim behımetil en’am: Allah’ın onlara verdiği enam cinsi hayvanlar üzerine” ki bu Enam suresi 143-144 orada bunlar 8 hayvan olarak belirtiliyor. Koyun, keçi, sığır ve deve. 8 hayvan. Bunların üzerine ansınlar. 8 hayvan: bu 4 hayvanın erkeği-dişisi 8 ediyor. Koyunun erkeği dişisi 2. Keçinin erkeği dişisi 2, sığırın erkeği dişisi 2, devenin erkeği dişisi 2. Hepsini toplarsan 8 hayvan. “Semaniyeten ezvaç” diye geçiyor şeyde. Onlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. “fe külu minha: siz ondan yiyin”. Kesenler yesi. “ve at’ımül: yedirin”, “baise: yoksula”, “el fekıyr: fakir kimseye”. Baise yani hiç bir şeyi yok. Fakir: biraz bişeyleri var. Onlara da yedirin. Üçe bölmüş oluyorsunuz. Onlara yediriyorsunuz. Bu tamamen kurban bayramı kurbanıdır. Kurban bayramı günlerinde kesilen kurban. Yani “eyyamin malumat” diyor burada. Çünkü o günlerde kurban kesileceğini dünyanın her tarafındaki nebiler ümmetlerine anlatmış. Hemen surenin 32.ayetinde diyor ki Allah; HAC, 34.. Ayet: Ve li külli ümmetin cealna mensekel: her ümmet için bir kurban zamanı ve bir kurban belirledik”, “li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en’am” aynı ifade her iki ayette de. Allah’ın adını o enam cinsi hayvanlar üzerine(koyun, keçi, sığır, deve) ansınlar diye zaman da belli ibadet de belli tüm ümmetler için. Gelsin malum günlerde. Şu gün de demiyor. Çünkü hepsi bu günü biliyor zaten. İbrahimAs da biliyor, malum gün. Onu söylemeye lüzum yok. Biraz da geleneğe vurgu yapılıyor. Gelenek prensip olarak yanlış kabul edilmez. Geleneğin gözden geçirilmesi emredilir kuranda. Yani onu bir gözden geçirin. Mesela Bakara 170.ayeti okusana. Körü körüne kabul etmektir yasak. Gelenek reddedilecek olsa insanoğlunun hiç bir şeyi olmaz. İnsanoğlunun bütün bilgi birikimi gelenektendir yani ama yanlış olabilir. Allah’ın söylediği sadece odur. Bir gözden geçirin diyor yani. BAKARA, 170.. Ayet: Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü: bunlara dense ki Allah’ın dediğinw uyun”. Allah’ın indirdiği, doğruluğunda şüphe olmayan kitap değil mi? “kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena: diyorlar ki hayır! Babalarımızı nasıl bulduysak ona uyarız”. Bugün de öyle yani. İnsanlara hep söylüyoruz işte Allah’ın ayeti. Ben müslümanım diyor adam ama Allah’ın ayetini söylüyorsun, yok diyor ben mezhebime uyarım diyor. Mezhep yanlıştır demiyor bu ayet. Ne diyor? Diyor ki; “e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev: ya babaları bir şeyi tam düşünenemişlerse?”. Bi gözden geçirsinler. Tenkidci gözle baksınlar. Doğru da olabilir yanlış da olabilir değil mi? “ve la yehtedun” doğruyu bulamamışlarsa ne olacak? Kötü niyetli değillerdir ama bulamamışlardır, çözememişlerdir. Bi gözden geçirsene. Yani gelenek reddedilmiyor ama gözden geçirilmesi emrediliyor. Bi gözden geçirin diyor. Ama işte burada kabul ediyor diyor ki; “malum günlerde”. Çünkü hepsi aynı günde kesiyor kurbanı. Hangi günde kesiyorlar? Bizim kestiğimiz kurban bayramı günlerinde. Hac ne zaman yapılıyor? Aynı günlere rastlıyor değil mi? Ondan sonra da diyor ki; HAC, 29.. Ayet: Sümmelyakdu tefesehüm: sonra tefeslerini tamamlasınlar”. “Sonra” kelimesi “aynı zamanda” manasına gelir burda.  Öyle olmasaydı “summe min bâdi zalik” diye bir ifade kullanılırdı. Summe kelimesi “sonra” manasında olabildiği gibi “sonra” manasına da olabilir.    “Sümmelyakdu tefesehümvelyufu nüzurahüm: ve adaklarını yerine getirsinler”. Nasıl adak? Siz namaza başladığınız zaman Allahu ekber dediğiniz zaman neyi adamış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Yani konuşmamayı adıyorsunuz, yürümemeyi, kapı çalınırsa açmamayı. Değil mi? Ondan sonra kuran okumayı, yüzünüzü kıbleye çevirmeyi, bir takım görevleri yapmayı adamış oluyorsunuz. Öyle bir sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz. Sorumluluk altına girdiklerini tam yapsınlar,  “velyettavvefu bil beytil atiyk” özel olarak söylüyor; “beyti atiki tavaf etsinler”. Demek ki beyti atik, yani kabe, eski ev. İnsanlığın en eski kamu binası. Onu ziyaret etsinler, tavaf etsinler diyor Allah. Tefeslerini yerine getirsinler ne demektir? Bugün çıkıp da “hac günleri belli değil, senenin her günü yapılabilir, şeytan taşlama yoktur” gibi şeyleri söyleyenler-dersin başında söylediğim gibi-geleneğin malesef hikmetsiz olarak ortaya koyduğu bilgilerden dolayı söylüyorlar. Resulullah hikmeti öğretmiştir. Ne öğretmiştir diye sorsam verilecek cevap yoktur. Öyle olduğu için şuraya bakın ne mana vermiş. “Sonra kirlerini gidersinler”. Ne demek kirlerini gidermek? Kirlerini gidersinler diye bir emir olur mu? Zaten temizleniyorsun. Hac görevi yapıyorsun. Tefes kelimesi Resulullah tarafından anlatılmış. Mudarris adında bir zat. Ebu Davud’da geçen bir rivayet. Tay kabilesinden kalkıp geliyor Resulullah’a. Önce Arafat’a uğruyor bakıyor ki herkes gitmiş. Geliyor Müzdelife’de Resulullah’a yetişiyor. Bakın onlara hac nasıl olur diyr anlatmaya gerek yok. Çünkü gelenekten herkes biliyor. Önce Arafat’a geliyor. Resulullah’a Müzdelife’de yetişiyor. “Ya Resulallah, artık hayvanımın içi dışına çıktı ben de çok yoruldum. Sadece tepelerde ancak dinlenebildim ama ancak burada yetiştim. Benim haccım oldu mu?”. Resulullaj diyor ki; “bugünde yada gecede kim Arafat’ta bulunur”. Sadece geçse bile olur. Geçinceye kadar o sahadasın. Burada da bizimle bu namazı kılarsa”. İşte Müzdelife’de namaz kılınması gereği kuranda var. Onu inşallah biraz sonra şey yaparız. Ama mezhepler bunları hiç bir şekilde anlayamamışlardır. Dediğim gibi: hikmetsiz bir anlayış var. “Bizimle bu namazı kılarsa ve kad kada tefesehu: tefesini yerine getirmiştir”. Yanş tefes, Arafat vakfesi ile Müzdelife’deki vakfe. İşte ayet, ayeti Resulullah düzgün bir şekilde açıklıyor. Ama burda demiş “kirlerini gidersin”. “Adaklarını yerine getirsinler, eski evi tavaf etsinler”. Çünkü ayetleri birbiri ile bağlamadığınız zaman bunları anlamanız, Resulullah’ın hadisini anlamanız mümkün olmuyor. Resulullah hangi kelimeyi hangi ayetlerden çıkarmış bilemiyorsunuz, ehh atıyorsunuz, ya tutuyor ya tutmuyor. Şimdi buradan bak “malum günler”. Hac günleri ile kurban bayramı bir araya geldi mi burada? Şu gün diye tarif etmiyor, mâlum gün diyor. Zaten adına Zilhicce denmiş, hac ayı. Belli. İçende hac belli. Şimdi buradan şeye geçelim. Haccın başka ayları da var. Bakara 197.ayetine geçelim. Burada diyor ki Allah; BAKARA, 197.. Ayet: Elhaccü eşhürum ma’lumat” burada da mâlum aylardır diyor. Şu aydır demiyor. Mâlum, herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok. Hep geleneğe vurgu yapılıyor. Dini geleneğe vurgu yapılıyor. “fe men ferada fıhinnel hacce: kim bu aylarda kendisi içim haccı kesinleştirirse” yani hacca niyet eder. Kesinleştirmek ne demektir?Allahu ekber deyip namaza başladığınız zaman namazı kesinleştiriyorsun. Ondan önce niyet hakindedir. Kesinleşmiş değildir. Kendisi için kesinleştirirse. Yani ihrama girerse. Nerde? Bu 3 ayda. İhrama ne için girilir? Eşhur dediği: ay. En az 3. Onun için 3 ay diyorum. Arapçada çoğul en az üçtür ya. Bu aylarda haccı kendisi için kesinleştirirse. O zaman öyle bir zamanda başlaman lazım ki hac yapabilecek olsun. Hac bittikten sonra haccı kesinleştirmeden bahsedilebilir mi? İhrama girmekten bahsedilebilir mi? O zamam Zilhicce’nin ortasında olduğu için-biraz sonra detaya gireceğiz-o zaman bu 3 ay mecburen Şevval yani hacca başlanabilecek aylar bunlar. Haram ayların dışında Şevval. Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Zilhicce’nim de 9’una kadar da hacca başlayabilirsiniz. Bilinen aylar bunlardır. Bakın gördünüz mü? 12 aydan ne yaptı? Belli aylara geldi. Belli aylardan, işte malum dedi. Malum aylardan malum günler dedi. Peki bir de haccın günü var. Günü. Haccın günü var. 9.sureyi açalım. TEVBE, 1.. Ayet: Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın: antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve resulü tarafından bir ultimatomdur”. Arada ilişkimiz kesilmiştir diye açıklıyor.TEVBE, 2.. Ayet: Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi: 4 ay daha bu topraklarda dolaşın. Bilin ki Allah’ı siz aciz bırakamazsınız”, “ve ennellahe muhzil kafirın: Allah bu kafirleri etkisizleştirecek ve değersizleştirecektir”.TEVBE, 3.. Ayet: Ve ezanüm minallahi ve rasulihı: Allah ve resulü tarafından bu bir ilandır”, ilen nasi: insanlara”, “yevmel haccil ekberi”. “Ra” diye okunması lazım “ri” diye okunmuş. “Ekbera”. Çünkü harflerin sonları harekesiz olarak okunur genellikle. Zaten harekeleme sonradan yapılmıştır biliyorsunuz. “Yevmel haccil ekbera”. “El haccil ekberi” diyor; büyük hac günü. Büyük hac günü dediğin zaman bir tane de küçük hac olması lazım değil mi? Bundan kaçmak için de küçük hac umredir diyoruz. Allah öyle demiyor ki. Hac ile umreyi birbirinden ayırmış C. Hakk. Umreye başka isim veriyor hacca başka bir isim veriyor. “ve etimmul hacce vel umrete lillah” diyor “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın”. Ondan sonra BAKARA 158:“İnnes safâ vel mervete min şeâirillâh(şeâirillâhi), fe men haccel beyte evı’temera”. Bak “haccel-evi’temera” ayrı ayrı şeyler. Öyleyse burada “yevmel haccil ekberi” değil “yevmel haccil ekberu” dersiniz yada “yevme” ise “ekbera” dersiniz. Yani “el ekber”, “yevm”in sıfatıdır haccın sıfatı değildir. “Haccın en büyük günü”. Çünkü hac bir tek günde yapılmıyor. Haccın en büyük gününde ilan ediliyor. Bu ilan ne zaman yapılıyor Mekke’de? AliRa Mina’da yapıyor bu ilanı. Haccın en büyük günü. Çünkü bütün işlerin en yoğun olduğu gündür o. Yani eyyamim nahr ın birinci günü. Yani   kurban bayramının birinci günü. Çünkü o ilanı yaptığı şey belli. Güneşin doğmasından itibaren. Ondan önce bir gün var. Arefe günü var. O gün güneş doğana kadar. O en büyük gün değil. En büyük gün o çünkü o gün Mekke’ye iniyorsunuz, oradaki görevlerinizi yapıyorsunuz, en büyük görev olan kabeyi tavaf ediyorsunuz. “velyettavvefu bil beytil atiyk” diyor. İşte o gün güneş doğduktan sonra şeytan taşlaması diyr türkçemize geçmiş olan cemerat, recmül cemerat: cemerata taş atma işleri yapılıyor. Cemarat, orada taş atma. Biz şeytan taşlama deriz de arapçada şeytan kelimesi kullanılmaz. Haccın en büyük günü. Bak gününü de söyledi. Birinci günü demiyor. Çünkü ondan önceki gün şey yapmışsınız. Şöyle düşünün: önceki günü Arafat’a çıkmışsınız. Arafat’a çıkmak için Mekke’den ayrılmışsınız, yorulmuşsunuz, geceyi Müzdelife’de geçirmişsiniz, rahat uyuyamamışsınız, gelmişsiniz Mina’ya vücut yorgun. O yorgunluk içerisinde başka vazifeler de yapıyorsunuz. İnsana en zor gelen bir gün haccın en büyük günü. Gününü de söyledi mi kuran bize. Bakın hac ayları dedi. Malum günler dedi. Haccın en büyük günü dedi. Tamam mı? O birinci gün. Resulullah da veda haccında cemerat dediğimiz şeytan taşlama yerleri diye söylediğimiz yerde konuşma yapıyor. Bugün diyor “yevmil haccıl ekberu” öyle okumamız lazım. “Bugün haccın en büyük günüdür”. Haccı ekber derseniz bir gün değil ki o. Arafat’tan başlayacaksınız son güne kadar. O da eyyam olur. “Eyyamul haccıl ekber” dersiniz, öyle bir şey yok. “Haccil ekber” dediği için haccın en büyük günü. Haccın enbüyül günü eyyamı nahrın ilk günü. Yani kurbanın kesileceği gün. Eyyamı malumat dedi Hac suresinde. Bakın malum günler 4 gün. O 4 günün birinci günü haccın en büyük günü oluyor. Gördünüz mü tarihi de ne kadar net olarak kuran bize anlatıyor. Resulullah da anlatıyor. O gün orada yapılacak işleri de Allah anlatıyor. Burada esas size Bakara suresinin 197’den sonrası.BAKARA, 198.. Ayet: Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm: hacda rabbinizin lutfundan aramanızda bir günah yoktur” yani ticaret yapabilirsiniz. Mal alır mal satarsınız. Serbest diyor Allah. Zaten öbür ayette de vardı o. “fe iza efadtüm min arafatin: Arafat’tan boşaldığınız zaman”. Mesela birisi de çıkar yarın der ki “Arafat’ta vakfe yoktur”. Diyebilir değil mi? “Arafattan boşaldığınız zaman”, “fezkürullahe ındel meş’aril haram: meş’aril haramda Allah’ı zikredin” yani namaz kılın. Onun için Resulullah “bizimle burada bu namazı kılan” diyor. Eğer akşam ile yatsıyı yetiştirebilirse. Nısfıl leyl dediğimiz bizim Süleymaniye Takvimi’ndeki yatsının son vakti var ya? O zaman kadar yetişirse akşam ile yatsıyı kılar. Yetişmezse yolda kılar ve sabah namazını müzdelife’de kılar, ondan sonra devam eder. Bu dediğim mezheplerin hiç birinde yok ama Resulullah’ın hadisinde ve sahih bir hasistir var. Çünkü ayette var. Ayet ile Resulullah’ın sözünü birleştirmediniz mi konuyu anlayamıyorsunuz. Diyor ki burada Allah. Meş’aril haram denilen yer de Müzdelife’dir. Zaten orda kimsenin bir şeyi yok. “vezküruhü kema hedaküm* ve in küntüm min kablihı le mined dallın: Allah size nasıl göstermişse o şekilde anın/Allah’ı zikredin”. Bundan önce siz yanlış yapıyordunuz diyor. Mekkeliler daha önce Arafat’a çıkmıyorlar Mina’ya kadar çıkıyorlardı. Çünkü “biz Mekkeliyiz, biz oralara çıkarsak başka yere değer vermiş oluruz” diyorlardı. Bundan önce yanlış yapıyordunuz. Mekkeli olmayanlar nerden iniyorduysa ordan inin diyor. Bakın şuradan inin demiyor. Hep tarihe atıfta bulunuyor dikkat ediyor musunuz? BAKARA, 199.. Ayet: “Sümme efıdu” Müzdelife’den akın diyor. Topyekün olursa akın denir. Yoksa efendim birisi anlatıyor diyor. Baktım bir kaç kişi gelmiş umre sırasında. Hayırdır? “Hac yapıyoruz”. Ne demek? “Efendim senenin her günü yapılıyor”. İyi valla. 3-5 kişiye akın denir mi? Sel gibi akma olur mu? Ne demek yani bu! Millete kurana yönelin deniyor da şimdi kalkıyor adam şu bilgisayarı tamir etmeye kalkıyor. Ben bu bilgisayarı tamir edemem ustasına götüreyim der değil mi? Bir iki kere bozduğu zaman öyle der. Ya kardeşim sen basit bir şeyi, düğmen dikilmen gerekse bilmiyorsan bilen bir kişiye diktiriyorsun düğmeni de Allah’ın kitabı konusunda sen nasıl oluyor da ustalığa yöneliyorsun? Bir de kendileri bir ayet okuyup bir saat konuşma hakkını kendilerinde buluyorlar ama Resulullah’a bir cümle söyleme hakkı tanımıyorlar. Bu ne demek ya! Boşuna mı geldi? Hikmeti öğretti? Hikmet ne? Hikmetin ne olduğunu bilmezler ki. Atarlar kafalarından. İşte “kuranı hakim efendim kuranın içinde”. Tabi ki kuranın içinde. Bütün madenler de toprağın içinde, çıkar bakayım çıkara biliyor musun? Hadi seni göreyim. Toprağın içerisinde altın madeni var. Çıkar bakayım çıkara biliyor musun? Çıkarmaya kalkarsan yorulursun, bir gram bile altın çıkaramazsın. Altının en bol olduğu madenden bile 1 gram çıkaramazsın. O işin usulünü adâbını bilmen lazım. Onun uzman ekibini kurman lazım. Biz burada size anlatıyorsak Allah’a şükür uzman ekibi kurduğumuz için anlatıyoruz. Arkadaşlarımızla oturuyoruz uzun uzun tartışıyoruz da ben sonucu anlatıyorum. Abdulaziz Hoca bu işi bulmuş falan değil. C. Hakkın emrettiği şekilde bir ekip çalışması yapıyoruz, Allah da bizim önümüzü açıyor. Evet şimdi.. “İnsanların aktığı yerden akın”, ondan sonra diyor ki; “Allah’tan mağfiret dileyin, Allah gafur ve rahimdir”. Şurada çok önemli bir husus var. BAKARA, 200.. Ayet: “Fe iza kadaytüm menasikeküm”. Bakın şimdi İbrahimAs kabeyi yapıyor. Herkes haccı biliyor da İbrahimAs bilmez mi? Elbette o da biliyor. Tamam, kabenin temellerini C. Hakk yüksettirdi. Güzel de hac ibadeti sadece kabede yapılmıyor ki. Onu da biliyor. Arafatı biliyor tabi. Ama Arafat neresi? Müzdelife’yi biliyor ama Müzdelife neresi? Çünkü artık orada Nuh tufanından sonra insan da kalmamış. Müzdelife ne? Cemerat diye bir şey var ama nerde. Safa-Merve nerde? Onun için burada ne diyor? Diyor ki; BAKARA, 128.. Ayet: Rabbena vec’alna müslimeyni leke: bizi sana teslim olan iki kişi yap”. Oğluyla kendisi. “ve min zürriyyetina: bizim soyumuzdan gelenleri de öyle yap”, “ümmetem müslimetel leke: sana teslim olan bir ümmet bir öncüler gurubu yap”, “ve erina menasikena: ya rabbi bize menasikimizi göster”. Menasik: hac ibadetinşn yapıldığı yerler. Kabe tamam ama diğer yerler neresi? Değil mi? Bakın bize hac ibadeti ihdas et demiyor çünkü haccı zaten herkes biliyor. Onun için Allah “sen ilan et gelirler” dedi. Gelirler ama buraya geldikleri zaman tamam kabe belli ama diğerleri nerde onlar da bilemeyecekler. Arafat’a çıkacağız ama Arafat nere? Onun için diyor ki bize göster. Allah da Ona Arafat’ı gösteriyor, Minayı, Müzdelife’yi, Safa’yı, Merve’yi, Cemerat’ı gösteriyor hepsini gösteriyor. Gösterdikten sonra ill haccı yapıyor ve “erina menasikena” o gittiği her yerde duruyor tabi ibadet için. Arafat’ta biliyorsunuz vakfe vardır. Vakfe ne demek? Durmak demek. Durulan yere de makam denir. İşte her bir cemeratın çevresinde birazcık duruyor, oraya taş atarak şey yapıyor. Kabeyi tavaf ederken orada duruyor. Safa-Merve arasında koşuyor tepelerde dua yapıyor oralarda duruyor. Bize menasikimizi göster diyor. Tamam gösterdi. Tamam güzel, yerlerini öğrendik. Arafat buraymış. Gittik. Ne yapacapız orada? Müzdelife’ye geldik ne yapacağız? Değil mi? Safa-Merve’de ne yapacağız? Bak burada diyor ki;BAKARA, 200.. Ayet: Fe iza kadaytüm menasikeküm”. “Erina menasikena” var ya? Mensek kelimesi hem ibadet yeri manasına gelir hem ibadetin kendisi anlamına gelir. Çoğulu menasik oluyor. O hac ibadetlerinizi yaparken  “fezkürullahe: Allah’ı zikredin”. Ne demek? Allah’ın zikri Allah’ın ayetini okumaktır, Allah’ın zikri dua etmektir, Allah’ın zikri namaz kılmaktır ibadet etmektir. Hepsi. Peki nasıl zikredeceğiz ya rabbi? “ke zikriküm abeküm: babalarınızdan hatırınızda kaldığı gibi”. Hep gene tarihe. Demek ki yapılan dualar doğru dualar yapılıyormuş. Babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi. Nasıl duyduysanız öyle. “ev eşedde zikra: daha güçlü zikirler yapın/daha fazla yapın”. O zaman babalarımızdan duyduğumuz İbrahimAs’a dayanıyor. Çünkü İbrahimAs’dan önce bir kesinti var. Oraya dayandığı için Allah Bakara suresinin 126.ayetiydi galiba “vettehizu öim makami ibrahime musalla” diyor. İbrahim’in durduğu yerleri dua yeri yapın. İbrahim nerde durmuş? Bütün hac ibadetinin yapıldığı yerler İbrahimAs’ın durduğu yerlerdir. 125.ayet. İbrahim’in durduğu yerleri musalla yapın diyor. Kardeşim şimdi tutmuşlar kabenin yanında küçücük bir fanusun içindeki bir taş, diyorlar ki makamı İbrahim buradır. Hadi buyurun çıkın onun içerisine bir kişi bile girip dua yapamaz. Mümkün değil. E o zaman Allah boşuna mı 2 tane ayet söylüyor makamı İbrahim ile ilgili. Menasikle ilgili 2 tane ayet var. 4 eder hepsi. Boşuna mı? Hikmetsiz müslümanlar bu hale gelir. Hikmetsiz müslüman problem çözemez problem olur bugünkü gibi. Çözümü başkalarında arar. Yani hikmetsiz müslüman, büyük bir hazinenin üstünde oturup dilencilik yapan kişi gibi olur. Başka hiç bir şet olmaz. İbadetini bile anlayamaz. Nasıl mana vermişler bakın. Okuyayım ben size burdan. 200.ayet “hac ibadetleriniz bitince” demiş. Hac ibadetleri bitince ne demek? Yukarıdan geliyorsun daha birmemiş? “Hac ibadetinizi yaparken”. “Kada”. Kaza kelimesi: “ne yapıyorsun?”, “namazımı kaza ediyorum” dersin. Değil mi? Yani namaz kılıyorum dersin. Kaza etmek, bir şeyi yapmak manasına gelir. Yaptıktan sonra manasına da gelir tabi bağlamına göre. Mümkün. O anlama da gelir. “Hac ibadetinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın”. Bu ne demek? Bu Allah’ın emri ise hadi bakalım hacca gidenler hac bittikten sonra toplaşığ da ne andılar şimdiye kadar? Bu ne Allah aşkına ya! Siz anladınız mı? Büyük bir zenginsiniz, bütün dünyaya yetecek hazineniz var onun kapısında el açmışsınız fakir fukaranın elindeki küçücük bir ekmekten parça istiyorsunuz. Böyle ayete meal verilir mi? Bu ne ya! Ama şu size verdiğim meali veren bir tane adam bulamazsınız. Yoktur. Veremezler. Çünkü şu okuduklarımı hiç birlikte şey  yapıp da hikmeti aramamıştır bir tanesi. Böyle saçmalık olur mu? Madem böyle şey var hadi koyun bakalım hac ibadetlerinin bitimine böyle bir şey. Niye koymadınız? Şimdi biz bugün şeytan taşlama yoktur diyenlere kızıyoruz haklı olarak ama kardeşim bu yapıdan da başka bir şey çıkmaz ki. Biraz sonra ayeti okuyacağım orada göreceksiniz şeytan taşlama ile ilgili ayeti. Hatta Allah örnek de veriyor dualardan. “fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya: insanlardan bir kısmı ya rabbi dünyada ver der. Onların ahirette alacağı yok. Ama bir kısmı hem dünya hem ahiret ister”. Siz bunu isteyin. Allah’tan daha çok şey isteyin. Zaten zikir dediğimiz baştan söyledik kıran olur, namaz olur, dua olur hepsi olur. Zaten hacca gidenlerin de yaptıkları bunlar. Yani nasıl duyduysanız, nasıl gördüyseniz öyle yapın diyor. Peki duyduğumuz, gördüğümüz. Onun için İbrahim’in makamını musalla edinin, İbrahim’in durduğu yerlerde dua edin, ibadetinizi yapın denmesi bu. Resulullah da haccını yaptığı zaman şunu demiştir; “huzu anni menasikekum: hac  ibadetlerinizi benden öğrenin” demiştir. Çünkü o herşeyi tam yerli yerinde yapıyor, sürekli yenilenecek. Yani akan bir su gibi. O gün Resulullah’tan öğrenecekler, arkasından gelenler takip edenler öğrenecek. Burada diyor ki bakın 1: Arafat’tan inmeyi gördük mü? Ondan sonra Mina, Müzdelife geldi. Haccın en büyük günü ne zamandı? 1.günü. Şimdi burada da diyor ki;  BAKARA, 203.. Ayet: Vezkürullahe fı eyyamim ma’dudat: sayılı günlerde de Allah’ı zikredin”. Nasıl zikredeceğiz Allah’ı az önceki ayete göre? Atalarımızdan, eskilerden gördüğümüz gibi. Eskiler nasıl yapıyorsa öyle yapacağız. Peki o sayılı günlerdeki zikir ne? Haccın en büyük gününde tamam..Arefe gününde Arafat, Müzdelife’ye gelindi. Güneş doğduktan sonra şeytan taşlandı o birinci gün. İnildi haccın en büyük gününde kabe tavaf edildi. Güzeel. Ve bitti. Hadi dönelim evimize. Değil! Eyyamı madudatta da yani o birinci günün dışında madudat en az 3 olur. Sayılı günlerde de Allah’ı zikredeceksiniz. Nasıl zikredeceksiniz? İşte İbrahimAs’ın yaptığı gibi. Ondan bize kasar tevarüs ettiği gibi. Gelenek olarak ulaştığı gibi. Resulullah’ın yaptığı gibi. Resulullah’tan günümüze kadar geldiği gibi. Orada diyor ki; “fe men teaccele fı yevmeyni: kim acele eder de 2 günde işi bitirirse”. Birinci gününden sonraki iki gün. Haccı ekberden sonraki iki gün. En büyük hac gününden sonraki ikigün. Ne yapar toplam 3 gün eder değil mi birinci günü katarsanız. Arafatı da katarsanız 4 gün eder. Kim iki günde acele ederse “fe la isme aleyhi: günahı olmaz” diyor. Günahı olmaz değil kardeşim. Orda “el ism”, “şey ellezi yub’idul insane aynel hayri” yani kişiyi beklediği hedeften uzaklaştıran şey. Yani iki günde inerse hedefine ulaşır demektir. Yani haccı tamamdır. İki gün daha orada o zikirleri yaparsa. İşte o gelenekselleşmiş olan zikir, o iki günde o cemerata taş atmaktır. Resulullah birinci gün cemreyi akabe denen o taş yığınına taş atmış. Bismilllahi allahu ekber recmel şeytani ve hizbihi: Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür. Şeytan ve avanelerinin inadına onları taşlamak, onları kovmak için yapıyorum” şeklinde. Ondan sonra da kenara çıkmış duasını yapmış. İşte o günün zikirleri. Geleneksel olarak bilinen zikir o. Başka bir şey yok. Peki o birinci gün. İkinci gün üç tane cemreye taş atarak o zikri yapıyor. Üçüncü gün yine üç tame cemreye taş atarak yapıyor ki bu ayette belirtilen 2 gün oluyor. Yani bayramın 4.gününü beklemeden geri dönebilir. “ve men teahhara: kim de 4.güe beklerse”, “fe la isme aleyh: o da hedefinden geri kalmaz”. Beklentilerinden mahrum kalmaz. O da ibadetini tamamlamış olur. Kim için bu? “limenitteka: kendini koruyanlar için”. Sere serpe hacca gittin, öyle karı koca ilişkisi ihramda yok. Fasıklık yok. Yanlış işler yapmak yok. İnsanlarla dalaşmak yok. Görevlerinizi tam yaparsanız hedefinize ulaşmış olursunuz diyor. Bu ayet tamamen, birinci gün yevmil ekber anlatılan hep geleneğe vurgu yapılıyor kuranda. Hep geleneğe vurgu yapılıyor. Hep gördüğümüz gibi “vettehızı makamı ibrahime musalla” tabi şimdi tutar da müslümanlar makamı ibrahimi tutar da küçücük taş olarak gösterirlerse e tabi ki bu müslümanlar problem olur. Problem çözmezler. Ondan sonra menasikena meselesinde mesela nir tefsirde tesadüfen bakmıştım hangi tefsir olduğu da aklıma gelmedi. Efendim işte menasikinizi yerine getirdikten sonra yani kurban ınızı kestikten sonra. Hacca ait bir kurban yok. Hac ibadetini okuyun, bu mezheplerin hiç bir tanesi hacda kurban vardır demez. Hacda sadece umre ile birleştiren kişi için kurban vardır. Onun dışındakiler için yoktur. O da Bakara 196’da. O da Mekke’nin yerlisi olmayanlar içindir. Onun yerine de 3 gün Mekke’de imkanı yoksa 7 gün de memleketinde olmak üzer oruç da tutabiliyor. Orada kesilen kurban kurban bayramı kurbanıdır. Hac kurbanı değildir. Resulullah 63 tane kesmiştir kurban bayramı kurbanı kesmiştir. Eşleri için de kurban bayramı kurbanı kesmiştir. Onun için Hanefiler’in dediği gibib efendim yolcu olan kişi kurban kesmez! Neye dayanıyorsunuz? Hanefiler’in o fetvası yüzde yüz kurana aykırıdır. Tabi hikmeti kaybetmiş bir ümmetten ne beklersiniz. Başka bir şey beklenmez.

Şimdi sonuç. Özet yapayım. Kuran, hac ibadetinin AdemAs’dan beri yapıldığını ama kabenin yerinin kaybolması tufan sebebiyle kaybılmasından dolayı çünkü kuran bakarsan kaybedecek başka bir olay yok kuranda. Tufan sebebiyle kaybolmasından sonra İbrahimAs gelip eski temeller üzerine binayı yükseltiyor. Sonra Allah’a diyor ki; “hac ibadetlerimizi yapacağımız yerleri göster” diyor. Allah Ona gösteriyor. İlk haccı yapıyor. Sonra ilan ediyor insanlara. Hac için gelin. Nasıl olsa her şey belli artık. Kabe yapılmış. Evet herkes Arafat’ı, Mina, Müzdelife’yi biliyor ama Arafat neresi onu kimse bilmiyordu. İbrahimAs’a Allah öğretti. Dolayısıyla haccı bütün ayetler o geleneği devam ettirmeyi vurgu yaparak bize anlatıyor. Ve hacda yapılacak ibadetler konusunda da hep o ibadetlere vurgu yapılıyor. Çünkü Mekke’de de hac ve umre hiç bir zaman kesintiye uğramamıştır. Bir ara Safa ile Merve arasında, Naile ve İsaf diye iki tane put koymuşlar tepelere. O putlara saygı göstermeye başlamışlar. Sonra müslümanlar zannetmişler ki bunlar bu say’ı putlardan dolayı yapıyor. Mekke’deyken hac yaptıkları zaman Safa-Merve say’ı terk etmişler. Sonra inen ayette diyor ki Allah,BAKARA, 158.. Ayet: İnnes safa vel mervete min şeairillah: Safa ile Merve Allah’a kullupun simgelerindendir”. Yani bunu siz tutup da putlarla bağ kurmayın diyor.* “fe min haccel beyte evı’temera: kim bu beyti hac yada umre için ziyaret ederse “fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima” siz bu iki tepe arasında gidip gelmeyi günah sayıyorsunuz, onda bir günah yoktur diyor. “ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym”. Hac ile umreyi Allah için tamamlayın diyor. Müslümanlara Safa-Merve say’ını yapmayı emrediyor Allah. Böyle küçül bir kesinti olmuş. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bu ayetlerin hiç birisi gelenekten koparılamadığı için cemreleri taşlamak kuranın çok açık ve net emridir. Resulullah da onu uygulamıştır.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007