2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler

2 Ekim 2007 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdulillahi rabbil alemin vel akıbetulilmuttakin essalatu vesselamu ala resulune muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Ramazan başından beri normal derslerimizi devam ettirmiyoruz. Bugün de zekâtla ilgili Tövbe suresinin 60 ıncı ayetini okuyacağız. Sonra bu konuyla ilgili sorular olursa cevaplandırmaya çalışacağız. Burada Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor. “İnnemes sadekatu lilfukarai vel mesakini vel amiline aleyha vel muellefeti gulubuhum ve fir rikabi vel ğarimine ve fi sebilillahi vebnis sebil, feridatem minallah, vallahu alimun hâkim” “Sadakalar; fakirler, miskinler, sadakalar konusunda çalışanlar, kalpleri İslama ısındırılanlar, hürriyetini kaybetmiş kişiler, borçlular, Allah yolunda ve yolcular uğrunda harcamak içindir. Bütün bunlar Allahtan bir farz olmak üzeredir. Allah bilir ve doğru karar verir”(9/60). Burada sekiz harcama kalemi var. Önce sadaka kelimesini açıklayalım. Sadaka, doğru olma anlamına gelir. Yani içi dışına uygun, sözü fiiline uygun kişidir. Doğru yani dürüst kişidir. Bu dürüst kişinin yapmış olduğu işe de sadaka denir. Dürüstlüğünün gereği yaptığı iştir. Yeryüzünde kime sorsanız Allah’ı mı çok seversin malını mı? İster Müslüman olsun ister kâfir olsun vereceği cevap elbette Allah’tır. Bizi yaratanı yaratılmıştan daha az mı seveceğiz, der. Peki, böyleyse şu malını Allah rızası için şu kişiye ver, dediğiniz zaman ne yapar? Aynı rahatlıkta olmaz değil mi? Verirse özü sözüne uygun olmuş olur. İşte o sadık olur. Onun verdiği şeyde sadaka olur. Bunlar Allah rızası için verilebilecek şeylerdir. Tabii bunların bir kısmı zekât haline yani şuan ki uygulanan vergi sistemi haline geldiği zaman o kişinin gönlüne bırakılmaz. Zorlada alınır. Çünkü Allah-u Teâlâ Peygamberimize şöyle emrediyor. “Huz min emvalihim sadegaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha” “onların mallarından sadaka al”(9/103). Hem verin emri var, hem al emri var. “onları temizlersin ve bununla onları arındırırsın” “ve salli aleyhim” “onlara da dua et”. “inne salateke sekenul lehum” “çünkü senin duan onları rahatlatır”(9/103).         Tövbe suresinin 60 ıncı ayetinde Allah-u Teâlâ sekiz sınıf saymış. Fakirler, miskinler, bu iş için çalışanlar, kalpleri ısındırılanlar olmak üzere bu dört sınıfın başında ‘lam harfi ceri’ kullanılıyor. Onlara bizzat kişiler olarak veriliyor. Fakirin, miskinin, bu konuda çalışanların ve kalpleri ısındırılacak kişilerin kendisine veriyorsunuz. Ondan sonra ki dört sınıfın başında da ‘fi harfi ceri’ var. Yani fon oluşturmayı hatırlatan bir harftir. Köleler yani hürriyetini kaybetmiş olanlar, borçlular, Allah yolunda ve yolcular uğrunda harcanmak üzere dört kalemde fondan harcamak için fi harfi ceri ile ifade ediliyor.

Her konuda olduğu gibi zekât konusunda da çok ciddi yanlışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Her defasında bu yanlışları söylemek gerçekten beni rahatsız ediyor. Yani gönül ister ki şimdiye kadar doğru dürüst gelmiş olsun da bizde burada bu tip şeylerden bahsetmeyelim. Meseleyi daha iyi anlamaya çalışalım. Ama ne yapalım ki gerçekler öyle değil. Bunların böyle olmasından kaynaklanan çok ciddi problemler var. Hamd olsun burada da bir çizgi tutturuldu. Yanlışlar söyleniyor. Kuran ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar olarak açıklıyoruz. Bunların bir kısmını kitap olarak neşrettik. Kitapta 38 tane konu var. Bunun on katı kadar da yazamadıklarımız var. Yazamadıklarımızı devamlı sohbetlerde dile getiriyoruz ki yazmak nasip olmazsa en azından videolarda olur. işte yazamadıklarımızdan birisi de bu konudur. Hani yazmak nasip olmazsa dersi birisi dinler. Belki başkaları yazar. Önümde Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali var. Ömer Nasuhi Bilmen’in özelliği şudur. Konusunu çok iyi bilir ve kalemi çok kuvvetlidir. İnsan olarak hata edebilir. Elbette her insanda hata olur. O kaçınılmaz bir şeydir. Ama bu kitapları en az hatayla yazmıştır. Mesela ben 1976’da İstanbul Müftülüğüne yeni tayin edildiğim zaman herhalde yeniliğin verdiği hazla Türkçe kitapları fazla değerli bulmuyor, sorulan soruları Arapça kitaplardan cevaplandırmaya çalışıyordum. Sonra bir de Ömer Nasuhi Hocanın kitaplarına bakayım dedim. Mesela Büyük İslam İlmihaline bir bakıyordum. Bakıyorum ki onlarca kitapta saatlerce okuyarak gördüklerim var, oralarda hiç görmediklerim de var. Ve çok güzel bir kompozisyonla buraya yazmış. Onun için Allah rahmet eylesin. Ömer Nasuhi Bilmen gerçekten çok büyük bir hizmet yapmış. Yalnız şimdi yapacağım tenkit Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili değildir. O geleneği naklediyor. Bizim geleneğimizde şüpheci bir bakış yoktur. Teslimiyetçi bir bakış vardır.  Hâlbuki ilim adamının şüpheci olma mecburiyeti vardır. Çünkü insanlar hatadan uzak olamazlar. Biz buralarda esip savuruyoruz. Eminim bizim o kadar çok hatamız vardır ki. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Bu vakfımızda çok sayıda ilim adamı var. Mesela yanımdaki arkadaşlarım özellikle dikkatle takip ediyorlar. Burada ben konuşurken hata yaparsam anında müdahale ediyorlar. Ama onlarında farkına varamadıkları hatalar oluyordur tabii. Olmaz olur mu? Ya da şüphelendiğimiz şeyler oluyor. Acaba bu nasıldır diye araştırıyoruz. Salı akşamları bu sohbet olduğu için Salı ve Pazar hariç haftanın diğer günleri şu masanın etrafında mutlaka bir yirmi konu detaylı bir şekilde tartışıyoruz. Tartışılırken de o konunun Kuranda ki temelleri araştırılır. Orada ki metotta hangi ayet hangi ayeti açıklamış. Ayetler arası ilişkiler dikkate alınarak konu açıklanır. Peygamberimizin (s.a.v) de örnekliğine başvurulur. Yani Kuranda yoksa sünnet değil. Kuranda bulduk acaba doğru mu bulduk, bir de Peygamber Efendimize bakalım niyetiyle bakıyoruz. Oradan da tasdik edildiğimiz zaman biz bu işi doğru anladık diyebiliyoruz. İşte bizim böyle bir kârımız var. Onun için bir farklı çizgi ortaya çıkıyor. Ömer Nasuhi Hocanın yetiştiği dönemlerde ki geleneğin devamında bizde okuduk tabii. Orada sorgulama diye bir şey yoktur. Teslimiyet vardır. Orada şunu aşılarlardı. Teslimiyetçi Düşünce: Bizim ulemamız kıyamete kadar olacak bütün konuların çözümünü bulmuşlardır. Kitaplarına yazmışlardır. Artık bundan sonra yapılacak tek şey kitapları okuyup insanlara anlatmaktır. Abdülaziz Bayındır: Dolayısıyla yeni bir çalışmaya gerek yok anlamı çıkıyor. Bunlar Üniversite sıralarındayken söylenen sözlerdi. İmam hatipte ya da medresede değil. Kaynağı oralardı ama bu yanlış düşünce yukarılara kadar intikal etmiş. Üniversitenin bir faydası vardı. Bu söze karşı olanlarda vardı ama dışlanmazdı. Ama aşağılara yani medrese imam hatip gibi yerlere gittiğiniz zaman karşı olan dışlanır. İşte Ömer Nasuhi Hoca bu gelenekteki bilgileri çok güzel toparlamış. Yoksa bu Hocanın kitaplarında bir tane ayet bulmazsınız. Kullansa da konunun özüyle fazla alakalı değildir. Hadiste bulamazsınız. Ne bunda bulabilirsiniz. Ne Hukuku İslamiye Kamusunda bulabilirsiniz. Birkaç tane olabilir ama konu ayet ve hadis üzerine oturtulmamıştır. Konu eski ulemanın görüşleri üzerine oturtulmuştur. Ve onlar doğru kabul edilmiştir. Kuran ve sünnetin yerini ulemanın görüşü almıştır. Dolayısıyla Ömer Nasuhi Hoca onları güzel bir şekilde derlemiştir.

Ayette sekiz sınıf sayıldı. Büyük İslam İlmihalinde ne diyor? Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Zekât verilecek kimseler; Müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mücahidler ve amiller olmak üzere yedi kısımdır. Abdülaziz Bayındır: Kuranda ki sekiz kısım ne oldu? Yediye düştü. Hemen kafadan yediye düştü. Ne eksildi burada? “muellefeti kulub” “kalpleri ısındırılanlar”(9/60). “Muellefeti kulubu” niçin çıkardıklarını da buradan inşallah söyleyeceğiz. Peki diğerlerini ne yapmış? Şuradan takip edelim. Fakiri tanımlıyor. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Fakir, ihtiyacından fazla olarak nisap miktarı bir mala sahip olmayan kimsedir. Abdülaziz Bayındır: ihtiyacından fazla evi var, arabası var veya yok fark etmez yani. İhtiyacından fazla artan nisap miktarı olmayan kişidir. Bunun sıfır noktası nedir? En üst noktası ihtiyacından fazla nisap miktarı malı olmayandır. Onun altı ne olur? Hiçbir şey olmamak olur. Yani sıfırdan oraya kadar olan kısım fakir olur değil mi? İkinci grup ne? Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Miskin, hiçbir şeye sahip olmayıp yemesi ve giymesi için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimselerdir. Abdülaziz Bayındır: ikinci bir sınıf mı yoksa bu da birinci yani fakir sınıfının içerisine girecek olan bir durum mu? Bir katılımcı: Buda fakir. Abdülaziz Bayındır: Evet ikisi de fakir olur. Her ikisi de bu gruba girer. Şimdi üçüncü gruba geliyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Borçlu, bundan maksat borcundan fazla nisap miktarı bir mala sahip olmayan veya kendisinin de başkasın da malı varsa da alması mümkün olmayan kimselerdir. Abdülaziz Bayındır: Alması mümkün değilse yok demektir. Yani borcundan fazla nisap miktarı mala sahip olmayan kişidir diyor. Fakirden bir farkı var mı? Yani adamın diyelim ki yüz milyar borcu var. Yüz bir milyarda malı var. Bir milyarı var. O bir milyar ile de geçinecek. İşte ihtiyaçlarını karşılayacak. Buna ne denir? Fakir. Bakın ikinci bir sınıf geldi mi? Sekiz sınıf da kaça düşüyor ona dikkat edin. Yani sekizi kafadan yediye düşürdü. Devam edelim. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Yolcu, bundan maksat malı memleketinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Abdülaziz Bayındır: O andaki haline bak işte elinde bir şey yoksa yine fakir değil mi?  Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Mükatep… Abdülaziz Bayındır: Ayette mükatep diye bir kelime yok. Ayette “rikab” yani köleler var. Burada ki fi harfi cerini görmemişler. Hep sekiz sınıfında lam harfi ceriyle devam ettiğini düşündükleri için temlik diye şart koşarlar. Yani fakirin bizzat eline vereceksin derler. Fon oluşturma mantığı yoktur. Fakirin eline bizzat vereceksin dedikleri için köleler buna uymuyor. Çünkü köleye verdiğiniz zaman kölenin sahibine vermiş sayılıyorsunuz. Köle bir mala sahip olacak durumda değildir. Fon oluşturma mantığını kaldırdığınız zaman böyle oluyor. O zaman öyle bir köle olmalı ki ona verdiğiniz zaman sahibine değil köleye vermiş olasınız. Ona da mükatep köle denir. Nedir o? Sahibiyle ‘ben şu kadar para getirirsem beni azat edeceksin’ diye bir antlaşma imzalamış olan bir köledir. Ona verilir. Onun için ona mükatep diyor. Hâlbuki ayette mükatep kelimesi yok. Bunun sebebi de o fi harfi cerinin görülmemesidir. Sonra “fi sebilillah” kavramını mücahit diye daraltmışlar. “Fi sebilillah” son derece geniş bir kavramdır. Bütün kamu harcamalarını içine alır. Ama mücahit diye daraltmış. Mücahit diye yapılan tanıma bakın. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Bundan maksat Allah yolunda gönüllü olarak savaşa katılmak istediği halde yiyecekten silahtan ve diğer şeylerden mahrum olan kimsedir.  Abdülaziz Bayındır: savaşa katılmak istiyor. Yiyeceği yok silahı yok ve diğer şeyleri yok. Nedir bu? Bir katılımcı: Fakir. Abdülaziz Bayındır: Buda fakirdir. Bir katılımcı: Hocam sadece savaş için mi? Abdülaziz Bayındır: Sadece öyle diye sınırlamış. Cihad sadece savaş değil elbette. Ama öyle almış. Siz adama savaş sırasında obüs topu alacaksınız. O anda parası olmayacak ancak o zaman zekâttan alabileceksiniz. Oda o anda her şeyini öğrenecek de düşmana karşı kullanacak değil mi? O anda öğrenecek çünkü o ana kadar almanız bu kitaplara göre caiz değil. Çünkü o fi harfi ceri görülmemiş. Hepsi lam harfi ceriyle anlaşılmış. Yani adamın eline vereceksin. Yoksa önceden zekât alıp gerekli yatırımları yapmak yani silahını üretmek, eğitimini yaptırmak diye bir şey yok. Ama o fi harfi ceri görülseydi bunların hepsini yapabilirdik. Ne oldu? O da fakir olacak. O anda savaşa girecek silahım yok. Ağabey bana zekâtından bir tane kalaşnikof alır mısın diyecek. Oda olur alayım deyip aldığında nasıl kullanacak? Bilmiyorum ama bir tetik varmış oraya basacağım diye cevap verir herhalde. Buraya kadar tamamen bir sınıf sayıldı. Fakir. Yedinci sıraya koyduğuna ancak ikinci sınıf oluyor. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali: Amil, bundan maksat idareci tarafından meydandaki zekât mallarının zekâtlarını toplamakla görevlendirilen kimsedir. Abdülaziz Bayındır: Meydandaki zekât malı dediği Peygamberimizden sonra zekât mallarını emvali zahiri ve emvali batını diye ikiye ayırmışlar. Ticaret malları ve para emvali Bâtıni sınıfına girer diyorlar. Bu sınıftaki zekât kişinin kendi gönlüne kalmış. Ne kadar verirse verir ona sen karışmayacaksın. Tarım ürünleri, gümrüklerden geçen mallar yani bir yerden bir yere nakledilen mallar ve hayvanlar emvali zahiri sınıfına girer diyorlar. O gümrük kelimesi de bugün ki gümrük manasında değildir. O zaman şehirlerarasında da gümrükler var. Yani ticaret yolları üzerinde giden mallardır. Bunların zekâtını almak için görevlendirilen kimselere de zekât verilir. O zaman emvali Bâtıni’nin zekâtını alanlara bir şey yok. Mesela birisine kuran kursumuz var diyorsun. Bütün vaktini buraya tahsis et. Ama sakın buradan bir şey alma diyorsun. Çok güzelde ben robot değilim. Maalesef benim karnımda acıkıyor. Benim sırtımda çıplak kalıyor. Benim çocuklarımda bir şey istiyor. Bekârsam benimde evlenme hakkım var. Bende evlenmek istiyorum. O zaman sen nasıl tutarsında ayetin genel hükmünü küçük bir yere tahsis edersin. Malları emvali zahire ve emvali Bâtıni diye ayırmak sana nerden geldi? Hz Osman öyle yapmış diyorlar. Yapmış olabilir. O günün bir ihtiyacıdır. Hz Osman’ın sözü kitap mıdır, sünnet midir? Allah aşkına yapmayın ya. Hatada etmiş olabilir. Ya da o gün için çok doğru olabilir. Bugün için değildir. Şimdi sekiz sınıf kaça düştü? Bir katılımcı: İki… Abdülaziz Bayındır: Aslında bire düştü. Yani ticaret malları ve para söz konusu olduğu zaman bire düştü. Fakat tarım ürünlerini birisi gidecek ve toplayıp getirecek. Mecbursunuz. Hayvancılıktan gidip toplayıp getirecek. Gümrükler üzerinde de bazı insanlar bulunacak. Yolların güvenliğini sağlasın diye bazı kimseleri oraya koymuşlar. Topladıkları bütün zekâtları kendilerine almışlar. Bir katılımcı: Ne yapacak? İhtiyacı var. Abdülaziz Bayındır: Hayır, o zekâta karşılık yol güvenliğini sağlıyor. Hata üzerine hatalar. Ve Kuranı Kerimde İslam devletinin geliri olabilecek zekât ve ganimet vardır başka bir şey yoktur.

Ganimete göre bir bütçe yapılabilir mi? Örneğin bu sene Amerika’yı fethedeceğiz. Oradan kaç lira alırız? Herhalde işte yüz trilyon dolar alırız. Bütçe yüz trilyon dolardır. Maaşlara zam yapalım. Nereden? Amerika’yı fethedeceğiz ya. Hiç yenilme ihtimali yok sanki. Şimdi bütçe kala kala fetihlerdeki ganimetlere kalmıştır. Öyle olunca da savaşlar İslamı yayma savaşları olmaktan çıkmış, yayılma savaşı, insanları egemenlik altına alma savaşı haline dönüşmüştür. Artık fethedilen yerlerde insanların Müslüman olmalarıyla uğraşılmamış, Müslüman olmaları bazı zamanlar yasaklanmıştır. Niye yasaklanıyor? Çünkü Müslüman olduğu takdirde vergi azalacak. Cizye alamayacaksınız. Haraç alamayacaksın. İş nereden nereye gelmiş. Sonrada diyoruz ki neden İslamiyet bu halde falan filan. Bir katılımcı: Osmanlı da mı? Abdülaziz Bayındır: Osmanlı ile alakası yok. Emevilerden beri böyle. Yani bu anlatılanların Osmanlı veya Selçuklu ile ilgisi yok. Ama onlarda hiç sorgulamadan aynen devam ettirmişler. Yöneticilerin suçu yok. Yöneticilere islam bu diyorlar. Onlarda tamam öyleyse onu yapalım diyorlar.

Bizim İslam Muhakeme Hukuku diye bir kitabımız vardı. Harvard ve İngiltere de okutulur. Ama Türkiye de hiçbir yerde yok. Bende de yok yani. Bir tane var onu da sağda solda saklıyorum. Bizim doktora yaptığımız kitaptır. Onu bitirmiştik. O zamanlar enterasan bir şey olmuştu. Osmanlılarda Muhakeme Hukuku diye Kültür Bakanlığına gönderdik. Arşivden yapılan bir çalışmaydı. Kültür Bakanlığından almaya değer görülmemiştir diye bir cevap geldi. İki üç saniye sonra Harvard’dan bir yazı geldi. Kitabınızın basıldığını duyduk. Şu adrese 25 tane ödemeli gönderirseniz çok memnun oluruz. Şunu görüyor musunuz?

Edebiyat fakültesinin dekanı vardı. Melehat Hanım mıydı neydi? Bugün telefon etti beni ziyarete geldi. Baktı, çok da gençmişsin dedi. Neden icap etti dedim. Amerika da nereye gittiysem seni sordular her tarafta dedi. Ben bu adamı niye tanımıyorum diye şimdi de geldim baktım ki çok genç bir adamsın. Tarih üzerine bizi çağırdılar da gitmedik. Ne yapacağım? Tarihçi olmak istemiyorum ama inşallah fırsat olursa kitabı bastırmak lazım. Şimdi orada şu var. Yani ondan okusaydık. Maddesini falan söylerdik. Aklımda kalan şekliyle söyleyeyim. Bizim padişahlar kanunname yaparken şeriatın kendilerine verdiği hakkı kullanmışlardır. Yani öyle kitapta sünnette olan hususlara karışmamışlardır. Çünkü fıkıhta öyle bir boş saha bırakılıyor. Burada yetki senindir deniyor. Onlarda onu kullanmışlar. Tabii şeriata uygun olarak o tip şeyler her zaman yapılabilir. Orada şöyle bir madde var. ‘Âlimler eğitim-öğretim, fetva ve görüş açıklama konularında hürdürler’. Bu hususlarda onları takip edip cezalandırma yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Hiçbir hâkimin böyle bir yetkisi yoktur. Yani cezai konularda da bir suç işlerlerse yine yargı yetkisi yok. Hukuki konularda var, ceza konusunda yok. Yani Osmanlıda dokunulmazlık ulemaya tanınmıştır. Sadece şunu yazarlar. Eğer bir fiili durum olup kaçmasından korkulursa mahalli idarenin sadece tutuklama yetkisi vardır. Ama orada da yargılama yetkisi yoktur. Durumu divana yani padişahlığa bildirecekler. O divanda durumu görüşülecek. Eğer yargılanma kararı çıkarılırsa oradaki hâkim yargılayamıyor. Onun için özel bir hâkim tayin ederler. Sırf o olayı yargılaması için. Buna muvalla derler. Tayin edilen hâkim o âlimi özel olarak yargılar. Yani Osmanlı, ulemaya rahat çalışması için çok geniş bir yetki vermiştir. Bu yetkinin amacı âlimler fetvalarını çok rahat bir şekilde versin. Dolayısıyla yöneticiler ellerinden gelen bütün kolaylığı göstermişler. Ama bundan istifade edememişlerse yönetici ne yapsın? Siz olsaydınız ne yaparsınız? Onlar gereken her kolaylığı göstermiş. Hatta bir belge görmüştüm de nerede bilmiyorum. Belki bir gün bir yerden çıkar. İstanbul Müftülüğünden fotokopisini aldığımı zannediyorum. Cumhuriyet dönemlerine yakın bir zamanda bir şikâyetname gördüm. Manisa’nın Demirci ilçesinden bir âlimi şikâyet ediyorlar. Şikâyet edenler oranın önde gelen daire müdürleri ve önde gelen eşrafı. Falan zat buraya gelip yüce devletimizin son zamanlardaki çıkardığı kanunlar aleyhine konuşuyor. Bu zat tamamen kötülüğe hizmet ediyor, diyorlar. O zatta, ülkemizi Avrupa’ya dönüştürüyorlar, böyle olduğu takdirde İslam elden gider diye adam çok açık bir şekilde konuşuyor. Devletin bütünlüğünü zedeleyecek, insanları isyana yöneltecek konuşmalar yapıyor diye şikâyet ediyorlar. Buradan Manisa kadısına yazı yazılmış. Onunda bir kopyası eklenmiş. İşte sizden şu şu kimseler şu âlimle ilgili şu şikâyette bulunuyorlar. Durumu tahkik edin ve bize bildirin. O hocayı çağırında sorgulayın yok. Öyle bir olay yok. Adamın dokunulmazlığı devam ediyor. Yani devlet konuya bakarken bile ulemaya dokunulmazlık devam ediyor. Ve bilirsiniz ki şeyhülislamlar baştan kaydı hayat yani ölünceye kadar şeyhülislam olmak üzere getirilirlerdi. Sonradan değişti. Yani devlet gerekeni yapmış ama ulema bunun kıymetini bilmemiş. Yoksa bu Osmanlının ya da Selçuklunun hatası değil. Yani bir yerden beri gelen artık kemikleşmiş bir şeydir. Ömer Nasuhi Bilmen’in yazdıkları o zamandan kaynaklanıyor.

Muellefeti kulub’u şuradan okuyayım. Ömer Nasuhi Bilmen: Dini celili İslam kuvvet bulup tarafı ilahiden desteklendiğinden dolayı muellefeti kuluba cemile gösterilmesine hacet kalmadığı cihetle… Abdülaziz Bayındır: Yani İslamiyet kuvvetlendi. Artık insanların gönüllerinin alınmasına ihtiyaç kalmadı. Ömer Nasuhi Bilmen: Hz. Sıddık’ın zamanı hilafetinden itibaren… Abdülaziz Bayındır: Yani Ebubekir (r.a) halifeliği zamanından itibaren… Ömer Nasuhi Bilmen: Bunlara zekât verilmez olmuştur. Bu hususta icma vardır. Abdülaziz Bayındır: İcma vardır dediği de icma, bütün ulemayı tavaf etmiştir demek. Böyle bir icma yok. Halil Gönenç’in Şafiiler İlmihalinden icma olmadığını hemen size göstereyim. Yani bu kelimeler o kadar yanıltıcı ki. Bir katılımcı: Kurana rağmen icma olur mu ki? Abdülaziz Bayındır: İşte zaten onu söyleyeceksiniz de yani oda yok. Yani Kurana rağmen olsa onu da söyleyeceğiz de. Halil Gönenç’in Şafii İlmihalinde yazdıklarını okuyayım. Zekâtın taksim edileceği yerleri anlatıyor. Sekizinci sınıf olarak da ‘kalpleri islama ısındırılanlar’ diyor. Hani icma vardı. İşte Şafii mezhebinde sayılmış. O icma sahabe döneminde dediniz mi, herkes ittifak edecek artık hiç kimse ondan aykırısını söyleyemeyecek. Böyle bir olay yok. Sonra daha kötüsünü yapıyor. Ömer Nasuhi Bilmen: Bu konudaki emrin… Abdülaziz Bayındır: “muellefeti kulub”a zekât verilmesi hakkındaki emir, neyin emri? Bir katılımcı: Kuranın… Abdülaziz Bayındır: Kuranın emri değil mi? Ömer Nasuhi Bilmen: Mensuh. Abdülaziz Bayındır: Yani nesih edilmiş. Nesih eden kimdir? Bir katılımcı: Ulema… Abdülaziz Bayındır: Ulemadır. İcma ile nesh etmiş. Tarihselci diye adlandırılan Kurana bakış zihniyeti vardır. Biz tabii tarihselcilere son derece kızıyoruz. İşte bundan daha iyi tarihselcilik olmaz. Okuyacağım şeyden anlayacaksınız. Ömer Nasuhi Bilmen: Veya zamanla mukayyet olduğuna kayil olanlar vardır. Abdülaziz Bayındır: Yani o ayetin hükmü belli bir zamanla sınırlıdır. Şimdi tarihselciler diyor ki Avrupalılar Kuranı Allahın kitabı saymıyorlar. Kuranı Allahın kitabı saymaz da Muhammed’in (s.a.v) yazdığı kitap sayarsanız o zaman dersiniz ki bu bir devlet adamıdır. O evrensel olamaz. Zaman üstü olamaz dersiniz. Yani şimdi kendi zihninizde düşünün. Falan tarihte bir adam bir kitap yazmış. Kendi şartları içerisinde değerlendirirsiniz. Değil mi? Dersiniz ki bu kişi yaşadığı bölgede oranın kültürüne, ihtiyaçlarına, geleneklerine göre bir kitap yazmış. O kitabı bu güne getiremeyiz, dersiniz. Ama ondan istifade edebiliriz. Bir takım güzel prensipleri vardır, alabiliriz. Bazı hususlar daha önemlidir. İşte Avrupalılar Kuranı Kerimi böyle kabul ederler. Allahın kitabı saymayınca onun tarihselliğinin manası odur. Derler ki Kuran hükümleri tarihin bir döneminde bir coğrafyada uygulanmıştır. Şuanda onun bazı prensipleri alınır ama olduğu gibi alınmaz, diyorlar. Aynı mantıkla Büyük İslam İlmihalinde mensuhtur, diyor. Nesih edilmiştir, diyor. Yani hükmü ortadan kaldırılmıştır. Burada hükmü kaldıran kim? Bu bir cinayet değil mi? Ya bunu buraya nasıl yazarsınız. Bir katılımcı: Hocam kasıtlı mı olmuş? Abdülaziz Bayındır: Neyse o ahretteki şey. Yani onun hesabını biz soracak değiliz. Sadece durumu size anlatıyoruz. Hesabını Allah soracak. Ve diyor ki Ömer Nasuhi Bilmen: Belli bir zamanla sınırlı olduğu görüşünde olanlarda vardır. Abdülaziz Bayındır: Yani o zamanmış, zaman geçmiş bitmiş. Yani tarihsel. Peki, neden sadece ‘muellefeti kulub’ tarihsel ki? Aslında İslam hızla yayılıyor. “Muellefeti kulub” fonuna en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamandır. O zaman Sasanileri savaşta yenmişsiniz, ağalarının, paşalarının itibarları sıfırlanmış. “muellefeti kulub” fonundan verselerdi, çok güzel olurdu. Peygamberimiz Mekke’de öyle yapmıştı. Muaviye, Ebu Sufyan, Safvan bin Ümeyye gibi oranın en zenginlerine verdi. “muellefeti kulub” fonundan çok bol verdi. Böylece onlara bakarak diğer insanların gönülleri ısındı. Aynı şekilde sende Bizans’ı fethetmişsin, onun ağalarına, paşalarına ver. Sasanileri fethetmişsin ağalarına, paşalarına ver ki o insanlar halkı sizin aleyhinize örgütlemesinler. Şu anda ki sonuçlar aslında onların örgütlemelerinin sonucudur. Askeri olarak karşı koyamamışlar ama bürokrasi olarak İslamiyet’in içini boşaltmışlar. Şuanda bizim okuduğumuz onlardan gelenlerdir. Neyse, maalesef böyle şeylerle sizin vaktinizi almak zorunda kalıyoruz.

Kuranı Kerimde olanlara gelelim. Aslında benim içinde bu zekât konusu iyi bilmediğim konulardan bir tanesidir. İyi bilmediğim kelimesinin manası şudur. Kuranda ki zekâtla ilgili bütün ayetleri ortaya döküp ilişkiler ağını oluşturamadık. Çünkü bütün eski bilgileri gözden geçiriyoruz. Konu o kadar çok yayılıyor ki. Hangi birisinin altından çıkacaksınız. Bu konuda ramazandan ramazana geliyor. Elimdeki zekât kitabını bir öğrenci master tezi olarak hazırladı. Bu kişi doktora yapacaktı. Bir türlü imtihanı başarıp gelemiyor. Hani doktora yaptırırken çok kolay oluyor. Şuraya bak, buraya bak, diyorsun o da getiriyor. Doktora yaptırdığınız zaman değerlendirmesi kolay oluyordu. İnşallah nasip olurda yapar. Mevcut bilgilerime göre şu ayeti kerimeyi okuyalım. Ama dediğim gibi bu konuda çok çalışmak lazım. Az önce devletin ana gelir kalemi olan zekâtın devletin elinden alındığını söylemiştik. Onun yerine bir ganimet kalmış. Ganimete göre de bütçe yapamadığımız için devlet kalmıyor. Yani hazine daraldığı için falan yere sefer yapacağız. Böyle İslamiyet yayılmaz ki. İlk sahabeler dünyanın neresine gitmişlerse o bölgeler hala Müslüman mı? Bir katılımcı: Evet… Abdülaziz Bayındır: Neyle gitmişler? Bir Fatiha suresiyle gitmişler. Kuran muran yok. Bir Fatiha suresiyle gitmişler. Fatihanın dışında birkaç tane ayet bilen var, yok yani. Kaç tane hafız vardı? Zaten bilenleri Medine den çıkarmıyorlardı. İstişare yapacağız size ihtiyacımız var diye bırakmıyorlardı. Hz Osman zamanına kadar çıkmalarına müsaade edilmedi. Birkaç sure bilen insanlar gidiyor. Bakın Enes Hoca Orta Asya’nın uç noktalarından buraya gelmiş. Onların o bölgeleri sahabelerle Müslüman olmuş değil mi? Doğu Türkistan Maveraünnehir bölgesi değil mi? Öyle deniyor. İşte Özbekistan. Kazakistan, Türkmenistan, İran’ın büyük bir bölümü, Pakistan, Hindistan, Azerbaycan oradan yukarıya doğru çıkın Tataristan ve Türkiye’nin doğusu yani Kayseri’den doğu tarafı, Kuzey Afrika gibi yerlere gitmişler. Ya bunların gittikleri her yer bugün hala Müslüman. Peki, bunlardan sonra Tarık bin Ziyad nereye gitti? Bir katılımcı: İspanya… Abdülaziz Bayındır: Müslümanlık ispanya da niye kalmadı? O kadar yüksek, parlak medeniyet oluşturdular da neden Müslümanlık kalmadı? Çünkü oraya Kuran gitmedi. İşte ilmihallerde okuduğum Müslümanlık gitti. O zamanlar oraya Kuran gitmedi. Mushaf olarak Kuran gitmiş. Sahabe dönemine göre daha çok Kuran vardı. Sahabenin elinde Kuranın kendisi yoktu. İşte bir Kuran nüshası vardı. Oda Hz Hafsa’nın evinde saklanıyordu. Bir tane nüshaydı. Daha sonra herkesin evinde bugün ki gibi Kuranı kerim oldu ama neye yarar ki? Kuranı güzel kaplara koyacaksın, sabaha kadar ayakta duracaksın, Müslüman olacaksın. Ve bunu da sanki iyi bir şey yapmış gibi ballandıra ballandıra anlatacaksın. Ama o insanlar okudukları ayetleri özümsemişlerdi. Ve gittikleri yerlerde bunu söyledikleri zaman oraya bahar geliyordu. Herkes kendini buluyordu. Daha bırakır mı adam Müslümanlığı? İşte tarihte felsefenin en yoğun olduğu yer İskenderiye, Şam niye bunlar ebediyen iddialarını bırakmak zorunda kaldılar? Balkanlarda dört yüz yıl Osmanlı kaldı oraya İslam diyebiliyor musunuz? Oraya Anadolu’dan aile götürmek zorunda kaldı. Hâlbuki sahabeler kimseyi bırakmıyorlardı, gitmeyin diyorlardı. Burada kalın. Gitmedikleri halde namlarının gitmesi onların Müslüman olmasına yetiyordu. Biz şimdi Aksaray’dan Anadolu’dan Müslüman aileleri Avrupa’ya taşıdık. Ama tekrar onları geri almak zorunda kaldık değil mi? Yani kimseye dokunmamışlar, sonra hadi Allaha ısmarladık diyerek gelmişler. Çünkü Kuranda ki din anlayışı yok. Kuranda ki din anlayışı fıtrattır. Yani senin Kosova’daki ya da Doğu Türkistan’daki ya da falan yerde ki filan yerdeki hangi dine mensup olursa olsun insanlar hayatı boyunca Allahın ayetlerini okuyor. Ama onu yanlış adlandırmışlar. Allahın kainattaki ayetlerini zaten herkes okuyor. Sen de ona Kuran ayetini gösterdiğin zaman kendi kendine gerçekten ya çok doğru, diyebiliyor. Eski düşüncelerini bırakıyor. Buna zaten benim içim yatmıyordu, zaten rahatsız oluyordum diyor. Her şeyini bırakıyor ve dört elle sarılıyor. Ama onu değil de şu ilmihallerdeki dini götürdüğün zaman kim kabul eder ki? Sen bunu nasıl uygulayacaksın? Şimdi Mehmet Bey akşam bu Abdülaziz Hocanın derdi ne diyor. Ne olacak yani? Herkesin canını sıkan şeyleri konuşan bir adamın şahsi bir beklentisi olmaz. Ama dert Kuranı Kerimdir. Ve çok büyüktür. Bu Müslümanları adam etme hareketidir. Kurana dönüş hareketidir.

İnnemes sadegatu lilfugarai” “sadakalar fakirler içindir”(9/60). Allah-u Teâlâ sadaka kelimesini kullanıyor. Yani zekâtı da içine alıyor. Diğerlerini de içine alıyor. Ama sonunda “feridatem minallah” geldiği için “Allahtan farz olarak”(9/60) o zaman ne oluyor? Sadece zekât dediğimiz şey oluyor. “Fakirler içindir” (9/60). Zekât nisabına sahip olmayacak kişiye fakir deriz. Ona zekât verirsiniz onu zekât verecek duruma getirirsiniz. Böylece gelecek sene o zekât vermeye başlar. Sen ona zekât verirsin diğer sene oda başkalarına zekât verecek duruma gelir. Onu adam edeceksiniz, ayağa kaldıracaksınız. Peki, “vel mesakin” “miskinler içindir”(9/60). Şimdi ilmihalde yemek için dilenmeye muhtaç olan kişidir, diyor. Öyle değil ki. Kuranı kerimde miskinin tarifi var. Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde miskinin tarifi var. Ve sözlükte miskinin tarifi var. Sen bütün bunları bırakıp nereden bu noktaya ulaşıyorsun ki? Az önce okuduk ya. Birkaç lokma bulamayan, günlük yiyeceği içinde dilenmeye muhtaç olan kişiye miskin diyor. Miskin; sakin olmak, bitmek, susmak, dinmek, hareketine son vermek anlamlarına gelir. Şimdi bir adamın işini kaybettiğini düşünün. Ne der? Her şey bitti. Öyle der değil mi? Ben artık bitiğim kardeşim, der. Kendisine ilim verilen bir kul ve Musa (a.s) olayı olarak bilinen bir olay var ya orada geçiyor(18/79). Hani kendisine ilim verilen bir kul gemiyi deliyor. Musa’da (a.s) niye deldin, diyor. Oda anlatıyor. “Emmes sefinetu” “o gemi” “fekanet limesakine” “birkaç miskinindi”(18/79). Yani bir gemi bir günlük yiyeceği bulamayan birkaç kişinindi öyle mi? Yani adam gemi sahibi olacak ama günlük yiyeceği olmayacak. Öyle mi? Bir katılımcı: 52:04 52:07. Abdülaziz Bayındır: O ayrı bir konu. Sen şimdi gemi sahibi olarak itiraz edebilirsin. Diyeceksin ki ben miskin değilim. Yani ayeti anlamaya çalışıyoruz. Bu ne demektir? Devam ediyoruz. “yea’melune fil bahri” “denizde çalışıyorlar gemileriyle”. “feeradtu en eibeha” “onu ayıplı hale getirmeye çalıştım, istedim”. “ve kane veraehum melik” “çünkü arkalarında bir kral vardı”. “yeé’huzu kulle sefinetin ğasba” “rastladığı gemileri gasp edip alırdı”(18/79). Onu da yaralı gördü mü, almayacak. Şimdi o anda bunlar miskin değil. Bu ne demek? Eğer bu gemi bu adamların elinden giderse yapacak bir işleri kalmayacak demektir. Ne demek yani sözlük manasına bakın. Bir katılımcı: Peki neden başka çalışacak imkânları olmadığı için mi? Abdülaziz Bayındır: Başka bildikleri bir iş yok. Bildikleri iş var, bir de gemileri var. Ellerinden alındı mı ne olacak? İşsiz kalacaklar. İşsiz kalan bir adam ne yapar? Gidecek yeri olur mu? Bak kelime manası sakin olmak yani hareketsiz olmak. Bir katılımcı: Tembel… Abdülaziz Bayındır: Yok tembel değil. Yapacak bir şeyi yok, ne yapsın adam? Cebinde beş kuruş parası yoksa gitsin 53:49 53:51 yemek yesin. Herkes de bunu armatör olarak tanıyor. Çoluğunun çocuğunun belli bir harcama düzeyi var. Diyelim ki çocukları özel okullarda okuyor. Birden bire işsiz kalıyor. Ne olacak gelip bundan yardım isterler ama kendisi yardıma muhtaçtır kimseye de bir şey söyleyemez. Bu ayette olan o ama sadece o değil ki falanca yerde işinden olmuş. İster aylığı yüz lira olsun ister yüz bin lira olsun. Ne fark eder? Adam işinden olmuş. Zaten aylığını aldığı zaman yetiremiyor, almadığı zaman ne yapacak? İşte bu bir işsizlik fonudur. Gördünüz mü? Peygamberimiz ne diyor? Yani bunu doğru anlayıp anlamadığımızı peygamberimizle test etmemiz lazım. Sağlamasını onunla yapmak zorundayız. Ne diyor Peygamber Efendimiz? O halkı dolaşıp kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci miskin değildir. Bizimkilerin dediği ne? Tam bunun tersini yapmamış mı? Peygamber böyle diyor. Ve sahih hadistir. Buhari’de, Nesai’de ve benim bilgisayarımda var. Böyle bu manada on beş, yirmi tane sahih hadis var. Halkı dolaşıp halkın kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci miskin değildir. Miskin, kendisini geçindirecek gınaya malik olmayan yani kendini geçindirecek kadar bir zenginliği olmayandır. Yani o seviyesini devam ettirecek. Adam güzel bir evde oturuyor diyelim. Bu kadar evde niye oturuyorsun, çık diyorlar. Düne kadar kimse öyle bir şey demiyordu ama birden bire böyle oldu kardeşim. Ben şimdi bütün toplumda ki itibarımı sıfırlasam ne olur? Ne olur yani bütünüyle çökersin. Görünürde bakarsın ki koskoca köşkte oturuyor ama miskindir. Bir katılımcı: 56:02 56:05. Abdülaziz Bayındır: Hayır, herkes yardım istemeye ona gelir. Peygamberimizin tarifi, kendine sadaka vermek için zarureti bilinmeyen. Vereceğiz ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Kendiside kalkıp halktan istemeyen iffetli nezih kimsedir. Ya şimdi bakın bunların toplumdaki sosyal statüsünü bozmadan bu görevi Allah devlete veriyor. Devlet olduğu zaman devletten istemek kolaydır. Ama halktan isteyemezsiniz. Oda kendi imkanlarıyla araştırır, zaten bilir. Getirir verirsin. Senin sosyal statün bozulmaz. Çok kısa bir süre sonra o da durumu düzelerek başkalarına yardım edecek düzeye gelir. Bu içi su dolu kuyu gibidir. Eski emme basma tulumbaları hatırlayın. Tulumbaya bir bardak su döktün mü, oradan tonlarca su alırsın. Miskine zekat verme aynen tulumba örneğine benzer. Ama ne yapıyorsun? Diyorsun ki sen çık kardeşim, başka eve geç, çocuklarında orada okumasın. Ne demektir? Bu pompayı söküp atalım demektir. Ondan sonra kovayla biraz zor çıkarırsın oradan. Öyle bir adamın yetişip oraya gelmesi kolay mı? Şimdi bir ara beyaz gömlekli işsizler vardı. Yani adam eğitimli, belli seviyelere gelmiş, işini kaybetmiş. Ne kadar kolay? Bunların kişiliklerini sıfıra düşüreceksiniz. Şimdi şu muhteşemliğe bakın. Bu tarifi nereden yaptık. Kurandan ve sünnetten yani ayetten ve sahih hadisten yaptık. Zaten o hadis sahih olmasa bile ayete birebir uyduğu için sahihtir. Çünkü hadisler için sahihtir, değildir sözü metne bakılarak söylenmiyor. Senedine bakılarak söyleniyor. Metin çok doğru olduğu halde senedi eksik olabilir. Senedi çok doğru olduğu halde metni yanlış olabilir. Evet, şimdi bu ihtişamı gördünüz değil mi? Mesela sosyal devlet deniyor. Bundan daha sosyal devlet olur mu? Ama siz baştan bu devletin elinden bunları almışsınız. Devlette bunu kaybettiği için birkaç kere söylemek için hazırlandım söyleyemedim. Avarız diye vergiler koymuşlardır. Yani geçici vergidir. Ama kalıcı olmak zorunda çünkü devletin başka geliri yok ki. Devlet ne yapsın? Zekât alamıyor, savaşa da çıkamıyor. Avarız vergisi koyuyor. Ne yapacak? Devletin bir şekilde ayakta durması gerekiyor. Bu defa vergi devam ediyor. Bu defada birçok haksız vergiler oluyor. Bu seferde halka baskı yapılıyor. Halkta isyan ediyor. Devletin hakkı olan zekâtta zayi oluyor.

vel amiline aleyha” “zekât işlerinde çalışanlara”(9/60) da verilir. Mesela bir insan zekât topluyorsa, zekâtı gerekli yerlere harcıyorsa veya onunla ilgili işlerde çalışıyorsa mesela bir Kuran kursunda talebelerle uğraşıyorsa, adı Kuran kursu olmasın üniversitede olsun fark etmez öğretmenlik yapıyorsa tabii ki verecesin. Efendim üniversitenin gideri genel bütçeden karşılanıyor. Peki, genel bütçenin geliri nereden karşılanıyor? Oraya nereden koyacaksın o parayı. Bir katılımcı: Devlet koyacak. Abdülaziz Bayındır: Nereden koyacaksın? Devlet nereden alacak? Bir katılımcı: Halktan alacak. Abdülaziz Bayındır: İşte oraya koyduğun zaman sistem çalışıyor. Bu vergi memurlarının aldığı en fazla sekizde birdir. Mesela bugün, Anadolu’nun birçok ilinde toplanan vergiler, vergi memuru maaşına yetmiyormuş diye söylüyorlar. Belki bu sistem uygulandığında bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak.

ve muellefeti kulubuhum” “ve kalpleri ısındırılanlar”(9/60). Isındırılanlar genel bir ifadedir. Müslüman, kâfir olma şartı yok. Bunu zamanında dört sınıfa ayırmışlar. Büyük İslam İlmihali: Birincisi, daha yeni Müslüman olup imanı zayıf olan kimselerdir. Kendisine zekât verilir ki Müslümanlığı takviye bulsun. Abdülaziz Bayındır: Eğer İslamı anlatacaksanız, yayacaksanız bu tip insanlar her zaman olmaz mı? Büyük İslam İlmihali: İkinci grup islamiyeti kabul edip kavmi arasında şerefli olan kimsedir. Abdülaziz Bayındır: Müslümanlığı kabul etmiş ama itibarlı. Büyük İslam İlmihali: Kendisine zekât verilmekle başkalarının Müslüman olmaları gayesi tatbik edilir. Abdülaziz Bayındır: Adam o şerefli konumunu devam ettirmesi için zekâttan veriyorsun. Bu defa oranın sosyal yapısını bozmuyorsun. Diğer insanlarında Müslüman olmasına sebep oluyorsun. Büyük İslam İlmihali: Üçüncü sınıf imanı kuvvetli olan Müslümandır. Abdülaziz Bayındır: Sapasağlam imanı var. Büyük İslam İlmihali: Kendisine zekât verilmekle 01:01:50 kalan bir takım gayrimüslümlerin şerlerini defetmesi kendisinden beklenir. Abdülaziz Bayındır: Veriyorsun para git şu zekât parasıyla şu sınır boyunu koru diyorsun. Al sana ordu kuruluş mantığı. Ya da al bu parayı islamiyeti yay diyorsun. Bir katılımcı: Televizyon kur. Abdülaziz Bayındır: Televizyon kur. Zenginlere bir yemek ver diyorsun. Git anlat. Git Avrupa da milleti topla, ceplerine harçlık koy ve İslamı anlat. İşte bu muellefeti kulubtur. Bu fon kaldırılabilir mi? Büyük İslam İlmihali: Dördüncü sınıf zekât verilmesine mani olanın şerlerinden ehli islamı korumaya kudreti olan kimsedir. Abdülaziz Bayındır: Yani bugün tanıtım fonu dediğimiz şeydir.

Ve fir rikab” “şimdi köleler”(9/60). Burada köle kelimesi geçmiyor. Boyun kelimesi geçiyor. Yani boynu eğri insanlar. Kölenin de boynu eğridir. Yani dik duramaz. Birçok Müslümanlar işte falan hapishanelerde inim inim inliyorlar. Parayı bastırırsınız. Adamları kurtarırsınız. Bu tip şeylerde hiçbir zaman için eksik olmaz.

vel ğarimine” “ve borçlular”(9/60). Şimdi borçlular derken bizim kitaplara bakın, az önce okumuştuk. Diyelim benim bir fabrikam var. On bin tanede işçi çalıştırıyorum, borçlanmışım. Tamam, ben fabrikayı satarsam borcumu da öderim. Ömür boyu rahatta yaşarım. Şimdi bizim bu ilmihal kitapları, o malları satması gerekir diyor. Ya niye satsın? Şurada on bin kişi işsiz kalacak. Ve memlekette bir sürü üretim olmayacak. Aynen o kuyudaki bir bardak su gibi zekât fonundan getirsin bu adamın borcunu kapatsın. Gelecek sene ondan zaten on katı zekât alırsın. Almasan bile bu kadar işçide çalışmaya devam eder. O kadar aile geçiniyor.

ve fi sebilillah” “Allahın yolunda”(9/60). Bu çok geniş bir kelimedir. Şimdi vakit iyice daraldı. Onun üzerinde fazla duramayacağım. Kuranı Kerim okurken “fi sebilillah” kelimelerini gördüğünüz yerde bakın neden bahsediliyor? Anlatmaya lüzum yok. Onların içerisinde burada anlattıkları cihad yani sıcak savaş çok küçük bir yer kaplar. Bunu tutmuşlar sıcak savaş diye sınırlamışlar. Bu mantığa göre adam savaşa giderken silah alacak. Kardeşim barış zamanında ben bu silahları alıp eğitim göreceğim ki savaş zamanında bir işe yarasın. Yoksa öbürleri bu adamları teker teker vururlar.

vebnis sebil” “ve yolcular için”(9/60). Yani yol güvenliği. Şimdi anlatırlar, eski kitaplarda var. Biraz uygulanmış. Memleketinizden çıkıyormuşsunuz, tüm İslam ülkesini gezip geliyorsunuz. Cebinden bir kuruş masraf yok. Çünkü her gittiğiniz yerde “vebnis sebil” fonundan onu işletmişler. Yemekler pişiyor, yemek yiyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, atınıza bakılıyor. Devam ediyorsunuz. Muhteşem bir şey yani… Bir katılımcı: Gezi için 01:05:53 01:05:57. Abdülaziz Bayındır: Bilhassa ilim yolcuları beş kuruş para vermeden bütün dünyayı dolaşabiliyorlar. Bir katılımcı: “Lil fukaraillezîne uhsıru fi sebilillahi” (2/273). Abdülaziz Bayındır: O işte miskinler. “Lil fukaraillezîne uhsıru fi sebilillahi la yestetiune darben fil ard, yahsebuhumul cahilu ağniyae minetteaffuf” “kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır”(2/273). İşte onlar miskin oluyor. Yani “fi sebilillah” Allah yoluna kendini hasretmiş. Din hizmetine kendini vermiş. Kamu hizmetine vermiş, sadece din hizmeti olması gerekmez. “Fi sebilillah” kamuya hizmet, yani tüm topluma hizmettir. Kendini kamu hizmetine hasretmiş olanlardır. Çoluk çocuğuna ayıracak bir şeyi yok. Bununla geçinmesi gerekiyor. Onu da zekâttan karşılayacak. Allah özellikle onlara verin diyor(2/273). Bir katılımcı: 01:06:44 01:06:46. Abdülaziz Bayındır: Elbette verilir. Yani vakit dar olduğundan kısaca durduk. Şu sekiz sınıfın tamamı devletin bütün ihtiyaçları içindir. Ama sekiz sınıfı da Allah, tek tek vurgulamış ki yetkililer keyiflerine göre şuraya buraya harcamasın. O zaman siz ciddi manada ayakta durursunuz. O zaman siz çok rahat bir şekilde yeryüzünde hâkimiyetinizi devam ettirirsiniz. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007