KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27)

5 Şubat 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri
Etiketleri: > >

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allahu Teala cümlemizi dürüst olan, menfaatleri karşısında asla sarsılmayan, dürüstlükten taviz vermeyen samimi kullarından eylesin. Dünyanın en zor işi dürüst olmaktır. Herkes dürüstlükten, doğruluktan yanadır. Bana karşı yanlış yapma, bana karşı yalan söyleme falan der. Mesela bakarsınız ki birisi başka birisine “bak ben hayatta yalan söylemem” diye nasihat eder. İşte o da yalandır. Çünkü insanlar ne zaman yalan söylemeye ihtiyaç duyarlar? Menfaatleriyle ters düştüğü zaman… Onun için kendi aleyhimize de, sevdiğimiz kişilerin aleyhine de olsa Allahu Teala dürüst olmamızı emrediyor. Allahu Teala şöyle diyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû kûnû gavvâmîne bil gıstı şuhedâe lillâhi ve lev alâ enfusikum” “Müminler haktan, doğruluktan yana olan dimdik kişiler olun. Allah için şahitler olun. İsterse kendi aleyhinize veya akrabalarınızın aleyhine olsun.” O kişi fakirmiş, zenginmiş sizi ilgilendirmez. Allah onlara daha yakındır. (Nisa 135) Onun için dünyanın en zor şeyi dürüst olmaktır.

Bugün ki dersimizin konusu “Her kafir yalancıdır.” Dikkat edin her kafir yalancıdır. Yalancı olmayan bir tek kafir yoktur. Şimdi bunu özetleyen iki tane ayet okuyacağım. “Femen azlemu mimmen kezebe alallâhi” “Allah’a karşı yalan söyleyenden daha yanlış davranışı gösteren kimdir?” Allah’a karşı yalan söylemek ne demek? Şimdi siz bana bir şey söylersiniz, ben sizin doğru söylediğinizi zannedebilirim değil mi? Ama onun doğrusu içinizde var, bile bile yalan söylüyorsunuz. Dolayısıyla beni kandırabilirsiniz ama Allah’ı kandırabilir misiniz? Onun için Allah’a karşı yalan söylüyor. Yani siz başkalarını kandırabilirsiniz hatta kendinizi bile kandırabilirsiniz ama Allah’ı asla kandıramazsınız. “ve kezzebe bis sıdgı iz câeh” Allah’a karşı yalan söylüyor. Onun için esas olan menfaatidir. Dürüstlük falan onu fazla ilgilendirmiyor. Kendisine geldiği zaman doğrunun karşısında doğruya doğru demiyor. Doğru olduğunu görüyor. Orada da yalana sapıyor. Mesela insanlara Allah’ın ayetlerini anlatırsınız. Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür. İki sene evvel Avrupa’nın en eski Ateist Derneği Başkanı buraya gelmişti. Ne kadar sıkıntılar içerisinde olduğu onun yüzüne bakıldığında da anlaşılıyordu. Çünkü söylediklerinin doğru olmadığını gayet iyi biliyordu. “Kendisine doğru geldiği zaman doğruya yanlış diyen kişi” Bütünüyle doğru olan Kuranı Kerimdir. Kuranı kendisine tebliğ ediyorsunuz. Meseleyi anlıyor. Anladıktan sonra hesabına gelmediği için doğru demiyor. Hâlbuki dürüst insanlar durum ve şartlar ne olursa olsun doğruya doğru derler. “eleyse fî cehenneme mesvel lilkâfirîn” “cehennemde kâfirler için kalacak yer yok mu?” (Zümer 32) Kâfir niye kâfir diyor? Örten. Gerçeği örtüyor. Örttüğü zaman sizi kandırabilir ama Allah’ı kandıramaz. Onun için bütün kâfirler gerçekleri örten kişilerdir. Yani kâfirler en büyük mücadeleyi kendilerine karşı verirler. Söyledikleri yalan, yaptıkları yanlış davranışlar en çok kendilerini rahatsız eder. Ama o menfaatlerini, kendileri için belirledikleri hayat tarzını bırakmak istemedikleri için orada yalanla, dolanla kendilerini kandırmaya çalışırlar. “Vellezî câe bis sıdgı” “Bir kişide dürüst bir şekilde geliyor.” Doğru, dürüst, düzgün adam… Adamın kötü niyeti yok. “ve saddega bihî” “Doğruya da doğru diyor.” Hakikaten iyi niyetli, Allah’ın ayetlerini okuyorsunuz “tamam, doğru” diyor. Doğruya doğru diyor. İyi niyetle gelmiş. Gelirken niyeti kötü değil. Yani kendi tabi yapısını, fıtratını korumuş. Doğrularla karşılaştığı zaman tamam diyor. “ulâike humul muttegûn” “İşte müttakiler onlardır.” (Zümer 33) Kendilerini yanlışlardan koruyanlar onlardır. Doğruya doğru… O doğruyu yanlış anlamış olabilir. Yanlışa doğru demişte olabilir. Mümkündür. Ama kötü niyetli değilse Cenabı Hak bir şekilde onun yanlış olduğunu ona gösterir ve oda o yanlıştan vazgeçer. Çünkü niyeti yanlış yapmak değil, doğru yapmaktır. Şimdi burada iki ayet… Adam gelirken kafasında yalan, yanlış şeyler kuruyor. Sen doğruları söylüyorsun, hesabına gelmiyor. Ama bir başkası gelirken iyi niyetle geliyor, samimiyetle geliyor. Doğruyu görünce, “tamam, doğru” diyor. Şimdi bu iki ayet ışığında bugün ki Enam Suresindeki ayetleri okuyacağım. Kararı siz vereceksiniz. 25. Ayetten başlıyorum.

Ve minhum mey yestemiu ileyk” “Onlardan bir kısmı gelip seni dinler.” Dinlemeye gelenler kaç gruptu? İki gruptu. Birisi iyi niyetle gelen, diğeri kötü niyetle gelen… Birisi dürüst, doğruya doğru diyor. Diğeri tamam doğru ama bizim de şeyimiz var diyor. Öyle şey yok. Bu işin ama’sı yok. Doğruysa doğru… “Ve minhum mey yestemiu ileyk” “Onlardan kimi sana kulak verip dinler.” “ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten ey yefgahûhu” “Senin söylediklerini anlamasınlar diye sanki kalplerinin üzerinde kınlar, kabuklar oluşturmuşuz.” Çünkü örtüler var ya hesabına gelmeyeni anlamayacak. Kâfir zaten örten demektir. “ve fî âzânihim vagrâ” “sanki kulaklarında da ağırlık var.” Ne dedi diye sorsalar, boş ver der. Çünkü iyi niyetli değil.  Bu ne oldu? Yalanla geldi ve gerçekleri kabul etmedi. “ve iy yerav kulle âyetil lâ yué’minû bihâ” “Bütün ayetleri görse, bütün delilleri görse inanmaz.” (Enam 25) Niye? Yanlış olduğundan değil, hesabına gelmediğinden inanmaz. Mesela işte Musa (a.s) firavun ve ailesine geldi. O kadar mucizeler gösterdi. Firavun bütün sihirbazları toplayıp Musa’yı (a.s) yenmek için sihirbazlar kendi elleriyle hazırladıkları şeylerini, iplerini attılar. İçerisine cıva yerleştirdikleri bağırsakları… Kuşluk vaktiydi. Yukarıdan gelen güneş ışıkları yüksek, aşağıdan gelen azdı. O iki ışık farkından dolayı cıva hızla hareket edecek ve bağırsaklar harekete geçecekti. Millette yılan görmek için toplandığında işte bakın bunlar yılan diyeceklerdi. Çünkü yalan… Yani bu sihir denen, büyü denen şey tamamen yalan ve bir kurgudan ibarettir. Hiç aslı, astarı yoktur. Ama böyle bir oyunla insanları kandırmaya çalışırlar. Ama öylesine usta yalancılar ki bunlar, Musa’yı (a.s) bile korkuttular. Ama Musa (a.s) değneğini atınca o değnek onların bütün yılanlarını yuttu. Onların yılanlarının bir şeyi yutması mümkün mü? Bağırsakların içerisine cıva koyacaksınız da… O sadece hareket etmesi içindir o kadar… Elinize aldığınız zaman cıva çok ağırdır. Çubuk gibi olur. Yere koyduğunuz zaman hareketinden dolayı kıvranan bir yılan zannedersiniz. Ama Musa’nın (a.s) değneği hepsini yutuyor. Firavun orada gerçeği görmüyor mu? Bilmediği için mi inanmıyor? Allahu Teala Neml Suresinde ne diyordu? “Ve cehadû bihâ” “Firavun ve hanedanı yalan söylediler.” Arapçada cahd kelimesi bile bile yalan söylemektir. Yani içlerinden çok iyi biliyorlar. “Ve cehadû bihâ vesteyganethâ enfusuhum” “Onların içleri Musa’nın (a.s), Harun’un (a.s) Allah’ın elçileri olduğu konusunda en küçük şüphe taşımıyordu.” Çok kesin biliyorlardı ama sen değilsin dediler. Niye? “zulmev ve uluvvâ” “Zalimlik yapmak ve üstünlüğü ellerinden bırakmamak için” (Neml 14) Üstünlük bizde kalsın diye…

Erdem UYGAN:Felemmâ câethum âyâtunâ mubsıraten” (Neml 13) ifadesi var. Bütün ayetleri görüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi, tabi her şeyi apaçık görüyorlar. Firavun Musa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olduğunu bilmiyor mu? Allah’ı zaten bilmemesi imkânsızdır. Ama hesabına gelmiyor. “zulmev ve uluvvâ” (Neml 14) illa haksızlık yapacak ve üstünlük kendinde kalsın istiyor. Musa Allah’ın elçisidir dediği zaman ikinci duruma düşecek. Olmaz ki…

Enam Suresi 25. Ayetten devam ediyorum. “hattâ izâ câûke” “Ya Muhammed senin yanına geldikleri zaman” “yucâdilûneke” “Ayetler konusunda seninle tartışıyorlar.” “yegûlullezîne keferû” “Kâfirler Allah’ın ayetleriyle ilgili olarak şöyle derler.” “in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn” “Bunlar eskilerin yalan, yanlış yazdıkları şeylerdir.” (Enam 25) Bugün de ne diyorlar? Arap toplumunun hikayeleri… Muhammed toparlamış, bir araya getirmiş… O gün ki insanları şey yapmaya çalışmış…

Erdem UYGAN: O gün ki insanların zihninde olan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O gün ki insanları bir şekilde kendi açısından yönlendirmeye gayret etmiş diyorlar. Allah’ın kitabı falan değil, Allah’ın ayetleri değil demeye getiriyorlar. Bugün İlahiyatçı, tefsirci olanlar bunu söylüyor.

Erdem UYGAN: Yani kıssaları Allah o gün ki insanların bildikleri şeyden 14:37 sn. anlaşılmıyor. yeni senaryo ile yeniden 14:40 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Senaryoları yeniden yazmış, Allahu Teala gerçektir diyor ama inanmayın demek istiyorlar. Herhalde inanmama hürriyetini en iyi kullananlar hocalardır. Bu konuda hocalara kimse yetişemez. Çünkü hocalıkla para kazanılmıyor. Birilerinden aferin alma, birilerinden şey yapma… İtibarınız peşinden koştuğunuz sürece birilerine mutlaka yaranacaksınız. Hâlbuki Allah’a yaransan herkesten daha zengin, herkesten daha güçlü, her yerde her zaman var ve seni yaratan, öldükten sonra da seninle beraber olacak olandır. “Ve hum yenhevne anhu” Onlar geliyorlar. Ayetleri dinliyorlar. Anlamak istemiyorlar. “İnsanları Kuran’dan uzaklaştırıyorlar.” Bugün de dikkat ederseniz kendisine Müslüman diyenler insanları Kuran’dan uzaklaştırıyorlar. “ve yen’evne anh” “kendileri de uzaklaşıyorlar.” “ve iy yuhlikûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn” “Onlar sadece kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller.” (Enam 26) Kendilerini perişan ediyorlar. Bir kere psikolojileri bozuluyor. Vücut yapıları bozuluyor. Çevreyle ilişkileri bozuluyor. Dolayısıyla bir insanın kendi nefsinden daha büyük düşmanı olmaz. “Ve lev terâ iz vugıfû alen nâri” “Bunlar ateşin başında durdurulduğu zaman onları bir görsen.” “fegâlû yâ leytenâ” “ah keşke diyecekler.” Aklım başıma geldi ama iş işten geçti diyecekler. “nuraddu ve lâ nukezzibe biâyâti rabbinâ” “Keşke geri döndürülsek dünyaya dönsek de rabbimizin ayetleri karşısında yalan söylemesek” Yalan söylediklerini biliyorlar. “ve nekûne minel mué’minîn” “ve müminlerden olsak” (Enam 27) Yalan söylemesek de Müminlerden olsak… Demek ki müminlerden olmayana ne diyorduk? Kâfir. O zaman kâfirler kim olmuş oluyor? Yalan söyleyenler oluyor. “Bel bedâlehum mâ kânû yuhfûne min gabl” “Aslında daha önce insanlardan gizledikleri şey ortaya çıktı” Artık yalan söylemenin bir anlamı yok. Onun için dikkat ederseniz hep şöyle derler. Düşen uçakta ateist kalmaz derler. Çünkü o ana kadar etrafa hava atarsın ama uçak düşerken hava atacağınız bir şey yok. Artık Allah ile baş başa kalıyorsunuz. “ve lev ruddû leâdû limâ nuhû anhu” “Ama bunlar yalana öylesine alışmışlar ki” keşke dünyaya dönsek diyorlar ya… “tekrar dünyaya dönseler gene yalan söylerler.” Onlar için bir hayat tarzı olmuş. Ne yaparsanız yapın. “ve innehum lekâzibûn” “Onlar tam yalancıdırlar.” (Enam 28) Demek ki bu ayetlere göre kâfirler neymiş? Yalancıymış. Peki, yalan söylemelerinin bir sebebi var. Firavunun yaptığı gibi üstünlük bizde kalsın diyorlar. Bir kıskançlık ortaya çıkıyor, karşı tarafı kendilerinden düşük görüyorlar, kendilerini daha üstün göstermenin bir yolu olarak kâfirliği tercih ediyorlar. Kâfir olmak içinde mutlaka yalancı olmak lazım. Bunu yapıyorlar. Bu konudaki ayetler biraz daha ayrıntılı olarak Erdem Bey’den dinleyelim.

Erdem UYGAN: Şimdi öncelikle belki birkaç hafta sonra ya da haftaya sıra geldiğinde tekrar okunacak ama bu ayetlerden birkaç ayet sonra yine bu tekzib yani ayetler karşısında yalana sarılma, yalanlama konusunda Resulullah’a rabbimiz şöyle buyuruyor. “Gad nağlemu innehû leyahzunukellezî yegûlûne” “Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz.” “feinnehum lâ yukezzibûneke” “Onların yalanladıkları sen değilsin.” Yani senin şahsınla ilgili bir mesele değil. “ve lâkinnez zâlimîne biâyâtillâhi yechadûn” “Onlar bile bile Allah’ın ayetleri karşısında yanlışa sapıyorlar.” (Enam 33) Onları inkar ediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela ne yapıyorlar? Sen yalan söylüyorsun ya Muhammed diyorlar. Hayatında hiç yalan söylememiş bir kişi buna üzülüyor. Ama o yalan söylüyorsun diyen kişi onun yalan söylemediğini çok iyi bildiğinden dolayı Allahu Teala şöyle diyor. “Bu kafirler” Kafir, gerçeği örten demektir. Gerçeği örtmek şuurlu bir eylemdir. “Bu kafirler Allah’ın ayetlerine karşı yalan söylüyorlar.” (Enam 33)

Arapça bilenler için söylüyorum. Kuranı Kerim’de kezzebe fiili üç ayrı şekilde kullanılır. Kezzebe Arap dilinde tef’il babından teksir (çokluk) ifade eder. Kezzebe fiili lazım fiil olarak kullanılır. Yani nesne almaz. O zaman anlamı çokça yalan söylemektir. Kezzebehu dendiği zaman meful (nesne) aldığı zaman yalanlama manasına kullanılır. Bir de kezzebe bihi vardır. Bir şeyin karşısında yalan söylemektir. Ayetler karşısında yalan söylemektir. Ama maalesef tefsir ve meallerde bu fark hiç görülmez. Hepsini aynı şekilde ifade ederler. Dolayısıyla aradaki fark anlaşılmaz. Medine’ye en son gittiğimde İslam Üniversitesinin hocalarına bunu da söyledim. “Kuranı Kerim’de kezzebe, kezzebehu ve kezzebe bihi şeklinde geçiyor. Bunun üçüne nasıl mana veriyorsunuz?” dedim. Aynı şekilde mana veriyoruz dediler. Aynı mana olur mu? Onlara anlattım, şaşırıp kaldılar. Aslında çok iyi bildikleri bir kuraldır fakat alışkanlıkların tespiti gerçekten çok zordur. Bunu da burada tekrarlamış olalım.

Erdem UYGAN: Çok iyi oldu. Devamındaki ayette… Burada rabbimiz Resulullah’a şöyle dedi. “Onlar seni yalanlamıyorlar.” Yaptıkları şeyler sana karşı değil dedi.  Boşuna üzülme dedi. Benimle dertleri, benim ayetlerimi bile bile görmezden geliyorlar dedikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor. “Ve legad kuzzibet rusulum min gablike” “Senden önce de elçiler yalanlanmıştı.” Hem seni yalanlamadılar diyor, hem de senden öncede elçiler yalanlandı diyor. Aslında dil bakımından şöyle demesi gerekiyor. Seni yalanlıyorlar, nitekim senden önce de elçiler yalanlanmıştı olması gerekir. Hâlbuki burada tam tersi… Ki ilk söylediğim gibi olanlar var. Yani seni yalanladılar, senden önce de yalanlanmışlardı. Ama burada tam tersi… Burada… Antiparantez şunu da söyleyeyim. Burada rabbimiz nebi yönü ile resul yönünü de ayırmış oluyor. Yalanladıkları senin şahsın, nebi olan yönün değil, Allah’ın ayetleridir diyor. “ve lâkinnez zâlimîne biâyâtillâhi yechadûn” (Enam 33) derken onların derdi benim ayetlerim, onların derdi benimle o yüzden boşuna üzülme diyor. Nitekim senden önce de elçiler bu şekilde yalanlanmışlardı. “fesaberû alâ mâ kuzzibû” “Bu yalnalanmalarından dolayı onlar doğru da direndiler.” Asla yanlışa sapmadılar. Yani sabır gösterdiler. “ve ûzû” “çok da eziyet gördüler.” “hattâ etâhum nasrunâ” “yardımımız ulaşana kadar” “ve lâ mubeddile likelimâtillâh” “Allah’ın kelimelerinin, sözlerinin yerini tutacak bir şey yoktur.” “ve legad câeke min nebeil murselîn” “Sana o elçilerin haberi gelmiştir.” (Enam 34)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu resul kelimesinin anlamını az önce üstü kapalı söyledin ama biraz daha açalım. Nebi Allah’ın kitap verdiği kişidir ki nebilik bitmiştir. Resul Allah’ın ayetlerini iyi anlayan ve birilerine anlatan kişidir. Tabi Allah’ın nebileri aynı zamanda resuldür. Çünkü ayetleri mutlaka anlatıyorlar. Siz Allah’ın ayetlerini insanlara anlattığınız zaman hesabına gelmeyenler ne yapacaklar? Yalan söyleyecekler. Mesela geçen haftada söylemiştik. Allahu Teala imtihan gereği… Bilmediğini söylüyor. Ben bilinceye kadar diyor. “Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ yağlemillâhullezîne câhedû minkum ve yağlemes sâbirîn” “Allah sizden cihad edenleri bilmeden, sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz?” (Ali İmran 142) Yani imtihan gereği olan şeyleri bilmediğini Allah çok sayıda ayette açıkça söylüyor. Ondan sonra biliyorsunuz bu konuda çok sayıda ders yaptık. Buna verecek cevapları olmadığı için ne dediler? Allah gaybı bilmez dedi dediler. Ne yapacak? Mecburen yalan söyleyecek. Çünkü niyeti doğruyu öğrenmek değil. Allah gaybı bilmez dedin, Allah geleceği bilmez dedin diye karşı durdular. Peki, kardeşim bütün her şey kayıtlarda var. Bir tanesini çıkarıp gösterin. Bizde bir görelim. Ondan sonra… Mesela dün akşam birisi bana bir twitter paylaşımı göndermişti. Orada cariyelerin cinselliğinden yararlanmanın caiz olduğunu söylemişiz. Kesmişler, kesmişler… Hani bir şeyi anlatırken tenkit etmek için cümleyi söyleyip bakın böyle diyorlar kısmındaki diyorlar’ı kesersen ondan önceki kısım sana ait olursa her şeyi söyletirler. Ne yapsın adamlar? Dolayısıyla Allah’ın kitabını anlatıyorsanız, insanları Allah’ın yoluna çağırıyorsanız bunlar normal şeylerdir. Bunlara hazırlıklı olacaksınız.

Erdem UYGAN: Bu konuda doğrusunu sizden daha fazla anlatan bu ülkede başka kimse var mı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İslam âleminde yok, tarihte yok. Allahu Teala ilk defa gerçekleri görmeyi nasip eyledi. Allah yolunda bu kadar sıkıntılara göğüs gerersen Cenabı Hak senin önünü açıyor. Allah’ın ikramından başka bir şey değil.

Erdem UYGAN: Şimdi bu Allah’ın ayetlerinin, Allah’ın gönderdiği kitapların yalanlanması… Hocamın söylediği gibi kendi işlerine gelmediği için onları işlerine geldiği şekle çevirme… Daha kitaplar gelmeden, kitap ortada yokken bile rabbimiz tarafından böyle yapılacağı ve bu konuda insanların uyarılması gerektiği bildiriliyor. Nitekim Bakara Suresinin 38 ve 39. Ayetleri şöyledir. “Gulnehbitû minhâ cemîâ” Orada işte Adem’e (a.s) ve Havva validemize “oradan hep birlikte inin” (Bakara 38)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İblis de var.

Erdem UYGAN: Tabi buradaki ifade çoğul olduğu için İblis de var. “Hep birlikte oradan inin” deniyor. “feimmâ yeé’tiyennekum minnî huden” “Size tarafımdan bir rehber gelirse” “femen tebia hudâye felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” “Kim o gelen rehbere uyarsa onlarda ne bir korku, ne de üzüntü olur.” (Bakara 38)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kim uyarsa? İblis de dahil mi?

Erdem UYGAN: Buradaki ayetlere göre dahil hocam…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, dahil. Yani şimdi millet zanneder ki İblis’in tevbe imkanı yok. Cehennemliksin derler. Doğru işlediği suç cehennemliktir. Ama ölene kadar tevbe imkanı İblis dahil herkes de var. Onun için orada Allah Adem’e, Havva’ya ve İblis’e… Size benim kitabım gelirse diyor. Hanginiz uyarsanız diyor. İster Adem uysun. İster Havva uysun. İster iblis uysun. İster hepsi, ister birisi… Onların üzerinde ne bir korku olacak ne de üzülecek… Bitti.

Erdem UYGAN: Devamındaki ayet, “Vellezîne keferû ve kezzebû biâyâtinâ ulâike ashâbun nâr” (Bakara 39) Bakın Allah’tan gelen rehbere karşı iman edenlerin dışındakilerin uyguladıkları tutum budur. Onu görmezden gelerek yalanlamak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayetlerin üstünü örtmek.

Erdem UYGAN: O zaman “ulâike ashâbun nâr” “Bu kişiler ateş ashabıdır.” “hum fîhâ hâlidûn” “Orada ölümsüz olacaklardır.” (Bakara 39)

Bir başka ayet grubunda, Hac Suresinin 42 ila 44. Ayetlerinde sonradan gönderdiği nebilerine, resullerine verdiği kitaplara karşı hep aynı muamelenin yapıldığını söylüyor. Mesela şöyle… Resulullah’a şöyle diyor. “Ve iy yukezzibûke” “Eğer seni yalanlarlarsa” “fegad kezzebet gablehum” “Onlardan öncekilerde yalanlamışlardı.” “gavmu nûhıv ve âduv ve semûd” “Nuh, Ad ve Semud kavmini de yalanlamışlardı.” (Hac 42) “Ve gavmu ibrâhîme ve gavmu lût” “İbrahim’in kavmi, Lut’un kavmi bunların hepsi aynı şekilde Allah’ın ayetlerini yalan saydılar.” (Hac 43) “Ve ashâbu medyen” Onlar da öyle… “Medyen ashabı” “ve kuzzibe mûsâ” “Musa da yalanlandı.” “feemleytu lilkâfirîne” “Ayetleri görmezden gelenlere süre tanıdım” “summe ehaztuhum, fekeyfe kâne nekîr” “Sonra onları yakaladım. Gör bak bakalım benim onlara karşı bu tavrım, hoşlanmamam nasıl oldu…” (Hac 44) Yani kendilerine kitap verilmiş tüm toplumlar o kitaba benzer davranışı göstererek Allah’ın ayetini yalanladıklarını biz burada görüyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şu var onu da unutmayalım. Mesela Allah İblis’i bulunduğu yerden kovdu. Ondan sonra İblis Allah’tan kıyamete kadar yaşama süresi istedi. Verdi mi Allah? Verdi. Bakın İblis kafir oldu, Allah yaşama süresini uzattı. Kendisine Müslüman diyen mezhepler kafirleri öldürürler biliyorsunuz. Allah’ın dinini kendi keyiflerine uyduruyorlar ve İslam’ın mezhebi oluyorlar. Şii, Sünni bütün mezhepler bu konuda ittifak ederler. Dinden dönen öldürülür derler. Bir Yahudi Müslüman olursa dinden dönmüş oluyor. Onu da öldürün. Bakın Allah süre tanıdı mı? Evet. Arkasından meydan okudu. Senin doğru yolunun üstünde oturacağım dedi. Oturamazsın dedi mi? Onları mutlaka saptıracağım dedi. Saptıramazsın dedi mi? Serbest. Dolayısıyla bir İslam ülkesinde bir kişi göğsünü gere gere ben kâfir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi olamaz. Asla olamaz. Çünkü kâfir olma hürriyetini veren Allah’tır. Sen o insanı zorladığın zaman adamı münafık yaparsın ve düşman elde edersin. Bu İblis sosyal medyada hesap açsa hesabı en yüksek olan kim olur? İblis olur. Birisi ona yetişebilir mi? İnsanları saptırma konusunda bir numaradır. Etkinlik konusunda bir numaradır. Birçokları bakıp falan adam doğru dürüst iyi ama baksana ne bir mevkiye, ne bir makama getiriyorlar, önünde bir serveti de yok, şu da yok, bu da yok diyor. Kardeşim senin hedefin dünyalıksa… İşte İblis hedefi dünyalık olduğu için kıyamete kadar yaşama hakkı istedi. Dünyalık zehir… Niye Yahudiler bu kadar etkili? Yahudi’nin cehenneme gitme hürriyeti yok mu? Yahudi Allah’ın yasakları konusunda çalışıyor. Dünyada sanki biraz iyiymiş gibi… Bir de gidip yakından bakın bakalım, iyi durumda mı? Adamlar kimliklerini söylemekten korkan insanlardır. Mutlaka birisinin gölgesine sığınacaklar. Dik durma ihtimali olmayan kişiler… Her şeylerini kaybetmişler, itibarlarını kaybetmişler, kişiliklerini kaybetmişler… Ama sen Allah’a güvenip dayanırsan, dürüst olursan bir kere kendinle barışık olursun. Kim ne yaparsa yapsın kardeşim, benim içim rahat, çünkü yaptığım şeyin doğru olduğuna inanıyorum dersin. Kendinle barışık olursun. Dünyanın en mutu insanı olursun.

Erdem UYGAN: Rabbimiz bu uyarıları yaptıktan sonra bütün kavimlerin bu şekilde Allah’ın ayetlerini yalanladıklarını söyledikten sonra bir başka ayet grubunda bu kez şunu görüyoruz. Aynı bugün ki dersimizin başlığında olduğu gibi… Bütün kafirlerin aslında kafirliklerini yalan söyleyerek yaptıklarını görüyoruz. Aslında bunu günümüzden örnek olarak kendisine ateist diyenlerden verebiliriz. Bu insan ne yapıyor? Allah’ın yarattığı ayeti yani kendisini veya etrafındaki ayetleri görmezden geliyor. Onların yaratıcısını, bu muazzam düzeni kuranın Allah olduğunu bilmeyen insan olamaz. Böyle bir cansız bile olamaz. İşte bu bilginin üzerini örtüp yalan söyleyerek ateist ya da deist olduklarını söylüyorlar. Aynı şekilde Allah’ın indirdiği ayetlerin üzerini örtüp yalan söyleyenler içinde aynı şeyi söylemek mümkündür. Mesela İnşikak Suresin rabbimiz şöyle buyuruyor. “Femâ lehum lâ yué’minûn” “Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?” “Ve izâ gurie aleyhimul gur’ânu lâ yescudûn” “Onlara Kuran kıraat ediliyor (Allah’ın ayetleri okunuyor) boyun eğip de teslim olmuyorlar.” “Belillezîne keferû yukezzibûn” “Hayır, o kâfirler yalan söylüyorlar.” (İnşikak 20-22) Yani aslında bunu yalana sarılarak yapmış oluyorlar. “Vallâhu ağlemu bimâ yûûn” “Allah onların ezberlerini iyi bilir.” “Febeşşirhum biazâbin elîm” “Onları acıklı bir azapla müjdele.” “İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum ecrun ğayru memnûn” “İnanıp ve güvenenler hariç. Onlara eksiltilmeyecek bir ödül vardır.” (İnşikak 23-25) Aynı şekilde benzer bir ayette Buruc Suresinde var. Az evvel Firavunun bütün o ayetleri, mucizeleri gördükten sonra rabbimizin “Ve cehadû bihâ vesteyganethâ enfusuhum” “bile bile Allah’ın ayetlerini yalandılar” (Neml 14) dediğini gördük. Hâlbuki içten, yakin bir şekilde onları anladığını görmüştük. Şimdi aynı Firavundan ve Semud ordularından bahseden Buruc Suresinin 17. Ayetinde şöyle buyruluyor. “Hel etâke hadîsul cunûd” “O orduların haberi sana geldi mi?” “Fir’avne ve semûd” “Firavun ve Semud ordularının” “Belillezîne keferû fî tekzîb” “Aslında sadece onlar değil, bütün kafirler yalana batmıştır.” (Buruc 17-19) Yani kâfirlik dediğimiz, Allah’ın ayetlerinin üzerinin örtülmesi işi ancak yalana batarak kendinizi kandırarak yaptığınız bir şeydir. “Vallâhu miv verâihim muhît” “Allah onları etraflarından çepeçevre kuşatmıştır.” “Bel huve gur’ânum mecîd” “Onların yalanladığı yüce Kuran’dır.” “Fi levhım mahfûz” “O levhi mahfuzdadır.” (Buruc 20-22)

Yine Fatır Suresinin 25 ve 26. Ayetleri şöyledir. “Ve iy yukezzibûke” “Eğer seni yalanlarlarsa” “fegad kezzebellezîne min gablihim” “Onlardan öncekilerde elçilerini yalancı saymışlardı.” “câethum rusuluhum bilbeyyinâti” “O elçiler onlara beyyinelerle (apaçık belgelerle) gelmişlerdi.” “ve bizzuburi ve bilkitâbil munîr” “ve zübürlerle (kitaptan bölümlerle) ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.” (Fatır 25) “Summe ehaztullezîne keferû” “Sonra görmezlik edenlerin yakasına yapıştım.” “fekeyfe kâne nekîr” “Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar?” (Fatır 26) Rabbimiz bu kişileri yine görmezlik eden yani kâfirlik eden yalancılar olarak niteliyor.

Son olarak Araf Suresinden birkaç ayet okuyalım. Rabbimiz bu eyleme karşı yani insanların yaptıkları Allah’ın ayetlerini yalanlama işine karşı ey Ademoğulları diye başlayan bir ayet grubunda hepimizi uyarıyor. “Yâ benî âdeme immâ yeé’tiyennekum rusulum minkum yegussûne aleykum âyâtî” “Aranızdan ayetlerimi size anlatan elçiler geldiğinde” “femenittegâ ve asleha felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” “kim kendisini korur ve doğru davranış gösterirse onlara korku yoktur ve üzülmezlerde…” (Araf 35) “Vellezîne kezzebû biâyâtinâ vestekberû anhâ” “Kim de ayetlerimi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarlarsa” “ulâike ashâbun nâr” “işte onlar ateşin ashabıdır (dostlarıdır)” “hum fîhâ halidûn” “Orada ölmeden kalacaklardır.” (Araf 36) “Femen azlemu mimmenifterâ alallâhi keziben ev kezzebe biâyâtih” “Bir yalanı Allah’a atfeden veya ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanılışı yapan kimdir?” “ulâike yenâluhum nasîbuhum minel kitâb, hattâ izâ câethum rusulunâ yeteveffevnehum” “Defterlerinde yazılı suçların cezası onları bulacaklardır. Elçilerimiz onların canlarını almak için geldiklerinde şöyle derler.” “gâlû eyne mâ kuntum ted’ûne min dûnillâh” “Allah ile aranıza koyup çağırdıklarınız nerede?” “gâlû dallû annâ” “Onlar da yok oldular derler.” Kaybolup gittiler derler. “ve şehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn” “İşte böylelikle kendilerinin kafirliklerine şahitlik etmiş olurlar.” (Araf 37) Yani müşrikler ve Allah’ın ayetlerini yalanlayan bu kişilerin yaptıkları şey aslında kâfirlikten yani bildikleri doğruyu, gerçeği gizlemekten, üzerini örtmekten başka bir şey değildir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Son cümlenden devam edelim. Bildikleri gerçeğin üstünü örtmek… O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Yalan söylemek için doğruları bilmek lazım değil mi? Doğru bilmeden yalan nasıl söyleyeceksiniz? Dinle ilgili yalan söylemek için dinle ilgili doğru bilgilerinizin olması lazım. Aslında sadece din değil yani… Biliyorsunuz Allahu Teala dini fıtrat olarak tanımlıyor. İnsanın ve tabiatın yapısında olan hiç kimsenin yanlış diyemeyeceği doğrulardır. Bu doğruların başında Allah’ın varlığı ve birliği geliyor. Onu çok rahat bir şekilde kendisi bulur. Hiç kimseden bir şey öğrenmesine gerek yok. Bir kısım evrensel doğruları da her insan bulur. Bir de çevresinden de öğrenir. Onlara karşı yanlış yaparsa suçlu olur. Bir de kendi fıtratıyla birebir örtüşen Allah’ın ayetleri gelir, nebileri gelir. Bir de onlara karşı yalan söylemek var. Onları da Taha’dan dinleyelim.

Taha BAYINDIR: Zümer Suresinin 32 ve 33. Ayetleri okundu. Orada samimiyetle gelen ve sonra Kuranı tasdik edenler vardı. Ve en baştan niyetleri yalanlamak olanlar vardı. Sonra da gene yalanladılar. Ama hiçbir şey bilmeyen insanlarda olabilir. Bunlar için de Allahu Teala İsra Suresinin 15. Ayetinde “ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase rasûlâ” “Biz bir elçi (kitap) göndermeden azap etmeyiz” (İsra 15) diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela bugün dünyaya baktığınız zaman niye islam Alemi çok kötü durumda da diğer taraf o kadar kötü değil? Çünkü İslam Aleminin elinde Kuran var. Diğerlerinin elinde yok. Bunlar bu Kuran’a uymamalarının cezasını çekiyorlar.

Taha BAYINDIR: Bakara Suresinin 213. Ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Kânen nâsu ummetev vâhıdeten febeasallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîn” “İnsanlar tek bir toplumdu. Allah onlara müjde veren ve uyarıda bulunan nebiler gönderdi.” “ve enzele meahumul kitâbe bil haggı liyahkume beynen nâsi fîmahtelefû fîh” “Onlarla birlikte gerçekleri içeren kitapta indirdi ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin.” “ve mahtelefe fîhi illellezîne ûtûhu mim bağdi mâ câethumul beyyinâtu bağyem beynehum” “Kendilerine kitap verilenlerden başkası ayrılığa düşmedi. Bu da açık belgeler geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklandı.” (Bakara 213) Bu ayetlerin çoğunda hatta hepsinde ilim geldikten sonra, hak geldikten sonra, beyyine, ayetler geldikten sonra azabın geldiği belirtiliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Önce bir kanunu koyacaksınız. Ondan sonra o kanuna aykırı davrananları cezalandıracaksınız. Allahu Tealanın kuralı odur. Önce ayeti gösteriyor. Sonra aykırı davranırsan cezalandırıyor. Yani az önce söylediğim gibi İslam Aleminin cezalandırılıp da diğerlerinin cezalandırılmamasının altında yatan gerçek budur.

Taha BAYINDIR: Sonra Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde “İnneddîne ındallâhil islâm” “Allah katında din islam’dır.” “ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum” “Kendilerine kitap verilenler bu ilim geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma çabaları yüzünden ihtilaf kurma çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar.” “ve mey yekfur biâyâtillâhi feinnallâhe serîul hısâb” “Kim Allah’ın ayetlerini görmezlikte direnirse Allah onun hesabını hızlıca görür.” (Ali İmran 19)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Okuduğu iki ayette de “bağyen” kelmesi kullanıldı. “bağy” “üstün gelme arzusu, sınırları aşıp illa ben üstün olacağım… Bunu Firavunda da gördük. Hepsinde de öyledir. Yani ya kardeşim tamam doğru ama ben şimdi buna evet dediğim zaman bütün itibarım yerle bir olur, ayaklar altına düşer. Yani biz üstün olalım hırsıdır. Onun için mesela bugün bakarsınız ki Kuranı Kerim’e uyduğunu zannettiğiniz birçok hocalar insanlardan kendilerine itibar devşirebilmek için bazı ayetlerin anlamını % 100 yanlış yaptıklarını bile bile saptırırlar. Birilerinden aferin alacaklar. Şeyi bilirsiniz mesela bu kader konusunu anlatmak istediğimizde önce burada kendi aramızda dile getirmiştim. Baktım bazı arkadaşlar kriz geçiriyor. Neyse hele biraz onların zihinleri bu işe biraz alışsın da dedim. Ama baktım ki hiç alışacağı yok. Ondan sonra derslere siz geliyordunuz. Çok iyi bilirsiniz. Ne demiştim? Dünyada tek başıma kalacağımı bilsem de bunu söyleyeceğim demiştim. O ayetleri söyledik. Peki, ne oldu netice? Bugün bütün Türkiye’de bu çok ciddi manada tartışılan ve çok sayıda insanın anlayıp kavradığı bir konu haline geldi. Dolayısıyla biz şimdi… Gene çok iyi bilirsiniz. Ensar Vakfının salonunda ders yapıyorduk. Derse gelenlerin 4 de 3 ü kayboldu. Tamamı gitse ne olacak? Yani biz insanları memnun etmek için uğraşamayız. Allah rızası için uğraşacağız. Esas olan odur. Ben üstün olayım değil. Allah muhafaza… Ya tamam ama falan diyecek olsak… Mesela bizi eskiden tanıyanlar tanır. İstanbul Müftülüğünde 26 yaşında İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanı olmuşsunuz, yani düşünün. Süleymaniye camisinde 20 sene vaaz ediyorsunuz. Millet etrafımızda dolaşıyor. Benim şahsıma itibar ediyorlar zannediyordum. Meğer makama itibar ediyorlarmış. Onu da sonradan öğrendim. Şimdi orada deseydik ki… Mesela tarikatlarla ilgili mücadeleye başladık. Ben tarikatları bilmiyordum ki ama yanlış olduklarını öğrenince… Bizim Erzurum’da eskiden tarikat yoktu. Bizim kazamızda hiç yok. Bizim köyümüzde sadece tarikatçılarla dalga geçerler. Ama sonradan burada yakından öğrendik ki bunlar çok sapıkmış. Kendileri ile de görüştük. Sonra bu işi vaaz kürsüsüne getirince tek başıma kaldım. Asla inkar etmeyeyim. İstanbul Müftüsü Selahattin KAYA’dan Allah razı olsun. Hiçbir zaman arkamdan şey yapmadı. Peki, deseydik ki bu kadar millet var etrafımızda yani şimdi bu da kalsın. Ne olacaktı? Allah’a hamd olsun bugün Türkiye’de bu mesele çok iyi bir şekilde öğrenildi. Ama üstünlük bizde kalsın, bizim medyada daha çok takipçimiz olsun, itibarımız olsun, gittiğimiz yerde bize saygı göstersinler dedikleri için kaybediyorlar. Mesela Medine’de Yahudiler son nebiyi bekliyorlardı. Niye bizden çıkmadı diyerek kendilerini mahvettiler. Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti.

Taha BAYINDIR: Burada ehli kitabın durumlarından falan bahsettik. Ne zaman azap geleceğinden? Ondan sonra Allahu Tealanın ayetlerdeki Resulullah’a uyarılarından biraz bahsedelim. “Ve len terdâ ankel yehûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum” “Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hıristiyan’ı da senden asla hoşlanmaz.” “gul inne hudallâhi huvel hudâ” “Deki doğru yol Allah’ın gösterdiği yoldur.” “ve leinittebağte ehvâehum bağdellezî câeke minel ılmi mâ leke minallâhi miv veliyyiv ve la nasîr” “Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen Allah’ın ne dostluğunu ne de yardımını görürsün.” (Bakara 120) Yani burada gene hiçbir şekilde Hıristiyanların, Yahudilerin onların dinine uymadıkça Resulullah’tan hoşlanmayacaklarını görüyoruz.

Sonrasında yine uyarılara dair Rad Suresinin 37. Ayeti var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu ayetlere dikkat edin. Resulullah’ın yaşadığı Medine’de olmuş olaylardır. Medine’de ki Yahudiler her kılığa girerek… Size geçen haftada burada söyledim. 10 dan fazla Yahudi kabilesi var. Biz ancak 3 tanesini biliyoruz. 3 tanesinin ismi bugün hala Medine sözleşmesinde var. Ama 7 tanesi kendi izini de kaybettirmiş. Resulullah’ı saptırmak için, Müslümanları saptırmak için Resulullah hayattayken faaliyetlere başlamış. Bu ayetler onu anlatıyor.

Taha BAYINDIR: Yine Bakara Suresinin 145. Ayetinde “Ve lein eteytellezîne ûtul kitâbe bikulli âyetim mâ tebiû gıbletek, ve mâ ente bitâbiın gıbletehum, ve mâ bağduhum bitâbiın gıblete bağd, ve leinittebağte ehvâehum mim bağdi mâ câeke minel ılmi inneke izel leminez zâlimîn” “Kendilerine kitap verilenlere bütün ayetleri getirsen senin kıblene uymayı kabul etmezler. Sende onların kıblesine uyacak değilsin. Onlardan hiçbiri diğerinin kıblesine de uymaz. Sana gelen bu ilimden sonra olur da onların isteklerine uyarsan yanlış yapanlara karışır gidersin.” (Bakara 145)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın uyarı kime geliyor? Resulullah’a geliyor. Allahu Teala Resulullah’a ne diyor? “Sana gelen bu bilgiden sonra onların arzularına uyarsan…” kıblenin Kabe olacağı… Kabe’ye dönmeyelim bu kadar insan rahatsız olur, eskisine devam edelim dersen Allah’tan yana sana en küçük bir destek göremezsin diyor. Peki, nebi bize nasıl öğretiliyor? Bize öğretilen nebi hata eder mi? Bu ne Allah aşkına? Zaten nebi, resul bitmiş. Farsçadan alınma Peygamber kelimesi var. Nasıl olsa kimse ne olduğunu bilmiyor. Onun içerisine her türlü şeyi sokuştur. Efendim Allah korumuş derler. Allah beni korumadı. Ben korunanı nasıl örnek alacağım? Mesela buraya Süleymaniye camisine Cumhur başkanı gelse her tarafta korumalar var. Gidiyoruz bizi kontrol ediyorlar. Birisi bana bak Cumhurbaşkanını örnek al diyor. Ne derler ona? Sen kafayı mı yedin derler. Peki, Allah’ın koruduğu bir insan? Allah’ın öyle sağda solda bizim gördüğümüz şeylere gerek yok. Meleklerle her şeyden korur. Ben Allah’ın koruduğu bir insanı nasıl örnek alacağım? Bakın burada ne dedi? Sana gelen bilgiden sonra eğer onların arzularına uyarsan…” Onlar dediği de Yahudi ve Hıristiyanlardır. Bakın Resulullah’ı saptırmak için bütün çabalarını sarf ediyorlar. Ve maalesef bugün İslam Aleminde tefsirler dahil, bu ayetlere doğru mana veren birisini bulamazsınız. Bu ne Allah aşkına… Siz tasdik konusunda çalıştınız. Hiç doğru mana veren var mı?

Erdem UYGAN: Yok Hocam.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu adamlara kimin kulusunuz diye sormak lazım.

Taha BAYINDIR: Resulullah’a uyarılardan sonra artık bütün Müslümanlar için bir uyarı geliyor. O da Bakara Suresi 209. Ayette yer almaktadır. “Her şeyi açıkça ortaya koyan âyetler geldikten sonra yan çizerseniz, bilin ki üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.” (Bakara 209) Yani bu artık her şeyi bile bile yapıyorsunuz demektir. Yahudiler Hıristiyanlar faizin haram olduğunu bilmiyor olabilirler. Çünkü ulaşmamış olabilir. Kuranı Kerim onlara sadece Arapça haliyle tebliğ edilmiş olabilir veya yanlış bir şekilde tebliğ edilmiş olabilir. Bunlara dair de Bakara Suresinin 275. Ayetinde “Allah, alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Sahibinden (Rabbinden) bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa, önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse, onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.” (Bakara 275) Yani Faizin haram olduğu konusu bile ona ulaşmadıysa Allah sorumlu tutmuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben dersin şununla bitireyim. Ali İmran Suresi 106. Ayette Allah şöyle diyor. “Yevme tebyaddu vucûhuv ve tesveddu vucûh” “bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu gün” Hangi gündür o? Mahşer günü, kıyamet günü… “feemmellezînesveddet vucûhuhum” “Yüzleri kara olanlar” Bunlar kim olacak? Kâfirler. Kâfirlere Allah ne diyecek? “ekefertum bağde îmânikum” “İnandıktan sonra mı kafir oldunuz?” Onlara ayetle geliyor, gerçekliğini görüyorlar. Ama üstünlük bizde kalsın diye yalan söylüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onun için dikkat edin, çevrenizde kâfirlerle konuştuğunuz zaman bakın hepsi benim kalbimi Allah biliyor der. Çünkü hepsinin içinde doğru inanç vardır. O doğru inancı örtmüşler onun için kâfir olmuşlardır. O inanç olmasa neyi örtecekler? Onun için ayette şöyle deniyor. “feemmellezînesveddet vucûhuhum” “Yüzleri kara olanlara şöyle denir.” “ekefertum bağde îmânikum” “İnandıktan sonra mı kâfir oldunuz?” O zaman demek ki kâfirlik neymiş? Bilinçli bir eylemmiş. Ne yaptığının farkında gayet iyi biliyor. “fezûgul azâbe bimâ kuntum tekfurûn” “azb” kelimesi lezzet manasına gelir. Azap ise lezzetin gitmesi demektir. Sen şimdi o kâfirlikle bir takım menfaatler elde etmiştin öyle mi? Şimdi o menfaatlerin zıddını, sıkıntıları çekte göreyim bakayım. O kâfirliğin karşısında bir tadın kaçsın, huzurun kaçsın. O azabı çek diyecek. Azap insanın tadının kaçması manasına geliyor. “fezûgul azâbe bimâ kuntum tekfurûn” “gerçekleri örtmenize karşılık…” (Ali İmran 106) Sonuç. Bütün kâfirler yalancı mı değil mi? Yalancıdır. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748