Fatiha Sûresi -1

1 Aralık 2009 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

(Abdülaziz Bayındır) Bugün Kuran ı Kerim in birinci suresi olan Fatiha suresinden okumaya başlıyoruz. İnşallah derslerimizi biraz daha aktif hale getireceğiz. Sizlerin de derse katılmasını sağlamaya çalışacağız, bu akşam ortam müsait değil inşallah haftaya onu yapmaya gayret ederiz, daha hareketli olsun daha güzel konuları anlamaya çalışalım diye, çünkü biz burada anlatırken kendimize göre anlatacağız ama siz de katıldığınız zaman olaya daha da bir başka renk bir başka zevk gelecektir.

Her şeyden önce kuran ı Kerim okumaya başlarken, Allah u Teala bize “Euzübillahimineşşeytanirraciym” dememizi emrediyor.

Nahl 16/98  “Kuran okuduğun zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah a sığın”  Karaa kelimesinin anlamı toplamaktı biliyorsunuz, Kuran ı Kerim i zihninizde toparlayacaksınız anlamaya çalışacaksınız, bu insanın yaptığı en hayırlı işlerdendir. “Karaa” toplamak; Kuran da zihinde toplanan ayetler, bütününe verilen isimdir. Kuran okuduğunuz zaman en hayırlı işi yapıyorsunuz, o anlamları zihninizde toparlıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz ve uygulayacak bir prensip bir emir ya da yasak çıkarıyorsunuz. Bu en hayırlı işe şeytan mutlaka vesvese karıştırmak isteyecektir. İşte Allah u Teâlâ diyor ki Kuran okuduğunuz zaman taşlanmış şeytanın şerrinden Allaha sığın.

Kuran ı Kerim okurken besmele çekmek gerekmez, sadece bu emirdir bize verilen. “Euzübillahimineşşeytanirraciym” dir bize emredilen besmele yok. Besmele surenin başında zaten varsa onu da çekersiniz, dolayısıyla Fatiha suresini baştan okuyacaksanız, Euzü besmele ile başlarsınız. Surenin başında besmele var onun için okursunuz. Ama baştan okumuyor da aradan bir yerden okuyorsanız, “Euzübillahimineşşeytanirraciym innelleziyne keferuseva un aleyhim envertehum  emlenteunhum…” (05:00) diyerek okumaya devam edersiniz. Bizim Türkiye de Euzü nün arkasından besmele çekmek adet olmuştur bu bizim âdetimizdir. Asıl yapılması gereken o değil Euzü çektikten sonra doğrudan Kuran okumaya devam etmektir, surenin başıysa zaten ilk okuyacağınız besmele dir. Değilse hangi ayetse onu okuyacaksınız işin esası bu.

Euzü nün manası, “Ben Allaha sığınırım, taşlanmış şeytanın şerrinden” işte hacılar dün bitirdiler şeytan taşlamayı, bir kere her Hacca giden ömründe bir kere olsun şeytanı sembolik te olsa taşlıyor. Eminim ki şeytan gerçek manada orada taşlanıyordur. Zaten Allah u Teâlâ:

Hicr 15/34 “ Çık oradan sen taşlanacaksın…” diyor bu Şeytan taşlama demek ki bir taşlama olayı olacak bunu da biz Hac da yapıyoruz. Taşlanmış Şeytanın şerrinden Allah a sığınıyoruz. Çünkü Allah u Teâlâ elimizdeki Kuran ı Kerimlerin 287 inci sayfasında;

İsra 17/65 “ Kullarım üzerinde senin bir yetkin yoktur, vekil olarak Rabbin yeter” bununla bağlantılı olarak düşündüğünüz zaman Cenabı Hakkı kendinize vekil ediyorsunuz Allah u Teala sizi koruyor işte o zaman Allah a Şeytanın şerrinden sığınarak işe başlıyorsunuz.

“Bismillahirrahmanirrahim”  Rahman ve rahim olan Allah ın adı ile, Bu bismillah Arapça bakımında baş tarafında bir fiil gizlidir. Başlarım anlamına gelen “Ebdehu” fiili  gizli olarak kabul edilir. Zaten anlamdan da ortaya çıkıyor. Rahman ve Rahim olan Allah ın adı ile, Rahman ve Rahim, ikisi de rahmet kökünden türetilmiş olan kelimeler.

Mesela rahim dediğimiz zaman biz ne anlarız, ana rahmini anlarız zaten kelimenin türeme yeri orası. Ana rahmi neyi ifade eder? Ana rahmi çocuğu korur besler büyütür bütün ihtiyaçlarını karşılar değil mi? Çocuk rahimdeyken başka bir şeye muhtaç mı? Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor işte “merhamet” oradan geliyor.  Şimdi o çocuğa tam bir yuva oluyor, doğduktan sonra bütün ihtiyaçları karşılayan bir dünyaya geliyor ama ana rahmi gibi hazır bulamıyor onu çalışmak gerekiyor gayret göstermek  gerekiyor. İşte rahman ve rahim rahmet kökünden rahmet de merhamet acıma, nasıl bir acıma? Şurada bir çocuk düşmüş görüyorsunuz ağlıyor, sizde yanında ayakta duruyorsunuz acıyıp vah yavrum ağlıyor derseniz ne derler size? Sen bu çocukla dalga mı geçiyorsun derler acıyorsan kaldırsana çocuğu oradan demezler mi?  Kaldır oradan. “İşte çok acıyorum ama elimi sürmek istemiyorum.” O zaman adamı kovarlar oradan. O çocuğun acısı sana zevk veriyor galiba sen merhametli değil zalim birisisin derler. O zaman merhamet neyi gerektirir? İyilik yapmayı gerektirir. Eğer gücün yetiyorsa işte ana rahmi gibi, onu beslersin, gücün yetmiyorsa, mesela bir kuyunun dibine çocuk düşmüş Allah göstermesin, Annesi de o kuyunun üstünde çırpınıyor, inemiyor aşağı çıkaramıyor bir şey yapamıyor. İşte onun merhameti ancak o kadar olur bağırarak insanları yardıma çağırır. Gücü yetse zaten çıkaracak.

Rahman ve Rahim kelimelerini anlamak için bunları düşünmek gerekir, Rahman yalnız Allah a mahsus olan bir sıfattır, isimdir. Bütün varlıklara Müslüman Kâfir demeden hayvanmış bitkiymiş demeden bütün varlıklara iyilikte bulunan iyiliği sonsuz, Allah u Teâlâ için güçsüz kelimesi kullanılabilir mi? O zaman Allah ın merhametinin manası ne olur? Kuyunun dibindeki çocuğu Cenabı hak çıkarabilir mi? Çıkarır değil mi?

O zaman Allah ın merhameti güçsüz bir kimsenin acıması manasında değildir. Güçlü bir kimsenin merhameti gibidir. Nedir? İkramda bulunmak iyilik yapmaktır onun için Rahman dediğimiz zaman cenabı Hak ın herkese iyilik yaptığını anlamamız lazım şimdi burada öyle bir anlam vermemiz lazım ki bu kelimeye insanlar için kullanılmasın. İnsanların yapacakları iyiliğin bir sınırı var mıdır? Vardır sınırsız iyiliği kim yapabilir Allah u Teala.

Rahman kelimesi yalnız Allah a mahsus olduğuna göre buna öyle bir mana vermek lazım ki sırf onda olsun öyleyse buna iyiliği sonsuz demek gerekir. Değil mi?  Bir de rahim kelimesi var. Rahim kelimesi insanlarda da olabilen bir sıfattır, “Bismillahirrahmanirrahim”  diyoruz. Peygamberimiz SAV ile ilgili olarak rahim kelimesi geçer,

Tevbe suresi 9/128 “ Size içinizden bir elçi geldi, sizi sıkıntıya sokan şeyler ona ağır gelir, sizin sıkıntıya girmeniz ona çok ağır gelir, sizin üzerinize titrer Müminlere karşı çok şefkatlidir” Bakın rahim kelimesini gördünüz mü Kimiz sıfatı? Peygamberimizin sıfatı, Besmele deki “Rahim” de Allah u Teâlâ  nın sıfatı demek ki Rahim kelimesi insan için de kullanılabiliyormuş.

514 üncü sayfa Burada Allahu Teala diyor ki:

Fetih 48/29 “ Muhammed Allah ın elçisidir, onunla beraber olan;  kâfirlere karşı çok sert ama birbirlerine karşı çok merhametli…” buradaki “Ruhama” kelimesi de rahim kelimesinin çoğulu o zaman rahim kelimesi sadece peygamberimiz için değil bizim için de kullanılıyormuş. Buradan baş tarafa dönüyoruz, öyleyse rahim kelimesi öyle bir anlam vermek lazım ki insanlar için de kullanılabilsin.. O zaman rahim kelimesine; “ikramı bol” anlamı verirsek uygun olur mu? İnsanlar için ikramı bol iyiliği bol denebilir mi? Denir. Ama iyiliği sonsuz denemez. İşte bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman, diyoruz ki, Besmele nin anlamı “İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adı ile” demektir.

Bazıları Allah ın adına; diye anlam veriyorlar. Allah ın adına? Şimdi burada sizin adınıza konuşmaya yetkili miyim bana böyle bir yetki verdiniz mi? Yetkisiz olarak sizin adınıza konuşursam doğru bir şey yapmış olur muyum? Peki siz bana yetki verdiğiniz zaman sizin adınıza konuşurken sizin neyiniz olurum? Vekiliniz olurum. Peki Alla u Teala bizi vekil yapıyor mu? Allah u Teâlâ kimseyi vekil yapmıyor. Mesela; 281 inci sayfayı açar mısınız?

İsra 17/2 “Musa ya o kitabı verdik,” Hangi kitap bu? Tevrat değil Tevrat; Musa A.S. a da verilen kitabın içinde bulunduğu kitaplar topluluğudur. Kuran ı Kerim in hiçbir ayetinde Musa ya Tevrat ı verdik denmez, evet Tevrat ı indirdik diye ayet i kerime var ama Musa ya Tevrat ı verdik diye bir ayet yok. Musa ya bir kitap verdik, o kitabı verdik; bakın oraya içerisine baktığınız zaman Tevrat ın içerisinde Davut A.S. a verilen Zebur da vardır. Süleyman A.S. a verilmiş olan,  Davut A.S. a verilmiş olan emirler de vardır bütün bunların toplamıdır Tevrat.

“…onu İsrailoğulları’na bir kılavuz yaptık. Benden önce birisini vekil edinmeyin diye Benden önce birisini vekil edinmeyin” benimle sizin aranıza birisini vekil koymayın diye, Allaha karşı birisini vekil yapmayın.

Mahkemelerde, sizi daha iyi savunsun diye bir davavekili tutarsınız değil mi? Ne olmuş olur? Mahkemede; dava vekili sizi temsil eder. Temsile yetkilidir, iyi anlatacak meseleyi karşı tarafa iyi anlatılmasını sağlayacak, neden?  Çünkü Hâkim de sizin gibi bir insandır, kim daha iyi davasını anlatırsa onun lehine hüküm verir. Peygamberimiz SAV de öyle diyor “Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz ben de sizin gibi bir insanım, olabilir ki içinizden biriniz kendisini daha iyi savunur çok güzel konuşur, haklı olmadığı halde ben onun haklı olduğuna dair karar vermiş olabilirim.” diyor. Çünkü kalbi bilmez ki Peygamberimiz.

Peygamberimiz SAV: “…Eğer herhangi birinize hakkı olmayan bir şey vermişsem eline bir ateş parçası vermişimdir ister tutsun ister atsın.”

Mahkemede kendinizi savunmak için vekil tutarsınız, peki Allah u Teâlâ nın bilmediği ne var ki herhangi birisi gitsin Cenabı Hakka anlatsın sizin için? Sizin içinizde biliyor. Her şeyi en iyi bilen O. Dolayısıyla Allaha karşı bir vekil olmaz Allah ile insanların arasına hiçbir şey vekil olarak girmez, Araya vekil girdiği an Allah ile irtibat kesilir. İşte Allah u Teâlâ, tabi bu Tevrat değildir dediğim zaman Musa AS elinde tüm o kitaplar var, ama daha sonra peygamberlere verilenler de Tevrat ın içerisinde var.  Musa A.S. a verilmiş olan o kitabı Allah u Teâlâ tek bir kelime ile özetliyor dikkat ediyor musunuz?

İsra 17/2 “Benimle sizin aranıza bir vekil koymayın” diyor. Araya bir vekil koyduğunuz zaman, işte haşa! Cenabı Hak sizi tanımayacak o sizi tanıtacak?  Yaratan bilmeyecek, sıradan birisi sizi tanıyıp “Ya rabbi sen bilmezsin filanca adam çok iyidir” Haşa. Dikkat ederseniz sapıklıktaki en temel kelime vekil kelimesidir.  Dikkat edin çevrenizde bunu çok duyarsınız. Vali örneğini veriyorlar.

Tarikatçılığa Bakış Kitabımızı biliyorsunuz, o kitapta birçok şeyhle yapılmış diyalog vardır, o diyaloglardan birisinde, bir hoca bana dedi ki, o zaman İstanbul Müftülüğünde Fetva işlerine bakıyorum. “Birisi kendiliğinden gelip müftü efendiye görüşmek isteyebilir, ama bir başkasının da Müftü efendinin tanıdığı birisi gelir ona anlatır, Müftü efendi onu ne bilsin o kişi ona onu anlatacak ki onu tanısın. İşte bu efendi de Allah a karşı bizim vekilimiz avukatımız, bizi Allah a o anlatacak?”

Sizi yaratan kim? Allah, sizin içinizi dışınızı bilen kim?  Allah. Bu efendinin bilip Allah ın bilmediği ne var dedim, hiç bir şey yok. O zaman neyinizi anlatacak dedim? Bu efendi sizin kalbinizi bilmez, ne yaptığınızı da bilmez ama Allah u Teâlâ her şeyinizi bilir.

Allah tan başka ilahlara sarılanlar bu vekil kelimesi ile kaybederler son derece önemli bir kelimedir, O (vekil) nu hatırlatacak hiçbir şey kullanamayız, Allahın adına diye bir şey olmaz Allah hiç kimseye vekâlet vermemiştir. Allah u Teâlâ Peygamberimiz SAV de vekil yapmamıştır.

Aynı surenin 286 ıncı sayfasına geçin, 54. Üncü ayet,

İsra 17/54 “Sizin Rabbiniz sizi en iyi bilendir eğer merhametine uygun görürse sizi size merhamet eder azabı hak ettiğinizi görürse azap eder” Çünkü durumunuzu en iyi “O” bilir. “…(Ya Muhammed SAV) Biz seni onlara vekil olarak göndermedik” Peygamberimize de Allah vekillik vermiyor. Sana vekillik vermedik diyor. Her şeye vekil olan Allah u Teala dır. Onun için bize cenabı Hak şunu emreder:

Tevbe 9/129 (Ya Muhammed SAV), “Şu insanlar senin yaptığın çağrı karşısında yüz çevirirlerse onlara de ki; Allah bana yeter, Ondan başka ilah yoktur, ben onu kendime vekil edindim başkasını değil o Arşın sahibidir.”  “Allah adına” olmaz, ama “Allahın adıyla” olur, çünkü Allah hiç kimseye kendi adına iş yapma yetkisi vermiş değildir.  Hiç kimse Allah ı temsile yetkili değildir. Allah ın bulunmadığı bir yer mi var ki? Allah ı temsil etme diye bir şey olsun. Allah u Teâlâ bize şah damarımızdan daha yakın içimizi biliyor. Vekâlet verdiğimiz kişi sadece ağzımızdan çıkanı bilir. Öyleyse demek ki “Bismillahirrahmanirrahim” in manası neymiş? “İyiliği sonsuz ikramı bol Allahın adıyla” Başlarım.

Şimdi Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla deniyor yanlış değil ama Türkçe değil.

Nasrettin hoca ya demişler ki hocam demişler, başında koskoca bir sarık var ama sen Farsça biliyor musun? -Eskiden farsça bilmek Âlimler için çok önemli bir kriter miş. “Sen farsça bilmiyormuşsun diyorlar öyleyse Farsça bir şiir söyle de dinleyelim.”

– “Lale sümbül mor menekşe tatlı tatlı kokarest,  kafir soğan libas giymiş kat katest”  Yahu hocam demişler bunun neresi farsça? “Sonundaki est leri görmedin mi be terest” demiş. Sadece sonundaki est ler farsça, bizde de bazen öyle cümleler kurarız ki, sonuna bir ‘dır gelir o Türkçe olur onun dışındakiler Arapça. Tercüme ediyor sanız karşı tarafın bunu anlaması lazım.

Fatiha 1/2 “Hamd varlıkların sahibi olan Allaha mahsustur,”  “El hamdu” burada başında elif lam var çeşitli anlamları var Arapça da, burada cins için bütün hamd ler demektir, ne demek hamd ne demek?  Üç çeşit övgü vardır, mesela şöyle bir cep telefonu var, birisi geliyor bana diyor ki ne güzel cep telefonun var, bu cep telefonunu ben yapmadım benimle ilgili bir övgü değil bu. Bunu ben yapmadığım için buna, Medih denir.

Ama bu telefonu ne güzel kullanmışsın derse o kullanma işini kim yaptı? Ben yaptım ona Hamd denir, kendi yaptığın işten dolayı olana hamd denir.

Şu telefonu ver de bir yere telefon açayım der veririm ondan sonra sağ ol çok iyi oldu o da teşekkür denir Şükür denir. Ya da birisine baktınız, maşallah boy pos yerinde ince uzun boylu, gözlerin şöyle güzel saçların böyle güzel … Şimdi o adamı mı methediyorsunuz yaratanı mı? Sanki görünüşte onu methediyor gibisiniz ama onun o şekilde olmasında kendisinin bir katkısı yok, o zaman buna medih denir. (30:11)

Medih diğerlerini de içerir diğerlerinde de övgü var. Hamd da medih tir, şükür de medih tir hepsi de övmedir ama medih in diğerlerinden farkı kendinizin yapmadığı bir şeyle de övgü olabilir. Ondan sonra da maşallah kendine çok iyi bakmışsın bak sağlıklı bir şekilde yürüyorsun gıdalarla besleniyorsun, zamanında sporunu yapıyorsun bu da hamd dır, güzel iş yaptığını ifade ediyorsun. Bana da şu iyilikleri yaptın dediği zaman o da teşekkür dür şükür dür.

Sonuç olarak medih kapsamına şükür de hamd de girer ama hamd in kapsamına medih girmez. Her şükür medih tir ama her medih şükür değildir. Sonuç olarak hamd ne demek? “Birisini yaptığı bir iyilikten dolayı övmek” demektir.  Mesela burada hanımlar var şu hanım çok güzel baklava yapar, ama bir gün dersiniz ki bu defa tutmadı, bir insanın bir kere her şeyi yapması mümkün değil, güzel yaptığı bir şeyi her zaman güzel yapması da mümkün değil, ama her şeyi her zaman güzel yapan kim? Allah u Teâlâ.

“Elhamdülillah” dediğiniz zaman “Yaptığı her şeyi güzel yapmak yalnız Allah a mahsustur” demiş oluyorsunuz.

(32:30) Bütün övgüler Allah a mahsustur dediğiniz zaman havada kalıyor. Evet yaptığı her şeyi güzel yapmak yalnız Allah a mahsustur dediğiniz zaman onu en güzel şekilde övmüş olmuyor musunuz? Ondan daha güzel övgü olmaz ki… Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah a mahsustur. “Alemlerin Rabbidir O” Burada Rabbül alemin şeklinde de okunabilir O Elhamdülillhai Rabbül Alemin şeklinde de kıraat var. Türkçe açısından o şekilde anlam vermek daha uygun olur.  Metindeki manayı Türkçeye aktarma açısında o daha uygun olur.

Fatiha 1/ 2 “Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah a mahsustur, O tüm varlıkların sahibidir.” diyorsunuz. Arapça da problem yok ama Türkçe de bunu ifade edemiyorsunuz. (33:50)

Böyle bir kıraat de var mesela Ebu Cafer, Ebu Zeyd, Ebu Rezin, El Ukaydi, Er Rebi ül Hüseyin, Ebu Mran El Cuheyni bu şekilde okumuşlar. Elhamdülillahi Rabbül Alemin şeklinde okumuşlar, Türkçe ye aktarmak açısından bu daha uygun. “Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah a mahsustur, O bütün varlıkların sahibidir.”

Rab ne demek?  Sahip; mesela <Yusuf AS a Züleyha, teklifte bulunuyor birlikte olmak istiyor, Yusuf AS köle olarak satılmıştı Mısır a, o zaman Yusuf AS dedi ki, “Allah a sığınırım” ilk ayet sayfanın ilk ayeti

Yusuf 12/23 “Yusuf un evinde bulunduğu kadın Yusuf tan mur’ad almak istedi onunla birlikte olmak istedi bütün kapıları kapadı, seninim dedi, Yusuf dedi ki Allah a sığınırım,”  “İnne hu” daki, hu zamiri Allah a gider, yakını odur o benim rabbimdir. Bana burada güzel bir mekân verdi diye bir mana verilebilir, böyle bir mana verilebileceği gibi, senin efendin benim Rabbimdir, Ne demek? Sahibimdir demek. Kölenin sahibine kölenin rabbi denir, bana iyi davrandı. Bunun çok daha açık ifadesi bu surenin 42. ci ayetinde

Hapse girmişti ya Yusuf A.S. iki kişi de Yusuf A.S. a rüya sormuştu o da onlara rüya tabiri yapmıştı. Kurtulacağı kanaatinde olan kişiye Yusuf A.S. şöyle dedi,

Yusuf 12/42 “…Rabbinin yanında beni an benden bahset benimle ilgili bilgilerini anlat”  Rabbinin yanında dedi; çünkü o köleydi, gittiği kişi o. Peki biz kimin kölesiyiz o zaman rabbimiz kim olur? Allah, bizim sahibimiz ama Allah ın Rab olmasıyla başkasının rab olması aynı değil. Köleyi yaratan o kral mı çok küçücük bir şey o. Allah ın Rab’liği yoktan var ediyor yaşatıyor besliyor büyütüyor, her şeyin her zaman sahibi şimdi ben diyorum ki ben şu telefonun sahibiyim ne zamandan beri, belki ondan önce başkasınındı biraz sonra da belki çöpe atılacak. Bizim sahipliğimiz geçicidir. Son derece sınırlı bir sahipliktir ama Allah ın sahipliği öyle değil, Allah ın sahipliği süreklidir. Tüm varlıkların sahibi olan Allah tır. “Rabbül Alemin” dir,

Köle efendisine, borçludur efendisine itaat eder niye çünkü onu yediren giydiren barındıran O. Peki efendiyi barındıran herkesi barındıran bu kişinin yediklerini yaratan Allah u Teâlâ.

Allah u Teâlâ tüm varlıkların sahibi onun için, eğer siz Allah ın Rab olduğunu kavrayamazsanız, sahibi olduğunuz her şeyi Allah ın verdiğini Tüm varlıkların sahibinin o oluğunu kavrayamazsanız ona kul köle olmak gerektiğini de kavrayamazsınız. Bu benim rabbimdir diyor köle onun için ona itaat ediyor Kulluk ta itaat etmek demektir. Biz yalnız Allah ı Rab olarak tanırız. Yusuf AS o kölelere soruyor, bir adamın iki tane sahibi var olsa ortak, yarısı birisinin yarısı birisinin, O diyecek benim emrimi yap diğeri de benim emrimi yap diyecek ikisinin emrini yapamayacağı için dayak yiyecek. (40:05)

Sen bir tek Rabbin kulusun, dolayısıyla sen son derece rahatsın. Sadece bir tek Rabbi memnun ettin mi yeter. Sonra O da senden çok şey istemiyor işte Allah bizim Rabbimiz ise biz onun kulu oluruz. Tüm varlıkların sahibi bu son derece mühim su içiyorsan bunu Cenabı Hak yaratmış, havayı teneffüs ediyorsan bunu Allah yaratmış neyin varsa? Birçoklarımız üzülürüz, bir gün birkaç sene evvel, kardeşim in yanına gittim, üzgün; ne oldu hayırdır borcu varmış bir çekini ödeyememiş bayağı morali bozulmuş. Kaç yaşındasın dedim? 42 yaşındayım dedi 43 yıl evvel neyin vardı dedim? Hiçbir şeyim yoktu ben de yoktum dedi.

Peki 43 sene sonra neyin olacak gene bir şeyim olmayacak, üzüldüğün şeye bak. Kardeşim bunlar birer imtihandır, işler tıkırında gitse, herkes Allah a isyankar olur, Her kes Allah lık taslamaya başlar haşa. Bunlar Allah tan ikramdır, sen elinden geleni yap gerisine karışma, ondan sonra baktım ki bi rahatladı, şimdi bilirseniz ki Allah benim Rabbim, öyle bir rab ki Rahman ve rahim, öyle diğer gaddar sahipler gibi değil: İyiliği sonsuz ikramı bol bir Rab. O zaman sana düşen, yamukluk yapmamaktır. Düzgün davrandığın sürece hiç korkma. Peki sıkıntı çekmez mi insan illa ki çekersin, Bir anne, küçücük çocuklarını ilkokul birinci sınıfa gönderirken,  nasıl ciğerleri parçalanıyor beraber gidiyorlar o çocuklar dersten çıkana kadar dışarıda bekliyorlar niye? Merhametsizlik mi yapıyor o çocuğa tatlı uykusunda kaldırıp okula götürmekle? Kendilerine kalsa hiç kaldırmazlar değil mi? Ama asıl merhamet, onu kaldırmak değil mi? Sabahleyin çocuğunuz mışıl mışıl uyuyor, namaza kaldıracaksınız, bazı anneler kıyamaz, mesela rahmetli annem beni kaldırmaya kıyamadığı için imam hatip okulunun ikinci sınıfında sabah namazlarının çoğu kazaya kalmıştır, ama onun haricinde çok nadiren olmuştur. Hal bu ki kıysaydı ne kadar güzel olurdu ben zaten kalkmak için dualar falan okuyorum ama uyanamıyorum sabahleyin. Şimdi merhamet kaldırmamak mı kaldırmak mı? İşte Allah u Teâlâ bazen bize sıkıntılar verir, o sıkıntılar nedir? O sıkıntılar bizi yetiştirir. Geliştirir, bazen günahımızın bağışlanmasına sebep olur bazen gelişmemize sebep olur. Çocuklar imtihan sıralarında büyük sıkıntılara giriyorlar, e hocam imtihan yapmasan olur mu? Olur ama, okumanın da bir anlamı kalmaz. Öyle ise o merhamet, bize göre merhametsizlik gibi algılanabilir. Mesela çocuk sabah ağlıyor ben bu gün gitmeyeceğim okula falan; o zaman annesi onun karsısında düşman. Ama sonradan anlıyor annem iyi ki böyle yapmış.

İşte Cenabı Hak ın bizi imtihana sokmaları bazen bize merhametsizlik gibi gelebilir ama şunu çok iyi bilmek gerekir; “Allah Rahman ve Rahim dir.” Eğer başıma gelen sıkıntı benim günahımdan dolayı ise ne mutlu, günahımdan tevbe etmeme fırsat oluyor değil de, imtihan sebebiyle ise ne mutlu derecem yükselir sınıf atlarım.

Fatiha 1 / 4 “Allah din gününün malikidir sahibidir” malik sahip manasındadır. Şimdi ben herhangi bir şeyin sahibi isem, az önce de bunu gösterdim başka bir şey yok, bu telefonu istersem atarım değil mi? İstersem birisine veririm istersem hiç kullanmam koyarım bir kenara kimse bana bir şey diyebilir mi?  Çünkü bunun malikiyim bunun üzerinde istediğim tasarrufu yapabilirim. Aynı kökten melik kelimesi vardır. Mesela Suudi Arabistan da Melik Abdullah var değil mi şu anda, neye melik deniyor, çünkü ülkesi üzerinde birçok yetkilere sahip ama o öyle her istediğini yapamaz, fakat diğerlerine göre daha çok yetkili. Ama Allah öyle değil Allah malik, Allah a hiç kimse karışamaz. Hesap gününün maliki “Din Günü” diye geçiyor burada ne demek Din Günü? İnsanlar dini o gün mü yaşayacak, Din ve Deyn kelimeleri var, ikisinin de anlamı borç demektir. Birisi insanın Allaha karşı olan borcu için kullanılıyor, adına din diyoruz, birisi insanlara karşı olan borç için kullanılıyor, deyn deniyor Arapça da, İkisi de aynı kökten ikisi de aynı anlamda ama sadece kullanım farkları var.

Allah u Teâlâ her şeyimizi Allah a borçlu muyuz?  Birisine bir şey verdiğimiz zaman karşılık beklemiyor muyuz? Her şeyi bize veren bizden bir şey beklemeyecek mi? Tabii ki bekleyecek. İşte ona karşı bir borcumuz yok mu Cenabı Hak a karşı? Bu borç için de Cenabı Hak bize bir takım yaşama biçimleri koymuş şunu yapacaksın bunu yapmayacaksın diyor kâfirlik nedir biliyorsunuz değil mi? Nankörlüktür. Mesela o kadar iyilik yaptım, şunun nankörlüğüne bak dersiniz. Sen borcunu böyle mi ödüyorsun? Dersiniz. Birisi gelir size, bir sürü iyilikler yapar, “ben size çok borçluyum siz bana şunu şunu yaptınız der”. İşte din insanların Allah a karşı olan borcu için yapmak zorunda olduğu davranışlardır. Ama bunlar öyle davranışlar ki, Her biri, insanın hayat kalitesini arttırır. Daha şahsiyetli hale getiriyor ve dünyadan daha iyi zevk almasını sağlıyor. Aynı zamanda ahretini de kurtarıyor. İşte bu borcun kapanma günüdür Din günü, borç kapatma günü, hesap günü, o günün maliki kim Allah u Teâlâ, Allah ile kendilerine aracılar koyanlar, o gün kendilerini başkalarının kurtaracağını düşünüyorlar.

Bu sure tabii biraz sonra sure ile ilgili okuyacağız, bu sure Kur an ı Kerim in özeti gibidir. Bu sureyi anlayan insanlar, Kuran ın tamamının özetini kavramış olurlar. Ben birkaç kişiye bu sureyi okuttum mesela daha önce anlatmıştım, Amerika dan gelip bize doktora yapan Dr Senk isminde bir hanım, ben İstanbul Müftülüğünde iken bizde doktora yaptı ben de yardımcı oldum. Ona, bu surenin mealini okutmuştum, Bismillah ı okudu dedi ki; babaannem çocukluğumda beni kiliseye götürürdü papazlardan ben bunu duymuştum. Elhamdülillahirabbilalemin Errahmanirrahim buraya kadar geldi. Maliki Yevmiddin e geldi orada durdu, çünkü onlara göre Ahiret te İsa kurtarıyor. Bizimkiler ne der? Yetiş ya Muhammed bu gün imdat günüdür, haşa, kimden imdat ne zaman imdat diye bağırırsınız? Felaket anında bu gün imdat günüdür diyorsun da kimden korkarak bağırıyorsunuz, Allah tan kaçacaksınız peygambere sığınacaksınız da peygamber sizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Böyle saçma şey olur mu? İnfitar suresinin son ayetlerinde 586 ıncı sayfada, , orada da “Yevmiddin” kelimesi var:

İnfitar 82/13-15 “İyiler elbette nimetler içerisinde, günahkârlar da alevli ateş içerisinde olacaklardır, din günü oraya sokulacaklardır.” Yani hesap kesme günü.

İnfitar 82/16-19 “O cehennemden uzak kalmayacaklardır. Sana kim bildirdi din günü nedir?  Evet sana kim bildirdi nereden öğrendin?” gidip gelen mi var ki hesap gününü sana anlatsın sen bunu kimseden duyamazsın, ama insanlar hayalleri ile bir takım şeyler üretirler “…O zaman dinle ancak Allah tan öğrenebilirsin, o gün hiç kimse hiç kimse lehine hiçbir şey yapamaz, o gün emir ve irade sadece Allah a mahsustur.”

Bugün insanlara yetki vermiştir ama o gün yetki yok 53:34 Peygamberimiz SAV akrabasını topluyor, amcasına halasına Kureyşlilere diyor ki başınızın çaresine bakın, Allah ın yanında benim size hiçbir faydam olamaz. Kızı Fatima ya da diyor ki kızım Fatima başının çaresine bak, baban olarak benden istediğin bir şey var ise verebileceğimi veririm ama Allah ın yanında sana hiçbir faydam olamaz. Hesap günü öyle bir gün dolayısıyla kendi kendimizi kandırmayalım.

O zaman bu Maliki Yevmiddin de durmuştu o hanım Yalnız sana kul olur yalnız senden yardım isteriz den öteye geçemedi çünkü onlar yetiş ya İsa bizi kurtaracak İsa seni korusun deyip duruyorlar. Öyle olunca buraya ters düşüyor. Fakat insanların aklına en uygun olan da bu… Zaten o hanım daha sonra gelmişti İstanbul a beni ziyarete, New York ta kilisenin üçer aylık dönemlerle kurs düzenleyip, papazları İslam dini konusunda bilgilendirdiğini kendisinin de orada ders verdiğini söyledi ne anlatıyorsun dedim dedi ki sadece Kuran ı anlatıyorum. Demek ki sadece Fatiha suresinden hareketle Kuran ın önemini kavramış…

İnanır mısınız üçüncü dersten sonra bütün papazlar Müslüman olmaya karar verdi, ama daha sonra başlıyorlar, düşünüyorlar biz bundan sonra ne iş yaparız bunu kime anlatırız bir sürü soru dönem sonunda iki üç kişi dışında hepsi vazgeçiyor. Önemli olan doğruyu anlamaktır.

Allah nasip ederse bu Cuma günü Almanya da olacağım Cuma ve cumartesi günü oradayız Tübingen de Fransa dan ve Almanya dan çok sayıda tanınmış hukukçu olacak, Katolikler olacak onlara Allahtan başkasına kulluk konusunu anlatacağım. Bu onların isteği Kuran ı Kerim de Allah tan başkasına kulluk Kuran ı Kerim deki Şirk konusunu anlatmamı istediler anlatacağım inşallah.

Haftaya Salı günü burada oluruz neticeleri sizinle paylaşırız. Bunu şunun için söylüyorum: Kuran ı Kerimi anlattığınız zaman bundan tatmin olmayan, doğru gerçekten bu böyledir demeyen hiç kimse yok. Ama dini kendi kafamıza göre anlatırsak, ondan da tatmin olan yok sadece ayıp olmasın diye peki diyorlar.

Fatiha 1 / 5 “Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Yardımı da yalnız senden isteriz.” Yani biz kayıtsız şartsız yalnız sana boyun eğeriz, onun dışındakilerin hepsi, kayıtlı ve şartlıdır. Allahın emrine aykırı olmamak şartıyla kayıtlı ve şartlıdır. Yardımı da yalnız senden isteriz derken; herhalde mesela ben şu kitabı ver demek yerine ya rabbi şu kitabı ver diyecek değilim herhalde böyle bir insan var mı? Oğlum kızım bana bir bardak su getir demek yerine Ya rabbi bana bir bardak su getir mi diyeceksiniz? Bunu dünyada hiçbir insan söylemez.

Allah tan hangi konuda yardım istenir? Olağan üstü yollarda, farklı şekillerde, o durumlarda Allah tan başkasından bazıları yardım isterler yetiş falan filan, ama iş ciddiye bindiği zaman yetiş ya rabbi derler. Bakarlar ki iş daha zor onların hepsi kaybolur yetiş ya rabbi derler. Denizde fırtınaya tutuldukları zaman Ya rabbi bizi kurtar derler, kenara çıktığı zaman büyükler kurtardı derler haşa…

Onun için Müslümanlar yalnız Allah a kulluk eder yardımı da yalnız Allah tan ister.

İhtinas, “bize yol göster….” Demektir. İnsan suresinde buyuruyor ki Allah u Teala

İnsan 76 / 1-3 “İnsanın üzerinden çok zaman geçti hakkında bir bilgi olan bir şey değildi, o insanı biz döllenmiş yumurtadan yarattık, onu ağır bir imtihandan geçireceğiz, bu sebeple onu işiten ve gören bir varlık yapmışızdır, ” Basir; aklı ile görebilen demektir, gözü ile görme hayvanlarda da var. “…onu yola yönlendirdik ya şükreder vaziyette ya da nankör.” İşte şükreder vaziyette olan dinin sahibini biliyor görevlerini biliyor ve yerine getiriyor. Nankör de öncelikle Allah u Teâlâ yı görmezlikten geliyor. Sebil ile Sırat aynı şeydir biz onu bir yola koyduk, serbest bıraktık istediği taraftan gidebilir. O zaman onunla birlikte değerlendirdiğimiz zaman:

Fatiha 1 / 6 “ Ya rabbi Bize doğru yolu göster,” demektir. Sen doğru yolu göster ona girmek bizim görevimizdir. Allah u Teala hiç kimseyi durup dururken yola getirmez, gayret gösterirsen Cenabı Hak seni o yola kabul eder gereken gayreti göstermezsen hiçbir şey olmaz. Cenabı Hakkın hiçbir kuluna torpili yoktur bütün kullarına eşit davranır. Gerekeni yaparsan Allahu Teâlâ sana fazlası ile verir. Yapmazsan sen bilirsin sonucuna katlanırsın. İşte Cenabı Hakka diyoruz ki ya Rabbi bize doğru yolu göster çünkü o yola girmeye kararlıyız, kararlı olduğumuz için orayı göster diyoruz, peki o yol hangi yol?

Fatiha 1/7 “Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolunu göster.” Peki, Allah ın kendilerine nimet verdiği kişiler kim? Bakın “Ya Rabbi bizi doğru yola getir”  değil… Allah u Teâlâ zaten sen o yola yöneldiğin zaman seni o yola kabul eder zaten kim olursa olsun. Bakın bu ayet onun bir açıklaması gibi:

Nisa 4 / 69 “ Kim Allah a ve Elçiye itaat ederse,” Şimdi ben Allah a itaat edeceğim ama nasıl?  Nasıl edeceğimi elçi nin getirdiği haberle bilirim değil mi? Onun için elçiye itaat o nu gönderene itaattir. “…Onlar Allah ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir.” Onlar kim?  Nebiler. O zaman yani önümüzde örnek kişiler nasip eyle Ya Rabbi demiş oluyoruz. Nebiler tüm Peygamberler bizim örneğimiz. Allah u Teâlâ bize ne diyor?

Ahzab 33/21 “…Allah ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır.” Diyor. Peygamberimizi taklit etmeye çalışacağız. Bütün peygamberleri bildiğimiz kadarı ile, çünkü Kuran ı Kerimde Allah u Teala o peygamberlerin hayatından kesitler bize veriyor örnek alabilmemiz için.

Nisa 4 / 69 “…Özü sözü doğru olanlar dürüst insanlar ve şahitler dürüst bilginler ve iyi insanları örnek al.” Peygamber yanımda yok bilgim de yok o zaman dürüst insanları örnek al kendine ve şahitler, ne demek ilim sahipleri ama doğru ilim sahipleri yani olayları yüzeysel değil tam olarak bilen ve dürüst bilginler onları örnek alın ve iyi insanları örnek alın.

İşte bu; Fatiha 1 / 6 “Ya Rabbi bize kendilerine nimet verdiğin kişilerin yolunu göster” yani peygamberlerin özü sözü doğru olanların dürüst ilim adamlarının ve iyi insanların yolunu. Nisa 4 / 69 “…bunlar ne iyi arkadaştır” işte bu surede Cenabı hak bize Kuran ı Kerim deki bütün örnek olayları da göstermiş oluyor. Çok sayıda örnek olay var, işte o peygamberleri örnek almak istiyorsanız onların hayatından alınan kesitlere bakarsınız. İyi insanları örnek almak istiyorsanız, onlar ile ilgili kesitler var Kuran ı Kerim de, Sıddık özü sözü doğru olanları örnek almak istiyorsanız onlarla ilgili örnekler var, Kuran ı Kerim de. Onun için kuran ı Kerim in özeti durumunda oluyor.

Fatiha 1 / 7 “ Ya rabbi Gazaba uğramış olanların yoluna değil, yoldan çıkmışların yoluna da değil” mesela İsrail oğulları Cenabı Hak ın gazabını, celb etmişlerdir yanlış yapmışlardır şımarmışlardır, “yoldan çıkmışların yoluna da değil” mesela İsa AS ı tanrılaştırmıştır Hıristiyanlar Allah üçüncüsüdür demişlerdir bunu kendileri de itiraf ediyor. “Üçüncü asra kadar İsa yüzde yüz bir insan ve bir peygamber sayılırdı üçüncü asırdan itibaren biz onu tanrılaştırmaya başladık” diyorlar. Yani İsa ya tanrı diyenlerin kendileri olduğunu itiraf ediyorlar. Sonra da İznik konsilinde hangi İncil de Hz. İsa tanrılaştırılmış ise onu seçiyorlar, diğerlerini atıyorlar dolayısıyla yepyeni bir yapı kazandırıyorlar, onların yoluna da değil.

Onların ne yaptığı da Kuran ı Kerim de belli. Burada, Yahudilere bakın demiş oluyor Allah u Teâlâ. Zaten bakara suresinde geniş geniş anlatıyor onlar gibi yapmayın, Hıristiyanların ne hale geldiğini görün onlar gibi yapmayın,  İyi insanlar gibi o peygamberler ile ilgili örnekler var onların davranışları gibi davranış gösterin sizin önünüzde çok sayıda örnek hayatlar       var, Kuran ı Kerim de ona bakın ona göre hareket edin demiş oluyor.

Peygamberimiz SAV in bu sure ile ilgili bir sahih hadisi vardır; “ La salati illa Fatiha til Kitab” Kitabın Fatiha sı olmadan.. Fatiha giriş demektir, işte Kuran ı Kerim in giriş açılış suresi, o olmadan namaz olmaz! Neden? Çünkü siz Fatiha suresini okuduğunuz zaman adeta Kuran ı Kerim i baştan sona okumuş gibi oluyorsunuz. Ayet i Kerime de Allah u Teâlâ şöyle buyuruyor,

Hicr 15 / 87 “Sana o mesani den yedi tane verdik…” Bu mesani kelimesi tabi çok önemli bir kelime Kuran Kelimesi de çok önemli, Kuran ı Kerim de iki türlü ayetler var Hud suresinin başında Allah u Teâlâ buyuruyor;

Hud 11/1-2 “Elif Lam Ra Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra da açıklanmıştır, Hakim ve Habir olan Allah tarafından açıklanmıştır.” Demek ki Kuran ın ayetleri iki türlü birisi muhkem biri de onu açıklayan ayetler. Açıklayan ile açıklanan ayetler arasında da bir benzerlik olur ona da müteşabih ifadesi kullanılır ayetler arasında benzerlik vardır. Benzerlik en az iki şey arasında olduğu için bu ikili ilişkiye de Mesani denir Arapça da. İnsanlar nasıl çift ise ayetler de o şekilde çifttir, biri diğerini açıklar. Adeta ayetler bütünleştiği zaman bir aileyi meydana getirir. Adeta annesi ile babası çoluğu ile çocuğu ile, o bir küme oluşturur o kümenin adı Kuran dır. Onu topladığınız zaman onu oluşturduğunuz zaman bir konuyu çözümlersiniz. Ama o ikişerli bir sisteme göredir birinci ayet vardır, ikinci ayet onu açıklar, sonra iki ayet daha açıklar onu iki iki gider buna mesani denir. İşte Kuran ı Kerim in tamamı mesani dir. O mesani den yedi tane ayeti Allah u Teâlâ seçmiş Kuran ı Kerim in başına koymuş. O yedi kuranın tamamının özeti olduğu için, En Büyük Kuran oluyor yani Fatiha suresi büyük kuran.

Şimdi siz Kuran ı Kerimi o ilkokuldaki çocuklarda üst küme alt küme diye birtakım şeyler var ya kümeleşmeler onu görüyorsunuz; öyle bir küme olarak kabul ederseniz bunun alt kümeleri vardır.  Bu alt kümelerin en büyüğü bu kümelerin her birine Kuran denir tamamında da Kuran denir bu Alt kümelerin en büyüğü Fatiha suresidir. Fatiha suresinin kendi içerisinde de alt kümeleri vardır. Peygamberimiz SAV diyor ki Buhari den geçen bir hadiste “Di essbhul metani vel Kuran il aziym elleziy müntituhum” Fatiha ikişerlilerden yedi ayettir.  Kuran da tekrarlanıp duran ikişerli ayetlerden 7 tanesi yani yedi temel ayet buradadır. Ve bu Kuran ı Aziym dir.  (1:13:14)…… Maun suresi de 7 ayetten oluşuyor ama onun durumu farklı.

Burada, besmele elinizdeki Kuran ı Kerim lere bakarsanız, onun önüne bir konmuştur. Fatiha suresine bakın, Bismillahirrahmanirrahim in önünde bir vardır. Gördünüz değil mi olmayan var mı? Hangisinde yok? İslamoğlunda yok ama diyanet in mealinde var, iki rakamı “Elhamdülillahirabbilalemin” in üzerinde.  Fatiha suresi nin başındaki besmele, Fatiha nın birinci ayeti ise ki burada öyle yazılı, o zaman imam bize namaz kıldırırken Fatiha nın birinci ayetini atlayarak namaz kıldırabilir mi? Öyle ise “Bismillahirrahmanirrahim” diye başlayıp yüksek sesle, okumaya başlaması lazımdır. Şafiiler öyle okurlar, çünkü Şafiilere göre Besmele Fatiha suresinin birinci ayetidir. Ama çoğunluğun görüşüne göre bu birinci ayet değildir. Mesela hemen yanındakine bakın Elif Lam mim, o bir rakamı elif lam mim den sonradır. Besmele den önce bir rakamı yok. Ondan sonra bütün surelerde öyle, şimdi çoğunluk bunu birinci ayet olarak tespit etmez. Hacca gidenler Mekke de Medine de namaz kıldınız. İmamlar Fatiha yı okurken besmele yi açıkça okuyor mu? Okumuyor. İşte çoğunluğun görüşü o değil öyle olduğu zaman ne olacak, Fatiha nın yedi ayet olduğu kesin, o zaman mesela sizin elinizdeki mealde altı rakamı nereye konmuş? Sıratellezine en amte aleyhim den sonra bir la işareti var orası altıncı ayet olur. Sonra yedinci ayet olur.

Öyleyse biraz tutarlı olmak lazım, Camilerinizdeki imamlar Fatiha yı okurken besmeleyi yüksek sesle okumuyorlar öyle ise buraya neden bir rakamını koyuyorsunuz. Koyduysanız o zaman imamlara söyleyin, Fatiha yı okurken Besmele yi de sesli okusunlar çünkü Fatiha nın birinci ayeti. Faydası ne olur bir yerde namaz kılarken imam Besmele ile Fatiha ile başlar yüksek sesle okursa hiç yadırgamayın normaldir olur. Şafiiler de besmele nin okunmadığı durumu yadırgamamaları lazımdır. Hepsinde de besmele var fakat buradaki mesele besmele birinci ayet midir? Değildir; ihtilaf oradan çıkıyor onun dışında her hangi bir ihtilaf söz konusu değil.

O zaman Fatiha suresi son derece önemli bir sure. Büyük Kuran; o zaman biz Fatiha suresinin anlamını iyice kafamıza yerleştirmek istersek çok iyi anlayalım dersek Kuran ın tamamını okumamız lazım ama buradaki kadarını anlamak da bize yeter. Gerçekten Fatiha yı kavradığınız zaman bu kitabın insanın sözü olamayacağını da kavrarsınız. O zaman da çok rahatlıkla “Ben şahitlik yaparım ki Muhammed Allah ın Kulu ve Elçisidir” Dersiniz. Bunu onun yazmasının imkânsız olduğunu görürsünüz, bu ancak Allah ın sözüdür dersiniz. Bunu getiren de ancak Allah ın Peygamberi olur dersiniz.

BİTTİ

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet