Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

6 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzübillahimineşşeytanirracim,

Bismillahirrahmanirrahim,

Bugün Kur’an-ı Kerim’in 13. suresi olan Rad suresini anlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah-u Teala bu sureyi ve bütün sureleri %100 kendi muradına uygun olarak anlamayı, hayatımıza geçirmeyi ve bütün insanlara en güzel şekilde tebliğ etmeyi hepimize nasip eylesin. Geçen hafta 10. ayete kadar okumuştuk. Şimdi 11. ayetten itibaren okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya hocayı bir dinleyelim. Şöyle bir genel özet, gerçi özet değil yani ayetleri önce bir tam dinleyelim.Sonra da ayetler arası ilişkilere de bakarak daha iyi anlamaya çalışalım.

Bugün 11. ayetten başlayacağız ama bağlantı kurulsun diye 9 ve 10’u da kısaca bir hatırlayalım. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu.

“O, gaybı yani algılanamayanı da, şehadeti, yani algılanabileni de bilendir,büyüktür, her şeyden yücedir. İçinizden sözü gizleyen ve açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan onun için birdir.”

Şimdi buradan hareketle 11. ayet.

“Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler, melekler vardır. Allah’ın emriyle onu koruyup gözetirler.  Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah da o toplumda olanı değiştirmez.  Allah bir toplumun başına bir kötülük isterse ona engel olacak bir çare bulunmaz. Onların Allah’la aralarına girecek bir yakınları da yoktur. O, bir korku ve bir umut olsun diye size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü ağır bulutları oluşturandır. Gök gürültüsü herşeyi mükemmel yapmasından dolayı O’na boyun eğer.  Melekler de O’na olan korkularından. O yıldırımları gönderip, onlarla tercih ettiğini çarpar. Durum böyleyken o kafirler Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Halbuki O tuzakları bertaraf etme konusunda çok güçlüdür.

Doğru duayalnızca Allah’a yapılandır. Müşriklerin Allah’ın dışında dua ettikleri onlara hiçbir şekilde karşılık veremezler. Müşriklerin durumu, ağzına su gitsin diye iki avucunu suya uzatıp durandan farklı değildir. Halbuki su bu şekilde ağza ulaşmaz. Kafirlerin duası da bunun gibi sadeceboşa giden bir duadır. 14. ayetin sonuydu bu da.

Şimdi 11. ayeti anlamaya başlayalım. Şimdi Allah-u Teala burada şöyle diyor;

“Lehu mu’akkibâtun min beyni yedeyhi vemin ḣalfihi”

Yani kişinin önünden ve arkasından onu takip edenler, Allah’a ait, yani Allah tarafından görevlendiriliyor. Şimdi biliyorsunuz, mesela Türkiye’de üst makamlarda görev olanlar içinkorumalar vardır. O korumalar yerine göre önden, arkadan, sağdan, soldan koruyabilirler. Ama orada korumaya da pek güvenemezsiniz. Sizin o koruma olarak görevlendirilen sizin en büyük düşmanınız da olabilir. Fakat burada şunu görüyoruz, Allah-u Teala bukorumaları herkese vermiş. Yani önden, arkadan, sağdan, soldan hepimizin de korumaları var demek ki. Her insanın var koruması. Bunu mutlaka hepiniz hayatınızda görmüşsünüzdür. Yani çok sayıda örneklerimutlaka hepinizin hayatında vardır bu tür şeylerin. Mesela çocukluğumda bizim köyde çok yüksek kayalar vardır. Onun için eskiden dik kaya diye isim koymuşlardı. Sonra dik kale yaptılar. Bir günannemden, herkesten habersiz öyle bir gitmiştim, meraklanmıştım. Ayaklarım kaydı, kayanın ucuna kadar gittim. Nefes alsam şey yapacak, çünkü kayanın üzeri kum ne yaparsan yap oradan kurtulmanın imkanı yok. Oradan aşağı düşsem beni bulmalarının imkanı yok.Ne kadar ararlarsa arasınlar, çünkü taşların arasında kaybolup giderim. Allah-u Teala nasip etti, çok kolay bir şekilde çıktım ayrıldım. Bu sadece bir örnek olsun diye anlatıyorum ama herkesin hayatında bu ve benzeri örnekleri vardır. Ne diyor?

“yahfezûnehu min emrillâh”

Allah’ın emriyle, min emrillah anlamında Allah’ın emriyle onu korurlar. Her insanın korumaları var. Bir de hiç kimse ben sahipsizim diyemez. Allah bizim Rabbimiz, yani sahibimizdir. Rab kelimesi sahip anlamına kullanılır.

Mesela işte Arapça dilinde şu işin sahibi dendiği zaman Rab kelimesiyle kullanılır. Mesela evin hanımına da Rabbetül beyt denir. Yani evin hanımı. Dolayısıyla Allah-u Teala bizim ve her şeyin sahibi Rabbi yani hepimizin sahibidir. Dolayısıyla hiçbirimiz ben sahipsizim, ben korumasızım, işte ben şöyleyim, asla demeyelim.Bütün mesele Allah ile ilişkilerimizi çok iyi yürütelim. Allah’a karşı yanlış yapmazsak şimdi zaten Yahya Hoca’nın okuduğu ayetlerden bunu çok net bir şekilde dinlediniz ama şimdi tekrar okuyoruz. Aynı ayetleri. Şimdi Allah-u Teala diyor ki;

“innallâhe lâ yuġayyiru mâ bikavmin”

Az önce söylediğimin biraz daha açıklaması Allah bir toplumda olanı değiştirmez. Peki,

“hattâ yuġayyirû mâ bi-enfusihim”

Onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe. Eğer biz bozulmazsak, biz yanlışlar yapmazsak Allah asla yanlış yapmaz. Öyleyse başımıza gelen şeylertamamen bizim elimizden dolayı olur. Allah-u Teala birçoğunu da affeder.

“ve-iżâ erâda(A)llâhu bikavmin sû-en”

Eğer Allah bir topluma bir kötülük yapmayı murat etmişse

“felâ meradde lehu”

Onu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Hiç kimse onu engelleyemez. Ne yaparsanız yapın. Çünkü Allah-u Teala bir şey murat etti mi ol der o şey oluşur. Bütün şartlarıyla, her şeyle o oluşmaya başlar.

“vemâ lehum min dûnihi min vâl”

Onların Allah ile araya girecek bir koruyucuları da olmaz. Genellikle görürsünüz kendilerini ilah yapan ya da bir kısım büyüklerini ilah yapanlar işte falan Efendi Hazretleri kurtardı şöyle oldu böyle oldu derler. Mesela bir savaş olsa savaş kazanılana kadar hiç ortadagörülmezler ama kazanılırsa onlar kurtarmış olurlar. Ne yapalım onların da cehenneme gitme hürriyetleri var. Gitsinler. Önemli olan biz gitmeyelim. Yani bu val diye kelime geçiyor yani bu veli dediğimizyani aynı kökten gelen bir kelimedir. Yani onların koruyucuları, kollayıcıları, velileri yani Allah ile araya giren, girecek herhangi bir kimseleri asla olmaz. Allah-u Teala öyle hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermemiştir.

“Huvelleżî yurîkumulbark”

Size şimşeği gösteren odur.

“Yurîkumul bark”

Yani size şey yapıyor. Allah-u Teala o şimşek çaktığı zaman onu görüyor, gösteriyor size.

“kavfen ve tamağan”

“kavfen ve tamağan” Tabi bir korku olsun diye oluyor. Korku. Mesela şimdi yolda giderseniz, şimşekler çakarsa, korkarsanız bir yere sığınalım aman işte şu olur bu olur falan. Bazen de eğer yağmur bekliyorsanız, şimşek çaktığın zaman eğer elhamdülillah yağmur geliyor falan diyeumut beslemeye başlarsınız. Bazılarını korkutur, bazılarını da umutlandırır.

“ḣavfen vetame’an veyunşi-u-ssehâbeśśikâl”

Ağır bulutları da o oluşturupgeliştirir. Yani bulutlar oluşur, büyür, içerisi yağmur dolu olur, ağır olur sonra ağırlığını boşaltır ve o bulunan yere artık nereye arzu ederse Cenab-ı Hak nereye emir verirse oraya yağar. Dolayısıyla her şey Allah’ın emrindedir. Yani biz kendimizi bir şey zannederek kendi kafamıza görehareket etmeyelim, Cenab-ı Hakk’a tam teslim olarak hayatımızı yürütelim. Evet. Evet.

“Veyusebbihu-rra’du bihamdihi”

Evet. Gök gürlemesi Allah-u Teala’nın her şeyi güzel yapmasınakarşılık tesbihte bulunur. Ne demek tesbihte bulunur? Tesbih demek, tesbih kelimesini duyduğunuz zaman şu aklınıza gelsin, suyun üzerine atlamışsınız, suda yüzüyorsunuz. Kendinizi suya teslim etmezseniz orada çırpınıp boğulmak zorunda kalırsınız. Tesbih de Allah’a tam teslim olmayıifade eder. Tamı tamına boyun eğmeyi asla şey yapmayı, böyle bir şart koşma şu bu falan filan olmadan. Dolayısıyla o sizin duyduğunuz gök gürlemeleri de tamamen Cenab-ı Hakk’ın emriyle olur. Hiçbir şey Allah’ın emri olmadan meydana gelmez.

“velmelâ-iketu”

min ḣîfetihi veyursilu-ssavâ’ika feyusîbu bihâ men yeşâu vehum yucâdilûne fi(A)llâhi vehuve şedîdu-lmihâl(i)

Melekler de Allah’a tesbih ederler, yani Allah’a kesin boyun eğerler. Allah ne demişse o, biz de tabii tesbih ederiz ama ne zaman, yani tesbih çekmek değil. Allah ne demişse o demektir tesbih. Yani tekrar ediyorum, hatırlarsanız, suda yüzmeyi, suya atlayıp da kendini tam teslim edebiliyorsanız çok rahat bir şekilde oradan akargidersiniz. Ama çırpınır, şunu bunu yaparsanız yürümeniz gitmeniz zor olur, boğulup kaybolursunuz. Evet melekler de Allah korkusundan ona tesbih ederler. Tabii burada önemli bir husus var bizde, geneleksel yapıda meleklerinimtihan edilmediğine dair bir şey vardır, algı vardır. Bu son derece yanlıştır. Melekler de tıpkı bizim gibi sorumlu varlıklardır. Biz nasıl sorumluysak melekler de aynı şekilde sorumludur. Çünkü onlar cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır melek. Tıpkı insanların devlet tarafından görevlendirilmiş olanına nasıl memur diyorsak, cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanları da melektendir. Birisi suç işlerde görevden atılırsa artık ona hiç kimse memur demez. İblis de suç işlediği için görevden atılmıştır.

Mukarreb melek olmasına rağmen artık meleklik vasfını kaybetmiş, tamamen şeytanlık vasfını kazanmıştır. Şimdi burada ben size kısaca bir hatırlatma yapayım. Mesela Nisa suresinin 173. ayetinde Allah-u Teala şöyle bir örnek veriyor;

Mesih, Mesih dediği İsa A.S. yani Allah en üst örneği veriyor. Mesih diyor burun kıvırmaz. Hangi konuda? Allah’a kul olmak konusunda. Bakın en üst örneği İsa A.S. O kadar mucizeyle gelmiş, doğumu mucize.O burun kıvırmaz Allah’a kul olmak konusunda. Peki Melaike-i Mukarrebun de öyle. Allah-u Teala’nın yakınlaştırdığı yani üst görevde görevlendirdiği melekler de aynı. Peki Allah’a kul olmaktan kim burun kıvırır ve kendini büyük görürse ki buİblis’in işlediği suçtur. “ebavestakver” der Allahü Teala. Burun kıvırıp kendini büyük gördü. Dolayısıyla bunu yapan ister Mesih olsun, ister Melaike-i Mukarrebun’un kim olursa olsun hiçbir şekilde Cenab-ı Hak affetmez. Oysa “feseyahşurumilehicemiyâ”, Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacak. İnanan ve iyi işleryapanların ücretlerini verecek ve bir de ikramda bulunacak ayrıca. Ama kim burun kıvırır da kendini büyük görürse ona da acıklı bir azapla azaplandıracaktır. İster Mesih olsun, ister Mukarreb Melek olsun.

Burada şunu da tekrar zihnimize iyice yerleştirelim. Hiçbir nebinin korunmuşluğu yoktur.Yani bizi Allah-u Teala koruyor. Neye karşı koruyor? Günahlara karşı değil. Günahlara karşı da bir uyarısı vardır. Şems Suresinde

“feelhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ”

kişiye Allah günahını da takvasını da ilham eder. Yanlış bir şey yaptığınız zaman içinizde onun rahatsızlığını duyarsınız.O yanlış olduğunu size bildirir. İyi bir şey yaptığınız zaman onun huzurunu duyarsınız. Bu sizin için bir teşviktir. Yanlışlardan kaçınmanız açısından iyiliklere devam etmeniz açısından. Dolayısıyla hiç kimsenin korunmuşluğu yoktur. Nebilerde ismet sıfatı var.Bu tamamen uydurma bir şeydir. Bak gördünüz, meleklerin en üst örneğini Allah verdi. Nisa Suresi 73 ve 74. Ayetlerde, bir de insanların en üst örneğinden İsa A.S. verdi. Evet, ve oradaki suç da aynıiblisin istediği, burun kıvırıyor ve kendisini bir şey zannediyor. Yani siz kişiye diyorsunuz ki bak Allah böyle böyle diyor. Kafir hiçbir zaman Allah’ın varlığını ve birliğini inkar eden değildir. Öyle bir şey olsa iblisin kafir olmaması gerekir. İblis hiçbir zaman Allah’ın varlığını ve birliğini inkar etmemiştir.

Ama bütün mesele şu, Allah’ın emrine karşı böyle burun kıvırıp kendini bir şey zannetmek. Ama biz işte şuyuz, biz devletiz, biz bilmem sen bilmiyorsun. Öyle çok kolay. Hele benim gibi böyle büyük bir iş yerini şey yap, yahu kardeşim seni yaratan, kainatı yaratanve tüm varlıklara hakim olan Allah’ın emrini ben sana söylüyorum. Allah bilmeyecek de sen mi bileceksin? İşte burun kıvırma kendini büyük görme budur ve insanı kafir yapar. Siz dışarıda onu dört dörtlük müslüman zannedebilirsiniz. Mesela iblise baktığın zaman ahirete inanıyor mu? İnanıyor. Çünkü bunların yeniden dirilinceye kadarbana ömrümü uzat diyor. Allah’a inanıyor mu? Ya Rabbi, beni sen yarattın diyor. Zaten kendisi de meleklerden. Nebi olarak gönderilmiş ve indirilmiş bir kitap da yok. Bize öğretilen din açısından bakarsanız, iblise niye kafir diyorsunuz, bunun bir şeyini bulamazsınız.

Ama Kuran-ı Kerim işte az önce okuduğum ayetler açısından bakarsanız öyle Allah’ın bir tek emrine bile bir tek neden Adem’e secde etmeden bile karşı burun kıvırır işte ya ben ondan hayırlıyım ya sana hayırlı mısın diye mi soruldu? Bak onlar hep kıvırırlar. Ayeti sen böyleböyle tamam ama de hemen kıvırırlar. Onun için öyle yaptığınız zaman ister mukarreb melek olun ister İsa Aleyhisselam gibi en tepede bir insan olun her şeyiniz yok olur. Bir tek Allah’ın bir tek emrine karşı böyle davrandığınız zaman her şeyi kaybedersiniz. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demeye hakkınız yok o zaman. Evet onun için melekler de Allah’ın korkusundan ona boyun eğerler. Allah-u Teala burada diyor ki

“ve yulsilu es-seva’ika”

Allah-u Teala yıldırımları da gönderir. Yani o sadece orada şimşek değil. Bakarsın yıldırım gelmiş e peki ne o?

“fe yusibu biha”

yani onu isabet ettirir. Allah onu onunla vurur diyelim

“men yaşa”

tercih ettiği kişiyi. Ya işte şurada olmasaydı ölmezdi falan bunlar hepsi şeydir. Allah-u Teala o konuda kararı verdiyse ölür. Allah’ın kararı yoksa ölümdenen bir olay olmaz. Ölüm olduktan sonra artık orada hiç şey yapmaya gerek yok ileri geri konuşmaya gerek yok. Yani ölüm geldiyse geldi, bitti. Allah’ın emri olmadan bu asla olmaz.

“ve hum yücadilune fil la”

Halbuki onlar her şey Allah’ın emriyle olduğu halde onlar Allah konusunda birbirleriyle tartışıyorlar. İşte şöyledir, bu böyledir. Allah şöyle demiştir, aslında böyle demek istiyor. Ve bunlar da çoğu zaman dindarlık adına yapılır. Yani kendilerini dindar görenler işte aslındaAllah şöyle demek istemedi, aslında bu evet o ayet öyle ama aslında bu böyle. Nereden çıkarıyorsun bunu kardeşim? Yani sen Allah’ın sözünü sağa sola çekme yetkisine sahip misin?

“Ve huve şedidul mihal”

Allah-u Teala şedidul mihaldir. Mihal, yani siz çeşitli oyunlar kurarsınız, bir şeyler yaparsınız. Allah insanlara müsaade eder. Yani sonuna kadar müsaade eder. Mesela şeye, firavuna müsaade etti. Öyle bir noktaya geldiler ki Musa Aleyhisselam’aAllah emretti işte İsrailoğulları’nı al, buradan yukarı çıkar dedi. İşte o Kızıldeniz kenarındaki dağı aşarak denizin kenarına gittiler. E peki ne oldu? Gitti Firavun bir tarafta İsrailoğulları’nın önünde deniz, arkasında deniz gibi Firavunordusu. Ortada kaldılar. Ama her şey Allah’ın emrinde olduğu için orada kaybeden Firavun ve ordusu oldu. Kazanan da Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları oldu. Onun için işte bu bu mihal kelimesi hem Allah’ın verdiği azap manasına hem deyapılan oyunları tersine çevirme manasına da gelir. İşte Allah-u Teala bizi hem korur hem de bize oynanan oyunları tersine de çevirir. Öyleyse bizim yapacağımız Allah’ın bütün nebilerini örnek almak, Allah ne emretmişse onu yapmaktır. Ölüme sıra gelince ölümün bir çaresi yok.

Allah’ın onayı olmadan zaten ölüm denen olay mümkün değil, meydana gelmez. Evet

“Lehu davetul hak”.

Bu arada söyleyecekleri varsa eğer bitsin ondan sonra belki son ayeti okuyacağız şimdi. Tamam. Tamam.

“Lehu davetul hak”

Tabii gerçek dua davet kelimesi Türkçe’de de var. Çağırmadır. Bu Allah’a çağırmak ne? Allah’ı yardıma çağırmak. Ya Rabbi şunu yap. Dua etmek. Yani gerçek dua Allah’a yapılan duadır. İşte git falanEfendi Hazretlerini araya koy. Git filan yatıra şey yap. İşte git şunu yap. İşte Resulullah’ın aracılığı ile şöyle yap. Hiç unutmuyorum yani ben bu tarikatlarla ilgili çalışmalara daha henüz başlamamıştım. Hacca ilk gittiğim sene olması lazım. Öyle hatırlıyorum. 1981. Medine’deResulullah’ın kabrinin yanında herkesten işte Ya Rabbi işte Resulullah hürmetine böyle bir dedim kendi kendime böyle bir ulan dedim ben ne yapıyorum ya ya ne demek Resulullah’ın, Allah beni duymuyor mu ki bir araya bir de onu sokuşturuyorum. Ben ne biçim bir dua yapıyorum. İlk defaöyle bir şok oldum kendi kendime. Ama bizi öyle yetiştirmişler çocukluktan itibaren zannediyoruz ki bu doğrudur. Yani o kabrinin hemen yanında Ravza-i Mutahharanın orada dolayısıyla aklımızı çalıştırırsak Cenab-ı Hak hepimizin fıtratına doğruları yerleştirmiştir. Yeter ki duygusallık yapmayalım.Hepimize yerleştirmiştir. Yani kimseyi kimseye tercih etmiyor Allah-u Teala. Kimseyi de gücünün yetmediğinden sorumlu tutmuyor. Şimdi bak burada o kadar güzel anlatıyor ki Cenab-ı Hak Allah’tan başkasından yardım isteyenleri

“Vellezîne yedûne min dûnihî lâ yistecibûne lehum bişey”

Allah’ın aşağısından belisinden yalvardıkları işte Hristiyanlar İsa A.S’a yalvarıyorlar. Müslümanlar Muhammed AS.a yalvarıyorlar. Yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür. Kimden kaçıp da kime sığınıyorsun? İmdatdediğin zaman birisinden kaçıp bir yere sığınman lazım. İmdat şurada bir kurt geliyor hemen kaçın bir yere sığınırsın. E peki orada kıyamet günü kimden kaçıyorsun? Allah’tan haşa bir kurt gibi düşünüyorsun Allah’a. Kime sığınıyorsun? Muhammed a.s.a. O zaman ondançok daha güçlü olması lazım. Bu Müslümanlık mı? Gerçekten öyle ortada öyle bir din var ki işte Allah-u Teala çok saydı ayette kıyamet günü kimsenin kimseye şefaat edemeyeceğini açıkça söylediği halde bakarsınız ki ben Müslüman diyen hocalar böyle şefaati uzma diye bir saçmabir şey uydurmuş ve milleti kandırmaya çalışıyorlar. Onun için bu ayetleri çok iyi anlayalım. Çok iyi kavrayalım. Burada Allah ne diyorsa biz ona uymak zorundayız. Diyor ki Allah-u Teala Allah’ın dunundan yani Allah ile kendi aralarına koyarakmesela şu ben elimi şu anda ne kadar uzatırsam uzatayım şu tavana şey yapamam. Ama tavana ulaşmak için elime bir tane bir şey alırım oraya koyarım. Şimdi Allah’ı tavan gibi kabul ediyorlar. Kendileri aşağıda araya birisini sokuşturuyorlar. Sanki Allah’ın haberi yok da onunla işi halledecekler. Haşa.

“la yestecibûne lehum bişey”

Ve çağırdıkları bunlara hiçbir şeyle cevap veremez. Bugün mesela Hıristiyan dünyaya gidin bütün isteklerini İsa A.S.’a sunarlar. İsa A.S. aslında hedefleri değil.

Ama kendilerini ilah yapmanın başka yolu yok. İsa A.S.ı ilah yapacaklar ki kiliseyi de ilah yapabilsinler. Asıl mesele kiliseyi ve hahamları şey papazları ilah yapmaktır. Mesele o. Bizde de aynı şey yani. Kimsenin Muhammed A.S. umurunda değil ama kendini ilah yapmak için önce onu yapmasılazım. Evet. İşte mesela şeyde Maide Suresinin son ayetlerinde Allah-u Teala İsa A.S. ile ilgili şey yapıyor. Mesela diyor kisen mi bu insanlara dedin ki beni Allah ile araya bir ilah olarak koyun? 116. İstersen o ayetleri sen oku. Sen bir oku.

Şöyle diyor Cenab-ı Hak Allah şöyle diyecek Ey Meryem oğlu İsa

“Ve-iż kâlallâhu yâ ‘îsâ-bne meryem”

Şöyle diyecek ey Meryem oğlu İsa

“eente kulte linnâsi”

insanlara sen mi söyledin ki

“tteḣiżûnî veummiye ilâheyni min dûnillâh”

Beni ve annemi Allah ile Allah’tan önce bizleri de ilah edinin diye sen mi söyledin insanlara? O da diyecek ki

“kâle subhânek”

Ya Rabbi ben her şeyi her şeyden seni tenzih ederim.

“mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bihakk”

Hiç bu şekilde hakkım olmayan bir şey ben söyler miyim insanlara? Olur mu öyle şey?

“in kuntu kultuhu fekad ‘alimtehu”

Oldu ki ben bunu söyledim. Sen zaten bilirdin bunu ya Rabbi. Ben söyleseydim.

“ta’lemu mâ fî nefsî velâ a’lemu mâ fî nefsik”

Çünkü sen bende ne var ne yok her şeyisen biliyorsun. Ama ben sendeki bilgileri bilemem ki.

“inneke ente ‘allâmu-lġuyûb”

Çünkü sen bütün gaybları, bütün görülmeyenleri bilen sensin. Ben değilim. Peki ben ne dedim insanlara?

“Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihi”

Ben yalnızca sen bana neyi emrettiysen insanlara onu söyledim. O da şudur.

“eni abudûllâhe rabbî verabbekum”

Dedim ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk yapın. Bana falan değil. Allah’a kul olun dedim ben onlara.

“vekuntu‘aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim”

Ve içlerinde olduğum sürece de onlara şahittim ben. Gördüm ne yaptıklarını.

“felemmâ teveffeytenî”

Ama ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, kendi katınaaldın.

“kunte enterrakîbe ‘aleyhim”

Artık o günden sonra onları yalnızca sen gözettin. Sen gördün ya Rabbi. Benim artık bir şeyden haberim yok. Benden sonra ne yapmışlar. Bilmiyorum. Çünkü

“veente ‘alâ kulli şeyin şehîd”

Her şeye şahit olan, her şeyi görüp gözeten sensin ya Rabbi diyor. Ben bilmiyorum artık.

Ne zaman Allah vefat ettirmişti İsa aleyhisselamı?İsrailoğulları’nı öldürmek için oyunlar kurdukları zaman Allah-u Teala vefat ettiriyor. Ali İmran Suresinde Allah-u Teala bildiriyor. Vefat ettirmişti. Peki vefat ettirdikten sonra ilk konuşmayı nerede yapıyor? Ahirette. Ahirette yapıyor. Ne zaman beni vefat ettirdin?Artık ben hiçbir şey bilmiyorum. O ne olup bittiğiyle hiçbir haberim yok ki. Ama bugün ne derler? Git işte kabrin başına gittin mi? Seni duyar, seni dinler. Her şeyden haber. İşte onun ruhları gelir bilmem ne yapar. Yani şeydeki batıl dinlerdeki şeylerin tamamı bize İslam diye maaleseföğretiliyor ki böyle bir şey söz konusu değil. Biliyorsunuz bakın İsa aleyhisselamın işte bu ayeti okudu diye şey yaptım. İsa aleyhisselamın tekrar geleceğine Hıristiyanlar inanırlar. Neden inanıyorlar? İsa aleyhisselam İncil’de ben gitmezsem o gelmez dedi diyedediğini anlatan şeyler var. İfadeler var. Peki ben ve o aynı kişi mi olur? Ben gitmezsem o gelmez dediği Muhammed aleyhisselamdır. Ama bunlar Muhammed aleyhisselama inanmak istemedikleri için tekrar İsa’yı geri getirmeye çalışıyorlar. Yahudiler de İsa aleyhisselama inanmak zorundaydılar.Mesih beklentisi içindeydiler. Geldi inanmadılar. Öldürmeye kalktılar. Şimdi onlar da Mesih bekliyorlar. Şeyde de bu Zerdüşler de Mehdi bekliyorlar. Yani doğru yolu gösterecek olan, doğru yolda olan bir şey. Muhammed aleyhisselamı bekliyorlar. Onlar da aynı şeyibekliyorlar. Bizimkiler ne diyor? Hiçbirisinin şey yapmasın diye tamam tamam. Hani şey vardır. Biz bazı konularda sizinle tamam biz sizinle anlaşırız. Şey yaparız. Tamam. Hristiyanlar rahatsız olmasın diye Mesih gelecek.İsa gelecek. İsa gelecek Mesih diye. İsa’nın geleceğine. Yahudiler rahatsız olmasın diye Mesih gelecek. Zerdüştler rahatsız olmasın diye Mehdi gelecek. Ne demek? Allah son Nebi’yi göndermiş. Daha böyle bir şey yok. İşte bak okuyorsunuz. Ayette çok açık İsa’nın geleceğineinanmayana kafir derler bugün İslam aleminde. Yahu Allah bunu söylüyor. Yani ne halde olduğumuzu çok iyi görmek zorundayız. Allah-u Teala böyle söylüyor. Çünkü Müslümanların Kur’an’la bir alakası yok. Kur’an’ın dışında yeni bir din anlayışı maalesef ortaya çıkarılmıştır.

Evet işte buradatekrar okuyayım bunu. Hak davet Allah’ın davetidir, yani dua gerçek dua Allah’a yapılan duadır. Allah’tan istesin verirse verir vermezse vermez. O ayrı bir konu. Gereğini yapmayana da vermez Allah-u Teala. Sen dua ettin olmadı.

Ya kardeşim Allah senin emrinde mi? Hemen sana şey yapsın. Allah’ın koyduğu bir kural var. Onu da Allah-u Teala Bakara suresinin 202. ayetinde galiba şey yapıyordu. 30. sayfa elimizdeki mushafta.

“…fe minen nâsi men yekûlü rabbene âtina fid dünya ve mâ levû fil âhıreti min halâk.”

İnsanlardan kimileri vardır ki derler ki Ya Rabbi bize ne vereceksen dünyada ver. Hep burada ver. Onların ahiretten alacakları hiçbir payları nasipleri olmayacak. Ama

“minhum”

onların içinden şöyle diyenler de var.

“…fe minen nâsi men yekûlü rabbene âtina fil dünye ve mâ levû fil âhıreti min halâk.”

Ya Rabbi bize bu dünyada iyi ve güzel olanı ver diyorlar, öyle her şeyi de istemez Müslüman. İyi ve güzel olanı ver. Ama ahirette de iyilik ve güzellik ver Ya Rabbi. Hem dünyada hem ahirette.

“…ve kînâ azâbennâr.”

Ve bizi cehennem azabından, ateşinden de koru Ya Rabbi. Peki iki grup da istedi Allah’tan. Biri dedi ki Ya Rabbi ben dünyada istiyorum. Her şeyi bana burada ver. Müslüman dedi ki Ya Rabbi ben hayırlı ve güzel olanı. Bu dünyada da istiyorum, öbür tarafta da. Cenab-ı Hak diyor ki;

“…ulâike lehum nasibun min mâ kesebû.”

Bunlardan her birine kendi çalışıp kazandıklarından bir pay verilecektir. Çalışmayana bir şey yok. Sadece istemekle demek ki. İstemekle olmaz. Çalış, kazan. Evet.

“…vellezîne yedûne min dûnîlâ istecîbûne lehum.”

Bir şey. Allah ile araya koyup da yardıma çağırdıkları. İşte Eyüp Sultan Hazretlerine gittim. Ben işte gittim Medine’ye. Rasulullah’tan şunu istedim. Gittim falan. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Falan Efendiye gittim. Falan Efendiye tövbe estağfurullah.

Mesela yıllardır burada tekrar edip duruyoruz. Ama bunu bakın yetkililere söylüyorum. Bunun hesabını Allah’a asla veremezsiniz. Diyanete söylüyorum. Eyüp Müftülüğüne söylüyorum. Ve devlete söylüyorum. Devlet yetkililerine söylüyorum.

Eyüp Sultan Camisi’nin bir kapılarından birisinin üstünde şöyle bir şey vardır. Haşa. Rasulullah demiş ki haşa. İşte ne yapacağını şaşırdığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyin. Eyüp Sultan tepesine koymuşlardır. Yıllardırbunu söylüyoruz ama kimse duymak istemiyor. Bunun hesabını Allah’a veremezsiniz beyler. Haberiniz olsun. Tekrar ediyorum. Diyanete söylüyorum. Diyanetin üzerinde yetkili olanlara söylüyorum. Ve Eyüp Müftülüğüne söylüyorum. Onu bir an önce oradan söküp çıkartmanız gerekir. Böyle bir şey olmaz. Ne yapacağını şaşırdığınız zamangidin Allah’tan yardım isteyin. Kabir ehlinden yardım isteyin. Oh ne güzel. Nereden çıkıyor bu ya? Ve sonra bu herhangi bir hadis kitabında da geçmez. Emin Kemal OsmanlıŞehir İslamlarından biliyorsunuz. Çok da methederler bu tür insanları böyle tepelere çıkarırlar. Onun El Erbain diye bir kitabı vardır şeyde. Süleyman Kütüphanesinde vardır. Oraya koymuş. Kendi duymuş şeyden. Ne olacak? Nasıl olsa hayatta yaşıyor. Tövbe estağfurullah. Evet.

“Ve’l-lezîne yedûne min dûnihî lâ yestecibûne ve’l-lehum bişey”

Allah ile araya koyup da yardıma çağırdıkları onlara hiçbir şekilde o çağrılarına olumlu cevap vermez. Olumlu olmaması önemli değil. Bunlar

“illâ kebâsitî keffeyhî ilel mâ”

Şimdi şurada bir su var. Şimdi iki elimi şöyle suyun içerisine sokuyorum. Parmaklarım suya değmedi. Siz değdiğini düşünün. Biraz sonra içeceğim de yanlışı anlamayın. Böyle elimi soktum. Peki buradan ağzımasu gider mi? Niye şey ya?

“kebâsitî keffeyhî ilel mâ liyebluğâ fâhû”.

Su ağzına ulaşsın diye. Ben elimi şey yapıyorum. Ağzıma su gelecek. İşte Allah’tan başkasına dua edenler de böyledir. İçeceksen alırsın böyle. Şimdi gitti.Ama böyle elimi içine de soksan bir şey olmaz.

“ve mâ huve bi bâlighih”

O oraya ulaşacak değildir.

“ve mâ duâul keffirîne illâ fî dalâl”

İşte bakın bu tür duaları, bu tür şeyleri yardım çağırılarını yapanlar Allah ne diyor burada?Ne dedi? Kafir dedi. Ne dedi? Ya sen günde beş vakit namaz kılıyorsun. Her namazında her rekatta Fatiha’yı okuyorsun. “İyyâke na’bud ve iyyâke nesta’în” diyorsun. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar. Yardımı yalnız senden isteriz diyorsun.

Sen gidiyorsun başkasına kulluk yapıyorsun ve ondan yardım istiyorsun. İşte bunu yaptın mı kafir olursun. Onun için diyor oradaki şeyi bir an önce indirilmelidir dememin sebebi o. Evet. Peki burada bitiriyoruz değil mi? Tamam şimdi sen ilgili o zamanbağlantılı bir ayet okuyayım. Şimdi Allah’tan başkasına dua edenler diyor ki o dua ettikleri onlara hiçbir şeyde karşılık veremezler. Ve onları Allah kafir olarak nitelendirdi. Normalde kafir biz nasıl tanımlanıyoruz? Allah diye bir varlık tanımayan diye. Bakın bunlar dua ediyorlar, şunu yapıyorlar amaaraya bir aracı koymuşlar. Buna rağmen Allah onlara kafir diyor. Çünkü bu inançlarıyla Allah’ı ne yapmış oldular? Perdelemiş oldular, örtmüş oldular Allah’la olan inançlarını. Araya başkasını öncelediler. Şimdi onunla işte temellendirilecek ayeti okuyacağım. O bağlantı kurulsun diye. Fatır Suresinin 14. ayeti.

  1. sonu hatta okuyalım. 13. ayetin sonu şöyle bitiyor.

“velleżîne ted’ûne min dûnihi mâ yemlikûne min kitmîr”

Bazı insanların Allah’tan başka Allah’tan önce dua ettikleri bir takım varlıklar var ya, bakın diyor onlar bir çekirdek zarı bile ona sahip değiller. Yani hiçbir şeyleri yok. Ölmüşler, gitmişler.Şu an hiçbir şeyleri yok. Hayatta değiller veya hiçbir şey yapamazlar.

“İn ted’ûhum”

Şimdi diyor, düşünün. Onları yardıma çağıracak olsanız siz. Birçok Müslüman yapıyor. Biz şimdi Yahudi, Hıristiyanı, Gayrimüslimleri anlatırken herkes anlıyor. Problem yok. Aracılık inancında Gayrimüslimler anlaşılıyor. Ama iş Müslümanlara gelinceyok efendim biz öyle bir şey yapmıyoruz’a geliyor. Niye? Çünkü senin dua ettiğin Eyüp Sultan Müslüman biri ya peki onun dua ettiği Hz. İsa haşa gayrimüslim biri mi? Biz ya Hz. İsa’ya iman etmezsek Müslüman olabiliyor muyuz? Olamıyoruz. Ama ona rağmen Hz. İsa’yı sen olduğu yerden çıkarıp farklı bir konuma yükseltirsenbu sefer müşrik oluyorsun, kafir oluyorsun. Eyüp Sultanı da, Abdülkadir Geylani’yi de veya ne bileyim Muhammed Aleyhisselam’ı da sen insanlıktan veya nübüvvetten fazla kalkar ilahlık makamına yükseltirsen onu dua edilecek bir makama çıkartırsan onun her edilen duayı duyduğuna, işittiğine ve yardıma koşacağınainanırsan ne olmuş olur? İşte şimdi diyor ki Allah

“in ted’ûhumlâ yesme’û du’âekum”

Bakın diyor siz onlara bir dua edecek olsanız onları yardıma çağıracak olsanız yetiş ya falan filan deseniz

“lâ yesme’û du’âekum”

Bilin ki onlar sizin çağrınızı işitmezler. İşitmezler çünkü ölmüş gitmişonlar artık. Bu dünyayla bağı kopmuş. Bir adım daha ileri götürüyor Cenab-ı Hak diyor ki

“velev semiu”

ya velev ki işittiklerini düşünün velev ki duydu

“mâstecâbû lekum”

hiçbir şekilde size karşılık veremezler. İyi ya duydum da dur bir yardıma geleyim diyemezler. Niye? Çünkü Allah-u Teala ne diyordu?

“ve min berâihim berzekun ilâ ye’mi yub’asun”

Çünkü bir daha geriye dönmek için aralarında bir engel var artık. Kıyamete kadar giden bir daha geriye gelemez. Bedenen gelemeyeceği gibi ruhen de gelemez. Dolayısıyla Allah’tan başka hiç kimseden yardım beklenmez. Bakın burada Allah bunun mantıksızlığını anlatıyor. Seni zaten diyor birduymayacak. Ve ney ki duyduğuna inan duysa da ne yapacak diyor kalkıp gelebilecek mi? Artık ne ayağı var ne eli var ne bir şey var sana zaten gelip de yardım edemeyecek. Ama ne olacak? Bir şey olacak. Diyor ki Allah;

“ve yevme-lkiyâmeti”

ama yarın bir gün kıyamet gelince

“yekfurûne bişirkikum”

Bakın şirkbu dua ettiğiniz kişiler o zatlar kıyamet günü sizin bu şirkinizi tanımayacaklar diyor. Yarabbi beni ortak koşmuşlar sana haşa ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben demedim böyle bir şey. Haberim yok. Tıpkı İsa aleyhisselam gibi işte.İsa aleyhisselam dedi. Yarabbi ben öyle bir şey söylemedim. Ben öldükten sonra beni ve annemi ilahlaştırmışlar bunlar. İşte aynı şikayeti çok büyük bir ihtimalle Muhammed aleyhisselam da yapacak.

İhtimal değil kesinlikle. Değil mi? Eyüp Sultan, Halid bin Zeyd yapacak. Abdülkadir Geylani yapacak. Yarabbi diyecek yani ben böyle bir şey demedim ya. Bunlar kalkmış benim kavmimden istemişlerböyle benim yardıma geleceğimi falan. Nereden çıkarmışlar bunlar? Bakın sizin bu şirkinizi tanımayacaklar diyor onlar. Bu şekilde dua edene Allah ne demiş oluyor o zaman? Şirk koşana ne deniyor? Müşrik. Rad suresinin 14. ayetinde ne dedi? Kafir dedi. Peki o zaman soru. Bir kişi hem kafir hem müşrik olabilir mi?

Tabii ki olur işte. Müşrikle kafir ayrı insanlar değil ki. Bir şeyi ortak koştuğu için müşrik, bu ortak koştuğu şeyle Allah’a olan inancını örttüğü için de kafir. Bir paranın iki yüzü gibi. Bir yüzü müşrik, bir yüzü kafir. Ama ikisi de aynı kişi.

Bir şey söyleyeyim sana da. Ortaklık en az kaç şey arasında oluyor? İki. İşte müşrik ortak koşan demektir. Neyi? Peki Allah’a inanmayan bir kişinin müşrik olma şansı var mı? Mantıken yok çünkü ortak koştu dediğimizde kime ortak koştu? Allah’a. Onun için Mekkelileriçerisinde Allah’a inanmayan birisi yok. Efendim putatapan müşrik, Allah’ın varlığına ve birliğine inanan kafir, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek kafir yoktur. Bir tek ateist yoktur. Allah’ın varlığına ve birliğine herkes inanır. Ama bütün mesele Allah ne diyorsa o değil.

Kendi kafasına göre bir hayat tarzı şey yapar. Allah’a evet de şey yapıyorum ama Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin. Ya da işte şu emirler, tamam ben namaz kılarım oruç tutarım ama ticari hayatıma karışmasın. Haşa. Böyle bir saçmalık tabi ki olmaz yani. Ama maalesef işte bu şirk şey gibidir.Sadece şirk değil. Günahlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Yani mesela bir hastaneye bir milyon tane sağlıklı adam götürseniz o hastalara sağlık bulaştırabilir mi? Peki bir milyoninsanın içerisine bir kaç tane hasta koyarsanız hepsini hasta eder değil mi? İşte şirk ve günahlar, şunlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Çok kolay bir şekilde bulaşır. Onun için bunlardan uzak durup kendimizi korumak zorundayız. Bir de şurada tabi sonuna geldik dersimizin.

Bu şeyin Rad suresinin 11. ayetinde şöyle bir ifade var.

“innallaha la yugayyiru mâ bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi enfusihim”

Allah-u Teala bir toplumda olanı değiştirmez, onlar kendilerini değiştirmedikçe.

Peki bir de kader inancını imanın esasları arasına sokuşturmuşlardır. Böyle bir inanç yok. Kuran’ın hiçbir ayetinde bulamazsınız bunu. Bir hadise dayandırırlar. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde bunun tam tersi doludur. Allah insanları imtihan için yaratmıştır. Ama tefsirlerebakın çoğusu Allah insanı imtihan etmez diye yazar. Allah yalan mı söylüyor? Haşa. Onun için problem çok büyüktür. Çok çok büyüktür. Çok dikkatli olmak zorundayız. Her şeyi sorgulamak zorundayız. Allah ne diyor? Bak burada bir toplum sen kendini değiştirsen ben senideğiştirmem diyor. E ezelden şey her şeyi.. Ne olacak ya? Niye bu var? Birçok kimse işte deist oldu diyorlar. Ya bunları deist yapan sizsiniz. Şimdi diyorsunuz ki efendim kadere inanmak farz, soru sormak haram. Niye peki o zaman İbrahim a.s. Allah-u Teala’yı sorguladı ya Rabbi bana göster nasıl yaratıyorsun diye? Ki Allah’ın bize örnek verdiği bir şahıs, zattır. Onun için çok dikkat edelim. Bir iman esası olarak ki En’am suresi 148-149’a göre bu bir müminin değil, müşrikin inancıdır.İşte iblis de beni sen saptırdın diyerek Allah’ı suçlamıştır. İşte bu insanlar faturayı Allah’a kesmek için kaderi inancını uydurmuşlar. Ve Resulullah’ın da bir ondan gelen bir hadis rivayeti var. Orada kadere kaderin hayrını ve şerrin Allah’tan olduğunu inanmak diyor. Kader ölçü demektir. Hayrı dediğin zaman hayrın ölçüsünü koyan Allah, şerri dediğiniz zaman şerrin ölçüsünü koyan Allah. E siz bunların nasıl kaderi inancını çıkarıyorsunuz? Bir de ezelden bilmem ne, imtihan acayip şeyler işte bakın. Müslümanlar olarak önce bir kendimizi bu pisliklerden şirk şeyindenkirinden tamamen temizleyelim. Ondan sonra Allah-u Teala’nın bu kitabını bütün tahrifattan yani dolu yani ayetlerin anlamlarını bozmuşlar. Acayip hale getirmişlerdir. Mezheplerde aile hayatını bozmuşlar, sosyal hayatı bozmuşlar,uluslararası ilişkileri bozmuşlar, ekonomiyi bozmuşlar, her şeyi inancı bozmuşlar, her şeyi bozmuşlar. Onun için bizim yeniden Allah’ın kitabına uygun bir şekilde İslam’ı yaşayıp tüm insanlığa örnek olmamız ve herkese Allah’ın bütün kullarına bu doğru dini tebliğ etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bunu bu konuda başarılı olmayıcümlemize nasip etsin.

Bu şekilde devam ettiği sürece demek ki Allah bir şey değiştirmeyecek. Biz bunu öğrenelim. 11. ayet oydu ya

“innallâhe lâ yugayirû mâ bi kavmîn hattâ yugayirû mâ bi emsîm”

Öncelikle biz kendimizi değiştireceğiz. Allah-u Teala da alacak bizi ulaşmak istediğimiz yere götürecek. Çünkü biz tek başımıza muvaffak olamayız.

Zaten ayet onu söylüyor ama bu cümleyi söylemen çok güzel oldu. Biz şu an buradayız ve sırf şikayet ediyoruz. Diyoruz ki biz niye bu durumdayız? Ne olsun? Allah kurtarsın. Allah kurtarmazsa haşa Peygamberimiz gelsin kurtarsın. O kurtaramazsa Eyüp Sultan gelsin kurtarsın ama hep biri kurtarsın. Sen? Benim keyfim bozulmasın.

Ben kendimi kurtarmadıktan sonra ben elimi uzatmadıktan sonra kim çekecek?

Ben buradan su içmek istiyorsam elimi bunun içine sokarak su içemem ki. O kadar basit yani. Bu durumun değişmesi için öncelikle bizim değişmemiz gerekiyor. Biz değişirsek Allah da alacak değiştirecek. Çünkü haşa Cenab-ı Hak kimseye ne zulmediyor ne de birilerine pozitif ayrımcılık yapıyor.Allah ikisine de böyle bir şey yapmıyor. Dünya imtihan yeri. Kim çalışır kazanırsa Allah ona veriyor. Kim yatar Allah dediğini yapmazsa Allah da onu pisliğe mahkum ediyor. Aklını kullanmayanı diyor ya Allah.

“Ve hecealü rizke alellezine lai akilun”

Aklını kullanmayan Allah’ın istediği doğru bağlantıları kurmayanları Allah pisliğe boğar diyor.

Biz bugün bu haldeyiz işte maalesef. Ve Allah da diyor ki sen değişmediğin sürece de ben tutup seni değiştirmem. Sırf Müslüman olduğunu iddia ediyorsun diye Allah sana kalkıp dünya hakimiyeti vermez. Çünkü sen iddia ediyorsun sadece. Hani bunun ispatı?

Peki Allah yardımcımız olsun.

Cenab-ı Hak kitabını çok doğru anlamayı, bu dine sokuşturulmuş dünya kadar hurafeyi din olarak algılamaktan tamamen uzak kalmayı, hiç kimseye asla müsamaha etmemeyi, tümüyle Allah’ın kitabına yönelip ona tamı tamınasıkı bir şekilde sarılmayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak huzurunda ona tam teslim olan kullarından olarak çıkmayı lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007