Meâric Sûresi / Hesap Günü

4 Nisan 2007 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 2.005 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

“Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirabbil alemin vel agibetu lil muttagin vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi vessahbihi ecmain.”

            Geçen hafta Meariç Suresine başlamıştık. Bugün o surenin 19. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Meariç 70. sure. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor: “İnnel insane hulika helua. İnsanoğlu hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.” Çok hırslı ve sabır gösteremiyor. Bazı kimseler vardır ki birazcık beklese neticeyi alacak. Birazcık bekleyemediği için bir çok şeyi kaybeder. Hırslıdır ve sabırsızdır. Yani insanların yapısında bu var.

“İza meşşehuşşerru cezua.” Bu hırsına rağmen “başına bir şer gelse kötü bir durumla, beklemediği bir durumla karşılassa bu defa ümidi kesilir.” Başlar feryat etmeye, sızlanmaya. Bakarsınız ki artık, hani derler ya gemilerin mi battı? Gemileri batmış gibi ümitsizdir. Hem sabırsızdır hem de çok çabuk bir şekilde ümitsizliğe kapılır.

“Ve iza messehul hayru menua. Ama eline bir iyilik geçse bu defa da kimseyle paylaşmak istemez.” İster ki, kendi sıkıntısını herkes paylaşsın ama eline nimet geçince o nimeti kimseyle paylaşmak istemez. O sıkıntı zamanında yanında olmasını istediği kişilerden hiç birisinin yanına gitmek istemez. Vermek istemez. Sabırsız, hırslı, çok çabuk bir şekilde ümitsizliğe kapılan, elindekini de başkasıyla paylaşmak istemeyen bir yapıda insan. O zaman ben böyleyim değil yani demek ki insanın yaratılışında bu varmış. Bunu baştan bilmek lazım.

“İllel musallin. Ama namaz kılanlar öyle değil.” Şimdi “salla” kelimesi değişik anlamlara geliyor. Dua etmek manasına geliyor. Mesela “salla ala” dua etmek anlamına geliyor. “İllel musallin”i dua edenler diyebiliriz. Dua ediyor yani başına bir sıkıntı geldiği zaman Allah’a sığınıyor. Bir işe giriştiği zaman Allah’a tevekkül ediyor. Eline bir imkan geçtiği zaman Allah’ın istediği gibi onu harcamaya çalışıyor. Yani her konuda son kararı Allah’a bırakıyor. Tabii bunu namaz kılanlar diye de tercüme ederiz. Namaz kılan insanların kıldıkları namazlar, gerçek manada yani namazı böyle gönül vererek kılanlar arasında bunlar, hergün beş kere Cenabı Hak’kı hatırladıkları için kendilerine günde beş kere çeki düzen verme fırsatı bulmuş olurlar.

“Ellezinehum ala salatihim daimun. Ama bunlar öyle kimseler ki namazlarını sürekli kılanlardır.” Bir kılıp bir bırakan değil. Sürekli günde beş vakit namazını kılan insanlardır.

“Vellezine fi emvalihim hakkun ma’lum. Bir de kendi mallarında belli bir hak olduğunu kabul eden insanlardır.” Ben kazandım kime ne demezler. Bu malın asıl sahibi ben değilim Allahu Teala’dır. Zaten benim dediğimiz şeye bakın, mesela şimdi şu ceket benim diyorum değil mi? Ee bu ceketin kumaşını ben üretmedim, ben dikmedim. Bir müddet önce bu ceket benim değildi, bir müddet sonra gene benim olmayacak. Sırtımda olduğu sürece benim. Ama bu ceket de ben de her zaman Allah’ınız. Kainatta ne var ne yok hepsi sürekli Allah’ındır. Allahu Teala bütün malın sahibi ise malı O’nun istediği şekilde harcamak akıllı bir insanın yapabileceği şeydir. “Vellezine fi emvalihim hakkun ma’lum. Bunlar öyle bir kimselerdir ki mallarında bir hak vardır, belli bir hak.”

            “Lissaili vel mahrum. İsteyen için de mahrum olan için de.” Yani bazı insanlar vardır ki ihtiyaçlarını karşı tarafa bildirirler ama bazıları da bildiremezler. Her ikisi için de belli bir hak vardır. Yani onları bir şekilde bulup vermek lazım.

“Vellezine yusaddıgune bi yevmiddin. Bunlar hesap gününü tastik eden insanlardır.” Yani elimizdekinin birgün hesabını mutlaka vereceğiz diyenlerdir. Aslında düşünürseniz, ben inanmıyorum diyenlerin de bir hesap günü beklentisi içerisinde olduğunu görürsünüz. Bakın mesela, kendisine bir kötülük yapılsa ve o kötülük cezasız kalsa ne der? “Gün gelecek bunun hesabını vereceksin” demez mi? İnanmayan insan o lafı mı söyler? Gün gelecek bunun hesabını vereceksin, bu senin yanına kalmayacak der. Bir iyilik yapsa da anlaşılmasa, “bir gün benim yaptığım anlaşılacak” der. Yani fıtri olarak, tabii olarak bir hesap günü beklentisi içerisindedir insanoğlu. Yapılanların hesabının verilmesi gerektiğini herkes bilir. Hesap gününü inkar edenler kimler? “Vema yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esim.” Mutaffifin Suresinde. “Hesap gününü yalanlayan saldırgan ve günaha dalmış kişiden başkası değildir.” (Mutaffifin 83/12). Adam kendi durumunu biliyor ya, hesap günü olursa vay halime der. Ben bunun hesaplarını nasıl vereceğim. Onun için inkar edip kurtulmayı dener. İnkar etmekle kurtulma olsa. Hani adama demişler nasılsın? Demiş ki, borçları inkar edeli çok iyiyim. Ama Allah’a karşı inkar mümkün değil ki.

“Vellezine hum min azabi rabbihim muşfikun. Bir de onlar Rablerinin azabından dolayı da korku duyarlar.” Korku içerisinde bulunurlar. Günahkarlar pek öyle azaptan korkmazlar dikkat ederseniz. Günahkarlar kendilerini Cennet’in ortasında bilirler. Hani Araf Suresinin 30. ayeti olacak Allahu Teala orada insanları iki gruba ayırıyor. “Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimuzzalaleh. İnsanlardan bir bölüğü yola gelmiştir, Allah onu yola getirmiştir, yoluna kabul etmiştir. Bir bölüğü de sapıklığı hak etmiştir.” Yani kendi çalışmasıyla kendi yanlışlarıyla sapık olmayı haketmiştir. Sapık olmayı hak edenlerin özellikleri şöyle “İnne humut tehazuş şeyatıne evliyae, onlar şeytanları kendilerinin yakın dostları bilirler, min dünillahi, Allah ile kendi aralarına yakın,” kendi aralarına, Allah ile kendi aralarına bir takım dostlar koyarlar, kurtarıcılar koyarlar, “ve yehsebune ennehum muhtedun. Ve kendilerini de doğru yolun ortasında hesabederler. (Araf 7/30).

Geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalı geldi, dedi ki: Papa, bugünkü Papa İtalya’da konuşma yapmış, bir köye gitmiş, cehennem var, cehennemin alevleri var, günahkarları yakacak, bu insanlar cehennem yok gibi davranıyorlar. Ona göre gözünüzü dört açın diye bir konuşma yapmış. Bana da sordular, efendim bu nasıl oluyor? İşte Papa böyle konuşma yaptı, cehennem konusunda bize bir bilgi verir misiniz? Televizyonda yayınlanmış, ben dinlemedim de. Duyduğuma göre herhalde tam yayınlamışlar. Dedim ki: Papa’nın böyle bir konuşma yapmaya hakkı yok. Bak! oradan “Aracılık ve Şirk” kitabını getirir misin? Papa’nın kendi kitabından örnekler verdim. Papa’nın böyle bir şey konuşmaya hakkı yok. Yoksa dedim Papa müslüman oldu da ilan etmekten mi çekiniyor?          Mesela Papa İsa (a.s.) için şöyle diyor: Yani bu günkü Papa’nın kitabında, yazdığı kitapta ki kilisenin resmi kitabı haline getirildi. “İsa Baba’nın yanında Hıristiyanlar’ın avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah’ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter.”

Şimdi bunlar ne yapmış oluyorlar? İsa (a.s.) Allah’a yakın mı? Elbette, biz de öyle biliyoruz. Kur’an’ı Kerim’de Cenabı Hak bunu yazıyor. Büyük bir Peygamber, hiç şüphesiz. Ama Hıristiyanlar İsa (a.s.)’a Allah’ın oğlu diyorlar. Allah’ın oğlu diyorlar ve ona da Tanrılık veriyorlar. Yarı insan yarı Tanrı, O kendilerinden yukarıda, Allah’a yakın, kendilerinin dostu, Allah’ın da dostu. Şimdi mantığı düşün bak, şöyle düşünün: Şurada tavan burada insan, ben ne kadar uzansam elim tavana değmiyor. Zaten öyle resmediyorlar kitaplarında. Araya İsa giriyor, kuzu diyorlar. Şimdi burada elini uzatan İsa’ya ulaşıyor çünkü İsa yüzde yüz insan. Kendi söylüyor kitabında. Allah ile insan arasında aracılık yapıyor çünkü yüzde yüz tanrı. Allah ile kendi aralarına Allah’a yakınlığı olan bir evliya bir veli koyuyorlar. İşte onların velisi İsa (a.s.) oluyor. Onun aracılığıyla kendilerini kurtaracaklarını düşünüyorlar. “İnne humut tehazuş şeyatıne evliyae min dünillahi”. Şimdi Şeytan diyor Allah burada çünkü onların tanımladığı İsa, Kur’an’la tanımlanan İsa değil. Kur’an’ı Kerim’de tanımlanan İsa, Allah’ın Peygamberi olan İsa’dır değil mi? Aslında bu Papa da O’nun Allah’ın Peygamberi olduğunu biliyor. Bak ne demiş onunla ilgili, “Baba’nın elçisidir” diyor. Ne demek Baba’nın elçisi? Allah’ın Peygamberi demek değil mi? “Onu Kutsal Ruh ile meshetmiş”, Kur’an’ı Kerim’de de var “mesih” diye. “Rahip, Peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz.” Doğru değil mi? “Her şeyi kendini gönderen Baba’dan alır” diyor. Buraya kadar doğru. Ama ondan sonra kendi hesabına gelen bir İsa tanımlaması yapıyor ki o bir şeytan tanımlamasıdır. İsa (a.s.)’ın kendi şahsiyeti ile hiç bir alakası yok. İşte onu Allah ile kendi arasına koyuyor ve kendisini doğru yolun ortasında düşünüyor. Orada dedim ki: Bak işte burada böyle demiş. Onun aracılığıyla Allah’a ulaşanları kurtarmaya gücü yeter. Yani Allah bunları cehenneme atarken, bir dakika diyecek İsa -Haşa- oradan. Atamazsın! Gidecek onu alacak gel bakayım buraya diyecek sen doğru cennete. Bu ne demek? İkinci tanrı demek değil mi? Onun için yüzde yüz tanrı diyorlar. Ve Allah’tan daha güçlü. Allah’tan daha güçlü gördükleri için İsa diyor, başka bir şey demiyorlar. Televizyonlarda bakın hep öyle. Sonra, sonra diyorlar ki, mesela vaftiz denen bir işlemleri var. Gene bu Papa’nın ifadesi. “Vaftiz sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki ne ilk günahta ne de özgür irade ile işlenen günahlarda silinecek bir şey veya cezası ödenecek bir suç kalır.” Vaftiz oldun mu hiç bir suç kalmaz sende diyor. Nereye gideceksiz, doğru cennete. E peki bu Papa’nın cehennemden bahsetmeye hakkı var mı?

Onun için şimdi bu bir örnek. Bizimkiler kalkıp diyor ki: İşte üç tane hak din. Geçenlerde birazcık bahsettim, ne hakkı? Ne hakkı? Bu gün Hıristiyanlığın kendilerinin kurduğu bir menfaat organizasyonu dışında hiç bir anlamı kalmamıştır. İçinizde İtalyanca bilen var mı? Sen biliyordun değil mi biracık? Tamam. Baba nedir İtalyanca’da?

Katılımcı: Papa.

Papa… Baba Papa demek değil mi? Pekiyi Allah’a ne diyorlar? Papa.. Allah baba diyor ya Hıristiyanlar. Allah’ın adı Papa. Pekiyi şeyin adı ne? O da Papa. Niye Papa diyorlar? Çünkü yeryüzündeki Allah da ondan dolayı. E bunun Allah’ın diniyle ne alakası var? Ama ben işin bu tarafını anlatmak için söylemedim bunu size. Şunun için söylüyorum: Yoldan çıkmış olanlar kendilerini öylesine doğru yolun ortasında görürler ki tevbeye bile ihtiyaçları yoktur onların.

Evet Enes Hoca şimdi Zuhruf Suresinin, 43. Sure, 37 ve 38. ayetlerini, 493. sayfada bana gösterdi. Bunlar uygun düşer diyor. Tabii ki uygun düşer. Uygun düşer de siz o ayeti buluncaya kadar ben birkaç kelime daha söyleyeyim, bunu son olarak hitamu misk babından okuyalım. Allahu Teala diyor ki, yani insanları iki gruba ayırıyor. Bunu ben sık sık size tekrarlıyorum çünkü çok önemli bir şey. Araf 30. ayet. “Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimuzzalaleh. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir, bir grup da sapıklığı hak etmiştir. İnne humut tehazuş şeyatıne evliyae, bu sapıklar şeytanları kendi evliyası, kendi dostları edinmişlerdir.” Ama nerede o şeytan? “Min dunillah, Allah’ın aşağısında ama insanların yukarısında.” Çünkü Allah uzak kendilerinden, Allah’a onlar aracılığıyla ulaşacaklarını düşünüyorlar. Sonra ne düşünüyorlar? “Ve yehsebune ennehum muhtedun. Kendilerini doğru yolun ortasında hesabediyorlar.” İbadet de yapmaz, her türlü pisliği de yapar ama senden daha iyi müslümandır. Hiçkimse başkasının bizden daha iyi müslüman olduğunu söyleyemez der mesela. Tabii yalan söyleyen adam kadar rahat konuşan kimse yoktur. Doğru söyleyenler yutkuna yutkuna konuşurlar. Lan, aceba bir hata ediyor muyum? Dürüst insanlardan kolay kolay söz alamazsınız ama yalan söyleyenler size her türlü sözü verirler. Nasıl olsa yapmayacaklar. Onun için bütün insanlar kendini dindar sayarlar. Ama dinin tanımı farklı tabii. Papaz cehennemden bahsediyor. Ne hakkın var senin cehennemden bahsetmeye? Sen zaten adamı vaftiz ettin mi cenneti garanti ettiriyorsun. İsa da seni kurtaracak.

Şimdi Kutlu Doğum Haftasındayız biliyorsunuz. İşte önümüzdeki hafta başlıyor değil mi? Başladı mı?

Yahya Şenol: 30 Nisan – 5 Mayıs.

Ha, 30 Nisan – 5 Mayıs. Ama ay boyu sürüyor. Şimdi bu ay öyle bir hale geldi ki, Kutlu Doğum Haftası. Adeta Allah’ı Peygamber’e şikayet ediyorlar. Dikkatle takip edin. Yani, “Ya Rasulallah sen gideli Allah yüzümüze bakmaz oldu.” Özeti bu. “Ah bir gelsen de halimizi görsen.” Dikkatle takip edin göreceksiniz, özeti budur. Geçtiğimiz Cumartesi günü bir yere gittim, içeri girdim, baktım acayip şeyler oluyor. Dedim, şimdi millet beni burada görmesin, çıktım dışarıya. E müdahale etsen olacak gibi değil, şimdi orada karışıklık çıkacak. Çıktım dışarıya, dışarıda bir kaç kişi ile oturdum, biraz sohbet ettim, yapılanların yanlışlığını anlattım. En son baktım ki bitiyor, sonra benim sıram geldi girdim içeriye. En son konuşmayı Allah’tan ki biz yaptık. Sonra anlattım. Peygamber (s.a.v.) -yani oranın ortamına göre- Osman Bin Mazun (r.a.)’ın cenazesine gidiyor. Ki çok iyi bir mü’min. Yani rivayetler öyle onunla ilgili olarak. Bilinen o. Fakat iman esasen kalp işi olduğu için siz dış görünüşü bilirsiniz, gerçeğini yalnız Allah bilir. Ümmü Ala var onun ev sahibesi. Osman Bin Mazun muhacir. Bu hanım evini ona tahsis etmiş. Çok iyi bir mü’min, vefat etmiş, Peygamberimiz cenazesine gitmiş, diyor ki: Ya Osman Allah’ın ikramına mazhar olduğuna şahidim diyor. Peygamberimiz Diyor ki: Ne diyorsun sen? Nereden biliyorsun Allah’ın buna ikramda bulunduğunu? Allah ya kime ikram eder ya Rasulallah diyor. Hani bu kadar iyi bir insan. Diyor ki: Bak! Ben Allah’ın Peygamberi olduğum halde nasıl karşılanacağımı vallahi bilmiyorum. Evet bu Osman’la ilgili hepimiz çok iyi şeyler, yani iyiliklerini biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz ama kesin kararı verecek olan Allahu Teala’dır. Dolayısıyla buraya şuradan geldik: “Vellezinehum min azabi rabbihim muşrikun, rablerinin azabından korku duyanlar, içleri titreyenlerdir mü’minler.” İbadet etmeyenler hiç korku duymazlar, onlar zaten cenneti yüzde yüz garantilemişlerdir. Bu konuda uyanık olmamız lazım.

Şimdi Enes Hoca’nın hatırlattığı ayetleri okuyalım. Zuhruf Suresi 36 ve 37. ayetler. “Ve men ya’şu an zikrir rahmani nugayyiz lehu şeytanen fehuve lehu garin. Kim Rahman’ın Zikrine bulanık bakarsa” yani şöyle zikirden biraz uzak kalmış, kendisini uzaklaştırmış, ya ben pek göremiyorum diyor. Yani görme bozukluğu olan bir insanı düşünün, bulanık görüyor. Şimdi biraz da uzaktasınız, mesela astimatı olan bir insan şöyle birkaç metre ilerde olan bir kişiyi tam seçemez. Biraz da uzakta olduğu zaman. İnsanların bir kısmı Kur’an’ı Kerim’e göre öyle. Ya işte diyor ki ben Kur’an’ı Kerim’den pek anlamam diyor. Yani ben falan, neme lazım diyor. “Nugayyiz lehu şeytanen fehuve lehu karin. Onun için bir şeytanı onun başına sararız.” Gayyada kelimesi böyle yumurtanın dış kabuğu var ya, o yumurtanın dış kabuğu, içerisindeki maddeleri nasıl sarıyor, dışarıya nefes alacak bir delik bile bırakmıyor ya işte şeytan da kişinin böyle etrafını bir yumurta kabuğu gibi sarar. Sen misin Kur’an’ı Kerim’i böyle bulanık gören? A iyi göremiyorum, iyi seçemiyorum, biz anlamayız biliyorsun. Ne demek anlamayız? Bu anlamayız diyenler aslında haklı biliyor musunuz? Ben baştan bunlara fena halde sinirleniyordum da şimdi artık sinirlenmiyorum. Çünkü millet Kur’an’ı Kerim’i anlamaya başladığı zaman düzenleri altüst oluyor. Düzenlerini başka şekilde sürdürme imkanları yok. O bakımdan haklılar. Ama o düzeni Cenabı Hak kabul etmez. Ama ona din demişler, kendilerine göre bir dini yapılandırma oluşturmuşlar, onu devam ettiriyorlar. E şimdi siz Kur’an’ı Kerim’i okuyup da ayeti kerimesini karşısına koydunuz mu olmayacak.

Şimdi Mustafa Çavdar’ın kulaklarını çınlatalım, bu gün şimdi Eskişehir’de, telefonda konuştuk. Yav hocam dedi burada sana hep şedid diyorlar. Şedid, hani şiddet kelimesinden, şiddetli manasına. Şedid.. Ne demek dedim? Valla ben de sordum diyor ne demek olduğunu. Çok sert imişim. Eee efendim dört tane mezhebi bir mezhebe indirmeye çalışıyor demişler. Orada bir hocayla konuşmuş, hocaya dedim ki bak şu ayeti sana bir göstereyim demiş, almış Kur’an’ı. Bırak Kur’an’ı Kerim’i bırak, bırak, bırak demiş. E tabii ki bırak diyecek yani. Çünkü düzeni bozuluyor. “Ve men ya’şu an zikrir rahmani nugayyiz lehu şeytanen fehuve lehu garin. Kim Rahman’ın Zikrine böyle bulanık bakar” iyi göremiyorum, iyi şeçemiyorum, biz pek anlamayız falan derse, “onun etrafını böyle yumurta kabuğu gibi bir şeytan sarar, çevresini çepeçevre o onun yakını olur artık. Ve innehum, bu şeytanlar, leyusuddunehum anissebil, böyle kimseleri yoldan engellerler,” ama “ve yehsebune ennehum muhtedun, bunlar da kendilerini doğru yolun ortasında hesabederler.” Onun için Kur’an’ı Kerim’den uzak bir dini hayat kişiyi aldatır sadece, başka bir şey olmaz.

Şimdi eminim ki siz şunu söylemişsinizdir. Mesela şimdi tekrar baştan okuyalım az önce okuduğumuz ayetleri: “İnnel insane huluka helua, insanoğlu hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. İza meşşehuşşerru cezua, başına bir sıkıntı geldiği zaman da büsbütün ümidini keser” ve öyle içine kapanır, sanki gemileri batmış, evleri yanmış gibi olur. Büsbütün ümitsizleşir. “Ve iza messehul hayru menua. Eline bir imkan geçerse başkalarına vermek istemez. İllel musallin, namaz kılanlar başka.” Eminim demişsinizdir ki: Ya biz namaz kılanları çok tanıyoruz, yani onlar da böyle demişsinizdir mutlaka. Bu geleneksel namaz değil. Kur’an’ı Kerim’i kavrayarak, anlayarak, Allah’ın istediği gibi. Kur’an’dan ayrı bir din anlayışıyla değil. Kur’an’ı içine sindirerek. O zaman namaz kılan çok farklılaşır. “Ellezinehum ala salatihim daimun. Bunlar namazlarını sürekli kılarlar.”

            Şimdi bir de şu var biliyorsunuz: Mezhepler namazların kazaya bırakılabileceğini söylüyorlar. Allah’tan ki Hanbeli mezhebi var, onlar kabul etmiyor. E namazı kazaya bırakabileceksin dedin mi, veresiye insanlara pek hoş geliyor. Onun için kredi kartlarıyla insanlar çok alış veriş yapıyor. İşyerleri de bundan çok memnun. Peşin para ile alış veriş yapmak zor ama veresiyeyse kaldır arkama derler. Onu da veresiyeye bırakıyor, daha sonra nasıl olsa kılarım. Nasıl olsa garanti ya yaşaması. Halbuki Kur’an’ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz’in hayatında asla kaza namazı yok. Ha uyuya kalmış olan için var. O kaza değil, o uyandığı zaman kılacak. Sadece vakti değişmiş oluyor o kadar. Unutan kişi için de var, o da kaza değil, o da hatırına geldiği zaman kılacak. “İnnes salate kanet alel mü’minine kitaben mevkuta” diyor Allah. “Namaz mü’minlere vakitle sınırlı bir şekilde yazılmıştır.” (Nisa 4/103). Vakit çıktı çıktı, gitti artık. Şimdi siz dünkü günü boş geçirdiniz, onu kaza edelim de bu gün dolduralım diyebilir misiniz? Mümkün mü? Geçen bir saniyeyi geri getirebilir misiniz? O zaman geçen namazı da kaza edemezsiniz. Bitti o, gitti o. Onun için namazın kazası diye bir olay asla yok. Orucun kazası var. Senenin bir ayında oruç tutuyorsun, diğer onbir ayı boş zaten, oruç ayı değil, değil mi? Onun için diğer aylarda tutabiliyorsun. Yani Allahu Teala orada müsaade etmiş açıkça demiş ki: Kim hasta ya da yolcu olursa tutmayabilir, daha sonra tutar demiş. Ama onun da Ramazan’da tutmasını tavsiye etmiş. E şimdi dünkü öğlen namazını kılmadınız, e bugün öğlen vaktinin gene namazı var. Dünkü ikindiyi kılmadı, ikindinin gene namazı var, akşamın namazı var, yatsının namazı var. Boş vakti yok ki. Her vaktin ayrı bir namazı var. Onu getirip bunun içerisine nasıl sokacaksın. Böylece insanlar namaza karşı son derece gevşek davranıyorlar. Nasıl olsa daha sonra kılarım. Böyle bir şeye hiç birimizin hakkı yok.

Onun için “Ellezinehum ala salatihim daimun. Bunlar namazlarını sürekli kılanlardır.” Namazın kazaya kalması diye bir olay yok. Kazaya kaldıysa gitti. Geriye getiremezsin. O zaman tevbekar olursun belki Cenabı Hak seni affeder. Tavsiye etmiş bazı ulema, bol nafile namaz kılsın belki Allahu Teala şey yapar yani: “İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat,  iyilikler kötülükleri giderir. (Hud 11/114). Ayeti kerimesi gereği Allahu Teala onu onun yerine isterse ikame edebilir.

“Vellezine fi emvalihim hakkun ma’lum, ve bunlar öyle kimselerdir ki mallarında belli bir hak vardır. Lissaili vel mahrum, hem isteyen için hem mahrum olan için.” Yani zamanının bir kısmını Allahu Teala’ya ayırıyor, namaz kılıyor. Malının bir kısmını Allah için ayırıyor, Allah’ın istediği yerlere veriyor.

Ve “vellezine yusaddugune bi yevmiddin. Hesap gününü de tastik ediyor.” Hesabını veremeyeceği bir işi de yapmıyor.

“Vellezinehum minazabi rabbihim müşfikun. Bir de bunların rablerinin azabından dolayı içleri titrer.” Bu insanlara sorsanız bunlar kendilerini günahkar da görürler, Allah affetsin, uyraşıyorum, gayret ediyorum derler. Ama hiç namazda niyazda gözü olmayanların ne günahı vardır, ne suçu vardır. Onlar doğru direk cennete gideceklerini düşünürler.

“İnne azabe rabbihim ğayru me’mun. Rablerinin azabı me’mun değildir.” Yani hiç kimse Allah’ın azabından dolayı güvende değildir. Allahu Teala kimseye bu konuda teminat vermemiştir. Yani sen sen. Prensipleri belirlemiş, standartları belirlemiş ama o standartlara ne ölçüde uygun hareket ettik, etmedik bunun kararını Allahu Teala verecek. Biz vermiyeceğiz ki, başkası da vermeyecek.

“Vellezinehum lifurucihim hafizun. Bunlar namuslarını da korurlar. İlla ala ezvacihim, eşleri, ev mameleket eymanuhum, ya da sahibi oldukları cariyeler hariç, feinnehum ğayru malumin, bundan dolayı ayıplanmazlar. Femenibteğa verae zalike, bunun dışında bir yol arayanlar, fe ulaike humul adun, bunlar sınırı aşmış olan insanlardır. Vellezinehum liemanetihim veahdihim raun, bunlar emanetlerini, kendilerine bırakılan emanetleri yerine getirirler, söz verdikleri zaman da sözlerini yerine getirirler. Vellezinehum bi şehadetihim gaimun, ve bunlar şahitliklerinde de dimdik dururlar.” Eğilmezler sağa sola, dosdoğru şahitlik yaparlar. Şunu şöyle gördüm, bunu böyle gördüm, en yakınlarının aleyhine olsa bile.

“Vellezinehum ala salatihim yuhafizun,” yukarda “daimun” geldi, sürekli namaz kılarlar, burada namazlarını muhafaza ederler. Herhalde namazlarının bütün erkanını, işte rükusunu, secdesini dosdoğru kılarlar. Yani namazı namaz gibi kılarlar. Bazıları öyle çabucak, in kalk. Gerek yok kardeşim. On rekat öyle hızlı hızlı kılacağına dört rekat adam akıllı namaz kıl, hiç olmazsa içine sine sine kılasın. Daha fazla kılacaksan kıl ama dosdoğru kıl. Senin asıl kılman gereken farzlardır. Onu mutlaka yapmak zorundasın. İki rekat sabah namazı, dört rekat öğlen namazı, dört rekat ikindi namazı, üç rekat akşam namazı, dört rekat da yatsı namazı. Bunu mutlaka kılacaksın. Ha, Peygamberimiz (s.a.v.) vitr namazını da kılmış, çok da tavsiye etmiş, onu da kılarsın. Hani kılmazsan bir şey olmaz ama tavsiye etmiş yani önemsediğini göstermiş. Onu hayatında hiç kılmazsan, diğerlerini de kılmazsan vazifeni yapmış olursun. Vazifen tamam. Ha sonra bunların da öndeki arkasındaki sünnetleri kılarsan günde işte oniki rekat diyor Peygamberimiz (s.a.v.). O zaman da Cenabı Hak sana cennette köşkler bina eder. Bu bir teşviktir. Ama yapmazsan görevini yapmış olursun, bir eksiğin olmaz. Ama mutlaka kılacaksın. Bir de öğle ile ikindinin, akşam ile yatsının birleştirilmesi vardır. Bu Hanefi mezhebinde yoktur. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde vardır. Hanefi mezhebi sadece Arafat’ta bazı şartlarla birleştirmeyi kabul eder. Bir de Müzdelife’de birleştirmeyi kabul eder. Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhepleri işte yolculukta, yağmurda, çamurda kabul eder. Aklımda yanlış kalmadıysa Şafi mezhebinden Sübki olması lazım, alışkanlık haline getirmemek şartıyla normal durumda da insanların namazları birleştirebileceğini söylerler.

Şimdi, bu mezheplerin görüşü. Peygamber (s.a.v.) yolculukta namazlarını birleştirmiştir. Birleştirme, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı arasında olur. İkindiyle akşam arasında ya da yatsı ile sabah namazı arasında olmaz. Bunun Kur’an ayağı vardır. Asıl önemli olan o. Kitaplarda ben buna rastlamadım. Ama siz Kur’an’ı Kerim’de namaz vakitleri ile ilgili ayetleri dikkatle okursanız görürsünüz. Bizim sitemizde de var, namazların birleştirilmesi diye. Orada şu anlatacaklarmı bulursunuz, bütün delilleriyle. Allahu Teala öğle namazının başını belirlemiş sonunu belirlememiş. İkindinin sonunu belirlemiş başını belirlememiş. Bu ne demek? Öğle ile ikindi arasında bir serbest vakit var. Zaten Cebrail (a.s.) gelmiş Peygamberimiz’e öğle namazını iki gün kıldırmış. İkinci gün öğle namazını, birinci gün ikindiyi kıldırdığı vakitte kıldırmış. Akşam ve yatsıyla ilgili olarak da Kur’an’ı Kerim’e baktığınız zaman akşamın başı belli, yatsının sonu belli, ikisinin arası Kur’an’da belli değil. İşte Peygamberimiz de bunun uygulamasını yapmış. Dolayısıyla bakın öyle bir kolaylık veriyor ki Allahu Teala; Sadece farzları kılmak zorundasınız bir, ihtiyaç halinde, sıkıntı halinde öğle ile ikindiyi birlikte kılabilirsiniz yani sekiz rekat kılarsınız eğer yolcu değilseniz yolcu iseniz dört rekat kılarsınız. Yani iki artı iki, dört artı dört. Öğle ile ikindiyi öğle vaktinde de kılabilirsiniz, ikindi vaktinde de kılabilirsiniz. Akşam ile yatsıyı akşam vaktinde de kılabilirsiniz, yatsı vaktinde de kılabilirsiniz. Böylece müthiş bir kolaylık olur ama asla kazaya bırakamazsınız. Allahu Teala her türlü kolaylığı vermiştir. Onu için namazlarımızı zamanında kılmalıyız ve namazlarımızı dosdoğru, düzgün kılmalıyız. Öyle yasak savmak için değil. Şu namazı kılayım  da bir aradan çıksın değil. Hayır! Şu namazı güzel bir şekilde bi kılayım, Cenabı Hak’ka bir kulluk görevini yapayım. O şekilde olması lazım.

“Ulaike fi cennatin mukramun, bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir.” (Meariç 70/19-30).

Burada bırakıyoruz, akşam namazımızı kıldıktan sonra çaylarımızı içerek geliyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 53
2 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 82
3 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 116
4 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 112
5 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 115
6 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 137
7 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 150
8 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 170
9 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 170
10 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 161
11 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 164
12 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 164
13 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 160
14 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 177
15 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 220
16 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 334
17 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 160
18 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 150
19 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 145
20 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 275
21 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 148
22 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 136
23 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 263
24 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 157
25 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 158
26 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 171
27 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 241
28 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 182
29 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 192
30 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 177
31 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 187
32 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 266
33 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 182
34 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 175
35 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 159
36 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 193
37 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 194
38 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 177
39 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 238
40 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 160
41 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 188
42 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 164
43 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 211
44 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 173
45 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 213
46 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 205
47 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 296
48 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 210
49 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 217
50 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 223
51 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 197
52 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 189
53 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 175
54 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 215
55 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 198
56 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 212
57 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 253
58 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 212
59 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 264
60 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 230
61 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 180
62 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 237
63 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 203
64 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 285
65 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 252
66 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 322
67 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 352
68 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 373
69 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 429
70 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 386
71 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 366
72 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 382
73 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 360
74 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 401
75 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 391
76 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 354
77 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 351
78 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 311
79 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 381
80 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 284
81 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 198
82 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 204
83 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 205
84 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 231
85 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 211
86 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 357
87 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 524
88 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 777
89 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 803
90 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 755
91 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.069
92 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.006
93 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.032
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 948
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 927
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 904
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 892
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 862
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 863
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 827
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 701
102 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 620
103 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 524
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 552
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 481
106 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 401
107 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 315
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 354
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 341
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 351
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 399
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 406
113 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 358
114 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 351
115 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 408
116 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 413
117 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 352
118 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 380
119 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 383
120 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 385
121 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 400
122 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 406
123 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 379
124 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 412
125 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 429
126 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 474
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 452
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 432
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 478
130 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 353
131 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 345
132 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 392
133 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 383
134 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 376
135 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 371
136 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 313
137 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 363
138 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 328
139 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 321
140 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 336
141 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 361
142 Kur’an Sohbetleri | ÂYET VE HADİSLERE GÖRE KURBAN İBADETİ ‬ 30 Temmuz 2020 Gösterim: 297
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 338
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 384
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 352
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 353
147 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 341
148 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 409
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 350
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 338
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 370
152 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 331
153 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 345
154 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 409
155 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 402
156 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 432
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 459
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 444
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 447
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 447
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 426
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 405
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 420
164 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 494
165 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 437
166 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 415
167 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 460
168 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 446
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 560
170 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 320
171 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 367
172 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 491
173 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 297
174 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 246
175 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 307
176 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 223
177 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 220
178 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 260
179 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 204
180 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 211
181 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 213
182 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 161
183 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 169
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 194
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 168
186 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 144
187 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 143
188 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 142
189 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 135
190 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 182
191 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 156
192 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 172
193 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 166
194 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 156
195 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 173
196 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 151
197 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 544
198 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.034
199 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 490
200 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 374
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 413
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 454
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 465
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 421
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 414
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 476
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 470
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 608
209 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 346
210 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 354
211 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 652
212 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 395
213 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 307
214 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 271
215 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 362
216 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.106
217 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 722
218 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 554
219 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 659
220 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 734
221 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 671
222 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.120
223 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 624
224 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 706
225 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 546
226 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.071
227 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 957
228 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 651
229 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 895
230 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 714
231 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 668
232 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 514
233 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 3.503
234 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 869
235 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 590
236 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 555
237 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 660
238 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 836
239 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 708
240 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 708
241 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 826
242 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 854
243 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 534
244 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 624
245 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.952
246 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 744
247 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 684
248 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 640
249 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 686
250 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 570
251 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 673
252 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 576
253 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 449
254 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 880
255 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.000
256 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 626
257 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 742
258 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 689
259 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 744
260 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 48. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 645
261 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 702
262 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 918
263 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 671
264 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 601
265 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-20. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 840
266 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 711
267 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 911
268 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 638
269 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.470
270 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 948
271 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 912
272 Allah Kime Lanet Eder? 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.047
273 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak 5 Eylül 2017 Gösterim: 664
274 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 728
275 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 911
276 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.741
277 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.755
278 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.429
279 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.071
280 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.681
281 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
282 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.033
283 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 928
284 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.079
285 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.123
286 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.207
287 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.140
288 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.336
289 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.171
290 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.722
291 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.200
292 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.333
293 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.456
294 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.561
295 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.654
296 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.549
297 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.737
298 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.684
299 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 2.889
300 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.871
301 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.911
302 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.715
303 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.653
304 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.519
305 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.428
306 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.920
307 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.502
308 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.280
309 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.701
310 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.423
311 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.815
312 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.302
313 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.832
314 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.556
315 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.654
316 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.571
317 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.236
318 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.407
319 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.378
320 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.728
321 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.857
322 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.145
323 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.395
324 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.335
325 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.676
326 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.248
327 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.395
328 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 4.507
329 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.530
330 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.217
331 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.322
332 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.840
333 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.480
334 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.435
335 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.679
336 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.318
337 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.277
338 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.529
339 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.171
340 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.759
341 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.613
342 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.080
343 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.574
344 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.878
345 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.487
346 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.699
347 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.279
348 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.323
349 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.274
350 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.867
351 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.891
352 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.256
353 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.317
354 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.558
355 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.698
356 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.471
357 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.916
358 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 4.881
359 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.939
360 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.375
361 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.225
362 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.509
363 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.101
364 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.736
365 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.220
366 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.125
367 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.368
368 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.163
369 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.579
370 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.652
371 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.240
372 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.582
373 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.449
374 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.778
375 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.277
376 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.031
377 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.665
378 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.079
379 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.531
380 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.047
381 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.091
382 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.368
383 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.949
384 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.609
385 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.388
386 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.485
387 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.216
388 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.807
389 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.255
390 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.424
391 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.304
392 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 3.987
393 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.564
394 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.025
395 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.058
396 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.892
397 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.716
398 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.369
399 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.658
400 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.990
401 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.014
402 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.240
403 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.895
404 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.953
405 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.189
406 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.114
407 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.678
408 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.672
409 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.736
410 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.583
411 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.001
412 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.380
413 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.429
414 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.931
415 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.731
416 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.275
417 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.697
418 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.385
419 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.682
420 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.570
421 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.826
422 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.155
423 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.105
424 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.449
425 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.486
426 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.153
427 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.021
428 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.815
429 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.968
430 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.860
431 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.465
432 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
433 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.150
434 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.680
435 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.213
436 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.541
437 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.402
438 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.400
439 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.165
440 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.254
441 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.356
442 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.343
443 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.708
444 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.617
445 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.717
446 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.341
447 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.728
448 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.781
449 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.215
450 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.379
451 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.228
452 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.087
453 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.900
454 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.017
455 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.583
456 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.647
457 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.573
458 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.855
459 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.962
460 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.759
461 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.051
462 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.510
463 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.895
464 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.576
465 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.101
466 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.293
467 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.608
468 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.080
469 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.628
470 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.071
471 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
472 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.335
473 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.936
474 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.822
475 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 6.903
476 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.386
477 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.702
478 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.384
479 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.322
480 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.020
481 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.261
482 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.617
483 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.536
484 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.892
485 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.024
486 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.001
487 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.542
488 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.380
489 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.843
490 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
491 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.137
492 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.734
493 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
494 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.048
495 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.033
496 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.786
497 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.690
498 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.878
499 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.458
500 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.681
501 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.338
502 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.095
503 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
504 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.867
505 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.688
506 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.665
507 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.797
508 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.841
509 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.253
510 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.622
511 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.676
512 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.671
513 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.255
514 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.311
515 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.435
516 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.008
517 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.520
518 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.361
519 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.195
520 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.347
521 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.528
522 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.229
523 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.950
524 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
525 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.459
526 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.223
527 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.192
528 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.721
529 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.203
530 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.102
531 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.777
532 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.887
533 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.526
534 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.102
535 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.921
536 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.932
537 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.278
538 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.106
539 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.424
540 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.765
541 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.347
542 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.112
543 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.879
544 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.340
545 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.475
546 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.660
547 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.887
548 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.538
549 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
550 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
551 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.476
552 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.392
553 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.930
554 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
555 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.317
556 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.093
557 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.683
558 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.055
559 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.038
560 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.063
561 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.545
562 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.704
563 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.266
564 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.491
565 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.139
566 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
567 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
568 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.714
569 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.386
570 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.278
571 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.972
572 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.225
573 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.015
574 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.394
575 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.972
576 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.075
577 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.661
578 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.045
579 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.299
580 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.590
581 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.503
582 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.057
583 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
584 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.122
585 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.068
586 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
587 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.978
588 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.765
589 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.228
590 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.662
591 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.414
592 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.087
593 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.540
594 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.160
595 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.321
596 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.742
597 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.889
598 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.646
599 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.253
600 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.357
601 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.745
602 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.798
603 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.745
604 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.129
605 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.142
606 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.926
607 Bakara Suresi 60.Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.117
608 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.767
609 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz.Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
610 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.614
611 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.289
612 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.441
613 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.339
614 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.408
615 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz.Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.748
616 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz.Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 4.987
617 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.865
618 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.353
619 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.643
620 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.312
621 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.612
622 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.421
623 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.808
624 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.124
625 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.604
626 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 5.991
627 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.595
628 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.685
629 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.839
630 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.197
631 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.826
632 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.477
633 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.342
634 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.568
635 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.332
636 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.940
637 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.134
638 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.400
639 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.518
640 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.942
641 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.314
642 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.068
643 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.374
644 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.756
645 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.698
646 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.566
647 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.863
648 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.801
649 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.280
650 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.320
651 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.462
652 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.672
653 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.107
654 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.308
655 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.451
656 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.173
657 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.205
658 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.239
659 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.857
660 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.089
661 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.384
662 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.336
663 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
664 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
665 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.482
666 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
667 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.180
668 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.164
669 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.574
670 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.169
671 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.446
672 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.400
673 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.089
674 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.140
675 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.536
676 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.167
677 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.421
678 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.143
679 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.633
680 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.379
681 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.003
682 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.073
683 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.002
684 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.994
685 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.945
686 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.941
687 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.007
688 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.056
689 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.562
690 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.446
691 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.209
692 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.364
693 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.279
694 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.498
695 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.049
696 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.653
697 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.111
698 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.163
699 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.923
700 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.713
701 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.609
702 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.445
703 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.534
704 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.301
705 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.496
706 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
707 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.834
708 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 1.926
709 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.936
710 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.442
711 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.389
712 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.208
713 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.431
714 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.396
715 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.492
716 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.234
717 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.738
718 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
719 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.541
720 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.086
721 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 885
722 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 859
723 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.525
724 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
725 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.220
726 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.942
727 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.005
728 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 70
729 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 53
730 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.341
731 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.055
732 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.215
733 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.130
734 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.191
735 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.146
736 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.532
737 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.384
738 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.904
739 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.404
740 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.294
741 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.841
742 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.268
743 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.048
744 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.278
745 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.836
746 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.068
747 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
748 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.640
749 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
750 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.327
751 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.564
752 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.628
753 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.515
754 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.489
755 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.072
756 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.705
757 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.785
758 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.618
759 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.569
760 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.072
761 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.090
762 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.235
763 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.180
764 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.306
765 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.047
766 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.222
767 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.168
768 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.342
769 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.538
770 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.939
771 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.075
772 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.841
773 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.777
774 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.958
775 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.068
776 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.297
777 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.035
778 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.193
779 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.193
780 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.117
781 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 1.997
782 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 92
783 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.614
784 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.430
785 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.424
786 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.894
787 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.873
788 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.284
789 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.098
790 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.180
791 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.731
792 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.494
793 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.305
794 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.685
795 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
796 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 56
797 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.158
798 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.732
799 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.523
800 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.109
801 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.193
802 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.327
803 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.115
804 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.803
805 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.332
806 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.337
807 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.656
808 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
809 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.949
810 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.181
811 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.918
812 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.143
813 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.507
814 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.346
815 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.028
816 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan 2005 Gösterim: 2.247
817 Zariyat Sûresi 41.Ayet / Kıssalar 3 Nisan 2005 Gösterim: 2.204
818 Zariyat Sûresi 36.Ayet / Ecel-i Musemma 29 Mart 2005 Gösterim: 2.810
819 Zariyat Sûresi / Gökten Rızık İnmesi 22 Mart 2005 Gösterim: 2.127
820 Zariyat Sûresi / Gök Kapıları 15 Mart 2005 Gösterim: 2.319
821 Kaf Sûresi / Kıyamet 8 Mart 2005 Gösterim: 2.396
822 Kaf Sûresi / Kıyamet Günü ve Yeniden Dirilme 1 Mart 2005 Gösterim: 2.422
823 Hucurat Sûresi 18.Ayet / İman İslam ve Münafıklar 22 Şubat 2005 Gösterim: 2.563
824 Hucurat Sûresi 7. Ayet / İslam Kardeşliği 15 Şubat 2005 Gösterim: 2.393
825 Başörtüsü ve Laiklik 12 Şubat 2005 Gösterim: 2.314
826 Hucurat Sûresi / Öncelik Allah ve Elçisi 1 Şubat 2005 Gösterim: 2.345
827 Kamer Sûresi / Peygamberlerine Karşı Çıkanların Sonu 28 Ocak 2005 Gösterim: 2.484
828 Hucurat Suresi 25 Ocak 2005 Gösterim: 110
829 Kur’an ve Sünnete Göre Kurban 18 Ocak 2005 Gösterim: 2.301
830 İftida – Hudeybiye 14 Aralık 2004 Gösterim: 5.570
831 Muhammed Sûresi (28-38) 30 Kasım 2004 Gösterim: 4.595
832 Kadir Gecesi 19 Kasım 2004 Gösterim: 4.231
833 Sadaka ve Zekat 1 Kasım 2004 Gösterim: 4.346
834 Oruç ile ilgili ayetler 2 Ekim 2004 Gösterim: 6.104
835 Zekat / Tevbe Sûresi 60.Ayet 13 Mayıs 2004 Gösterim: 5.232
Kuran Dersi Canlı Yayın