Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları

12 Mart 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Kader inancının dini hayata yansımaları üzerinde bugün inşallah konuşacağız. Siz Kur’an’ı Kerim’in Araf Suresinin 30. ayetini sık sık dinlediniz. Orada Allah’u Teâlâ bütün insanların kendisini dindar saydığını kabul ediyor. Diyor ki: “Bir gurup vardır ki insanlardan Allah onu kendi yoluna kabul etmiştir. Bir gurup da vardır ki sapıklık onun için hak olmuştur. Sapıklığı hak etmiştir.” Peki sapıklığı hak edenler ne yaparlar? Onlar Allah’la kendi aralarına “Onlar Allah’la kendi aralarına Şeytanları evliya olarak koyarlar.” Şeytanları evliya olarak koyarlar. Aynı Araf suresinde İblis yoldan çıktıktan sonra ne demişti? “Onlar için senin doğru yolunun üstünde mutlaka oturacağım.” O zaman şeytanın çalışma sahası neresiymiş? Doğru yolmuş. Onun için meyhanede, eğlence yerinde, şurada burada şeytanı aramanın bir anlamı yok. Şeytanın orada bulamaz çünkü. Şeytanın çalışma sahası doğru yolun üzeridir. Şimdi insanlar Allah’u Teâlâ’ya yöneldiği zaman kendilerini ne kabul ederler? Doğru yolda kabul ederler değil mi? Şimdi bu ayeti kerime bütün insanların dindar olduğunu bize bildiriyor. Ve diyor ki Allah’u Teâlâ Araf 30. ayetinde. “Bir gurubu Allah yoluna kabul etmiştir.” Hidayetini onaylamıştır. “Bir gurupta sapıklığı hak etmiştir. Ama kendilerini muhtedi hesap ederler. Yani: Yolda, Allah’ın yolunda düşünürler.” Yani dindar sayarlar. Şimdi bu ayete göre kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Peki madem herkes kendisini dindar sayıyor. Yani yoldan çıkmış olanlar: Allah ile kendi aralarına evliya koyanlar. Yani onlar kendileri için Allah’ın evliyası olarak düşünürler tabi onu. Aynı zamanda kendilerine çok yakın gördükleri kişiler olur. Onları kendilerine Allahtan daha yakın görürler. Dolayısıyla onlara yapışarak kurtuluşa ermeye çalışırlar.

Bütün müşriklerin inancını Cenabı Hak Enam suresinin 148. ayetinde bize bildiriyor. “Şirke düşmüş olanlar şöyle diyeceklerdir. Eğer Allah bizim müşrik olmamızı tercih etmiş, bizi böyle yaratmış olmasaydı, ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız.” Şimdi tabi onlar kendilerini müşrik olduğunu kabul etmiyorlar da Müslümanlar onlara siz müşriksiniz deyince ona bir tepki olarak bunu söylüyorlar. Allah böyle istemiş, diyerek karşılık vermiş oluyorlar. Çünkü kendilerini dindar sayıyorlar. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Bundan öncekiler de bu şekilde yalan söylediler. Yani bu müşrikler bunun yalan olduğunu biliyorlar. Peki niye yalandır?. Şundan dolayı yalandır. Ne zamana kadar. Bizim baskınımızı tadıncaya kadar. Yani ölünceye kadar bu yalanın peşine düşerler. Hatta inşallah nasip olursa haftaya onu anlatmayı düşünüyorum. Mahşer yerinde de bunlar müşrik olduklarını, kafir olduklarını kabul etmeyeceklerdir. Cehenneme girdikleri zaman kabul edeceklerdir. Şimdi Allah’u Teâlâ diyor ki: “Elinizde bir bilgi var mı ki çıkarıp ta bize gösteresiniz. Siz sadece zanna uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz.” Yani “Bizim müşrik olmamız Allah’ın iradesiyledir. Allah böyle tercih etmiş böyle yaratmış,” diyorlar. Yani “Allah bizim müşrik olmamızı dilemiş ol demiş biz de olmuşuz. Eğer siz müşrik diyorsanız tamam. Allah böyle istemiştir bizim elimizden ne gelir.” demiş oluyorlar. Allah’u Teâlâ’da diyor ki: Elinizde bir bilgi var mı ki çıkarıp gösteresiniz. Siz sadece zanna uyuyorsunuz. Siz sadece atıyorsunuz.

Şu anda elimde Musa BAĞCI’nın, Dicle Üniversitesinde profesör olan bir arkadaşımız. Yüksek lisans tezi var. İnsanın Kaderi Hadislerin Telkin Ettiği Kader Anlayışı diye. Burada Yahudilikte kader anlayışını yazmış arkadaşımız girişte. Bakin onların inancı şu: yani hepsinin değil tabii. Yahudilerin bir kısmı bu inancı kabul etmiyor. “Allah kadiri mutlaktır. Ferde verdiği iradeyi onu nasıl kullanacağını bilir. Çünkü Allah’ın ilmi insanın hareketinin sonucu değildir. Her şeyi ezelden bilmektedir. İnsan hiçbir zaman Allah’ın bilgisine aykırı hareket edemez.” Ezelden biliyorsa doğduğu zaman her şey ne yapmış olur? Bitmiş olur değil mi? “Allah’ın bilgisine aykırı hareket edemez. Ama bu hiçbir zaman onun hareketlerini Allah tayin ediyor anlamına gelmez.” Şimdi “Hem Allah’ın bilgisine aykırı hareket edemez, hem Allah tayin ediyor anlamına gelmez.”  İki cümle yan yana kurulabilecek cümle mi?

Hıristiyanların kader anlayışını burda almış arkadaşımız. Burada da Pavlus’un ifadesine göre “Hiç kimse kendi gayretiyle kurtuluşunu sağlayamaz.” Sen Ogüst’ün ifadesi, diyor ki: İlahi takdire önem veren kelamcılardan birisiymiş Sen Ogüst. “Allah günahkar güruhun içinden bazılarının asli günahtan dolayı kurtuluşunu önceden tespit etmiş ve geri kalanları bilinçli olarak yaptıkları günahtan dolayı adil bir şekilde cezalandırmak için kendi başına bırakmıştır.” O şekilde söylüyor. Hıristiyanlar bundan dolayı ne yapıyorlar? Yani insanları kurtarabilmek için bir takım işlemler yapıyorlar.

Mekkeli müşriklerin kader inancı da aynı. Mesela “Bir kimse istediğine ermiş olamaz eğer kaderinde yazılmamışsa.” Bu da Mekkeli birisinin şiirinden. Müşriklerden birisinin şiirinden. Kaderinde yazılmamışsa hiçbir şey elde edemez.

Şuradan da Rasûlullah sav.e atfedilen bir şey okuyacağım size yine Fetullah Hoca’nın Kur’an Ve Sünnet Perspektifinde Kader kitabından okuyorum. Tekrar ediyorum bu kitabı tercih etmemin sebebi şu. Diğer kitaplar gibi küçük cümlelerle yazmıyor. Aynı şeyi yazıyor ama biraz daha ayrıntılı yazıyor. Dolayısıyla çok rahat anlama imkanı oluyor. Yoksa diğerlerinden farkı yok aslında. Abdullah Bin Amr Bin As rivayet ediyor. “Bir gün Allah’ın rasulü elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz? diye sordu. Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz ya Rasulullah dedik. Şöyle buyurdular. Bu sağ elimdeki kitap cennet ehli olanların isimlerinin yazılı olduğu kitaptır. (Sağ eline bir kitap alıp göstererek) Bunda diyor cennetliklerin isimlerinin yazılı, diyor. Burada onların babalarının ve kabilelerinin isimleri de yazılıdır. Diyor ki: Burada Allah rasulü konuşmayı kesti. Yani kitapta o insanın kabilesi nereye kadar uzuyorsa hepsi yazılıdır. Melekler o insanın ismini hiç şaşırmadan tespit edebileceklerdir. Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta tespiti yapılmıştır. Ondan sonra bu sol elimdeki kitap nedir bilir misiniz? diyor. (Tabi bir de sol elinde bir kitap çıkarıyor.) Onda da bütün cehennem ehlilinin isim listesi vardır. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir. Bu her iki kitaptaki isimler ebedi olarak ne artar ne de eksilir.” Ne artar nede eksilir.

Yani demek ki, bizim de ismimiz eğer o cennetliklerle ilgili kitapta ise ne yapacağız cennete gideceğiz. Cehennemliklerle ilgili kitapta ise cehenneme gideceğiz. Ne yaparsak yapalım. Zaten bir de biliyorsunuz Rasulullah’a maledilen, burada da geçiyordu, bir hadisi şerif daha var. Hadisi şerif demeyelim ona maledilen bir söz var. Demiş ki: “İyi kişi annesinin karnında iyidir, adam annesinin karnındayken cennetlikse cennetlik, cehennemlikse cehennemliktir. Cehennemlik yazılmışsa ömrünün sonuna kadar iyi işler yapsa sonunda muhakkak cehennemlik olmasını gerektiren bir şey yapar cehenneme gider. Eğer cennetlikse ömrünün sonuna kadar isyanla uğraşsa sonunda iyi bir şey yapar cennete gider,” demiş.

Şimdi bu akşam, Adem Hoca gelir misin. Bu akşam bana dedi ki: “Ben bu işi tam kavrayamadım.” Gel bakalım. Niye kavrayamadın? “Ben bu işi tam kavrayamadım.” dedi de onun için buraya çağırdım.

O kitapta yazılı. Ömür de bir kere yaşanacak değil mi? Bir daha öldükten sonra geri geliş yok. Sen şimdi ona inanan birisi olsan ki, Maturidilerde, Eşariler’de de öyle yani. Ezelden yazılmış bitmiş. Bir daha da dünyaya gelinmeyeceğine göre, sen şu anda cennete gitmek için elinden ne gelebilir. Dua etmekten başka bir şey gelmez. Dua etmek sonucu etkileyecek mi? Etkilemez. Ama mutlaka cennete gitmek istiyorsun. Sen kendini din dersi hocası olarak gibi düşünme, sıradan bir vatandaş gibi düşün. Senin şimdi arka planda bir sürü bilgilerin var ona göre cevap verme yani. Şimdi sen cennete gitmeyi mutlaka istiyorsan ne yapman gerekir? Hiçbir şey yapmam gerekmez galiba. Ama bir şey yapman lazım. Ne yapasın. Birisi çıkıp diyor ki. “Ben vaftiz edersem cennetin garantidir.” Hıristiyanlar öyle diyorlar. “Gel diyor ben seni vaftiz edeyim cennet garantidir.” Eğer batıda yaşayan birisiyse, cennete de mutlaka gitmek istiyorsa, kader inancının da böyle olduğunu biliyorsa ne yapar? Cennete götürecek birisini aramaz mı bu adam? Arar. Birileri çıkıyor diyor ki, bir kere Cenabı Haktan onaylı olduklarını söylüyorlar. Diyorlar ki: “İsa bizi kurtaracaktır diyorlar” değil mi? “İsa insanlığı kurtarmak için Allah’ın oğlu olarak kendini feda etmiştir. Kilise de İsa’yı temsil ediyor. İsa da tanrıdır diyor. Ben de İsa’nın adına hareket ediyorum” diyor. Sıradan bir Avrupalı olduğunu düşün, herkes kendini dindar kabul ettiğine göre. Oraya gitmek istemez mi? Cenneti garanti etmek için. Evet ister.

Peki İslam ülkelerinde de bazı kimseler diyor ki: “Seni kurtaracağız” diyor. Yani kurtulma sözü verenler yok mu? Var. Yani hayatta iken, “Gel benden el al diyor. Senin cennetin de cehennemin de hepsi de hazır diyor değil mi? Bir de şöyle düşün. Allah’u Teâlâ her şeyi ezelden kabul etmiş. Her şey ezelden yazılmış bitmiş. Mesela bir tanesi hapishanedeydi. Bir türlü çıkmadı. Burda bir konuşma yaptık biliyorsunuz. Şimdi bu insan “Allah ezelden yapacağı her şey yapmış bitmiş” dediği zaman artık Allah’tan bir şey istemesinin bir anlamı olduğunu düşünebilir mi? Hayır. Hiçbir anlamı yok. O zaman ne yapacak. Allah ile kendi arasına birisini mesela Abdülkadir Geylani’yi Allahtan ümidi kesildiği için Abdülkadir Geylani’den istemeyecek mi? Öyle olmayacak mı? Başka yolu var mı? Başka yolu yok.

İşte arkadaşlar şirk inancı böyle oluşuyor. Bir kere dikkat ederseniz. Her şey yazılmış, defterlere kaydolmuş. Peki Cenabı Hak ne iş yapıyor haşa! Hayatla bir ilgisi kalmış mı? Az önce okuduğumuz, Rasulullah’ın bir eline bir kitap verdiriyorlar. Bunlar cennete gidecekler. Öbür eline de bir kitap verdiriyorlar cehenneme gidecekler, her şey yazılı. Peki bu dünyada imtihan olmanın, Kur’an’ı Kerim’in, Rasulullah’ın yolundan gitmenin bir anlamı olur mu? Olmaz. O zaman bu insanlarda bir kere daha hayata gelmeyecekleri için ne yapacaklar? Kurtarıcılar aramayacaklar mı? Ararlar, aramaları gerekir. Çünkü başka çare yok. Garantilemek istiyor ahiretini değil mi? Bir daha dünyaya geri dönecek değil ki. Ne olacağımız belli değil, diyor değil  mi? O zaman şimdi bir kere şirk inancının olmazsa olmazı bu kader inancıdır.

Sana bir soru daha sorayım. İyya kenabudu ve iyya kenastein’e inanıyorsan sen, Yarabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz’e inanıyorsan, bu aracıları kabul edebilir misin? Hayır kesinlikle. O zaman öyleyse bu inançlarda mutlaka bir yıpratma yapmak lazım. Tamam mı? Şimdi yıpratmanın bir delilini ben size göstereceğim.

Bu kitap Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Maturidiye Akaidi adlı kitap. Muturidilik, bakın burda şöyle bir şey var. “Osmanlı imparatorluğunun hakim olduğu beldelerde mevcut olan Müslüman Türkler umumiyetle fıkıhta Hanefiye, akaide de Maturidiye mezhebini benimsemiştir. İmamı Azam Ebu Hanife’nin kurduğu esas üzerine İmam Mansur el Maturidi tarafından kitap ve sünnete en çok bağlılık gösteren ashap ve tabiin yolu olan selef metodununa en çok yaklaşan kuru münakaşa ve cedel zihniyetinden uzak kalabilen sade bir kelam mezhebidir,” diyor. Burada İmam Maturidi’nin mezhebi. Burda Nurettin Essabuni var. 580 hicri, 1184 miladi tarihinde vefat etmiş olan bir zat. Hanifiye ve Maturidiye alimlerinden Buharalı Nurettin es Sabuni. Bu kitabı o yazmış Maturidi akaidi diye. Diyanet işleri başkanlığı 1995 de basmış. Sürekli basılmaya devam ediyor. Bu kitabın 145. sayfasında şöyle bir ifade var. O ifadenin ne anlama geldiğini şey yapacaksınız. Göstereceğiz. Öyle bir noktaya getirilmiş ki: Kur’an’ı Kerim’de kelimelere anlam kayması yaptırılarak Kur’an’ı okuyanları da kaderci yapmışlardır. Ben bunu göstereceğim şimdi. Şimdi imam Maturidi ne demişmiş.

Diyor ki: hatta çok daha genel konuşuyor. “Ehli sünnete göre meşiet ile irade arasında fark yoktur. Bu görüşümüzün doğruluğunu gösteren delili ise bütün Müslümanların kabulüne şayan gördüğü şu hadisi şeriftir. Allah’ın dilediği olur dilemediği olmaz.” Bu tercümenin Arapçası şu…. “Ehli sünnete göre meşiet ile irade arasında fark yoktur.” Rasulullah demiştir ki: Allah’ın meşiet ettiği olur, meşiet etmediği olmaz. Meşiet ile iradeyi aynı sayıyor. Meşietten bir hadisi delil getirerek. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz. Yani Kur’an’ı Kerim’de irade fiili ile şae fiili aynı manaya gelir demektir. Yani erade fiili: irade etti. Erade fiili ile şae fiili. Şae: Ben İmam Maturidi’nin kendi eserinden bu sözün İmam Maturidi’nin söylemediği söz olduğu onu göstereceğim. Bakın İmam Maturidi’nin mezhebi olarak gösteriyorlar ama İmam Maturidi onu kabul etmiyor.

Ben bunu görünce aklıma şu geldi. Ya burda Türkiye’de o kadar basın yayın imkanları var, internet imkanları varken, bizi tenkit edenlerden Allah rızası için bir tanesini biliyor musunuz ki benim söylediğim bir söze cevap vermiş olsun. Önce bir iftira yapıyorlar. Söylemediğimiz bir sözü söyledi diye gösteriyorlar. Arkasından cevap veriyorlar. Yok efendim Allah geleceği bilmez demişiz haşa! Yok efendim Allah gaybı bilmez demişiz haşa! Biz ne diyoruz? Allah ne diyorsa onu söylüyoruz. Allah’ın ayetlerinde Allah kendini nasıl söylüyorsa öyle inanın diyoruz. E peki ben hayatta olduğum halde bana yapılan bu iftiralara cevap yetiştiremiyorum. İmam Maturidi kendisinden kaç asır sonra gelmiş, işte bu 334 de ölmüş, bu da 580 de ölmüş. 250 sene sonra gelmiş kişiye ne diyebilir ki. Yani 250 sene önce ölmüş olan bir insan.

Şimdi muhterem arkadaşlar lütfen. Yani size en başta Bedir Savaşı Ve Kader diye bir konuşma yapmıştım. Enteresan o konuya hiç dokunan yok. Çünkü oraya dokunmak her babayiğidin karı değil de onun için. Çünkü o tüm sistemi altüst ediyor. Her şeyi yıkıyor. Şimdi irade kelimesinin geçtiği o ilk sohbette şey yaptığımız Enfal suresinin 8/7. ayetini açalım. Diyor ki: “Hani Allah size söz vermişti.” Verilen söz Rum suresinde bulunuyor. Sohbeti dinlemiş olanlar bilir. Rum suresinin ilk ayetlerinde Allah’ın verdiği söz var. “O iki guruptan birisi sizindir.” Bedir’de kervan yada Mekke’den gelen ordu. “Siz istiyordunuz ki o güçsüz olan sizin olsun.”  Yani kervan, çok istiyordunuz. “Allah da murat ediyordu ki Yuridu, biliyorsunuz: Allah’ın iradesi. “Kelimeleri sebebiyle gerçeği ortaya çıkarsın o (Mekkeli) kafirlerin kökünü kessin, kurutsun.” Onun için orduyu vermişti Müslümanlara. Şimdi İmam Maturidi’ye göre, tüm ehli sünnete maledilen şu görüşe göre “Meşiet ile irade arasında fark yoktur. Delil olarak da Allah’ın dilediği olur dilemediği olmaz.” Buraya baktığımız zaman Allah’ın buradaki iradesinin kesin olarak olması gerekmez mi? Bu ifadeye göre kesin olarak olması gerekir değil mi? Yani Bedir’de Mekkelilerin kökünün kuruması gerekir. Çünkü Allah onu irade ediyordu. Değil mi?

Şimdi aynı surenin (Enfal suresi) 8/67. ayetini açın lütfen. Burda Rasulullah sav. Bedir’de Allah’ın verdiği bir emre uymadı. Çünkü bundan önce indirilmiş olan Muhammed suresinin 4. ayetinde, düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir alma yasaklanmıştı. Rasulullah da düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almıştı. O hatadan dolayı bakın Allah’u Teâlâ ne diyor? “Hiçbir nebinin savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden esir almaya hakkı yoktur. Rasulullah esir almıştı. Siz dünya malı istiyorsunuz. Allah da ahireti istiyor. Allah aziz ve hakimdir.” Bakın şöyle diyelim. “Siz şu anda elinize bir şey geçsin istiyorsunuz, Allah da gerisini istiyor.” Ne istiyordu Allah gerisini dediğimiz zaman. Mekke’nin o sırada fethedilmesini istiyordu. Peki Allah’ın istediği oldu mu? Oldu mu? Hani Allah’ın istediği olurdu? İradeyle meşiet arasında fark yoktur diyor ehli sünnet. Bu ehli sünnet hangi kitabın inananı? Şimdi ne diyor Allah’u Teâlâ burda? Allah’u Teâlâ acaba Müslümanların esir alacağını önceden biliyor muydu? Biliyorduysa haşa! Rasulullah’la oyun mu oynuyordu? “Eğer Allahtan daha önce bir yazı geçmeseydi Yani Rum Suresinde verilen söz olmasaydı. Aldığınız şu esirlerden dolayı mutlaka dokunacaktı. Ne dokunacaktı. Büyük bir azap dokunacaktı. Yani o düşman geri dönecekti. Ve sizi perişan edecekti. Bırakın Mekke’ye gitmeyi burda savaşı kaybedecektiniz. Ama o gün size zafer sözü verdiğim için Rum Suresinde, ben gene zaferi verdim ama bu defa imtihanı kaybettiniz. Şimdi Allah’ın iradesi odlumu burda? Peki bunlar ne diyor? “Ehli sünnete göre irade ile meşiet arasında fark yoktur. Meşiet, şae fiili demek tamamı? Şae fiili, bakın Allah’ın iradesi olmadı ama şae fiiliyle ilgili olarak ayeti kerimede Allah mesela Tekvir Suresi son ayetinde ne diyor. ‘Sizin bir şeyi var etmeniz ancak Allah’ın o şeyi var etmesine bağlıdır.’ Allah bir şeyi yaratmadan siz o şeyi yapamazsınız diyor. Allah yaratacak ki sizi yapasınız. Onun için şae fiiliyle olacak şey kesin olur. Ondan dolayı az önce okuduğumuz şeyde Enam suresinin 148. ayetinde müşrikler ne diyordu?” Allah meşiet etseydi yani ol deseydi. Ol deseydi hepimiz mümin olurduk. Olmama imkanı var mı? Ama irade ile sonuç olmuyor. Allah’ın iradesiyle bir şey olmaz ancak kün derse olur.” Çünkü Allah kendi iradesiyle herkesin mümin olmasını da istiyor. Kimsenin kafir olmasına razı olmadığını da bildiriyor ayetlerde. Herkesin mümin olmasını istediği ayet Nisa suresi 26. ve 27. ayetleri.

Peki şae fiili irade manasına oluyor değil mi burda? İrade ile meşiet arasında fark yoktur dedi değil mi? Hemen İmam Maturidi acaba onumu söylüyor. Ben size bu ayet ile ilgili İmam Maturidi’nin tefsirini getirmiş okumuştum. Şimdi bir başka ayetle ilgili okuyacağım. Gene getirdim ama çok olduğu için şey yapmadım. Bak bu ayete nasıl mana vermişti İmam Maturidi.” Müşrikler diyecekler ki Allah bizi mümin yaratsaydı ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız. Bir şeyi haramda kılamazdık.” Yani kendilerini eşya gibi düşünüyorlar. Her şey Allah tarafından. Allah’u Teâlâ da diyor ki benim böyle bir tercihim yok diyor. “Hüccetil baliğa Allah’a aittir. Allah’ın meşieti olsaydı. Yani iş bana kalsaydı tercih benim tercihim olsaydı ben hepinizi yola getirirdim.” Birinizi ikinizi değil. Ama ben bunu size bıraktım diyor Cenabı Hak. Allah’ın iradesi herkesin mümin olması, ama ben bunu size bıraktım diyor. Fakat tabi geleneksel mana böyle değil. Az önce söylediğim gibi meşiet ile irade arasında fark yoktur dediğin zaman bu ayetlerin içinden çıkamazsınız.

Şimdi İbrahim suresinin 4. ayetini açalım. İşte burada okuyacağımız meal şu kitapta (Maturidiye Akaidi kitabı) belirtilene göre yapılmıştır. Bütün mealler buna göredir. Biz on seneden fazladır bunun üzerinde duruyoruz. Çok daha fazla belki on beş sene olmuştur. Bu arada meallerini değiştirenler olmuşsa başka. Şimdi İbrahim suresi 4. ayete ne meal verilmiş. Elmalı Hamdi Yazır mealinden okuyoruz. “Biz her gönderdiğimiz elçiyi ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Sonra Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır dilediğini de hidayete erdirir. O azizdir hikmet sahibidir.” Biz her ümmete kendi diliyle konuşan bir elçi gönderiyoruz ki onlara açık açık anlatsın. Sonra Allah dilediğini hidayete erdirir dilediğini sapık sayar. Şimdi bir adam sormaz mı. Birisine Kur’an’ı kerimi veriyorsunuz. Bu Allah’ın kitabıdır diye oku diyorsunuz. Adam açıyor bu ayeti. Bakıyor diyor ki: Biz hep topluma kendi diliyle konuşan bir elçi göndeririz ki onlara her şeyi açık açık anlatsın. Tamam ne güzel tabiî ki öyle olmalı der değil mi? ondan sonra Allah dilediğini saptırır dilediğini yola getirir. Denince ne diyecek? Yav kardeşim bu ne oldu. Kusura bakmayın siz Allah’a iftira ediyorsunuz. Böyle bir söz Allah’ın sözü olamaz demez mi? Yav eğer Allah dilediğinin saptıracak dilediğini yola getirecekse niye elçi gönderiyor. O elçi o kavmin diliyle konuşsa ne olur konuşmasa ne olur. Aziz ve hakim diyor. Ne olacak. Bütün yetki sende o zaman ne istediğini yap, daha beni niye dünyaya getirdin ki. Kusura bakmayın siz Allah’a iftira ediyorsunuz demez mi?

İşte bu kitaptaki meşiet ile irade arasında fark yoktur diyor. Maturidiyye Akaidi kitabı bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış. Bekir Topaloğlu’nun tercümesi. Türkiye’de bu konunun en önde gelen uzmanlarından birisi. Peki İmam Maturidi’nin tefsirini de Bekir Topaloğlu yayına hazırlamıştır. İlmi konturolunu yapmış. Bu daha sonra, yeni yapılmış. Belki bundan sonra fikrini değiştirebilir. Çünkü bu ta 1995 de basılmış. Bu 2006 de basılmış. Ama önemli değil. Bekir Topaloğlu değiştirebilir fikrini ama bu kitap (Maturidiye Akaidi) değiştirecek değil. Bu kitap öyle devam ediyor. Burda ne diyor İmam Maturidi. Bu ayeti nasıl tercüme ediyor. Orada, “bundan sonra Allah dilediğini saptırır dilediğini yola getirir” diye mana verdiler ya. İmam Maturidi ne diyor. Sapıklık sebebini tercih edeni Allah sapıklıkta bırakır.” Aynı mı? Sapıklık sebebini tercih edeni. Allah mı saptırıyor? Kişi mi sapıyor. Aradaki yüzde yüz farkı görüyor musunuz. İnsanlar Maturidi akaidi dediğiniz zaman Maturidiyye Akaidi kitabındakini kabul ediyorlar değil mi? Peki bizim söylediğimiz ne? İki aydır, iki aydan daha fazladır ne söylüyoruz? Bundan farklı bir şey mi söylüyoruz. Bırakın bunu, bu şekilde olmaz diyoruz. Şimdi başka ne demiş. “Allah hidayete erdirir yola gelecek sebebi tercih edeni. Hidayete ermesine sebep olacak şeyi tercih edeni Allah hidayete erdirir.” Şimdi anlam doğru oldu mu? Adam tercih ediyor. Öyle istemek değil. Herkes yola gelmek ister. Ama tercih etmek kolay bir şey değildir.

O zaman mesela ben şu kitabı görünceye kadar şaeye nasıl mana vereceğimi… Bir çok yerde şaenin anlamı tutmuyordu. Şimdi tam tutuyor. Demek ki bu kitabın yazıldığı zamana kadar şaenin manası biliniyormuş, ondan sonra bozulmuş. O zaman şaenin manası tercih etmek yada yapmak. Her iki şekilde. Her ikisi de. Çünkü o şekilde de anlam verildiği yerler var. Yerine göre tercih etmek yerine göre yapmak. O zaman tam oturuyor kelimenin anlamı. “Bu Allah’ın hükmüdür diyor. Yalana yönelenleri saptırması, tasdik edenleri de yola getirmesidir.” Bir şey var mı? Aradaki yüzde yüz farkı gördünüz mü arkadaşlar.

Şimdi ne oluyor biliyor musunuz. Geleneksel kader inancıyla, bu ayette de görüyorsunuz, ayetin mealine yerleştirmişler. Birkaç kere okuduk ama yine okuyalım. Çünkü insanların zihinleri bu açıdan çok kirlendiği için, mesela bir arkadaşım diyor ki “Sen bunu söyleseydin ben bunu çoktan anlayacaktım.” Ben ilk günden beri defalarca söylüyorum da daha yeni anlamış demek ki.

Enam 6/148. ayeti bir daha açalım lütfen. Şuradaki mealden okuyacağım. Yani insanlara meal okuyun diyoruz da ne yapsınlar. Kelimelerin anlamıyla oynanmış. Rasulullah’a uydurma hadisler söylenmiş, çünkü hadisler korunmuş değil. Kur’an’ı Kerim korunmuş, tek harekesine bile müdahale edemiyorsun. Bu defa orada ne yapılmış? Kelimeleriyle oynanmış. Bak diyor ki burda meale bakar mısınız. “Müşrikler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız ne de bir şeyi haram kılardık. Bunlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Nihayet azabımızı tattılar. Deki: Hiç ilim denecek bir şeyiniz var mı ki bize çıkarasınız. Siz sırf bir zan ardından gidiyorsunuz. Siz sadece atıyorsunuz”. O zaman Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız şeklindeki söz, doğru bir söz müymüş bu ayete göre? Yalanmış değil mi? Bir delili yokmuş, boşuna atmakmış. Peki ondan sonraki ayete verilen manaya bakar mısınız. “Deki: hücceti baliğa ancak Allah’ın’dır. Evet o dileseydi sizi hep birden hidayete erdirirdi.” Peki adamlar yalan mı söylemiş oluyorlar? Yani Müslümanların kafasının nasıl karışık olduğunu görüyor musunuz. Kelimelerle oynanarak ne hale getirilmiş.

Bu konunun üzerinde niye bu kadar duruyorsun? diyorlar. Yav kardeşim bu kadarı az bile. Tüm ümmeti Muhammed bu işin maalesef altında eziliyor. “Efendim Allah ezelden varı da bilir yoku da bilir.” Yav kardeşim yok bilinir mi? Allah bilmediğini söylüyor. Sana ne oluyor. Dikkat ediyor musunuz. Bize cevap verenler ayetlerin anlamını bozarak cevap vermeye çalışıyor. Bazıları da şöyle yapıyor. Diyor ki: Ha Abdülaziz Hoca şu ayeti şey yapmış değil mi? Bakayım he. Bakıp çarpılıyor bu defa başka bir şey konuşmaya başlıyor. Yav kardeşim siz hangi dinin hocasısınız?

Bu yanlış kader inancı ne yapıyor biliyor musunuz. İşte az önce okuduğum gibi Rasulullah sağ eline bir kitap alıyor. Sol eline bir kitap alıyor. Gösteriyor haşa! Tabi bunlar uydurma şeyler. Efendim falan hadis kitabında filan hadis kitabında.. Ya bırakın falan hadisi filan hadisi. Allah’ın kitabındaki kelimelerin anlamlarıyla oynayanlar Rasulullah’a niye iftira etmesinler ki. İşte bak görüyorsunuz. Maturidi Akaidi diye geçiyor. İmam Maturidi’nin söylediğiyle bunun söylediği arasındaki yüzde yüzlük farkı da gözlerinizle görüyorsunuz.

Rasulullah aldı kitabı aldı eline dedi ki: İşte bunda bütün cennetliklerin adı var. Bunda da bütün cehennemliklerin adı var. Her şey bitmiş artık Cenabı Hakkın bu dünya ile ilgilenmesine gerek var mıdır? Ahiret inancına lüzum var mı? Cennete gidecek olan da belli. Cehenneme gidecek olan da belli. Ne emrin şeyi var ne yasağın, ne şunun ne bunun. Peki şimdi bu böyle bir Allah’a insanlar güvenebilir mi söyler misiniz? Ne anlatırsanız anlatın imtihandasınız deseniz ne diyecek adam? Ya bırak Allah’ını seversen, ne olacağımız belli değil mi? Büyük bir moral çöküşünde olmayacak mı? işte meydan boşalıyor. O zaman araya kimler giriyor? “Gelin insanları ben kurtaracağım” diyenler giriyor. Şefaat edeceğim, diyenler giriyor. Mekkeli müşrikler putlarına ne diyorlardı? Bunlar Allah’ın yanında bizim şefaatçilerimiz. Onlar ahiretteki şefaati değil, şu andaki şefaati kastediyorlar. Yani şu anda Allah’ı bunlar ikna ediyorlar, bu Allah bunları kırmaz. Allah bunları kırmaz.

Şimdi bakın basit gibi geliyor da. Bakın şurada (sılayt gösterisi var kendilerine selefi diyenlerden Ebu Zerka isimli birinin sılaytı.) diyor ki: “Elli hadis şu kaleme beyaz dese selef de siyah dese bize göre bu kalem siyahtır.” Selef dedikleri kim? Eski ulema. Öyle eski dediklerine bakmayın, daha yakın zamanda ölen Abdullah Bin Baz selef sayılıyor. Useymin selef sayılıyor. Öleli beş sene falan oldu. Bakın araya giren kişilere teslim oluyorlar. Kur’an’ı Kerim’e değil görüyor musunuz. Burda ne diyor: “Selefimizin önünde ölü gibiyiz seçme şansımız yok diyor. onun gibi inanıp onun gibi amel etmek zorundayız.” Bak “Biz delil olduğu zaman delile uyarız diyenlerden değiliz,” diyor. Delil ne? Bunlar hadise uyduğu kabul edilen bir guruptur. “Elli tane hadis şu kaleme beyaz dese, -hadis bu- selef siyah dese ben ona uyarım.” Niye? Çünkü Allah’a güven kaybolmuş. O aradakilere uymaları lazım ki kurtulsunlar.

Cübbeli Ahmet’in slaytını açıp. Bak gördünüz mü. Peygamberi devreden çıkararak evliyayı devreden çıkararak. Allah’ın da yardımı gelmez. Gelmediği gibi laneti gelir. Allah’u Teâlâ buyuruyor dostlarımı tanımayanı ben de red ediyorum. ” Şimdi burda yanlış söyleyen Allah oluyor değil mi? iyya kenabudu iyya kenastein diyen kim? Allah’u Teâlâ. Cübbeli Ahmet, Mahmut efendi, Ahmet Vanlıoğlu, Abdullah Ustaosmanoğlu, tüm bu yedi sekiz kişi öldürülen Bayram Ali Karamustafaoğlu, onları, bizim o Tarikatçılığa bakış kitabı biliyorsunuz. Onlarla yaptığımız görüşmedir büyük bir bölümü oluşturan. Orada ben iyya kenabudu ve iyyakenastein diyorum Mahmut efendi ne dedi biliyor musunuz? “Sen ne dersen de!” Bu benim sözüm mü? Bak aynı şey görüyor musunuz. “Sen ne dersen de biz inanıyoruz ki Allah’la bizim aramızda evliyayı zam ve meşaiki kiram hazaratı vardır. Onlardan istianede bulunuruz istimdat ederiz.” Bende dedim o zaman size tavsiye ediyorum namaz kılarken iyyakenağbudu ve iyyakenesteıni atlayın dedim. okumayın. Başka bir şeyi söylemek mümkün mü? Demek ki “Allah’dan yardım istersen Allah’ın laneti geliyor.” İyyakenağbudu ve iyyakenesteın’i derseniz Allah’ın laneti geliyor. Gördünüz mü şimdi.

(Menzil şeyhinin videosu açılıyor) Elimizden geldiği müddetçe, ruhumuzda, kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda ruh olduğu müddetçe, o aileye köle olacağız. O aileye biz başımızı yere koyacağız. Bu bizim için farzdır. Bütün gavs hazretleri, çocukları bizim başımıza basıp geçecekler yine de gavsın hakkını eda etmemiz mümkün değildir.”  Bak o aileye köle olacağız dedikleri kendi ailesi. Yani “Bizim aileye köle olacaksınız” diyor.

Bu da Fetullah Hocanın videosu. “Sizi naime sokacağım” diyor. Naim ne demek? Cennet demek. Şimdi Allah’u Teâlâ eğer şey yapmışsa önceden insanların cehenneme gideceğini kabul etmişse tabii ki birisi lazım Cenabı Hakkın kıramayacağı bir adam gerekiyor. Sizi naime sokacağım, diyor. Kendini kim sokacak naime. Bu video herkül.org sitesinden bugün alınmış bir videodur. Belki inşallah kaldırırlar. Kaldırmalarını temenni ederim. Bunu ben çok uzun zamandır görüyordum kaldırmadılar. Bunu kaldırmaları için buraya koyuyorum. “Ölürken sizi naime erdireceğim” Duydunuz değil mi? Naim ne demek biliyor musunuz? Cennet. Naim cenneti varya. Bir başka konuşmasında insanları bir sıralama var. Bunu da lütfen dinleyin. “Bir ehram gibi diyor yani bir piramit gibi oluyor. En altta üç yüzlerden başlıyor yetmişler, yediler, üçler, ikiler, bir en üstte. Şimdi gavs ne demek? Kutup ne demek? Kutup ve gavs dedi bakın. Kutup: Erenlerin başı Allah’ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Ne demek tasarruf sahibi her şeyi yapabilir. Onun için cennete sokuyor. Gavs ne demekmiş?” Gavs olarak bilinenler esma sıfatı ilahi mazharı sayılırlar. Allah’ın isim ve sıfatları onların üzerinde ortaya çıkar.” Ne olur Allah olur. Yani isim ve sıfatlarının onlarda ortaya çıktığına inanılır. Onun için Abdülkadir Geylani gavsı azam sayılır ondan dolayı yetiş ya gavs diyorlar. Sen nerden duyacaksın? Allah’ın isim ve sıfatları onda nasıl duymaz. Sana gülüyor o tabi. Sen nerden duyacak dediğin zaman. Fark etmez onlarda herkes kendisi gavsı azamdır. Kimse kimseye vermez burda

Şimdi de nurcularla ilgili bir konuşma dinliyoruz. Bakın ayetler müjdeliyor cennetlik olacağını. Risalei Nurla ilgili bizim sitede çok tartışmalar var. Yani Risalei Nuru tamamen Kur’an’ın yerine koymuş nurcuların büyük bir bölümü. Çok büyük bir bölümü. Bu dediğimde şüphe edenler bizim sitedeki onların yazılarını okuyabilirler. Ve orada da aldıkları ayetlerin çoğusunu da işte bu şekilde üstadı haber veriyor, şakirtlerin haber veriyor, falan diye böyle şey yapıyorlar.

Ben risalei nurdan bir takım şeyler okuyayım. bakın. Risalei nurdaki ifadeler. “Nurcular kabre imanla girerler, cennetliktirler. İşaret ve beşereti Kur’an’iye ifade eder ki. Kur’an bildiriyormuş. Risalei nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar. Ve cennete gidecekler diye müjde verirler. -Tarihçei hayat 277. sayfa.-  Evet risalei nurun bu dehşetli zamanda kazandıracağı iki neticeyi mahakkıkası her şeyin fevkindedir. Başka şeylere ve makamlara imkan bırakmaz. Birinci neticesi sadakat ve kanaat derecesinde risalei nu dairesine giren imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetle vardır. Senet, kesinlik yani hiç şüpheye gerek yok. Şimdi o insanları korkutmazsanız bunlara inandırabilir misiniz. Görüyor musunuz öyle o kadar basit değil o inançlar. Hani ne oldu? Hani Cenabı Hak ezelde yazmıştı falan. Nasıl oldu da bunları bu hale getirdiniz? “Keramet takdirane İmam Ali ra. Üç ihbarı ve kerameti gaybiyeyi gavsı azamdaki, -Yani Abdulkadir Geylani’nin gaybi kerametleriymiş.- Tahsinkarane ve teşvikkarene beşareti.” Şimdi siz insanlar Abdülkadir Geylani kıyamete kadar kimin nereye gideceğini biliyordu. İnananlara Allah sizin ne olduğunuzu bilinceye kadar diye söylüyor hiç o ayete o manayı verebilirler mi? “Keremkarane ve takdirane imamı azam  İmamı Ali’nin üç ihbarı ve kerameti gaybiyeyi gavsi azam   Kur’an’ı kerimin kuvvetli işaretleri o halis şakirtler   ve cennetlik olacaklarına müjdesi pek kati ispat ederler, pek kesin yani hiç şüphe yok.  işareti kuraniyenin 26. ayetinin risalei nur talebeleri imanla kabre girecekler. Onlarda ebcet hesapları falan her şey var.

Şimdi bu da bir papaz. Kimden kurtardı insanlığı? Allah’tan. Bütün kurtarıcılar kimden kurtarıyor? Allahtan. Kiminle barış sağlıyor?

Şimdi genel yapıyı gördünüz mü arkadaşlar? Son olarak şunu söyleyeyim ben size tekrar o ayeti okuyorum. Araf suresinin 30. ayetini okuyorum. Şimdi bunlar kendilerini dindar sayıyor mu? Bizden çok daha dindar sayıyorlar değil mi? Allah’u Teâlâ ne diyor. İnsanları ikiye ayırıyor. Bir gurubu Allah yoluna getirmiştir. Çünkü o gereken tercihi, çalışmayı yapmıştır. Öbür ayetlerde olduğu gibi. Bir gurubu da sapıklığı hak etti. Hak etmeden kimse sapık olmaz. “Çünkü onlar Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler.” Şimdi biz burada bu insanları uyarıyoruz. Lütfen vakit varken tevbe edin ve yola gelin.

Tekrar söylüyorum bir insan iyya kenabudü ve iyyakenesteine inansa, “Yarabbi yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım isterim” dese bu aracılardan bir şey bekler mi? Kesinlikle beklemez. Onun için dikkat ediyor musunuz. Bunların en çok rahatsız oldukları şey bunlardır. Neden Kur’an okumaktan kaçıyorlar anlayın. Neden ayetlere, Allah’u Teâlâ çok açıkça diyor. Ali İmran 142. ayeti. hep okuyoruz ama gene okuyalım. “Siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz. Allah içinizden cihat edenleri bilinceye kadar, bilmedikçe yani. Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz. Sabredenleri bilmedikçe.” Şimdi biri, “Sizi naime sokacağım” diyorsa, bu kişi bu ayete buradaki manayı verebilir mi? Çünkü kendisi geleceği biliyor Allah nasıl bilmez. Bu kişinin cennete girip girmeyeceğini kendisi biliyor. Kararı da o veriyor. Allah bilinceye kadar. Bakın Allah imtihan ediyor. Efendim Allah bilemez mi? Cenabı Hak tabii ki sizin hareketlerinizi kararlaştırmışsa elbette bilir ama o zaman da imtihan olmaz. Elbette ki bilir. Ama imtihan yapıyorsa… efendim bazıları diyor ki: Allah’u Teâlâ önünüze on tane tercih koymuştur hepsini bilir. Tabiî ki bilir. On tane değil iki tane tercihi koyduğunu söylüyor. “Onu yola yönlendirdik teşekkür mü edecek nankörlük mü edecek. Nasıl istersen.” İki tane seçenek var. Ama hangisini seçeceğini  Cenabı Hak önceden bilse “Bilinceye kadar” der mi. Bu Allah’ın sözü. Allah bilinceye kadar. Der mi.

Bir vaftizle adamın cennetlik olmasını garantiliyorsunuz. Size daha önce anlatmıştım. Bir luteryan papaz İstanbul Üniversitesine gelmiş. Doktora yapmak istiyor. Ben de dünya dilleri kültürü bölümü başkanıyım o zaman. Benim yanımda doktora yapmak istediğini söyledi. O zamanınki rektörü Kemal Alemdaroğlu da bunların asıl maksatları başkadır diye kabul etmedi. Sonra ben bu şahısla oturdum konuştum. Önce benimle görüştü. Ben kabul edeceğim ki ondan sonra müracaat etsin. Konuştuk. Dedim ki siz dedim insanları vaftiz ediyorsunuz. Niye vaftiz ediyorsunuz? İlk günahtan kurtulsunlar diye. Onu kim işlemiş dedim. Adem as. Adem as.dan ona ne? Ne bilelim, diyor belki şey yapacak. Ne bilelimle din olur mu? dedim. Ondan sonra dedim ki siz küçücük çocukları vaftiz ediyorsunuz. Bu çocuklar büyüdükleri zaman kiliseye düşman halene geliyorlar. Bunlar ölürlerse nereye giderler? Cennete giderler dedi. Niye? Vaftiz ettik diyor. Biz onayladık, dedi. Şimdi Cenabı Hakkin yerine kendilerini koymuş oldular mı. Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak oturtmuşlar. Dedim ki peki Mesela bir insan kiliseye gelse sizin bütün inancınızı candan benimsese maddi imkanı olduğu için maddi imkanı olduğu için de kiliseye bol bol yardım yapsa. Fakat vaftiz olmasa bu adam ölünce ne olur? Cehenneme gider, dedi. Niye? Biz vaftiz etmedik ki diyor. Cenabı Hak tam devre dışı kalıyor değil mi. Peki dedim bu adam vaftiz olmak istedi, o gün de papazla arası bozulmuş etmiyorum dedi. Ne olacak? Gitsin öbür kiliseye. Giderken yolda ölürse ne olacak? Cehenneme gider dedi. Dedim ki Avrupa’da bazı Hıristiyanlar Müslüman oluyorlar. Evet oluyorlar, dedi. Peki dedim bunlar size göre Müslüman mı? Hayır, dedi. Biz onları kiliseden çıkarmadık ki. Yav dedim bu kimin dini? Giriş de sizin onayınızda çıkış da sizin onayınızda. Bu ne biçim bir din. Orada vaftiz öbür tarafta el almak. Yapı değişmiyor.

Şimdi Tevbe Suresi 16. ayetini açalım. Burda ne diyor Allah’u Teâlâ: “Siz öyle kendi başınıza bırakılacağınızı mı hesap ediyorsunuz. İçinizden cihat edenleri Allah bilmedikçe. Bilinceye kadar başı boş mu bırakılacaksınız. Allah’ın dışında, rasulün dışında, müminlerin dışında can yoldaşı, iç içe olacağınız bir kişi edinip edinmediğinizi görünceye kadar Cenabı Hak başı boş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne yaptığınızı görüyor biliyor.” Ve 47. surenin 31. ayetini açalım. Burda da diyor ki Allah’u Teâlâ “Kesinlikle sizi imtihandan geçireceğiz. İçinizde mücahitleri ve sabredenleri ve bilinceye kadar. Haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar.” Ona ihtiyaç var çünkü onları şahit tutuyor.

Bazı arkadaşlar ayetler gönderiyor. Hocam bu da onunla ilgili diye. Siz Kur’an’ı Kerim’in tamamının geleneksel kader anlayışına aykırı olduğunu anlayıncaya kadar bu konuyu anlamış sayılmazsınız. Bu konu çok ciddi bir konudur. Eğer Müslümanlar bu durumda devam ederlerse iflah olma şansları yoktur.

İşte bakın birinci cihan savaşındaki Osmanlılar ne yaptı biliyor musunuz? Ben devletin resmi belgesini size okuyacağım. Biliyorsunuz ben uzunca yıllar arşivde bulundum. Sultan Reşat’ın imzasını taşıyan bir belgeden İslam Ülkelerini Cihada Davet Beyannamesi. Meclisi Ali İlmi, yani Yüksek Bilim Kurulu bunu hazırlıyor. Halife sıfatıyla sultan Reşat imzalıyor. En üst düzeyden otuz dört tane alim imzalamış, bunların arasında üç tane eski şeyhülislam var. Birisi de görevde olan şeyhülislam var. Topla dört şeyhülislam. Birde fetva emini Ali Haydar Efendinin imzası var. Burda ne diyor? diyor ki: “Allah’ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir.” Böyle bir sözü var mı Allah’ın? Bakın Allah’u Teâlâ Rasulullah sav.e yaptığı bir hatadan dolayı ona ne dedi. “Eğer sana daha önceden zafer sözü vermeseydim perişan olurdunuz dedi.” Savaş kuralına göre olur. Kim kuralına uyarsa o kazanır. Orada Müslüman kafir ayrımı yok. Kurala kim uyarsa o kazanır. Cenabı Hak Rasulullah’a söz verdiği için ona zaferi nasip etti. Şimdi inanan kişi gereken gayreti gösterir mi savaşı kazanmak için. “Ahmed’in -yani Rasulullah sav.- aydınlık şeriatını yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmeti naciyesine, -bir de ümmeti Naciye kelimesi var. Yani kurtulmuş bir ümmet. Bazıları da daha başka şeyler söylüyor.- Arka çıkıp elinden tutmak için peygamberi mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur.” Peygamberi mukaddes ruhu ümmetin elinden tutmak için ordaymış. Yani Osmanlı boşuna kaybetmedi. “Ey İslam mücahitleri Allah Teâlâ’nın yardımı ve desteği, muhterem peygamberimizin ruhaniyetinin yardımıyla düşmanlarını yere serip yok etmeniz ve Müslümanların kalbini sonsuz mutlulukla sevindirmeniz yüce Allah’ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir.” Nerde?

İşte bu anlayışta olduğunuz zaman yenilmekten başka seçeneğiniz olmaz. işte İslam aleminin adam olmasının tek şartı. Allah’ın koyduğu şekilde Allah’a inanmak kader inancını Allah’ın istediği gibi içselleştirmek, bunun başka yolu yok. Aksi takdirde Cenabı Hak. Deistlerin yaptığı gibi hiç fark yok. “Allah kainatı yaratmış, her şeyi yazmış bitirmiş. Kalemi de kurumuş, artık Allah’u Teâlâ’nın yeryüzüyle bir alakası kalmamış oluyor haşa! Öyle şey olur mu? Evet bu son derece önemli bir konudur. Buna çok dikkat edelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur?