Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet)

17 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lilmuttekın, essalatu vesselamu ala resulune Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Allah nasip ederse Maide Suresinin 35. Ayetini anlamaya çalışacağız. Bu ayette vesile kelimesi geçer. Vesile kelimesi, birçok kişiye, tarikatlara, bazı cemaatlere Allah ile araya aracı koyma delili olarak kullanılır. Onun için bugün ki dersin adını Şirke Alet Edilen Ayet diye koyduk. (Maide 35. Ayet) Ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenu” “Ey müminler” Ey inanmış ve güvenmiş olan kimseler… “ittegullâhe” “Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun”. Yani Allah’a karşı davranışlarınızı düzgün bir hale getirerek kendinizi koruyun. “vebteğû ileyhil vesîlete” “sizi onun rızasına götürecek bir vesile arayın”. “ve câhidû fî sebîlihî” “onun yolunda cihad edin” Yani cihad dediğiniz zaman insanlar savaş falan zannederler. Cihad, her türlü olumsuzluğa göğüs germektir. En büyük cihadda kendinize hâkim olabilmektir. Dikkat edin, bir kişinin kendinden daha büyük bir düşmanı yoktur. Herkese söz geçirebilirsiniz ama kendinize söz geçirmeniz çok zordur. Kendi arzularınızla mücadele etmek bir cihaddır. Karşınıza çıkacak olumsuzluklarla mücadele etmek bir cihaddır. O olumsuzluklar içerisine savaşta girebilir. O da bir cihaddır. Ama savaş cihadda birinci sırada yer alan değildir. Cihadın içerisinde olanlardan bir tanesidir. “ve câhidû fî sebîlihî” “Allah’ın yolunda cihad edin”. “leallekum tuflihûn” “belki umduğunuza kavuşabilirsiniz”. (Maide 35) Herkesin güzel beklentileri, iyi beklentileri olur. Gelecekle ilgili beklentilerinize kavuşmak istiyorsanız sizi de, yaşadığınız çevreyi de, sahip olduğunuz her şeyi de yaratan Allah’a düzgün kulluk edin. O zaman isteklerinize kavuşabilirsiniz.

vebteğû ileyhil vesîlete” “kendinizi Allah’ın rızasına kavuşturacak bir vesile arayın”. (Maide 35) Ayetleri ezbere bilenler hemen hatırlayacaktır. “İnnellezine amenu” dan sonra en çok gelen hangi ifade vardır? “ve amilus salihati” “iyi işler yapanlar” ifadesidir. İşte buradaki vesile iyi işlerdir. Namaz kılmak, zekât vermek… Ki namaz ve zekât bunların başında gelir. Namaz sürekli yapılması gereken ibadettir. Onun için adına salat denmiştir. Salat kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin arkasını bırakmamaktır. Her müminin her gün yapması gereken tek ibadet namazdır. Mesela zekât vardır. Herkes veremez. Hac vardır. Herkes gidemez. Oruç vardır. Senenin belli günlerindedir. Ama namaz günde beş vakittir. Bir de ayette “Vellezîne hum alâ salâtihim yuhâfizûn” der. “Namazlarını koruyanlar (sürekli kılanlar)”. (Mearic 70) Tabi adetli kadınları insandan saymadıkları için onu ayda on gün namazdan uzaklaştırmışlar. Sanki bu ayetler onlarla ilgili değil. Allah’a çok şükür ki o yanlışları bulup ortaya çıkarmak nasip oldu.

Kuranı Kerimin kısa sürelerinden bir tanesi Asr Suresidir. Orada ne diyor? “vel asr” “zamana yemin ederim” Yemin bir şeyin önemini gösterir. Zaman önemlidir. Zaman önemli ama zamanı suçlu sayarak kendinizi haklı çıkarmaya hakkınız yoktur. “innel insane lefi husr” “şurası bir gerçektir ki insanoğlu gerçekten zarardadır”. Bakarsınız ki zamanını boşuna kullanıyor. Hâlbuki parayı kaybeder, tekrar kazanabilirsiniz. Hastalanır, iyileşebilirsiniz. Bir takım şeyler kaybolur, bulabilirsiniz ama giden zamanı geri getirmeniz imkânsızdır. Dolayısıyla üzerinde en fazla duracağımız, titizlikle değerlendirmeye çalışacağımız şey zaman olmalıdır. İnsanoğlu gerçekten zarardadır diyor. Çünkü zamanını boşa geçirir. “İllellezîne âmenû” (Asr 3) dedi. Maide 35’e bakın “Yâ eyyuhellezîne âmenu” diyor. “inanıp güvenenler”. Allah vardır demek Allah’a inanmak değildir. Allah ne dediyse odur demektir. İnanmak, güvenmektir. Size güvenmeyene bana inanıyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Allah’a güvenmeyende Allah’a inanmıyordur. Allah vardır demek Allah’a inanmak değildir. Burada “İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti” (Asr 3) nin karşılığı “ittegullâhe vebteğû ileyhil vesîlete” oluyor. Yani “Allah’tan çekinin, Cenabı Hakka karşı davranışlarınızı düzeltin ve sizi ona götürecek bir vesile arayın”. (Maide 35) Namaz kılın, oruç tutun, haramlardan kaçının, farzları yerine getirin. Dolayısıyla kulluk edin.

Ayeti kerime böyle olmasına rağmen bakıyorsunuz ki araya İblis giriyor. Ve Allah ile ilişkileri kesiyor. Şunun üstünde tekrar düşünmemiz lazım. Dünyada Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yoktur. Hiç kimse iki tane Allah var demez. Herkes bir tek Allah vardır der. Herkes onu kendi gözlemiyle bulur. Herhangi bir yerden okumasına, öğrenmesine gerek yoktur. Çünkü Allah’ın yarattığı ayetleri okur, onu yaratanın tek olduğuna kesin bir kanaat getirir. Kendi içinden de her insan Allah’a söz verir. Zaman zaman ya Rabbi sana karşı şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Fakat bazı istekleri olmadığı zaman araya aracı koymaya gayret gösterir. İşte tam orada şeytan devreye girer. Onun için Kuranı Kerime baktığımız zaman Cenabı Hak orada insanları gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Araf Suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. “Ferîgan hedâ” “bir grup vardır ki Allah onların doğru yola gelişlerini onaylamıştır”. Çünkü imtihan ettiği için insanların davranışlarına göre Allah sonuçları belirliyor. Bir grubun doğru yolda olmasını onaylamıştır. “ve ferîgan” “ikinci grupta” “hagga aleyhimud dalâleh” “onların aleyhine sapıklık hak olmuştur”. Yani sapık sayılmayı hak etmişlerdir. Bunlarda sapıktır. Peki, sapık sayılmayı hak edenler kimler? “innehumut tehazuş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi” “onlar şeytanları Allah’ın dunundan kendilerine çok yakın kabul ederler”. (Araf 30) Veli, evliya… Veli kelimesi kişinin en yakınına denir. Mesela veliniz okula gelsin denir. Kim? Baban, annen… Veli bir şeyi vel eden yani hemen arkasından gelendir. Mesela benim vücudumu düşünürsek içteki atlet vücuduma gömlekten daha yakındır. Veli kişinin kendine çok yakın kabul ettiği ama Allah ile araya koyuyorsa Allah’a da çok yakın olacak. Mesela birisinin Cumhurbaşkanı ile bir işi var. Ona direk ulaşamıyorum. Öyle bir adam bulmalıyım ki o adam hem beni dinlemeli, hem Cumhurbaşkanı onu dinlemeli. Ve oradan isteklerimi oraya ulaştırdım dersiniz. Dikkat ederseniz en büyük sömürü bu alanda olur. Ben Cumhurbaşkanının yakınıyım, getirin bana malları derim. Ondan sonra alırım, kaçar giderim. Hadi gidin bir tane başka veli bulun o zaman… Allah kişiye biz şah damarından daha yakın (Kaf 16) diyoruz. Bizim burada Tabip Profesör bir arkadaşımız var. Kendisi Arap. Libyalı, Almanca sitemizi yönetiyor. “hablil verîd” üzerinde çalışma yaptı. Biz hep şah damarından daha yakın diyorduk. Öyle değilmiş. Sinir uçlarından daha yakın… Vücutta sinir uçlarının ulaşmadığı bir nokta var mı? Her bir noktadaki bir hareket Allah’ın onayı olmadan olmaz. Peki, Allah bize sinir uçlarımızdan daha yakınsa Allah ile aramıza birisi girebilir mi? Sinir uçları ile bizim aramıza giren ne yapar? Oradaki o dokuları tahrip eder. İnsanın hayatını bitirir. İşte “onlar şeytanları evliya kabul ederler” (Araf 30) diyor. Neden şeytan? Bir kart yazarsam kurtulursun gel, hamili kart yakınımdır diyor. Adamın bütün hayatını mahvediyor. O da zannediyor ki Allah’ın huzurunda benim yerim var. Ama aklını kullanmıyor. Ya ben sıkıştığım zaman ya Rabbi diyorum da istediğim şeye illa da kavuşmak zorunda mıyım? Cenabı Hak beni imtihan etmeyecek mi? Yok, şu isteğimi Allah kabul etmedi, gideyim şuna, gideyim buna… Kardeşim Allah’a baskı mı kurmak istiyorsun? “Allah’ın dunundan” (Araf 30). Allah’ın dunu ne demek? Allah’ın aşağısından demektir. Allah’ı tavan gibi düşünüyorlar. Sıçrıyorum, ulaşamıyorum. Ne olacak? Oraya ulaşmak için bir tane çubuk lazım. İnsanlar Allah’ı kendinden uzak düşünüyor. Araya birisini koyuyor. Bana Allah’tan daha yakın, Allah’a da benden daha yakın diye birisi olsun diye düşünüyor. Beni Allah’a ulaştırsın diyor. Onun için Zümer Suresi 3. ayette “vellezînettehazû min dûnihi evliyâé’” ‘min dun’ Allah’ın aşağısı demektir. Allah’ın aşağısı, kendisinin üzeri… Onun için Allah’ın dengi herhangi bir yerde yoktur. Allah’ın dengi hiçbir dinde yoktur. Allah tektir ve en yukarıdadır. Ama aracı… Mesela Hıristiyanlıkta İsa, Allah ile aradaki tek aracı derler. Şimdi onlardan esinlenerek ben Müslümanım diyen bir sürü tarikat, cemaatte aynı şeyi yapar. Onların efendisi Allah’a çok yakındır. Kendileri uzaktır. O arada müthiş bir sömürü olur. Yeryüzünde din sömürüsünün yerini tutacak hiçbir sömürü bulmazsınız. Ama ben Allah’tan başkasına kulluk etmem dediğiniz andan itibaren sömürü kesilir. Sömürü kesildiği zaman, ya tamam ama kardeşim bize para lazım. Doğru dini anlatırsan olmaz. Yanlış dini anlatırsan birlikte cehenneme gitmenin bedelini bu dünyada ufak, tefek şeylerle alırsınız. Dünyada ufak, tefek elinize bir şey geçer. Nasıl olsa ebedi hayatınız mahvolmuştur. Ondan sonra doğru cehenneme… Maalesef Kuranı Kerimde kendilerine uygun bir ayet bulamıyorlar. İşte bak Allah “vebteğu ileyhil vesilete” “bir vesile arayın” diyor ya. İşte o vesile bizim büyüklerdir, şeyhlerdir, efendilerdir, şunlardır, bunlardır… Hep araya kendi efendilerini koyuyorlar. Vesile konusunda Süleymancılar ne diyor? Vedat Süleymancıların içerisinde yetişmiş, onun için…

Vedat YILMAZ: Süleymancılar arasında durdum ama 17-18 sene önce lise zamanında yazılmıştım. Gittiğim zamanda ben oranın zaten Süleymancı olduğunu bilmiyordum. O zamana kadar ben hayatımda Süleymancı diye bir şey duymamışım. Hem Kuran öğrenirsin, hem okul derslerine çalışırsın dediler. Güzel bir yer, dini bir yer dediler. Oraya gidince Süleymancı kelimeleri falan duymaya başladım. Ne oluyor, neresi burası şaşırdım. Sonra ben ilk olarak orada Rabıta diye bir şey duymaya başladım. Hatta sabah namazındaydık. Rabıtası olanlar kalsın, olmayanlar çıksın dediler. Ben hayatımda ilk defa o kelimeyi orada duydum. Bilmediğim için bende var mı, yok mu onu da bilmiyorum. Çıksam mı, kalsam mı şaşırdım. Benim en yakın arkadaşımda varmış. Rabıtası varmış onun. Haberim yoktu. Sen çık, çık falan yaptılar. Ben çıktım. Daha sonra kahvaltıda nedir bu rabıta dedim. İlk defa duydum dedim. Öğrenirsin falan yaptı. Daha sonra ben onu çok sıkıştırdım. Anlat bir dedim. Nasıl bir şey? Merak ediyorum dedim. Anlatamayız, yasak dedi. Nasıl yasak dedim. İyi bir şeyse anlatırsın dedim. Yok, dedi. Olmayana anlatılmaz dedi. Ben yaklaşık beş ay kadar rabıtanın ne olduğunu bilmeden orada durdum. Her sabah yapıyorlardı. Ne olduğunu en yakın arkadaşım bile anlatmıyordu. Daha sonra Ramazan’da Kadir Gecesiydi. Senenin belli günlerinde rabıta verilebiliyor. O gece yurdun müdürü mescide gelip rabıta almak isteyenler gelsin dedi. Öyle diyor ama kimsenin rabıtanın ne olduğunu bildiği yok ki almak isteyip istemediğimizi söyleyelim. Bilmediğimiz bir şeyi almak isteyip istemediğimizi soruyorlar. Bizde meraktan oraya gittik. Bizi odaya kapattı. Siz çok büyük bir lütfa nail oluyorsunuz dedi. Ahiretinizde kurtuldu, dünyanızda kurtuldu dedi. Allah, Allah ne oluyor dedik. Biz kendi çabamızla Allah’a yakınlaşamayız dedi. Bu lambaya bu elektrik gelirken kaç tane yerden geçiyor düşünün dedi. Sen bu lambayı direk trafoya bağlasan bu lamba patlar dedi. Daha sonra ben Ahmet Mahmut Ünlü’den aynısını duyunca şaşırdım. Ya bizim hocada aynısını anlatmıştı dedim. Demek ki hepsi aynısını anlatıyor. Bize rabıtayı anlatmaya başladı. Normalde rabıtanın tarifi hiçbir yerde yapılmaz. Öyle kitaplarda falan da bulunmaz. Arayıp bir kitaptan bakayım diye bulamazsınız. Sadece cemaatin içerisinde bir yerlere geldiğiniz zaman gözleri sizi keserse rabıtanın nasıl yapılacağını anlatırlar. Ben şimdi anlatacağım ama… Önce abdest alıyorsunuz. Rabıta abdestsiz olmuyor. Daha sonra kıbleye dönüyorsunuz. Dizlerinizin üzerine oturuyorsunuz. Ellerinizi de tıpkı namazda gibi dizlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Dilinizin damağınıza yapışması gerekiyor. Rabıta tesbihatları esnasında kesinlikle dilinizin oynamaması gerekiyor. Buna da kalbin zikri deniyor. Yani duaları, tesbihatları okurken dil oynamadan bunu yapmanız gerekiyor. Yani içinizden yapıyorsunuz. En başta bir Fatiha, üç ihlas okuyorsunuz. Peygamberin, sahabenin, silsileyi sadat denilen silsileyi sadatın ve üstadın ruhlarına hediye ediyorum diye önce bir ödeme yapıyorsunuz. Daha sonra “Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ” (Tahrim 8) ayetini okuyorsunuz. Onun arkasından yedi defa istiğfar okuyorsunuz. Daha sonra “İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alen nebiyy” (Ahzab 56) ayetini okuyorsunuz. Onun arkasından yedi defa salavat getiriyorsunuz. Ondan sonra da Ali İmran Suresinin son ayeti var. “Yâ eyyuhellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû” ayeti. O ayeti okuyorsunuz. O ayeti okuduktan sonra da “destur ya üstad” diyorsunuz. Siz destur ya üstad dediğiniz zaman bağlantı sağlanıyor. Başınızı eğip hafif sağa dönüyorsunuz. Alnınızın kalbinizi görmesi gerekiyor. Böyle herhangi bir camide, mescitte bu şekilde duran bir adam görürseniz bilin ki o anda rabıta yapıyor. O şekilde duruyorsunuz. Şeyhin o anda manevi ruhaniyetinin karşınıza geldiğini görüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ona yukarılardan bir nur akıyor o anda… Tabi onu gözünüz kapalı tahayyül ediyorsunuz. Yukarılardan bir nur akıyor, onun kalbine giriyor, oradan sizin kalbinize yansıma yapıyor. Sizin kalbinizden de sizin alnınıza yansıyor. Sizin alnınıza yansıma sebebi olarak da insanın nefsi iki kaşı arasında olur diyorlar. Dolayısıyla nefsinizi o şekilde terbiye etmiş oluyorsunuz diyorlar. Bu şekilde bir süre rabıta yapıyorsunuz. Yaklaşık 30 dk. Dizleriniz dayanabiliyorsa bir saat. O pozisyonda öyle duruyorsunuz. En sonunda bir tesbihat var. Rabıtayı ilk aldığınız anda size kaç verdilerse onu yapıyorsunuz. 500 veya 1000. Elinize tesbih alıp 500 defa dilinizi kıpırdatmadan Allah, Allah diye tesbih çekiyorsunuz. En sonda dua kısmı var. Dua faslını yapıyorsunuz ve böylece rabıta bitmiş oluyor. Kalkıyorsunuz. Yani normal bir rabıta bu şekilde yapılıyor. Tabi Süleyman Hilmi Tunahan’ın kabrine giderseniz orada kıbleye dönmüyorsunuz, kabre dönüyorsunuz. Rabıtayı kabre dönük bir vaziyette yapıyorsunuz. Ayakta olmanız gerekiyor. Tıpkı namazda gibi ellerinizi bağlamanız lazım. Saf duru şekilde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunu merak edenler Karaca Ahmet’e gitsin. Görürler.

Vedat YILMAZ: Evet. Tıpkı namazda saf tutar gibi yan yana durmanız lazım. O şekilde kabre karşı yapıyorsunuz. Allah’a çok şükür, Kuranı Kerimi görmemiz sayesinde bu tarz şeylerden de kurtulmuş olduk. Rabıtayı verirken şu iki şey çok önemlidir. Birincisi paçayı yırtmakla sizi müjdeliyorlar. Öteki tarafta kesin yırttın diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kim kurtaracak seni?

Vedat YILMAZ: Daha canını vermeden önce şeyh senin yatağının başına geliyor. Senin canının imanla alınmasını garanti ediyor. Kabirde sual meleklerinin yanına geliyor. Sana yardım ediyor. Orada hoca bir sürü şeyler anlattı. İkincisi de hocam, bırakırsan kesin cehenneme gidiyorsun. Bak şimdi aldın, yarın öbür gün bırakmaya kalkarsan yandın. Yani bunun günahı hiçbir günahla ölçülmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah affeder ama şeyh affetmez diyorlar.

Vedat YILMAZ: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dolayısıyla şeyh affetmediği takdirde cennet diye bir şey söz konusu değildir. Kim daha güçlü? Şeyh daha güçlü. Papazlardan bir farkları yoktur. Mesele Allah ile araya aracı koyup koymamaktır.

Almanlar bir toplantı yapmışlardı. Benden de Din ve Hürriyet konusunda konuşmamı istemişlerdi. Alman Fransız işbirliğinin düzenlediği bir toplantıydı. Orada Fransa’dan en üst düzey çok sayıda ateist vardı. Uzmanların toplantısıydı. Yani halka açık bir toplantı değildi. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur dedim. Ateistler birbirlerine baktı. Birisi itiraz etse diğeri de edecek ama hepsi biliyor ki inanıyor. Allah’ı var ve bir kabul ettikleri konusunda şüphe duymazlar. Peki, herkes Allah’ı var ve bir kabul ediyorsa problem ne? Allah hayatınızda kaçıncı sırada yer alıyor? Allah birinci sırada yer alıyorsa yalnız ona kulluk eder ve yalnız ondan yardım istersiniz. Onun için her namazımızda Fatiha Suresinde “İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn” “kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz” deriz. (Fatiha 5) Araya aracı sokmayız. Dolayısıyla yalnız Allah’a kul olmak, en güçlü kişi olmaktır. Çünkü zaten herkes biliyor ki beni yaratan Allah, bütün ihtiyaçlarımı karşılayan Allah, bütün varlıkları yaratan Allah, o zaman ona güvenip dayanıyorsam her yerde var, her zaman var, her şeye gücü yetiyor. Dünyada benden daha güçlü birisi olmaz. Benden daha hür birisi olmaz. Hürriyetin hayal edilemeyecek doruk noktası olur. Müslümanlar beş vakit namazlarında bunu okurlar dedim. Tübingen Üniversitesinin Rektörü ve Katolik Üniversitesinin Dekanı da oradaydı. Mesela bu Katolikler Allah ile kendi aralarına kiliseyi sokarlar dedim. Allah’a papa derler, kilisenin en büyüğüne de papa derler. O gökteki babaları, bu da yerdeki babalarıdır. Bunun vasıtasıyla ulaşacaklarını söylerler. Kendilerini kilisenin kulu, kölesi yaparlar. Zannederler ki hürüz. Bütün hürriyetlerini kaybederler. Siz ateistlerde ya kendi kafanızda bir takım hayallerinizin kölesi olursunuz, ya bir düşünce adamının ya da bir bilim adamının kölesi olursunuz. Bütün hürriyetinizi kaybeder, kendinizi hür zannedersiniz. Hayatta böyle… Allah hayatınızda kaçıncı sıradadır? Bir de şuna bakın. Yıllarca beraber olduğunuz bir dostunuz var. Bir gün yolda rastlıyorsunuz. Selamun aleykum diyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki size bakmıyor, yanındaki biriyle konuşuyor. Hayırdır ya başka dostlar bulup beni unuttun galiba dersiniz. Ne olur orada? Sizi ikinci sıraya koydu değil mi? İşte şimdi başka dostlar araya girer… Vedat’ın anlattığı gibi… Ölürken seni kurtaracağız dediler. Kimden? Mesela Kuranı Kerim’de çok sayıda ayette Allahu Teala der ki, “Yevme lâ temliku nefsul linefsin şey’â” “O gün hiçbir canlı bir başka canlı lehine hiçbir şey yapamaz”. (İnfitar 19) Yani Resulullah da kızına, bak kızım babam nebidir diye güvenme ahirette sana hiçbir faydam olmaz diyor. Çok sayıda ayet var. Kıyamet Gününde hiç kimsenin hiçbir konuda hiç kimseye faydası olmaz. Batıl inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Kendinizi sürekli korumazsanız hastalık bulaşır farkına bile varamazsınız. Biraz sonra arkadaşlarımız anlatacak. Hıristiyanlıkta da aynı şey vardır. Vedat’ın anlattığının aynısını Hıristiyanlıkta bulacaksınız. Aynısı Yahudilikte vardır. Aynısı Budizm’de vardır. Aynısı Brahmanizm de vardır. Aynı grip hastalığı gibidir. Her tarafa yayılıyor. Bir de çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir hastanın yanına on bin tane sağlıklı adam girse hastaya sağlık bulaştırabilir mi? Peki, bir hastalıklı kişi şuraya gelse hepimize hastalık bulaştırabilir. Onun için son derece dikkatli olmamız lazım. Ondan dolayı Allahu Teala devamlı “ittekullah” “kendinizi koruyun” diyor. Cenabı Hakkın emirlerine uyarak kendinizi koruyun diyor. Şimdi biz burada anlatırken hep tarikatlar falan diyoruz. Ne fark eder ki… Sanki Mezhepler onlardan daha mı iyi? İslam Ansiklopedisini bir açıp bakın. Şefaati Uzma nedir bakın. En büyük şefaat yazar. Nerede olacak? Kıyamet günü mahşer yerinde… Allah olmayacak diyor. O desin. Kimin umurundaki Allah? Hani bunlara İslam Kelamcısı diyorlardı. Biz zannediyoruz ki bunlar Kuranı Kerime uyuyor. Yalan söylemek çok zor olduğu için kurgu kendi içinden dökülür. Allahu Teala çok çabuk hesap göreceğim diyor. Bunlar geç hesap görüyor derler. Cenabı Hak bir an önce hesabımızı görse de şuradan kurtulalım diyecekler. Adem’e (a.s) gidecekler. O Nuh’a (a.s) gönderecek. O ona, o ona, o ona derken o kurguya göre bütün insanlık en son Muhammed’e (a.s) gelecek. O da ne diyecek? Bütün insanlık gelince ne diyor? Ümmeti, ümmeti diyor. Öbürleri senin eşeğin mi var diyecek affedersiniz. Bu kadar nebi dolaştık hepsinden sonra sana geldik. Sende ümmeti diyorsun. Biz ne olacağız? Ondan sonra Allah’a dua edecekmiş de, Allah da bunun duasını kabul edecekmiş de hesap başlayacakmış. Allah “vallahu seriul hisab” “Allah hesabı çabuk görür” diyor. Allah kendi kendini mi yalanlıyor? Ne fark eder ki? Zaten bu şefaat denen şey olmasa diğerlerinin hiçbirisi olmaz. Hepsinin temelinde o vardır.

Aydın MÜLAYİM:Yevme lâ temliku nefsul linefsin şey’â” “O gün hiçbir canlı bir başka canlı lehine hiçbir şey yapamaz”. dedi ya devamında da “vel emru yevmeizil lillâh” diyor. (İnfitar 19)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:vel emru yevmeizil lillâh” “o gün bütün emir, irade Allah’ın elindedir” (İnfitar 19). Biz İslam kelamcısıyız diyorlar. Kardeşim bu hangi din? Allah aşkına. Şefaati uzma diye uydurduğunuz şeyde hepiniz ittifak ediyorsunuz.

Peki, yetiş ya Muhammed, medet ya resulullah diyorlar. Medet, imdat demektir. İmdat sözünü ne zaman kullanırsınız? Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaysanız… Peki, ahirette ne tehlike var? Allah’ın ceza verme tehlikesi var. Yani Allah’tan kaçıp kime sığınıyorlar? Muhammed’e (a.s). Ve bunun adına Müslümanlık diyorlar. Yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür diyorlar. Bizi şu Allah’ın elinden kurtar demektir. Bu inanca sahip olan kişiye Müslüman denir mi? Kusura bakmayın. İsminizi değiştirin. Bir de İslam kelamcısı geçiniyor. Şefaati uzma da hepsi ittifak ediyor. Tamam, tarikatları anladık ama siz ulema geçiniyorsunuz. Ne farkı var Hıristiyanlardan? Hıristiyanlar ne diyorlar söyle bakalım.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Tabi konumuz vesile olunca bu kavramı en çok kullananlar neyi delil getiriyorlar?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Fehmi bu konuda daha yeni bir kitap yazdı. Çiçeği burnunda. Ne kadar oldu?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Bir hafta oldu. Kitabın adı İmanlarına Şirk Bulaştıranlar. İmansızlar değil. Dikkatinizi çekerim. Şirk bulaştıranlar. Çünkü herkesin Allah’ın varlığına ve birliğine imanı vardır. Ama insanın ahiretini mahveden o bulaşmalardır. Bu bulaşmalardan bir tanesi de vesilecilik adı altında geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya zaten adam Allah’a inanmıyorsa neyi ortak koşacak? Kime ortak koşuyor? Allah’a ortak koşuyor. Demek ki Allah’ı kabul ediyor ki .ortak koşuyor. Kabul etmese ortak koşar mı?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Tasavvufçu arkadaşlar şöyle derler. “Siz bir şirket müdürüne pat diye gidebilir misiniz? Kaymakamın yanına, Valinin yanına pat diye gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Arada santral olması lazım. Özel güvenlik görevlisi var. Sekreteryası var. Bir dostu var”. Arkadaşlar bu örneğin bizzat kendisi şirktir. Çünkü iki şey arasında kıyas yapılabilmesi için benzerlik şarttır. Allah ile aciz bir vali arasında nasıl bir benzerlik var ki siz onu kıyaslıyorsunuz? Vali tabii ki her sesi duyamaz. Santrale ihtiyacı var. Oysa alemlerin rabbi olan Allah’ın işitmek gibi problemi mi var? Tabii ki Valinin özel güvenlik görevlisi olur. Çünkü ona suikast yapılabilir. Peki, Allah’ı tehdit eden, Allah’ın korktuğu, çekindiği bir durum mu var? Hayır. Dolayısıyla bu örnek alemlerin rabbi olan Allah’ı insana benzettiği için bizatihi kendisi şirktir. Yani şirki şirkle kanıtlıyor. Bu yüzden Allahu Teala Kuranı Kerimde şöyle buyurur. “Efe mey yahlugu kemel lâ yahlug” “Hiç yaratıcı yaratılmışa benzer mi?” “efelâ tezekkerûn” “hala düşünmeyecek misiniz?” (Nahl 17) Yine aynı surede “Felâ tadribû lillâhil emsâl” “Allah hakkında benzetmeler (örneklemeler) yapmayın”. (Nahl 74) Çünkü Allahu Tealayı her neye benzetirseniz anında şirke gireceksiniz. Dolayısıyla en baştan Allahu Teala başka varlıkların kendisine benzetilmesini yasaklamıştır. O Kuranı Kerimde kendisini anlattığı gibidir. Eğer insanlarla Allah arasında bir vesileci, bir aracı olsaydı Allahu Teala bunu kendisi söylerdi. Nasıl ki Muhammed’i (a.s) peygamber yapıyorum dediği gibi falan vesiledir. Onun aracılığıyla bana gelin derdi. Ama Allahu Teala böyle demiyor. Allahu teala şöyle buyuruyor, “Sizi bize yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak salih amel işlemenizdir”. (Sebe 37)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada “vebteğu ileyhil vesilete” de salih amel işleyin demektir.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Benim bu konuyla ilgili yaşamış olduğum bir hatıram var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Çok ibret vericidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok dikkatle dinleyin.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Arkadaşlarla bu vesilecilik konusunu konuşmaya gittik. Konu buraya geldi. Bende arkadaşa siz herhalde şöyle inanıyorsunuz dedim. Bayağı kalabalık bir toplumdu. Nakşibendilerdendiler. Muhammed eşittir Allah’tır lafını söyleyen o bedbaht Ali Bayram Öztürk’ün talebeleriydi. Onun müritleri falandı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Mahmud Efendi grubunun…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Evet. Herhalde siz şöyle inanıyorsunuz dedim. “Velilere dua ediliyorsa bu davranışın maksadı onlara tapmak değil bilakis onların şefaatini dilemektir. O halde onlar Allah ile kulları arasında bir nevi arabulucu görevi görürler”. Ben okudukça evet, bizde böyle yapıyoruz dediler. “Onlar artık Allah’ın yanında bulunurlar. Hem de bütün kusurlardan arınmış durumdadırlar. Bundan dolayı onların duaları günahkâr olan bizim yakarışlarımızdan daha kolay kabule yaraşır olmalıdır. Bu sebepten dolayı Müslümanlar onlara başvurabilirler. Onlar Allah’ın huzurunda kendileri için şefaatte bulunsunlar diye onlara dua edebilirler” dedim. Böyle mi inanıyorsunuz dedim. Evet, böyle inanıyoruz dediler. Peki, okumuş olduğum kitabın ne olduğunu biliyor musunuz dedim. Hayır dediler. Arkadaşlar bu kitap Katolik Kilisesinin Şefaat İnancı dedim. Ben böyle kitabı çevirince adamın rengi attı. Hâlbuki burada evliya dediğim yerde azizlerdi. Dua edebilir dediğim yerde Hıristiyanlardı. Adam bunu görünce ne diyeceğini şaşırdı. Kardeşim siz Katoliklerle aynı inancımı savunuyorsunuz dedim. Sustu, bir şey diyemedi. Hocam, bu kendi üstatlarından aldığı derslerden böyle oluyor. Beyinleri baştan şartlanmış. Mesela Said Nursi, “Cevizim kaybolsa yemin ediyorum ki Abdülkadir Geylani’den istedim mi bana getiriyor” diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sikkeyi Tasdiki Gaybisinde anlatmış zaten.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam orada bir şey daha var ama… Bir arka tarafta da “Saidi Nursi kâinatın sırlarını bilir” diyor. Yahu senin elindeki cevizden haberin yok. Nereden kâinatın sırrını biliyorsun? Bir de Abdülkadir Geylani’den istiyorsun. Hiç akıl mantık kalmadı mı? İşte Allahu Teala “Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır” diyor. Üzerine pislik yağınca tıpkı her tarafa sisliymiş gibi önünü göremediği gibi bu arkadaşlar önünü göremiyorlar. Hep şirk çukurunun içine düşüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama bir de hiçbir müşrik, müşrik olduğunu kabul etmez.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam kabul etmez. Bu mantığı besleyen ifadeler Ruhul Furkan tefsirinde de var. Orada şöyle geçiyor. Bir Müslümanın asla söyleyemeyeceği şeyleri söylemişler. Ruhul Furkan tefsirinin 2. Cildinin 81. Sayfasındaki ifadeyi dikkatle dinleyin. İbretle dinleyin. Müslümanlara öğüt veriyor. “Eğer sen bir şeyhe bağlanmadan bin sene kendi başına Allah’a kavuşmak için inleyip dursan böylece o Mevla Tealayı bulman mümkün değildir”. Allah ne buyuruyor? “Ben şah damarından daha yakınım” diyor. Bu “senin Allah ile aranda bin yıllık mesafe var” diyor. Devam ediyor. “Sen o padişahlar padişahı olan Mevla Tealayı”. Padişahlar padişahı ifadesine dikkat edin. Allah ile insanlar arasında bir hiyerarşi oluşturuyor. Bir bürokrasi oluşturuyor. O bürokraside de alttaki daima bir üsttekinin ismini kullandığından en fazla adı kullanılan Allah oluyor. 40:45 anlaşılmıyor. Ve insan Allah’a kul olacağına kadar binlerce şeyhe, din adamına, artık araya kimi koyuyorsa hepsine kul olmadan Allah’a kul olamıyor. İşte bu bin yıllık mesafede buradan oluşuyor. “Onun 40:55 anlaşılmıyor. mesabesinde olan kamil insanı gözet”. Yani insanı kamile bak sen. “O kamil insan gönlüne girerek mevlaya varan yolu bul. Hem onlarla gönül bağı yap. Rabıta edip Hakka gidelim”. Halbuki Allah Kuranı Kerimin her yerinde Allah müminlerle beraberdir, Allah müttakilerle beraberdir, Allah sabredenlerle beraberdir, Allah tevekkül edenlerle beraberdir diyor. Allah beraber olduklarını o kadar çok saymış ki… Burada insanı kamile git demek yerine Kuranı Kerime bak demesi gerekirdi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsanı Kamil ne demek? Zaten İslam Ansiklopedisinde yazmışlar. Hiç tenkitsiz yazmışlar. Ve şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil YILMAZ’ın da bu konuda makalesi var. Burada da defalarca okuduk. İnsanı Kamil ile Allah nasılmış? Bir paranın yazı ve turası gibiymiş. Bir tarafı Allah, bir tarafı İnsanı Kamil… Buna iki tane ayrı şey der misiniz? Fetullah Gülen’de “ben ayrımız, gayrımız olmayan bir makamdayım” diyor.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam bu şunu doğuruyor. FETÖ örgütü sadece Fetullah Gülen’den ibaret değildir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Değil tabi. Hepsi aynı. Hiç fark etmez.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: İnsanlar ile Allah arasına bin yıllık mesafe koyan bu zihniyetin, Allah kullarına şah damarından daha yakındır diyen bir kitapla alakası olabilir mi? Siz söyleyin. Mümkün değil yani. Bu kitapların yazılma maksadı, bu tasavvuf ehlinin sayamayacağımız kadar örneği var. Topluma örnek bir müşrik nasıl olmalıdır? Bunun ilmihalini yazmışlar. Yani bunlar müşrik ilmihalidir. Bunu bir abartı ya da hakaret olarak algılamayın. Gerçek anlamda bir müşrik nasıl olmalı tarifini yapmışlar. Olay budur. İmanlarına Şirk Bulaştıranlar kitabımızda buna ayrı ayrı başlıklar altında ben değindim. Daha uzun bir şekilde, daha fazla kaynakla değindim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Bakarsanız daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, Hıristiyanlıkta, Budizm de, Yahudilikte, diğerlerinde mikrop aynıdır. Yani öyle bir tiyatrodur ki bu oynayanlar değişir, senaryo hiçbir zaman değişmez. Mutlaka Allah ile kulları arasına birilerini aracı edinirler. Bunlara kul olurlar. Adına da doğru yol derler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Biraz da Aydın’ı dinleyelim. Aydınlanalım.

Aydın MÜLAYİM: Hocamızın biraz önce okuduğu Maide Suresi 35. Ayette Allahu Teala şöyle diyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenuttegullâhe vebteğû ileyhil vesîlete” “Ey iman getirenler, Allah’tan çekinin ve ona yaklaştıracak vesileler arayın”. Vesile kelimesi Türkçe aracı demektir. Aracı edin kelimesi de kullanılır. Vesile arayanlar hep bu ayeti delil getirirler. Biz bu ayetle ilgili tefsir kitaplarına baktığımız zaman neredeyse hemen hemen hepsi bu vesilenin iyi ameller, hayırlı işler, namaz, oruç, zekat, Allah yolunda cihad gibi şeyler olduğunu söylerler. Yani amel olduğunu söylerler. Allah rızası için yapılan ameller olduğunu söylerler. Hatta bu vesileyi savunan tarikat ehlide, Şiada aynı şeyleri savunur. Söylerler. Ama namaz her ne kadar namaz da olsa, amellerde olsa bu namazın kabulü için, bu amellerin kabulü için mutlaka bir veli veya şeyhin herhangi bir aracının olmasını şart koşarlar. Mesela bu müfessirlerden bir kaçının örneğini vereyim. “vebteğu ileyhil vesilete” zaten ayetin devamında da şöyle geliyor. Vesilenin ne olduğunu zaten Allah kendisi açıklıyor. “ve câhidû fî sebîlihî” Yani Allah yolunda cehd edin. Cihad edin. Cehd, Allah yolunda yapılan her türlü iş demektir. Taberi, Fahreddin Razi ve diğer bildiğimiz önde gelen müfessirler “onu razı salacak amel ile yakınlaşmanın yollarını arayın” derler. Bu konuyu en çok savunan tarikat ve Şia mensupları… Şia ile ilgili çok araştırma yaptığımız için ilk önce Şia’dan bir örnek vereyim. Şia’nın en çok sevdiği imam Ali’den örnek vereyim. İmam Ali vesileye ne diyor? Hemde ehli Şia’nın en çok okudukları Nehcul Belağa isimli kitapta yazıyor. Sayfa 163’de şöyle diyor. “Tevessül eden bir şahıs, tevessülü Allahu Teala’ya ve resulüne iman ve Allah yolunda cihaddır. Çünkü o İslam’ın zirvesidir”. İman ve bu yolda yaptığı çabalardır diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Vesile odur. Başka bir şey değil.

Aydın MÜLAYİM: Bir de hutbesinde şöyle söylüyor. “Allah ile hiç kimse arasında soy ilişkisi yoktur. İnsanın iyi amellerinden, hayırlı ve güzel davranışlarından başka ona hayır getirecek ve şerri de ondan çevirecek bir şey de yoktur. Olmaya, olmaya aranızdan bir hayale kapılıp da boş fikirlere kapılmayasınız. Beni Hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki ilahi rahmete kavuşturan amelden başka hiçbir kurtuluş vesilesi yoktur”.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Başka ne desin?

Aydın MÜLAYİM: Ondan sonra da dua ediyor. “Ya rabbi ben tebliğimi yaptım” diyor. Bir hatırada ben anlatayım. Kuranda din adamları diye bir tez yaptığımız zaman, kiliseye gidip pratik örneklerini de göreyim diyorum. Din adamları nasıl oluyor diye. Hep kitaplardan okuyoruz. Bir bakalım gerçekte nasıllar. Cumartesi Protestan Kilisesine gittik. Onlarda bizdeki Cuma vaazı gibi vaaz veriyor. Vaaz da aynen şu cümleyi kullandı. İlk başta şu cümleyi söyledi. “Biz türbelerden ve ölülerden medet isteyen müşriklerden değiliz” dedi. Yani yardım isteyen, araya vesile koyan müşriklerden değiliz dedi. Fakat sonra “İsa sıradan beşer gibi değildir. Biz araya onu koyarız” diye devam etti. İşi orada batırdı. Bir de tefsirciler üç şeyde tevessül yani vesile olacağını caiz görmüşlerdir. Allah’ın isim ve sıfatlarıyladır. Diğeri ameldir. Bir de müminin mimine duasıdır. Bunun dışında vesile aranmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen söyleyince aklıma geldi. Katolik Kilisesine bir toplantı için davet etmişlerdi. Başbakan ilk cümlelerinden birisinde bana, “sen bize müşrik diyorsun” dedi. Çünkü ben her toplantıda onlara müşrik derim. Allah’a da papa dersiniz, papanıza da papa dersiniz dedim. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız dedim. Müşriklik değil de bu nedir dediğimde ağızlarını açamazlar. Orada güldüm. Devam ettiremedi. Konuyu değiştirdi. Çünkü başına gelecek olanları biliyor.

Şia ile ilgili olan bir hatıram da şudur. Humeyni İran’a daha yeni gitmiş. Türkiye’de de ona çok ilgi duyanlar var. Bizde Boğaz’da bir otelde toplantı yaptık. İran’dan beş tane Ayetullah çağırdık. Şeyh Humeyni’nin geldiği yıllar 80’li yıllardı. Toplantının organizatörü olduğum için bütün ayrıntıyı biliyorum. Oraya Suriye’den de Camide vaaz ederken bombalanıp öldürülen Said Ramazan El Buti geldi. Suriye’nin en önde gelen âlimlerindendi. Yani çeşitli Arap Ülkelerinden de çağırdık. Said Ramazan El Buti kalktı. Beş tane Ayetullah oturuyor. “Ben Ayetullah Humeyni’nin kitabında bir şey okudum. Bir türlü anlayamadım. Lütfen bunu bana izah eder misiniz?” dedi. Humeyni kitabında “Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki oraya ne nebiyi Mürsel, ne de meleki mukarreb yaklaşabilir” diyor. Yani ne bir melek o makama çıkabilir, ne de bir nebi… Bunu lütfen bana izah edin dedi. Oradaki beş tane Ayetullah’tan hiç birisi bunu duymadı. Bir daha söyledi. Gene duymadılar. Başka şeyleri hemen duyuyorlardı da onu duymadılar. Üçüncü defa söyledi yine duymadılar. O zaman bırakıp gitti.

Aydın MÜLAYİM: Hocam zaten Şia’lar Muhammed (a.s) dışında bütün imamları peygamberlerden yani nebilerden üstün görürler. Yani Şia’ya göre onlar sıradan biri değil, nebi ne ki onların yanında…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onlar tamı tamına ilahtır.

Aydın MÜLAYİM: Diridirler. Hiç imtihanda olmuyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Her şeyi bilirler. Hiçbir okulda okumaya ihtiyaçları yoktur. Mesela hayatında hiç teknik malzemeler görmemiş bir imam buraya gelse “ya imam şu kamerada bir problem var” desek hemen cevabını verir. Şurasını şöyle yapın der. Daha ayrıntılı bilgiyi de verir. Çünkü o eğitim için şuna, buna ihtiyacı yok. Allah’tan doğrudan alıyor diye inanılıyor. Yere göğe koymadıkları İmam Gazali gibi… Son derece alçakgönüllü bir şekilde İhyau Ulumud din de evliya ile enbiya arasındaki farkı anlatıyor. Enbiya bilgisini melek vasıtasıyla alır ama evliya direk alır diyor. Yani Levhi Mahfuzda bütün bilgiler zaten vardır. Oradakilerin hepsi evliyanın kalbine gelir diyor. Hangisi daha alim? Levhi Mahfuzda gelmiş, gelecek bütün bilgiler vardır diyor. Enbiya ne yapsın zavallı… Ne getiriyorlarsa o kadarını biliyor. Ama evliya orada ne varsa hepsini biliyor. Ne kadar alçakgönüllü değil mi?

Aydın MÜLAYİM: İmamları kâinatı idare ediyor olarak biliyorlar. Her birinin idare ettiği alan var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İmam Gazali’ye Hüccetül İslam derler. Peki, imamlara ne derler?

Aydın MÜLAYİM: Ayetullah.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hüccet ten daha yukarı…

Aydın MÜLAYİM: Kâinatı idare edenler imamlardır. Tarikatlarda da Şeyhin kâinatı yönettiğine inanılır.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Bizde kâinatı niye pislik götürüyor diyoruz. Meğerse bunlar idare ediyormuş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Haşa. Onların idare ettiği falan yok da… Şimdi sonuca gelelim. Gerçekten üzücü şeyler. Şurada, burada olsun ama maalesef Kuranı Kerimin mealine bile bunu yerleştirmişlerdir. Elimde Diyanet Vakfının meali var. İsa’yı ya da bir takım insanı kâmil, falan şeyh, filan şeyhi araya koyanlar bakalım buraya göre kendilerini müşrik sayacaklar mı? Ahkaf Suresinin 5. Ayetinin mealine göre “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan” Bugün Türkiye’de tapma fiilinin anlamını düşünün. Şeyhlerden yardım isteyenlere herhangi bir Türk ona tapıyor der mi? Demez. Zaten şeyh demiyor. Şeyler diyor. Şeyler dendiği zaman insan anlaşılır mı? Eşya anlaşılır. Ne akla gelir? Putlar. Puta tapan var mı? Gidip putun karşısında eğilen var mı? “şeylere tapandan daha sapık kim olabilir?” diyor. Ondan sonra da “(Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler” diyor. Tabi eşya nereden bilecekler. Yani şimdi burada bir put var. Nereden bilsin ki bu ona tapıyor mu, tapmıyor mu? Ama bak dikkat edin. Mealin devamına bakın. “İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler”. Kim? Bu putlar onlara düşman kesiliyormuş. Put nasıl düşman? Onlarda mı ahirette yeniden dirilecek? “ve onlara kulluk ettiklerini inkâr ederler”. (Diyanet Vakfı Meali, Ahkaf 6) Yani acayip bir mana… Şimdi doğru manaya bakın. Bir televizyon programında bu meali yazanlardan Hayrettin KARAMAN var. Şu anda ki İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil YILMAZ var. Süleyman ATEŞ, Süleyman ULUDAĞ ve bir de ben varım. Ramazanda Oruç Baba dolayısıyla Kanal 7’de program yapmışlar. Ben bu ayeti okudum. “Ve men edallu mimmey yed’û min dûnillâhi” “Allah ile kendi arasına koyanı yardıma çağırandan daha sapık kimdir?” (Ahkaf 5) Şimdi putlar devreden çıktı mı? Allah ile kendi arasına koyan dendiği zaman Oruç Baba devreye giriyor mu? Giriyor değil mi? Ama şeyler dersen. Girmiyor. Ayet yardıma çağıran diyor. Tapma dersen bir Türk’ün aklına orada secde etmek gelir. Girmez. Hâlbuki ayet öyle değil. “yed’û” “dua eder”. “Kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek bir kişiyi Allah ile arasına koyup da yardıma çağıran”. Mesela Oruç Baba kıyamete kadar cevap verebilir mi? İsa cevap verebiliyor mu? Eyüp Sultan cevap verebiliyor mu? Allah bunun sözünü daha iyi kabul eder diyerek araya koyuyorlar. Bir ev lazım bana, hadi. Allah diyor ki, “ve hum an duâihim ğâfilûn” “zaten onlar bunların dualarını bilmezler ki”. (Ahkaf 5) Sen istediğin kadar git. Sen ona bir şey duyuramazsın ki… Eyüp Sultan’a gidiyorlar. Kardeşim adam Arap, duysa bile Türkçe bilmiyor ki… Ondan sonra “Ve izâ huşiran nâsu kânû lehum  ağdâev” “İnsanları bir araya getirdiği zaman bunlar onlara düşman olacaklar”. Siz bizi niye tanrı yaptınız diyecekler. “ve kânû biıbâdetihim kâfirîn” “onların bunlara kulluk ettiklerini inkâr edeceklerdir”. (Ahkaf 6) İbadettir işte o. Yardım istemek ibadettir. Ben ta o zaman 2002’de ben bu ayetin Arapçasından meal vererek okudum. Orada Hayrettin KARAMAN mealden oku, mealden dedi. Hocam beni tanımayan biri değilsiniz dedim. Verdiğim mealde hata varsa söyleyin dedim. Niye mealden okuyayım ki yani. O zamana kadar ayetin mealine hiç bakmamıştım. O vesileyle baktım ki bir ayette affı mümkün olmayan altı büyük hata yaparak ayetin anlamını bozmuşlardır. Bozunca da bu şirkin bütün kapıları sonuna kadar açılmış. 2002’de bu meali yazanlara bu hataları yazdım. Bugün 2017. 15 sene olmuş. Hala değiştirdikleri yok. Ne denir bunlara? Allah’ın ayetini şirke alet ediyorlar. Ne yapacağız? Adamlara söylüyoruz, yazılı olarak da veriyoruz. Hiç umurlarında değil. O zaman bana bir cevap verin bakayım. Şurada hatan var deyin. Yaptıkları sadece kara propaganda yaparak insanlarla bizim aramıza engel koymak. Koyun bakalım. Yarın Allah’ın huzurunda görüşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007