Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali)

9 Haziran 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A.BAYINDIR: Bu akşamki dersimizde Nisa suresinin 15 ve 16.ayetlerini okuyacağız. Zaten dersimiz orada. Ama bu ayetler tarih içerisinde islamaleminde ne büyük bir kırılmanın ne büyük bir yol ayrımının oluştuğunu gösterecek. Bugün de büyük bir kırılma var. Tarih içerisinde Abbasiler’inhakim olduğu dönemde daha çok Sasani hakimiyetinde bir din oluştu. Bugün insanlar bunu Allah’ın dini zannediyorlar. Mezhepler o dönemde oluşmuş vaziyette. Öyle bir yapı oluşmuş ki dışarıdan baktığınız zaman din bu ise ben yokum dedirtecek bir konumda. İçeriden baktığınız zaman da kendinizi o dine bağlamak için ancak düşünmemeniz, soru sormamanız, itaat et rahat et sloganıyla hareket etmeniz gerekir. Ondan dolayı o din anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte müslümanların ilerleyişleri durdu, gelişmeleri durdu ve her şey zayıfladı. Şimdi şu anda islamaleminde çok büyük bir kırılma yaşanıyor. Geçende Diyanet İşleri Başkanı M. Görmez, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geldi. İslam alemimdeki içler acısı durumu anlattı. Ve hepsinin Türkiye’den bir şeyler beklediğni söyledi. Ama çare olarak da Sünniliği gösterdi. Aslında konuşması içerisinde herhangi bir çare söz konusu değil. Dinlerseniz iyice umutsuzluğa gömülürsünüz. Herhangi bir umut ışığı bulamazsınız. Çağımızda da batı güdümlü bir din oluşmuş vaziyettedir. Eğer okuyanınız olduysa geçtiğimiz ay sitemizde ‘Batı güdümünde oluşan yeni din’ diye bir yazı yayınladık. Görmüşsünüzdür. Dikkat ederseniz Türkiye’de tartışılan şeyler tamamen batılı düşüncelerin bize yaptığı dayatmalardır. Problemler batılılar tarafında üretilir, kendisine müslüman diyenler de çözümü oradan ararlar. Size bir ilaç veriyorlar, o ilaç vücudunuzu uyuşturuyor ya ben çok uyuştum diyorsun bir tane daha al diyorlar. Azcık rahatsızlığı hissetmiyorsun, çok rahatsız oldum bir tane daha, sürekli uyu. Sakın uyanma. Şu anda öyle bir yapı içinde gözüküyor.

Şimdi şu ayetleri bi okuyalım. Allah Nisa 15.ayette şöyle diyor

NİSA, 15.. Ayet: “Vellatıye’tınelfahışeteminnisaikümfesteşhidualeyhinneerbeatemminküm: kadınlarınızdan o fuhşu yaparak gelenler var ya” yani fuhuş işleyenler, zina edenler “içinizden 4 kişiyi şahit tutun”,“fe in şehidu: eğer şahitlik yaparlarsa”,“feemsikuhünne fil büyuti: onları evlerde tutun” yani ev hapsinde tutun. “Hatta yeteveffahünnelmevtü: ölüm gelip onları alıncaya kadar”. Ölümceye kadar ev hapsinde tutun.  “Ev yec’alellahülehünnesebıla: yada Allah onlar için bir yol açıncaya kadar”.

NİSA, 16.. Ayet: “Vellezaniye’tiyanihaminküm: o suçu işleyerek gelen iki kişi” çünkü onu kadın işlediyse  bir de erkek var. Kadını ev hapsinde tutuyorsunuz erkek ne olacak? “Fe azuhüma: ikisine de esiyet edin”. Eziyet etmek yani dille eziyet etmek. Ayıp değil mi, utanmıyormusunuz falan. Fiziki bir şey değil. Rahatsız edici ifadeler kullanın. ”Fe in taba ve asleha fe a’riduanhüma: tevbe eder kendilerini düzeltirlerse onlardan artık uzak durun” yani artık bir şey söylemeyin. “innellahekanetevvaberrahıyma: Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir, ayrıca ikramda da bulunur”.

Bu işin tarihi arka planı var. Yahudilikte bugün tevratı açarsanız görürsünüz. Bizim ‘Doğru Bildiğimiz Yanlışlar”da onlar var. Zinanın cezası recmdir. İki tane yahudi zina etmiş Resulullah’a gelmiş. Henüz kurandan bir emir gelmediği için mecburen onların beyti midrasına gitmiş. Mecburen dememizin sebebi Mekke’de inen bir ayette Enam suresi 90 ayet. Orada Allah ENAM, 90.. Ayet: “Ülaikellezınehedellahü fe bihüdahümuktedih” bütün nebileri saydıktan sonra, onlara kitap ve himet verdiğini bildirdikte sonra Allah’ın doğru yolu gösterdiği kişiler onlardır sen de onların yoluna uy diye emir aldığı için Resulullah Mekke’de, mecburen soruyor tevratta bu işin hükmü nedir diye. İşte onlar da diyorlar ki yüzlerini karartır eşşeğe ters bindirir şehri dolaştırırız. Abdullah Bin Selam müslüman olmuş bir yahudi “ya Resulallah öyle değil” diyor ve gidiyorlar doğru beyti midrasa. Yani tevrat eğitiminin yapıldığı yere gidiyorlar. Resulullah soruyor sizdeki durum nedir diye. Aynı şeyi söylüyorlar. “Tevratıokurmusunuz”, açıyorlar ellerini koyup başka tarafları okuyorlar. Abdullah Bin Selam diyor ki; “ellerini kaldırsınlar”. Hatta yemin verdiriyor Resulullah. “Musa’ya tevratı indiren hakkı için doğru söyleyin”. Orada bir genç kalkıp diyor ki; “yemin ettirmeseydin söylemeyecektim, bizdeki cezası recmdir” diyor. Zaten o sıra Maide suresinden ilgili ayetler iniyor. Diyor ki;   MAİDE, 43.. Ayet: “Ve keyfe yühakkimunek: seni nasıl hakem tayin ediyorlar ki ya Muhammed”,”veındehümüttevratü: yanlarında tevrat var”, “fıhahukmüllahi: tevratta da Allah’ın hükmü var”. Yani kuran tevrattaki o hükmün Allah’ın hükmü olduğunu teyit etmiş oluyor. Resulullah da o ikisini recmediyor. Sonra  bazımüslümanlara da recm uyguluyor. Zina ile ilgili ilk inen ayet işte bu Nisa suresinin 15 ve 16.ayetleri. Bu ayetlerde recm cezası kadınlar için ev hapsine, erkekler ve kadınlar için de eziyete çevriliyor. Şimdi burada kadınlara daha fazla eziyet edildiği söylenir. Aslında öyle değil. Erkekler dolaşıyor dışarıda ama şu kadın zina etmiştir diye duyulursa kötü ahlaklı erkekler o kadını rahat bırakmazlar. Sürekli peşine takılırlar. Dolayısıyla ev hapsine alınıyor. İşte bu ikisine de eziyet edin dendiği zaman erkek dolaşıyor yani herkes diyecek ki Allah rızası için gidip de şuna iki kelime söyleyeyim. Ev hapsinde olan kadına da giren çıkanlar bir şeyler döyleyecek. Biraz sonra diyecek ki ben tevbe ettim artık bir daha böyle bir şey yapmayacağım dediği zamsn kısa sürede kurtulur. Ama şehirde dolaşan kişi kurtulamaz ki. Birisi duyduysa öbürü duymayacak, o şehrin tamamı onun için bir eziyet yeri haline gelecek. Bu ayetlerde şöyle diyor Allah; o kadınlara 4 tane şahit olursa evlerde tutun ölüm gelip onları alıncaya kadar. Yani ölünceye kadar evlerinde kalsınlar. “Ev yec’alellahulehunnesebıla: Allah onlara bir yol açıncaya kadar”. Yol açmak demek işin kolaylaşması olur mu? Hapiste yatan bir kadına, ev hapsinde olan bir kadına diyorsunuz ki; müjde müjde! Ne oldu? “Recmedilip öldürüleceksin”. Ne der kadın? Bu nasıl yol açmak diyecek değil mi? Ama sürekli ev hapsindeyse yolu açılıyor Nur suresinin 2.ayetiyle. NUR, 2.. Ayet: “Ezzaniyetüvezzanı” bak dikkat ederseniz “ezzaniyetu” diye başlıyor ayet. “Zina eden kadın”. Çünkü onlar için yol açılacak ilk önce. Ama zina eden erkek de aynı hükme tabi oluyor. “Ezzaniyetuvezzani: zina eden kadı ve zina eden erkek”, “feclidu külle vahıdimminhümamietecelde: her ikisine 100 celde vurun”. Celde kelimesi türkçede bilirsiniz “cild” değil mi? Celde de deride yapılmış olan kamçı anlamına gelir. Kamçı acıtır. Ama yaralamaz. Acıyı verir yaralamaz. Zina eden kişi zevk almak için yapıyor, yaptığının tam zıddı acıdır. 100 celde vurun diyor. Hapiste bulunan kadını düşünün. Evden dışarı çıkamıyor, birisi gelip diyor ki; “müjde müjde Allah bir yol açtı 100 celde yiyeceksin çıkacaksın”. Buna sevinir mi? Sevinir. En fazla bir gün çekerim acısını der en fazla evde hapis kalmaktansa. Bir gün de çekmez ya bir kaç dakika sürer. Erkek için de100 celdeyle kurtulursun. :Ohh Allah’a şükür beni rezil ediyor” diyecek kurtuldum demez mi o da? Allah’ın nesh ile alakalı koyduğu bir prensip var. Bakara suresinin 106.ayetinde. Diyor ki orada BAKARA, 106.. Ayet: “Manensahmin ayetin ev nünsiha: biz bir ayeti nesh eder yada unutturursak“,“ne’tibihayrim minha ev misliha: ya daha hayırlısını yada mislini getiririz“. Kuran, Allah’ın indirdiği ilk kitap mı? Değil C.Hakk Şura suresinin 13.ayetinde ne diyordu? SURA, 13.. Ayet: “Şeraalekümmineddınimavessabihınuhan: Nuh’a Allah hangi görevleri yüklemişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır.   Nesh de nesh etmek: bugün kopya çıkarmak kelimesi var ya batıdan gelen kopya kelimesidir nesh etmek. Türkçede de nüsha çıkarmak diye kullanılır. Önceki kitapların son nüshası kurandır. Son kopyası diyelim batı diline göre. Şimdi bu son nushasında Allah bazı hükümlerin büyük çoğunluğu misliyle nesh etmiştir. Yani önceki kitaplarda olanların büyük bir çoğunluğunu buraya almıştır. Mesela şimdi siz bir sayfalık bir yazı yazsanız o yazıda bazı değişiklikler yapmak isteseniz yeni bir sayfaya alsanız yazınızın büyük bir çoğunluğunu aynen aktarırmısınız? Bazı yerlerini size göre daha düzgün hale getirmiş olursunuz değil mi? Bu Allah’ın koyduğu kanun. Şimdi bunlar bizim içimize C. Hakkın yerleştirdiği kanundur. Yani bunu sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde insanlar böyle yaparlar. Bu Allah’ın bizim içimize yerleştirdiği bir kanundur. O kanunu Allah kendi kitabında da uyguluyor. Önceki kitapların büyük bir çoğunluğunu aynen alıyor buraya. Bir kısmını da hayırlısıyla alıyor. Önceki kitaplarda olanların mesela kuranda olup diğer kitaplarda olanları görüyoruz. Ama bazı şeyler var ki hiç göremiyoruz. Mesela kurana bakıyoruz tevratta-incilde 5 vakit namaz olması lazım bakıyoruz göremiyoruz. Oruç olması lazım ramazanda göremiyoruz. Gerçi hayatlarında vsr ama kitaplarına koymuyorlar. Onu da C. Hakk Maide 15.ayette bize bildiriyor. Diyor ki MAİDE, 15.. Ayet: “Ya ehlel kitabi kadcaekümrasulünayübeyyinülekümkesırammimmaküntümtuhfuneminel kitabi: ey ehli kitab, elinizdeki o kitapta gizlediğinizin çoğunu sizin için ortaya çıkaran elçimiz geldi“. Demek ki o kitaplardan bir çoğunu bizden gizlemişler. “Ve ya’fu an kesır: bazı şeyleri de affediyor”. Ne olmuş oluyor? Geri kalanında da kolaylaştırma oluyor. Mesela işte tevrattarecm cezası var. Kuranda o değiştiriliyor. Değiştirildiği zaman mutlaka hayırlısıyla değiştiriliyor. Ağırlaştırılarak değil. Bunun bir çok örnekleri var ama o konuya girmeyeceğim. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bizim ‘Doğru Bildiğimiz Yanlışlar’ kitabında görebilirler. İlk önce recm cezası müebbet hapise çevriliyor. Bu da insanların fıtratında olan bir yapıdır. Mesela bugün ölüm cezasının bir altı nedir? Müebbet hapistir. Yani recm taşlayarak öldürmek, onun bir altı kadınlsr için müebbet hapis, erkekler için değil ama ölümden daha iyidir değil mi? Recmden daha iyidir. Yani ilk adımda tevratta olan incildeki hükümler de tevratı şey yapar. Hıristiyanlar tevrattan da sorumlu olduğu için biliyorsunuz kitabı mukaddes diye ikisini birleştirirler. İlk adımda ölüm cezası müebbet hapise kadınlar için. Erkekler için de müebbet hapis gibi bir şey. Dolaştıkça herkes geliyor ayıplıyor. İkinci adımda daha da hafifleştiriliyor. Çünkü Allah bir yol açıncaya kadar diyor. O da100 celde cezası. Tabi bunun ikinci bir cezası var. Zina etmeyen kişilerle evlenmeme cezası. Yani zina eden kişi zina eden kişiyle evlenebilir. Yada müşrikle. Zina eden kadını da zina eden bir erkek yada zina eden müşrik alır diye onu da C.Hakk ayetinde belirtiyor. Bugün esas anlatmak istediğimiz şu: hani dersin başında şunu söyledik; batılılar istediği kadar bayram etme hakkına sahiptirler. Gerçekten islamalemini kendilerine benzettiler. Yani bugün islamalemi dediğimiz alem öyle bir noktaya geldi ki öyle bir din oluştu ki bu dinde ibadetler var. Hurafeye dokunmayacak şekilde var. Bütün hurafeler baş üstüne. Musmelelere sıra gelince tamame batı taklidi. Onun için millet gırtlağına kadar faize girdi kimsenin umurunda değil. Hatta biliyorsunuz bir siyasi kimlikli zat bundan bir süre önce işte şu kadar kişiye işte şu kadar fazla kredi alan yoktu şu kadar bine çıkardık helal hoş olsun diyecek noktalara kadar geldi. Allah ve Resulü ile savaşmayı bir iftihar meselesi olacak noktaya kadar geldi. Muamelat kısmını tamame batılıların kontrolüne bırakmış. Artık faiz yerine tefe demeye başladılar. Niye? Tefecilik batıda da yasak ya. Onlar tefeciliği serbest bıraksalar bakalım hangi kelimeyi kullanacaklar. Bu ilk kırılma. Mesela herkesin yere göğe bırakmadığı, büyük alim olarak gördüğü İmam Şafi ile başlamıştır. Yani büyük kırılma. Ondan önce de başlıyor ama orada iyice ilim haline geliyor. Yaniy yoldan çıkma tam bir ilim haline dönüşüyor. Resulullah’ın sözleri için sünnet kelimesini kullanıyor. Çünkü sünnet kanun demektir. Resulullah’ın sözlerini kuran seviyesine çıkarabilmek için önce önce sünnet diyor. Ondan sonra nebi ve resul kavramlarını kavram kargaşası yaparak nebiyi resul kıvamına getiriyor. Sonra hikmet ile ilgili ayeti son derece yanlış bir şekilde yorumlayarak Resulullah’ın sözlerini kitabın yanında hikmet olarak ki doğru hikmet doğru ama O’onun koyduğu yer yanlış. Ondan sonra da neshe geliyor. Efendim kitap kitabı,sünnet sünneti nesh eder. Kitap sünneti, sünnet kitabı nesh etmez diyerek inanılmaz bir bombayı yerleştiriyor. Şimdi o konuda kısaca bi Fatih’i dinleyelim.

F.ORUM: Bu konuyla ilgili esasında detaylı bilgi ‘Doğru Bildiğimiz Yanlışlar’ kitabının en son bölümünde ‘İmam Şafi’nin Hikmet Anlayışı’ ana başlığı altında veriliyor. Elimizdeki kitap İmam Şafi’ye ait olduğu söylenen Er Risale. Fıkıh metodolojisi denilen ilmin ilk kitabı, ilk usül kitabı olduğu kabul edilir. Literatütde ilk kitap olarak bu geçer. İmam Şafi’ye nisbet edilen bu kitapta İmam Şafi’nin bir nesh teorisi var. Ki bu nesh teorisi onun dışındakiler tarafından paylaşılmayan bir iddia. Çünkü hepimiz biliyoruz ki İmam Şafi’nin dışındakiler kuran ile sünnet arasındaki neshte şöyle bir formül kullanırlar. Derler ki; esasında prensip olarak kitap sünneti sünnet kitabı sünnet sünneti kitap kitabı nesh eder. Yani Resulullah’tan bize gelmiş tavatir veya meşhur derecesine ulaşmış bir rivayet gerektiğinde Allah’ın kitabındaki herhangi bir hükmü nesh eder. Veya tam tersi de olur. Resulullah daha önce bir şey söylemiştir bir hüküm koymuştur,daha sonra inen bir ayet Resulullah’ın koyduğu bu hükmü nesh eder der. Veya kitabın bir ayeti daha sonraki bir başka ayetini yine Resulullah’ın bir sünneti bir başka zaman bakımından bir sonraki sünneti nesh eder der. Ve bunun örnekleri de bizim fıkıh usulü eserlerinde bolca zikredilir.

A.BAYINDIR: Peki nesh eder derken dayandıkları bir delil var mı? Nesh eder yani yürürlükten kaldırdı diyorlar. Neye dayanıyorlar?

F.ORUM: Esasında bunun temelinde şöyle bir sünnet algısı var. Derler ki sünnet dediğimiz şey esas itibarıyla vahiy kaynaklıdır. Yani şöyle: bazen gerçekten Resulullah’a Cebrail kuranı gerirdiği gibi sünneti de gerirmiştir. Yahut böyle olmayan sünnetler de netice itibarıyla vahyin kontürolünden geçtiği için yani Resulullah herhangi bir konuda bir hüküm verdiğinde yanlış ise mutlaka düzeltilir, düzeltilmemiş ise bu da vahyin kontrolünden geçmiştir diyerek sünnete böyle bir bakış açısıyla şey yapıldığından dolayı ikisi arasında vahiy bakımından,kaynak bakımından fark görmezler. İkisi de aynı kaynaktan gelmiştir derler. Dolayısıyla ikisi de birbirini nesh edebilecek seviyededir derler. Bununla ilgili de işte kuranda Resulullah’ın sünnetinin de vahiy kaynaklı olduğuna dair bir ayet..

A.BAYINDIR: “Mamensah” ayeti alıyorlar mı delil olarak?

F.ORUM: “Daha hayırlısı” ifadesini şöyle aşıyorlar Hocam. Yani sünnet ayetten daha hayırlı olabilir mi? Evet ikisi de vahiy kaynaklı olduğu için ikisi arasında herhangi bir sıkıntı olmaz diyerek aşıyorlar.

A.BAYINDIR: Ama o değil. “

Allah, daha hayırlısıyla nesh ederim diyor. O ayet ondan hayırlı diye bir ifade kullanmaz ki C.Hakk. Usulu fıkıh kitaplarında misli ile nesih yada hayırlısıyla nesih diye bir ifade var mı?

F.ORUM: Böyle bir ayrım yok. Sadece bazı müfessirler oradaki hayriyetten kastedilen şeyin ne olduğunu söylüyorlar. Orada hayriyetten kastedilen şeyin ayet yada hadis olmasl değil, insanlar için bir hükmün daha hayırlı olması. Bu, ayetle de olur rivayetle de olur.

A.BAYINDIR: Daha hayırlı derken de tabi recm ev hapsinden hayırlı oluyor değil mi! Bakın görüyormusunuz? Nesih konusu yani bir ayetin yürürlükten kaldırılması gibi son derece önemli bir konuda Allah’ın indirdiği ayet görmezlikten geliniyor. Misli yada hayırlısıyla nesih. Kendilerine göre bir yapı oluşturuyorlar. Ve o oluyor islam. Ve onu ilim diye bugün dünyanın bütün islam üniversitelerinde, orta dereceli okullarında, medreselerinde okutuyorlar.

F.ORUM: Bunun dışında İmam Şafi’nin diğerlerinde ayrılan bir nesih teorisi var. İmam Şafi diyor ki; kitap sadece kitapla nesh edilir. Yani bir ayet ancak başka bir ayet tarafından nesh edilir. Resulullah’ın sünneti de yine Ona ait bir başka sünnet, bir başka rivayetle nesh edilir. Kitap sünneti, sünnet de kitabı nesh edemez diyor.

A.BAYINDIR: Aralarında saldırmazlık anlaşması var. Sen bana karışma ben de sana. Haşa. Böyle şey olur mu?

F.ORUM: Bunu dedikten sonra biraz önce gösterdiğim bu eserin 111.sayfasında bunun gerekçesini anlatıyor. Niçin böyle dedim diyor. Şayet kitap sünneti sünnet de kitabı nesh eder dersem bir takım sıkıntılar meydana gelir diyor. Mesela şu ifadeyi kullanıyor: “velev cazeeyyukalekadsenneresulullahisümmenesehasünnetehu bil kuran”. Yani: şayet şöyle desek; Resulullah bir şey söyledi, daha sonra gelen ayet de Resulullah’ın söylediği bu şeyi nesh etti dersek şu mahzurlar ortaya çıkar. Mesela Resulullah’ın haram kıldığı bir takım şeyler şu ayetle helal kılınmıştır derler diyor. Diyor ki; “ve ehalellahulbey’a ve harremerriba”(BAKARA 275) ayetine göre Allah alış verişi helal kılmış, faizli işlemi haram kılmıştır. Oysa biz biliyoruz ki Resulullah, alış-veriş dediğimiz pek çok şeyi, bir takım işlemleri haram kıldı. Birisi bir gün çıkar der ki Resulullah bu alış veriş türlerini haram kılmış olsa da ayet alış verişin helal olduğunu söylüyor, dolayısıyla bu ayetnesh etmiştir bu rivayeti diyerek Resulullah’ınnehyettiği pek çok alış veriş türünü insanlar bir gün çıkar helal kabul eder diyor.

A.BAYINDIR: Burada ne olmuştur biliyormusunuz: yani o kadar ustaca oyunlar oynanmış ki ticaretin önü tıkanmış ciddi anlamda. Bu konuda çok derslerimiz var görebilirsiniz. Ticaret Ve Faiz kitabına bakarsanız orada ayrıntılı olarak görmeniz mümkündür. Ama faizin önü sonuna kadar açılmıştır. Bakın Şafi mezhebinde para altın ve gümüştür. Altın ve gümüşün dışındakiler para değildir. Bugün para ne? Kağıt. Çünkü orada semeniyet şartı geririlmiştir hadise dayanarak. Ayetleri zaten hiç birisi görmemiştir faiz konusunda. Semeniyet yetmemiş cevheriyetussemeniyeh diye yani bir malın özünde para olma özelliği olmalıdır diyerek sadece altın ve gümüşten bahsetmiş. Dolayısıyla bugünkü kağıt paraları eğer veresiye satarsanız: 100 lirayı bir ay vadeli 110 liraya satarsanız faiz olur. Ama şu anda 100 lira veriyorum borç olarak, bir ay sonra 100 lirayı 110 liraya satarsanız caiz. 100 lira veriyorum bir ay sonra 110 lira getir derseniz faiz olur. Yani arada söyleyeceğiniz söz borç ise faiz olur, alım satım ise caiz olur. O zaman bugünkü bankalara diyeceksin ki aldım sattım de hiç bir mahzuru kalmaz dersin değil mi? Bakın Allah’ın açık yasağının çiğnenmesinin yollarını görüyormusunuz. Öbürüne geçelim.

F.ORUM: İkinci bir gerekçe Şafi’nin. Diyor ki; şayet böyle dersek böyle bir sistem kurarsak birisi çıkar NUR, 2.. Ayet: Ezzaniyeüvezzanıfeclidu külle vahıdimminhümamietecelde” ayetini okur ve der ki; Resulullah’ın yapmış olduğu recm uygulamaları bu ayetle nesh edilmiştir der ve bu defa recmi insanlar uygulamamaya başlar. Dolayısıyla bir ayet bir sünneti nesh edemez diyor.

A.BAYINDIR: Allah göstermesin recm elimizden gider diyor yani. Ama ondan sonrası çok daha ilginç. Şimdi gelecek olan.

F.ORUM: Diyor ki; yine böyle bir sistem kurarsak birisi çıkar Maide suresinin 3.ayetinden hareketle ayaklara mesh vermenin nesh edildiğini söyler diyor. Bir başka örnekte de diyor ki; “MAİDE, 38.. Ayet: “Vessarikuvessarikatüfaktaueydiyehüma” ayetiyle Resulullah’ın el kesmede uygulamış olduğu bütün şartları, sınırları, şunları, bunları hepsini siler süpürür ve hırsızlık yapan herkesin elğnin kesilmesi gerektiğine hükmederler diyor.

A.BAYINDIR: Zina ile alakalı söylediklerine geçelim. Kitap Ve Hikmet dergisinde de yazmıştım. Burada kuran sünneti neshedemez diyor. Ben söylerken sen o hadisi bul istersen. Kitabında var İmam Şafi’nin. Risale’de var. Diyor ki Nisa suresinin 15,16.ayetinden sonra “Allah onlara bir yol açıncaya kadar” ifadesi konusunda Resulullah şöyle demiştir; “benden alın, benden alın Allah onlara bir yol açtı”. Yani bundan sonra inen Nur suresinin ayetleri değil Allah yol açtı. Peki neydi o açtığı yol? Diyor ki işte eğer evli birisi evli biriyle zina ederse 100 kırbaç ve recm. Bakın 100 kırbaç ve recm diyerek Nur suresini de dışlamadığını göstermeye çalışıyor. 100 kırbaç ve recm, taşlanarak öldürmek. Yol açmak mı bu şimdi? İşte onun için “daha kolayıyla”ayetini alamıyorlar delil olarak. Neshi tarif eden ayeti alamıyorlar. Bir hadis ile aslında 3 tane ayeti nesh ediyor. İmam Şafi bu hadisle üç tane ayeti nesh etmiş oluyor. Bir Nisa suresinin 15-16.ayetleri bir de Nur suresinin 2.ayeti. Baştan diyorsun ki sünnet kuranı nesh etmez. Ama hesabına geldiği zaman ettiriyorsun. İmam Şafi böyle diyerek nesh ettirmiştir. Hanefi mezhebi de aynıdır. O da bu hadisle hem inmiş ayeti hem inecek ayeti nesh etmiştir. Çocuklukta seyrettiğimiz Cüneyt Arkın filimleri aklıma geliyor. Birisine kafa birisine tekme ikisi de haşat. Önce gelen ayet de gidiyor sonra gelecek ayet de gidiyor bir hadisle. Bunu da Cessas’ınAhkamul Kuran’ında görebilirsiniz. Hanefilerden. Kurana müdahale etmek mümkün değil. Abbasiler’den sonra din tanınmaz hale gelmiştir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu gerçekten yazan İmam Şafi mi? Onu biz bilemeyiz. Birisi yazmış, İmam Şafi diye üzerine koymuş olabilir. Çünkü bunlar çok sonra kütüphanelerden çıkan kitaplardır. İmam Taberi mi? Onun da hiç alakası olmayabilir. O ayrı bir konu. Şu anda bizim söyleyeceğimiz bir söz yok. İşin gerçeği ahirette çıkacak. Şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Onu buldun mu? Oku bakayım orayı.

F.ORUM: İmam Şafi şöyle diyor: “Kuran sünneti, sünnet de kuranı nesh edip yürürlükten kaldıramaz. Sünnet ancak bir başka sünnet ile nesh edilebilir. Sünnet kuran ile nesh edilebilir denirse recm cezasının zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 kamçı vurun ayetiyle nesh edilmiş olması ihtimali ortaya çıkar”. İmam Şafi sünnet kuranı nesh edemez demiş ama recm cezasını korumak için Nisa 15-16 ile Nur suresinin 2.ayetinin hükümlerini Ubadeİbni Sabit kanalıyla gelen şu hadise dayanarak değiştirmiştir.

A.BAYINDIR: Nesh edilmiş demiyor ama. O kelimeyi kullanmıyor.

F.ORUM: “Benden alın. Allah onlar için bir yol açtı. Bekarbekar ile zina ederse 100 kamçı ve bir yıl sürgün”.

A.BAYINDIR: Bsk bir yıl sürgünü de kattı. 100 kamçı yetmiyor. Şimdi düşünün bakalım zina eden kadını sürgün ettiğinizi düşünün. Ne yapacak gittiği yerde? Fahişe olup çıkar. Başka ne yapacak? Ne kadar ahlaklı olsa bile ne yapar? Peki sürgün ettiğin erkek orada ne yapacak? Hükümü nerede çıkarıyorsun?

F.ORUM: “Dul dul ile olursa 100 kamçı ve recm gerekir”. Kitabın 128 ve 129 sayfası.

A.BAYINDIR: Er Risale’de var. Önemli olan burada bulmak. Ve orada şu da vardır. Şu anda aklıma geldi Er Risale’den. Çünkü ben bu Er Risale’yi talebe iken. Biz fakültede gerçekten güzel bir eğitim yapmıştık. Ben fakültede talabeyken bundan bir ödev hazırlamıştım. İmam Şafi’de kıyas anlayışı diye. Arapça da yazmıştım. O zaman demek ki çok çalıştırmışlar bizi. Tabi o sıra biz hiç delil-melil görmediğimiz için imam hatipte, bunu görünce şaşırıp kalıyorduk. Ne güzel bak, bir şey söylüyorlar arkasından delil. Şimdi aklıma geldi bir husus daha var. Nisa suresinin 25.ayetini bi açın. İmam Şafi orada ne diyor. Eş Şamile var mı sende? Oradan da bulabilirsiniz dediğimi. Risalenin neresinde olduğu şu anda aklıma gelmiyor. Tabi aradan yıllar geçmiş. Ama o ibareyi size söyleyeceğim. Eş Şamile varsa bulursunuz. Nisa suresinin 25.ayetinde C. Hakk şöyle diyor NİSA, 25.. Ayet: “Ve mellemyestetı’ minkümtavlen ey yenkihalmuhsanatilmü’minati: içinizden nsmuslu mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen hür kadınlarla gücü yetmeyen”, “fe mim mameleketeymaüküm: elinizin altındaki esir kadınlarla evlensin”, “ba’duküm mim ba’d” onları düşük görmeyin siz de onlarvgibi insansınız, onlar da sizi gibi bir insandır. “fenkihuhünnebi izni ehlihinne: esir kadınlar da yanında bulunduğu ailenin izniyle nikahlayın”. Ailenin sadece bir izin hakkı var. Zorla nikahlamaya hakkı yok.”veatuhünneücurahünne bil ma’rufi: o esir kadınlara da mihirlerini marufa göre(orada oluşmuş olan ölçüye göre) verin. “muhsanatin: o esir kadınlar da namuslu olsunlar”. Esir olmasına rağmen namusunu koruması gerekiyor. “Ğayramüsafihatin: açıkça zina etmesinler”, “ve la müttehızatiahdan: gizli dostları da olmasın esir kadınların”. Şuraya lütfen çok dikkat edin: “fe izauhsınne” bu esir kadınlar evlenirlerse demektir manası. İmam Şafi ne diyor biliyormusunuz? “Fe izaeslemne” diye mana veriyor. “Fe izauhsinne” ye “fe izaeslemne” diye mana veriyor. Ne demek? “Zaten mümin olan bu kadınlar evlenirlerse”dir ayet. O da diyor ki “müslüman olurlarsa”. Zaten mümin diyor ayet. Onu nereden çıkardın? Çünkü “evlenirlerse” derse sistem çöküyor. Recm cezasını vermesi imkansızlaşıyor. Ondan sonra diyor ki; “fe in eteynebifahışetin: evlendikten sonra bir fuhuş işlerlerse  “fe aleyhinnenısfümaalelmuhsanatiminelazab: bu esir kadınlara diğer evlğ mümin kadınlara veeilenin yarısı verilir”. Ölümün yarısı olur mu? Buldun mu? “Ey izaeslemna”. “İzauhsinne”ye “eslemne” diyor. Yani müslüman olur. Zaten bu mümin. “Uhsinne”ye “eslemne” diye mana verilir mi? Hemen öncesinde “muhsanatin gayrı musafihatin”. “Ihsan” kelimesi bir üst ayette de tekrarlanıyor.

F.ORUM: “İzaeslemne La izanukihne”.

A.BAYINDIR: Görüyormusunuz. Yanlış anlamayın diyor “evlendikleri zaman” değil, “müslüman olurlarsa”. Yani ayetin manasını değiştirdiğinin farkında ama ısrar ediyor. Şimdi burada manzarayı gördünüz değil mi? Ve malesefHanefisi, Şafisi, Malikisi, Sünnisi, Şiisitamanı bunu kabul etmiştir. Bugün ne yapıyorlar? Mesela bugün batı güdümünde yetişen ilahiyatçılar ne diyor bu recm cezası için? Batı güdümünde oluşan din.

F.ORUM: O dönemki uygulama olduğu, o dönemde hırsızlıktaki el kesme gibi. Resulullah’ın önünde görmüş olduğu, uyguladığı, o dönemde işte çözüm olarak sunulan şey olduğu, bugün bunun geçerli olamayacağı tarihsel bir şey.

A.BAYINDIR: O günkü tarihi şartlarda oluşmuş bir şeydir, bugün geçerli olmaz. Haşa. Mesela aynı şeyi biliyorsunuz bugün işte islam alemini batılılar kasıp kavuruyorlar. İşid olayı var biliyorsunuz. İşte kadınları esir alıyorlar, esir pazarı kuruyorlar ve malesef odalık olarak kullanıyorlar. Ondan sonra da onlarla ilgili soru sorulduğu zaman ne deniyor? Bu, islamda yok. Hangi islam o? İşid’in başkanına 126 tane islamaliminin gönderdiği mektuptan da Yahya biraz okusun bakalım onlar ne diyorlar. Batı güdümündeki din. Öbürü doğu güdümündeydi. O da islam değildi bu da değil. Dikkat ediyormusunuz yıllardır insanları Allah’ın dinine çağırıyoruz. Bugün aklıma geldi Nuh(as)’ın söylediği gibi; “ya Rabbi ben ne kadar onları çağırırsam çağırayım bunları firardan başka bir şey artmıyor”. Sadece kaçıyorlar başka bir şey yaptıkları yok. Bugün de onu yaşıyoruz.

Y.ŞENOL: 2014 yılının Eylül ayında 126 islamalimi adına bir açık mektup yayınlanmış. Mektubun muhatabı da İşid’in lideri ve halifesi Ebu Bekir El Bağdadi. Bu, internette hala yayınlanıyor. Bizim internet sitemizde süleymaniyevakfi.org da da var linki. Orada bir kaç madde sıralamışlar sizin yanlışlarınız şunlar şunlar diye. O mektubun 12. maddesi kölelik ile alakalı. “Ulemadan hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir ki islamın en büyük hedeflerinden bir tanesi köleliği kaldırmaktır”.. Böyle başlamışlar maddeye.

A.BAYINDIR: Hedefiymiş! C.Hakkı gücü yetmiyor demek ki bazı şeylere! Bu sözü bir müslüman söyleyemez. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir adam bu sözü söyleyemez. 126 tane alime hitaben söylüyorum. Kalbinde zerre kadar imanı olan bu sözü söyleyemez. Nereden öğrendin islamın hedefi olduğunu? Göster bakayı bana. Demek ki Allah’ın gücü yetmedi!

Y.ŞENOL: Buna delil olarak da Beled suresinin 12-14.ayetlerini ve bir de Mücadele suresinin 3.ayetini yani genelde bir keffaret olarak C.Hakk’ın ‘bir köle azadı’ diye belirttiği bütün ayetleri de işte bunlar islamın hedefiydi köleliği kaldırmak için diye kendilerine delil olarak almışlar. Ve bir de demişler ki; “Resulullah’ın uygulaması da hep böyle olmuştur. Kendisi kölelerine ve cariyelerine gerek kendi mülkünde olanları, gerekse kendisine hediye olarak verilmiş olan hepsini azad etmiştir zaten” diye. Ama esas söyledikleri şu. Diyor ki bu 126 islamalimi kölelikle alakalı olarak: “müslümanlar hatta bütün dünya 100 yılı aşkın bir süreden beri köleleştirmeyi yasaklama ve suç sayma konusunda icma etmiştir. Bu,islam tarihinde büyük öneme sahip bir iştir. Bu icma ile ortadan kaldırılmasından sonra köle edinmek haramdır”. Bu icmadan sonra ama. O da son 100 yıl içerisinde olmuş.

A.BAYINDIR: Yeni bir din değil mi bu? Bu insanlar kölelik ve cariyeliğin kuranın hükmü olduğunu düşünüyorlar. Çünkü ilgili ayetlerin tamamının anlamını bozmuşlardır. Burada defalarca ders yaptık o konuda. Mesela kölelik-cariyelik: bu kelime de yanlış aslında. Esirlik var ve Bedir savaşından önce kölelik-cariyelik kaldırılmıştır zaten. Muhammed suresinin 4.ayeti ile. Savaştan sonra karşılıklı yada karşılıksız serbest bırakın diyor. Ben karşılıklı serbest bırakacağım dediklerinize de işte o keffaretler, evlendirmeler, diğer hususlarla bir de zekattan pay ayrılarak onların hürriyerine kavuşmaları sağlanmıştır. Ama daha sonra adamlar köle ve cariye yapmak istedikleri için ilgili ayetlerin tamamını değiştirmişler. Ve o Muhammed suresinin 4.ayetini de mensuh saymışlardır. Nesh edilmiş. Hangi ayet nesh ediyor?

Y.ŞENOL: O ayetin nesh ettiğine inanmamış bunlar. 100 yıl önce nesh etmişler. Ve devamında da halifeye yönelik olarak şu eleştiriyi sunmuşlar: “ve entum bade teamil ve bade icmailmüslümin ve entumhaza: bu 100 yıldan sonra ve müslümanların bu icmasından sonra siz kalkıp deldiniz bu yasağı”. Yeni yani. 100 yıl öncesine kadar serbestti bu.

A. BAYINDIR: Diyor ki; “bu icmadan sonra deldiniz”. İşid’in lideri diyecek ki “hadi oradan ya”.

Y.ŞENOL: 1300 yıl serbest olan bize niye yasak olsun. Bizim ne günahımız var!

A.BAYINDIR: Batılıların emri ile bazı siyasiler köleliği kaldırdı diye nasıl oluyor batılıların baskısıyla haram mı oluyor? Böyle bir din Allah’ın dini olur mu? Hangi icma olmuş? İcmadan bahsedenlere sürekli söylüyoruz. Bir kere icma diye bir delil asla olamaz. Böyle bir şey asla olamaz. Bunun defalarca dersini yaptık. Diyelim ki var. Hıristiyanlar konsillerini toplamışlar, falan yerde şu şu kimseler katıldı şunları görüştük diyorlar. Efendim Antakya’da. Efes’te şu kişiler katıldı şunları görüştük. İznik’te şu kişiler katıldı şunları görüştük. Kadıköy’de şu. Peki siz nerde toplantı yaptınız söyleyin bakayım. Bir tane söyleyin de biz de bakalım. Ortada islam dini diye bir din malesef yok. Ama dini kendilerine çok rahat bir şekilde benzeten şeyler var. Kurandan ne kadar ayet okursak okuyalım kimsenin umurunda değil. Finans kurumları faizsizdi 2005’te bunu faizli hale getirdiler. Ticaret Ve Faiz kitabında onlara yazdığım mektubu görebilirsiniz. Resmen faizli hale getirildi. Mesela şimdi önümüzdeki günlerde yine başlayacaklar dedikodu yapmaya. Namaz vakitleri ve imsak vakitleri ile ilgili. Allah’a şükür islam tarihinde ilk defa bu problemi çözmek bize nasib oldu. Bu problemi çözen eğer batılı gayrımüslimler olsaydı şimdi herkes omuzunda taşıyordu. Ama bize ne diyorlar? Bizi otorite kabul edin diyorlar. Siz katolikmisiniz? Kurandan başka otorite mi var? İşte seçimler oldu bugünlerde konuşuluyor, efendim çoğunluk tartışması yapılıyor. Ya siz okumadınız mı kuranı? C.Hakk demiyor mu “elhâkumuttekasur”, TEKASÜR, 2.. Ayet: “Hatta zürtümülmekabir: çoğunlukla övünmek sizi helak etti, kabirlere kadar gittiniz”. Her şey batılı mantıkla mı olacak? İslam diye bir şey yok mu ortada? Bütün hurafeciler baştacı olacak ama kim Allah’ın kitabına çağırıyorsa ona kulağını tıkayacaksın. Bilirsiniz 21 sene Süleymaniye Camiinde vaaz etmiştim. Resmi yazıyla namaz kıldırmam da yasak şu anda. Ne oluyor? Şu ayeti okuyup bitireceğim. Biz kendimiz olmak zorundayız. Batıdan gelen şeyleri prensip olarak reddedip, istisnai olarak kabum edecek duruma kadar gelmez, Allah’ın kitabına sarılmazsak hiçbir anlamı olmaz. Bakın bugün gidin katolik kilisesine oradakilere deyin ki siz hıristiyan değilsiniz. Size ne derler? Sizi kovarlar. Gitseniz havralara hahamlara deseniz ki siz yahudi değilsiniz onlar sizi kovar. Bakın Allah onlarla ilgili ne diyor. MAİDE, 68.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi lestümalalşey’in hatta tükıymüttevratevelincıle: ey ehli kitap, tevratı ve incili ayakta tutmadıkça hiç bir temeliniz olmaz”. Bugün ilahiyat fakültelerinde, şimdi Servet orada oturuyor. Burada otursaydı ona şey yapardık ama. Tarihselciler bugün ne söylüyorlar Allah’ın kitabı ile ilgili? Allah’ı kitabı nasıl algılanıyor? Mesela tevratın inmesi ile kuranın inme arasında kaç sene mesefe vardı? 3000 sene kadar tevratla kuran arasında şey var. Pekitevratın indiği ortamı bilen var mı? Soran var mı onu? İncilin inişi ile kuranın arasında 600 sene civarında fark var. Şimdi burada diyor ki Allah; tevratı ve incili ve size indirilen kuranı uygulamazsanız hiç bir temeliniz olmaz. Bugün ilahiyat fakültelerini dolduran ilahiyatçılar ne diyor Sevet Hoca’dan dinleyelim

S.BAYINDIR: Son yıllarda diyelim ilahiyat fakültelerinde bu aslında Mısır’da başladı Türkiye’de de yaygınlaştı. Tarihselcilik denen bir akım cereyan etti ve bir yoğunluk kazandı. Bunun da sebebi kanaatimce çok sayıda ilahiyatçının 80’lerden sonra Avrupa’ya gönderilip orada aslında gerçekte dinle imanla hatta hıristiyan bile olmayan müsteşriklerin dizlerinin dibinde fıkıh, tefsir, hadis, kelam konusunda doktora yapmış olmalarından kaynaklanıyor. Çünkü bu insanlar buraya giderken işte biz hepimiz şu anda üniversitede okutuyoruz öğrencileri. Daha yeni mezun olup gidiyorlar. Henüz daha olgunlaşmadan zihinleri hatta tahrif edilmiş bir şekilde gidiyorlar. Orada da o tür insanları çok büyük bir allemeyi cihan olarak görüyorlar ve gözleri ilk orada açılıyor. Onlar ne veriyorsa onu alıyorlar ve döndükten sonra o şekilde kalıyorlar. Ve malesef bunun sonucu olarak tarihselcilik denen bir akım yaygınlaştı. Peki özetle ne diyorlar? Dedikleri şu: kuran hatta sünnet yani hadisler o günün coğrafyasında o günün şartlarında, o günün sosyolojik, kültürel, pisikolojik ortamında o günün ırkına yönelik bir takım düzenlemeler getirdi. Tamam güzel. Az önce ifade edilen recmdir, hırsızlık-el kesmedir, miras konularıdır, miras konularında geçen haftalar anlatılan konular, iştekölelik meselesi, cariyelik meselesi, bütün bunlar al hak doğrudur. Bugün anlatıldığı şekliyle yani. İşidin yaptığı şekliyle el hak doğrudur, hiç bir hata yoktur. Hatta Allah’ın istediği budur. Fakat o döneme hitab eder bunlar. O dönemin şartlarına hitab etmiştir. Dolayısıyla o dönemde kalmıştır. Bugün bize düşen efendim parlementoların çıkaracağı kanunlardır kurallardır.

A.BAYINDIR: İcma dedikleri parlemento kararları. Yani boşuna konuşmuyorlar.

S.BAYINDIR: Az önce mesela icma konusu geçerken aklıma geldi. Bugün şu anda açıköğretim fakültesinin yani Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık ilahiyat bitirenlerin okuduğu Günümüz Fıkıh Problemleri diye okuduğu bir ders var. Kitap var. O kitapta mesela icma konusu anlatılıyor. Deniyor ki kurucu imamların yaptığı icma vardır. Buna kurucu icma denir. Bu kurucu icma asla İşid gibi veya başkası gibi delinemez. Onlar artık nas gibi kabul edilmiştir, edilmelidir. Daha sonra küçük, kenarda köşede gurupların yapmış oldukları küçük içtihatlar yenilenebilir, bozulabilir. Böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla az önceki bahsetmiş olduğumuz o tarihteki bütün herşey ‘el hak doğrudur’u temellendirirken de icmaya dayandırıyorlar. O günkü dönemdeki söz sahibi insanlar bu konuda icma etmişlerdir. İcma da aslında kurnanın da sünnetin de diğer bütün hükümlerin de aslında üstünde nihai sağlayıcı, otorite bir kavramdır. Çünkü diyorlar ki siz eğer icmayı kabul etmezseniz kuranın size sağlam bir şekilde geldiğini nasıl ıspatlayacaksınız. Peki Peygamber yaşadı mı ıspatlayın bakayım. Eğer icmayı reddediyorsanız bunu da reddediyorsunuz demektir. Ve böyle bir muğalata ile bu şekilde bir yöntemi tskip ediyorlar ve bunun şu anda savunuculuğunu yapıyorlar fakat son zamanlarda bu konuda popüler olanlar davet ediliyor toplantılar yapılıyor konuşuyorlar ama hepsinin bütün konuşmaları ağıt niteliğinde geçiyor. Ağlıyorlar. Yani ağlıyor. Geçmişi cilalama, yağlama, aman geçmişte çok iyiydik bugün şöyleyiz onun için geçmişe dönelim. Nostalji havası içerisinde geleceğe yönelik, ne bugüne ne geleceğe yö elik hiç bir yeni düşünce, yeni fikir kırıntısı dahi yoktur malesef.

A.BAYINDIR: Müsteşafin Bey, Bu doktoralar nasıl yapılıyor kısaca anlatırmısın? Bu arkadaşımız da 25 yıl İngiltere’de bu konuda gidip gelenlerle çok yakından tanışıklığı var. Kendisi ilahiyatçıdır.

M.TÜRK: Ben yaklaşık 25 senedir Londra’dayım. İşimiz gereği, arkadaş çevresi gereği bir çok olaya tanık oldum. Hatta burada şu anda bir takım ilahiyat fakültelerinde dekan olan insanları bizzat tanıdım. Bunlar papazlar tarafından doktora eğitimi yapılan, aynı zamanda kilisede çalışıp aynı zamanda kilisede çalışan insanları tanıdım. Bunların profesörlük ünvanları var. Böyle insanları çok tanıdım. Daha önceden de tabi bu doktora mastır meselesi politekniklerde ve apartmanlar seviyesindeki bir takım yerlerde adeta şu anda Türkiye’de moda olan özel bir takım üniversite seviyesindeki insanların tamamen ticari maksatla yaptıkları organizasyonlarmış. Fakat son zamanlarda özellikle bu ConMeycır döneminden sonra biraz daha ciddiye alınmaya başlanmış. Çünkü bakmışlar ki bu süreç haddinden fazla artık ayyuka çıktı. Çünkü dünyanın bir çok tarafından insanlar geliyor sadece ünvan almak için. Sadece görünürde okumak için. Orada çok meşhurdur birileri adına tez hazırlamak, mastır tezi hazırlamak, doktora tezi hazırlamak. Bu çok bilinen bir şeydir. Yani bizim arkadaş çevrelerinde olur bu. Birilerine bir mastır tezi hazırlarız. Hazırlanır yani. Bu çok bilinen bir şeydir. Bu yapılıyor. Söyleyeceklerim bu. Sorarsanız daha farklı şeyler söylerim tabi.

A.BAYINDIR: Netice olarak şunu tekrar okuyacağım. Bakın Resulullah’ın hayatı ile ilgili bir şeyler okuduk. Tabi insanlar kazanır kaybeder ama şu çok önemli. Ben şunu hep duydum insanlardan. Hep duydum şimdiye kadar. “Hocam dediklerin çok doğru ama zamanı değil”. “Ama konjonktür müsait değil”. Ne demekse konjonktür tabi. “Ama” ne demek? Bir insanı kafir yapan şeyi biliyorsunuz İbrahim suresi 3.ayette. İBRAHİM, 3.. Ayet: “Ellezıneyestehıbbunelhayated dünya alelahırati: yaşadıkları hayatı daha sonrasından daha çok sevenler”. Siz menfaatinizi öne aldığınız sürece Allah’ın dinine hiç bir zaman vakit gelmez. Hep geriye atarsınız. Adama dersin namaz kıl “valla kılacağım nasi olursa”. Nasib olmaz, Allah emreder yaparsan olur yapmazsan olmaz. “Çok doğru diyorsun ama işte görüyorsunuz”. Kardeşim etrafındaki insanları kaçırmaktan korkuyorsan tabiki öyle olur. Biliyorsunuz bundan iki sene evvel kader konusunu burada gündeme getirdik. Burada dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu dağıldı gitti. O zaman ne dedim: “tek başıma da kalsam bunu söyleyeceğim kardeşim”. Çünkü ben Allah’a hesap vereceğim. Etrafıma insan toplamak diye bir şeyim yok. Allah’a şükür Türkiye’de bu oldukça anlaşılmaya ve kabullenilmeye başlandı. Şu ayeti okuyacağım ve herkes buradan dersini alsın. MAİDE, 68.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi: de ki ey ehli kitab”,”lestümalalşey’in hatta tükıymüttevratevelincıle: tevrat ve incili ayakta tutmadıkça hiç bir temeliniz olmaz”. Bunu tevrattan 3000 sene sonra kuran söylüyor. İncilden 7 asır sonra kuran söylüyor. Bugün için de geçerli. Ben onlarla her görüştüğüm zaman bunu söylüyordum ve Servet iyi hatırlar da ama Yahya’da hatırlar. Papaz heyeti gelmişti, Ahmet Hamdi Fırat bir soru sormuştu hatırlıyormusunuz? Bizim vakıfta. 30 kişilik kadar bir papaz heyeti gelmişti. Dedi ki; “sizin için tevrat ve incil ne ifade eder” diye sormuştu. Demişlerdi ki “bizim için bir tarih i metindir. Biz esas konsil kararlarına bakarız”. Az önce Servet’i dinlerken o aklıma geldi. Aynısı. Şimdi de kuran bir tarihi metin, biz esas konsil kararı yani icmaya bakarız demiş oluyorlar. Allah ne diyor: “Tevratı ve incili”. Bu ayetler inerken o konsil kararları vardı. Size indirilen bu kitabı ayakta tutmadıkça yani buna tam uymadıkça hiç bir temeliniz olmaz. Siz kendinizi yahudi ve hıristiyanzannnedersiniz.Yada kurana uymayıp kuran tarihsel kitap falan diyenler kendini müslüman zannederler. Ama Allah ne diyor; “hiç bir temelin olmaz” diyor. Ondan sonra da diyor ki Allah: “ve le yezıdennekesıramminhümmaünzileileyke: sana indirilen şu kuran var ya, onların çoğunun”, “mir rabbiketuğyanev ve küfra: taşkınlığını ve kafirliğini arttırır” başka bir işe yaramaz. “fe la te’sealelkavmilkafirın:o kafirler topluluğuna üzülme” diyor.

Şimdi tekrar ediyorum artık islama sarılmanın zamanı gelmiştir, geçiyor. Allah’ın kitabına sarılalım. Tüm dünya şu anda şaşkınları oynuyor. Siz birşeyler var zannediyorsunuz. Dünyada herkes şaşkınları oynuyor çünkü artık yolun sonuna gelindi. İnsanlara yolu gösterecek bir şeye ihtiyaç var o da kurandır. Hep birlikte inşallah bunun dünyaya gösterelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008