Ali-İmran Suresi 77. Ayet

8 Nisan 2014 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Abdulaziz Bayındır:  Al-i İmran suresinin okumaya devam ediyoruz. Bugün surenin daha önce okuduğumuz son ayetleri tekrar okuyacağız. 75,76 ve 77. ayetler. Allah-u Teala şöyle diyor:

Esteuzubillah

“Ve min ehlil kitâbi men in te’menhu bi kıntârin yueddihî ileyk(ileyke),”-“Ehl-i Kitaptan öyle insanlar vardır ki, kantar dolusu altın versen hiç gramına dokunmadan tam olarak sana geri verir.”

“ve minhum men in te’menhu bi dînârin lâ yueddihî ileyke”-“ama içlerinde bir dinar versen (Yani küçük bir altın lira versen ki 4.35 gram altından yapılarn paradır) onu sana geri vermez.”

“illâ mâ dumte aleyhi kâimâ(kâimen),”-“ancak tepesinde dikilir de vazgeçmezsen mecuren verir.”

“zâlike bi ennehum kâlû leyse aleynâ fîl ummiyyîne sebîl(sebîlun),”-“bunun sebebi şu, onlar derler ki; kendilerinde kitap olmayanların bizim üzerimizde bir hakları yok, onlar bize hizmet etmek zorundalar.”  Yani kendilerinin dışındakilerini kendilerine hizmetkar görürler, köle görürler.

“ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).”-“bu yalanı Allah’a karşı bile bile söylerler.” (3/Al-i İmran-75)

Şimdi bu kendisine kitap verilenler gerçekten Cenab-ı Hakk’a karşı çok büyük yanlışlar içerisinde giriyorlar. Sanki Allah-u Tealanın özel kullarıymış, sanki Allah-u Teala onları hiçbir şekilde cezalandırmazmış gibi, kendi keyflerine göre Allah’ın emirlerini evirip çeviriyorlar.

“Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ”-“Hayır, kim verdiği sözü tastamam yerine getirir, ve kendisine de korursa”

“fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne).”-“Allah kendilerini koruyanları sever.” (3/Al-i İmran-76)

Demek ki elinde kitap olanların Cenab-ı Hakk’a verdiği bir sözleri var. Şimdi bizim de hepinizin elinde kitap görüyorum benim de önümde Allah’ın Kitabı var, o zaman bizim de verdiğimiz söz var değil mi. Bakalım hangi sözü vermişiz. İşte bunu yaptığımız zaman kendimizi korumuş oluruz.

“İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen”-“Allah’a verdikleri sözü ve yaptıkları yemini az bir bedel karşılığında değiştirenler, (Bu dünyanın tamamı ahiret karşılığında yine azdır, dolayısıyla) dünyayı ahirete değiştirenler, dünya için Allah’ın emirlerini ve yasaklarını görmezlik eden, ondan taviz verenler”

“ulâike lâ halaka lehum fîl âhırati”-“onların ahirette bir payları yoktur.”

İşte o az bedel dediği bu dünyanın yani geçici bir bedel, “kalil” kelimesinin anlamı odur. Geçici manasına da gelir.

“ve lâ yukellimuhumullâhu”-“Allah onlarla konuşmayacak”

“ve lâ yenzuru ileyhim”-“onların yüzlerine bakmayacak”

“yevmel kıyâmeti”-“O kalkış gününde”

“ve lâ yuzekkîhim”-“onları tezkiye etmeyecek” yani onları aklamayacak.

“ve lehum azâbun elîm(elîmun).”-“Onların paylarına düşen acıklı bir azaptır.” (3/Al-i İmran-77)

Şimdi bakalım biz bunlardan oluyor muyuz olmuyor muyuz. Asıl konu o. Şimdi Allah’a karşı verdiğimiz taahhüt nedir acaba? İnsanlar Cenab-ı Hakk’a karşı nasıl söz veriyorlar? Tabi bu konuda Kur’an-ı Kerime baktığım zaman dört çeşit söz olduğunu gördüm.

Birincisi her insanın Cenab-ı Hakk’a vermiş olduğu söz, yani Allah-u Teala’nın varlığını ve birliğini kesin olarak anladıktan sonra verdiği söz.

İkincisi kendisine kitap verilmiş olanlardan Cenab-ı Hakk’ın almış olduğı söz.

Üçüncüsü Cenab-ı Hakk’ın rasullerden almış olduğu söz.

Dördüncüsü de insanların yemin ederek herhangi bir konuda Allah-u Teala’yı kendilerine şahit tutmaları şeklinde verdikleri söz. İşte bu Allah’a karşı taahhüt çok önemli olduğu için bu yeminler Allah’ın adıyla yapılır, Allah’tab başkasının adıyla yapıldığı zaman insanların o konuda o yeminlerinde bağlı kalma ihtiyacı duymaları beklenemez. Yani zaten eğer sözünde duran birisiyse yemin etmese de durur, ama sözünde durmayan birisiyse hiç olmazsa Allah’tan korktuğu için sözünde durabilir. Şimdi burda her insanın Cenab-ı Hakk’a verdiği bir söz var. Her insanın verdiği söz neydi? “Elestu birabbikum”-“ben sizin Rabbiniz değil miyim” sözü. Bu nerde oluyordu? Ergenlik çağında evet. Bunu geçen hafta okumuş muyduk? Okumadık mı? Şimdi birçok yerde konuşunca acaba nerde konuşmuştuk diye karıştırıyorum. Şimdi isterseniz çok hızlıca o ayetlere bakalım Araf suresi 172-173. Ayetler 6. sure, 7. Sure niye 6 diyorum ben ya. 172. sayfa, 172. Ayet 172. Sayfada yani. Evet diyor ki Allah-u Teala burda:

“Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme”-“Rabbin ademoğullarından aldığı zaman”

Adem’den değil Ademoğullarından. Biliyorsunuz bizde anlatılan bu söz kimden alınır? Adem’den alınır değil mi. Halbuki ayet ne diyor, ademoüulları diyor. Ademoğulları dendiği zaman kadınlar da girer. Yani burda kadın-erkek ayrımı olmaz. Kadın da ademoğludur erkek de. Ademoğlu ifadesine kadın- erkek bütün insanlar girerler.

Allah-u Teala ademoğullarından aldığı zaman, peki burda ademoğlu olmayan kim var? Var mı? Sandalyeler var işte. Herkes ademoğlu burda değil mi? Öyleyse ademoğullarından aldığı zaman dediğine göre, hepimiz buna muhatap olmuş oluyoruz. Neyi alıyor?

“min zuhûrihim zurriyyetehum”-“sırtlarından soylarını aldığı zaman.”

Arkalarından, bel tarafından ya da artık neyse o uzmanların söyleyeceği şey, sırtlarından soylarını aldığı zaman. Sırttan soy ne zaman alınıyor? Soy olacak şekilde. Yani bir çocuk olacak şekilde sırttan.. çocuk sırttan mı doğar? Yok. Çocuk ana rahminden doğar. Sonra erkek de doğurmaz. Beni Adem dediği zaman ilk akla gelen erkeklerdir, ama kadınlar da o işe dahil oluyor. Peki sırttan alınan nedir? Belden alınan? O soya sebep olan tohumdur değil mi. İşte o tohum o soyu ne zaman yapabilecek kıvama gelir? Buluğ çağında gelir. Yani erkek buluğ çağında, kadın buluğ çağında ana ve baba olabilecek kıvama gelir. Yani soyu oluşabilecek kıvama gelir. İşte o zaman diyor Allah, zamanını öyle veriyor. Sorumluluk ne zaman başlıyor? O zaman başlıyor. Şimdi bu nasıl alıyor Allah bakalım:

“ve eşhedehum”-“(Onlardan alığı zaman) onları şahit tutuyor, Allah onları şahit tutar.”

Kime karşı şahit tutar? “alâ enfusihim,”-“Kendilerine karşı (şahit tutar)

Yani kendilerini bağlayıcı bir şahitlik yaparlar. Başkasına karşı değil, herkes kendine karşı şahit. Ondan sonra ne der

“e lestu birabbikum,”-“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” der

Peki, Kuzey kutup noktasından Güney kutup noktasına kadar yeryüzündeki bütün insanlar ademoğlu sayılıyor mu? Öyleyse onların hepsinden bu sözün alınmış olması lazım. Yani annesi, babası öğretmiş, öğretmen öğretmiş falan değil, şahit tutuyor Allah kişiyi. Kendilerini bağlayıcı şekilde şahit tutuyor, ve diyor ki: “e lestu birabbikum,”-“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyor. Yani senin bir sahibin var, göklerin,yerin bir sahibi var, sen, bir yaratan var bunu ne yapıyor kişi; kendi gözlemiyle kesin olarak kavrıyor.

“kâlû belâ,”-“Evet Rabbimizsin” dediler her birisi

“şehidnâ”-“biz buna şahit olduk.” Şahit olduğumuzu ne ile ifade ediyoruz biz? “Eşhedu” diyerek “Ben şahidim.” “en la ilahe illallah”-“Allah’tan başka ilah olmadığına ben şahidim.” Eğer böyle olmasaydı,babam öyle diyor derdik değil mi. Öğretmenimden öğrendiğme göre Allah’tan başka ilah yok. Böyle bir din olmaz ki. Ben şahidim, e nasıl şahitsin? İşaretlerini görüyorsun. Ben şahidim ki Allah’tan başka ilah yok, çünkü Allah’tan başka ilah olsaydı bu düzen böyle olmazdı, bunu herkes kendine göre bilir. Herkesin kendine göre bir şeyi vardır, vardığı kanaatin sebeperi vardır, kendine göre yorumları vardır. Bu şahitlik dikkat ederseniz ölünceye kadar devam eder. Yani siz zaman zaman bunu sıklıkla tekrarlarsınız, kendi Cenab-ı Hakk’la böyle başbaşa kaldığınız zaman bağlılığınızı bildirirsiniz. Olmuyor mu, sürekli olur. Bu sadece müslümanlarda değil, bütün insanlarda olur. İşte size söylüyorum ya ben Allah’a inanmam diyen adamlara, ben de senin inanmadığına inanmam dememizin sebebi bu işte. Cenab-ı Hakk’tan bunu öğrenince, herkesi yaratandan öğrenince tamam artık bu konuda şüphe edilmez değil mi. Ben de senin inanmadığına inanmam dedim mi o zaman ne diyor; tabiiki inanıyorum diyor. Yani mesela kafir neydi biliyorsunuz, kafir örtendi değil mi. Bak şimdi mesela, şimdi şurda su var (reklam olmasın) bu dergi ile bunun önünü kapattım tamam mı. Görebiliyor musunuz?

Yahya Şenol: Kamera da zoomlamasın

Abdulaziz Bayındır: Kamera da zoomlamasın diyor. Şimdi göremiyorsunuz, ama Yahya görüyor burda suyun olduğunu. Ben şimdi burda su yok ki dediğim zaman Yahya –bu ne ? dediği zaman ne yapacağım ben, hemen anında sıkıntıya gireceğim. Şimdi o inancını gizleyen kişilere ben inanmıyorum diyen insanlara, ben de inanmadığına inanmıyorum dediğin zaman, aynen –peki bu ne? Demiş oluyorsun adamlara. Şimdi o zannediyor ki hep etraftaki insanlara söylemiş, inanmıyorum dediği zaman ha hı falan kabul ediyorlar ya. Ya işte kardeşim sen niye öyle diyorsun? –ya seni yaratan böyle diyor. Yani ben şu ana kadar, ben de senin inanmadığına inanmıyorum deyip de -tabiiki inanıyorum, demeyen adama rastlamadım. Perdeyi kaldırıyorsun tamam. Biliyorsunuz kafir o inancı örten kişiydi. O kesin inanca vardığı için yanına bir başkasını katınca müşrik oluyor. Şimdi diyor ki burda Allah-u Teala:

“en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).”-“sonra kalkar kıyamet günü derdiniz ki eğer böyle olmasaydı, Ya Rabbi sen bizi şirkten sorumlu tutuyorsun bizim hiç haberimiz yoktu.” (7/Araf-172)

Bak bunu eşhedu seviyesinde söyletiyor her insana. En kesin bilgi olarak. –ben biliyorum’da bilgin yanlış olabilir, ama –ben şahidim dediğinde bilgin yanlış olmaz bilgin çok kesindir, hiç şüphen yoktur yani.

“Ev tekûlû”-“şöyle de diyebilirdiniz”

“innemâ eşreke âbâunâ min kablu”-“kalktık (anam-babam) babamlarımız müşrikti” mesela İbrahim (as) kalktı annesi, babası, çevresi  hepsi müşrik değil mi. İbrahim (as) kendi aramasıyla Allah’ın varlığını ve birliğini yakaladı. Sadece İbrahim (as) mı? Babası da yakaladı hepsi yakaladı. Herkes bunu kesin olarak kavradığı için, insanlar aslında şirki de reddederler. Hiç kimse kendine müşrik demez. Herkes muvahhittir. Peki bu şeyler ne? –onlar bizi Allah’a daha çok yaklaştıracak derler. Yani daha dindar görüntü vermeye çalışıyorlar.

“innemâ eşreke âbâunâ min kablu”-“Kalktık babalarımız müşrikti” ne yapalım.

“ve kunnâ zurriyyeten min ba’dihim,”-“biz onların arkasından gelen onların soylarındandık”

“e fe tuhlikunâ bimâ fealel mubtilûn(mubtilûne).”-“hakkı batıl gösterenlerinin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin?” (7/Araf-173)

Yani Allah inancını onların annesine babasına bıraksaydı, onlar –eşhedu diyebilirler miydi? Kimseye bırakmıyor, bunu bizzat Cenab-ı Hakk’ın kedisi öğretiyor. ve her insana bir de sıklıkla tekrarlatıyor. Sovyetler Birliği yeni hürriyetine kavuşmuş, Kazakistana gitmiştik Kazakistanda da çok süper zeka bir delikanlyı bize rehber olarak verdiler. Ve gittiğimiz yerlerde de hep tanınıyordu yani ordan seçilmiş, Moskovalılar yüksek zekalılar okuluna gitmiş, orda talebeymiş. Şimdi ona dedim ki, siz dediö Allah’ın varlığına birliğine inanıyor musunuz? –tabiiki inanıyoruz, o zaten elde bir. Allah’a inanmadığın zaman o hayatın hiçbir anlamı kalmıyor ki. Bize ateizmi anlatan hoca da inanıyordu dedi. Zaten eski ateistler yeni dönemde din dersi hocası oldular Rusya’da. Peki çok kesin olarak inanırlari en küçük şüpheleri yoktur. Ondan dolayı Kur’an-ı Kerim’i okuyorsunuz, dikkat edin Allah’ın hiçbir nebisi Allah’ın varlığını ispatla meşgul olmamıştır. Buna hiç kimsenin ihtiyacı yok ki. Onun için yok efendim işte şu kitapta Allah’ın varlığını ispat eden bin tane delil varmış, ya sen git onu bir başka galaksiye git onu ordaki adamlara anlat ama orda bulabilirsen tabi. Bu dünyada hiç kimsenin ona ihtiyacı yok.

Bizim kelam kitaplarında Allah’ın varlığını ispatı vacip diye bir bölüm koyarlar, okuyan adam inanıyorsa bile vazgeçeceği gelir. Ya bu ne Allah’ını seversen ya. Ya ne oluyor yani, yok efendim hudus delili bilmem ne diyorlardı.. imkan delili falan acayip şeyler yani. Hiç kimsenin ihtiyacı olmayan şeylerle kitapları dolduruyorlar, ama her nebinin mutlaka üzerinde durduğu, Kur’an-ı Kerim’in ısrarla üzerinde durduğu şirk konusu da konu olarak almazlar. Bu kimin kelam kitabı? Onu sormak lazım, yani hangi inancın kelam kitabı?

Peki burda bakın Allah-u Teala “ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye bu insanlardan bir söz alıyor mu, onlar da “eşhedu” diyor mu?  Bizzat Cenab-ı Hakk’a verilen söz değil mi bu? Ben senin Rabbim olduğuna şahidim diyor, çok kesin bilgim var. E peki sen ondan sonra tutar da bir başkasını Allah’tan önceye alırsan, yani senin Rabbin bu. Rab ne demek, senin sahibin seni yaratan o, seni yediren içiren o, besşeyen büyüten o, öldürüp yeniden diriltecek olan o, herşey onun, e ondan sonra sana hiçbir şey vermeyene kulluk edeceksin. Bunun hesabını soralar değil mi. Siz yanınıza maaşını verdiğiniz bir kişinin başkasına çalıştığını gördüğünüz zaman ne yaparsınız, derhal onu kovarsınız değil mi. Bu ne kardeşim ya, sen kimin şeyisin, işcisisin, kimin yanında çalışıyorsun, kimin adına çalışıyorsun? Değil mi sorulur. Şimdi bunu her insan biliyorsa o zaman herşeyisi veren Allah elbette ki emir de verecektir. Elbette ki senden bir takım isteklerde de bulunacaktır.

İşte şimdi bu Al-i İmran 77’de

“İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen”-“Allah’a verdikleri taahhüdü ve yeminlerini az bir bedelle satanlar.”

İştira kelimesi hem satma hem satın alma manasına gelir. Yani bu şeyi veriyor, tutuyor Allah-u Teala’nın varlığı birliği herşeyi tamam, Allah’tan önce başkasının emrine giriyor. Niye? Çünkü ona bir takımi şunu verecek bunu verecek. Ya sana herşeyi vereni bırakacaksın, bir iki şey taahhüt eden kişinin emrine gireceksin. O zaman o küçücük bir bedel karşılığında Allah’a verdiğim sözü ne yapmış oluyorsun? Satmış oluyorsun. Hani biz türkçede deriz, beni sattın deriz ya. Evet.

“ulâike lâ halaka lehum fîl âhırati”-“Bunların ahirette alacakları herhangi bir payları yok.”

(3/Al-i İmran-77)

Şimdi kendisine dindar diyen insanların çok büyük bir bölümü kendileri böyle yaparlar. Şeytan biliyorsunuz bir dört dörtlük müslüman kılığında şeye oturur, doğru yolun üstünde oturur, oraya gelenleri böyle avlar teker teker. Şimdi aslınad bunlara bir takım dünyalıklar vaad eder ama hepsini kendisinin kölesi yapar. Ahirette de hep beraber doğru cehenneme giderler. Bir de şey var biliyorsunuz, en başta Bakara suresinin 28. Ayetinde, 27. Ayeti. Hatta 26 ile birlikte şey yaparsak cok daha iyi anlarız. 4. Sayfada. Şimdi burda Cenab-ı Hakk, işte

“İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen”-“Allah-u Teala örnek vermekten çekinmez”

“mâ beûdaten fe mâ fevkahâ”-“ister sivri sinek ister (örnek bakımından) daha ist seviye birşey olsun”

Allah örenk vermekten çekinmez, yani neyi örnek verşrse versin mükemmel örnektir. Çünkü Allah’ın yarattığı herşey mükemmeldir.

“e emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen),

“e emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim,”-“inananlar bilirler ki bu Allah tarafından bir gerçektir.”  Cenab-ı Hak bir örnek verdiyse bu tam örnektir tamam. Yani Allah ne diyorsa o yani Allah’a inanan Allah’a güvenen demektir, bak bunu da burda iyice anlayalım. Biz inanan dediğimiz zaman ne deriz, yani Allah’ın varlığını bilen. Allah’ın varlığını bilmek başka birşeydir, inanmak başka birşeydir. Mesela iblis Allah’ın varlığını birliğini bilnmiyor mu? Ama inanıyor mu, yok. Hani dersiniz ya “sen bana inanmazsın” dersiniz, peki sana inanmayan adam senin gibi bir adam olmadığını mı iddia ediyor?

“İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim,-“ müminler bilirler ki örenk ne olurda olsun Cenab-ı Hak tarafından gelen bir gerçektir, çünkü Allah’ın yaptığı herşeyin doğru olduğuna prensip olarak inanırlar (Allah’a güvenleri vardır).”

“ve emmellezîne keferû”-“kafirler (yani gerçekleri görmek istemeyen bir problem çıkarmaya çalışanlar) söyle derler:”

“fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen),” bak bunu Allah vermemiş demiyorlar.

“Allah (başka birşey bulamamış mı) bu örneği niye vermiş?” hiç olacak şey mi? Bak Allah diyor dikkat ediyor musunuz? Allah’ı inkar ettiği değil. Ama ona güveni yok tam bağlanamıyor. Şimdi Allah-u Teala diyor ki:

“yudıllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran)”-“Allah verdiği örneklerle birçoğunu sapıklıkta bırakır, birçoğunu da hidayete erdirir.”

Onların karşısındaki tavırları şey.. bunlar birer imtihan.

“ve mâ yudıllu bihî illel fâsıkîn(fâsıkîne).”-“fasıklardan başkasını da sapıklıkta bırakmaz.”  (2/Bakara-26)

Yani Allah kendisi saptırmıyor, fasık olanı sapıklıkta bırakıyor. Fasık ne demek? Doğru yoldan çıkan demek. Allah yoldan çıkmayanları da sapık saymaz, adam kendisi yoldan çıkar ondan sonra Allah sapık sayar. Çünkü Allah hiç kimseyi yoldan çıkarmaz, hiç kimseyi de yola getirmez. Sen kendin gelirsin ya da sen kendin çıkarsın. Şimdi yoldan çıkanlara ne diyor bakın, yoldan çıkanları tarif ediyor:

“Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî),”-“Misakından sonra (kesin söz verdikten sonra) Allah’a karşı verdikleri sözü bozanlar,”

Nedir bu, buna ne şey.. dipnotlarda birşey var mı sen bi oku bakalım ne anlatmışlari herhangi biriniz okuyun. Bu ayeti genellikle şey yaparlar da, akraba komşu ile ilişkiyi kesmeye şey yaparlar, yani bizim ulema Kur’an’ın anlaşılmaması için ellerinden gelen herşeyi yani elinden geleni ardına koymamış. Akrabayla, komşuyla, annesi, babasıyla ilişkisini kesen kişi kafir mi olur? Kafir olur mu? Allah burda kafirlerden bahsediyor. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına.

“Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî),” .. yazıyor mu orda oku bakayım hadi. Oku da görelim.

Fatih Orum: 27. Ayetin mealinin dipnotunda şöyle demiş: fasık, Hak yoldan sapan kimsedir, kesin olarak verilen söz de Ehl-i Kitabın Tevrat ve İncilde geleceği bildirilen ahir zaman peygamberine iman edeceklerini söylemeleridir ki gelince iman etmediler ve sözlerinde durmadılar. İslam’ın çok değer verdiği akraba, komşu ve yakınlarla ilgilenip bunlara yardım etmeyi terk ettileri fitne ve fesat unsuru oldular böylece hem dünyada hem de ahirette zarar gördüler.

Abdulaziz Bayındır: Bizimle bir alakası yok değil mi Ehl-i kitapla ilgili. Ya kardeşim taahhüt bir tek konuda değil ki. Şimdibak burda ne diyor, sağlam birşekilde bağladıktan sonra.. az önce her insandan Cenab-ı Hakk aldığı taahhüdü gösterdi mi? Eşhedu dedirtti mi her insana, zaten sık sık tekrarlıyoruz evet Ehl-i Kitabtan da aldığı taahhüt var, gelecek nebiye inanacaklar o da bir başka taahhüttür. Ama bunun içerisine biz de giriyoruz. Peki bak dşyor ki burda:

“ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale”-“Allah’ın birleştirmesini emrettiği şeyi keserek böyle yaparlar.” Bu hal cümlesi. Yani keserek akdini bozarlar. Birleştirmesini emrettiği şey nedir Allah-u Teala’nın? Allah ile kendi arana herhangi birşeyi sokmamaktır. Yani Allah inancını senin kalbinle, senin kendinle bütünleştireceksin. Ne diyor Allah-u Teala:

“ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verîdi.”-“kişiye bu şah damarından çok daha yakınız.” Diyor değil mi. Şimdi burda tam bir bütünlük var mı şimdi Cenab-ı Hakk ile, zaten istesen de istemesen de Allah sana şah damarından daha yakın ama insanların kendisi kesiyor. Mesela bu şah damarıyla insanın arasına girecek herhangi birşey ne yapar o insanı? Öldürür. Peki Allah ile kendi arasında soktuğu şey de dinini öldürür. Allah ile ilişkiyi keser işte bu insanlar.

Ne diyorlar, efendim işte Allah’ı bilmem Cumhurbaşkanına benzetiyorlar, Allah’ı bilmem işte bir okulun veya biryerin müdürüne benzetiyorlar, valıye benzetiyorlar, araya bir aracı girip sizi ona tanıtacakmış. Peki o ne olıyor o zaman senin için birinci sırada.. şimdi mesela gittin valinin özel kalem müdürüne, ben seni görüştüremem dedi; yapacağın birşey var mı? Senin için birinci sırada odur değil mi. Onunla Allah’a karşı olan ilişkini kesmiş oluyorsun. Onun için, Allah ile olan ilişkisini keserek verdikleri sözü bozarlar. Olay bu. Bu ilişkiyi kesmek işte araya başkasını sokmaktır. Şimdi sen tut burda, şeyi akraba ilişkisini bilmem şeyi bu ayet-i kerimenin içerisine sok.. ne alakası var? Yani akrabayla ilişkiyi kesen adam kafir olması lazım. O zaman Yusuf (as)’a ne diyecek bu insanlar, babası yıllarca bunun hasretini çekti kardeşlerini gördü bir çiğnem sakızı bile göndermedi babasına, bırak selam bile göndermedi değil mi. Üstelik kardeşini de aldı babasının yanından. Ancak üçüncüsünde kendini açığa vurdu. E o zaman bu matığa göre Yusuf (as)’ın yeri neresi?

İşte Kur’an-ı Kerim’e bütüncül bakmamak ne haşe getiriyor değil mi insanları.

“ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).”-“Bunlar kaybeden insanlardır.” (2/Bakara-27) keybetmek çok ciddi bir olaydır. Evet anneye babaya itaat falan güzel ama, yani ihsan dağıtmak güzel ama onu burayla irtibatlandırırsan olmaz, yanlış yapmış olursun.

Şimdi bir de Cenab-ı Hakk’ın aldığı ikinci bir söz var. Yani şimdi dört tane söyledik iki tanesini biz bu akşam okuyalım, diğerlerini daha sonta inşallah, önümüzdeki haftalar zaten ayetler geliyor onu da önümüzdeki haftalar okuruz.

Şimdi burda Al-i İmran 187. Ayet, yani bu okuduğumuz surenin 187. Ayeti 74. Sayfa. Bak şimdi burda bir misaktan daha bahsediyor Allah. Bu 77. Ayeti tekrar hatırlatayım yani:

“İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen”-“Allah’a verdikleri taahhüdü ve yeminlerini az bir bedelle satanlar.” Yani o imanlarını Allah ile kul arasına birisini katıp da ona bağlananlar, ondan birşeler bekliyorlar. İşte ahiretlerini onun karşısında satıyor. Bir de şimdi ikinci bir husus var. Burda diyor ki Allah-u Teala:

“Ve iz ehazallâhu mîsâkallezîne ûtûl kitâbe”-“Allah kendilerine kitap verilenlerden söz aldığında.”

Ne dedi?

“e tubeyyinunnehu lin nâsi ve lâ tektumûneh(tektumûnehu)”-“onu mutlaka insanlara beyan edeceksiniz.” Beyan ne? “ve lâ tektumûneh(tektumûnehu)”-“gizlemeyeceksiniz.”

Bir yerde bir ayet okumak gerektiği zaman okuyacaksınız. Birşey söylemek icap ettiği zaman söyleyeceksiniz. Efendim tamam da herşeyin yeri var kardeşim yani burda söylemeyelim. Orda söylemeyelim ne demek. Efendim işte şimdi karşıdaki adam rahatsız olur, e olsun banane Cenab-ı Hakk’ın rahatsız olmasından daha mı iyi. Söyelemediğin zaman Allah’a karşı günah işlemiş olacaksın. Bak:

“e nebezûhu verâe zuhûrihim”-“onu sırtlarının arkasına attılar.”

“veşterav bihî semenen kalîlâ(kalîlen)”-“onun karşılığında az bir bedel aldılar.”

Şimdi buraya da bakın 77. Aynı şey değil mi. “semenen kalîlâ(kalîlen)” “sırtlarının arkasına atıp az bir bedel aldılar.” Yani adamı üzmemek için. Şimdi benim bu konuda o kadar çok hatıram var ki. Yani şimdi böyle gördüğümüz yanlışı hemen anında söylediğimiz için çok rahatsız olan kişilere rastlamışımdır çok. Niye efendim adam çok zenginmiş, niye efendim adam itibarlıymış, mevki makan sahibiymiş. Banane ben itibarsız mıyım, ben de Allah’ın kuluyum ya. Allah’ın kulu olmaktan daha yüksek bir seviye mı var? Allah’ın emrini tutmaktan daha iyi birşey mi var?

“e bi’se mâ yeşterûn(yeşterûne)”-“satın aldıkları şey ne kötüdür.” (3/Al-i İmran-187)

Şimdi buna bir de şey yapalım. Biz ne zaman söz verdik acaba? Şimdi bu kendisine kitap verilenler diyor, e biz de kitap verilenlerdeniz Allah bizden nasıl bir söz aldı? Onun için de Bakara suresinin 159 değil mi, 159. Ayetini bir açarsak eğer. Doğru mu 159? Tamam.

Şimdi burda diyor ki Allah-u Teala hani gizlemeyeceksiniz dedi ya:

“İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ”-“indirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayeti (muhken ve mufassileyi) gizleyenler var ya (ayetlerden herhangi birisini gizleyenler var ya)” ki biliyorsunuz işte bu derste de her derste de bunları saya saya bitiremiyoruz. Bize din diye bir sürü enkaz yığınını getirmişler, böyle birkaç tane ayet sosuyla süslemişler üzerini, dışardan bakan zannediyor ki İslam. Burda diyor ki Allah-u Teala. Mesela bakın ki bu ayetler, bak şimdi okuyacağız bizim en temel verdiğimiz sözlerdendir. Bir de müslümanları bu ayetlerin yanında bir değerlendirme yapın bakalım. Mesela ilahiyat tahsili görmüş olanlar bi kendi hayatlarına baksınlar. Ya da ne bileyim yani her müslümanın bundan haberdar olması gerekir değil mi, çünkü Allah bizden söz almış.

“İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ”-“indirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayeti (muhken ve mufassileyi) gizleyenler var ya” ne zaman?

“min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi”-“insanlar için bu kitapta onu ortaya koyduktan sonra.” Bu kitaba koyduk herkese bildirdik. “Bu kitapta yer aldıktan sonra gizleyenler” canım herşeyin bir zamanı var. Şimdi az önce de söyledim ya bana yapılan itirazların hepsi o. Hep öyle yapmışladı, şimdi son zamanlarda artık baktılar ki bu adam olmayacak daha yapmıyorlar o itirazı. Ya hocam tamam senin dediğin doğru ama herşeyin bir zamanı var. Mesela şirk ile ilgili ayetleri okuduğumuz zaman en çok o tarikatçılar ya da cemmatçiler ya tamam ama herşeyin bir zamanı var, nedir zamanı? Bir bekle, ne kadar bekleyeceğiz? Allah öyle mi diyor.

“min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi”-“insanlar için bu kitapta onu ortaya koyduktan sonra.” Bu kitapta var mı o ayet? Öyleyse gizleyemem kardeşim kusura bakma. Varsa gizleyemem. Ne oluyor:

“ulâike yel’anuhumullâhu”-“Allah onları lanetler” lanetlemek ne demektir? Dışlamak. Şu İslam alemini görüyor musunuz Allah hepsini dışlamıştır. Niye dışlandığımızı anlayın işte. Batılılar daha iyi çünkü onların elinde ayet yok ki dışlanmış olsunlar. Onlara da Kur’an-ı Kerim tebliğ ederiz de dışlarlarsa onlar da bizim konumuza gelirler.

“ulâike yel’anuhumullâhu”-“Allah onları lanetler (Allah onları dışlar)”

“ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne).”lanet ediciler de lanet ederler (diğer dışlama durumunda olanlar da dışlarlar).” (2/Bakara-159)

Kim bakalım onu da Alah burda açıklayacak.

“İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû”-“ama hatasını anladıktan sonra tövbe eden, durumunu düzelten ve açıklayan” bak tövbe edeceksin durumunu düzeltip açıklayacaksın.

Şimdi size söylemiştim ya, faize fetva veren bir hoca beraber bir toplantıda, beraber bulunuyoruz, ona dedim ki –bu mubaret dini maskara göstermeye hakkın yoktur- dedim. –sözünü geri al- dedi, aldım dedim ne değişti? Değişik böyle şekiller içerisinde, laf kalabalığıyla ona haftaya ilgili ayeti okuyacağız, fetva veriyor. Neyse sonra ezan okundu dedi –kalkıp namaz kılalım da Allah günahlarımız affetsin- mantık ne? O da günaha girdiğini biliyor, namaz kıldım, affedilecek öyle mi. Şimdi bakın ki affediliyor muymuş.

“İllellezîne tâbû” tövbe edecek bir kere, ne diyecek? Diyecek ki ben çok yanlış birşey yaptım.

“ve aslahû” kendisini düzeltecek bir daha öyle birşey yapmayacak.

“ve beyyenû” ondan sonra da açıklayacak, beyler ben size falanca zaman şöyle şöyle demiştim ya bak bu böyledir ha. Ondan sonra tövbe edecek. Ondan sonra Allah onu affedecek.

“e ulâike etûbu aleyhim”-“ben onların tövbesini kabul ederim” diyor. Böyle tövbe estağfrullah, bözle birşey yok. Yapmamaya karar verirsin, kendini düzeltirsin ondan sonra açıklarsın yanlışlarını ondan sonra estağfrullah dersin. Hemen bizimkiler bakıyorsunuz ki birisi azıcık birşey dedi mi, ha bak tövbe etmiş. Ne tövbesi kardeşim, dur bakayım düzeltsin. Şimdi Rasulallah’ı hatırlasanıza bedir savaşında. Mekke’yi fethetmeden Cenab-ı Hakk onun tövbesini kabul etti mi? Öyle şey yok. iyi hertürlü rezilliği yap, şimdi birçok kimse var duymuşlar hacca gittim mi motoru sıfırlıyorsun. Her türlü rezilliği yaprıyorlar ondan sonra milletten tırtıkladıkları paralarla hacca gidiyorlar, orda sıfırlıyorlar tekrar geliyorlar. Bu ne demek? Bak bu işin yolu burda işte, bak ne diyor Allah; 1-tövbe edersin 2-kendini düzeltirsin 3-yapmadığın açıklamayı yaparsın.

“İşte ben onların tövbesini kabul ederim.” Bunları yaparsanız tövbenin kabul edilir.

“ve enet tevvâbur rahîm(rahîmu).”-“ben tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olanım.” (2/Bakara-160)

Şimdi asıl burda şu, gizleyen. Gizlemek bu, göstermiyorsun yani ayetin üzerini örtüyorsun. Bunlara ne denir aynı zamanda, kafirlik denir değil mi. Bak işte burda devamı o.

“nnellezîne keferû” bakın ayetleri gizleyene ne diyor Allah? Kafirler diyor.

“ve mâtû ve hum kuffârun”-“açıklamadan ölenler” gizlemiş ve göstermeden ölmüş. Kafir olarak ölenler.

“ulâike aleyhim la’netullâhi”-“onların üzerinde Allah’ın laneti vardır.” Lanet edeceklerin kşm olduğu burda. Sen açıklamadın öyle mi.

“vel melâiketi”-“meleklerin laneti vardır”

“ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).”-“tüm insanların laneti vardır.” (2/Bakara-161)

Bütün insanların hakları vardır, niye açıklamıyorsun niye söylemiyorsun? Şurda belki birisi bundan istifade edip yola gelecek. Bakın:

“Hâlidîne fîhâ”-“o lanet içerisinde sürekli kalırlar. “

“lâ yuhaffefu anhumul azâbu “-“onlardan bu azap ta hafifletilmez”

Şimdi bu insanlar kendilerini dört dörtlük müslüman saymaz mı? Bir de çok akıllı müslüman sayarlar, her söz heryerde söylenmez kardeşim. Bu her söz değil, bu Allah’ın sözü. Bu her yerde söylenir. Yeri geldi mi sözleyeceksin.

“ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).”-“yüzlerine de bakılmaz.” (2/Bakara-162)

Şimdi bakın tekrar 77. Açalım az önce okuduğumuz Al-i İmran ve karşılaştıralım, o müteşabih ayet konusunda az önce öbürleriyle karşılaştırdık bir de bununla karşılaştıralım bak;

“İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen”-“Allah’a verdikleri taahhüdü ve yaptıkları yemini..” Allah misak aldım dedi ya, söz aldım. “yaptıkları yemini az bir bedel karşılığında değiştirenler,”  ki hepimiz de zaman zaman Cenab-ı Hakk’a kesin söz veritoruz, ya Rabbi tamam senin kitabına uyacağım, senin kitanını açıklayacağım falan diye.

“ulâike lâ halaka lehum fîl âhırati”-“ahirette onların alacakları bir pay kalmaz.” (3/Al-i İmran-77) Peki burda ne diyor Allah? Ahirette Allah’ın laneti olduğu zaman alacakları bir pay olur mu? Meleklerin laneti var, tüm insanlığın laneti var. Ne alacaklar? Hep dışlanmış. Ondan sonra;

“lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).” (2/Bakara-162) Burda ne diyor Allah?

“ve lâ yukellimuhumullâhu” (3/Al-i İmran-77)  Allah lanetlediği kişiyle görüşecek mi? Gördünüz mü bak. Orda lanet, burda Allah konuşmaz diyor onlarla.

“ve lâ yenzuru ileyhim”-“ onlara bakmaz.” (3/Al-i İmran-77) =

“ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne)”-“onlara bakılmaz.” (2/Bakara-162) gördünüz mü bak.

“yevmel kıyâmeti ve lâ yuzekkîhim”-“kıyamet günü onarı arındırmaz” (3/Al-i İmran-77)

Onun için ne dedi burda “Hâlidîne fîhâ”-“orda süreki kalacaklar.” (2/Bakara-162)

“onarı aklamayacaktır.” (3/Al-i İmran-77)

“ve lehum azâbun elîm(elîmun).” (3/Al-i İmran-77) Ondan sonra da burda aynı şeyi “lâ yuhaffefu anhumul azâbu” diyerek “onlardan azap hafifletilmez.”  (2/Bakara-162)

E şimdi Allah’ın ayetlerini öğrenmek çok güzel. Arapçayı bilmek de güzel ya da mealleri ezberlemek de güzel, ama yeri gelip de söylemez gizlersen günahı ne kadar ağırmış değil mi. Peki müslümanların bu ayetle ilişkileri ne? Bir yerde Allah’ın dinini anlatanlar Allah’ın ayetlerini mi okuyorlar yoksa onun bunun sözlerini mi okuyorlar? Okumaları gereken Allah’ın ayetleri değil mi. Bakıyorsunuz ki eğer ortam uygun değilse, Allah artık karşı tarafa.. biliyorsunuz bir 28 Şubat geçti milletin üzerinden, mesela 12 Eylülden önce başörtüsü farzdı biliyorsunuz. 12 Eylülde Kenan Evren Adana’da bir konuşma yaptı bu defa  baktınız ki başörtüsüne fetva verenler patır patır dökülmeye başladı. 12 Eylül’de artık insanlar müslümanlıktan uzak olduklarının yarışına girmeye başladılar bazı mevki ve makamlara karşı. Ne oluyor ya? İmtihan o imtihandır, halbuki her yerde her zaman doğruları söyleyeceksin. Allah’ın emirlerini bilmek yetmezi söylemek gerekirç söylemediğin zaman cezası ne kadar ağırmış değil mi. Cenab-ı Hakk’ın bizden aldığı söz. Bir, herkesten aldığı söz-Allah ile bağlarını koparmayacak; iki, kendisine kitap verilenlerden aldığı söz-bir tek ayet de biliyorsa yeri geldiği zaman o ayeti okuyacak, on tane ayet biliyorsa onu okuyacak. O zaman okumak için ayetin manasını bilmek gerekmiyor mu? Manasını bilmedikten sonra istersen hatim oku ne olacak hiçbir anlamı yok yani. Şimdi hep Fatih’in kayınvalidesini örnek veriyorum, istersen sen anlat onu da. Çok ilginç bir örnek.

Fatih Orum: Bu Karacaahmet mezarlığında onların dedeleri, babaları hep metfun. Her hafta gider oraya Yasin okumak için hatta bazen beni de götürürdü. Bir gün dedim ki kendisine, bir kere de mealinden okusana gittiğinde dedim; -ya olur mu meal okunur mu- dedim olur bence gittiğinde bir oku. Ondan sonra o hafta gitmiş, akşam geldi hemen ya dedi ben dedi bugün gittim bir sayfa okudum ondan sonra okuyamadım dedi, neden dedim, ya dedi öyle şeyler var ki dedi onları ölüyü hiç ilgilendirmeyen şeyler ya dedi bana hitap ediyor dedi. Ondan sonra artık ben o alydan sonra hiç gittiğini hatırlamıyorum sadece bayramda işte çiçeklerin düzenini yapmak için gider. Böyle bir hadise yaşanmıştı.

Abdulaziz Bayındır: İşte bakın görüyor musunuz yani Kur’an-ı Kerim’in manasını bilenle bilmeyen arasındaki farkı görüyor musunuz. Her hafta Yasin okumaya giden babasına okumaya giden hanım, birinci sayfayı ancak okuyabiliyor mealinde, o zaman öyleyse her müslümanın Kur’an’ın mealini bilmesi farz değil mi? Bilmezen kime ne anlatacaksın. Peki böyle mi oluyor, müslümanlara Kur’an mı öğretiliyor? Ne deniyor –sakın Kur’an meali okumayın inancınız bozulur- ki çok doğru söylüyorlar. Şimdi Allah’ın lanetlediği, meleklerin lanetlediği, tüm insanlığın lanetlediği kişilerin inancı tabii ki bozulur. Belki müslüman olma ihitmalleri ortaya çıkar değil mi. Müslüman lma ihitmalleri ortaya çıktığı zaman inançları bozulacak yani. Lanetlenmekten kurtulmuş olacaklar, ama adam illa da lanette kalmak istiyor, e kalsın ne yapalım. Ama biz asla! Yani şunu söylememiz lazım, herkes sapıtır ama ben asla! Çünkü ancak kendime sözüm geçer. Peki Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
761 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
762 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007