İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet)

1 Mayıs 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Her şeyimizi Allah’a borçluyuz. Bizim hiçbir varlığımız yoktu. Bundan 70-80 sene önce herhalde burada olanlardan hiç kimsenin bu dünyaya gelip gelmeyeceği belli değildi. 80 sene sonra da şu anda burada olanlardan böyle bir insan dünyaya gelmiştir diye bilinen çıkacağını da zannetmiyorum. Allah bilir. Dolayısıyla her şeyimizi Allah’a borçluyuz. Dün bu dünyada yoktuk. Yarında yok olacağız. Ama Allahu Tealanın huzuruna çıkıp bu kısa ömrün hesabını vereceğimiz için bu ömrü çok iyi değerlendirmeyi Cenabı Hak cümlemize nasip eylesin. Şimdiye kadar Allahu Teala çok sayıda elçi göndermiş. O elçiler insanları uyarmış. Kitap getirmiş. Uyan olmuş. Uymayan olmuş. Allahu Teala bizleri gönderdiği kitabına kayıtsız şartsız teslim olan asla kendi aklına uydurmayan, kendisini o kitaba uyduranlardan eylesin.

Bugün Maide Suresinin 70. Ayetindeyiz. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Legad  ehaznâ mîsâga benî isrâîle” “İsrail oğullarının misakını aldık.” Misak, sağlam söz demektir. Onlardan sağlam söz aldık diyor. “ve erselnâ ileyhim rusulâ” “ve onlara elçiler gönderdik.” Yani onlara elçiler göndererek sağlam söz aldık. O zaman sağlam sözün asıl kaynağı gönderilen elçilerdir. Elçi deyince de onların getirmiş olduğu kitaplardır. “kullemâ câehum rasûlum bimâ lâ tehvâ enfusuhum” “Onlara hoşlarına gitmeyen bir resul ne zaman geldiyse” “ferîgan kezzebû” “Bir kısmı yalanladılar.” Sen yalan söylüyorsun dediler. “ve ferîgay yagtulûn” “bir kısmını da öldürüyorlardı.” (Maide 70) Yani hesaplarına gelmeyen Allah’ın resulü de olsa istediği kadar mucize göstersin, kendilerini öne alıyorlar, Allah’ın kitabını ikinci sıraya koyuyorlar, hesaplarına gelmeyen resulleri yalanlıyorlardı veya öldürüyorlardı.

Burada sık sık bahsediyoruz. Bugün Yahudilerin inanç esaslarını okuduğunuz zaman bir nebi beklentisi içerisinde oldukları imanın şartlarından bir tanesidir. Onu mutlaka söylerler. Ama o nebi geldi. Hesaplarına gelmediği için inanmıyorlar. Yine birkaç kere burada okumuştuk. Birçok ayette dininin bütün dünyaya hâkim olacağını bildiriyor. Onlardan bir tanesi Tevbe Suresinin 33. Ayetidir. “Huvellezî ersele rasûlehû bil hudâ” “Resulünü bu rehberle gönderen odur.” Yani Kuran ile… “ve dînil haggı” “Hak din ile” “liyuzhirahû” “o hak dini hâkim kılsın.” “aled dîni kullihî” “tüm dinler üzerine hâkim kılsın diye.” (Tevbe 33) Burada dikkat edin. Hisham “liyuzhirahû” derken herkes Müslüman olsun diye bir ifade var mı?

Hisham ALABED: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çünkü İnsanların Müslüman olmalarını Cenabı hak asla zorlamaz. “Lâ ikrâhe fid dîni” “Bu dinde zorlama hiçbir şekilde olmaz.” (Bakara 256) Kişi isteyerek kabul ederse eder. Zaten doğru olduğunu herkes anlar da hesabına gelmediği için kabul etmez. “liyuzhirahû aled dîni kullihî” (Tevbe 33) dendiği zaman… Yeryüzünde kendisini dinsiz sayan hiç kimse yoktur. Yani ateistinde kendine göre dini vardır. Yani o ateist olduğunu söyler ama başkalarına karşı söyler. Kendi açısından değildir. Kendi açısından Allah’ın varlığını ve birliğini kesin olarak bildiğini bilir. O zaman yeryüzünde insanın olduğu her yerde din olur mu? Olur değil mi? O zaman bütün dinler üzerine hâkim kılsın dendiği zaman İslam’ın ulaşmayacağı bir yer kalmayacak demektir. Hâkim olması da ne demek? Üstünlüğünü göstermesi demektir. İslam üstünlüğünü gösteriyorsa o üstünlüğü kullanacak olanda Müslümandır. Onu Müslümanlar kullanacak. Başkası değil. Allahu Teala bunu ilk defa Kuranı Kerim’de söylemiyor. Bu hâkimiyeti vereceğini bildiriyor. Mesela Yahudiler içinde, Hıristiyanlar içinde aynı şey söz konusudur. Onun için dikkat ederseniz Armageddon, dünya hâkimiyeti falan çeşitli şeylerle hala bugün uğraşıp duruyorlar. Son nebiyle bu hâkimiyetin olacağını biliyorlar. Onun için dikkat ederseniz İsa’nın gelişini çabuklaştırmak gibi o tür şeyleri de var. Çünkü Muhammed’e (a.s) inanmıyorlar ya… Sanki İsa gelecekmiş… “ve lev kerihel muşrikûn” “Müşrikler hoşlanmasa da Allah bunu yapacaktır.” (Tevbe 33) Şimdi durum böyle olunca Medine’de ki Yahudiler Medine’de ki müşriklere karşı hava atıyorlardı. “Göreceksiniz, bir nebi gelecek, gelmesi çok yakın, onu bekliyoruz, o geldiği zaman güçlü olacağız, sizin hakkınızdan geleceğiz” diyorlardı. Medine’de ki müşriklerde bundan dolayı korkuya kapılıyorlardı. Ama Yahudiler farkına varmadan o müşrikleri yeni gelecek nebiye hazırlıyorlardı. Yani zihnen hazırlardı. Onun Medine hemen kabul etmişti. Mesela Taif hemen kabul etmedi. Cidde değil. Niye Medine? Çünkü Yahudiler oradaki müşrikleri zihnen hazırlamışlardı.

Bakara suresinin 38 ila 40. Ayetlerinde Allahu Teala Yahudilere şöyle diyor. Ve burada bize bir de kâfir örneği veriyor. Mesela 38. Ayette şu var. Adem (a.s), Havva validemiz ve İblis Cenabı hak tarafından bahçeden çıkarılıyor. “Gulnehbitû minhâ cemîâ” “Hep birlikte oradan çıkın.” Çıktılar. “feimmâ yeé’tiyennekum minnî huden” “Benden size bir rehber gelirse” Rehber ne? Allah’ın kitabıdır. Bu ne demektir? Adem (a.s) henüz nebi olmuş mu? Elinde bir kitabı var mı? Yok. Ama Allahu Teala Âdem’e (a.s) bütün bilgileri öğretmiş. O başka bir şeydir. “femen tebia hudâye” “Kim benim o kitabıma uyarsa.” (Bakara 38) O zaman resule uymak ne oluyor, Hisham?

Hisham ALABED: Kitaba uymak oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Başkası değil. Esas olan kitaptır. Kim benim kitabıma uyarsa “felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” “Üzerlerinde ne bir korku olur, ne de üzülürler.” (Bakara 38) Yeter ki o kitaba uyun. O kitaba uyduğunuz zaman içiniz rahat olur. Dışınız rahat olur. Üzüntüde çekmezsiniz. Bu “kitaba uyan ne korkar ne de üzülür” ifadesini kafamızda iyice tutalım. “Vellezîne keferû” “Ama bu kitabı örten” (Bakara 39) Kitap gelmiş, tamam, tamam diyor. Mesela bugün siz birilerine ayet okuduğunuzda hep aynısını söylemiyorlar mı? Tamam, tamam deyip dinlemek istemiyorlar değil mi? İsterse bir tek ayet olsun. Kim dinlemek istemez ise “ve kezzebû” “ve yalan söylerlerse.” “ve kezzebû” (Bakara 39)ifadesini hal yapmamız gerekiyor. Çünkü bilmeden de örtebilirsiniz. Bilerek örtmek gerekiyor ki kâfir olsun. Yani Arap dili açısından “mükezzibine” denir. Çünkü kezzebe olduğu için tefil babında… Aslında “kazibin” bir kere yalan söyleyen, “mükezzibin” ise sürekli yalan söyleyen demektir. Bir kereyle kalmıyor. Teksir var orada… “biâyâtinâ” “ayetlerimiz karşısında yalan söylüyor.” (Bakara 39)Şimdi Arap dili açısından da burada çok ciddi bir problem var. Yalanlama diye tercüme edilir. Halbuki Arap dili açısından kezzebe fiili doğrudan doğruya meful alır. Mesela “ve ma yukezzibuneke” doğrudan doğruya meful aldı. Yani “seni yalanlıyorlar.” O zaman yalanlama manasına olur. Mesela sizden biriniz bana yalan söyleseniz. Sen yalan söylüyorsun dediğim zaman ben yalancı olur muyum? Hayır. Haklı olabilirim. Onun için burada yalanlama anlamı yok burada… Fakat meallerde hep yalanlama manası geçiyor. Hâlbuki ba harfi cerri ile gelmiş. Yani bu ne demektir? Kezzebe bi ise lazım kullanılmış, sürekli yalan söylüyor. Nerede? Bi mukabeletil ayat olur. Yani Allah’ın ayetleri karşısında yalan söyleyip duran demektir. Çünkü ayetleri anlattığınız zaman hiç kimse yanlış diyemeyecektir. Ama doğru anlatmak lazım. Bir sürü yanlış meallerde var. O ayrı bir konudur. Hiç kimse yanlış diyemeyecek. O zaman ayetler karşısında yalan söyleyecek. Peki, onlar ne olur? “ulâike ashâbun nâr” “İşte ashabun nar onlardır.” (Bakara 39) Yani cehenneme gidecek olanlar… Bir kere adama Allah’ın ayetlerini tebliğ edeceksin. Anlayacak. Orada yalan söyleyecek. Örtecek. Ondan sonra cehennemi hak etsin. Biz ne yaparız? Herkesi cehenneme sokarız. Sadece biz gitmeyiz değil mi? Yani bizimkilerin gideceği kesinde diğerlerini bilmem. Çünkü Allah’ın ayetleri karşısında o kadar çok yalan söyleniyor ki… “hum fîhâ hâlidûn” “Ateşin içerisinde haliddirler.” (Bakara 39) Yani ölmeyeceklerdir.

Şimdi burada İsrail oğulları Medine’ye gelmişlerdi. Medinelilere karşı hava atıyorlardı. Bakın bu şu ayetten rahatlıkla anlayabilirsiniz. “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Allah katından onlara bir kitap gelir. Yanlarında olanı tasdik eden…” Yanlarındaki nedir? Tevrat. Çünkü Medine’de kiler Yahudilerdi. Onlar incil’e de inanmaları lazımdı ama inanmamışlar. “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” “Bunlar daha önce kâfirlere karşı önlerinin açılmasını istiyorlardı.” Nedir? “yesteftihûne” yani bir fetih… Önümüz açılacak… Kime karşı? Kâfirlere karşı… Ne ile? Gelecek bir nebiyle… Yani Medine’de ki müşriklere, “Göreceksiniz, bir nebi gelecek ve sizi ne hale sokacağımızı anlayacaksınız” diyorlar. Ama “felemmâ câehum mâ arafû” “Tanıdıkları kitap geldi.” Yukarıda kitap dedi. “ma arafu” kitaptır. Bu kitabı görüp tanıyorlar. Ne yaptılar? “keferû bih” “O kitabı örttüler.” Dinlemek istemediler. Tanıdıkları kitap için bu Allah’ın kitabı değildir demiş oluyorlar. O zaman onlar yalan söylemiş oluyorlar mı? Hem kâfir hem de mükezzib oluyor. Hem kâfir hem yalancı… Çünkü bekliyordun. Tanıdın. Çünkü bak beklediğin kitap… Tamam. Ya tamam ama onu kabul edersek bizim dükkân kapanacak diye düşünüyorlardı. “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti bu kâfirlerin üzerinedir.” (Bakara 89) Ne yapmış oldular? Bile bile örttüler değil mi? Bilmeden değil. Ezbere değil. Şimdi biz insanlara, bugün ki Yahudi’ye, bugün ki Hıristiyan’a, bugün ki insanlar kim olursa olsun. Önce Allah’ın kitabını insanlara göstereceğiz. Anlayacaklar, tamam diyecekler. Ondan sonra üstünü örtecekler ki kâfir olsunlar. Ondan sonra hesaplarına gelmediğini söyleyecekler ki kâfir olacaklar. Çünkü “Benden bir kitap gelecek, kim o kitaba uyarsa, üzerinde bir korku olmaz, üzülmez de” dedi. “O kitabı yalan söyleyerek örterse onlarda cehennemlik olurlar” (Bakara 38-39) dedi. Yahudiler ne yapmışlar? Yalan söyleyerek o kitabın üstünü örtmüşler.

Buranın biraz daha açık şeklini Bakara Suresi 75. Ayette görüyoruz. 75. Ayete kadar Yahudileri anlatıyor. Birçok özelliklerini anlatıyor. 75. Aytte “Efetatmeûne ey yué’minû lekum” Bu kadar oyun, bu kadar dalavere, demagoji, laf cambazlığı yapan “bu insanların size inanacaklarını mı bekliyorsunuz?” “ve gad kâne ferîgum minhum yesmeûne kelâmallâhi” “Onlardan bir grup geliyor. Allah’ın kelamını dinliyor.” (Bakara 75) Aydın bu olay nerede oluyor? Bu ayetler inerken nerede gelip dinlemiş olabilirler?

Aydın MÜLAYİM: Medine’de…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Başka yerde olabilir mi? Çünkü bu ayetler inerken Allah’ın kelamını dinlemeleri için Medine’de olmaları gerekir. Bunlar kim? Medine’de ki Yahudiler değil mi? “summe yuharrifûnehû mim bağdi mâ agalûhu” “Kelimenin manasını anlayıp kavradıktan sonra başka tarafa çekiyorlar.” (Bakara 75)

Bunun bir örneğini Allahu Teala Nisa Suresinin 46. Ayetinde bize veriyor. Burada şöyle diyor. Dikkat edin. Nasıl tahrif yaptıklarının örneğini veriyor. “Minellezîne hâdû yuharrifûnel kelime am mevâdııhî” “Bir kısım Yahudiler kelimeleri bulunduğu yerden kaydırıyorlar.” Yani bir şey söylüyor. Ama farklı bir anlamda söylüyor. Yani cinaslı, iki anlama gelen kelimeler söylüyorlar. “ve yegûlûne semiğnâ ve asaynâ” (Nisa 46) Resulullah’a (s.a.v) gelip… Bakara 75. Ayet ile birlikte okuyalım. Bakara Suresi 75. Ayette Allah’ın kelamını dinliyorlar ve tahrif ediyorlar diyor. “semiğnâ ve asaynâ” “işittik.” (Nisa 46) “Asayna” nedir?

Hisham ALABED: İsyan ettik.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onlar Resulullah’a isyan ettik demezler.

Hisham ALABED: İtaat ettik.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet. Biraz sonra bu konuda Aydın Hoca’yı da dinleyeceğiz. Asayna kelimesi… Asa değnek manasına gelir. Asayna da değneğe sarılır gibi sarıldık. Köy yerlerinde yaşayanlar çok iyi bilir. Dağa yukarı çıkarken değneği sıkı tutmazsan ne olur? Ya da dağdan aşağı inerken değneği sıkı tutmazsan ne olur? Çok tehlikeli olur. Seni öldürebilir. Yani değneği sıkı tutacaksın. Onun için asayna kelimesi biz sıkı sarıldık anlamına geliyor. Çünkü değneğe sıkı sarılacaksın. İşittik sıkı sarıldık manasına gelir. Zaten bu sözlük manasıdır. Sözlükte 22:26 22:29 sn. arası anlaşılmıyor. diyor. Yani bugün Arap dilinde böyledir. Gelip işittik sıkı sarıldık diyorlar. Allah’ın ayetlerini duydukları zaman “işittik, sıkı sarıldık” yani asayna dedikleri zaman bunun bir manası “işittik sıkı sarıldık”, bir manası da “işittik, isyan ettik” demektir. Çünkü değneğe karşıdakinin kafasına indirmek içinde sarılırsın. Ona da isyan denir. Öyle bir kelime kullanıyorlar ki… İşte tahrif budur. Resulullah’ın yanında ayetleri dinliyorlar. “semiğnâ ve asaynâ” diyorlar. Resulullah onlara isyan mı ettiniz dese Ya Muhammed asayna dedik, değneğe sarılır gibi sarıldık, çok sıkı sarıldık derler. O yüzden ses çıkaramayacak. Başka ne diyorlar? “vesmağ ğayra musmeıv” diyorlar. “vesmağ” “dinle”. “isma” işittirmek.” “ğayra musmeıv” “Sana da laf işittirilmez ya dinlemezsin ama gene de dinle.” Bu bir hakaret olur değil mi? Ama laf işittirmek haddimize mi, sana dinle demek haddimize mi manasına da geliyor. Öyle bir üç kâğıtçılıkla konuşuyorlar ki… Laf ebeliği yapıyorlar. “ve râınâ” Ya Muhammed geldik işte “bizi de gözet”… Bizi gözet yerine “ve râınâ” “bizi güt, öyle hayvan yerine koy” Yuttuk bunu diyorlar. Bunu yaptıkları zaman ne yapıyorlar? “leyyem bielsinetihim” (Nisa 46) diyor. Neden böyle diyor Hisham?

Hisham ALABED: Sanki yumuşak söz söylüyor gibi yapıyorlar ama başka şeyi kastediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ağızlarında geveliyorlar. “ve tağnen fid dîn” Ama bütün mesele “bu dine karşı bir saldırı yapmaya çalışıyorlar.” Hep böyle lastikli kelimeler kullanıyorlar. “ve lev ennehum gâlû semiğnâ ve etağnâ” “Ama asayna yerine atana deselerdi.” Bu sağa sola çekilmez. İtaat ettik. Yani gönülden boyun eğdik. Bunun başka bir manası yok. “vesmağ” sadece “dinle” deselerdi. “ğayra musmeıv” “sana laf dinletemeyiz” demeselerdi. Yani üç kağıda getirmeselerdi. “venzurnâ” sadece “bizi de gözet” deselerdi. Yani sen bizi güt anlamına gelecek kelime kullanmasalardı. “lekâne hayral lehum ve agveme” “Elbette ki daha doğru ve onların hayrına olurdu.” Ama böyle yapmadılar ki… “ve lâkil leanehumullâhu bikufrihim felâ yué’minûne illâ galîlâ” (Nisa 46) Bu sözü niçin söylemişlerdi? Kâfir oldukları halde Mümin göstermek için…

Hisham ALABED: Münafıklık yapıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Münafıklık yaptıkları halde… Şu ayetleri çok iyi dinleyin. Nisa Suresi 46. Ayette münafıklıklarının ayrıntısı verdi. Laf cambazlığı ile Resulullah’ı kandırmaya çalışıyorlar. Kuran ayeti ile belli mi? “Efetatmeûne ey yué’minû lekum ve gad kâne ferîgum minhum yesmeûne kelâmallâhi” “Onların size inanacağını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir grup Allah’ın kelamını dinler.” Gelip kimden dinleyecekler? Resulullah’tan… Zaten Nisa Suresi 46’da Resulullah’ı dinledikleri belli… “summe yuharrifûnehû mim bağdi mâ agalûhu” “İyice akıllarına yattıktan sonra ne yapıyorlar? Laf cambazlığı yapıyorlar. Yani tahrif o demektir. Yani öyle bir kelime söylüyor ki sen başka anla, o başka anlasın. Yani Resulullah ne demek istiyorsun dese efendim öyle şey olur mu, biz hiç senin yanında öyle şey söyler miyiz diyecekler. Yine onu suçlayacaklar, kendilerini değil. “ve hum yağlemûn” “bile bile bunu yapıyorlar.” (Bakara 75) Peki, bunu yaptıktan sonra ne yapıyorlar? Orada Resulullah’a karşı bunu söylediler ya… Kendilerini de üç kağıtçı göstermeyecekler. Hiç göstermek isterler mi?

Ve izâ legullezîne âmenû gâlû âmennâ” “Müminlerle karşılaştıkları zaman amenna derler.” Biz zaten öyle dedik. Sıkı sarıldık dedik. Bizi dinle dedik. Bizi düzelt dedik. Yani zahiri kurtarıyorlar. Ama “ve izâ halâ bağduhum ilâ bağdın” “birbirleriyle başbaşa kaldıkları zaman” “gâlû etuhaddisû nehum bimâ fetehallâhu aleykum liyuhâccûkum bihî ınde rabbikum” “Allah size bu kitabın (Kuran’ın) hak olduğunu gösterdi. Ama bunu niye onlara söylüyorsunuz ki… Allah’ın yanında size karşı delil getirecekler.” “efelâ tağgılûn” “Aklınızı kullanmaz mısınız?” (Bakara 76) Nisa Suresi 46’da da bu ayetlerde de bunlar ne oluyor?

Hisham ALABED: Münafık…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Herhangi bir kitapta ya da herhangi bir hocadan Medine’de münafık Yahudilerden bahseden bir ifade hiç duydunuz mu? Yahudilerin münafıklığından bahseden bu ayetin dipnotunda ne yazıyor. Allah rızası için şu dipnota bir bakın. Yani İslam Âlemindeki bütün kitapların değiştirilmesi lazım. Başta tefsirler ve mealler olmak üzere… Diyanet İşleri Başkanlığı Mealinin dipnotuna bakın. Gelip anlıyorlar. Resulullah’a karşı inandıklarını söylüyorlar. Nasıl tahrif ettiklerini de ayet ayrıca… Yani laf cambazlığını neye karşı yaptıklarını Allah açıkça söylediği halde şu dipnota bakın. Önce mealini onlardan okuyayım. “İçlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.” (Bakara 75) Bu tahrif kelimesinin Türkçe’de ki anlamı başkadır. Arapça’da ki anlamı başkadır. Türkçe’de kelimeleri değiştirmek, kelimelerin şeklini değiştirmek, cümleyi değiştirmek anlaşılır. Ama Arapça’da laf cambazlığı anlaşılır. Bir kere bu meale tahrif yazarak en başta kendisi bir tahrif yapmış. Meali yapan… Çünkü bizimkiler bu işi hiç bilmezler ki… Dipnota bakın. “Bu ayet Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat’ı tasdik ettiklerini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır.” Allah aşkına ne alakası var Tevrat ile bu ayetin? Bir alakası var mı? Hiçbir alakası yok. Ayeti ne yaptı? Yahudi Münafıkları kurtardı mı? Bu dipnotu okuyan kişi o ayetin Yahudi münafıklarla ilgili olduğunu anlayabilir mi? Bakın görüyor musunuz? Nasıl örtülüyor iş? Yani tefsirler üzerinde çok büyük oyunlar var. Ama bizim Hocalar hiç farkında bile değiller. Onların yaptığı en büyük ustalık nedir? Bu yanlışları ortaya koyanları görmemektir. Niye? Hesaplarına gelmiyor. Peki, hadi çıkın konuşun. Yoklar. “Bu gerçek Moris Bukay gibi batılı bazı araştırmacı bilginlerce kesin olarak ifade edilmiştir. Bizzat Tevrat’ta bunu doğrulayıcı ifadeler yer almaktadır.” Sen ayeti tahrif etmişsin farkında değilsin. Tahrif kelimesinin anlamını bilmiyorsun. Çok üzücü bir şey…

Şimdi Nisa Suresinin 46. Ayetinin mealine hem buradan bakalım hem de sizin cep telefonlarınızdaki meallerden bakalım. Bir bakın ki o ayete doğru meal veren bir tane meal bulabilir misiniz? Ya da oradan ne anlayacaksınız? Resulullah’ın huzurunda yaptıklarını hiç anlayabilir misiniz? Hisham sen hiçbir Arapça tefsirde Nisa Suresi 46. Ayete doğru meali veren gördün mü?

Hisham ALABED: Hocam genelde Kuranı anlamamak için tefsirlere bakmak lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok doğru gerçekten… Tabi bu meallerde o tefsirlerin sözcüsüdür. Diyanet İşleri Mealinden Nisa Suresi 46. Ayeti okuyorum. “Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek” Tahrif, kelimeyi yerinden mi kaydırmak? Anlamını kaydırmaktır. Kelimeyi kaydırmak değildir. Kelimeyi kaydırarak sen ne yapabilirsin? Peki, böyle… Farz edelim ki doğru… “onları anlamlarından uzaklaştırırlar.” Bu iyi… Ama yerinden kaydırmak değil. Anlamını kaydırmak demesi lazımdı. Ama ikinci kısım iyi… Burada “anlamlarından uzaklaştırırlar, anlamlarını kaydırırlar” demiş. “Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak “İşittik, karşı geldik” Yani “işittik, isyan ettik”… “işittik, isyan ettik” sözünde hangi kelimeyi nereye kaydırma var? Var mı? Ondan sonra “İşit, işitmez olası!” Bu hakarettir. Resulullah’ın huzurunda bunu derler mi? İşittik isyan ettik denir mi? Bakın buraya çok dikkat edin. Bir de “’Râ’inâ’  derler” diyor. Bu raina ile ilgili dipnot şöyledir. “Bakara Suresinin 104. Ayetiyle ilgili olarak açıklandığı gibi raina Arap dilinde bizi gözet, bize bak demektir. Yahudiler bu kelimeyi İbranice’de hakaret…” Ne alakası var? Arap dilinde raina bizi gözet manasına geldiği gibi bizi güt manasına da gelir. Yahudilikle ne alakası var? Raiya kelimesi Arapça değil mi?

Hisham ALABED: Çobana rai denir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Raina biz koyunuz sen de bizi güt anlamına da gelir. Ama bizi gözet manasına da gelir. 35:53 sn. anlaşılmıyor. Neyse… Şuraya bakın. İşittik isyan ettik yerine ya da işittik karşı geldik yerine… “Hâlbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu.” Ya kardeşim “isyan ettik” ile “itaat ettik” ifadelerini karşılaştır. Bu daha hayırlı ne demek ya? İkisi de hayırlı olan şeyde birisi daha hayırlı olur değil mi? İsyan ile itaat birbirinin zıttı değil mi?

Hisham ALABED:ve agveme

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:hem de daha sağlam olurdu” diyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Hakikaten Kuran anlaşılmaması için tarih içerisinde elden gelen her şey yapılmış. Bugün birisi Erzincan’dan telefon açtı. Tevrat’ı, İncil’i sordu. “Kardeşim tahrif dediğin anlam kaydırmasıdır. Bugün yanında Arapça orijinali olan Kuran meallerinin ne halde olduğunu görüyorsun. İndirildiği dil olan İbranice ortada olmadan Tevrat’ın, İncil’in anlamlarının sağa sola çekilmesi daha kolay değil mi” dedim. Tamam dedi. Allah aşkına bunların yaptıkları Arap diline aykırı değil mi? Resulullah’ın yanına geliyor. Bu adamlar Medine’de bir nebi beklentisi içerisindeler. Gelince tanıyorlar. Kitabı tanıyorlar. Dinledikleri zaman işittik, itaat ettik, bizi de gözet şeklinde Resulullah’a karşı çok nazik ama üç kağıtçı ifadelerle, laf cambazlığıyla bir takım şeyler söylüyorlar. Arkasından dışarıya çıktıkları zamanda o üç kağıtçılıklarını tespit eden ayet yok mu? Peki, bu Medine’de ki Yahudilerin… Bir de zaten ondan sonraki ayetlerde…. Bir de bunları yazıyorlar. “Feveylul lillezîne yektubûnel kitâbe bieydîhim” “Yazılar olsun onlara elleriyle kitap yazıyorlar.” (Bakara 79) Demek ki bunlar Yahudilerin Hahamları… Yani ayetleri tahrif için yazı yazıyorlar. Peki, bunlar biz Müslümanız dediklerine göre Müslümanların yanına âlim olarak gitmeyecekler mi? O zaman Ebu Bekir’in, Ömer’in hadis yazılmasını yasaklaması boşuna mıymış? Çünkü orada bir sürü kendisini Müslüman gösteren Yahudi âlim var. Kuranı Kerim’in şahitliğiyle… Bunların hiçbir tanesini bizim kitaplar yazmıyor. Bir tane tefsir yazmıyor. İşte mealler…

Bugün ki ayetimizi tekrar okuyayım. “Legad ehaznâ mîsâga benî isrâîle” “İsrail oğullarından kesin söz aldık.” “ve erselnâ ileyhim rusulâ” “onlara elçiler göndererek” (Maide 70) Elçi göndererek aldığı kesin sözlerden bir tanesi Ali İmran Suresinin 81. Ayetindedir. “Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne” “Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman” “lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” “Size bir kitap ve hikmet veririm de” O nebilerden bir tanesi Musa’dır (a.s). “summe câekum rasûlum musaddigul limâ meakum” “yanınızda olanı tasdik eden bir resul (kitap) gelirse” (Ali İmran 81) Resul kitap demektir zaten… Bakara Suresi 101. Ayette de “Ve lemmâ câehum rasûlum min ındillâhi musaddigul limâ meahum nebeze ferîgum minellezîne ûtul kitâb, kitâballâhi verâe zuhûrihim” (Bakara 101) diyor. Arap dili açısından oradaki resule kitaptan başka bir anlam verilmesinin imkânı var mı?

Hisham ALABED: İmkânsız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İmkân ve ihtimal yok. Ama bu mealde peygamber diye mana veriyor. Hadi anlayabilirsen anla. “summe câekum rasûlum” “sonra size bir kitap gelirse.” (Ali İmran 81) Bakara Suresi 101. Ayette “Ve lemmâ câehum rasûlum” “bu kitap geldi.” (Bakara 101) “musaddigul limâ meakum” “beraberinizde olanı tasdik eden bir kitap gelirse” (Ali İmran 81) diyor. Bakara Suresi 101. Ayette de “yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi” (Bakara 101) diyor. Resul geldi. Ondan sonra “nebeze ferîgum minellezîne ûtul kitâb, kitâballâhi” “kendilerine kitap verilenlerden bir grup Allah’ın kitabını attılar.” “verâe zuhûrihim” “sırtlarının arkasına.” (Bakara 101) Burada nasıl attıklarını da gösteriyor. Sanki Müslümanmış gibi görünerek atıyorlar. Bir kısmı hiç ilgilenmiyor. “keennehum lâ yağlemûn” “sanki bu kitabı hiç bilmiyor gibi davrandılar.” (Bakara 101) O zaman yalancı olmuyorlar mı? Biliyorlar ve yalan söylüyorlar. Ama bu meallerden bunları asla anlayamazsınız. Bu tefsirlerin hiçbirinden de anlayamazsınız. Bakın İslam Âleminde ne kadar büyük oyun oynanmış. Ve oynanmaya da devam ediyor. Asıl misak budur.

kullemâ câehum rasûlum bimâ lâ tehvâ enfusuhum” “hoşlarına gitmeyen her resul (kitap) geldiği zaman” “ferîgan kezzebû” “bir kısmını yalanladılar.” “ve ferîgay yagtulûn” “bir kısmını da öldürdüler.” (Maide 70) Çünkü kitabı da öldürebilirler. Resulü de öldürebilirler. Hepsini de yaparlar. Bugün her tarafta kitap öldürülüyor. İsrail oğullarından alınan söz sadece bu değildir. Başka sözlerde vardır. Onu da Aydın Hocadan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: Örneğini verdiğiniz tahrifin aynısı Bakara Suresi 93. Ayetinde de vardır. “Ve iz ehaznâ mîsâgakum” Burada da aynı misak alınıyor. “ve rafağnâ fevgakumut tûr” “tepelerine Tur’u diktik.” (Bakara 93)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahu Teala üzerlerine Tur’u kaldırıyor. O şartta misak alıyor. Sen istersen sadece meali oku. “keennehû zulletuv” “sanki gölgelik gibi” (Araf 171) dağı üstlerine kaldırıyor. Üzerlerinde dağ, İsrail oğullarından söz alıyor. Aydın bir mealden oku.

Aydın MÜLAYİM:Hani, Tûr’u tepenize dikerek sizden söz almıştık, “Size verdiğimiz Kitab’a sımsıkı sarılın; ona kulak verin” demiştik. Onlar, “Dinledik, karşı geldik”  demişlerdi.” Burada da aynen “işittik, karşı geldik” meali vermişler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Karşı geldik diyen kişi için Allah ben misak aldım diyecek değil mi? Böyle bir şey olur mu? Çocuklar bunu okuyorlar. Hocam böyle şey mi olur diyorlar. O çocuklara deist diyorlar. Deist o mu, sen misin? Ne oluyor ya? Allah dağı tepesine gölgelik gibi kaldıracak ve o şartlarda sizden söz aldık diyecek. Dağ üzerine düşmek üzere iken… Yani adamın alnına tabancayı dayamış birisi… Tetiği çekmekteyken böyle, böyle tamam mı diyecek. Onlar da isyan ettik diyecekler. “İşittim, isyan ettim” dediği zaman ben söz aldım mı diyecek? Bu kim? Ne akıldır?

Aydın MÜLAYİM:İnkârları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsyan ettik diyorlar ama inkârları yüzünden kalplerine buzağı sevgisi kalplerine sindirilmiş diyor.

Aydın MÜLAYİM:Onlara de ki: (Tevrat’a beslediğinizi iddia ettiğiniz) imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz!

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Buzağı sevgisi kalplerinde varken “semina ve asayna” diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Ağzınızla itaat ettiğinizi söylüyorsunuz ama içinizde buzağı sevgisi var. Tevrat orada yok. Onu kendileri karıştırmıştır. Olması gereken anlam; imanınız size ne kötü şeyi emrediyor, kalplerinizde buzağı sevgisi olacak bir de işittik, itaat ettik diyeceksiniz şeklindedir. Ya işittik, isyan ettik diyorsa sen onun kalbinden ne bekliyorsun? Kalbinde iman olan birisi işittik, itaat ettik der isyan ettik der mi? Ayeti nasıl öldürmüşler görüyor musunuz? Katletmişler.

Aydın MÜLAYİM: Sizden söz aldık diyor. Allahu Teala herkesten söz almış. Bu misakla ilgili bütün ayetleri araştırdım. Genel olarak Allah’a şerik koşmadan inanmak, Allah’ın gönderdiği kitaplara sımsıkı sarılmak anlamında kullanılıyor. Bu sözü Allah bizden almış. Hem Yahudilerden…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten Ali İmran Suresinde herkesten aldığını bildiriyor.

Aydın MÜLAYİM: Fakat buraya bir ek daha yapılıyor. Tahrif üstüne tahrif bir de Şia’da var. Bugün ki Yahudilerde bile böyle tahrifleri göremezsiniz. Hiçbir dinde böyle bir şey yoktur. Maide Suresinin 67. Ayeti… “Yâ eyyuher rasûlu bellığ” “ey elçi Allah’tan geleni tebliğ et.” “mâ unzile ileyke mir rabbik” (Maide 67) Yani rabbinden sana geleni tebliğ et. Şia bu ayetten yola çıkarak o alınan söz Allah resulünden sonra gelen İmam Ali’nin velayetiydi. Ki o velayeti Allah resulü gizliyordu. Açıklamaktan korkuyordu. Bunu açıklamak için bu ayet indi. Korkma, sen anlat dedi diyorlar. Ondan sonra Allah resulü 47:27 sn. anlaşılmıyor. herkesi toplayarak Ali’nin velayetini orada ilan etmişti diyorlar. Yani Allah’ın resulünden aldığı söz (misak) aslında velayet sözüymüş diyorlar. Misakla, velayetle hiç alakası olmayan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de sanki umurlarında mı? Bir adam iş yerine Muhasebeci almak istemiş. Gazetede ilan veriyor. Yüksekçe de maaş verecekmiş. Her geleni imtihan ediyor ama ön kapıdan gireni arka kapıdan çıkarıyor. Böylece içeride ne sorulduğu konusunda yeni imtihana girenlerin haberi olmuyor. Her gelene iki kere iki kaç eder diyor. Dört diyenleri dışarıya çıkarıyor. Birisi de iki kere iki kaç eder sorusuna kaç etmesini istersiniz efendim diye cevap veriyor. İşte sen bana lazımsın diyor. Şimdi milleti o hale getiriyorlar. Erberci… Kaç etmek ister? Tabi onlara söylerler.

Aydın MÜLAYİM: Alınan söz Allah’ın kitabındakileri gizlememektir. Şia gizlemeyi bırakın üstüne başka bir yalan uydurarak bir söz almaya dönüştürüyorlar. Yani İslam Aleminin hepsinin bu söze ihanet ettiğini ve Allah resulünden sonra da üç kişi dışında herkesin küfre düştüğünü, münafıklık yaptığını iddia ederler. Bu misak kelimesinin velayetle hiçbir ilgisi yoktur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir taraftan Yahudiler, diğer taraftan Sasaniler… Böyle çok güzel bir presle İslam Alemini uyutuyorlar. Zaten inşallah Cenabı hak nasip ederse bütün bu şeyleri iyice ortaya çıkaracağız. Göreceksiniz ki bu iki ekip ve kilisede dâhil olmak üzere çok büyük oyunlar oynamışlar. Bugün de oynamaya devam ediyorlar. Katolik kilisesi rabıtayla işbirliği yaptı. Daha önce FETÖ ile işbirliği vardı. Şimdi onunla işbirliği yaptı.

Mesela Katoliklerin inkültürasyon dedikleri projeleri vardır. O da şudur. Görüntüde hiç kiliseden falan bahsetmeyeceksiniz. Ama içerik onların inancı olacak. Yani insanların kafasını onlarla dolduracaksınız. Şimdi o inkültürasyonu Kuran meallerinde görebiliyor muyuz? İşte 50:49 50:51 sn. arası anlaşılmıyor. üç saat konuşmuştuk. Bana ‘sen bize müşrik diyorsun biz müşrik değiliz’ demişti. Güldüm. Ben gülünce adam devam ettiremedi, başka konuya geçti. Neymiş efendim? Çok kutsal üçlü birlik dedikleri zaman muvahhid oluyorlarmış. Üçlü birlik ne demek?

Bir de Budistlerden gelen rabıta var. Yani Budistlerin bir Nirvanası vardır. Tam tamına Tao ile Allah’ı tanımlarlar. Bir de meleksi üstatları vardır. O meleksi üstatlar aracılığıyla Tao’ya ulaşırlar. Orada meditasyon yani bir aracı… 51:52 sn. anlaşılmıyor. aracı koyarlar kendi aralarına… İşte o meditasyonda Halidi Bağdadi tarafından İslam Alemine rabıta diye getirilmiştir. Ve tarikatlara sanki bir şey yapıyorlarmış gibi monte edilmiştir. Bunlar elbette olacak. Resulullah’ın hayatındayken yaptılar da, Musa’ya (a.s) karşı yaptılar da, bize karşı yapmayacaklar mı? Elbette ki yapacaklar. Bu sebeple bunları yakından görelim. Doğru dini insanlara anlatmaya çalışalım. Hakikaten anlaşılmaz bir savrulma var. İnanılmaz savrulmalar yapılıyor.

Geçende Süleyman ATEŞ’in mealini okudum. Bir yerde sohbet yapıyordum. Hud Suresi 114. Ayete verdiği meali okudum. Gerçekten şok oldum. Yani o ayete o meali verebilmek… Herhalde tahrifte zirveyi yakalamaktır. Bir de Diyanetin Mealine bakayım nasıl vermişler? “(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl.” Burada doğru mana vermişler. Süleyman ATEŞ’in mealinde “Gündüzün iki tarafında (Sabah ve akşam namazını) bir de gündüzün geceye yakın vakitlerinde” diyor. Ne oldu?

Aydın MÜLAYİM: Şöyle bir meal daha var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne diyor?

Aydın MÜLAYİM:Hem gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gündüzün iki ucu ne oluyor? Sabah, akşam… Gecenin ilk saatlerinde?

Aydın MÜLAYİM: 54:03 54:05 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kaç vakit bu? Allah’ını seversen… Ama Diyanetin Mealinde doğru mana vermişler. “(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında” İki bölümünde demesi lazım. Taraf kelimesi Türkçe’de doğru anlaşılmaz. Taraf Arapçadır. İki bölümünde… Öğle ve ikindi… “Gecenin gündüze yakın vakitlerinde” O zaman yatsı namazını kılarken havanın tam kararmamış olması gerekiyor. Gündüze yakın vakit olması için… Geçenlerde internetten sürekli soru soran bir zat şöyle diyor. “İmsak vakti hesabınızın doğru olduğunu gözümle defalarca tespit ettim. Orucumu ona göre tuttum, namazımı ona göre kılıyorum ama yatsının son vakti konusunda bir türlü tatmin olamıyordum. Şehrin dışında bir yayla yerine gittim. Bir tanıdığın evinde kaldım. Sizin takviminizde ki Yatsı Sonu vaktinde tabiat tamamen uykuya daldı. O hayvanların barınaklarında da çok hafif bir iki ses duyuluyordu. Onlar da tamamen sakinleşti. Hava serinledi. Artık yüzde yüz tatmin oldum. Gündüzden hiçbir işaret kalmadı. Yirmi metre önümü göremez hale geldim” dedi. Çünkü gökyüzünden gelen az da olsa bir aydınlık var. O aydınlıkla zaten gözünüzle görüp yürüyebiliyorsunuz. Bu saptırmalar yüzünden gene Ramazan gelince kendilerini korumak için bize saldıracaklar. Saldırın, umurumuzdaydı sanki. Allah’ın kitabına saldırdığınızın hiç farkında değilsiniz. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun.

“Allahu Teala “İsrail oğullarından sağlam söz aldık. Onlara elçiler gönderdik. Ama ne zaman hesaplarına gelmeyen bir resul gelirse” Allah’ın kitabı geliyor. Tabi o kitabı getiren birisi de var. “O kitabı kabul etmiyorlar. Bazen de getireni öldürüyorlar.” (Maide 70) Zaten bu dünya imtihan dünyasıdır. Allahu Teala kendi dinine isyan edenlere de imkan veriyor. Yani burada bize tabi ki karşı gelecekler, tabi ki kabul etmeyecekler. Çünkü herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bu hürriyeti sonuna kadar kullanabilirler. Önemli olan bizim kullanmamamızdır. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007