Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz

9 Ekim 2007 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdulillahi rabbil alemin vel akıbetulilmuttakin essalatu vesselamu ala resulune muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Bugünkü dersimizi Ramazanı Şerifin Bayramı vesilesiyle bayramdaki görevlerimiz başlığıyla yapacağız. Ama tabii konuşacak olan biz değil, Kuranı Kerim olacaktır. Kuranı Kerimden konuşmadığınız zaman söylediğiniz sözlerin çerisinde uygun olmayanlarda oluyor.  Duygusal şeyler oluyor. Gereksiz şişirmeler oluyor. İsra suresinin 23. ayetinden başlayacağız. Müslümanların yaptıkları bayram iki tanedir. Birisi Ramazan Bayramı diğeri de Kurban Bayramıdır. Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Güzelliğini her gün yaşadığımız bir ibadet var. Bir ay sonra orucumuzu bozmak zorundayız. Bayramın birinci günü oruç tutmak haramdır. Dolayısıyla herkes yemek yiyebiliyor, içebiliyor. Birde herkesin evi misafir kabul etmeye hazırdır. Başka zamanlarda gelebilir miyiz, müsait misiniz, dersiniz. Bayramda hiç gerek yoktur. Gitmediğiniz zaman insanlar niye gelmediniz, derler.  Çünkü herkes misafir kabul etmeye hazır vaziyettedir. Hatta bayramlar olmasa birçok akraba birbirini yıllarca görmeyecek. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.  Hem Ramazan ibadetini yapmış olmanın sevinci ki o sevinci bütün Müslümanlar paylaşıyor. Ramazan orucunu tutanlar miskini doyuracak yiyecek de veriyorlar. Onları fakirlere vermek gerekir. Başka yerlere değil. Az önce Süleymaniye Vakfı olur mu diye bir arkadaşımız sordu. Vakfa olmaz ama vakfın bünyesinde fakirler olsa onlara ulaştırılmak üzere olur. O durumda biz aracılık yapabiliriz. Ama şuanda öyle bir durum yok. O zaman ve her zaman yapılacak şey tanıdıklarınızı seçmektir. Tanıdıklarınızı seçerken de en yakınlarınızı seçmektir. En yakından yakına gitmek lazım. Şimdi öyle bir bayram oluyor ki herkes az çok evinde bir şeyler bulunduracak durumda oluyor. Yani evini açtığına değiyor. Misafir bekleyebiliyor. Bu gerçekten çok güzel bir adettir. Dini bayramlar dışındaki bayramlarda bunlar olmuyor. Kimse kimseye gitmiyor. Evini açmıyor. Sadece dini bayramlarda oluyor. Kurban Bayramı da aynı şekilde hac ibadetine rastlayan günler bayram olarak kutlanıyor. Dolayısıyla orada da bütün Müslümanlar sevinci paylaşıyor. Çünkü kurbanlar kesiliyor ve diğer insanlara da veriliyor. Tüm İslam âleminde gerçek bir ziyafet oluyor. Burada da herkesin evi açık herkes misafir bekliyor. Toplumda bir kaynaşma oluyor. Tabii burada özellikle korumamız gereken kimseler var. Burada okuyacağım ayetler bayrama mahsus değil. Ama bayram vesilesiyle okuyoruz. Çünkü burada ki görevler senenin her günü her Müslümanın yapması gereken görevlerdir. Bayramda herkes kendini misafir kabul etmeye hazırlamışken yerine getirmek daha kolaylaşır. “Ve kada rabbuke ella tağbudu illa iyyahu ve bilvalideyni ıhsana” “rabbin şunu kesin hükme bağlamıştır; yalnız ona kul olacaksınız, ondan başka hiç kimseye hiçbir varlığa kul olmayacaksınız”(17/23). Bir şeyi tekrar hatırlayalım. Biz Müslüman olduğumuzu ifade etmek için ne diyoruz?  Birinci bölümde “eşhedu la ilahe illallah” “Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik ederim” diyoruz. Biz “eşhedu enneallahe vahidun ehad” ya da “eşhedu enneallahe 6:33 6:36 ehadun” demiyoruz. Yani ben şahidim ki Allah vardır ve birdir, demiyoruz. Bu kelimeyi söylemiyoruz. Niye bu kelimeyi söylemiyoruz? Çünkü bunu zaten herkes biliyor. Allahın var ve bir olduğunu bilmeyen yoktur. Biz “eşhedu la ilahe illallah” “Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik ederim” diyoruz. Çünkü Allahın varlığı ve birliği için o kadar delil var ki çevrede, hiçbir hocanın öğretmesine gerek yok. Hiçbir kitaptan okumaya gerek yok. Kâinat kitabı bunu zaten söylüyor. Allahın varlığına sayısız delil olduğu halde, Allahtan başkasının ilah edinilmesiyle ilgili herhangi bir delil yoktur. Mesela bugün Hıristiyanlar var. Onların kendilerine tanrı edindikleri iki varlık var. Birisi İsa (a.s) o büyük peygamber. Diğeri de Cebrail (a.s) büyük melektir. Ama İsa’nın (a.s) ve Cebrail’in (a.s) tanrı olduğuna dair Hıristiyanların elinde hiçbir delil yoktur. Aynen onun gibi hangi grup Allahtan başka bir varlığı tanrı edinirse elinde bir delil olmaz. O zaman sen delilsiz olarak birisine nasıl tanrılık payesi verirsin. Onun için biz büyük bir kararlılıkla “eşhedu la ilahe illallah” “Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik ederim” diyoruz. Mesela size Allaha inanmak deyince aklınıza ne gelir diye soralım. En yakın zamanda okuldan mezun olanlardan bir tanesi Yahya’dır. Kitaplarda bize Allah inancı nasıl öğretiliyor? Yahya: Allahın varlığına ve birliğine inanmak. Abdülaziz Bayındır: Allahın varlığına ve birliğine inanmak diye geçer. Şimdi nereden nereye gelmiş görüyor musunuz? Hâlbuki öyle bir şey yoktur. Allah’ı var ve bir kabul etmeyen zaten yok. Bugün tanrı üçtür diyen Hıristiyan âlemi öbürleri de Allah’tır diyor mu? Demiyor. Onun için Allahtan başka ilah olmadığına inanırım, diyoruz. Bu çok önemlidir. Görüyor musunuz nasıl bir kayma olmuş? Allahın varlığına ve birliğine inanmak değildir. Tevhid inancı o değildir. Allahtan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Sadece inanmak değil. Öyle bir sağlam inanıyorsun ki şahitlik derecesindedir. O zaman Allahtan başka ilah yoksa ilah zaten kayıtsız şartsız kendisine boyun eğilen varlık demektir. Biz Peygamber Efendimize boyun eğeriz. Ama kayıtsız ve şartsız değildir. Allah boyun eğin dediği için Allahın bu emrinden dolayı boyun eğeriz.  Elimizde delil var. Çünkü Allah bu benim elçim diyor. Onun elçisiyse onun sözünü getiriyor demektir ve boyun eğmek zorundayız. Annemize babamıza karşı iyilik yaparız.  10:24 10:26. Yetkililere de itaat ederiz ama kayıtsız şartsız değildir. Allah-u Teala yetkililerle nizaya(anlaşmazlığa) girmemize müsaade etmiştir. Çünkü “etiullahe ve etiur rasule ve ulil emri minkum” “Allaha itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan yetkililere”(4/59). Burada durmuyor ve devam ediyor. “fein tenazağtum fi şey’in” “herhangi bir konuda onlarla nizaya girerseniz”(4/59). Burhan Bey Allah ile nizaya girilir mi? Burhan Bey: Hayır! Abdülaziz Bayındır: Peygamber ile? Burhan Bey: İmkânsız! Abdülaziz Bayındır: Girilmez. Peki, kiminle girilir? Yetkililerle girilir. “fein tenazağtum fi şey’in” “bir konuda onlarla nizaya girerseniz”(4/59). Yani anlaşamazsanız, uyuşamazsanız demektir. Demek ki uyuşmamak normaldir. Bu ne demektir yetkililere kayıtsız şartsız itaat yok. Uyuşamadığınız zaman ne yapacaksınız? “ferudduhu ilallahi ver rasuli” “Allaha ve resulune götürün”(4/59). Enes Hoca: 12:10 12:13 Abdülaziz Bayındır: Zaten bu ayetten de o anlaşılıyor yani. Yani Allah-u Teala diyor ki siz yetkililerle uyuşmayabilirsiniz. Uyuşmadığınız takdirde yapacağınız şey nedir? Anlaşmazlığın çözümünü Allah ve Resulune götürerek halletmektir. O zaman sonuç ne? Biz Allahtan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız itaat edemeyiz.

Dün Almanya’dan Katolik üniversitesinin hocaları gelmişti. Hangi üniversiteydi? Mustafa Bey: Tübingen Üniversitesi. Abdülaziz Bayındır: Mustafa Bey tercüme etti bizde konuştuk. Yarın akşamda beraber olacağız inşallah. Orada en yaşlıları bir soru sordu. Mezheplerin dinde yeri nedir, dedi. Bende o mezhep âlimlerinin görüşleri yalnızca kendini bağlar, dedim. Çünkü madem o görüşün kuran ve sünnete uygun olduğu kanaatinde öyleyse uygulasın. İkinci kişiyi bağlamaz. O ikinci kişide kuran ve sünnete uyduğu kanaatine varırsa oda o işi yapar. Ama bizde mezhepler başlı başına bir emir kaynağı haline gelmiş. Yani bunu mezhep imamları benim dediğim gibi söylemişlerdir. Ama onların görüşünü beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir konudur. Ama bu insanlar kendi görüşlerini anlatırken böyle anlatmışlardır. Bir katılımcı: 14:12 14:14Abdülaziz Bayındır: Ben bu kanaatteyim diyor. Sen bunu yap demiyor. Onun için onlar her bir görüşün üzerine kendi damgalarını vurmuşlar. Mesela Ebu Hanife şöyle şöyle der. Şafii böyle böyle der. Ahmed bin Hanbel böyle böyle der. Niye bunu söylüyorlar? Orada demiş oluyorlar ki bak bu benim görüşüm, bu Allahın sözü ya da Peygamberin sözü değil. Bu bir insan sözüdür. Ama yanlış olan daha sonra o insan sözü Allahın ve Peygamberin sözünü bastıracak şekilde anlaşılmıştır. O zaman ne olmuş oluyor? Onlara itaat farz, isyan haram haline geliyor. Onun için “eşhedu ella ilahe illallah” konusu son derece önemlidir. Bize emredilen Allahtan başka ilah olmadığı hususunu içimize sindirmek olduğu halde okullarda, üniversitelerde, her yerde okutulan bu değildir. Okutulan Allahın varlığına ve birliğine inanmaktır. Sanki başka inanan yokmuş gibi. Kitaplarda hep böyle yazılıdır. Maalesef şu kaymayı görüyor musunuz? Yani mesele zemininden tamamen kaymış. Ortada İslam diye bir şey yok işte. Allah merhamet ediyor da yürüyor. Bizi dinleyen vatandaşlar delillere bakıyorlar. Söylenenlerin mantıklarına uyduğuna bakıyorlar. Bunlar doğru söylüyor diyorlar. Fakat şimdiye kadar o dokunulmaz olan o kutsallaştırılmış olan insanların görüşlerine ters düşünce önce bir irkiliyorlar. Burada bir yanlışlık mı var acaba diye. Tabii bu da yavaş yavaş geçecek inşallah.

Ve kada rabbuke ella tea’budu illa iyyahu” “rabbin şunu kesin karara bağlamıştır yalnız ona kulluk edeceksiniz”(17/23). Yani kayıtsız şartsız yalnız Allaha boyun eğilir. Onun dışındaki emirleri dinleme konusu kayıtlı ve şartlıdır. “ve bilvalideyni ıhsana” “ve anneye babaya iyilikte bulunmanızı Allah hükme bağlamıştır”(17/23). Ömer Bey bizde nedir anneye babaya? Bir katılımcı: İtaattir. Abdülaziz Bayındır: İtaat burada kime emrediliyor? Bir katılımcı: Allaha emrediliyor. Abdülaziz Bayındır: Peki, anneye babaya? İhsan yani iyilikte bulunmak emrediliyor. Anneye babaya da itaat edin denseydi şirk olurdu. Çünkü ikinci bir emir kaynağı ortaya çıkardı. İtaat değil iyilikte bulunmaktır. Siz bir insan olarak kendi vazifelerinizi yapacaksınız. Annenizin babanızın kulu falan değilsiniz. Sadece Allahın kulusunuz. Anneniz babanızda Allahın kuludur. Dolayısıyla onlar şirke de düşebilirler. Yoldan da çıkabilirler. Yanlışta yapabilirler. Allahın sana emrettiği onlara karşı iyi davranmaktır. Ama sen, toplumda kendi rolünü yapacaksın. O rolünü devam ettireceksin. Burada da ciddi bir kayma var. Anneye babaya ihsan neye dönüşmüş itaate dönüşmüş. Buda ciddi bir kaymadır. Yahya: Lokman suresinde bir ayet var. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Abdülaziz Bayındır: Lokman suresinin 14 ve 15. ayetini açalım. “Ve vassaynel insane bivalideyh”(31/14) burada “vassaynel” kelimesi “kada”(17/23) ile aynı manaya geliyor. Yani o ayete atıfta bulunuluyor. “İnsana annesine ve babasına karşı tavsiyede bulunduk” (31/14). Yani bu konuda emir verdik. Buda ihsanda bulunma emridir. “hamelethu ummuhu vehnen ala vehniv ve fisaluhu fi ameyni” “annesi onu binbir güçlükle taşımıştır. Doğumdan sonra annesinden ayrılması iki yıl içerinde olur” “enişkur li ve livalideyk” “bana teşekkür et annene babana da”(31/14). Allah nasıl karşılıksız veriyorsa anne baba da çocuklarını karşılıksız büyütür. Çocukları beslersiniz büyütürsünüz tam size yarayacak hale gelir ve ona bir bardak su getir deseniz, baba hep beni görüyorsun diye cevap verirler. İşte böyledir. Sana hiç bir şey vermez. Tamamen fedakârlıktır. Hz Ömer’in bu konuda çok hoş bir sözü var. Ya rabbi beni evladıma muhtaç etme diye dua ediyor. Bir katılımcı: 20:20 20:25 Abdülaziz Bayındır: Şöyle düşün; hep evladına vermişsin. Almak ne kadar zordur. Bundan dolayı Allah-u Teala Annene babana iyi davran diye emrediyor. Arada psikolojik bir engel çıkmasın. “ileyyel masir” “dönüşünüz banadır”(31/14). “Ve in cahedake ala en tuşrike bi ma leyse leke bihi ılmun” “eğer bana bir şeyi ortak koşman konusunda seninle tartışırlarsa”(31/15). Yani didişirlerse oğlum falan efendiye git, ona teslim ol derlerse “fela tutı’huma” “onlara itaat etme” “ve sahıbhuma fid dunya mağrufa”(31/15). Böyle diye de ilişkiyi kesme. “Yine dünya işlerinde onlara geleneğe uygun, Allahın emirlerine uygun davranışta bulun”(31/15). Yine de iyi ilişkilerini sürdür. Yine onlara arkadaşlık et, dostluk yap. Yani dinin en ağır yasağını çiğnemenizi isteseler de o emrini tutmayacaksınız ama yine de iyilik yapmaya devam edeceksiniz. Dün gece saat 11-12 civarında bir arkadaşım telefon etti. Seninle bir şeyi dertleşmek için aradım, dedi. Babam küçük olsa döveceğim, dedi. Hiç laf dinlemiyor, dedi. Bizim hanım benden daha çok ona hürmet ediyor. Bende elimden geldiği kadar hürmet ediyorum. Fakat bakıyorsunuz ki evden çıkıp perişanlık içerisinde köye gitmiş. Buraya getiremiyoruz. Bu iş kolay olsaydı, Allah annenize babanıza iyilikte bulunun diye emir vermezdi, dedim. Bu iş o kadar kolay değil. Sabırlı olacaksınız. Dolayısıyla Allah bir konuda emir veriyorsa bu işin zor olduğunun da işaretidir. O zaman çok dikkatli olmak lazımdır. Onlar ne yaparsa yapsın böyledir. Bakın Allah en ağır şeyi söylüyor. Müşrik olun bile derler, diyor. Ki Allahın hiç affetmeyeceği bir suçtur. Onu dinleme yine ona karşı iyi davranışını sürdür. Demek ki bayramda da en fazla iyilik yapacağımız bunlardır. Ya Hocam sen bilmiyorsun, bizim aileye gidilmez. Onlar şöyledir, böyledir. Ben irtibatı kestim, yok. Allah burada en kötü örneği veriyor. Gideceksin ve iyi ilişkilerini devam ettireceksin.

imma yebluğanne ındekel kibera ehaduhuma ev kilahuma fela tegul lehuma uffiv ve la tenher huma” “o anne babadan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlı bir hale gelirlerse onlara öf deme”(17/23). Çünkü yaşlandıkça çocuklaşırlar. İşte dün akşam ki arkadaşta tam çocuk oldu bu, diyor. Çok doğal bir şeydir bu. “Ve men nuammirhu nunekkishu fil halg” “kimin ömrünü uzun edersek onu yaratılışta geri çeviririz”(36/68). Yani çan eğrisine benziyor. Elimize bir kitap alalım. kitabın sayfalarını açmadan kitap üzerinden tasvir yapalım. Kitabın sol alt köşesi çocukluk dönemi olsun. Sol alt köşeden yukarıya doğru gidildikçe olgunlaşma dönemi başlar. Sol üst köşeden sağ üst köşeye kadar olan kısım da olgunlaşma dönemi olsun. Sağ üst köşeden aşağıya doğru inildikçe geri dönüş başlamış olur. Yaşlandıkça yani sağ tarafta aşağı inildikçe tıpkı gençlikteki yani sol taraftaki yaşın davranışlarını gösterir. Sanki bu kişi 18 yaşında bir delikanlı gibi davranır. Normal işte geri gidiyor. Sorun şu ki sol taraftaki yaşındayken güçlü kuvvetli idi, şimdi zayıf ve güçsüz. Aşağı doğru inildikçe yani kitabın sağ alt köşesine yaklaştıkça davranışlar çocukluk dönemi gibi olmaya devam ediyor. Çocuk olsa kolaydır. Çocuğun bir istikbali var, ona yatırım yapabiliyorsun. Bunun istikbali falan yok. Çocuk gittikçe güçlü kuvvetli hale geliyor. Bu gittikçe zayıflaşıyor ve güçsüzleşiyor. Onun için Allah-u Teala oraya 26:03 26:04 diyor. Yani ömrün en rezil dönemi diyor. Allahın ifadesi budur. Yani anne babamız o dönemi yanımızda geçirebilir. Dolayısıyla yine yapacağımız şey onlara karşı öf bile dememektir. “ve la tenher huma” “o ikisini de azarlama”. “ve kul lehuma kavlen kerima” “onlara kerim söz söyle”(17/23). Yani ikramlı, ikramiyeli söz söyle diyor. Bir şey söyleyeceksin, arkasındanda onun ikramiyesini vereceksin. Yani onun hoşuna gidecek onu rahatlatacak sözler söyle diyor.

Vahfıd lehuma cenahaz zulli miner rahmeti” “merhametinden dolayı onlara alçakgönüllülük kanatlarını indir”(17/24). Onlara kol kanat ol. Onları koru. “ve kur rabbirhamhuma” “de ki ya rabbi sende bunlara merhamet et, ikram et”(17/24). “kema rabbeyani sağira” “tıpkı bunlar ben çocukken bunlar nasıl beni besleyip büyüttülerse o zaman bana gösterdikleri merhamete karşılık sende onlara merhamet eyle”(17/24). Burada bir şey anlatayım. (HADİSİN ORJİNALİ). Peygamberimize (s.a.v) soruyorlar. Ya Resulullah annemiz babamız hayattayken onlara karşı yapacağımız iyilikleri biliyoruz. İşte ayetten öğrendik. Peki, onlar öldükten sonra yapacağımız iyilik var mı? Diyor ki onlar için dua edersiniz. Günahlarının bağışlanmasını istersiniz. Her namazımızda bunu yapıyoruz değil mi? Ne diyoruz? “Rabbenağfirli” “ya rabbi beni affeyle” “ve livalideyye” “annemi babamı da” “ve lilmué’minine” “bütün müminleri” “yevme yekumul hısab” “hesabın kurulduğu gün”(14/41). Sonra şöyle devam ediyor. Eğer onların verdikleri sözler varsa onu yerine getir diyor. Onların arkadaşlarına karşı iyi davran. Çünkü hayatta olsaydı arkadaşlarıyla görüşecekti. Dostlarıyla iyi geçin. Bir de annenin babanın akrabasına karşı da iyi davran. Bir katılımcı: 29:05 29:09. Abdülaziz Bayındır: Yaşıyorsa tabii. Yaşamıyorsa yapacağın bir şey yok. Demek ki yani bayramda anne baba olayı önemlidir. Tabi her zaman buna dikkat etmeliyiz sadece bayramlarda değil. Mesela burada kabirleri ziyaret et diye bir şey yok. Bir katılımcı: 29:40 29:45. Abdülaziz Bayındır: Mezarlığa gitmeyi engelleyen bir şey yok. Mezara gidelim. Ama annemizin babamızın kabrini ziyaret etmek gibi bir görevimiz yok. Mezara gitmek şunun içindir bize ölümü hatırlatacak. Şimdi biz ziyaret ediyoruz. Bir daha ki bayrama da bizi ziyarete gelebilirler onun için ayağımızı denk alalım. Asıl mesele odur yani.  Bir katılımcı: Ama genelde yapılan onları ziyaret etmektir. Kendimize ibret almak için değil. Abdülaziz Bayındır: Gitmişken selam veriyoruz. ‘Esselamu aleykum dara kavmin muminin’ deniyor. Müminler yurdunun sakinleri size selam olsun. Burada bunu yanlış değerlendirenler var. Selam kelimesinin anlamı; yaşayan bir insana selam verirseniz selamette, huzur içinde, güvenlik içinde ol anlamındadır. Ölen için ise ahretin selamet olsun demektir. O zaman bu dua olmuş oluyor. Peygamberimiz duayı sayıyordu ya işte bu odur. Ey müminler yurdunun sakinleri güven içinde olun. Bazıları sen onlara selam veriyorsun selamını alacaklar mı diyorlar. Almalarına gerek yok ki. Ben onlara dua ediyorum. Onların dua etme durumları geçti artık. Yaşayanlar selamun aleykum dediğinizde aleykum selam diye karşılık verirler. Tabi ben sana iyilikte bulunuyorsam, yaşıyorsa oda bulunacak. Öldüyse yapacağı bir şey yok zaten. Bir katılımcı: 31:28 …bayramda herkes anasına babasına… 31:47. Abdülaziz Bayındır: Önce öleceklerini düşünüyorlar ki ondan sonra bayramda çılgınlık yapmasınlar diye öyle yapıyorlar. Bir katılımcı: 31:57 32:00. Abdülaziz Bayındır: Tek taraflı konuştukları için rahat konuşur. Cevap veren yok.

Rabbukum ea’lemu bima fi nufusikum” “rabbiniz içinizde ne olduğunu çok iyi bilir”(17/25). Yani samimisiniz, değil misiniz? Rol mü yapıyorsunuz? Bunu Allah çok iyi bilir. “in tekunu salihine feinnehu kane lil evvabine ğafura” “eğer siz iyi insanlar olursanız Allah-u Teâlâ yani hata yaptığı zamanda dönüp hatasından tövbe edebilen ve doğruya yönelmeye çalışanları da bağışlar”(17/25). Yani sizden kusursuz olmanız beklenmiyor. Tabii kusursuz olmak güzel bir şey ama ideal o. İnsansınız, hata yaparsınız. Bir örnek vereyim. Musa’yı (a.s) anlatırken “Ve dehalel medinete ala hini ğafletim min ehliha fevecede fiha raculeyni yagtetilan” diyor. “Musa (a.s) şehre girdi. Halkının habersiz olduğu bir vakitte”(28/15). Çünkü sarayda yaşayan kişinin insanların kendisini tanımasından rahatsız olur. Yani kimse beni tanımasın bilmesin diye düşünür. “Sonra iki kişinin birbirine ölesiye vurduklarını görüyor”(28/15). Kıyasıya dövüşüyorlar. “haza min şiatihi ve haza min aduvvih” “birisi Musa’nın (a.s) kabilesinden yani israiloğullarındandı, diğeri de düşman olan kavimden yani kıptilerdendi”. “festeğasehullezi min şiatihi alellezi min aduvvihi” “kendinden olan düşmana karşı bundan imdat istedi”(28/15). İmdat diye bağırdı. Oda yetişti tabii. “fevekezehu musa fekada aleyh” “Musa ona bir yumruk yapıştırdı adamda öldü”(28/15). Adamın işini bitirdi. Ondan sonra “kale haza min ameliş şeytan” “bu bir şeytan işi dedi”. “innehu aduvvum mudıllum mubin” “o düşmandır. Açıkça saptırıcı bir varlıktır”(28/15). Sonra Cenabı Hakka döndü. “Kale rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli” “ya Rabbi ben yanlış yaptım beni affet dedi”. “feğafera leh” “allahta onu affetti”. “innehu huvel ğafurur rahim” “Allah gafur ve rahimdir”(28/16). “Kale rabbi bima en’amte aleyye felen ekune zahiral lilmucrimin” “ve şöyle söyledi. Ya Rabbi sen bana bu nimeti verdin ya asla günahkarlara arka çıkmayacağım”(28/17). Burada günahkâr kimdir? Kendi dostudur. Bu dostunun sebebine karşı tarafa vurdu ve karşı tarafı öldürdü ya. Kendi kabilesinden olan kişidir. “Feasbeha fil medineti haifey yeterakkabu” “bir şehirde sabahladı. Korkuyor ve çevresini gözetliyor”(28/18). Acaba birisi gelip beni yakalayacak mı diye tedirgindi. “feizellezistensarahu bil emsi yestasrihuh” “dün ondan yardım isteyen kişi yine imdat diye bağırıyor”(28/18). Baktı ki aynı adam. “kale lehu musa inneke aeğaviyyum mubin” “Musa, sen gerçekten apaçık bir azgınsın dedi”(28/18). Günahkârdan da öte yani apaçık bir azgın. Az önce onlara arka çıkmayacağına söz verdi mi? “Felemma en erade ey yebtışe billezi huve aduvvul lehu” “yine de öbürüne yumruk vurmaya dayanamadı ve yumruk vurmaya yöneldi”(28/19). Bak dün yaptığından tövbe etti. Allaha bir daha yapmayacağım diye söz verdi. Ve adama da sen apaçık bir azgınsın dedi. Onu da söyledi. Fakat adamın durumuna dayanamadı. Yine düşmana bir yumruk vurmak için hazırlık yapınca bu defa karşı taraf ne dedi? “kale ya Musa eturidu en taktuleni kema katelte nefsem bil ems” “dün bir adamı öldürdün şimdi beni de mi öldürmek istiyorsun dedi”(28/19). Burada size asıl anlatmak istediğim herhalde anlaşıldı değil mi? Yani Musa (a.s) gibi bir zat. Ama henüz peygamber olmuş değil. Fakat Allah-u Teala ona hikmet vermiş. Yani doğru karar verebilme kabiliyeti vermiş(28/14). Ya Rabbi ben, bana verdiğin nimet sayesinde günahkârlara arka çıkmayacağım demesine ve tövbe de etmesine rağmen ne yaptı? Yine hatasını yaptı. Bu neyi gösteriyor? Bu bize işte insan budur diye gösteriyor. İnsan bu, koskoca bir peygamberde olmuş tabii. Sıradan bir insanı Cenabı Hak peygamber yapmıyor. Bir peygamberi çeşitli şartlar içerisinde yetiştiriyor. O zaman esas olan suçu işledikten sonra hatanı kabul etmektir. Siz kendi kendinize bakın. Olmuyor mu? Bundan sonra bir daha şöyle yapmayacağım diye kendi kendinize karar verirsiniz. Bir de bakarsınız ki yapmışsınız. Öyle değil mi? Bir ara kendimi kaybettim dersiniz. Ya da tutamadım kendimi dersiniz falan. İnsanlarda bunlar olur. Allah koskoca bir peygamberden örnek gösteriyor. Ama hemen gerçeği anladığınız zaman tövbe etmeniz gerekiyor. İşte evvab budur. Yani hatırladığınız zaman derhal suçunuzu itiraf edip ya Rabbi beni affet diyeceksiniz. İşte burada da o anlatılıyor. “Rabbukum ea’lemu bima fi nufusikum in tekunu salihine feinnehu kane lil evvabine ğafura” “Rabbiniz sizin içinizde olanları çok iyi bilir. Eğer iyi kişilerseniz o evvab olanları yani yaptığı hatalardan dönebilenleri bağışlar. Hem de çok bağışlar” (17/25).

Ve ati zelkurba hakkahu” “akrabana da hakkını ver”(17/26). Onlarla ilişkiyi kesmeyeceksin. Gideceksin, geleceksin. Bayramlarda da normal zamanlarda da görüşeceksin. Bunu yapmak gerekiyor. İnsanlar genellikle zor zamanlarında akrabalarını yanında görünmek isterler. Ellerine bir fırsat geçince o imkânı akrabalarına göstermemeye çalışırlar. Yani zorlukta beraber ama nimette ayrı olmak isterler. Bu yanlış bir davranıştır. Nimette beraber olalım ki zor zamanda da onları yanımıza çağırmaya hakkımız olsun değil mi? “Ve ati zelkurba hakkahu vel miskine vebnes sebili” “akrabana hakkını ver, miskine de”(17/26). Miskin neydi? Geçen hafta anlatmıştık. İşini kaybetmiş ve çaresiz kalmış kişidir. Yani iş olsa yapacak ama yapamıyor. Demek ki öncelikle onları korumak gerekiyor. Bu gün bir arkadaş söyledi. Ayetlere baktım. Kuranı Kerimde fakir kelimesi az yerde geçiyor. Gerçekten o dedikten sonra düşündüm. Yani fukaraya yardım iki veya üç ayette geçiyor. Ama miskin çok sayıda ayette geçiyor. O kadar çok geçiyor ki saymadım ama çok geçiyor. O arkadaşın hatırlatması üzerine araştırdım. Fakirin belli bir hayat tarzı vardır. Ona göre kendisini ayarlamıştır. Evi ona göredir. Masrafı ona göredir. Ama miskin öyle değildir. Kuranı Kerimde geçen hafta okumuştuk. Bir gemi sahibine Allah miskin diyor(18/79). Adam gemi çalıştırıyor. Bir hayat seviyesi var. Evini ve masraflarını o işe göre ayarlamış, çocukları o hayata alışmış. Gemisi elinden alındığı zaman yapacak işi kalmıyor. Allah-u Teâlâ bu gibi insanlara yani işini kaybetmiş çalışma potansiyeli olanlara yardım edilmesini söylüyor. Böyle bir duruma düşen insanlar son derece sıkıntılı bir haldedir. Ben bu durumu yaşadım. Üniversitedeyken burs alıyordum. Bir gün bursu almaya gittim. Erzurum da çok kimse bizi tanıyor. Arkadan bunlarda burs alırsa fakir fukara ne yapacak diye bağırıyorlar. Bilmiyorlar ki hiçbir şey yok. Bir iki kişiye söyledim baktım inanmıyorlar. Niye söyleyeyim? Vazgeçtim. Fakülteyi bitirene kadar hiç kimseye bir şey söylemedim. Hatta açılış töreninde cebimde beş kuruş para olmamasına rağmen beni en zengin ilan ettiler. Erzurum’a zenginler çocuklarını göndermiyorlardı. Bir tane zengin var o da ben diye biliyorlardı. Diyemedik ki beş kuruşumuz yok. Herkeste gelip senden para istiyor. Nasıl vereyim? Yok. Ama o bana çok büyük ders olmuştur, hamd olsun. Hakikaten çok zor bir şeydir. Onun için Allah-u Teala devamlı bu tür insanlara yardım etmeyi emrediyor. Bir katılımcı: yüzlerinden anlarsınız, diyor(2/273). Abdülaziz Bayındır: Evet yüzlerinden anlarsınız diyor. Bir katılımcı: Bu durum öğrencilerde daha çok oluyor. Abdülaziz Bayındır: Öğrencilerde olur. Herkeste olur. Adam işini kaybettiği zaman… Yani herkesin başından zaman zaman bu tip olaylar geçer. Yani az ya da çok herkesin başından geçer. “Ve ati zelkurba hakkahu vel miskine vebnes sebili” “bir yakınına, miskine ve yolda kalmışa”(17/26). Gerçekten yolda kalmak da çok kötüdür. Tanıdığınız yok. Ne yapacaksınız? Siz gidip evinizde yatıyorsunuz. Hiç olmazsa yatak parası vermiyorsunuz. Adam yolda yatacak, imkânı da yok yani. “ve la tubezzir tebzira” “israf da etme yani saçıp savurma”(17/26). İyilik yaparken de kendine de bir şeyler ayır. Kendini zor durumda bırakma. Mesela çok güzel hikayeler anlatırlar. Bunlar vaazlarda çok iyi gider. Ama hayatı ne hale getirir, orası ayrı bir konudur. Hz Ömer şöyle yapmış. Hz Osman böyle yapmış. Hz Ebubekir de böyle yapmış. Hiçbir şeyleri kalmamış. Bir tane peştamal sarmış evinden çıkamamış. Niye? Çünkü elbisesi yokmuş. Kapıdan geçerken Ebubekir’den ciğer kokusu gelmiş. Birisi; biz acımızdan ölüyoruz, Ebubekir ciğer yiyor demiş. Yok onun açlıktan ciğeri yanıyor demişler. Bu hikayeler en büyük Mitolojilere taş çıkartır. Ciğer kebabı yiyormuş. Böylece insanları heyecana getiriyorlar. Onlarda bende bir Ebubekir olayım diyor. Elinde avucunda ne var ne yok veriyor. Ondan sonra eyvah ortada kalıyor. Bir katılımcı: Ciğerde kalmıyor. Abdülaziz Bayındır: Ciğerde kalmıyor. Bir katılımcı: Bir Ebubekir bulsa yardım eder. Abdülaziz Bayındır: Daha Ebubekir bulamıyor tabii. Bir katılımcı: 46:33 46:38. Abdülaziz Bayındır: İnandırıyorlar tabii. Bakıyorsun ben bunu yapamam diyorsun tamamını bırakıyorsun. Allah “saçıp savurma” diyor. Devamı da geliyor zaten. “İnnel mubezzirine kanu ıhvaneş şeyatin” “saçıp savuranlar şeytanların arkadaşlarıdır”. “ve kaneş şeytanu lirabbihi kefura” “şeytan rabbine karşı çok nankördür”(17/27).

Ve imma tuğridanne anhumubtiğae rahmetim mir rabbike tercuha” “bir yakının, bir miskin sana geldi. Senden yardım istiyor ama verecek bir şeyin yok. Bir yerden gelecek diye bir beklentin var. Gelirse veririm diye düşünüyorsun”. “fekul lehum kavlem meysura” “kolay bir söz söyle”(17/28). Beklentin varsa inşallah olur, yaparız falan diye biraz karşı tarafı ümitsiz bırakma… Beklentin olmandan da söyleme. Beklentin varsa söyle.

Ve la tec’al yedeke mağluleten ila unukıke” “elini boynuna bağlı yapma” (17/29). Elin ensende olduğun zaman kimseye bir şey veremezsin değil mi? Bizde böyle demezlerde mesela cebinde akrep olmasın derler. Her dilin kendine göre terimidir. Burada da elini boynuna bağlanmış olarak tutma diyor. “ve la tebsutha kullel bestı” “büsbütünde açma”(17/29). Şimdi gördün mü? O hikâye olmuyormuş, yanlışmış. “Büsbütün açma” diyor. Allahın emri budur. Çünkü sana ve ailene yetecek. Bunları bir kere ayıracaksın. “fetak’ude melumem mahsura” “Kendini ayıplayacak hale getirmiş olursun. Ve hasret içerisine sokulmuş olursun”(17/29). Hep verirsin sonra ne olursun? Ya ben ne aptalım kardeşim dersin. Yiyeceğimi bile verdim, aç kaldım. “Mahsur”da şu elini dizine vurup vay be tüh kafaya bak diye verdiğimiz tepkidir. Hasret içerisine girersin. Ah keşke demeye başlarsın. Onun için diyoruz ki yapma.

İnne rabbeke yebsutur rizka limey yeşau ve yakdir” “rabbin rızkı yayar”. “limey yeşau” “bir şeyler yapana”(17/30). Ne demek olur ‘bir şeyler yapan’? Çaba sarfeden, gayret gösteren anlamındadır. Allah gayret gösterenin önüne rızık imkânlarını açar. “ve yakdir” “bir de gerekli güce sahip olan”(17/30). Mesela miskin gayret gösteriyor ama yapacak imkânı yok. Yok, yani nereye gidiyorsa geri çevriliyor. Sadece gayret yetmiyor. Bir de imkânların olması lazım. Bir katılımcı: Hocam mealde ‘dilediğine’ diye geçiyor. Abdülaziz Bayındır: O mealleri hiç okumamış olun. Bendeki meali okuyayım bakın. “Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır”. Bunu duyan bir adam ne olur? Çalışır mı? Yatar, bekler. Ama işte o meşiyet ve irade kelimeleri varya o kelimelere farklı mana verdiniz mi tüm sistemi bozuyorsunuz. Ben Süleymaniye camisinde vaaz ederken kelimeleri kullanmaya çok dikkat ederdim de bazen farkına varmadan ağzımdan çıkardı. Mesela adalet kelimesini kullansaydım namazdan sonra hocam zaten biliyorduk senin bizim partiden olduğunu diye gelirler. Hangi parti? Düşünürdüm. Adalet partisi. Demek ki ben adalet kelimesini kullanmışım derdim. Hak desem öbürü geliyor. Çok dikkat ederim de bazen kelime gerekiyor, farkına varmadan kullanıyorsun. Yani kelimelerle yeni manalar yüklediğiniz zaman işler gerçekten değişiyor. Kuran da ki bir şeyler yapma kelimesini, isteme yani dileme manasına çevirmişler. Ne kadar büyük bir fark değil mi? “İnne rabbeke yebsutur rizka limey yeşau ve yakdir” “Allah rızkı yayar, bir şeyler yapan ve gerekli imkânlara sahip olana”(17/30). İmkânların var çalışmazsan yine bir şey olmaz. İstediğin kadar çalış imkânların yoksa yine bir şey olmaz. Sen her gün git gemiyi çalıştır. Tertemiz yap. Yük bulamazsan ne olacak. Öyle değil mi? “innehu kane biıbadihi habiram basira” “o kullarından haberdardır ve her şeyi görür”(17/30). Demek ki ister bayramlarda olsun ister başka zamanlarda olsun ne cimrilik edeceğiz, ne de büsbütün saçıp savuracağız. Mutlaka bize de bire şeyler kalması lazım. Hayatın yani sosyal statümüzün devam etmesi gerekiyor. Ve Allahın ortaya koyduğu imkânlardan yararlanmak içinde elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım.

Ve la taktulu evladekum haşyete imlak” “aç kalacağız diye evlatlarınızı öldürmeyin”(17/31). Geçim endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyin. Bakabileceğin kadar çocuk mantığı var. Tabii çocuğun olmazsa başkadır. Ama olduktan sonra işte bunu aldıralım, bilmem ne falan…  Bazen bana telefon ederler. Hocam? Ne var? Bir yanlışlık oldu. Kadın hamile kaldım der. Bir hata oldu. Sen evli değil misin? Evet. Nasıl hata oldu? Hamile kalmak istemiyorsan kolaydır. Kocan başka odada yatsın, sen başka odada yat. Yoksa hata değil bu doğal bir şey. Yani Allahın verdiği nimettir. “nahnu nerzukuhum ve iyyakum” “onlara rızkı verecek olan size rızkı verecek olan da biziz”(17/31). Bakın Allah-u Teâlâ yağmuru yağdırmadığı zaman ne yaparsanız yapın, hiçbir şey kalmıyor. Yağmur yağdığı zaman bitki bitiyor. Ama bir dolu bastırırsa yine bir şey kalmıyor. Veya bir soğuk vursa ya da bir sıcak vursa yine bir şey kalmıyor. Dolayısıyla Allah vermedikten sonra herhangi bir şey sahibi olmamız mümkün değildir. “inne katlehum kane hıt’en kebira” “çocuklarınızı öldürmeniz büyük bir hatadır”(17/31).

Ve la takrabuz zina innehu kane fahışeh” “zinaya yaklaşmayın”(17/32). Zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Mesela ateşle yaklaşmayın diye bir söz vardı değil mi? Benzin istasyonunda ateş yakmayın demezler. Ateşi yaktığınız zaman zaten her şey biter. İş işten geçer. Ateşle yaklaşmayın derler. Rıfat, bir arkadaşıyla beraber Bahreyn de fuara katılmıştı. Orada bakmış ki içkiler dolaşıyor. Buda bir Arap’a ya sen içki içiyorsun demiş. İçki haram değil ki demiş. Niye değil? Allah kaçının demiş. Haram kıldım dememiş. Oradan ağabey şuna bir şey anlat diye beni aradı. Telefonu verdi Arap’a. Dedim sizin orada benzin istasyonları var mı? Sorulur mu yani Petrolun çıktığı bir yerde. Tabii ki var dedi. Peki, orada ne yazıyor? Ateş yakmayın mı yazıyor yoksa ateşle yaklaşmayın mı yazıyor? Tamam, anladım anladım, kapat dedi. İçki içmeyin demekten yaklaşmayın daha ağır bir emir değil mi? Burada da zina etmeyin değil zinaya yaklaşmayın diyor. Arada bir mesafe bırakacaksınız. Çünkü o noktaya geldikten sonra kendini tutamayabilirsin. Onun için Peygamber Efendimiz karşı cinsle baş başa kalmayı yasaklamış. Zina çirkin bir şeydir. Allah-u Teâlâ “zina fuhuştur”(17/32) diyor. Çok çirkin bir davranıştır. “ve sae sebila” “ve kötü bir yoldur” (17/32).

Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hakk” “Allahın haram yani dokunulmaz kıldığı bir canı öldürme. Haklı bir gerekçeyle olursa başka”(17/33). Haklı gerekçede Allahın caiz gördüğü gerekçedir. Öyle sen kendi kafana göre haklı gerekçem var diyemezsin. Allahın koyduğu kurallara göre haklılık olur. Ya savaş sırasında olabilir. Ya adam öldürmüş olabilir. Anarşiyle meşgul olan yine anarşide de adam öldürme söz konusu falan. Allahın haklı gördüğü sebepler dışında öldürme. Bir katılımcı: 58:06 58:12. Abdülaziz Bayındır: Onlara nefis kelimesi kullanılmıyor. Gerçi mümkün olabilir. “Kullu nefsin zaikatul mevti summe ileyna turceun” “Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz”(29/57). Yok, burada da kastedilen insandır. Gerçi nefis o manada da kullanılıyor ama Kuranı Kerimde ben hatırlamıyorum. Yani Arapçada sizin dediğiniz manada kullanılıyor. Yani can anlamındadır. Yahya hayvanlar manasında kullanılan bir ayet hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Ama yanlış olabilir yani. Hatırlayan varsa söylesin. Üzerinde araştırmış değilim. Yanlış çıkabilir. Bir katılımcı: Hayvana ötenazi yapıyor. İnsana 58:51. Abdülaziz Bayındır: Evet. Yani Kuranda geçen ayetler içerisinde hayvanlara nefis kelimesinin kullanıldığını ben şahsen bilmiyorum. Ama çıkarsa söylersiniz. Enes Hoca: Devamında insan olduğu söyleniyor. Abdülaziz Bayındır: Ayetin tamamından insan olduğu belli zaten. “ve men kutile mazlumen fekad cealna liveliyyihi sultanen” “kim mazlum olarak öldürülürse”(17/33). Yani haksız yere öldürülürse “onun velisine bir yetki vermişizdir”(17/33). Burada şöyle bir şey var. Bir yakınınız haksız yere öldürülmüşse olayı mahkemeye götürürsünüz. Yargıda bir kere tespiti gerekir. Tespitten sonra katili öldürme hakkı öldürenin yakınına ait bir haktır. Yani cellât falan değil. Ben değil de cellât öldürsün diyebilirsiniz ama hak yakınına aittir. Al şu kılıcı şu adamı öldür denir. Burada da muhteşem bir sistem var. Adam son ana kadar öldürmek isteyebilir de kılıcı kaldırır, vuramaz. Çünkü asıl istenen affetmesidir. Affetmesi için bütün koşullar sağlanıyor. Çünkü yargı sırasında insan biraz rahatlar. Ölümüne karar verilir. Ondan sonra infaz edilecek olur. Bakarsınız ki o son ana kadar adam kararlıdır. Son anda vazgeçer. Haklı sebep, birisi birisini öldürdüğü zaman yargıda o kişinin öldürülmesine karar verince haklı sebep doğuyor. Savaş sırasında da şöyle oluyor. Allah-u Teâlâ ne diyor? “Feiza lekitumullezine keferu fedarber rıkab” “Savaşta düşmanla karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun”(47/4) diyor. Bir de adam eşkıyalık yapıp adam öldürmüşse öldürülüyor. Yani Kuranı Kerimde hangi olaylardan dolayı ölüm cezasının verileceği bu saydıklarımızdır. Bir katılımcı: 01:01:05 01:01:08. Abdülaziz Bayındır: Kişi o anda bu şahsı öldürmüş olabilir. Yani diyelim ki birisi sizin bir yakınınızı kasten öldürdü siz de onu öldürdünüz. Yine iş yargıya intikal eder. Yargı bu kişinin gerçekten ölümü hak ettiği kanaatinde olursa öbürünü suçsuz sayar. Niye sen kendi kendine infaz ettin diye bir takım ufak tefek cezalar verir ama katil saymaz. Bir de kan davası olayı vardır. Kan davası bundan çok farklıdır. Kısasta sadece katil cezalandırılır. Ama kan davasında katil değil. Katilde olabilir, akrabasından birisi de olabilir. Yani suçsuz insanlarda olabilir. Kısas kan davasına imkân vermez. Az önce de söylediğim gibi kısasa karar verilebilir ama çoğu zaman uygulanmaz. Size daha önce söylemişimdir. İstanbul Müftülüğünde mahkeme arşivleri vardır. Adı da İstanbul Mahkemeleri Arşividir. Çünkü dünyanın bu konuda en büyük arşivlerinden bir tanesidir. Ben yirmi seneden fazla o arşivin yönetimini yaptım. Orada doktora yaptım. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum. Bu kadar süre içerisinde bir tane kısas davasının açıldığını gördüm. Adamın öldürüldüğünün kaydına rastlamadım ama bir tek kısas davasına rastladım. Bu karar öyle bir şey ki uygulandığı zaman katil olmayı düşünen rahat hareket edemiyor. Ben öldürürsem bende ölürüm diyor. Bu baştan caydırıcı oluyor. Enes Hoca: Kısasta hayat vardır. Abdülaziz Bayındır: Evet Allah-u Teâlâ kısasta sizin için hayat vardır diyor. Kısas olduğu zaman kan davası zaten imkânsızlaşıyor. Dolayısıyla adam öldürme olayları hemen hemen bitiyor. “ve men kutile mazlumen fekad cealna liveliyyihi sultanen” “kim haksız yere öldürülmüşse onun velisine bir yetki vermişizdir”. “fela yusrif filkatl” “o zaman adam öldürmede israf etmesin”(17/33). Katilin dışında birisini öldürmesin ya da öldüreceği zaman adama işkence çektirmesin. Zaten o hâkim gözetiminde olur. Gerekli şartları falan vardır. “innehu kane mensura” “çünkü o yardım görmüştür”(17/33). Yani yapılan yardımında değerini bilsin. Az önce söylediğim gibi son ana kadar maktulun yani öldürülen kişinin ailesinden yani mirasçılarından herhangi birisi kısası uygulayabilir. Diyelim ki bir adamı öldürmüşler. Adamın da annesi, babası, karısı, üç tane oğlu ve iki kızı olsun. Sekiz kişi oldu. Bu sekiz kişiden herhangi birisi ben bağışladım desin. Yani sekizde biri canlı kalsın, diğer taraflar ölsün diyor. Yapabilir misin Mustafa? Mustafa: 1:04:34 1:04:37. Abdülaziz Bayındır: Canlı kalmaz ama. Canlı kalması için tamamının bağışlaması gerekir. Dolayısıyla yani orada da müthiş bir merhamet gizli görüyor musunuz? Zaten orada olan oluyor. Öldürülmesine karar verilmiş. Tepesine kılıcı yiyeceğini de görüyor. Bağışlanınca bu defa birbirlerine düşman olan bu iki grup birbirinin can dostu olmaya başlar. Bu defa öbür tarafa diyette ödeyecek. Diyet, 4,25 kg altındır. Kaç lira eder?

Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu” “yetimin malına yaklaşmayın en güzel şekilde yaklaşırsanız başka”(17/34). En ‘güzel şekil’ olayı şudur? Yani siz bir yetime bakıyorsunuz. Baktığınız yetimin malı da varsa aynen bal tutan parmağını yalar misalidir. Sizin malınız yoksa beraber karnınızı doyurursunuz. Yersiniz içersiniz. Yani normal harcamaları yaparsınız. Eğer sizin de malınız varsa aynı çatı altında yemeyi yasaklamıyor. Ama yemezseniz iyi olur. Mesela sekiz kişilik ailede birisi yetim diyelim. Onun payını da babasından kalan maldan ya da annesinden kalan maldan katarsınız. Evde sekiz kişiyseniz sekizde bir oranında onun malından katıp yersiniz. Tabii ki hep birlikte yiyeceksiniz. Onu ayıracak değilsiniz. Belki zor geçiniyorsunuzdur, o zaman tamamını da onun malından alıp yiyebilirsiniz. Çünkü sen ayakta kalmazsan bu çocuğa bakamazsın ki değil mi? Ama daha fazlası yok. “hatta yebluğa eşuddeh” “rüşdüne erinceye kadar”(17/34). Buluğ çağına yani o malı kullanacak duruma geliyor. O zamana kadar iyi davranın. Artık ondan sonra malını teslim edince o da artık yetim olmaktan çıkıyor. Ondan sonrası yetim olsa burası hep yetimle dolu olurdu. Bende yetim sayılırım. “ve evfu bil ahd” “taahhütlerinizi yerine getiriniz”(17/34). Yani bir yere söz verdiyseniz sözünüzü yerine getirin. Bir görev üstlendiyseniz yapın. “innel ahde kane mes’ula” “çünkü bu taahhütler sorulacaktır”(17/34). Söz verip niye yapmadın diye sorulacaktır.

Ve evful keyle iza kiltum vezinu bilkıstasil mustekim” “ölçtüğünüz zaman kileyi tam olarak yerine getirin ve doğru teraziyle tartın”(17/35). Yani ölçüyü tam yapın, tartıyı da tam yapın. “zalike hayruv ve ahsenu teé’vila” “bu daha hayırlı ve sonucu bakımından daha güzel olur”(17/35).

Ve la takfu ma leyse leke bihi ılm” “bilmediğin bir şeyin arkasına düşme” (17/36). Bazen iki kişi aralarında konuşur. Hemen birisi gelip ne konuştunuz, ne konuştunuz diye merakla sorar. Sana ne? Bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. “innes sem’a vel basara vel fuade kullu ulaike kane anhu mes’ula” “kulak göz ve kalp tüm bunlar kendi yaptıklarından sorumludurlar”(17/36). Çünkü bilmediğin bir şeyin arkasına düştüğün zaman orada bir takım konuşmaları dinlersin. Sorumlu olursun. Bir takım görmemen gereken şeyi görürsün. Sorumlu olursun. Onlarla ilgili bir takım tahminlerde bulunursun sorumlu olursun.

Ve la temşi fil ardı meraha” “yeryüzünde öyle şımarık şımarık da yürüme” “inneke len tahrikal arda” “sen yeri yaramazsın”. “ve len tebluğal cibale tula” “boyun dağlara da ulaşmaz”(17/37). Neysen osun. Boyun iki metreyse iki metresin. 1,5 metreyse 1,5 metredir. Ne yaparsan yap boyun erişmez.

Kullu zalike kane seyyiuhu ınde rabbike mekruha” “işte buraya kadar anlatılanlar var ya bunların kötüsü Allah tarafından çirkin karşılanmıştır”(17/38). Yani baştan beri anlatılanlardır. “Zalike mimma evha ileyke rabbuke minel hıkmeh”  “işte bu rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir”(17/39). Yani doğru sözlerdir. Bunlar yerine getirilmesi gereken şeylerdir. “ve la tec’al meallahi ilahen ahara” “sakın allahla beraber bir başka tanrı oluşturma”. “fetulka fi cehenneme” “o zaman cehenneme atılırsın”. “melumem” “hem kötülenmiş olarak”. “medhura” “hemde böyle kovulmuş uzaklaştırılmış olarak”(17/39). Hani defol denir ya o şekilde olur. Bir katılımcı: ‘Allah ile beraber başka ilah edinme’ nasıl olur? Bir katılımcı: Allahtan başkasına tapma ile başladı sonunu da öyle bitirdi. Abdülaziz Bayındır: Allahtan başkasına kulluk etmemeyle başladı, Allahtan başkasına kulluk etmemeyle bitirdi. Çünkü en önemli husus odur. Bir katılımcı: Allah ile beraber başka ilah edinme derken 1:11:24 1:11:27. Abdülaziz Bayındır: Zaten Allah’ı herkes kabul ediyor. Müşrik nedir? Ortak koşandır. Ortaklık en az iki şey arasında olur. Birincisi devamlı Allah’tır. Allahın yanına ikinci bir ilah koymaya şirk denir. Mesela bir kişi benim canım ne isterse ben onu yaparım kardeşim derse kendi nefsini ilah edinmiş olur. Daha önce de anlatmıştım. Geçenlerde bir adam geldi. Dini konularda bir soru sordu. Cevapladım. Baktım ki adam biraz şüpheli bakıyor. Açtım kitabı gösterdim. Dedim bak burada böyle böyle yazıyor. Kitaba da baktı, okudu ve gördü. Dedi ki Gönenli ne derse ben onu yaparım. Allah rahmet etsin Gönenli Mehmet Efendi vardı. Hemen odadan dışarıya çıktı. Koştum arkasından yakaladım. Gel buraya dedim. Gönenli ne dedi? Daha sormadım ki dedi. Bir katılımcı: 1:12:32 1:12:48. Abdülaziz Bayındır: Burada anlatınlar hükümlere aykırı işler yapan insanlar olabilir. Günahkâr olmuş olabilir. Ama o aykırılığı Allaha rağmen doğru sayarsa o zaman onu ilah edinmiş olur. Mesela bir arkadaş burada anlatmıştı. İsmi şuanda aklıma gelmedi. Bir yerde konuşuyoruz diyor. Birisi şeyhim bana namaz kılma desin, kılmam demiş. Ne olmuş oluyor? Şeyhini ilah edinmiş oluyor. Ne deniyor? Şeyhin önünde mürid, gassalın önünde meyyit gibidir. Yani ölü yıkayanın önünde ölü gibidir. Hiç itirazı olmaz. Teslimiyet tam. İşte bu, onu tanrı edinmektir. Yine diyor ki sen şeyhinin rakı içtiğini görsen midesine süt olarak indiğine inanman lazım. Bir katılımcı: Hocam bizim orada bir mezar var. Şeyhinin kıtmiri yazıyor. Abdülaziz Bayındır: Doğrudur. Demek ki o kadar olabilmiş adam. Şeyhinin köpeği. Allah-u Teâlâ ne diyor? Allah ve Resulüne itaattir. Resule itaat aslında Allaha itaattir. Niye Allaha itaattir? Çünkü resul nedir? Elçidir. Resul, Allah böyle diyor diye konuşur. Resulün getirdiği odur. Başka bir şey değil ki. Sen Allah ile bizzat konuşamadığın için resul Allahın emrini sana getiriyor. O zaman resule itaat ederken Allaha itaat etmiş oluyorsun. Onun için kayıtsız şartsız Allaha itaat olduğundan dolayı o bir ilah yani. İlah kayıtsız şartsız itaat edilen kişidir. Şeyhin önünde mürid, gassalın önünde meyyit gibi derseniz bu tam bir kul olmuş olur. Bir ilahi vardı. Gel şefaat eyle kemter kuluna diye… Bu çok kötü kuluna gel şefaat eyle demektir. Kim şefaat istenen? Resulullahtır. Kimin kuluymuş? Bir katılımcı: Resulün… Abdülaziz Bayındır: Biz resulün kulu değiliz. Biz Allahın kuluyuz. Resulün ümmetiyiz. İşte bütün bunlar çığırından çıkarılmış şeylerdir. Tabii bu batıl inançlar değişik kalıplarla İslam’a giriyor. Mesela birisi ‘beni bende demen, ben bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeru’ demiş. Hoşumuza gidiyor. Bu hulul inancıdır. Yani Allah benim içime girmiş inancıdır. Ben Allah’ım demiş oluyor adam. Bir katılımcı: Tüm dünyada bunu konuşuyor. Abdülaziz Bayındır: Evet. Allah benim içime girmiştir diyor. Yani ben Allah’ım demiş oluyor. Bir katılımcı: Beni insan olarak görüyorsunuz ama ben insan değilim yani. Abdülaziz Bayındır: Yani bunlara bakıyorsunuz ki bir sürü batıl değişik kalıplarla İslam’dadır. Adam birisi Köroğlu (a.s) veli midir, nebi midir diye sormuş bir hocaya. Hocam harıl harıl araştırıyor. Kızı gelip diyor ki ne yapıyorsun baba? Ya kızım bir şey araştırıyorum. Hayırdır? Köroğlu (a.s) veli midir, nebi midir diye sordular. Baba sen bilmiyor musun, dağda padişahımıza karşı gelen bir eşkıyadır demiş. Kızım ben o Köroğlu’nu biliyorum da bu (a.s) demiş. Şimdi bir (a.s) ile iş bitiriliyor. Falan Baba Hazretleri dedin mi, adamı susturabiliyorsun. Onun için çok akıllı olmak gerekiyor. Böylece bu hafta ki dersimizin sonuna geldik. Sorusu olan varsa sorabilir.

Haftaya Allah nasip ederse Ensar Vakfındayız. Tabii ramazan dolayısıyla dersimizi burada yaptık. Saatleri yediye alıyoruz. Ramazan dolayısıyla bunu geçişli yapmıştık. Bir katılımcı: Söz verdik yerine getiremedik. Bunun bir ceza… Abdülaziz Bayındır: Söz verip yerine getiremediysen o adama mazeretini söylersin. Bir katılımcı: Adamı da bulamadık. Öldüyse. Abdülaziz Bayındır: Bulamadıysan ya Rabbi beni affet dersin. Affet diyeceksin, başka yapacağın bir şey yok. Bir katılımcı: 1:17:45 1:17:50. Abdülaziz Bayındır: espri yapıyor hoca: Süleymaniye vakfına bir ev bağışlarsın.

Bir katılımcı: Sigara içmek günah mıdır? Abdülaziz Bayındır: Sigara içmek günahtır çünkü sigara içmenin çok zararlı olduğunu doktorlar söylüyor. İçerisinde bin çeşit zehir varmış. Allah-u Teala ne diyor? “yuhıllu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul habaise” “temiz şeyleri helal pis şeyleri haram kılar”(7/157) diye genel bir kural koymuş. Bununda zararlı olduğunu söylüyorlar. O zaman biz ona bakacağız. Yani bu bir içtihatla olmuş oluyor. Yani Allah doğrudan doğruya buna haram demiş değil ama o prensibe uyuyor. Yarın birisi de çıkar ‘şu kadar içersen faydalı, bu kadar içersen zararlı’ der, o zaman ona göre içtihat olur.

Bir katılımcı: Annenin babanın 1:18:38 1:18:53. Abdülaziz Bayındır: Çoluklu çocuklu olup olmamak fark etmiyor. Eğer anneniz babanız varsa var. Yoksa yok. Anne baba olmuşsanız olmuşsunuz, olmamışsanız olmamışsınız. Bir katılımcı: Onların yaşlılığı döneminde hayatın rezil dediğiniz döneminde 1:19:06 1:19:07. Abdülaziz Bayındır: Onlara da akraba olarak yani Müslümanlar olarak yardımcı olacağız. Ne diyor? Miskinlere yardım edin diyor. Bir şey yapamayacak duruma gelmiş oluyorlar.

Bir katılımcı: 1:19:16 1:19:21. Abdülaziz Bayındır: Çocukların hakları var tabii. Çocuklar genellikle insanların istikbali olduğu için çocuğa herkes elinden gelen özeni gösterir. Genellikle öyledir yani. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008