Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç

2 Ağustos 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Vel akibetü lil müttakin.Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Çok şükür bir Ramazan-ı Şerife daha yetiştik. Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz ki, bu Ramazan’dan alacağımız feyzi alalım inşallah. İbadetlerimizi tam olarak Allah-u Teâla’nın rızası için yapalım. Şimdi her Ramazan’da olduğu gibi, oruçla ilgili ayetleri okuyacağız. Ve hep beraber anlamaya çalışacağız.

Bakara suresinin 183. Ayetinden başlıyoruz. 27. Sayfa elimizdeki Kur’an’ı Kerim’in. Euzu billahi mineşşeytanirracim

(2/Bakara 183. Ayet)

“Yâ eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min gablikum”            

“Müminler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç, size de farz kılınmıştır.”

Sizden öncekiler deyince, Adem As’a kadar bunun ucu gider. Yani bütün peygamberlere Allah-u Teâlâ orucu nasıl farz etmişse, aynı şekilde bize de farz etmiştir.

Leallekum tettegûn.”

“Belki bu şekilde korunursunuz.

Bu korunmanın çok yönleri var. Öncelikle Allah için yemeyi, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk ederek kendimizi dizginlemek. Yani ahireti dünyaya tercih ettiğimizi, yapmış olduğumuz oruç ibadeti ile göstermek. Bununla beraber de sağlığımız açısından, sosyal açıdan, insanları daha çok düşünebilme açısından da, birçok özellikler kazanmak. Bizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç bize de farz kılınmış. Bir de hemen 187. Ayeti, yani sayfayı çevirin, oradaki ilk ayete bakalım. Orada diyor ki Allah-u Teâlâ,

(2/Bakara 187. Ayet)

“Uhılle lekum leyletes sıyâmir rafesu ilâ nisâikum,”

“oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişki kılmak size helal kılınmıştır.”

Şimdi o iki ayeti birleştirdiğimiz zaman ne anlıyoruz? Birinci ayette ne dedi?

“Kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min gablikum”

“Oruç size farz kılındı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi.

Sonra bu ayette ne diyor?

“Uhılle lekum”

“Sizin için helal kılındı”

“leyletes sıyâmir rafesu ilâ nisâikum,”

“oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak size helal kılındı.”

Ne anlıyoruz buradan?

Katılımcı: Öncekilere yasakmış.

Abdulaziz Bayındır: Öncekilere demek ki, oruçlu bulundukları günlerin gecelerinde eşleriyle ilişkide bulunmak yasakmış. Bir başka yasak daha var, onu da,

“Ve kulû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecr,” diyor.

“Fecirden, sabahleyin doğu ufkundan siyah iplik beyaz iplikten sizce kesin olarak ayırd edilinceye

kadar, yemeye içmeye devam edin” diyor.

Bu da bizden öncekilerde yokmuş. Onlar işte akşam iftar ediyorlar, hava kararıncaya kadar. Yatsı namazının vakti bittiği zaman oruca başlıyorlar. Yani akşam bir buçuk saat kadar yaklaşık, yani en fazla bir buçuk saat kadar yeme içme müsaadesi var, ama karı koca ilişkisine müsaade yok.

Buradan şunu anlarız. Yani birinci ayetten. Başlangıçta, Müslümanlara da aynen önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç farz kılınmıştır. Bakara 187. Ayet daha sonra inmiş, çünkü orada Allah-u Teâlâ diyor ki,

(2/Bakara 187. Ayet)

“Alimallâhu ennekum kuntum tahtânûne enfusekum fetâbe aleykum”

“Allah bildi ki, siz kendinize karşı hainlikte bulunuyorsunuz, yani alttan alta işler çeviriyorsunuz.

Allah sizin tevbelerinizi kabul etti.”

Bu ne demek? Başlangıçta demek ki oruçlu bulunduğumuz günlerin gecelerinde karı koca ilişkisi yok, belli bir saatten sonra yeme içme yok.

Peki, o zaman bu ikinci ayet, birinci ayeti ne yapmış oluyor? Nesh etmiş oluyor. Nasıl nesh ediyor? Misliyle mi, hayırlısıyla mı?

Katılımcı: Hayırlısıyla.

Abdulaziz Bayındır: Daha hayırlısıyla nesh ediyor. Demek ki, yani… şimdi bazıları Kur’an’ı Kerim’de nesih var mıdır? Yok mudur? diye çok gereksiz tartışmalara giriyorlar. Tabi bu tartışmanın sebebi, neshe verdikleri anlamın Kur’an’da olan anlam olmamasıdır. Yani Kur’an’ı Kerimde Cenab-ı Hakkın neshe verdiği manayı vermeyince, tabii ki işin içinden çıkılamıyor. Demek ki Cenab-ı Hak oruç konusunda hükümlerde hafifletmeye gitmiş. Başlangıçta Müslümanlar önceki ümmetlerde olduğu gibi oruçlarını işte iftar güneş batınca yani akşam olunca iftar ediyorlar, hava kararıncaya kadar yiyip içebiliyorlar. Ama oruçlu bulundukları günlerin gecelerinde karı koca ilişkisinde bulunamıyorlar. Ama daha sonra Allah-u Teâlâ, Muhammed ümmetine has olmak üzere bir kolaylaştırma yapıyor. Ve yeme içmeyi tan yerinin ağarmasına kadar uzatıyor.

Gün ne zaman başlıyordu? Güneşin doğmasıyla, akşam değil. Gün güneşin doğmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla biter. Bunun delili neydi? Hatırlayanınız var mı? Zaten çok sayıda ayet var da onlardan en kısa, en temel olan. Estauzubillah, Yasin 40. Ayet olması lazım.

(36/Yasin 40. Ayet)

“Leş şemsu yembeğı lehâ en tudrikel gamer velel leylu sâbigun nehâr,”

“Güneş aya yetişemez, gece de gündüzü geçemez.”

Gece gündüzü geçemeyince, önce gündüz, sonra gece olur. Gece güneş doğana kadar devam ediyor. Peki, gece güneş doğana kadar devam ettiğine göre, oruca da sabah namazı vaktinde başladığımıza göre, oruç gece ibadeti mi? Gündüz ibadeti mi?

Katılımcılar: Gündüz.

Abdulaziz Bayındır: Hem gece hem gündüz ibadeti. Çünkü sabah namazı vakti gecenin üçüncü parçasıdır. Üçüncü bölümüdür. Sabah namazının vakti gecenin üçüncü bölümüdür. Bizim gelenekte günü tan yerinin ağarmasından başlatırlar, bu ayetlerden dolayı ve işin içinden de çıkamazlar, bir sürü sıkıntılara sebep olurlar ondan dolayı. Dolayısıyla yani tan yerinin ağarmasından güneşin doğmasına kadar gecedir, güneşin doğmasından itibaren gündüz başlar. Akşam oluncaya kadar devam eder. Şimdi burada bir şey daha, akşam güneş battı, yatsının son vakti ne zamandı? Havanın karardığı zaman. Hava iyice kararınca yatsının son vakti oluşuyordu. O zaman insanlar yirmi dört saatlik günün en fazla bir buçuk saatinde yiyip içebiliyorlar, geriye ne kalıyor? Yirmi iki buçuk saat mi? Öyleyse şimdi, günler uzun falan diye şikayet etmenin bir alemi yok değil mi? Havalar sıcak demenin de bir alemi yok. Çünkü bu orucun ilk farz kılındığı yer olan Mekke ve Medine’de herhalde havalar buradan çok çok daha sıcaktı. Ve ilk günlerde de çok daha uzun dönemlerde insanlar oruç tutuyorlardı. Evet.

Şimdi oruçta ümmeti Muhammed’e mahsus olmak üzere birtakım kolaylıklar getirildiği çok açık olarak gözüküyor. Ondan sonra Allah-u Teâlâ diyor ki,

(2/Bakara 184. Ayet)

Eyyâmen mağdûdât,”

“Sayılı günlerde oruç tutun.”

Şimdi buradan şu anlaşılıyor, bunlar buradan itibaren yani o az önce okuduğumuz ayete kadar olan kısım bütün ümmetlerde aynı olması gerekiyor. Peki, sükût orucu diye bir oruç var, Meryem Validemizin ve Zekeriya As’ın tuttuğu, onlar farklı bir şey. Yani bizim şu tutmakla sorumlu olduğumuz oruç değil. Çünkü eğer oruçtan maksat o olsaydı, 87. Ayette onunla ilgili de ifadeler olurdu ve Müslümanlar başlangıçta oruç tuttukları zaman kimseyle de konuşmazlardı. Diyor ki Allah-u Teâlâ, burada

(2/Bakara 184. Ayet)

Eyyâmen mağdûdât,”

“Sayılı günlerde orucu tutun.”  Diyor.

“ femen kâne minkum merîdan ev alâ sefer”

“içinizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa”

“feıddetun min eyyâmin uhar,”

“başka günlerde, tutamadıkları sayısınca oruç tutar”

Kim? Hasta ve yolcu. Başkasına ruhsat var mı? Sadece iki kişi. Hastaya ve yolcuya ruhsat var.

Ve alellezîne yutîgûnehû fidyetun taâmu miskîn,”

“Oruca gücü yetenlere bir şey daha gerekir. Bir miskin doyuracak fidye.”

Miskin ne demek? Çaresiz kalmış bir kimse demektir. Aç ve çaresiz olan bir kişi, bir ekmek bulursa bayram eder değil mi? Onun için oruç fidyesi en alt noktaya göre hesap edilir. Bugün insanlar zannediyorlar ki, bu oruç fidyesi işte bizim yediğimiz, evimizdeki yiyeceğin ortalamasıdır. Kesinlikle böyle bir şey değil. Evimizdeki yiyeceğin ortalaması orucun değil, yemin kefaretinin karşılığıdır.  Çünkü

(2/Maide 89. Ayet)

“min evsetı mâ tut’ımûne ehlîkum” diye Cenab-ı Hak orada belirtiyor.

Yani bir insan bir yemin eder de yeminini bozarsa, on tane fakire birer fidye vermesi gerekir, o fidyeyi hesap ederken kendi mutfak masraflarının ortalamasından hesap etmesi icap eder. Ama oruç fidyesi, yani fitrede öyle değil. Bir miskin doyuracak, çaresiz kalmış bir kişiyi doyuracak kadar. Neden böyle? Çünkü o miskin de, fitre vermek zorundadır. Yani o çaresiz olan kişi de fitre verecek. O da bir başkasından alıp verecek, çünkü bu fitre oruca gücü yetenlere gerekiyor.

Fakat siz gayet iyi biliyorsunuz ki, bu ayeti Kerimenin anlamı bozulmuştur. Mesela elinizdeki meale bakın, ben şuradan okuyayım size. 184. Ayet. Şöyle meal verilmiş ayete, “Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. Ondan sonra parantez içerisinde ihtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da, bunlar ayette olan değil, parantezde, oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bu ayeti Kerimeye tamamen ilavedir. Maalesef iftiradır. Çok açık ve net. Kur’an’ı Kerim’e iftiradır. Çok açık ve net konuşuyorum. Maalesef öyledir. Ama hangi meale bakarsanız böyledir, hangi tefsire bakarsanız böyledir.

Şu Müslümanların hali gerçekten içler acısı. İslam dini öyle bir hale getirilmiş ki, adeta insanlığa deniyor ki, “Sakın ha! Müslüman olmayın. Oturun oturduğunuz yerde.”

Geçende Kazakistan’dan ve Kırgızistan’dan eşleriyle beraber birkaç kişi gelmişti, Akabe Vakfı’na gelmişler, bizi de ziyarete geldiler. Orada gelenlerden bir hanım sordu, dedi ki, “Siz hep Kur’an’daki hükümler diyorsunuz, bununla neyi kastediyorsunuz?”  Dedim, “Sen evli misin?” “Yok dedi bekarım.”  Dedim, “Bak, üç mezhebe göre, senin baban seni, sana sormadan istediği kişiyle evlendirebilir. Hanefi mezhebine göre de birisi seni kaçırıp zorla sana nikah kıyabilir. İslam dinini bu şekilde Kazakistan’daki Müslüman olmayanlara anlatsan kabul eder mi?” Dedim. “Hayır dedi, etmez, kesinlikle etmez” dedi. “Bak dedim, ama Kur’an’ı Kerim’de karar senindir, baban sadece denetim yapabilir, eğer anlaşamazsan yetkili makama başvur”… “Ha tamam.” Dedi. Onun gibi on, on beş tane şey saydım. Şimdi tabi konuyu dağıtmamak için bu kadarla iktifa edelim. Şimdi şuraya gelelim.

(2/Bakara 184. Ayet)

Ve alellezîne yutîgûnehû”  diyor

“Ona gücü yetenler”

Buradaki hu zamiri gücü yetme. Neye gücü yetecek? Oruca gücü yetecek değil mi? O savm kelimesine gidiyor.

Ve alellezîne yutîgûne savme” demek, oruca gücü yetenler, oruç tutabilecek durumda olanlar. O zaman çocuklar bu işe girer mi? Girmezler.

Ve alellezîne yutîgûnehû”

“oruca gücü yetenler”

Şimdi bu takat kelimesi, zaten takat Türkçe’mizde de vardır. Takatım kalmadı deriz, değil mi? Ya da takatim var Allah’a şükür, gücüm var demektir. Şimdi Allah-u Teâlâ, Bakara suresinin 285. Ayetinde… 286 da değil mi?

Yahya Şenol: Son ayetinde.

Abdulaziz Bayındır: Son ayetinde, Bakara’nın en son ayetinde diyor ki,

(2/Bakara 286. Ayet)

“La yükellifullahu nefsen illa vüsaha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet”

“Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz.”

E şimdi burada diyorsun ki, gücü yetmeyenler de şöyle yapsın. Ondan sonra da bize bir dua ettiriyor,

“Rabbena la tuhammilna ma la takate lena bih”

“ya Rabbi takatımız olmayan bir şeyi bize yükleme” diye dua ettiriyor.

Takatın olmayan şeyden sorumlu olmayacaksın. Zaten bu ayette “la yutikunehu” demiyor, “yutikunehu” diyor. Olumlu cümleyi olumsuza çeviriyorlar. Tabi o gücü yetenlerin Ramazan’ın sonunda bir tek fidye vermesi lazım, bak “fidyetun taâmu miskîn,”diyor. Bir fidye verecek. Bir fidye. Şimdi bunların oruç tutamadığı günler sayısınca diye de bir ilave yapmaları gerekiyor tabi. Onlarca ilaveden sonra bir hüküm ortaya konuyor. Hastalar ve… işte hastalar oruç tutamazlarsa, yaşlılar oruç tutamazlarsa, tutamadıkları oruca karşılık fidye verecekler. Böyle bir şey yok. Tutamıyorsa tutamıyor, tutabilirse tutar. Tutarsa tutar, tutamazsa tutamaz.

Şimdi ayetin devamında biraz, yani öbür ayette biraz daha bu konu üzerinde dururuz inşallah. Yani burada emredilen, Ramazan orucunu tutabilecek, tutma gücünde olan insanların bayramda… Yani Ramazan orucunu tutma gücünde olduğunuz ne zaman anlaşılır? Ay bitecek ki anlaşılsın, arada ölürseniz tutamadınız demektir değil mi? Ay ne zaman bitiyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Katılımcılar: Bayram’da.

Abdulaziz Bayındır: Bayram akşamı mı, sabahı mı?

Katılımcılar: Akşam.

Abdulaziz Bayındır: Şimdi bu ay yirmi dokuz. Yirmi dokuzuncu gün akşam mı yoksa sabah. Az önce boşa mı konuştuk. Akşamı nerden çıkardınız? Eğer yirmi dokuzuncu günü akşamı Ramazan bitseydi, bayram namazını o akşam namazı vaktinde kılmamız gerekirdi değil mi? Fitreyi de hemen o zaman vermemiz icap ederdi. Niye Bayram namazı ertesi sabaha bırakıyoruz? Çünkü daha bitmedi ki. Dolayısıyla ertesi gün güneş doğduktan sonra namazdan önce, asıl şeyi o, sevabı o. Ondan dolayı biz güneş doğduktan sonra bak… Güneş doğduktan sonra namaz kılmanın caiz olduğu ilk vakitte bayram namazını kılıyoruz dikkat ediyorsanız. Çünkü ayın bitiminden sonra. Yani güneşin doğmasıyla ay bitiyor, namaz kılmanın caiz olduğu ilk vakit, kerahet vaktinin geçtiği kuşluk vakti yani duha zamanı, işte o zaman bayram namazını kılıyoruz. Ve işte o zaman, bizim gücümüzün yetip yetmediği anlaşılıyor. Şimdi aslında bunu bizim ulema bunu kitaplarına koymuş ta, buradaki yanlışlık şu, onlar tan yerinin ağarmasına kadar diyorlar, çünkü günü oradan başlatıyorlar. Ama ayeti Kerimelere baktığımız zaman güneşin doğmasından itibarendir. Şimdi

(2/Bakara 184. Ayet)

femen tetavvea hayran fehuve hayrun leh,”

Şimdi deniyor ki, “efendim yani çok küçücük bir şey, işte üç ekmek parası versen yeter, hatta üç ekmek için un versen de olur, buğday da versen olur.” “ Yani ne olacak, o kadar şeyle karın mı doyar?” Şimdi sen kendini düşünme. Buradaki, yoksul yiyeceğidir. Çünkü o yoksul olan, daha bir öğün yemeği olmayan bir kişi bile Ramazan Bayramı’nda o fitreyi verecek. Onun için Cenab-ı Hak en alt seviyede bu işi belirlemiş. Ondan sonra da ne diyor?

femen tetavvea hayran”

“kim bir hayrı içten gelerek yaparsa”

“fehuve hayrun leh,”

“onun için daha hayırlı olur.”

Tamam içinden gelerek bunu artır artırabildiğin kadar. İstediğin kadar ver ama, şimdi rakamı yüksek tutarsan diğer adam hiç veremez. Şimdi fitre ilanlarına bakın, ben İstanbul Müftülüğü’ndeyken hep buna dikkat ederdim. Yani fitreleri ona göre ilan ederdik Ramazan’da, ama şimdi bakıyoruz ki, yüksek yüksek rakamlar. “Efendim o rakamın neresi yüksek?” dersiniz. Sana göre, neresi yüksek. Ama bir de parası olmayan bir adamı düşün. Allah-u Teâlâ hangi kuralı koymuşsa o, bizim ilave ya da çıkarmaya yetkimiz yoktur.

Ondan sonra da diyor ki Cenab-ı Hak “ve en tesûmû…”  Zaten Peygamberimiz SAV’in şöyle bir hadisi şerifi var. Ebu Hureyre’den geliyor. Diyor ki, Rasulullah SAV oruç sadakasını farz kıldı, diyor Allah’ın Rasulü. Allahın Rasulü kendiliğinden bir şeyi farz kılabilir mi?  Mutlaka Kur’an’ı Kerim’den çıkarıyor. Zaten ayet açık. Çünkü Rasul olarak onu tebliğ ediyor. Bunu diyor, oruç tutan için temizlik olsun diye böyle yaptı. Niye? Çünkü

“Uhılle lekum leyletes sıyâmir rafesu ilâ nisâikum,”

“eşlerinize karşı oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde rafes helal kılınmıştır”

Rafes kelimesi sadece cinsel ilişki değil, cinsel ilişkiyi çağrıştıran sözler de rafestir. E peki adam oruçlu olduğu günler bu tip sözleri söylerse ne olacak? İşte diyor ki hadisi şerifte, eğer böyle bir rafeste bulunmuş, yani böyle kaba sözler söylemişse oruçlu kişi, ya da boş sözler söylemişse ondan dolayı bir temizlik olur diyor. Zaten fidye kelimesinin şeyi de o, bir eksiği kapatmaktır fidye. Peki, ondan sonra? Fakir fukaraya da, muhtaçlara da yiyecek olur diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin SAV ağzından çıkan sözler gerçekten yani bakıyorsunuz Kur’an’ı Kerim’le karşılaştırdığınız zaman söylediği hemen her söz, – içlerinde tabiî ki insanların laf karıştırdıkları da var,- ama Peygambere ait olduğu her halinden anlaşılıyor, bu hadisi şerifte olduğu gibi. Diyorsunuz ki, bunu ondan başkası söyleyemez. Çünkü Kur’an’ı Kerim’e birebir uyuyor.

Ve en tesûmû hayrun lekum”  diyor Allah-u Teâlâ. Şimdi yolcusunuz, hastasınız, oruç tutmayabilirsiniz. Peki tamam. Ama yolcu olmanıza rağmen, hasta olmanıza rağmen, oruç tutmanız sizin için hayırlıdır.

in kuntum tağlemûn.”

“Bunu bilseniz öyle yaparsınız.”

Evet, ben size zorluk vermiyorum, ama hasta olmanıza rağmen oruç tutarsanız, bunun faydasını görürsünüz diyor Allah-u Teâlâ. Eğer bilirseniz.

Şimdi, Allah rahmet eylesin, Asaf Ataseven vardı, Vakıf Guraba Hastanesinde uzun süre Başhekimlik yapmıştı. Bir gün onu Süleymaniye kürsüsüne çıkardık, dedik ki, ya şu kimler oruç tutmaz onu bir anlat burada. Şimdi anlattı, sadece ülserin belli bir seviyesinde olana dedi ki, oruç tutmayabilir dedi. Diğerleri tutmalıdır, faydalıdır, faydalıdır, faydalıdır. Tamam. Sonra dedim ki, Asaf Hoca, bak senin dediğini Kur’an’ı Kerim söylüyor.

ve en tesûmû hayrun lekum” diyor.

“Oruç tutmanız hayırlıdır” diyor ama,

Allah-u Teâlâ sadece bir kolaylık veriyor, sen kolaylığın da önünü kapattın dedim. Yani senin dediğin doğru, Kur’an’ı Kerim senin dediğini tasdik ediyor. Ve dikkat ederseniz, hastalığın tarifini de yapmıyor. Zaten bir sonraki ayet onu da açıklıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak burada,

(2/Bakara 185. Ayet)

Şehru ramedân”

“Ramazan ayı”

“ellezî unzile fîhil gur’ân”

“içinde Kur’an indirilmiş olan aydır Ramazan.”

“huden linnâs”

“insanlara doğruyu gösteren Kur’an”

“ve beyyinâtin minel hudâ”

“o doğru yolun belgelerini ortaya koyan Kur’an”

“vel furgân,”

“hakla batılı ayıran Kur’an, o ayda inmiştir.”

“ femen şehide minkumuş şehra felyesumhu,”

“kim o ayda hazır olursa, yani yaşarsa, ölmemişse, hayattaysa, o ayı oruçlu geçirsin”

Abdulaziz Bayındır: Bak şimdi Yahya hatırlatıyor. Şimdi bazı insanlar, Allah’ın dinini kendi babalarının çiftliği zannediyorlar. Akıllarına ne geliyorsa, ilk akıllarına gelen şeyi de ilim zannediyorlar, böyle… son derece rahat bir şekilde şey yapıyorlar. Mesela

(2/Bakara 184. Ayet)

“eyyamen mağdudat”

“sayılı günler,”

diyor ki, eyyam kelimesi çoğuldur, çoğullar en az üçü gösterir, üç gün oruç tutsan yeter. Güzel de peki, şehru Ramadan nedir? Ramazan ayı. Canım o kadar hafız değilim ya demeye çalışıyor. Ama bunu söyleyen çok iyi hafız olduğunu da söylüyor, o ayrı bir konu.

(2/Bakara 185. Ayet)

Şehru ramedân ellezî unzile fîhil gur’ân… femen şehide minkumuş şehra felyesumhu”

Diyor ki Allah-u Teâlâ,

“kim o aya şahit olur, o ayda hayatta olursa o ayı oruçlu olarak geçirsin.”

Ramazan ayında oruçlu. Şimdi bugün Ali Rıza Hoca söyledi, geçen sene de duyuyorduk, Ali Rıza Demircan Hoca. Zannedersem gene aynı şahıs, şunu söylüyormuş. Ramazan ayı sabitlenebilir.

Yahya Şenol. Kışın. Kış mevsimi.

Abdulaziz Bayındır: Yani kış mevsimi. Peki, nerenin kış mevsimi? Kuzey yarımkürenin mi? Güney yarımkürenin mi? Sonra bu şehru Ramedan diyor, Ramazan ayı, bu aylar dünyanın yaratıldığı günden beri on iki ay olarak Allah tarafından belirlenmiş ve kameri aylardır, sürekli dolaşır. Bu sürekli dolaşmasında çok anormal hikmetler ve güzellikler var. Öyle ki mesela, işte günlerin bugün en uzun olduğu kuzey bölgelerinde yarın da çok kısa oluyor.

Gerçi bizim çalışmalarımız Allah’a hamdü senalar olsun kuzey kutupla ilgili son derece güzel sonuçlara ulaştı. Şimdi ondan bahsedecek durumda değiliz, çünkü teknik faaliyetler… Bizce mesele bitti de, teknik hesaplamalarında problem var. Ben şahsen zannediyordum ki, kutup bölgesine gider geliriz, millet bizi havada şey yapar, vallahi kimsenin umurunda bile değil. Gitmişiz, orada o kadar uğraşmışız, geceler boyu uykusuz kalmışız, üşümüşüz. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Hiç. Gitmeseydin kardeşim. Dünya kadar iş varken diye gidiyorsun? Ne güzel. Ama en çok kimin umurunda? Ateistler fena halde rahatsız oldular. Bir tek onların umurunda, çünkü Müslümanlarla oynayacak oyuncakları ellerinden alındı bu şekilde. Ama teknik çalışmaları yapmadığımız için henüz, biraz daha oynamaya devam edebilirler. Eğer birazcık ilgilenilseydi biz Ramazan’dan bir hafta öncesinden bütün rasatları, bütün takvimleri, dünyanın her noktası için yayınlayabilirdik. Ama yapamadık. Yani gücümüzün üstünde bir durum olduğu için, yapamadık maalesef. Çünkü o teknik bilgi bizde yok. O apayrı bir şey, o bilgi olan arkadaşlarımızın elinde program yok, elinde program olanlar da vermediler. Kıskançlık ettiler. Evet. Program olmadığı zaman da hesaplama çok uzun sürüyor tabi.

(2/Bakara 185. Ayet)

“Femen şehide minkumuş şehra felyesumhu”

“Kim o aya yetişirse oruçlu geçirsin”

emri sebebiyle, bu ay Ramazan ayıdır, kameri aylardan bir aydır ve yılın her tarafını dolaşır. Bu Allah-u Teâlâ’nın yeryüzünü yarattığı günden beri koyduğu kanundur. Tevbe suresi 45. Ayet miydi? Bakar mısın?

Yahya Şenol: 36.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Tevbe 36. Ayette Cenab-ı Hak… Kaçıncı sayfa.

Yahya Şenol: 191.

Abdulaziz Bayındır: 191. Sayfa, evet. Cenab-ı Hak diyor ki, estauzubillah.

(9/Tevbe 36.Ayet)

İnne ıddeteş şuhûri ındallâhisnâ aşera şerha”

“Allah katında ayların sayısı on ikidir,”

Bunlar kameri ay. Niye kameri ay? Biraz sonra göreceğiz.

“fî kitâbillâhi”

“Allah’ın kitabında böyledir”

“yevme halegas semâvâti vel arda”

“Gökleri ve yeri yarattığı günden beri böyledir”

“minhâ erbeatun hurum, “

“Bunun dört tanesi haram aylardır.”

Haram ay kavramı, güneş takviminde yoktur. Sadece kameri takvimde vardır.

“zâliked dînul gayyim”

“Sağlam hesap budur”

“felâ tazlimû fîhinne enfusekum”

“O günlerde kendinize zulmetmeyin” diyor.

Yani o haram aylarda. Şimdi dolayısıyla bu on iki ay kameri ay, üç yüz elli dört günlük yıl, şemsi aya göre her sene on bir gün fark eder. Yani, işte üç gün olsa olur diyenlerin herhangi bir delilleri yok. Ondan sonra, işte sabitlenebilir diyenlerin de herhangi bir delilleri yok. Ama Hıristiyanlar kendilerine farz olan orucu perhize çevirmişler, bizimkiler de yapabilirler. Yani herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, kimse buna engel olamaz. Ama ben cennete gitmek istiyorum diyenler varsa, Allah ne demişse öyle hareket etmeleri gerekir.

(2/Bakara 185. Ayet)

ve men kâne merîdan ev alâ seferin, feıddetun min eyyâmin uhar” Allah-u Teâlâ burada tekrarladı,       “kim hasta olur ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.”

Allah niye bunu tekrar ediyor? Bir önceki ayette de vardı, burada da vardı. Niye bunu tekrar ediyor? Cenab-ı Hakkın sözünde gereksiz ifadeler olur mu? Tabi muhkem müteşabih ayrı, bir de burada az önceki anlayışın asla olamayacağı bir kere daha vurgulanmış oluyor Kur’an’ı Kerim’de. Diyor ki Allah-u Teâlâ

yurîdullâhu bikumul yusra ve lâ yurîdu bikumul usr,”

önceki oruç tutmanız daha hayırlıdır ayeti Kerimesine karşılık, oruç tutmanız daha hayırlıdır dedi, peki, madem hayırlıdır niye emretmiyorsun ya Rabbi?

“Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor”

Şimdi Cenab-ı Hak kolaylık istiyor, ama bizim kitaplara baktığımız zaman öyle bir hastalık tarif ediliyor ki, Allahın tarif etmediği tarif ediliyor. Ben bu ayetleri okuduğum zaman, size de defalarca anlatmışımdır. Öğrencilik yıllarımdaki durum aklıma geliyor. Ben Erzurum’da öğrenciyim, hem de İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde. Diplomamın üzerinde İslam Hukuku diye yazar, Türkiye’de kısa bir süre o bölüm oluştu, ondan sonra kapandı. Şubat tatilinde İstanbul’a gelmişim, Ramazan’da Şubata rastlamış. Bir fırıncı bana soru sordu, dedi ki, bende kalp hastalığı var, dilaltı hapı aldım, ne yapmam lazım? Keffaret dedim. Kesin. Hastayım, mastayım. Yok, canım ölecek miydin? Yani adam ölecek ki orucunu bozsun. Yoksa yok. Şimdi Kur’an’sız fıkıh insanları bu hale getiriyor. Öldükten sonra tamam, bozabilirsin. Şimdi Allah-u Teâlâ burada ne diyor? Diyor ki,

yurîdullâhu bikumul yusra”

Bakın bir önceki ayette diyor ki, oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Tamam. Ama biz maalesef çoğu zaman kendimizi Allah’ın yerine koyuyoruz hâşâ. Allah adına hükümler ortaya koyuyoruz. Ve dini yaşanmaz hale getiriyoruz.

yurîdullâhu bikumul yusra”

“Allah size kolaylık ister.”

“ve lâ yurîdu bikumul usr”

“zorluk istemez size Cenab-ı Hak”

Kolaylık istiyor, zorluk istemiyor, onun için tutmayabilirsiniz diyor. Yoksa tutmanız daha hayırlıdır. Öyleyse o zaman hastalığın tarifini bizim yapmamıza gerek yok. Her hastalığın, her vücuttaki seyri farklıdır. Doktorlar öyle diyor, bilmiyorum. Öyle değil mi Süleyman Bey. Başka bir şey deme şeyi yok herhalde, beni yalancı çıkarmamak için. Ama öyle duydum ben yani. Her hastalığın, her insan vücudunda seyri farklıdır. Her vücutta. Doğru mu? Ha doğruymuş bakın. Bunu Asaf beyden duymuştum, Allah rahmet eylesin.

Şimdi, efendim diyorlar, siz öyle derseniz hiç kimse oruç tutmaz. Ya orucu benim için mi tutuyor bu insanlar? Benim için tutuyorlarsa da hiç tutmasınlar. Hesabı Allaha verecek kardeşim, Cenab-ı Hak’kı da kandırma imkanı yok bu adamın. Öyle değil mi? Tutmuyorsa tutmasın, bana ne yani. Ben jandarma falan değilim. Allah-u Teâlâ Peygambere vermemiş o yetkiyi. Diyor ki, eztauzubillah

(88/Gaşiye 22. Ayet)

“Leste aleyhim bimusaytır.”

“Sen onların başına dikilecek değilsin.”diyor,

ben mi dikileceğim?  O zaman Allah-u Teâlâ ne demişse onu anlatmamız lazım insanlara. Ondan sonraki karar, kendilerine kalmıştır. Şimdi şuraya dikkat edin.

(2/Bakara 185. Ayet)

“ve litukmilul ıddeh”

İki sebebi var bunun. Başka günlerde oruç tutarsınız diyor ya. Bir dersiniz ki, “ya Rabbi madem kolaylık diyorsun, öyleyse hiç oruçla mükellef tutma bu insanları. Oruç tutmasınlar. Tamam, hastaysa tutmasın, yolcuysa tutmasın, bir daha da niye oruç tutsun diyorsun başka zamanlarda?” Diyor ki,

“ve litukmilul ıddeh”

“sayıyı tamamlayasınız diye”

Şimdi iki kişi yarın mahşere gidecek, birisi Ramazan’da hasta olduğu için oruç tutmamış olacak, sevabı da yok, günahı da yok. Yani farz edin ki, Allah-u Teâlâ oruç tutmayan kişiyi kazayla da mükellef kılmadı, öyle düşünün. İki kişi gitti Allah-u Teâlâ’nın huzuruna, birisi oruç tutmuş otuz gün, birisi tutmamış. O tutmama da, Allahın verdiği ruhsatla tutmamış. Kendi keyfine göre değil. Şimdi oruç tutan otuz gün oruç sevabıyla oraya girmiş olacak, berikinin elinde sevap da yok, günah da yok. Onun için Allah-u Teâlâ diyor ki

“ve litukmilul ıddeh”

“Sayıyı tamamlayasınız diye”

Sizin de bir eksiğiniz kalmasın diyedir bu böyle. Yani Allahın huzuruna giderken, defterinizde bir eksik olmasın. Hesap tam olsun diye. Peki, hesabın tam olması kimin için verilen bir ruhsat? Kim? Hasta ve yolcu için. Adam hasta değil, yolcu değil, oruç tutmadı. Ona böyle bir ruhsat olur mu? Hayır. Onların kaza maza etmeleri yok. Yani keyfi olarak oruç tutmayanların kaza maza etmelerine gerek yok, bir de kefaret uyduruluyor. O zaten yok. Güya ben bir gün keyfi oruç bozarsam  altmış bir gün tutacaksın falan. Böyle bir şey yok. Gitti, gitti.

Peygamberimiz SAV’in Buhari’de geçen, sahih hadis kitaplarında geçen bir sözü var. Diyor ki, “bir kimse hasta değil, yolcu değil, özürsüz olarak Ramazan’da oruç tutmazsa, ömrünün tamamını oruçlu geçirse, o bir günü kapatamaz.” diyor. Sen altmış bir günde kapattırıyorsun. Kardeşim orucun kaza edilmesi Allahın bir ikramı, bir ceza değil. Cenab-ı Hak oruç tutmama ruhsatı verdiklerine bir ikramda bulunuyor.

“ve litukmilul ıddeh”

“Sayıyı tamamlayasınız diye” diyor.

Diğerlerine bu şey yok, bu imkân yok. Hiç kusura bakmasınlar. E peki ne yapacağız? Tevbe edeceksiniz. E bir daha kendinizi ıslah ederseniz, Allahın orada da bir vaadi var. Allah günahlarınızı affeder, bir daha bu tarafa gelmezseniz sizi oruç tutmuş gibi de kabul eder. Niye? Çünkü ne dedi Cenab-ı Hak şeyde? Furkan suresi 68 miydi Furkan?

(25/ Furkan 68-71.Ayet)

“ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât,”

“Allah onların günahlarını sevaba çevirir”

Bak orada kapı kapalı değil gene.   Gene kapı kapalı değil, yani tevbe edip ıslah olmak isteyenlere kapı her zaman açık. Ama biz kendi kafamıza göre bu fetvaları vermemeliyiz. Allah-u Teâlâ ne demişse onu anlatmak zorunda…

Yahya Şenol: 68-71 arası.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: 68’le 71 arası. Siz daha sonra okursunuz evinizde. Furkan suresi, 25. Sure, 68-71 arası. Yani, tevbe eder kendinizi düzeltirseniz önceki işlediğiniz günahlar ne olursa olsun, müşriklikte geçmiş sürelerinizin bile sevaba çevrilmesi söz konusu. Tamamen sevaba çevrilir. Peki, o zaman kârlı mı çıkacaklar onlar. Niye kârlı çıksınlar, sen o zamanlar sevap kazanıyordun. Bu eksiden sıfıra çıkıyor, sen zaten ilk yaptığında tavan yapıyorsun, onuncu sıraya çıkıyorsun en az. En az on. Onun sana yetişmesi için çok çalışması lazım. Yani Allah-u Teâlâ’nın hesabında bir yanlışlık söz konusu olamaz ve Cenab-ı Hak hiçbir kulunu diğerlerine karşı da kayırmaz. Biz kendimiz gayret gösterirsek o kadar. Peygamberlerini bile kayırmıyor. Peygamberlerine bile diyor ki, estauzubillah,

(39/ Zummer 65.Ayet)

lein eşrakte leyahbetanne ameluke”

“hele bir şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider” diyor.

Peygamberlerine bile öyle diyor.

Şimdi neymiş? Orucu kaza etmek neymiş? Allahın bir ikramıymış değil mi? Bu ikram sadece kime? Hasta ve yolcuya. Üçüncü bir şahsa yok. Keyfi oruç tutmuyor. Şimdi bir moda, “niyetli değilim”  Sana bu ruhsatı kim verdi? Allah-u Teâlâ diyor ki,

“kim Ramazan’da yaşarsa, oruçlu geçirecek.”

O kadar. Ben müslümanım diyorsan böyle yapacaksın, Müslüman değilsen o ayrı bir konu. Tabi kimse zorla Müslüman yapılamaz.

Bizde bir de maalesef bu din devlet dini haline gelmiş, zaten o günden beri tanınmaz hale gelmiştir. Sırtını devlete dayayan hocalar, maalesef eskiden de, bugün de, bu dini maalesef bozuyorlar. Eğer sırtı devlete dayama diye bir şey olmasaydı, şimdi Türkiye’de hiç kimse elli dakika önceden oruca başlamayacaktı bugün. Bir devlet gücünü, sanki din gücüymüş gibi kullanan bir kurum, Müslümanları maalesef bu sıkıntılara sokuyor. Yatsı namazını da geç kıldırıyor. Milletin uykusundan çalıyor. Ertesi gün herkes leylek gibi dolaşıyor. Bu yeni anayasada, Diyanet İşleri Başkanlığının devlet kuruluşları arasından çıkartılması lazım. Bu iş Abbasiler zamanında başlamış, bu hale kadar gelmiş. Ben hep şunu söylüyordum, ya bu batıl üzerinde nasıl ittifak oluyor? Mantıken mümkün değil. Demek ki arkasında devlet olunca oluyormuş. Hiçbir din adamı gücünü devletten almamalı. Gücünü ilminden almalıdır. Ondan sonra güç gösterisine dönüştürülüyor, ilim güç gösterisine dönüştürülüyor.

Evet, şimdi kefaret konusu nereden kaynaklanıyor? Nasıl olsa ara vermeyeceğiz. Yani sekizi yirmi geçene kadar burada tutsaksınız, kusura bakmayın. Bu arada geliyor zaten sorular. Ara ara ver bana. Çünkü böyle bir ara verip de tekrar toparlanmak olmaz. İnternetten sen aktar bu tarafa o zaman.

Şimdi Araplarda zihar denen bir kadından ayrılma yöntemi var. Bizim bu bölgelerde bilinmez, fıkıh kitaplarımızda vardır, Kur’an’ı Kerim’de de vardır. Bir insan karısına diyor ki, sen bana anamın sırtı gibisin, dediği zaman, artık o andan itibaren onunla ilişkiye girmiyor, kadın evde kalıyor. Hem evli, hem değil. Evli, başkasıyla evlenemiyor. Değil, kocası onunla ilişkiye giremiyor. Şimdi, Müslümanlardan bir zat, sadece Ramazan’la sınırlı olarak… Karısına karşı hiç dayanamıyormuş. Çok düşkünmüş karısına. Ramazan’la sınırlı olarak bir zihar yapmış. Yani, Ramazan boyunca sen bana anamın sırtı gibisin demiş ki, Ramazan’da sadece ibadetle meşgul olsun, eşine düşkünlüğünden dolayı kendine hakim olsun diye. Ama bir gece ışığında affedersiniz eşinin bacağını görünce, dayanamamış ilişkiye girmiş. Gece. Şimdi ertesi gün bakmış, ben mahvoldum! Demiş. Kendi kavmindeki kişilere anlatıyor, hepsi diyor ki, vallahi sen ne halt ettiysen git sen kendin temizle! Diyorlar. Gelin Peygamberimize beraber gidelim. Peygamberimiz SAV’in yanına gidiyor ama yani, kafamı keseceksen kes! dercesine gidiyor. Şimdi diyor ki, ya Rasulallah, böyleyken böyle, dayanamadım diyor. Peygamberimiz diyor ki, – bu Mücadele suresinde bunun detayları var-, bir tane köle azat etmen gerekir diyor, eşinle ilişkiye girmeden önce.  Ya Rasulallah, şu boyundan başka sahip olduğum hiçbir şey yok, diyor, yani sadece ben varım, başka kölem falan yok. Diyor ki, o zaman iki ay aralıksız oruç tut. E ben zaten oruçtan dolayı bu yemini yaptım diyor. O zaman, diyor altmış tane fakire birer günlük yiyecek ver. Ya Rasulallah diyor yani biz bu gece sabahleyin… yani gece yiyeceğimiz bir şey vardı, şu anda hiçbir şey yok evde diyor. O zaman Peygamberimiz SAV bunu zekâtla görevli kişiye gönderiyor. Diyor ki buna altmış fakire yetecek kadar hurma ver, biraz da fazlasını ver diyor. Bunları götür diyor, altmış tane fakire dağıt, artanını da siz evde yersiniz diyor. O da gidip diyor ki, bak Peygamberimiz SAV beni hem kurtardı bu sıkıntıdan, gidiyor kendi kavmine, hem de bakın işte ne kadar iyi noktalara geldim diye sevinerek gidiyor. Olay bu. Şimdi bunun değişik rivayetlerini alıp, mesela o kefarete delil aldıkları rivayette, şu vardır. O kişi diyor ki, işte elimde hiçbir şey de yok, e peki oraya bir sepet hurma geliyor, o zaman bu hurmayı al götür dağıt. Benden daha fakirine mi? O zaman git sen ye. E adam karlı çıktı! Peki, o zaman siz kitaplarda bunu yazın öyleyse. Peki, bu adamın karısı da o ilişkiye girenlerden birisi o mantığa göre. Niye onunla ilgili bir şey yok? Yani enteresan şeyler. Kur’an’ı Kerim’in dışında oluşmuş bir fıkıh maalesef.

Yahya Şenol: Ayeti tamamlayalım, yarım kaldı.

Abdulaziz Bayındır: Evet, ayeti tamamlayalım.

(2/Bakara 185. Ayet)

ve litukebbirullâhe alâ mâ hedâkum”

“ Bir de Cenab-ı Hak’kın size yol göstermesine karşılık Allah’ı tekbir edesiniz.”

Allah’ı tekbir etmek de, Bayram namazı kılmaktır. Yani iş bittikten sonra Bayram namazında tekbirler var ya, onu biz daha önce bir dersini yapmıştık, şimdi o konuya giremem. Yani detay isteyenler sitemizde var, orada dinleyebilirler.

“ve leallekum teşkurûn.”

“Belki şükredersiniz.”

Evet, şimdi seni aşıp bana gelen bir soru var onu bir cevaplandırayım.

Sahur vakti ne zaman bitiyor?

Abdulaziz Bayındır: Sahur vakti, biz bu Haziran ayında bir, Temmuz ayında da bir olmak üzere iki kere Balıkesir Ayvalık’ta gözlemler yaptık. Orada yaklaşık bir saat kadar… Evet… Değil mi Ramazan? Evet. Bir saat kadar geç oluyor tan yerinin ağarması Diyanet Takvimine göre. Bir de Türkiye Gazetesi takvimi var ki, o bir saat yirmi dakika. Fakat şimdi orada, bir su buharı yoğunluğu var, belki bir şeyler olabilir falan diye, ben şimdi diyorum, yani bu Ramazan dolayısıyla elli dakika rahatlıkla şey yapılır ama, siz yine kırk beş dakika yiyin. Elli dakikaya bir on dakika daha ilave edin, sonra namazınızı kılın. Neden biliyor musunuz? Bu mevsimlere göre güneşin deklinasyon denen yani eğimi değişiyor, o eğimden dolayı da dakika değerleri değişiyor. Yani bu mevsimde böyle, ama öbür mevsimde de aynı olmaz. Yani şu anda siz gene kırk beş dakika yiyebilirsiniz.

Katılımcı: Ezandan sonra değil mi hocam?

Abdulaziz Bayındır: Ezandan. Zaten ezanla birlikte kalkıyorsunuzdur herhalde değil mi? Benim gibi. Şimdi bakın bu… Mesela ben iki gündür Ramazan başlayalı beri, sahurdan sonra yatmıyorum. Ya ne kadar güzelmiş meğer, kendimi tüy gibi hissediyorum yani. Çünkü o saatlerde yaptığınız zaman sahuru, tam Cenab-ı Hakkın koyduğu kanunlara uygun bir şekilde hareket ediyorsunuz. Öğlen vakti biraz yatıyorum onu söyleyeyim. Ama gerçekten müthiş verimli oluyor şey… zamanlar. Allah-u Teâlâ ona göre ayarlamış. Yatsı namazını da biliyorsunuz, ezan okununcaya kadar kılmış olmamız gerekiyor, yatsı ezanı okununcaya kadar, derken dinlenmeye epeyce bir vakit kalıyor. Evet, şimdi sen oku.

Yahya Şenol: Oruca niyetli olduğumuz zaman bozmak zorunda kaldığımızda bunun herhangi bir cezası var mı? Hastalık falan gibi.

Abdulaziz Bayındır: Hasta ve yolculara Allah-u Teâlâ ruhsat veriyor. İster oruca başladıktan sonra bozsun, ister başlamadan bozsun fark etmez. Mesela bugün bir arkadaş diyor ki, bizim hanım hasta migreni var,  diyor. Şimdi migreni tutmuş, oruçlu, ne yapsın? Bozsun. Yani Allah-u Teâlâ oruç tutmama ruhsatı… Değil mi tutmayabilirsiniz diyor. Tuttuktan sonra da bozabilirsin yani, hastaysan bitti, yolcuysan gene. Yolculuğa çıktıktan sonra bozabilirsin. Evet.

Yahya Şenol: Hamileliğin hastalık ya da yolculuktan sayılmadığı malum. Ancak doktorlar, belli aylarındaki hamilelerin oruç tutması durumunda bebekte şeker hastalığı, kilo kaybı, ya da susuzluk nedeniyle sorun yaşanacağını söylüyorlar. Bu durumda ne yapmak gerekir? Oruç tutup bebek zarar görürse sorumluluk olur mu?

Abdulaziz Bayındır: Şimdi hamile tabi sadece kendisini değil çocuğunu da düşünmesi gereken bir noktadadır. Eğer orada bir tıbbi problem varsa doktorlar da tutmamasını uygun görüyorsa tutmaz. Çünkü hastalık demek, vücudun normal seyrini devam ettirememesi demektir. Bunun herhalde mutlaka bir tarifi vardır ama yani ben öyle biliyorum. Yani vücudun normal gidişatını engelleyen durumlardır, öyle değil mi yani. Belki kelimeler doğru ya da yanlış. Şimdi o hanım hamile olmasaydı öyle olmayacaktı. Yani evet ona hastalık denmiyor ama, o da aslında hastalığın yapmış olduğu, verdiği etkiyi ortaya çıkarabiliyor zaman zaman, dolayısıyla o da o hükme girer.

Yahya Şenol: Yolculuğun tanımı nedir? Uçakla yapılan yolculuklarda da seferi sayılır mıyız?

Abdulaziz Bayındır: Bakın uçakla yapılan yolculuklar dediğine göre oda bunun yolculuk olduğunu…. İşte bir şey yolculuksa o yolculuktur. Bunun tanımı yok. Yani bir yere gittiğin zaman… şimdi siz mesela diyelim ki, Kartal’dan kalkıp gelenler var. Mesela bizim enişte Kartal’dan gelmiş, sen gelirken, “Ben yolculuğa çıkıyorum” dedin mi? Demedin ha. Şimdi yani örfen yolculuk… Ama İzmit’ten birisi kalkıp gelseydi yolculuğa çıkıyorum derdi. Yani yaşanan bölgede ne yolculuk sayılıyorsa, yolculuk odur. Uçak yolculuğu tabiî ki yolculuktur, otobüs yolculuğu da yolculuktur. Yani yolculuk yolculuktur.

Yahya Şenol: Evet, yutikune hu’daki hu zamiri ile alakalı ilave bir soru geldi. Şöyle bir mana verilebilir mi? Ona güç yetiren hasta ve seferiler tutamadığı gün kadar diğer günlerde tutsun, bir de fidye versinler.

Abdulaziz Bayındır: Şimdi biz bir zamanlar öyle olur diye düşünüyorduk ta, sonra o işten vazgeçtik. Tabi bizim bütün sıkıntımız kendi kendimizin rakibi olmamızdır. Yani bakıyorsunuz bir noktaya kadar geliyorsunuz…

(2/Bakara 185. Ayet)

“Ve alellezine yutikune hu

“da oruca gücü yetenler,”

oruca gücü yetenler dendiği zaman hasta ve yolcular da girer işin içerisine. Neden giriyor? Çünkü hastanın, yolcunun oruca gücü yettiğini ayet söylüyor. Ama Allah zorlamadığını ifade ediyor. Oruç tutmanız sizin için hayırlıdır diyor. Demek ki güçleri yetiyormuş, dolayısıyla onların da Ramazan Bayramı’nda fidye vermeleri gerekiyor. Yani o şekilde değil. Evet.

Yahya Şenol: İnsülin kullanmak orucu bozar mı? Diye bir soru var.

Abdulaziz Bayındır: Vücuda şırıngayla ilaç zerk etmek orucu bozmaz. Çünkü o yeme içme sayılmaz. Ağızdan alınanlar, yeme içme sayıldığı için oruç bozulur. Çünkü Allah-u Teâlâ yeme içmeyi yasaklıyor. Bir de beslenme amaçlı serumlar orucu bozar, çünkü onlar hazmedilmiş gıda gibi doğrudan damardan veriliyor. Değil mi? Hep sana atıfta bulunuyorum, kusura bakma. Süleyman Bey, yanlış mı söyledim? Doğru mu? Hazmedilmiş gıda gibi doğrudan damara veriliyor değil mi? Evet. Yok, açlık hissi değil besleyici. Yani ağızdan beslenemeyenler o şekilde besleniyorlar.

Yahya Şenol: Salon içinden gelen bir soru. Hocam ben fitreyi kavrayamadım. Öğrenciler ve benzerleri nasıl fitre verecek?  Zaten fakir olan bir insan, bir başka fakire mi fitre verecek?

Abdulaziz Bayındır: Evet tabi. Fitre böyle. Bunu Şafii mezhebi güzel değerlendirmiş. Tamam, hem alır, hem verir. Tabi alan da verir. Mesela zaten Ramazan’da imkânı olanlar miskinlere, ihtiyaçlılara fitresini verecekler. O da bir taraftan alır, bir taraftan verir. Bu çok müthiş bir şey, her insan bir muhtaca yardım yapma zevkini de yaşamış oluyor Ramazan’da. Evet.

Yahya Şenol: Azerbaycan’dan. Bakü’den Ziya Veliyev sormuş. Hocam Diyanet Vakfı’nın Azerbaycan için de namaz vakitleri var. Biz de imsak vaktine kırk,  kırk beş dakika ilave edebilir miyiz? Demiş.

Abdulaziz Bayındır: Evet bizim… Fegani burada mıydı?

Yahya Şenol: Burada.

Abdulaziz Bayındır: Sen siteye koydun değil mi? Koymadın mı? Ne sıkıntısı oldu. Takvimi yeniden işliyor. Sen gene de bununla ilgili bilgileri yaz siteye, tamam yani o Azerbaycan’la İstanbul aşağı yukarı 40 derece enlemdeydi değil mi? Bakmıştık. Kırk derece enlemdeydi. Yani orada kırk iki dakika kadar şey yapabilirler Azerbaycan’da. Yani o ilan edilen, Diyanet Takviminin ilan ettiği vakitten itibaren kırk iki, kırk üç dakika kadar yiyebilirler.

Yahya Şenol: İsveç’ten soru var. Fecrin doğuşunu şehir yerlerinde nasıl takip edeceğiz?

Abdulaziz Bayındır: Şimdi bu şehir yerlerinde de olsa, fecir ışıkları şehir ışıklarından çok güçlüdür. Orada doğu tarafında çok net bir şekilde ağarmayı görünceye kadar yemeye içmeye devam edersiniz. Yani şehir ışıkları fecir ışıklarını hiçbir şekilde etkilemez. Çok güçlüdür. Onun için biz çekimlerimizi hep böyle şehir ışıklarının olduğu yerlerde yaptık ki millet görsün. Değil mi? Öyle yapmıştınız siz? Evet.

Yahya Şenol: Oruç kefareti ile alakalı şöyle bir hatırlatma var. Hocam demiş, Nisa suresi 92. Ayette de peş peşe altmış gün oruçtan bahsediliyor demiş.

Abdulaziz Bayındır: Nisa suresindeki ayet, hata yollu adam öldürenle ilgilidir. Yani o hata yollu adam öldürenin, iki ay aralıksız oruç tutma görevi vardır, bir de az önce anlattım, zihar kefaretinde vardır o. Evet.

Yahya Şenol: Zihar keffareti ile ilgili anlattığınız olayda, aynı işi hanımının da yaptığını fakat kadınla ilgili herhangi bir rivayetin olmadığını söylediniz. Böyle bir rivayetin olmaması doğal değil mi? Zira ziharı yapan erkek. Kadını bağlayan bir durum söz konusu olur mu?

Abdulaziz Bayındır: Ben de zaten onu söylemeye çalıştım, demek ifade edememişiz. Yani zihar olduğu için, sorumlu erkektir kadınla ilgili olmaması lazım. Ama bunu zihar keffareti değil de, oruç keffareti diyenlerin kadınla ilgili de bir şey söylemeleri lazım. Onu anlatmaya çalıştım. Yoksa yani, bu soru soran kişinin dediği gibi söylemeye çalıştım ama herhalde ifadeler biraz karışmış.

Yahya Şenol: Keffaret olarak bahsedilen köle azadı günümüzde nasıl olacak?

Abdulaziz Bayındır: Köle yoksa öbür tarafa geçilecek. Yani köle bugün yok, esir demek yani. Esir olmadığı zaman yapılacak şey diğerini yapmaktır.

Yahya Şenol: Evet. Yaptığınız gözlemlerde Türkiye koşullarında yatsı namazının başlangıcı ve sabah namazının başlangıçları güneş ufkun kaç derece altındayken girmekte?

Abdulaziz Bayındır: Şimdi güneş ufkun kaç derecedir… çok kesin ve net ifadeleri inşallah daha sonra şey yaparız, çünkü o teknik çalışmaları henüz tam olarak bitiremedik. Yani en son yaptığımız…şimdi iş takvime geldiği zaman biraz zorlanma oluyor. Ama şimdilik bir, sekiz derece olarak değerlendirsin arkadaşlarımız, daha sonra farklı bir sonuca varırsak… yani şu anda öyle gözüküyor. Farklı bir sonuca varırsak onu da ilan ederiz inşallah.

Yahya Şenol: Evet şimdilik sorular bu kadar.

Abdulaziz Bayındır: Peki zaten vakit de doldu. Kaç saat?

Yahya Şenol: Sekizi on geçiyor, benim saatim. Daha bir ondokuz dakika daha bir şey var.

Abdulaziz Bayındır: Saat sekizi on mu geçiyor. İyi olsun.

Yahya Şenol: Yani son ayeti belki okuyabiliriz.İftar vakti gelirse de ilan ederiz.

Abdulaziz Bayındır: O zaman bir ayet daha okuyalım. Vakit var nasıl olsa. Şimdi bu ayeti de okuyayım da ben size. Estauzubillah. Yani 186. Ayeti.

(2/Bakara 186. Ayet)

Ve izâ seeleke ıbâdî annî feinnî garîb,”

“kullarım sana beni soracak olursa ben onlara yakınım.”

“ucîbu dağveted dâı izâ deâni”

“bana seslenen seslendiği zaman seslenmesine karşılık veririm”

Yani bana dua eden, dua ettiği zaman duasına karşılık veririm. Allah duaları mutlaka kabul ediyor. Ama biz tabi hemen karşılığını bekliyoruz, öyle değil, Allah imtihan da yapacak, duanı da kabul edecek. Duanın neticesi belki yıllarca sonra çıkabilir. Ya da ahirette çıkabilir. Fakat Allah-u Teâlâ’nın kanunu işler her zaman için. Diyor ki Allah-u Teâlâ, ben onların çağrılarına cevap veriyorum ama

“felyestecîbû lî”

“onlar da benim çağrıma cevap versinler”

Bakın ben de onlara çağrıda bulunuyorum, gelin şunu yapın, şunu yapın diye.

“ vel yué’minû bî”

“bana inansınlar, güvensinler”

“leallehum yerşudûn.”

“belki olgunlaşırlar”

Yani bunun faydası onlaradır. Benim çağrıma cevap verdikleri zaman faydayı kendileri görecektir. Mesela şimdi oruç tutuyoruz, o orucun bize ne kadar, bizi rahatlattığını hepimiz yaşıyoruz.

Şimdi kardeşim burada da, bizim Kartal’daki mahallede oturan bir kızcağıza, oruç tut demiş. O da demiş ki, ölürsem parasını babandan alırım demiş. Öleceğini zannediyor, akşama kadar. Tabi Allah-u Teâlâ diyor ki, bana inansınlar, bakın ben onlara bu emirleri verdiysem, demek ki yapabilirler. Benim isteğimi yerine getirsinler, bu onların olgunlaşması içindir, faydasını kendileri görür. Evet, gelmiş mi?

Yahya Şenol: Geldi sorular. Sadi Özsaraç sormuş. Yolculuk yaparak gittiğimiz yerde kaç gün kalacaksak yolcu sayılıp oruç tutmama ruhsatına sahip oluruz?

Abdulaziz Bayındır: Şimdi şu kadar gün insanlar oruç ruhsatına… yolcu sayılırlar şeklinde Peygamber SAV’den bize gelen bir ifade yok. Kur’an’ı Kerim’de de öyle bir şey yok. Ama ayeti Kerime diyor ki,

(2/Bakara 283. Ayet)

“âlâ seferin”

“yol üzerinde”

yani yolculuk üzerinde, yolculuk halinde. Dolayısıyla bu yolculuk halinde olma işi yine kişilerin durumuna göredir. Şimdi siz gidersiniz bir yere, işte bugün gideceğim, yarın gideceğim, aylarca beklersiniz. Hep böyle tetikteyiz. Ne zaman? Vallahi tetikteyiz, her an gideceğiz ama işte olmuyor. Denir. Bu sürekli yolculuk halindedir. E bir de yerleşik durumda olursa, o da farklı olur.

Şimdi burada âlimlerin değişik kriterleri var. Mesela Şafii mezhebine göre, dört gündür, giriş çıkış günleri hariç. Yani yolcu, dört gün, yolculuk ruhsatından yararlanabilir. Onlar bu fetvayı verirken Peygamber SAV’in veda haccına bakmışlar. Veda haccı sırasında Peygamberimiz yolculuk ruhsatından yararlanmış, namazlarını iki rekât kılmış. Yani namazda ruhsat yok, namazı mutlaka iki rekât olacak da, oruçta ruhsat var. Gerçi orada oruç söz konusu değildi, veda haccı sırasında. Hanefiler Tebük seferindeki duruma bakmışlar, işte gittikleri yerde on beş gün kadar kalmışlar, Tebük’e giden ordu. On beş gün boyunca seferilik hükümlerinden yararlanmışlar. Hanefiler onu esas alıyorlar. Malikiler de Peygamber Efendimizin Mekke’yi fethettikten sonra Mekke’deki kalış süresini, işte on dokuz gün falan olacak yanılmıyorsam, çünkü bu bilgiler çok eski bilgilerim, yani şu anda hata edebilirim. On dokuz gün gibi hatırlıyorum Malikileri. Yani bunların hiçbirisi, Peygamberimiz şöyle demiştir, değil. Uygulamaya bakarak, kendilerine göre hükümler vermişler. Ama mesela bu konuda Zahirilerin görüşü biraz daha uygun gözüküyor. Yani insan kendisini ne zaman işte gidiyorum, gideceğim şeklinde düşünürse o yolcu sayılır. Mesela rivayetlerde Hz Ömer’in oğlu Abdullah, Fegani’nin memleketinde altı ay kalmış. Azerbaycan’da. Altı ay boyunca seferilik hükümlerini uygulamış. Şimdi bunu değerlendirenler diyorlar ki, o demek ki altı ay içerisinde sürekli her an gitmeye hazır vaziyette olduğu için öyle yapmıştır ki, bu değerlendirme ayeti Kerimeye uygun düşüyor. Yani sonuç olarak, “şu kadar gün” ifadesini kullananlar da, elde fazla malzeme olmadığı için mevcut duruma göre bir takım değerlendirmeler yapmışlar. Yani benim söyleyebileceğim şu kadar gün değil, kişi ne zaman kendisini yolculuk halinde hissediyorsa, o yolcudur. Evet.

Yahya Şenol: Ersin Yel sormuş. Astım ilacı orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı astım ilaçları hakkında olur verirken, hocamızın videolarında olur vermediği gözüküyor. Hangisine uyacağız?

Abdulaziz Bayındır: Şimdi benim öğrendiğim yani… bilgilerimde hata varsa düzeltirim ama, benim bildiğim o astımda, fıs fıs dedikleri şey ilacı tazyikle yani bir basınçla ciğerlere ulaştırmaktır. Ciğerlere ulaşan ilaçtır değil mi? Başka bir şey değil. Ve bu ağızdan ilaç almaktır. Dolayısıyla orucu bozar. Almasın dediğimiz yok tabi, alacak yani şey değil, Allah’ın verdiği ruhsat bu. Ama mesela bazen de aşıyla oluyormuş diyorlar. O bozmaz. Niye biri bozar, biri bozmaz? Vücuda ilacın girmesi meselesi değil, ağızdan girdiği zaman yeme içme sayılır da ondan dolayı, yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Ama Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki değerlendirmesi nedir, o konuda, yani, onların fetvasına uyulmaz da diyemiyorum şahsen.

Yahya Şenol: Bursa’dan yaptığım rasatlarda güneşin batışından önce doğu ufkunun karardığını gözlemledim. Buna göre kırk beşinci derecenin üstündeki enlemlerde ya da Türkiye’de güneş daha batmadan akşam namazının vakti başlıyor olabilir mi?

Abdulaziz Bayındır: Yo öyle Bursa’da. O bir göz yanılmasıdır. O Kırk beş dereceye kadar batmadan başlamaz akşam namazının vakti, batacak ondan sonra. Evet.

Yahya Şenol: Evet. Sahur gibi iftarlarda da dakika problemi var mı?

Abdulaziz Bayındır: İftarlarda Diyanet İşleri Başkanlığı güneşin batışına yedi dakika ilave eder. Yani gerçek batıştan yedi dakika sonradır, yapılan iftarlar. Buna da ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Yani mesela şimdi biz burada kendimizi İstanbul’da sayıyoruz, Çamlıca’nın tepesinde olanlar, Istrancalar’da olanlar da öyle sayıyor. Şimdi bütün bunları, hepsini birden düşündüğünüz zaman buna mecbur kalıyorsunuz.

Yahya Şenol: Evet yine Azerbaycan’dan soru. Fitre akrabaya verilebilir mi?

Abdulaziz Bayındır: Zaten yardımlar önce yakınlara verilir. Yani bir insanın işte ana, baba, evlat dışındaki yakınları, kardeşler mesela, öncelikli yardım edilmesi gereken kişilerdir. Ana babaya zaten mecburdur bakmaya dendiği için, yoksa onu da açıkça yasaklayan bir hüküm yoktur, yani o da bir içtihattır. Evet.

Yahya Şenol: Bu kadar.

Abdulaziz Bayındır: Bu kadar mı? Peki.

Yahya Şenol: Son kontroller yapılmış. Yüz elli kişi için iftar yemeği aşağıda hazır bekliyormuş. Öyle de bir duyuru var. Bu da işin güzel tarafı olsun.

Abdulaziz Bayındır: Yani herkes için iftar yemeği var aşağıda. Ben şimdi bir dakika, bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi muhterem arkadaşlarım, Allah’a hamdolsun bizim Vakfımızın çalışmaları, yani hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok yerinde ciddi manada etkili olmaya başladı. Dolayısıyla merkezi güçlendirme mecburiyetimiz var. Bu Ramazan’da bağışlarınızı ve zekâtlarınızı mutlaka bekliyoruz. Eşinize dostunuza da söyleyin. Yani bu işler bedava olmuyor. Yani lütfen zekâtlarınızı ve bağışlarınızı Vakfımıza bekliyoruz. Evet. Allah kabul eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur?