Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek

1 Nisan 2014 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Abdulaziz Bayındır: Bismillahirrahmanirrahim essalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye’de çok zorlu bir maraton, çok gergin bir ortam içerisinde bir seçim yapıldı. Seçimin siyasi tarafı ayrı, bizim ile ialakalı bir tarafı var. Bu akşam onunla ilgili birtakım şeyler yapmaya çalışacağız Allah nasip ederse, bir takım değerlendirmeler yapmaya gayret edeceğiz. onun için bu akşamki dersin adını “geçici zaferi kalıcı zafere çevirmek” şeklinde koyduk. Şimdi siyasetin, devletin insanlar üzerinde çok büyük etkisi var. Yani siz bir ömür veriyorsunuz, mesela 1990’dan beri biz bu yapılan yanlışların farkına varmaya başlamıştık. Türkiye’de biliyorsunuz 19. asırda ve 20. asrın başlarında İslam alemi tamamen batıya teslim olmuştu. 19. asırda öylesinde teslim olmuştu ki, şeriatın bırakılıp batı kanunlarının uygulanması çok ciddi ciddi tartışılır hale gelmişti, hatta uygulamalar da başlamıştı. 1840’da ve daha sonra işte batıdan ceza hukuku alınmıştı, sonra bizde hiç olmadık şekilde savcılık teşkilatı kuruldu. İslamı devam ettirmek isteyen çizgi mecelleyi çıkardı Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında, fakat mecelle bir problem çözmüyordu, mevcut olan bilgileri birazcık maddeleştirmişti. Sonra hukuk aile kararnamesi çıkarıldı, fakat insalarda çok ciddi anlamda batıya yöneliş başlamıştı. Oruç tutmayan Şeyhülislamlar, batıya çok büyük bir arzuyla bağlı olanlar, mesela müthiş bir fransızca hayranlığı vardı evlerde bile fransızca konuşuluyordu. Bir Şeyhülislamın torunu bana şunu söyledi; halalarım evimizde fransızca konuşurdu, diyor. Şeyhülislamın kızları evde fransızca konuluyor. Anormal bir batı hayranlığı sonra Türkiye’de şeriatın kaldırılması noktasına kadar geldi. Fakat tabi orda Türkiye’yi hristiyan yapacak bir çalışma kabul göremezdi onun için bir geçici çözüm olarak laiklik ortaya kondu. Yalnız inşallah önümüzdeki haftalarda onu anlatacağız, bu akşam anlatmayacağım Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda. 19. asrın başlarından itibaren ciddi bir proje ortaya kondu, işte Osmanlıyı hristiyanlaştırmak mümkün değil ama dişi müslüman içi hristiyan yeni bir yapı oluşturmak için paçalar sıvandı, işte bizim bu seçim öncesi gördüğümüz onun uygulamaya geçirilme aşamasıydı. Yani eğer biraz acele etmeselerdi bir müddet sonra zaten, yani ellerinde patlamasaydı, biz ne kadar bağırırsak bağıralım kimseye duyurmamıştık ama siyasi irade bunun karşısında çıkınca herkes haa demeye başladı. Şimdi gerçekten insanların maddeye ve devlet yönetimine karşı müthiş bir zaafları var. Yani doğrular insanları fazla ilgilendirmiyor, ama o doğruyu güçlü bir adam söylediği zaman herkes ilgileniyor, doğru olduğu için değil güçlü adam söylediği için. Bir müddet sonra daha güçlüsü gelse dese ki bu yanlış, hemen herkes o tarafa yönelir çünkü inanların çoğunun doğrularla bir ilgisi yok. dolayısıyla şimdi geçici bir şey, ortada bir sarsıntı meydana geldi, geçici bir durum var bunu kalıcı hale getirmek lazım. Neden böyle söylüyorum; çünkü Rasulallah (sav) eğer, benim şahsi kanaatim o, Medinede devlet hakimiyetini ele almasaydı İslam bu derece yayılmazdı. Rasulallah’tan sonra ashap birazcık daha bu işi götürdü, ki ashap arasında da müthiş savaşların olduğunu biliyoruz, birbirlerini öldürmelerin olduğunu biliyoruz. Fakat emevilerden sonra İslam ciddi anlamda terk edilmeye başlandı, yani paralel devlet deniyor. Paralel devlet ciddi bir problem değildir, asıl problem paralel dindir. Eğer o paralel din olmasa siz o paralel devleti oluşturamazsınız. Çünkü o paralel din insanları nötrleştirir, zihinlerini esir yapar, zihinsel kölelik meydana getirir ondan sonra o köleleşmiş insanlar emredilen herşeyi yaparlar ve onu da Allah rızası için yaptıklarını zannederler. Hani şeyde var biliyorsunuz Araf suresinin 30. Ayetinde Allah-ı Teala diyor ki estauzubillah:

“Ferîkan hadâ ve ferîkan hakka aleyhimud dalâletu” insanları iki gruba ayırıyor. “bir grubu Allah yoluna kabul eder bir grup da sapıklığı hak eder.”

“innehumuttehazûş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi”-“onlar Allah ile kendş aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar.”

“yahsebûne ennehum muhtedûn”-“kendilerini doğru yolun ortasında hissederler.” (7/A’RÂF-30)

Böyle hesap ederler. Niye, Allah’tan önce bir başkasının kulu, kölesi oluyorlar. Dolayısıyla o başkası Allah ile onları aldatıyor. Kendisini Allah’ın yerine koyuyor ve onları Allah ile aldatıyor. Böyle olduğu zaman bu işlerde başarının, yani bak savaş yaparsınız savaşlar kalıcı olmaz çünkü karşı taraf güçlenir bu defa sizi alt eder, savaşta elde edilen geçici zaferin kalıcı hale dönüşmesi için mutlaka ama mutlaka insanların zihinlerindeki yanlışları temizlemek gerekir. Şimdi ondan önce şuna dikkat etmek lazım: Rasulallah (sav)’in ilk yaptığı savaşı biliyorsunuz Bedir savaşı. Bir kere insanlar, yani mesela bu vesiyleyle şirkin ne kadar kötü birşey olduğunu millet hep gördü, yani bir başbakana ortak koşmak ne kadar zormuş. Peki Allah’a ortak koşmak nedir? İnsanlar Allah’a ortak koşuyor, asıl büyük problem odur. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi burda şöyle bir yapı var; dışardan baktığınız zaman iki müslüman grup arasında çatışmanın çıktığı şeklinde bir hava var. Evet bir bu şeyin lider kadrosu var ki biz aracılık ve şirk kitabını taa zamanında yazmıştık, hatta o kitabı yazmadan önce Süleymaniye Camisindeki vaazlarımızda söylüyorduk, bir arkadaşımız 1990’larda Süleymaniyedeki vaazlarımızın kasetlerini almış dinlemiş diyor ki hocam bugün söylenenlerin aynısını siz o zaman söylemişsiniz. Tabi biz o zaman söylediğimiz zaman herkes bizi hedefe koydu, şey yaptı gerçi son zamanlarda da sanki kimse bizi öne aldığı falan da yok yani. Mesela bu 90dan 2014’e kadar kaç sene eder?  24 sene eder 2014’e kadar. Bakın 24 senelik mücadele vermişiz, gerçi ben bundan zerre kadar şikayetçi değilim de insanların tavırları açısından söylüyorum, iki tane televizyon geldi bir röportaj yaptı ikisini de yayınlamadılar. Yani isterse yayınlasınlar isterse yayınlamasınlar kendileri bilir de fakat bu işleri o kadar kolay şeyler değil onu söylemeye çalışıyorum, şimdi asıl mesele şu: Rasulallah (sav)’in yaptığı Bedir savaşı var biliyorsunuz. Allah’ın nebisi Mekke’deyken, o bedir savaşını birkaç kere anlattığım için bilitsiniz siz tekrar hatırlatayım size, Rasulallah (sav) Mekke’deyken Cenab-ı Hakk Rasulallah’a bir söz vermişti. Rum suresinin ilk ayetlerinde, 30. Surenin ilk ayetlerinde söz vermişti orda diyordu ki estauzubillah:

“Elif lâm mîm. Gulibetir rûm. Fî ednel ardı”-“en yakın yerde Rumlar malup oldular, onları bu mağlubiyetlerinin ardından galip geleceklerdir.” (30/Rum 1-3) Tabi “ednel ard-yerin en çukur yeri” de olabilir, o manaya da gelebilir o da gölün çevresi olur. “onlar bu yenilginin arkasından galip geleceklerdir”

Ondan sonra:

“Fî bıd’ı sinîn”-“birkaç yıl içerisinde” yani 3 ile 9 yıl arasında

“lillâhil emru min kablu ve min ba’d”-“bundan önce de sonra da emir ve irade Cenab-ı Hakk’a aittir”

“ve yevme izin yefrahul mu’minûn”-“o gün müminler sevineceklerdir.”  (30/Rum 4)

Yani rumların galip geleceği gün müminler sevineceklerdir.

“Bi nasrillâh(nasrillâhi)”-“Allah’ın yardımıyla”

“yansuru men yeşâ’”-“Allah-u Teala kim yardımı tercih ederse, ona yardım eder”

“ve huvel azîzur rahîm”-“o azizdir (güçlüdür) ve çok merhametlidir, ikram sahibidir (ikramı boldur).” (30/Rum 5)

Arkasında da evet Yahya hatırlattı:

“Va’dallâh”-“bu Allah’ın size verdiği sözdür”

Nedir Allah’ın verdiği söz? Yani Rumların galip geleceği gün, müslümanların da ne yapması? Zafer elde etmesi.

“lâ yuhlifullâhu va’dehu”-“Allah verdiği sözden caymaz”

“ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn”-“ama insanların çoğu bunu bilmezler.” (30/Rum 6)

Şimdi bak burda altı tane ayet okuduk. Allah müslümanlara Mekke’deyken söz verdi, Rumlar yenildiği sırada size zafer vereceğim diye. Şimdi Mekkeliler Rasulallah’a inanmasalar da söylediklerinin doğru olduğunu biliyorlardı. İnanmamalarının sebebi Rasulallah’ın yanlış söylemesi değil, söyledikleri hesaplarına gelmiyordu. Şimdi bakın mesela burda işte konuşuyor Allah’a şükür yani yaptığımız konuşmalar, çalışmalar her gün dünya kadar mesafeler alınıyor, kimse yaptığımızın yanlış olduğunu söylemiyor ama öyle ciddi birşekilde destek verenler de şey yapamıyor, küçük küçük şeylerle yürümeye devam ediyoruz. Şimdi Allah razı olsun yani sizler şey yapıyorsunuz da yani Türkiye çapında bakın uzun yıllardır bu mücadele veriliyor ama eh işte. Eğer bu işin içine birazcık yalan katsaydık şimdi her taraf dolardı ama Cenab-ı Hakk da bu başarıları vermezdi o zaman. Hem ahiretimiz berbat olurdu hem dünyamız. İşte böyle çıkardık yukarıya, küt diye düşerdik rezil ve rüsvay olurduk. Bazı insanların yapısı böyle.

Şimdi Cenab-ı Hakk Rasulallah (sav)’e söz verdi, Mekkeliler de biliyor ki Kur’an’da geçen şey yerine gelir. Şimdi söz verdi ama bu zafer ne olacak acaba, onun da işaretini şeyde verdi İsra suresinin 56ncı ayeti galiba, 76 mıydı? Evet 76ncı ayet:

Estauzubillah, yine bu Mekke’de inmiş olan bir ayettir;

“Ve in kâdû le yestefizzûneke minel ardı li yuhricûke minhâ”-“onlar seni (yerinden rahatsız etmeye) yurdundan çıkarmak için seni rahatsız etmeye çok yaklaştılar.” Artık bundan sonra sana burda rahat vermeyecekler diyor, seni burdan çıkarmak için iyice yaklaştılar.

“ve izen lâ yelbesûne hilâfeke illâ kalîlâ(kalîlen).”-“seni burdan çıkarırlarsa, onlar da burda fazla kalamazlar.” (17/İsra-76) Ne demek “onlar da fazla kalamazlar”? Mekke’liler de çıkar demektir değil mi. Peki Mekke’liler de çıkarsa Allah da zafer vaadetmişse akla gelen nedir? Mekke’ye geri dönmek akla gelir değil mi. Ondan sonra da diyor ki;

“Sunnete men kad erselnâ kableke min rusulinâ”-“Senden önce gönderdiğimiz elçiler için koyduğumuz kural budur”

“ve lâ tecidu li sunnetinâ tahvîlâ”-“bizim kuralımızda bir değişikliş bulamazsın.” (17/İsra-77)

Şimdi Rasulallah (sav) biliyorsunuz Mekke’den çıkarıldı yani, çıkarmadılar aslında öldürmeye karar verdiler de Rasulallah ordan kaçtı. Yani biz hicret etti falan diyoruz sanki eşiyle, dostuyla.. tamam hicret de yani bizim türkçemizde hicret dediğimiz zaman o anlaşılmıyor yani. Sanki eşiye, dostuyla görüştü, Medine’ye de sizleri bekleriz aman unutmayın Şam’a giderken bize de uğrayın çay içiririz, gerçi o zaman çay yoktu ama, öyle birşey yok yani canını zor kurtardı biliyorsunuz Rasulallah (sav).

Medine’deyken bir ayet indi Muhammed suresinin 4üncü ayeti, 47nci sure. Yani yolda mı indi, Mekke’de mi indi, Medine’de mi indi rivayetler muhtelif, ama bedir savaşından önce indiği kesin, çünkü Cenab-ı Hakk hiçkimseye bilmediği bir konuda görev yüklemez:

“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ”-“Allah kimseye gücünüz üstünde bir görev yüklemez.” (2/Bakara-286)

Şimdi burda şöyle diyor Cenab-ı Hakk:

“Fe izâ lekîtumullezîne keferû fe darber rikâb” şimdi müslümanlara zafer verecek dedi ya, müslümanlar bekliyor. O zaman bu zafer bir savaşın da habercisidir aynı zamanda yani. Şimdi savaşın hukukunu koyuyar Allah-u Teala.

“Fe izâ lekîtumullezîne keferû fe darber rikâb”-“o kafirlerle yüzyüze geldiğiniz zaman boyunlarını vurun.” Şimdi öldürmeye ruhsat veriyor Allah. Bunu bilmeleri lazım müslümanların.

“hattâ izâ eshantumûhum”-“onları tamamen etkisiz hale getirinceye kadar”

“onları tamamen etkisiz hale getirinceye kadar boyunlarını vurmaya devam edin” diyor.

Ondan sonra:

“fe şuddûl vesâk, fe immâ mennen ba’du ve immâ fidâen”-“sonra bağı sıkı tutun, tamamen etkisiz hale geldikten sonra esir alın ve bağı sıkı tutun, sonra karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakın”

“hattâ tedaal harbu evzârehâ”-“harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar.”

Yani o zamana kadar, savaş ortamı bitinceye kadar esirleri tutacaksınız sonra da karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Kölelik falan yok yani kölelik, cariyelik yok. karşılıklı ya da karşılıksız yani ya hiçbirşey almadan serbest bırakacaksınız ya da fisye alırsınız.

“zalik(zalike), ve lev yeşâullâhu lentasara minhum”-“Allah’ın koyduğu kural budur, Allah-u Teala farklı bir tercihte bulunsaydı onlardan intikamını bu dünyadayken alırdı” ama öyle değil. Niye öyle değil;

“ve lâkin li yebluve ba’dakum bi ba’d”-“birinizi diğerinizde zor bir imtihandan geçirsin diyedir.”

Şimdi “zor bir imtihandan geçirsin diyedir” ne demek? Demek ki Ey Muhammed (sav) o savaşta senin için büyük bir imtihandır haberin olsun diyor önceden haber veriyor. Yani o kafirlere karşılaştığın zaman esas imtihandan geçiyorsun.

“vellezîne kutilû fî sebîlillâhi fe len yudille a’mâlehum.”-“Allah yolunda savaşanların amellerini Allah-u Teala hiçbir şekilde boşa çıkarmayacaktır.” (47/Muhammed-4)

Şimdi müslümanlar, biliyorsunuz yani artık o ayetlerin birçoğunu atlayağım asıl konuyu şey yapmamak için, müslümanlar Rumlarla Perslerin karşılaşacağını duydular. Tabi bunu bilen müslümanların kulağı kuzeyde, yani Rumlarla Persler ne zaman karşılaşacak? Bunu bilen Mekke’lilerin kulağı da kuzeyde. Biliyorlar ki Rumlarla Persler karşılaştığı zaman Allah müslümanlara bir zafer verecek, herkes bunu bekliyor. Müslümanlar Rumlarla Perslerin karşılaştığını duyunca hemen yola çıkıyorlar ve o zaman da Şam’a gitmiş olan Ebu Sufyan başkanlığıdaki kervan geri dönüyor, müslümanlar diyor ki; tamam Cenab-ı Hakk kervanı bize verecek. Söz verdi ya Allah’ın vaadi. Ebu Sufyan da korkuyor diyor ki; eyvah kervanı kaybettik, çünkü Allah bunlara söz vermişti. Mekke’liler de korkuyor, eyvah kervan gitti hadi ordu çıkaralım. Ebu Sufyan kervanı kurtarmak için sahilden gidiyor, Mekkeliler de ordu çıkararak kervanı kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü hepsi de biliyor ki Allah’ın verdiği bir söz var, bunu nasıl engelleyebiliriz. Hatta öyle birşey oluyor ki, Enfal suresi 42nci ayet olacak 181nci sayfa,  Cenab-ı Hakk diyor ki:

“İz entum bil udvetid dunyâ ve hum bil udvetil kusvâ ver rekbu esfele minkum”-“Siz vadinin alt tarafındaydınız, onlar üst tarafındaydı, kervan da sizin altınızdaydı”

Yani üçgenin tam ortasında müslümanlar, üst tarafta müşriklerin ordusu, aşağıda kervan.

“ve lev tevâadtum lehteleftum fîl mîâdi”-“sözleşseydiniz böyle denk gelmez”

“ve lâkin li yakdiyallâhu emren kâne mef’ûlen”-“Allah-u Teala olması kararlaştırılmış olan (Allah’ın sözü olan) bir işi gerçekleştirsin diye böyle yapmıştır”

“li yehlike men heleke an beyyinetin ve yahyâ men hayye an beyyineh”-“yok olan bilerek yok olsun..” herkes duydu, gördü ayetleri bakın Mekkeliler de uzun yıllardan beri zihnen hazırlanıyorlar ordu yenilince; Allah demek ki bunlara verdiği sözü yerine getirdi diye, kesin olarak kanaate varacaklar mı Mekkeliler. Bilecekler ki kesin tamam. Peki müslümanlar galip geldiği zaman da kesin olarak Cenab-ı Hakk’ın verdiği sözü yerine getirdiğini bilecekler. Yani herkes bunu görerek yaşayacak ve onu anlayacak.

“ve innallâhe le semîun alîm”-“elbette ki Allah işiten ve bilendir.” (8/Enfal-42)

Şimdi müslümanlar aslında kervanı istiyorlardı ama Cenab-ı Hakk müslümanlar Mekke’ye girsinler diye kervanı değil Mekke ordusunu verdi. Onu da bakın Enfal suresinin en baş tarafında 6-7nci ayetlerde görüyoruz. Allah-u Teala orda diyor ki, 176ncı sayfa:

“Ve iz yaıdukumullâhu ihdât tâifeteyni ennehâ lekum” Allah’ın vaadid diye geçti ya Rum suresinin 6ncı ayetinde, şimdi o vaadin ne oluğu da ortaya çıktı. Niye ne oldu, çünkü Rumların Perslerle karşılaştığı gün, bir tarafta ordu var bir tarafta kervan var, Allah-u Teala’nın Mekke’ye girme sözü de var, Mekke’yi geri alma sözü de var. Şimdi diyor ki:

“Ve iz yaıdukumullâhu ihdât tâifeteyni ennehâ lekum”-“Allah size söz veriyordu, bu iki gruptan birisi sizin.” Müslümanlar ancak öyle diyecek, ya o bizim ya da bu bizim. İkisini birden alamayız.

“ve teveddûne enne gayra zâtiş şevketi tekûnu lekum”-“çok istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun.” Kervan, çünkü kervanda mallar da var onu sizin olsun istiyordunuz çünkü daha bir buçuk sene olmuş Rasulallah Mekke’den geleli, onlarla savaşı göze alamaz yani orda Mekke’den Medineye hicret etmiş hicretin bir sürü sıkıntıları var.

“ve yurîdullâhu en yuhıkkal hakka bi kelimâtihî ve yaktaa dâbiral kâfirîn”-“ama Allah-u Teala istiyordu ki daha önce söylediği sözler sebebiyle, O hakkı gerçekleştirsin (kanununu gerçekleştirsin), ve o kafirlerin kökünü kazıtsın.” (8/Enfal-7) yani Mekke’ye giresiniz. Mekke’ye girmenizi istiyordu.

“Li yuhıkkal hakka ve yubtılel bâtıle ve lev kerihel mucrimûn”-“bu günahkarlar hoşlanmasalar da o hak tamamen gerçekleşsin, batıl yok olsun (batılın işi bitsin bu günahkarlar istemeseler bile)” (8/Enfal-8)

Şimdi Allah-u Teala müslümanların Mekke’ye girmesini istiyordu. Bir kere şunu çok şey yapalım, Cenab-ı Hakk müslümanlara o gün zafer vaad etmişti. Vaadinden de dönmeyeceğini söyledi, onun içinde birçok şeyler var, başka derslerde anlatmıştık onları atlıyorum. Ve kural koydu dedi ki; savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun tam hakimiyet kuruncaya kadar, tam hakimiyet kurunca esir alın sonra esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın. (47/Muhammed-4)

Şimdi Enfal 67nci ayete bakalım, burda Cenab-ı Hakk diyor ki. Rasulallah (sav) Allah’ın emriyle tabi kervan çekti gitti, Mekkelilerle yüzyüze geldi, Mekkelilerle savaştı Allah-u Teala başka yardımlarda da bulundu biliyorsunuz, meleklerle de yardım etti, başka şeyler de oldu. Rasulallah düşmanı tamamen etkisiz haşle getirmeden ne yaptı, esir aldı. Diyor ki Cenab-ı Hakk burda:

“Mâ kâne li nebiyyin en yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fîl ard”-“Savaş meydanında tam bir hakimiyet kurmadıkça, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur.”

Alamazsın esir, çünkü Allah Muhammed suresinin 4üncü ayetinde daha önce bunu belirtmişti. Tamamen etkisiz hale getir ondan sonra al esiri. Esir aldılar;

“turîdûne aradad dunyâ, vallâhu yurîdul âhirah”, “eddunya” kelimesinin “en yakın, hemen” anlamı vardır bir de “bu dünya”, zaten yaşadığımız alan olduğu için bize en yakın olan yaşayıştır. “Ahiret” de “daha sonra” manasına gelir, bu daha sonra bizim bildiğimiz yani dünyadan sonraki hayat manasında da olmabilir.

“turîdûne aradad dunyâ,”-“hemen elinize geçecek birşeyler istiyordunuz” yani ordan ganimet, esir ordan biraz maddi kazanç elde etmek istiyordunuz.

“vallâhu yurîdul âhirah”-“ama Allah sonrasını istiyordu” sonrası ne, Allah neyi istemişti az önceli ayette? Mekke’yi almalarını istemişti. Mekkeyi aldılar mı kervan da onların olacak zaten değil mi. Mekke’yi almalarını istemişti Caneb-ı Hakk da. Sadece ordaki esirler de herşey onların olacaktı.

Mekke’yi alsalardı Uhud Savaşı, Hendek Savaşı da olmazdı. Ama Allah’ın o iradesi gerçekleşmedi. Niye? Çünkü Rasulallah (sav) düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı. Şimdi diyor ki burda Allah-u Teala:

“vallâhu azîzun hakîm(hakîmun).”-“Allah güçlüdür, doğru karar verir.” (8/Enfal-67)

“Lev lâ kitâbun minallâhi sebeka le messekum fîmâ ehaztum azâbun azîm(azîmun).”-“eğer Allah-u Teala’nın daha önce bir sözü..” o sözün kitaba geçmiş şekli, yani işte okuduk şeyi Rum suresinde Allah onu Mekke’deyken yazılı birşekilde “benim sözümdür” dedi ve “size o gün zafer vereceğim” dedi.

“önceden size böyle bir söz vermiş olmasaydım akdığınız bu esirlerden dolayı elbetteki size büyük bir azap dokunurdu.” (8/Enfal-68)

Yani burdan zaferle dönmezdiniz, Bedir’den. Büyük bir yenilgiyle dönerdiniz. Ama dura edin ki ben size o gün zafer sözü verdim ve sözümü yerine getirdim. Ama ne oldu, Allah’ın iradesi yerine geldi mi, Mekke’yi alabildiler mi müslümanlar. Alamadılar çünkü emri yerine getirmediler.

Şimdi bugünki müslümanlar çok iyi davranmalılar, Allah-u Teala Rasulünün birtek emri çiğnemesi sebebiyle, ona söz verdiği zaferi verdi de söz verdiğini yerine getirdi de, ama irade ettiği Mekke’ye girmeleri durumu meydana gelmedi. Yani Cenab-ı Hakk’ın iradesi “ol” emriyle beraber olmazsa meydana gelmeyebilir.

Bak burda Rasulallah ve ashabı bunların tamamı yanlışta ittifak ettiler mi? Onlardan bir tanesi çıkıp da “ya Rasulallah Muhammed suresinde Cenab-ı Hakk böyle diyor” deseydi Allah-u Teala kitapta bunu hepsini koymazdı. Şimdi efendim deniyor ki işte “icma diye bir delil vardır, bilmem işte sahabenin icması” ya bırak onu, işte Allah’ın Rasulü ve ashabı hatada birleşmişler mi birleşmemişler mi? Yani öyle hayali; bak şimdi paralel din diyoruz ya, gerçekten bu paralel dinin oluşturulması için işte bu ayetler anlaşılmaz hale gelmiştir bir defa. Arkasından bir kader inancı müslümanlara şey yapmışlardı Emeviler döneminde, o paralel din kader inancını da vermiştir. Sonra bazı kelimelerin anlamlarını değiştirmiş ve müslümanları hikmetsiz bırakmıştır, bugün de müslümanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Cenab-ı Hakk’ın emirleri karşısında sanki kendi iradelerine göre hareket edeceklermiş gibi, gidiyorlar sivrisinekleri öldürüp bataklığa sığınıyorlar. Ya kardeşim böyle şey olur mu? Sivrisinekleri öldür, öldür de ama bataklığı da kurutman lazım. Bataklığı da kurutacaksın. Bataklık nedir, Emevilerden sonra oluşmuş din. Bakım Emevilerden sonra müslümanlar çözüm üretemez hale gelmiştlerdir, onun için kendi içlerine kapanmışlardır.

Şimdi Rasulallh (sav) burda Allah’ın emrini tutmadığı için Cenab-ı Hakk ne yaptı? Fetih suresinde biliyorsunuz Rasulallah işte Uhud ve Hendek savaşından sonra Hudeybiye’ye gitti müştiklerle bir antlaşma imzaladı, dönüşte yolda Fetih suresi indi orda Allah-u Teala şöyle diyor:

“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).”-“senin önünü büsbütün açtık.” (48/Fetih-1) niye:

“Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare”-“Allah-u Teala senin önceki ve sonraki günahlarını affetsin diye böyle yaptık” (48/Fetih-2)  diyor. Fethin önünü açtık ki önceki ve sonraki günahları affetsin. Şimdi önceki ne? Mümin suresinde var “istagfir li zembik”, Muhammed suresinde var. Hepsi de bu Fetih suresinden önce inmiştir.

Şimdi diyor ki “fethin önünü açtık, önceki ve ondan sonraki günahlarını Cenab-ı Hakk affetsin diye” geçmiş-gelecek değil. Öyle yazıyorlar, öyle yazarak.. sonra da ne diyorlar, işte diyorlar geçmişte ve gelecekte günahtan masum olan, Rasulallah masum olduğu için, korunduğu için ya da masum olduğu için aslında Cenab-ı Hakk işte böyle demek istememiştir gibi bir sürü lüzumsuz şeyler var biliyorsunuz. Yani oluşturulan din Rasulallah’ı örnek olmaktan çıkarıyor bizim için. Ve Rasulallah(sav) ne zaman Mekke’yi fethediyorsa Cenab-ı Hakk nediyor:

“İzâ câe nasrullâhi vel feth(fethu).”-“Allah’ın yardımı gelir de fetih müesser olursa.”

“Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen).”-“İnsanların Allah’ın dinine grup grup girdiğini görürsen.”

“Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh(vestagfirhu)”-“Rabinin herşeyi güzel yapması karılığında ona boyun eğ ve ondan istiğfar et” (110/Nasr 1-3)

İşte fetih olsun ondan sorna estağfirullah de. Şimdi bakın Rasulallah bir tek hata yaptı, Allah’ın bir tek emrini yerine getirmedi diye taa 8inci yılda Mekke’nin fethine kadar Cenab-ı Hakk onun o günahını affetmedi. Ne zaman ki Mekke fethedildi o zaman estağfirullah de, önce döktüğünü temizle sonra estağfirullah de. Şimdi Cenab-ı Hakk Rasulallah’a Bedir’de zafer verdi ama o orda imtihanı kaybetti. Onun için o zaferin kalıcı hale gelmesi Rasulallah’ın o hatasını düzeltmesine, istiğfar etmesine ve Allah’ın emirlerinde en küçük bir yanlış yapmamasına bağlanmış oldu. Dolayısıyla Allah’ın rasulü de olsa hata yaptığı zaman Cenab-ı Hakk asla affetmiyor. Hele böyle toplumsal hataları hiçbir şekilde affetmiyor.

Şimdi yani müslümanlar öyle bir haldeler ki bugün, faizde maşallah yani Dünya’yı hayran bırakacak noktada. Sanki Cenab-ı Hakk faizi serbst bırakmış gibi. Ne oluyor kardeşim ya. 2004 yılına kadar kendine faizsiz denen finans kurumlarıyla uğraşıyorduk, nasıl ki kendilerine faiz için fetva veren hocayı buldular bana dediler ki; o da hoca sen de hocasın. Aynen bunu söylediler. Sana fetva sormak zorunda değiliz dediler ve biz ayrıldık. Ondan sonra ne hale gedliğini hepiniz biliyorsunuz. Ne oluyor? Kur’an-ı Kerim mi değişti ne oldu? Kapitalizm bütün şeyleriyle yaşıyor. Zanginler daha zengin ve insanlar onun kölesi halinde, var mı böyle birşey? İnsanlar Allah’tan başkasına asla kul olmamalı. Bir de Allah’ın dinini kullanarak kendilerine Allah ile kulun arasına sokuşturup insanları köle yapanlar var ki, onlar tepelerde dolaşıyor. Onun için diyorum ki sivrisineği öldürüp de bataklığa sığınmak olur mu?

Bakın Cenab-ı Hakk şimdi bize çok iyi bir fırsat vermiştir. Benim şahsen şu ana kadar, yani arkadaşlarımla beraber, siz de biliyorsunuz şu ana kadar bütün tarihe baktğımız zaman, yani elimizdeki kitaplara baktığımız zaman ilk defa Kur’an ve Sünnet bütünlüğü yakalanmış, ilk defa Kur’an-Sünnet bütünlüğü içerisinde problemlerin çözüldüğü yakalanmış, ilk defa geleneksel yapının aslında İslam’a paralel bir din yapısı olduğu bütün yönleriyle ortaya konmuş, ayet meallerinin bile nasıl değiştirildiği ortaya konmuş. İşte az önce okuduğumuz o ayetleri siz okuyun bakalım bizim verdiğimiz şeyin dışında, böyle bir Bedir savaşı yazılıyor mu kitaplarda? İşte Allah’ın kitabında var. Böyle bir nabi anlatılıyor mu insanlara? Tanrılaştırılmış bir nebi, biraz sonra  Kutlu Doğum haftası olacak göreceksiniz bak neler yapacaklar neler! Hristiyanların İsa’sıyla yarıştırılan, yani Hz.İsa ile değil, Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’daki İsa ile değil. Hristiyanların oluşturduğu İsa’sıyla yarışan bir Muhammed. Hatta onu geçen. Niye onu tanrılaştırıyorlar? Çünkü o tanrılaşmazsa kşmse kendilerini tanrı yapmaz ki. Şimdi bu günlerde çıkacak, bizim bir yazımız çıkacak Kitap ve Hikmet dergisinde. Çıktı mı basıldı mı? Ha yarın çıkıyormuş bu akşama yetişmemiş. Orda göreceksiniz Paralel Dinin Kainat İmamı Kutb-u Azam diye bir yazı yazdım göreceksiniz inşallah. Şimdi o paralel dinin, paralel devletin değil, paralel dinin.. oraya onu yazmadım ben sadece bir kişiyi esas alarak yazdım ama tarikat ve cemaatler içerisinde bu şekilde olmayan son derece az. Onun için Cenab-ı Hakk bu dini bütün dünyaya yayacagına söz vermiş ama bu şekilde bir din hiçbir kimse tarafından kabul edilemez. Yani bu paralel oluşturulmuş din, Kitap’tan Sünnet’ten uzaklaştırılmış din şey yapılamaz. Bakın size bir örnek vereyim; Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti güzel, az bir iş midir? Çok ciddi bir olaydır değil mi, peki fethetti de ne oldu? Kendine göre bazı ilmi hareketler yapmaya çalıştı ama bilimsel hürriyet verilmedi. Şimdi ben burda rahatlıkla konuşuyorsam Türkiye’de iyi kötü bir bilimsel hürriyet var. Allah’a şükür ondan istifade ediyoruz, bunun çok daha geliştirilmesi lazım. İslam ülkeleri içerisinde yine en iyisi burasıdır. Bilimsel hürriyet var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet, şimdi kısa bir örnek vereyim meseleyi anlayın, İstanbul’u fethetti, Fatih medreselerini kurdu, medreseye kanunla burda Hidaye kitabı okunacak diye koydu. Ya kitap kanun konur mu? Burda ilmi hürriyet olur mu? Bu kitabı okutacaksın. Bu ne demek ya, bu ne demek? Siyasetin ilme karışması kadar kötü birşey yoktur. Bu ne ya? Ne vardı orda biliyor musunuz, ben mesela şimdi Enes hoca da Yahya da hatırlarlar bana dediler ki, ya hocam şu Hidaye’yi okusak, çünkü çok meşhurdur hanefilerde. Peki biraz okuduk, her derste her cümlesinde yanlışlar yok muydu Enes hoca? Ya Kur’ansız Sünnetsiz bir kitap! Paralel dinin kitabı kardeşim! Niye öyle söylüyorsunuz, bak burda hemen açıkca söyliyeyim uzmanlar gitsin baksınlar, içinizde arapça bilenler var gitsin baksınlar, talak konusu-bir erkeğin karsını boşaması. Talak suresi diye bir sure var, o sure alınmamış. Talak suresi ya. Bakara suresinde talak ile ilgili üç sayfa ayet var, hiçbirisi alınmamış. Rasulallah (sav)’in talak ile ilgili sahih hadisleri var, hiçbirisi alınmamış. Sistemini bir hadis üzerine bina etmişler, İstanbul’un fethinden yüz sene önce vefat etmiş olan yine hanefi alimlerinden Nasfurrae sahibi zeylai, o hadisi almış incelemiş demiş ki batıldır, bu hadis delil olmaz. Kardeşim ayet bırakılmış, ayetler-sure bırakılmış, ayetler bırakılmış, sahih hadisler bırakılmış, batıl bir hadis üzerine talak sistemini oluşturmuşsunuz, ondan sonra o kitabı da getirmişsiniz İstanbul’un fethinden sonra medresenin baş kitabı yapmışsınız. Kanuni bu Süneymaniye medreselerini kuruyor, o da baş kitap yapıyor. Şu anda Diyanetin bütün eğitim merkezlerinin baş kitabıdır. Ya kardeşim ne oluyor? Bugün Türkiye’nin en büyük problemi, Kur’an’a karşı en çok mücadele edenler ilahiyatçılardır. Kur’an’a karşı.. bugün değil ki dün de öyleydi. Emevilerden sonra hep öyle olmuştur. Onun için bakın bugün burdan sesleniyorum;

Önünüzde  belki sahabeden sonra manevi olarak en büyük noktayı alabileceğiniz bir imkan var ey siyasi irade! Siz hürriyet ortamını oluşturun, kimseden yana olmayın. Çünkü siyaset güneş gibi olmalıdır, devlet güneş gibi olmalıdır. Doğacak herkesin bahçesine vuracak, güneş gibi olacak. Hür bir ortam olsun, bu ortamda meseleler bütün ayrıntılarıyla tartışılsın, şu sivrisinekleri öldürüp de bataklığa sığınma işi bitsin. Bunların ayrıntılarını önümüzdeki hafta anlatacağım Allah izin verirse. Ondan sonra kurusun, her taraf yemyeşil olsun. İslam’a bütün dünya’nın ihtiyacı var, en çok müslümanların ihtiyacı var. Ya bugün İslam alemini görmüyor musunuz, her taraf problem. Şimdi Türkiye’de küçücük bir  haber çıkıyor piyasa alt üst, tabii ki alt üst olur. Hani bizim çok afedersiniz bir laf vardır; ipin ucu puştun elinde derler, halk öyle söyler ya. Ya ipin ucu senin alinde değil ki, sen burda bir yerden bir yere üç-beş kuruş para göndersen İngiltere’nin Amnerika’nın haberi var. Ne oluyor böyle ya, ne oluyor kardeşim? Şimdi o toplantıda olan arkadaşlarımız şu anda burda gözükmüyor; Almanya’da ekonomistlerle bir toplantı yaptık, ilk cümlem şu oldu: siz ekonomiden anlamazsınız. Onlar sadece sömürüden anlarlar, çünkü insan hak ve hürriyetleri laftadır fiiliyatta yoktur. Biz bütün dünyaya örnek olacak durumdayız her konuda. Ama bunun hürrüyet ortamının hazırlanması lazım. İşte o zaman geçici zafer kalıcı zafere dönüşür.

Sonra bir de şu ayet-i kerime vardır, Cenab-ı Hakk diyor ki:

“fe inintehev fe lâ udvâne illâ alez zâlimîn”-“Eğer karşı taraf vazgeçerse, suçlular dışındakilerine düşmanlık olmaz.” (2/Bakara-193)

Yani burda insanları kazanma zamanıdır şimdi. Birçok kimse Allah’ın dinine hizmet ediyorum diye o paralel yapı denen yapıya kulluk etmiştir. Yani siz çok iyi biliyorsunuz ki bizim onun her kademesiyle mücadelelerimiz var, herkes biliyor bunu yani siz değil herkes, Türkiye’de bilmeyen yok. ama birçok kimse Allah’ın dinine hizmet ettiği kanaatiyle bu işlerine içerisine girmiştir. O insanların zihinlerindeki yanlışların öldürülmesi lazım, yani o mikropların öldürülmesi lazım. O insanlara doğru inanç anlatılması lazım, kabul eder etmez o bizim görevimiz değil, ama bizim görevimiz bunları anlatmaktır. Dolayısıyla insanları kazanmamız lazım, gerçekten ben şahsen bana hep soruyorlar; efendim umutlu musun falan diye hep sorarlar, Cenab-ı Hakk’a çok şükür Osmanlıyı içten bilmek bana nasip oldu. Çünkü 21 sene Osmanlı mahkeme arşivleri, ki İstanbul’un fethinden şeriatın kaldırılmasına kadar mahkeme arşivi en güvenilir belgelerdir biliyorsunuz. Onu idare etmek nasip olduğu için onu içten bilmek, bildik Allah’a şükür. Ya bizim hukukumuzun, bizim ekonomimizin, bizim her şeyimizin bütün dünyaya örnek olacak birşekilde yeniden design edilmesi lazım, ama bu dediğim gibi bunu söylediğimiz zaman Osmanlıyı falan değil şu anda Osmanlıyla kıyaslanamayacak kadar çok umutluyum ben şahsen gelecekten. Osmanlı döneminde olsaydı ben bu konuşmayı burada yapamazdım, beni Allah rızası için öldürürlerdi. Evet ben bunun kitaplardan yerini gösteririrm size. Bu çok büyük birşeydir. Hürriyet kadar önemli birşey yoktur, onun için insanların müslüman-kafir kim olursa olsun Allah’tan başkasına kul olmayacakları bir ortam meydana getirmemiz lazım. Bu bizim görevimizdir, buna bütün dünyanın ihtiyacı var. Ve şu anda elimizde internet var, bak şu konuşmayı dünya kadar insan dinliyor internet var, efendim televizyon var, şunlar bunlar var her tarafa rahatlıkla ulaşılabiliyor. Mesela bugün bir ayetullah ateist olmuş gitmiş İsveç’in biryerine yerleşmiş, kendi etrafına adamlar toplamış falan epey zamandır bizimle irtimat halindeydi, bir sürü sualleri.. geleneksel din adamı hakikaten ateist yapar başka birşey yapmaz. Ya ateist yapar ya pısırık yapar. Ve adam şimdi inanmaya başladım diyor, çünkü sorduğu bütün sorularının Kur’an’dan ve Sünnetten cevabını alınca bir rahatlıyor bir rahatlıyor. Şimdi biz bu dini bütün insanlara anlatacak noktadayız çok şükür, ama bu geleneksel yapıyı değiştirmek zorundayız. Bu da baskıyla olmaz hürriyetle olur. Çünkü baskıyla adamı münafık yaparsınız başka hiç birşey olmaz. Bu da hiç kimseye birşey kazandırmaz. Müthiş bir hürriyet ortamına ihtiyaç var, hürriyet ortamı demek başıboşluk olamaz. Hiç kimsenin kimseye haksızlık ve zulüm yapmayacağı bir hukuki yapıya da ihtiyaç var, ve malesef bugünki batıdan gelen hukuki yapıda savcılar ve hakimler malesef tanrılaştırılmışlardır. Yani yapı bu, bunların da değişmesi lazım.

Bundan önceki konuşmamnın son 15 dakikası internetten duyulamamış, eğer arkadaşlarımız şu anda duyuyorlarsa lütfen mesaj göndererek bize duyduklarını bildirsinler biz de ona göre konuşmayı kısa birşekilde özetleyelim. Ama tabi öyle bir konuşacağım ki burdakiler de sıkılmadan dinleyecekler, ona göre bir konuşma yapacağım Allah nasip ederse. geliyor mu mesaj?

(şu an yayın var görünüyor)

Abdulaziz Bayındır: iyi mi tamam peki. Şimdi dersimizin konusu bu son birkaç aydır Türkiye’de yaşanan olaylar var biliyorsunuz, bundan etkilenmeyen kimse yok. bir de pazar günü yaşanan bir seçim var. Siyasi başarı eğer arkasından ilmi bir çalışma olmazsa kesinlikle kalıcı olmaz. Hatta onun arkasından çok daha büyük bir muhalefet gelir ve onu silip süpürür. Yapı budur. Kalıcı olabilmek için mutlaka ilmi yapıyı oluşturmak lazım. Bugün avrupalılar bütün dünya’da kalıcı bir etki yapıyorlarsa, kendi siyasi başarılarını ilmi başarılarıyla pekiştirdikleri yapıyorlar. Ama onların yani müslümanların olduğu bir yerde avrupalıların sözünün bile edilmemesi gerekir. Çünkü avrupalıların yapısında sömürü vardır. Herşey esasen güçlünün hakimiyetine bağlıdır, ama bizde gücün değil hakkın hakimiyeti esastır. Orada insanların güçlülere kul köle olması prensibi vardır ki bütün kanunlara bu yansır, işte yargı sistemine de malesef yansımıştır. Şimdi bizim yargı sistemimizde şu vardır arkadaşlar; sanık sandalyesinde oturan kişi suç işliyorsa, hakim sandalyesinde oturan kişi de işleyebilir. Dolayısıyla hakim makamının gölgesine sığınarak suç işlememelidir, sistem ona göre kurulmuştur. Öylesine kurulmuştur ki o makamını herhangi bir zulme, haksızlığa alet ederse görevinden olur. Tabi bu konuda çok uzun konuşma yapılabilir, sadece bu kadar kısa. Bugün öyle değil. Bugün hakim; ceza da mesela hiç bir delile bağlı değildir, herşey delil olur. Hakşm dedlil toplama yetkisine sahiptir bu ne biçim mantık ya? Yani batıdan gelen yargı sisteminde hakim tanrılaştırılmıştır. Savcı da o şekilde yapılmıştır bu bütün dünyada büyük bir zulüm kaynağıdır. Mesela hürriyeti bağlayıcı ceza temel prensiptir, böyle bir saçmalık olur mu ne demek hürriyeti bağlayıcı ceza? Bizde böyle bir ceza türü yoktur, çok istisnai haller hariç. Çünkü az önce de dediğim gibi o insanlar, yani onların kafa yapısı şirk yapısıdır, şirkte de insanları kendine köle etmek vardır. Bizdeki paralel din de şirk yapısıdır, onlar da malesef o hale getirmişlerdir bu şeyi birçok yerde ama ne yaparlarsa yapsınlar batıyla kıyaslanmayacak kadar yine iyidir. Fakat bugün İslam aleminin biliyorsunuz hiçbir iddası kalmamıştır, bu idda kalmazlığı çok eskiden beri var. İşte bu izlenmeyen bölümde Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle elde edilen büyük zaferin bilimsel zafere dönüştürülemediğini size söyledim. Peki niye hakimiyet devam etti derseniz, batılılar tabiati keşfedinceye kadar, batılılar Allah’ın yarattığı ayetleri keşfedinceye kadar bu devame etti. Onlar Allah’ın yarattığı ayetleri keşfedince bizim ne kadar zayıf durumda olduğumuz ortaya çıkmaya başladı. O zaman geldiler öyle bir hakimiyet kurdular ki bakın kaç asırdır o hakimiyet devam ediyor. Şu anda ben şahsen gerçekten şu son gelişmelerden de, yani benim yaşadığım dönem itibariyle 1976dan beri İstanbuldayım, her defasında biraz daha ileriye gittiğimizi görüyorum. Yani İslami anlayış açısından her defasında biraz daha ileriye gittiğimizi görüyorum, sonsuz şükürler olsun şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Kur’an Sünnet bütünlüğü artık iyıce oturdu bizim bütün çalışmalarımız hamd olsun ona göre yapılıyor. Din ve fıtrat bütünlüğü ortaya çıktı yani Allah-u Teala’nın tabiatta geçerli kanunlarıyla Kur’an’da geçerli kanunlarının birebir örtüştüğü ortaya çıktı ve dinin bilimin önünde olduğu, Kur’an-ı Kerim’in bütün bilimsel çalışmaların merkezinde olması gerektiği de ortaya çıktı çok şükürler olsun. Bu çok sayıda denemesini yaptık. O zaman İslam’ın yeniden dünyaya hakim olmasının ümit ışıkları yeşerdi, tabi burada geleneksel yapı da çok ciddi manada sarsıldı biliyorsunuz. Bu sarsılan geleneksel yapı şimdi Kur’an ve Sünnete uygun olmadığını da gördü, yani görüldü artık bunlar. Ama onu bırakmamak için bu defa büyük bir gayretle çalışıyorlar, ilahiyat fakültelerinde büyük bi gayret var, Diyanet İşleri Başkanlığında büyük bir gayret var. Mesela namaz vakitleri konusunda yüzde yüz haklı olmamıza rağmen, en küçük ellerinde bir en küçük delilleri olamasına rağmen hala bakın yine Ramazana şeyle gürülecek malesef. Ama olsun önemli değil, bu ortaya öıktı bütünüyle çok şükürler olsun. Mecburen yani doğrular çok güçldür, doğruların gücü hiçbir şeyde yoktur.

Şimdi daha yeni şunu anlatmıştım size: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti, Fatih Camiisini yaptırdı, orda medreseler yaptırdı, bir örnek vermiştim medresenin baş kitabı olarak el-Hidaye’yi yaptı/koydu. El-Hidaye’de Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler böyle üzerine sos gibi serpiştirilmiştir ki gören adam aa bu Kur’an ve Sünnete uyuyormuş gibi hissetsin. Büyük bir bölümü böyledir. Şimdi bir örnek vermiştim o örneği tekrarlıyayım, şimdi başka bir örnek daha vereceğim. İşte talak/boşanma aile gibi bir husus var yani. Evlenme de öyledir, evlenmede velayet konusu da öyledir boşanma da. Cenab-ı Hakk Talak diye bir sure indirmiş, bu hiç yok. İki kelimeyi almışlar, onun da anlamını değiştirmişler çok kötü birşeye delil getirmişlerdir ondan hiç bahsetmiyeyim çünkü sık sık bahsettiğim bir olaydır çoğunuz bilirsiniz, oraya girersem uzun konşmam gerekir. Ondan sonra Bakara suresinde 3 sayfa talak ile ilgili ayet var, hiçbir kel,me alınmamıştır. Rasulallah’ın talak ile ilgili sahih hadisleri var, hiçbiri alınmamıştır. Peki bu ne kardeşim, hangi dinin kitabı bu Allah aşkına bu ne ya? Bu hangi din, hangi şeriat? Osmanlı, İslam şeriatını uygulamış.. bu İslam şeriatı mı? Kur’an’sız sünnetsiz bir şeriat mı olur! Tabi insanlar buna tepki gösterir, fıtrata aykırı birşey.

Şimdi Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden önce, ondan 100 sene önce, Zeylai diye yine hanefi alimlerinden, Hidaye’nin hadislerini tenkid eden Nasbu’r-raye adlı kitabında, Hidaye’nin delil aldığı bir hadis var onu inceliyor diyor ki bu hadis batıldır, bu delil alınamaz. Bakın o şahsa da kimse birşey demiyor, ya siz nasıl buna İslam diyebilirsiniz? Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra büyük bir hürriyet ortamı oluştursaydı, kanunda da var onu da söyliyeyim hakkını yemeyelim, Fatih Sultan Mehmet’in kanunnamesinde şu var: Ulemaya bir özerklik var kanunda var, işte hakimler ulemayı tutuklayamaz, ulema hakimleri çok iyi denetleyebilir, o yönden birtakım şeyler var da fakat devletin acayip baskısı var ulema üzerinde. Yani hakimlerin değil de devletin acayip baskısı var çünkü kendi içerisinde oluşturulmuş, aslında devlet de bunun farkında değil onu da söyliyeyim yani çünkü o emevilerden sonra oluşturulmuş olan yapı insanların hür davranış göstermesine müsaade etmiyor. Bakın mesela herkes çok büyük saygı duyar Ebu Suud’a, Ebu Suud faiz için fetva vermiştir. Bugün vakıflar bankasının sermayesini oluşturan para vakıfları vardır, para vakıflarına fetva vermiştir. Ve onu da çok çeşitli şekilde, faiz ama adı faiz olmayan, çok çeşitli yöntemlerini kitabında anlatmıştır. Yani şimdi geliyorsunuz siz diyorsunuz ki benim 100 altın paraya ihtiyacım var, tamam kefilini herşeyini getir tamam diyor ben sana 100 altını borç verdim diyor imzalıyorsunuz falan, para vermiyor para kasada, bir yıllığına mı alıyorsunuz tamam padişahımızın emri var yüzde 10dan aşağı olmaz  ben bu suyu sana 10 altına sattım diyor parasını 1 yıl sonra ödersin, ondan sonra da bu suyu alıp içmiyor suyu da buraya hediye ediyor, ondan sonra burdan gidiyor cebinde 100 altın var borcu 110 altın. Seneye gelir de ödeyemedim derse yeni bir muameleyle onu da 120 , 130 altına çıkarıyor. Manisalı Mehmet Efendi var, Bilgili Mehmet Efendi, bu faizdir diye karşı çıkıyor adamı burdan görevinden alıyorlar, müderrislikten alıyorlar, memleketine gidiyor memlekette de diyor ki Devlet-i Osmaniyeyi faize soktular diyor, burda ona mektup gidiyor eğer bunu söylemeye devam edersen kelleni alırız diye. Müthiş bir hürriyet ortamı var tabi değil mi. Ve İstanbul’da 5000 küsür tane bu şekilde çalışan para vakfı vardı. Ne oluyor yani? Hangi yasaktan bahsediyorsunuz siz? Hani efendim bugün şu kişilere karşı.. ya kardeşim tamam karşı çıkalım ama, sivrisinek öldürelim öldürmeyelim demiyorum fakat bataklığı kurutalım! Şimdi son olarak birşey söyliyeyim size; Türkiye’de yaşayanların hepsi kendisini Maturidi mezhebinden kabul eder yani Hanefi mezhebinie bağlı olduğunu söyleyen kişilerin hepsi akidede Maturidi mezhebinden olduğunu söylerler. Allah’tan ki İmam Maturidi’nin kitapları bu son senelerde yayınlanmaya başladı, o zamana kadar bilmiyorduk yani eğer bu dediğim 5 sene evvel olsaydı ben bu konuşmayı yapamazdım. 5-6 sene evvel olsaydı yapamazıdm. Ama şimdi kütüphanelerden çıkarılmış, eseri yayınlanmış onun için yapabiliyorum.

Mesela kader biliyorsunuz kader inancı var, Maturidilerde vardır kader inancı yani bugün İmam Maturidiye rağmen Maturidilerde vardır, derler ki: efendim işte ana rahminde bir adam kafirse kafirdir, müminse mümindir, Allah ezelden herşeyi yazmıştır o da vakti gelince olur. İmam Mturidi ne diyor kadere biliyor musunuz, kader diyor Allah’ın koyduğu ölçüdür. Allah hayrın da şerrin de ölçüsünü koymuştur. İyi yaparsan, hayırlı yaparsan sevap alırsın, şer yaparsan günah alırsın diyor. Tamam kaderin bundan başka bir anlamı yoktur diyor. Peki İmam Maturidi’nin kader anlayışıyla bugün ben Maturidiyim diyenler arasında bir ilişki var mı? Ondan sonra ben Maturidiyim diyorlar, ondan sonra Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine biliyorsunuz acayip anlamlar verilmiş. İmam Maturidi’ye göre, bakın hemen açın Nahl suresinin, 16ncı surenin 96ncı ayetini bir açın, bak şurdan ben Maturidiyim diyen, o diyanetin meali mi Yahya? Ha Diyanet Vakfının, ordan sen oku mealini. Şu Maturidiyim diyen bu zatlar, mesela bakın bu Diyanetin mealini kimler yapmış burdaki ulemanın adlarını da okuyalım, bugün hepsi de çok itibarlı olan kişiler:

Hayrettin Karaman, Ali Öze, İbrahim Kafi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş ve rahmetli Ali Turgut. Ha bu arkadaşlarımızın şeyi yok çünkü hangi tefsire baksan aynı manayı veriyor. Yani bunların suçlanacak tarafı yok ki. Git kaç asır geriye gidersen git aynı anlam veriyorlar. Tam 3.-4. Asra kadar gideceksin ki farklı mana göresin. İşte İmam Maturidi’nin hicri 4ncü asırda ölmüş olan İmam Maturidi’nin verdiği mana, oku bakalım Yahya ordan:

Yahya Şenol: Nahl suresi 93. Ayet:

“Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa’ ve le tüs’elünne amma küntüm ta’melun”-“Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kurardı fakat o dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola iletir, yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” (16/Nahl-93)

Abdulaziz Bayındır: şimdi bak, yani bir insan böyle bir konuşma yapsa o adama ne dersiniz? Bu adam kafayı yemiş dersiniz değil mi. “Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı” peki dileseydi hepimizi bir tek ümmet yapardı, “o dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola iletir” tamam güzel o zaman sapıtan kişinin bir suçu var mı? Doğru yola gelenin fazileti var mı? Peki şunun manası ne: “yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız” ? bu ne ya? Bu tür şeyi gören bir kişiden ne beklersiniz Allah aşkına! Ya müslümanlarda zihin kalmamıştır, kafa kalmamıştır bitmiştir. Onun için şimdi şu anda eğer şu siyasi iktidar büyük bir hizmet yapmak istiyorsa, müthiş bir hürriyet ortamı oluştursun. Ateist sonuna kadar inancını savunsun, hristiyan sonuna kadar inancını savunsun, efendim gelenekçi de savunsun ama doğrular da bütün açıklığı ile konuşulsun. İşte o zaman göreceksiniz ki Türkiye dünyanın bir numaralı ilim merkezi olur, eğer ilim Türkiye’ye gelmezse hakimiyet kurma imkansızdır. O zaman tüm dünyaya hakimiyet kurabiliriz. İlimsiz olmaz bu iş, Rasulallah (sav) ashabı ilim ile o hakimiyeti kurdu. Bsk onların gittiği her yer bugün hala müslümandır. Peki İmam Maturidi nasıl mana vermiş bu ayete? Ben Maturidiyim diyenlerin verdiği mana bu. İmam Maturidi de diyor ki:

“Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev”-“Eğer Allah/Tercih Allah’a kalsaydı elbette hepinizi bir tek ümmet yapardı.” Niye birinizi müslüman birinzi kafir yapsın ki?

“ve lakiy yüdıllü mey yeşaü”-“ama Allah sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır” yani tercihi ben yapmıyorum ben size bıraktım diyor Allah. Tercihi ben yapsam niye birinizi müslüman birinizi kafir yapayım. “Ama Allah sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır”

“ve yehdoı mey yeşa’”-“hidayeti tercih edeni de hidayete getirir.” İmam Maturidi’ye kadar verilen meal bu. Ve İmam Maturidi bu meali veriyor, tefsiri var arzu eden bakabilir.

“ve le tüs’elünne amma küntüm ta’melun”-“elbette yaptıklarınızdan sorumu tutulacaksınız.” (16/Nahl-93)

Şimdi kardeşim bu nedir, bu kafa yapısında.. şimdi millete diyoruz ki Kur’an meali okuyun, hadi okuduğu zaman diyecek ki Allah Allah ya bunları atlayacak. Ben bunu anlamıyorum diyecek. Kardeşim ne oluyor yani? Birisi de kalkıp sana gelip diyecek ki; nedir kardeşim bu Allah’ın ayetidir diyorsun sen, yani bir ateist de gelip diyecek, sen Allah’ın ayetidir diyorsun niye kaçıyorsun sağa sola? Onlar da gelsin en şey itirazlarını yapsınlar. Gelsinler konuşsunlar, en sert itirazlarını yapsınlar, işte geçen sene Hollandada ateistlerin başkanı Avrupada meşhur olan bir adam, von Hofmann mıydı neydi adı, 4-5 saat onunla tartıştık adama dedim ki; en uç gördüğün noktayı bana anlat, anlattı ne olduğunu söylemiyeyim arzu eden internetten görebilir, tamam dedim aç bakalım şu şu ayetleri, açtı tamam. Çok kısa bir süre içerisinde adam daha şey yaptı yani mesele bitti. Ama o methodu bileceksin, methodu bilmezsen olmaz. Evet yani şimdi bizim önümüzde çok büyük imkanlar var bu imkanları çok iyi kullanırsak, ben şahsen şuna inanıyorum; bak size de söylüyorum bak her zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim lütfen elinizden gelen desteği verin. Bakın böyle bir çalışmaya menfaatleri zedelenenlerin destek vermesini beklemeyin. Sizin 3-5 kuruşunuzla ancak burası ayakta durabilir, ya yok benim az-çoktur demeyin herkes imaknına göre destek versin. Çok teşekkür ediyorum hepinize, geçen ay bir çok borçlarımız da ödedik ama şimdi ay başı geldi inşallah yine desteklerinizi bekliyoruz Allah yardımcınız olsun. Fakat bu bu şekilde olmaz, çok sağlam bir yapıyla ama tabi elbette ki zekatlarınızı bu işe çok rahatlıkla verebilirsiniz elbette ki talep edeceğiz. Rasulallah da talep etmişti çünkü Allah da emrediyor, tabiiki talep edeceğiz ama inşallah çok iyi bir yapı oluşturacağız burda Allah’ın izniyle kısa sürede burayı tüm dünyanın ilim merkezi haline getireceğiz. Kısa sürede ve tüm dünyanın Allah’ın izniyle. Ve inşallah yakında göreceksiniz yani burda üretilen bilgilerin nasıl dünyayı sarstığını göreceksiniz. Dünyayı derken batıyı da amerikayı da nasıl sarstığını Allah’ın izniyle göreceksiniz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750