Kaf Sûresi / Kıyamet Günü ve Yeniden Dirilme

1 Mart 2005 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 2.424 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzubillahimineşşaytanirracim,

Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün Kur’an-ı Kerim’ in ellinci suresi olan Kaf Sûresi’ ni okuyoruz. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor.

KAF 50/1: Kâf vel kur’ânil mecîd.Şerefli Kur’an hakkı için. Bu surelerin başındaki harfleri sık sık anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara huruf-u mukattaa deniliyor. Mukattaa kesik kesik demektir, yani arada bağ olmayan harfler demektir, gerçi burada bir tek harf varda, yani sık sık gene burada hatırlatmaya çalışıyoruz, mesela ABD deriz, ne anlarız orda, Amerika Birleşik Devletleri, değil mi, mesela ABD yerine abd diyebilir miyiz, abd dersek o zaman ABD anlaşılmaz başka bir şey anlaşılır değil mi, mesela Bakara Suresi’nin başında Elif, Lam, Mim, var, onun yerine el em diyebilir miyiz, elem dersek başka bir şey anlaşılır, işte bu harfler tek tek teleffuz edildiği için onlara tek tek harf anlamına huruf-u mukataa deniyor, yani birbiriyle ilişkisi kesilmiş harfler, ABD de öyledir, çünkü birbiriyle ilişkilendirdiğimizde abd dememiz gerekir. Surelerin başında bu tür harfler var, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim bakalım nasıl karşılayacaksınız, K şerefli Kur’an hakkı için, nasıl bir duygu içerisine girdiniz, K şerefli Kur’an hakkı için, K deyince ne diyor acaba dediniz değil mi, işte bu bir dikkat çekme, gerçi Türkçe’miz de böyle bir ifade tarzı yok, olmasa bile hemen sizin dikkatlerinizi çeker ne demek istiyor acaba diye. Bu tür harflerde genellikle Kur’an-ı Kerim’in önemine dikkat çeken şeylerin başında oluyor, işte BAKARA 2/1-2 Eliflam mim. Zalikel kitabu lareybe fih, ya da  Allah-u Teala’nın büyüklüğüne dikkat çeken şeylerde oluyor, surelerin başlarında, işte Eliflam mim Allah-u la ilahe illa burada da Kaf, vel kur’anil mecid, şerefli Kur’an hakkı için.

KAF 50/2: Bel acibû en câehum munzirun minhum Kaf Dağı diye anlatıyorlar, şeylerde tefsirlerde de, (04:32 Katılımcı  ) efendim, evet Kaf Dağı masalları var öteden beri, buradaki Kaf’ı da görmüşler ya, ha bu Kaf Dağı’ndan bahsediyor diye, işte dünyayı çepeçevre kuşatan bir dağ onun arkasında bilmem neler var falan, Kaf Dağı’nın ardına gittiği zaman şu olur bu olur, çeşitli masallar var çocukluğumuzda anlatırlardı, bu tip şeyler tefsirlere de girmiş, ama gerçekle bir alakası yok tabii, Arapça’da bu harfin adı kaf, k değil, k Türkçe’de, (05:29 katılımcı  ) o uzun üstün, iyi ya işte ona uzun elif derlerdi bizim zamanımızda, şeyi uzatıyor, Kaaaaaf, o Arapça’ya mahsus bir telaffuz biçimi, seslendirme biçimi, o harfin adı Arapça’da kaf, biz k diyoruz, Türkçe’de k diyoruz, ama Arapça’da Kaf’tır, (5:45 katılımcı    )  adı ciymdir ciiiim okunmaz, adı ciymdir, hayır harfin adı ciym dir, hayır Arapça da elif okuduğunuzu hatırlayın, ordaki harflerin adları elif, ba, ta, ha, ciym, ha, hga, dal, zsal, şimdi bizim bazı hocalar öyle bir isim veriyorlar ki harflere hiçbir şeye benzemiyor, ne Türkçe’ye benziyor, ne Arapça’ya benziyor, böyle ortada garip bir şey oluyor, bakıyorsunuz ki neyse elife farklı bir şey söyleyene rastlamadım ama, ba yerine be diyor, ta yerine te diyor, zsa yerine zse diyor, bunlar yanlış şeyler, o dilde ki harflerin isimleri böyle onu değiştirmeye kimsenin hakkı yok, kaf harfinin adı da bu k değil yani, öyle okunur, okunma şekli öyle, burada  okunma şekli öyle, kaaf diye okunur, o uzun elif dediğimiz med işareti yani uzatma işareti bu harfin okunuş şeklini gösteriyor. Kâf, vel kur’ânil mecîd. Yüce Kur’an hakkı için. Yani şerefli Kur’an’a andolsun. Bel acibû en câehum munzirun minhum kendi içlerinden bir uyarıcı çıktı diye şaşırdılar, şimdi aslında gerçekten şaşırtıcı bir şey, bu toplumda yaşıyorsunuz, zaten Mekke toplumunu düşünün küçücük bir toplum, bugünkü İstanbul gibi değil, bugüne göre küçük, ama o güne göre büyük bir şehir orası, orda herkes kabileler halinde yaşıyor, herkes birbirini tanıyor, kırk yaşına kadar aralarında yaşayan bir Muhammed var, evet güvenilir bir insan, ahlaklı bir insan, temiz bir insan, herkesin sevdiği, beğendiği bir kişi, ama kalkıyor, o kültürde  alışık olunmayan şeyler söylüyor insanlara, hiç kimsenin duymadığı şeyler söylüyor, Allah Allah bu bunları nerden öğrendi ve diyor ki ben Allah’ın Elçisiyim, elçiliğini de ispat ediyor, fakat Allah’ın elçisi olarak onu kabul etmek kolay olmuyor. Allah’ın Elçisi olarak kabul ettiniz mi bu size bir sürü görevler yükler, bunu da kabul etmek istemiyorlar, içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar, fe kâlel kâfirûne hâzâ şey’un acîb o kafirler dediler ki ya bu çok acaip bir şey şaşılacak bir şey, hele bunun söylediğine bak, neler konuşuyor.

KAF 50/3: E izâ mitnâ öldüğümüz zaman mı, ve kunnâ turâben,toprağa dönüştüğümüz zaman mı, öleceğiz, toprağa dönüşeceğiz o zaman ha,  zâlike rec’un baîd bu pek uzak bir dönüş, yani çok uzak bir ihtimal böyle bir dönüş, şimdi Peygamberimiz diyor ya onlara, yeniden dirileceksiniz ve ahrette hesap vereceksiniz, onlarda çok şaşılacak bir şey, öleceğiz, çürüyeceğiz, toprak olacağız, tekrar dirileceğiz, şaşılası bir şey diyorlar, pek uzak bir ihtimal, uzak ta olsa ihtimal, bakın reddedemiyorlar, reddedemiyorlar.

KAF 50/4: Kad alimnâ mâ tenkusul ardu minhum, biz çok iyi biliyoruz, toprak onlar da neyi eksiltti. Toprağa giren insanların hangi organlarının çürüdüğünü, hangi organların toprağa karıştığını, nelerinin de çürümediğini, özelliğini kaybetmediğini, biz gayet iyi biliyoruz. Şimdi burada, mâ tenkusul ardu minhum  diyor, toprak onlardan neyi eksiltti, şimdi şöyle düşünün, mesela insanın neleri var, eti var, kemiği var, kemiğin içinde iliği var, efendim vücudunun iç organları var, dış organları var, şimdi diyelim ki etleri çürüyecek, görüyoruz, kemiklerinde büyük bir bölümü çürüyor, biz mezarları kazdığımız zaman görüyoruz,  koskoca bir mezarlık kazılıyor, küçük bir kemik yığını ortaya çıkıyor, gerisi nerde, ha, her ölen insandan bir şeyler eksiliyor, ama bitmiyor, toprak neyi eksiltiyor onu biliyoruz diyor, eksiltmek bitmediğini gösteriyor değil mi, herkesin az çok bir şeyi kalıyor, ve indenâ kitâbun hafîz. Bizim yanımızda her şeyi koruyan yazan bir kitap var, her insanın nelere sahip olduğunun ben kaydını tutmuşum diyor, Allah-u Teala. Şimdi mesela muhasebe ile meşgul olan insanlar için, Kur’an’ı Kerim’de çok büyük bir muhasebe var, dikkat edin, bakın  Allah yarattığını bilmiyor mu çok iyi biliyor, ama bize o kadar mükemmel örnek veriyor ki, her insanın sahip olduğu şeylerin kaydını tuttuğunu bildiriyor, onun için şöyle de diyor biliyorsunuz bir ayeti kerime de Hadid suresinde olacak bu ayet, Hadid 57/22 Ma esabe min musiybetin fiyl’ardı ve la fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha yeryüzünde ya da kendinizde size bir musibet geldiği zaman, yani bir olay olduğu zaman, iyi ya da kötü, o olayın vukuundan hemen önce, onu mutlaka bir kitaba kaydederiz, diyor. min kabli en nebreeha onu yaratmadan önce, onu farklılaştırmadan önce mutlaka bir kitaba kaydederiz diyor, şimdi siz şöyle düşünün, mesela bazı büyük şirketler vardır, ne derler, burada her şey kayıt altındadır derler değil mi, bilgisayar da çıktı, şu rafta şu malzemeden kaç tane var bunun kaydı vardır. Ondan birkaç tane alınırsa kayıt düşülür, denir ya, işte Allah-u Teala diyor, olay meydana gelmeden, oradan o malzeme alınmadan orda kayıt, kayda geçiyor. Yaratmadan önce her şeyin kaydını şey yaparız, o zaman bizim vücudumuzun sahip olduğu şeylerin değil, ömür boyu başımızdan geçen her olayın kaydı var, her olayın kaydı var.

KAF 50/5: Bel kezzebû bil hakkı lemmâ câehum aslında onlar bu gerçek onlara geldiği zaman bu gerçek karşısında yalan söylediler, fe hum fî emrin merîc onlar karışık bir iş içerisindedirler, yani zihinleri çok karışık, aslında biraz sonra ayetleri okuyacağız, gerçi daha da açık bir şekilde ortaya çıkacak olay da, ben çocukken babam anlatırdı, bazı eski köy enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin birçoğu, dine  karşı yabancıydı ve birçoğu da dalga geçerdi, babam onların söylediği sözleri naklederdi, işte ahreti inkâr ediyorlar, ot gibi bittik ot gibi kaybolacağız, diyorlar. O zaman pek bir şey  anlamıyordum, şimdi Kur’an’ı Kerim’e de baktığım zaman görüyorum, peki ot kayboluyor ama kaybolan ot bir daha bitiyor değil mi, ot bir kere bitse de bahar olduğu zaman tekrar ortaya çıkmasa, onlar haklı olur ama otu biçiyorsunuz hiçbir şey bırakmıyorsunuz tarlada tabiatta hiçbir şey kalmıyor, hele çöllerde güneşin karşısında da yanıyor belki aylarca, ama sonra bir yağmur yağdığı zaman ot tekrar eski şeklinde aynen bitiyor, hiçbir şey yok, e peki siz bunu görüyorsunuz öyleyse sizin yeniden dünyaya gelebileceğinizi düşünmeniz lazım, yani bu uzak bir şey değil, Allah sizi yeryüzünden bir bitki şeklinde bitirmişti. Biraz sonra okuyacağımız ayetler bunu değişik şekillerde anlatıyor, yani bizimde bitişimiz, bizim de oluşumumuz gene daha önceki ayetlerde okumuştuk, topraktan gelen gıdalar, anamızın ve babamızın vücudunda  süzülerek bir öz oluşturuyor, o öz ana rahminde birleşiyor, gene topraktan gelen gıdalarla besleniyor, dünyaya geliyor, ömür boyu topraktan besleniyoruz, vücudumuzdan ayrılan bütün parçalar toprak oluyor. Dolayısıyla biz de bir bitkinin yetişmesi gibi yetişiyoruz ama mesela bir saksı bitkisi gibi düşünün bizi yani ana rahminde, öbürü de toprakta oluşuyor. Farklılaşma ruhun üflenmesiyle oluyor zaten, onu da daha önceki derslerimiz de okumuştuk gene de okuruz, inşallah. Şimdi her insan, bakın, her insan bir topraktan gelen bir vücuda sahip, topraktan yaratılan her şeyin belli bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Mesela şimdi çınar ağaçlarını görüyoruz diyoruz ki bak beş yüz yıllık çınar ağacı var, e sekiz yüz yıllıkta var ama bin yıllık pek gözükmüyor, çok uzun da olsa onun bir ömrü var, orda bitiyor. İnsanın da bir ömrü var orda bitiyor, bitkilerin bir ömrü var orda bitiyor, hayvanların bir ömrü var orda bitiyor, yani bu dünyada oluşan her şey belli biz zaman sonra yok oluyor. E bu dünyada bir bitki gibi oluşmuş olan bu vücutta belli bir dayanma gücüne sahip, yani bunun da bir son kullanma tarihi var, o son kullanma tarihi geldiği zaman her şey bitiyor, yani ölüyorsunuz toprak oluyorsunuz, fakat bu vücutta insanın ana rahmindeyken vücudu olgunlaştıktan sonra yani, SECDE SURESİ 32/9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî diyor şeyde Allahu Teala Secde Suresinde, insanların organlarını dengeli bir hale getirdi, ve ruhundan üfledi içersine bu dengeli hale gelmenin de kemiklerin oluşması kemiklerin üzerine etin giydirilmesi, kalbin oluşması, gözün, görmenin, işitmenin oluşması şeklinde anlatılıyor diğer ayetlerde. O noktada yani vücut temel organlarını tamamladıktan sonra Allah ruh üflüyor, o ruhun üflenmesiyle insan yeni bir mahlûk haline geliyor. Orada üflenen ruh, ZÜMER SURESİ 39/42 Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ, ayetinde  Allah nefisleri vefat ettirir ölümü sırasında, şimdi vefat kelimesi vefa kelimesinden şey yapar vefa bir şeyi tamamlamak müteveffi de tamamlatmak olur, nefislerin görevi tamamlanıyor, hangi nefsin görevi tamamlanıyor, işte ruh olan nefsin, ne zaman tamamlanıyor, nefis öldüğü zaman, ölende nefis vefat eden de nefis ayette bakın, Allâhu yeteveffel enfuse, Allah nefisleri vefat ettirir, ne zaman hîne mevtihâ öldüğü zaman, bir vefat var bir ölüm var, vefat eden de nefis ölen de nefis, o zaman burada iki şey var, işte ana rahmindeyken vücuda üflenen ruhla birleştiği zaman insan dediğimiz varlık oluşuyor, bu iki şeyin birleşmesiyle insan oluşuyor, ruh ölen vücuttan ayrılıyor, çünkü vücut tam teşekkül ettiği zaman zaten girmişti, ölmemiş olan vücuttan da ne zaman ayrılıyor, fî menâmihâ uykusunda ayrılıyor, Allah-u Teala ordan çekip alıyor, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte ölümüne karar verdiği ruhu tutar orda Allah, ve yursilul uhrâ ilâ ecelin musemmâ diğerini de belli bir süreye kadar tekrar vücuda serbest bırakır geri gönderir. İşte şimdi, demek ki bakın Allâhu yeteveffel enfuse dediğine göre ölen vücut, ruh ölüyor mu, ölmüyor, zaten ruh farklı bir yapıda olduğu için biz onu kavrayamıyoruz, niye kavrayamıyoruz, bizim kavradığımız bu dünyaya ait olan şeylerdir. Kevl-ü fesat alemi yani oluşuyor, değişiyor, bozuluyor falan. Oluşum ve değişimle alakalı olan şeyler, biz onları kavrıyoruz, bizim kavrayamadığımız bir yapıda olduğu için ruh, Allah-u Teala’nın bir ayeti şöyle diyor,İSRA SURESİ 17/85 Ve yes’elûneke anir rûh, kulir rûhu min emri rabbî ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ kalîlâ, Sana ruhu soruyorlar de ki ruh rabbinin emrindendir. Size verilen bilgi çok azdır, yani bu konuda çok az şey biliyorsunuz, şimdi işte o ruh mahiyetini fazla bilemediğimiz o ruh, ölmüyor, o ruh ölmüyor. O ruh ölmediği için mesela şeyi bir açarsanız, yirmi üçüncü surenin doksandokuz,yüzüncü ayetlerini açarsanız, burada bunu net olarak görürsünüz MU’MİNUN SURESİ 23/99-Hattâ izâ câe ehadehumul mevtu onlardan birine ölüm geldiği zaman, yani öldüğü zaman, ölen neydi, beden, onu  hatırlayın Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ, ölümü sırasında nefisleri çeker alır, şimdi beden öldü, kalan ne ruh, asıl insanı farklılaştıran da o, diğer canlılardan farklılaştıran. İşte ölüm geldiği zaman  kâle rabbirciûn o kafirlerin ya da günahkârların ruhu derki Yarabbi beni geri gönder, çünkü hep alışmış hani uykuda gidiyor, uyanınca geri dönüyor ya, bir de orda artık işlerin değiştiğini görüyor, bakıyor ki işler değişik,  100-Leallî a’melu sâlihan fîmâ terektu belki terk ettiğim dünyada iyi bir iş yaparım, kellâ, hayır, hayır, innehâ kelimetun huve kâiluhâ, bu onun öyle ağzında gevelediği bir söz, ve min verâihim berzahun arkalarında bir engel vardır, öbür ayette ne dedi Allah, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte, ölümüne karar verdiği ruhu tutar, Allah tutuyorsa ruh geri girebilir mi, işte arkalarında bir engel vardır, yani dünyaya dönemezler, ne zamana kadar bu engel devam edecek, ilâ yevmi yub’asûn. Dirilecekleri güne kadar, dirileceğimiz gün ne olacak, dirileceğimiz gün tıpkı uykudan uyandığımız gibi olacağız, YASİN SURESİ 36/51ve nufiha fis sûr sura üflendi, sura üflendi, yani  kalk borusu çalındı fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn birde bakarsınız ki onlar kabirlerinden kalkmışlar, Allah’ın dediği yöne doğru hızla gidiyorlar, ne diyorlar Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, yazık oldu bize diyorlar, ne oldu, bizi uykumuzdan kim kaldırdı, bakın biz ömür boyu kaç kere uyur uyanırız, sayısız, çünkü günde bir kere değil bazen, birkaç kere uyuduğumuz da olur değil mi, ya da gecede birkaç kere uyandığımız da olur, dolayısıyla kaç kere uyuyup uyandığımızı saymamız mümkün değil, ama öldükten sonra kaç kere dirileceğiz, bir kere, dolayısıyla insan bu uyku halinin devan ettiğini zannediyor, çünkü hep alışmış, uyuyup uyanıyor ya, diyor ki beni uyuduğum yerden kim kaldırdı diyor, peki uykudan uyandığımız zaman olan ne, hangi şey oluyor da uykudan uyanıyoruz, ruh geri geliyor, işte orda da o beden yeniden yaratılıyor, ruh o bedene gelip giriyor, o zaman beden uykudan uyandığını zannediyor, onun için men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader rahmân ve sadakal murselûn. Bu Rahman’ın söz verdiği gündür deniyor, ve Peygamberlerin haklı olduğu gün. Şimdi bu olayı bir başka ayette şöyle anlatıyor, TEKVÎR SURESİ 81/7: Ve izen nufûsu zuvvicet. Nefisler çiftlendiği zaman, şimdi hem vücuda nefis diyor Kur’an’ı Kerim, hem ruha nefis diyor, o ikisi birleştiği zaman ne oluyor, insan oluyor, işte o birleşme olduğu zaman insan uykudan uyanmış gibi oluyor. (28:29 katılımcı  ) Kabir azabını ruh çekiyor tabii, ya da artık bilemediğimiz bir ilişki de olabilir, o ölü parçalarla ruh arasında, bilemediğimiz bir alem o, ama ruh, ruhun çektiği bu ayetlerden belli. Şimdi zaten bakın, biz halk arasında da şunu söyleriz, iki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur, değil mi, yani esas olan insanın ruhunun rahat etmesidir, vücudunun rahat etmesi değil, eğer ruhunuz sıkıntıdaysa saray size zindana döner değil mi, asıl sıkıntı odur. Şimdi (29:13 katılımcı    )  evet gece sağa sola dönüyorsunuz, işte burada da az önce okuduğumuz ayette de günahkar ruhun sıkıntısı anlatılıyordu, şimdi ben bunu niye anlattım, şundan dolayı anlattım, konumuz ahret ya, biz bir ölümlü vücuda sahibiz, bir de neye, ölümsüz ruha, (29:40 Ses bozuk hiç ses yok 30:47’ e kadar) dikkat edin, en inançsız insan da bile haksızlığa uğrasa ne der “ gün gelecek bunun hesabını sana soracağım” der değil mi, bu hangi gün, adam doksan yaşında da olsa bunu söyler, gün gelecek bunun hesabını sana soracağım, hangi gün, yani inansa da inanmasa da  dünyada ki değil o kendi sonsuz bir hayat düşünüyor ya farkına varmadan  ( 31:20 katılımcı ) eh tabi öleceğini düşünmediği için, o dünya ay da ahret değil ama yani bir gün bir şeyin hesabını sorulması gerektiğini biliyor. Bir iyilik yaparsınız karşı taraf bunun kıymetini bilmez, dur bakalım, gün gelir devran döner, elbet bizim elimize da fırsat geçer der öyle değil mi adam, ne zaman bu, ama herkes bunu söyler, inançlı olsun olmasın, ebedi hayat için yaratılmış bu insanı bu dünya asla tatmin etmez, bu dünyanın ne zenginliği tatmin eder insanı, ne güzelliği tatmin eder, hatırlayın, Yavuz Sultan Selim ne demişti, “Bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha da az gelir” demişti değil mi. Şimdi mesela Amerika dünyayı kendisine az geldiği için uzaylara açılmaya çalışıyor, dar geliyor, o zaman çünkü Yavuz Sultan Selimim bakışı farklıydı, bugünkü bakışı farklı, ulaşım haberleşme değiştiği için. Yani şimdi insanoğlu Cennet için yaratılmış, babamız Cennet’den gelmedi mi, Ve ileyhi’l masir deniyor ayeti kerimelerde, dönüş Allah’adır. Bir dönüşten bahsediliyor, dönüş ya da merci’eh kelimesi kullanılıyor, dönüş anlamına gelir, e demek ki bir yerden geldik ki oraya döneceğiz, e babamızın da Cennet’ten geldiğini biliyoruz. Vatandaşlıktan çıkarılmazsak biz de Cennet’e döneceğiz, ama vatandaşlıktan çıkarılanların işi zor, doğru Cehennem’e. Şimdi o Cennet ne, ne diyor Allah-u Teala, (33:40 ) ÂLİ İMRAN SURESİ 3/133 Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn. şimdi sarihu dediğiniz zaman  müsareha ne anlama geliyor, müsabaka, yarış yapın diyor, yarış, yarışın, ödül ne, genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet. Peki bu kaç kişiye verilecek, bak Cennet tekil olarak geçiyor, Cennaat demiyor Cennet diyor, kaç kişiye verilebilir bu, bir tek kişiye değil mi, yani öyle anlaşılır, başka şekilde de yorumlayabilirsiniz ama, ilk önce o anlaşılmaz mı, çünkü oraya bir tek Cennet koymuş Cenab-ı Hakk, o Cennet’i almak için yarışın, o Cenneti genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet bir tane olmayabilir ama herkese bir tane verilince, tamam yani kazananlara bu verilecektir, kazanan yüz kişi olur yüz tane verilir, bin kişi olur bin tane verilir, ama ne diyor, genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet, şimdi göklerden biz sadece bu ana kadar insanlığın ilmi birinci kat göğe kadar ulaşabilmiştir, neden birinci kat gök diyoruz, çünkü Allah-u Teala, SAFFAT SURESİ 37/6 İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib Yakın göğü yıldızlarla donattık. Biz yıldızların bulunduğu göğü görebiliyoruz, işte ışığı bize kaç milyar yılda gelen yıldız da var, işte yıldız, ne kadar zamanda gelirse gelsin o birinci kat sema. Ondan sonrası, şimdi dünya yuvarlak, şimdi şöyle yumruğumu dünya kabul edin, o birinci kat sema, yani o yıldızlar dünyanın her tarafından gözükmüyor mu, bütün noktalarından, o zaman birinci kat sema dünyayı ne yapmış oluyor saran ilk sema olmuş oluyor, ikinci kat ondan daha büyük olmaz mı, üçüncü kat daha büyük olur, dört, beş, altı, yedi. Şimdi biz insanlar olarak birinci kat semayı anlayabilmek için aramızda kullanmadığımız kelimeleri kullanmak zorunda kalıyoruz, ne diyoruz, ışık yılı diyoruz, o da astronomik rakamlara şu kadar ışık yılı deniyor, şu kadar milyar ışık yılı uzaklıkta, dünya yıllarına göre şey yapmamız ifade etmemiz mümkün değil, daha birinci kat sema için, ikinci kat semayı keşfetmek için ışık yılı da yetmeyecek, kim bilir neler icat etmek gerekecek ki bildiğimiz başka kelime yok, yani hızı ifade etmek için, e şimdi genişliği gökler ve yer kadar olan bir Cennet, bu çok anormal büyüklük, e böyle bir Cennet için yaratılmış insan, şu birinci kat semanın fotoğrafını koysanız dünyayı orda göstermek mümkün değil, sadece Samanyolu galaksisinin işte şu kapıdan içeri girerken bir fotoğraf var, işte orda asılı onu bir getirseniz ordan, Samanyolu galaksisi ile ilgili şöyle anlatıyor, bir araştırıcı uzman, yani bizimde orda yer aldığımızı söylüyor, yani öyle kabul ediliyor bugün, öyle kabul ediliyor diyorum, çünkü gökyüzüne çıkıpta kimse baktığı yok dışarıdan bakacaksın ki tam yerini belirleyesin, insan öyle hayal ederek öyle varsayarak şey yapıyor. Evet, şimdi şurda bir resim var, bakayım, işte galaksi de bizim yerimiz, şimdi şöyle bir resim çiziliyor, şurda diyor ki, bizim güneş sistemimiz diyor, dünya değil bakın, bir resim var burada, bizim güneş sistemimiz buralarda bir yerde diyor, çünkü gösteremiyor bu resim üzerinde, sadece Samanyolu galaksisinde küçük bir parçası bu, güneş sisteminin yerini gösteremiyor, diyor ki bizim güneş sistemimiz şuralarda bir yerde diyor, nokta olarak da gösteremiyor, şimdi şeyde işte o dediğim araştırmacı diyor ki Samanyolu galaksisi için İstanbul’dan Erzincan’a kadar ulaşan bir harita yapın diyor, bu haritanın genişliği yüz altmış kilometre olsun, bu Samanyolu galaksisi, güneş sistemi burada bir susam tanesi kadar yer işgal eder, diyor, dünya değil güneş sistemi, bir susam tanesi kadar yer işgal eder. Peki kaç tane galaksi var böyle, birinci kat sema da yüz milyar kadar diyorlar, yani tasavvuru mümkün değil, şimdi dünyayı da gösteremiyor o kadar büyük harita olmasına rağmen, güneş sistemi bir şey kadar diyor, susam tanesi kadar yer işgal eder diyor, e şimdi kendisine Cenab-ı Hakk’ın bu kadar büyük ikramda bulunacağı insanı bu dünya da nasıl tatmin edersiniz. Onun için bu dünya hiç kimseyi tatmin etmez de, hep devamlı iktisatlı davranma, elindekiyle yetinme tavsiye edilir. Yoksa ne kadar şey yapsan tatmin olmazsın, bu dünya seni tatmin edecek bir yer değil çünkü, peki böyle sonsuz bir güzellik, sonsuz bir saltanat, sonsuz bir hayat için yaratılmış olan bir insan bu dünyada o sonsuz hayata uygun olmayan bir vücuda sahip, bu vücut en fazla yüz elli sene yaşıyor ve bu vücut ölüyor, öldükten sonra yeniden dirilme var dediğiniz zaman hah ya şunu bir anlatsana kardeşim ya bir rahat edeyim bende çünkü hiç aklıma yatmıyordu ölümle hayatın bitmesi şimdi insan öyle der de asıl rahatsız eden şu, Peygamber SAS o insanlara diyor ki,  gelin putlara tapmayın, Allah’a kul olun, Allah’ı bir bilin, işte beni Allah’ın peygamberi bilin, yoksa Cehennem’e gidersiniz diyor. Şimdi Cehennem’e gidersiniz demese hepiniz Cennet’e gideceksiniz dese ya, hiç kimse ahreti inkar etmeyecek, belki herkes bayram yapacak ne güzel, peki bunu nerden anlıyoruz, o insanların böyle olduğunu, bunu da Kur’an’dan öğreniyoruz. MUTAFFİFÎN suresin de Cenab-ı Hakk ne diyor  MUTAFFİFÎN 83/ 12 Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm. (42:12)  Yani şimdi bir de ahrette bir de ebediyen yoo aman aman, lütfen söylemeyin der, şimdi olamaz demiyor ama rahatsız oluyor, ya çok uzak bir şey boş ver benim aklım ermez falan, şimdi zannediyor ki inkar edipte kurtulacağım, inkar eden kurtulamaz ki, ondan dolayı ne diyor Cenab-ı Hakk Bel kezzebû bil hakkı  o gerçek karşısında yalan söylediler, çünkü ahretin varlığı insanın içini ısıtır, rahatlatır, kendisine huzur verir, gerçekten öyle olması gerekir der, ama işin yaş ahrette bak Cehennem’e gideceksin dedin mi işler değişiyor, onun için herkesi Cehennem’e gönderenler en makbul adamlardır, e bizde gönderelim ama ahrette kabul etmezlerse ne olacak, hani Cehennem bizim emrimiz de olsa, şunu sokun, bunu sokun, sokmayın gibi kolay ama Cehennem Cenab-ı Hakk’ın elinde, o zaman doğruları söylemek lazım insanlara, fe hum fî emrin merîcin onlar şöyle karışık işler içerisinde, aslında akıllarına yatıyor bu ahret olayı, fakat az önce söylediğim gibi şey yapıyorlar, olursa ya ne olacak işimiz diye, böyle bir karmakarışık duygular içerisine girmiş oluyorlar,

KAF 50/6: E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûcin. E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum o üstlerinde ki göğe bakmadılar mı, şimdi çölde gökyüzü genellikle açık olur, bakarsınız böyle bütün yıldızları görürsünüz, bizim burada da açık olduğu zamanlar vardır ama orada ki kadar çok değildir keyfe beneynâhâ o göğü nasıl bina etmişiz, nasıl yapmışız, hakikaten baktığınız zaman şaşırıp kalıyorsunuz, o güzellik karşısında, ve zeyyennâhâ ve onu süslemişiz, gayet güzel şekilde gözüküyor o yıldızlar ve mâ lehâ min furûc orada hiç çatlak yok, bir yarık yok, gayet düzgün bir şekilde yaratmışız,

KAF 50/7: Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ revâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîcin. Vel arda medednâhâ yeri de uzatmışız, insanların ayaklarının altına yaymışız, ve elkaynâ fîhâ revâsiye onun üzerine de şöyle demir atmış dağlar koymuşuz, yani adeta denizin üzerine demir atmış gemiler gibi dağlar koymuşuz, bu da şunu gösteriyor, demek ki yerin içerisi sıvı, ondan dolayı demir atmış dağlar gibi,  ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîc ve yeryüzünde her zevcden, her çiftten bitirmişiz, o güzel çiftlerden, bakın insan da çift, ruh ve beden, değil mi, sonra karı-koca olarak çift, işte o ikişerli sistem her yerde devam ediyor, şimdi biz bunları yarattık,KAF 50/8: Tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin. Tebsıraten bir basiret olmak üzere, yani görmek isteyen görsün, ve zikrâ ve bir bilgi oluştursun, kafasında bir yani ilerisinde hatırladığı zaman işine yarayacak bir şey oluştursun, kimin için tabsira ve zikra li kulli abdin munîb munib olan her kul için münib kelimesinin anlamı ne (46:30), anlamı nedir … hoca  dönüp dönüp bakan şimdi tefsirlerde Allah’a yönelen demiş, hayır, burada Allah’a yönelen değil o enabe ileyhi  (46:41)  olarak da geçiyor Kur’an’ı Kerim de. Münib demek şimdi aldınız şurda bir bitkiyi inceliyorsunuz, bir bilgi elde ettiniz, döneceksiniz tekrar ona bakacaksınız, döneceksiniz tekrar bakacaksınız, o zaman yaratılış konusunda bilgi sahibi olursunuz. Dönüp dönüp inceleyen, dönüp dönüp inceleyen, Kainatta, bu bitkiler işte  ( 47:47  katılımcı  ) burada bitkilerden bahsediyor işte, bitkileri dönüp dönüp inceleyen her kes için yakalayacağı bir gerçek var, yaratılışla alakalı olarak, ve bir kafasına koyacağı bir bilgi var bir yerde anlatacağı, o zaman şu var, biz bu dünyada evet bir bitki gibi bizi Cenab-ı Hakk şey yapıyorda, ama bu döllenme ana rahminde oluyor, toprakta değil. Anarahmi içersinde çok özel şartlar altında insan büyüyor. Peki ahrette yeniden dirilme nasıl olacak, insanı asıl şey yapan, şüpheye sokan bu, bu nasıl olacak, yeniden dirilme, çünkü bu dünyada anlıyoruz, insanlar bir ana rahminde şey yapıyorlar, bir anamız var babamız var, hadi baba yerine bugün mesela kopyalamalar var, şey alınıyor, DNA’lar alınıyor birisinden, adeta saksıya bir tohum atılması gibi, ana rahminde o çocuk oluşuyor, kopyalamaya da o işte canlı oluşuyor, çıkıyor, tamam, ama bir rahim gerekiyor, rahimsiz olmuyor bu iş, şimdi burada bir yol açılıyor, demek ki bitkiler üzerinde uzun çalışma yapan insanlar, yarın ahrette toprağın bize ana rahmi görevi yapabileceğini de tespit edebileceklerdir. Çünkü gereken tohum var zaten, yukarıda ki ayette söyledi ya neyin eksildiğini neyin eksilmediğini biz biliyoruz, Peygamber SAS  hadisin de diyor ki, “İnsan öldüğü zaman vücudunun tamamı çürür, kuyruk sokumu kemiği hariç” o bir tohum vazifesini yapar ve yeniden bir bitki gibi biter. Ama şimdi bunun ilmini, bütün bu verilerden hareket edecek bitkileri çok iyi inceleyecek insanlar, toprağı çok iyi anlayacak ve bununda bilgisini ortaya çıkarıp bize söyleyecektir, yani sabırlı ilim adamları için dönüp dönüp araştıran, dönüp dönüp araştıran kişiler için böyle bir kapı da var.

KAF 50/9: Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken fe enbetnâ bihî cennâtin ve habbel hasîd. Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken gökten bereketli bir su indirdik,  fe enbetnâ bihî cennâtin onunla cennetler bitirdik. Şimdi cennet kelimesinin anlamı ne, (50:13 kayılımcı  ) nasıl bir bahçe, cenne kelimesinin anlamını biliyor musun, örtmek cinnet denir mesela adamın aklı örtüldü, cenin denir, neye cenin denir cenin ana rahmindeki çocuk, çünkü gözükmüyor, üstü kapalı, evet, Araplar cümle derler kalkana, çünkü kalkanın arkasına gizlenirsin, sizi göremez düşman, evet cennet de toprağın üzerinde oluşan bitki örtüsüdür, toprağı göstermez, yani o yukarıdan yağan yağmur çıplak toprakla birleşince onun üzerinde toprağı göstermeyen bitki örtüsü oluşur, başka ne olur, ve habbel hasîd hasat edilecek, harmanlanıp toplanacak taneli bitkiler oluşur. Şimdi taneli bitkilere özellikle Cenab-ı Hakk dikkat çekmiş, yediğimiz ekmek neden oluşuyor, taneli bitki değil mi buğday, yediğimiz yiyeceklere bakın, mesela fasulye taneli bitkidir, pirinç taneli bitkidir, nohut taneli bitkidir, taneli bitkilerin hayatımızda çok önemli bir yeri var, değil mi, çok önemli bir yeri var.

KAF 50/10: Ven nahle bir de hurmayı bitirdik, bâsikâtin böyle göğe ser çekmiş, boyu uzayıp gitmiş hurmalar, lehâ tal’un o hurmanın bir tomurcuğu var bakıyorsun ki dün yok, bugün kafayı çıkarmış, ama öyle tek bir tomurcuk değil, nadîd üst üste binmiş tohum  tomurcuklar, bazen hurma salkımı geliyor burada, bakıyorsunuz üst üste böyle, işte onların ilk hali üst üste binmiş tomurcuk şeklinde, sonra büyüyor ve hurma şekline dönüşüyor.

KAF 50/11: Rızkan lil ibâd bunlar kullar için bir rızık olmak üzere böyledir, ve ahyeynâ bihî beldeten meyten, bu şekilde bununla ölü bir toprağı ölü, bir beldeyi ihya ederiz, ölmüş bir belde üzerinde otlar biter, ağaçlar biter, taneli bitkiler biter her şey biter ve belde ihya olur. Yiyeceğimiz şeyler olur, mesela bu yeşillikler sadece yemek için değil havayı temizler, insanı rahat ettirir, gözünü rahat ettirir, yakacağımızı elde ederiz, başka şeyleri mesela kullandığımız şu mobilyaları şunu bunu her şeyi elde ederiz.  kezâlikel hurûc. Şimdi bütün bunları anlattı Cenab-ı Hakk, niçin aynı konuya bağlıyor, işte sizin yeniden çıkışınız da böyle olacaktır. Yani insanların yeniden doğuşu böyle olacak, bir anarahminden değil. Tıpkı bir bitkinin toprakta bitmesi gibi, yeniden çıkış böyle olacaktır. Benim aklıma şu da geliyor burada, yani zaten onu anlıyoruz, demek ki ahrette ayetlerde görüyoruz ya, Cenab-ı Hak diyor, illeş şemsül küllü rad, güneş kabuk bağlatıldığı zaman, şöyle bir odun kömürünü düşünün, o kömür yandıktan sonra üzerinde ne oluşur, bir kül tabakası oluşur, şeyi kaybeder, göremezsiniz içindeki ateşi, ateş vardır, işte güneşte onun gibi, bir kabuk bağladığı gün olacak  (55:15) ve izen kevakibun. Ve izen nucûmun kedarat. yıldızlar da çivilendikleri zaman, yani yıldızlarda da ışıklarda kaybolma olacak, zaten öbür surede de Ve izen nucûmun kedarat yıldızlar dağıldığı zaman aradaki çekim kaybolacak demek ki, şimdi sureyi açayım da hiç olmazsa okurken birini diğerine karıştırmayayım. TEKVİR 81/3 Ve izelcibâlu suyyirat, şimdi burada şuna dikkatinizi çekeyim, şimdi bu birinci kat semada olan bir olay, güneş birinci kat semanın cismi değil mi, yıldızlar, o da birinci kat semanın, bizim bilgimize göre, dünya o da birinci kat semanın şeyi olarak kabul ediyoruz değil mi, ama ayetler dünyayı göklerden ayırıyor, ona dikkatinizi çekerim. Ben bunu söylediğim zaman tabii şu anda astronominin varsayımları ile uyuşmuyor, uyuşmadığının da farkındayım, ama başka bir varsayımla hareket ederlerse o zaman da farklı olur, şimdi ayetlerde semavat ve ard gökler ve yer, gökler devamlı yerden ayırd ediliyor, ayetlerde yer gök cisimlerinin bir parçası sayılmıyor, gök cisimleri başka yer başka, yer farklı işte şeyde okumuştuk, DUHAN SURESİ’ ndeydi galiba Allah gökleri iki günde yaratıyor, yeri, yeri de iki günde yaratıyor, dört günde de onun rızıklarını oluşturuyor, altı günün tamamı yerin yaratılmasıyla, ama bu arada iki gün göklerin yaratılması. Şimdi arada bir fark var, yer çok küçük bir cisim olmasına rağmen yer çok önemli, Cenab-ı Hakk büyük bir önem vermiş. Şimdi ahrette olacak olayları anlatıyor Allah-u Teala, dolayısıyla Müslüman bilim adamları teorilerini kurdukları zaman bu ayetleri çok ciddi bir şekilde okumaları lazım, Ve izelcibâlu suyyirat dağlar yürütüldüğü zaman, bakın yıldızlar dağıldı, öbür surede, yıldızlar dağıldı ama dünya bir yere gitmemiş, olduğu yerde duruyor, dünyada olan ne sadece dağlar yürütülüyor, şekil değişikliği oluyor, TEKVİR 83/4 Ve izel ışâru uttılet On aylık develer serbest bırakıldığı zaman, demek ki dağlar yürütülürken insanlar yaşıyor, on aylık hamile deve, hamileliğinin onuncu ayında olan deve, Araplar buna çok büyük önem verirlermiş, onun için gözlerinden sakınırlarmış, ama öyle bir durum olduğu zaman artık kimsenin aklına bile gelmez bu. Bir başka ayette ne diyor. HAC 22/2 Yevme teravnehâ tezhelu kullu murdıatin ammâ erdaat Yavrusunu emziren her ana yavrusunu unutacak, farkına varamayacak yavrusunun, farkına varamayacak, çünkü o dehşet içerisinde ve tedau kullu zâti hamlin hamlehâ her hamile düşük yapacak, ve teren nâse sukârâ insanları sarhoş göreceksin, ve mâ hum bi sukârâ onlar sarhoş değil, ve lâkinne azâballâhi şedîd ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Şimdi böyle bir olay, TEKVİR 83/5 Ve izel vuhûşu huşiret Vahşi hayvanlar bir araya toplanıyor, daha önce birbirini görse hep birbirinden kaçıyor, diyelim tavşan tilkiden kaçıyor, bilmem tazıdan şundan bundan, ama orada kimsenin gözünde başka bir şey yok, dağları şey yapıyor yuvaları bozuluyor hepsi bir araya toplanıyor,  (01:00:28  katılımcı ) şimdi kime gösterecek, kime göstermeyecek önemli değil, nasılsa biz kıyamette yaşasan da ölene kadar yaşayacaksın, fark etmez o. Şimdi bizim için şu anda esas olan, orda neler oluyor, ona bakmaya çalışıyoruz, ben öldüğüm zaman benim kıyametim kopmuş sayılır zaten, biz şimdi dünyanın kıyametinden bahsediyoruz. TEKVİR 83/6 Ve izel bihâru succirat. Denizler kaynatıldığı zaman, şimdi denizlerin altında o sıcak tabaka var, biliyorsunuz mağma deniyor, o şeyden de demek ki  ordan da tıpkı yanardağların çıkması gibi ordan da şeyler çıkacak, ya da bugün tsunami denen şey o denizler ordan kalkıp karaların üzerine gelecek, o şekil ile de anlamak mümkün, ama burada söylemek istediğim şu, yıldızlar dağılıyor ama güneş olduğu yerde kalıyor, o da önemli, fakat sadece kabuk bağlıyor, ama dünya şekil değiştiriyor, böyle bir durumda dünyada artık bitki mitki kalmaz, bitki mitki kalmaz, tamamen bitkisiz bir hal alır, dağlar yok dümdüz bir saha, o zaman dünya bayağı genişler, yani bugünkü hali gibi olmaz, denizlerde artık belki buradan öyle anlaşılıyor, denizlerden lavlar çıkınca belki oralarda karaya dönüşebilir, belki dönüşmez onu net bir şekilde anlamak zor buradan, ama şimdi ondan sonra, tekrar az önceki ayetlere dönelim, Kaf Suresindeki ayetlere, şimdi burada, kezâlikel hurûc’dan önceki ayetlere yani insanların yeniden çıkışı bu şekilde olacak ifade edilen ayetlerden önce  yağmur yağacağı belirtiliyor. Yağmurun yağması, ondan sonra bereketli bitkilerin bitmesi, hububatın yani taneli bitkilerin bitmesi, şimdi benim aklıma şu geliyor, aklıma geliyor dememin sebebi ayette açıkça yok ben onu kendim çıkarıyorum, ama sizinde aklınıza çok daha farklı şeyler gelebilir, ayette açıkça olan kısım başka, çıkardıklarımız başka, çıkardıklarımız doğru da olur yanlışta olur, ama benim aklıma gelen o, şimdi biz bu dünya da insan tohumunun anarahminde sürekli topraktan gelen bitkilerle beslendiğini görüyoruz. O zaman Allah-u Teala önce bu bitkileri yaratacak demek ki ahrette, önce bu bitkileri yaratacak, yani ortalık yeşillik olacak ve bunlardan gelecek olan bir öz sürülecek olan şey diyelim suyla birlikte belki gelecek o toprağın içersinde tohumumuzu bunlar besleyecektir, bu dünyada olduğu gibi ve buradan beslenerek vücut oluşacaktır, çünkü o zaman biz o vücuda çocuk vücudu ile kalkmayacağız, otuz üç yaşında tam olgun güçlü bir vücutla kalkacağız, ve o vücut ebedi hayata uygun bir vücut olacak, bugünkünden çok çok daha sağlam bir vücut olacak, gene topraktan yaratılmış bir vücut olacak. Çünkü Allah-u Teala bununla ilgili başka ayetlerde de bildiriyor, TAHA SURESİ 20/55 Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdukum ve minhâ nuhricukum târeten uhrâ. Minhâ halaknâkum diyor, sizi topraktan yarattık, ve fîhâ nuîdukum geri döndüreceğiz, ondan sonra   e zaten görüyoruz, tekrar toprak olacağız, ve minhâ sonra gene topraktan nuhricukum çıkaracağız, o zaman topraktan demek ki insan tam bir vücut olarak çıkacak, çıkmadan önce o vücut orda tam oluşması lazım, bu dünyada nasıl oluşuyorsa orda da öyle oluşacak ama tabi yapısı farklı, güçlü bir vücut, ahret şartlarına uygun, hasta olmayan, ihtiyarlamayan bit vücut. (01:05:44  katılımcı  ) bak şimdi Recep Hoca’da daha farklı bir şeyler düşünmüş ki, o da mantıklı, şimdi sizlerde kim bilir neler düşünmüşsünüzdür, zaten Cenab-ı Hakkın ayetlerini tek bir kişinin anlaması mümkün değil, niye mümkün değil, Allah-u Teala diyor ya, FUSSİLET 41/3 Kitâbun fussilet âyâtuhu kur’ânen arabiyyen li kavmin ya’lemûn. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça okuyuş olarak açıklanmıştır, kimin için, bilen bir kavim için, topluluk için, yani bir ekip çalışması gerekir, bunları anlamak için, çünkü siz olayın bir tarafını yakalarsınız, herkesin kavrayışı anlayışı farklıdır, öbürü başkası, öbürü başkası, birleştirirsiniz. Şimdi ilim adamları, mesela ben de üniversite de bir öğretim üyesiyim, çalışıyorum, çocukluğumuz medrese de okuduk, ilim adamları tek başlarına çalışıyorlar, etraflarında talebeleri olur, o talebelerine dikte ettirirler, ondan bir şey öğrenme yerine öğretmeye çalışırlar, halbuki talebeden de bir şey öğrenmeye çalışmak lazım, ekip çalışması yapmak lazım, yani bizim bu sosyal bilimleri kastediyorum, ben hep öyle görüyorum siz öyle görmüyor musunuz. Mesela sen hep öyle görmedin mi, siz, mesela sen de öyle görmüyor musun, ya da fsrklı gören var mı, sosyal bilimlerde çalışanlar tek başlarına çalışıyorlar. Ekip çalışması yok, ekip çalışması laboratuvarlar da yapılıyor değil mi, laboratuarlar da ekip çalışmasını yapanlar, tabi ilimlerde çalışan insanlar, onlar da Allah’ın ayetlerini inceliyorlar, Allah’ın görsel ayetlerini inceliyorlar ve muhteşem buluşlar yapıyorlar, aslında biz Kur’an’ı Kerim’i de bu şekilde inceleyecek olsak, çok daha kolay yoldan, çünkü o zor bir yol, çok daha kolay yoldan çok daha yeni buluşlara imza atabiliriz, ama ekip çalışması olması lazım (01:08:18 katılımcı  ) topraktan çıkmak zor değil, toprakta oluşmadan bahsediyor, Toprakta oluştuktan sonra şimdi     hoca da diyor ki haklı olarak, şimdi bu kadar işler olduğuna göre insanlar ölmüş, dağlar yürütülmüş, işte tsunami diyebileceğimiz şeyler olmuş, mesela bir arkadaş bu (01:08:48)  ……       gitmişti, diyor ki o denizden gelen sular, öyle şeyler molozlar taşımışlar ki, dört metrelik şey oluşturmuş karada, bir yükseklik oluşturmuş, doalyısıyla cesetlere ulaşılamıyor, cesetler onun altında kalmış, onun için habire artıyor sayı, onun şeylerini açmaları gerekiyor cesetlere ulaşmaları için, dağlat yürütülmeden böyle olmuş, çünkü bir de dağların yürütüldüğünü düşünün, o zaman kabirlerimizin üzerinde belki yüz metreden fazla toprak oluşabilir. (01:09:38 katılımcı  ) hah, belki anarahmine uygun ortam bu şekilde oluşuyor, belki böyle oluşuyor, işte bunlar üzerinde uzun uzun çalışma yapmak lazım, o insan orda oluştuktan sonra İbrahim Beyin dediği gibi dışarı çıkmak kolay, çünkü Allah toprağı parçalanabilir özellikte yaratmış, toprak böyle sert bir şey değil ki, ana rahmi gibi böyle zamanı geldiğinde dışarıya çıkmak zaten bir sura üflenmeden bahsediliyor, yeni bir olaydan bahsediliyor. (01:10:15  katılımcı   ) kadın erkek otuz üç farkı yok, yani sen kaç yaşında olmasını bekliyorsun, pazarlığa açık değil bu, otuz üç yaş hadislerde geçiyor, değil mi benim hatırladığım kadarıyla, hadislerde geçiyor, ayetlerde değil (01:10:46  katılımcı   ) hangi ayet, orda anlatılan, yok o keva….. o farklı bir olay. O Cennet’le alakalı bir hadise, (01:11:07  katılımcı   )  herhangi bir organı olmayan, ahrette tekrardan yaratıldığı zaman tastamam yaratılacak, tabi ahrette böyle bir şey yok, tabi parmak izleri bile eski şekle dönecekte yalnız tabi bu soru o değil, farklı bir soru, ahrette artık organların eksik olmasına gerek yok, bu dünya imtihan yeri ahret imtihan yeri değil ki, bu dünyada birisi çelimsiz olur, birisi topal olur, birisi kör olur, diğerlerine örnek olsun diye, ama ahrette ona gerek yok artık, imtihan yeri değil orası, (01:11:48  katılımcı  ) Cenab-ı Hakkın takdir ettiği bir yer de toplanacak, mahşer toplanma yerin de toplanacak, şimdi nasıl hareket edileceğini önümüzdeki ayetler söyleyecek. O toplanma ile ilgili detayları bu suredeki ayetler anlatıyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz ne kadar bilimsel esaslara göre hareket ediliyor, şimdi şeyde, birkaç senedir, Türkiye’de bir tarihselcilik diye bir şey başladı, eski bir metnin bulunduğu şartları göz önünde tutarak okumak gayet tabii bir şeydir. Avrupalılar Kar’an’ı Kerim’i Allah’ın Kitabı,Muhammet SAS’i Allah’ın Peygamberi saymadıkları için Kur’an’ı hicri yedinci asırda yazılmış bir kitap olarak düşünüyorlar, o zaman bu kitabı yazan kişi nasıl yazar, kendi bulunduğu bölgenin, çünkü yazan kişi Muhammet SAS’ dir diyorlar, e nasıl yazar, bulunduğu bölgenin kültürünü yazar, çevresinden bir şeyler aktarır, o zaman biz o şartları düşünerek, bunu anlarız, anlamalıyız diyorlar, onlar için normal, ama bakıyorsunuz ki, şimdi Müslümanlar da aynı şeyi söylemeye başladılar, şunu söylüyorlar, diyorlar ki, sabit din, dinamik şeriat, sabit din dedikleri inanç esaslarında bir değişme olmaz diyorlar, Adem AS’ dan beri aynı inanç esasları, dinamik şeriat, şeriat değişir. Eh ne demek, hicri yedinci asrın şartlarına göre, Allah’ı bir insan gibi kabul ediyorlar, o günün şartlarına göre verdiği emirler var, bizi o emirler değil, emirlerin maksatları ilgilendirir, bugün emirler değişebilir, şeriat değişebilir diyorlar, din değişmez. Din dedikleri sadece inanç esaslarını kastediyorum, bugün maalasef İlahiyat Fakültelerin de oldukça yaygın bir şey, kanaat. Bu tamamen batı kaynaklı bir şey. Şimdi Kur’an’ı Kerim’e tarihsel yaklaşım bizim için hiçbir mahsuru yok, yaklaşsınlar, Kur’an’ı Kerim’i tarihi bir metin olarak görmek isteyenler de görsünler, hiçbir sakıncası yok, şimdi asıl mesele şu, siz bunun hangi hükmünün tarihte kaldığını söylüyorsunuz, işte onu ispatlayamazsınız, çünkü Kur’an’ı Kerim evrensel hükümler taşır, işte bakın kıyamette gerçi o kıyameti de tarihte değişmeyen kısımlardan saymıyor, değişen kısımlardan sayıyor da, (01:15:26  katılımcı ) onu inşallah daha ileri ki derslerimiz de söyleriz, konular geldikçe konunun dağılmasını istemiyorum. Şimdi Kur’an’ı Kerim öyle muhteşem şeyler söylüyor ki, evet Arap topraklarına ait hurmadan bahsediyor, ondan sonra bitki örtüsünden bahsediyor, yani oranın kelimeleri ile konuşuyor, ama hükümleri evrensel, yeniden diriliş ile ilgili söylediği şeyler, hiçbir zaman değişmeyecek olan şeylerdir. Dolayısıyla bize düşen şu, hem batılıya hem de onların propagandasına kapılmış olan kişilere Kur’an’ın bütün hükümlerinin evrensel olduğunu göstermek. Şimdi güneş tarihsel mi evrensel mi, güneş o zaman sabahleyin doğup akşam batıyordu, e canım o zaman elektrik yoktu, o zaman doğalgaz henüz keşfedilmemişti, onun için güneşe ihtiyaçları varmış, bugün güneşe gerek yok, gönderelim gitsin memleketine, bunu kimse demiyor. Hava, su, bitkiler, her şey, işte Kur’an’ı Kerim’de aynen onun gibidir. Kur’an da güneş gibidir, hava gibidir, su gibidir, hem tarihte görevini yapmıştır, hem şimdi, hem evrenseldir, biz bunu göstermek zorundayız. Burada şunun için söyledim, bakın yeniden dirilişi o kadar detaylarını vererek anlatıyor ki Allah-u Teala, aklı başında olan ilim adamları da bunun aksini iddia edemezler. İşte o günün toplumuna bunu anlatıyor, efendim o günün Arapları bu kadarını anlıyormuş, onun için onlara ahreti anlatmış, bugün farklı anlatacağız, gerek var mı, yani anlatan Allah-u Teala olduğu için, hiç değişmez kavramlarla insanlara hitap ediyor.

KAF 50/12: Kezzebet kablehum kavmu nûhın ve ashâbur ressi ve semûdu. Kezzebet kablehum kavmu nûh Bunlardan önce Nuh Kavmi de ahreti yalanladı, ve ashâbur ressi Ressi’ler de yalanladılar, Ömer Nasuhi Bilmen Ressiler ile ilgili şunu söylüyor, bir kuyu ya da çöl bölgesinde oturan Şuayb AS’a inanan bir grup ya da diyor Hanzala İbni Saffan adında ki bir başka peygambere inanan grup, öyle diyor. Hanzala İbni Saffan diye bir peygamber varmış, ona inanan grup diyor, Ress’liler, efendim (01:19:01 katılımcı  ) yok yok, Ress’liler kimdir, Ressliler yalanladılar, Ress halkının kimliğini anlatıyor, Ömer Nasuhi Bilmen. Evey doğru ben yanlış söyledim, Şuayb AS’ın kavmi, düzeltiyorum. Şuayb AS’ın kavmi ya da Hanzala İbni Saffan’ın kavmi yani onlara inanması gereken kavim, tamam yanlış söyledim sağol, teşekkür ederim. Şimdi bunlardan önce Nuh Kavmi ahreti yalanladı, Ressli’ler yalanladı, Semud, Salih AS’ın kavmi, yalanladı.

KAF 50/13: Ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtın. Ve Ad,Ad kavmi onlar da yalanladılar, ve Firavun, Firavun da yalanladı, şimdi burada ilginç bir şey var, yukarıda Nuh Kavmi, Ressliler, Semud Kavmi, Ad Kavmi dedi, sondan sonra topluluk adlarından tek kişinin adına döndü, Firavun. Çünkü Firavun öyle bir şey ki, her şey benim diyor. İnsanlara konuşma hakkı vermiyor ki, öbürleri gene topluca bir şeyler düşünüyorlar, taşınıyorlar, kendilerine göre karar veriyorlar, iyi kötü, ama Firavun da kararı ben veririm diyor, NAZİAT SURESİ 79/24 Fe kâle ene rabbukumul a’lâ diyor sizin en büyük rabbiniz benim diyor, çok baskıcı bir adam, tek adam rejimi oluşturuyor, Firavun. ihvânu lût Lût’ın kardeşleri de yalanladı. Şimdi Lût’ın kardeşleri kim, Lût Kavmi değil mi, peki Lût AS o bölgenin halkımıydı, halkındanmıydı, niye LÛT’un kardeşleri deniyor, şimdi burada Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsirinde bir ifade var, benim hoşuma gitti onu aktarayım, Lût’un kayınçoları tamam mı gerçi o kayınço kelimesini o kullanmıyor da, onlarda sıhhî akrabaları, yani oradan evlenmiş, demek evlilikle kurulan bir akrabalık bağına kardeşleri ifadesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Gerçi karısı da kendisine inanmamıştı, biliyorsunuz.

KAF 50/14: Ve ashâbul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaîdi. Ve ashâbul eyketi Eykeliler, Eyke de böyle sık ağaçlıklı, meşelikleri olan bir bölge, bunlar da Şuayb AS’ın kavmi, kavmini oluşturuyor, demek ki Şuayb AS çok geniş bir bölgeye hitap etmiş, şeyden başlanıyor işte, Medyen, ki Medyen dediğimiz bugünkü Lübnan, arkadan işte Suriye giriyor, Ürdün’e doğru gidiyorsunuz, ordan Tebuk giriyor, ordan taa işte Ressliler dediğimiz şeye kadar Yemame’ye kadar ulaşıyor, bayağı geniş bir bölgeye peygamber olarak gönderilmiş. ve kavmu tuba bir de Tubba Kavmi, Ömer Nasuhi Bilmen’den bir bilgi Yemen diyarında  Tubba ya da Himyer adlı bir hükümdar tarafından din-i ilahiye davet edilen bir kavim. Hükümdarlarını yalanladılar. Yani kralları onları Allah’ın dinine çağırıyor, dindar bir insan, onlar da karşı çıkıyorlar, yalanlıyorlar. Ve Tubba kavmi onlar da yalanladılar, kullun kezzeber rusule bunların hepsi peygamberlerini yalanladı. Şimdi aslında bunların derdi ahret falan değil, bunların derdi o peygamberler, insanların canını sıkan peygamberlerdir. Şimdi Allah’a kurban olim, benim Allah’a sonsuz inancın var der, ama peygamberi kabul etmez niye, çünkü peygamber olmazsa sana kimse namaz kıl demez ki, peygamber olmazsa kimse zinaya gitmeyeceksin demez, içki içmeyeceksin demez, işte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, şunu bunu yapacaksın demez. Asıl can sıkan peygamber, geliyor diyor ki beni Allah sana elçi olarak gönderdi, adamın rahatı bozuluyor, huzuru kaçıyor, bir de ispatlıyor da peygamberliğini, asıl sıkıntı peygamber de yoksa ne ahrette sıkıntı var ne şurada ne burada, birisi çıkıp dese ki, şimdi söylüyorlar, Allah kulunu yakar mı hocam, Allah yarattığı kulunu niye yaksın ki, ben yakacağım diyor Cenab-ı Hak, yani haşa yapmaz dediğimiz zaman Allah’a sen yalan söylüyorsun demiş oluruz, neye dayanarak bunu söylüyorsun, Allah-u Teala’yı yalancı çıkarmak olur, olur mu öyle şey, kullun kezzeber rusul hepsi peygamberleri yalanladılar,  fe hakka vaîdi ve benim vaadim, tehdidim onlara hak oldu. Yani yaparsanız şu şu cezalara çarpılırsınız dedim ve bunu hak ettiler. Çünkü o peygamberlerin hak ve gerçek olduklarını çok iyi kavradılar, hesaplarına gelmedi, hayat biçimlerini değiştirmek istemediler, kul olmayı kendilerine yediremediler, o zaman da cezayı hak ettiler.

KAF 50/15: E fe ayînâ bil halkıl evvel, bel hum fî lebsin min halkın cedîd. e fe ayînâ bil halkıl evvel şimdi bunlar hani aslında Muhammed SAS’ in peygamberliğinden rahatsız Mekkeliler, yoksa yeniden diriliş o kadar şey değil, e fe ayînâ bil halkıl evvel ilk yarattığımız zaman yorulduk mu ki, yeniden yaratamayalım, baksanıza yaratılış hep sürekli devam edip gidiyor. Her gün yeni şeyleri Cenab-ı Hak yaratıyor, devamlı yaratıyor. bel hum fî lebsin min halkın cedîd. Aslında yeniden yaratılış konusunda onlar iltibas içersindeler, yani onlara biraz kapalı geliyor bu, acaba, nasıl olacak falan diye böyle şey yapıyorlar, işte o  acabayı imanla atlatacaksınız, madem Allah’ın peygamberi gelmiş bunu söylüyor, imanla atlatacaksınız, şimdi ben burada kayıtlara geçsin diye birisinin sorusu üzerine şey yaptığım, yani bir kişiye cevap verirken, Cenab-ı Hak bazen yardım ediyor, böyle bir sıkıştığın zaman, birisine cevap vermem gerekirken ben bir çok şeyler öğrendim orda, yani birisinin sorusuna cevap verirken ben de burada sizinle paylaşayım, eğer bir hata etmişsem arkadaşlarımız düzeltirler, şimdi Bakara Sueresinin 62’nci ayeti vardır, biliyorsunuz insanlar sık sık dillerine dolarlar onu, ….   biz onların soyundan gelen kiselerdik, mesela Eskimoları düşünün, e kalktık babamız şirk koşuyor bizde onların soyundan geldik, efe küna….. hakkı batıl gösteren kişilerin yaptığından dolayı biz herhangi bir … diyemiyeceksiniz, burada insanların sorumlu tutulduğu nedir, ahret inancı var mı burada (01:28:14 katılımcı ) kıyamet günü diyemeyeceksiniz diyor, kıyamete inançtan bahsedilmiyor, kıyamete inansın inanmasın, bakın kıyamet inancı kimden isteniyor, inancında kıyamet olan, Müslüman’dan, Hıristiyan’dan, Yahudi’den ve Sabiden isteniyor, bugün biz biliyoruz ki bunların hepsinde ahret inancı var, zaten ahret inancı insanın yapısına uyuyor, ama bir peygamber gelip haber vermemişse Allah sadece kendi haber verdiğini soruyor. Çünkü insanlara kendi varlığını ve birliğini göstermiş. Allah’ın varlığı ve birliği için sayısız delil olduğu halde şirk için hiçbir delil yok, onu da bundan sorumlu tutacak, şimdi gelelim gene sık sık okuduğumuz ayete, NİSA 4/48 İnnallâhe lâ yagfiru en yuşrake bihî Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunu dediğimiz zaman şeyde giriyor işte, kendisine hiç peygamber gelmemiş, herhangi bir ilahi dinle de yüzleşmemiş kişi yani ahret inancını kendisine güzel bir şekilde anlatacak birisi ile karşılaşmamış kimse de giriyor. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz onda sadece bu, öbüründe ahret inancı da var, bir de salih amel mesela şimdi Kur’an’ı Kerim Salih amel diye namaz kıl diyor, oruç tut, şunu yap, bunu yap, bunu yapma, falan diyor. Yani herkes gücünün ve imkanlarının ölçüsünde Cenab-ı Hak huzurunda sorumlu tutulmuş oluyor. (01:30:10 katılımcı )  düşünemez işte bu ayet onu gösteriyor, peygamberin gelmediği bir kavimde bir insan iki Allah olduğunu düşünemez, niye düşünemez, tekrar edeyim Allah-u Teala diyor ki  FUSSİLET 41/53 Se nurîhim âyâtinâ fîl âfâkı ve fî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehul hakk, e ve lem yekfi bi rabbike ennehu alâ kulli şey’in şehîd.  Se nurîhim âyâtinâ   biz onlara, her insana ayetlerimizi göstereceğiz, Ayet dediği Kur’an’daki ayetler değil, kainattaki ayetler. fîl âfâkı kendi çevrelerinde ve fî enfusihim ve içlerinde, kendilerinde, bütün ayetleri göstereceğiz, hattâ yetebeyyene lehum kendileri için çok açık bir biçimde ortaya çıkacak ki, ennehul hakk Allah gerçektir.( 01:30:51 katılımcı )  yok Allah’ın varlığı, ve birliğini çok net bir şekilde kavrayacak, onun için de e lestu birabbikum ben senin Rabbin değil miyim diyor, ondan dolayı bütün araştırmacıların, bakın araştırın heryerde mesela Mekke’de de kuvvetli bir Allah inancı vardır, araya aracılar koydukları için şirke düşmüşlerdir, her yerde bu vardır, ama o aracıların hiçbir delili yoktur. (01:1:17 katılımcı ) insanın aklına her şey gelebilir ama insan aklı, yok müşrik olur, müşrik olur ve Cehennem’e gider, sen dikkatli düşünürsen, sen çünkü bir varsayımdan hareket ediyorsun, adam böyle yapabilir, biz de bak gerçeklerden hareket ediyoruz, Allah bunu böyle diyor, her insandan aldığı bir söz var, ve dış dünyaya açıldığınız zaman da her insanın bu inançta olduğunu da test ediyorsunuz zaten, test ediyorsunuz. Dolayısıyla, ikinci, üçüncü diyenlerin ellerinde bir delil yok, bir dayanakları yok, dayanakları olmadan bu işe girdikleri içinde cezasını çekeceklerdir. (01:32:15  katılımcı) evet Allah-u Teala diyor ki tekrar edeyim ENBİYA 21/22 Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn. Gökte yerde ilahlar olsaydı, elbette düzen bozulurdu, çünkü o der şöyle olsun, bu der böyle olsun, onun için tek bir düzen var, düzen de hiçbir bozukluk yok,   yerde şuraya, bu akşam gelmemiş, bizim bir arkadaşın çocuğunu getirmişti, burada, çocuk ilkokula gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama şöyle altı yaşlarında, yedi yaşına varmış mı varmamış mı ne dedi orda dedi ki ya baba dedi Allah’tan başka bir Allah’ta olsaydı her şey birbirine karışırdı, o çocuk gayri ihtiyari olarak, kimse bir şey öğretmiş falan değil. Şurada söyledi çocuk, bu neyi gösteriyor, insan bunu o yaşta kavrayabiliyor. Ama tabii ki gel gitler olacak, şunlar bunlar olacak, zaten tam kavrama bulûğ çağında oluyor, o hazırlık dönemini anlatıyor o çocuk. (01:33:37  katılımcı ) evet iki tane tanrı olsaydı mutlaka et yiyen ot yemeyene dönüşebilirdi. (01:34:01  katılımcı ) hayır hayır bak tekrar edeyim orda bir yanlış anlama var ben bunu her zaman öyle söylemiyorum, şöyle söylüyorum, şimdi biz Peygamberimize olan inancımızı nasıl ifade ediyoruz, eşhedü diyerek ifade ediyoruz, eşhedü ne demek ben şahitlik ederim yani şu Kur’an’ı elimle tutuyorum, gözümle görüyorum, siz deseniz ki o Kur’an değil baklavadır, bana inandıramazsınız, ya kardeşim işte görüyorum gözümle, şimdi eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, gözümle görüyor gibi Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir diyorum, niye çünkü bu Kur’an’ın onun Peygamberlik belgesi olduğunu biliyor ve bunu kavrıyorum, ben bu Kur’an’ı görmemiş olsam, yani onun belgesini görmemiş olsam eşhedü diyebilir miyim, diyemem ne olur, ya Müslümanlar diye bir grup var, onlarında bir tane peygamberi varmış adı Muhammed, ona Peygamber diyorlarmış, sapık adamlar o da peygamber olur mu diyebilirim, çünkü elimde bir belge olması lazım tamam mı, dolayısıyla insanlar, Allah-u Teala ne diyor, BAKARA SURESİ 2/286  Lâ yukellifullâhu Allah kimseye gücünün yetmeyeceği o insan Kur’an’la karşılaşmamışsa yani eşhedü diyecek duruma gelmemişse, Peygamber’e inanmakla sorumlu olmaz, o zaman işte az önce söylediğimiz şeylere inanmakla sorumlu olur, müşrik olmamakla, Hıristiyan’sa, Yahudi işte sabiyse  ahrete inanmakla sorumlu, şu an içinde öyledir, dün içinde öyledir, /01:36:02 katılımcı ) bakın, bizim vazifemiz Kur’an’ı Kerim’i insanlara ulaştırmaktır, Kur’an’ı ulaştırdığınız zaman, okuduğunuz zaman tebliğini yapmış olursunuz, size zaman zaman anlattığım bir olay var, biliyorsunuz, işte Amerika’dan gelen bir üniversite öğretim üyesinin sözünü anlatmıştım, burada doktora yaptığı zaman Kur’an’la yüz yüze gelmiş, ve olayı kavramıştı. Orada da kilise Müslümanları tanımak için üçer aylık bir kurs açmış, bu Amerikalı olan, Müslüman olduğunu da söylemeyen, o şahıs bu kursta Türkiye’de doktorasını yaptığı için öğretmen olarak görev almış, ben ona dedim ki ne anlatıyorsun, Kur’an’ı anlatıyorum, başka hiçbir şey anlatmıyorum, ve şunu söyledi, inanır mısın dedi, üç veya dört ders sonra papazların hepsi Müslüman olmaya karar veriyor, o zaman kadar bunlar Muhammed diye birisinin varlığını duymuşlar, ama belgesini görmemişler, Kur’an’ı görmemişler, Kur’an’ı haa diyorlar, gerçekten bu bizim beklediğimiz Peygamber, ondan sonra da diyor daha sonra ya biz şimdi nasıl millete bunu açıklayacağız, işsiz kalırız, bilmem ne olur, bir takım şeylerle dönem sonun da üç-dört kişi dışında hepsi vazgeçiyor, işte onlar Cehennem’i hak edenler, anlatabildim mi, (01:37:39 katılımcı ) yani Peygamberin belgesini görmek lazım, onun için ……………… diye gelir, kendilerine kitap gelir, geldikten sonra kafir olanlar, onları görmezlik edenler, işte Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili belgeleri Allah herkese gösteriyor, ama Kur’an’ı Kerim’i gidip insanlara göstermek bizim vazifemizdir, anlatabildim mi, (01:38:16 katılımcı ) hiçbir kavim yok ki geçmişinde bir uyarıcı olmasın, geçmişinde, ve inni ümmetin … mesela Arap toplumunun geçmişinde İbrahim AS ve İsmail AS var, ama bu kavimle ilgili olarak Allah-u Teala, geçmişinde var, ama diyor ki YASİN SURESİ 36/6 Li tunzire kavmen mâ unzire âbâuhum fe hum gâfilûn. Diyor, babaları uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye gönderildin, çünkü o Peygamber’den çok zaman geçmiş ve o tebliğ kaybolmuş, tamam mı.Pek, böylece bu akşam da dersimize son vermiş olalım.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 202
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.236
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.168
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.389
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.883
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.147
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.446
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart