Kaf Sûresi / Kıyamet Günü ve Yeniden Dirilme

1 Mart 2005 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzubillahimineşşaytanirracim,

Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün Kur’an-ı Kerim’ in ellinci suresi olan Kaf Sûresi’ ni okuyoruz. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor.

KAF 50/1: Kâf vel kur’ânil mecîd.Şerefli Kur’an hakkı için. Bu surelerin başındaki harfleri sık sık anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara huruf-u mukattaa deniliyor. Mukattaa kesik kesik demektir, yani arada bağ olmayan harfler demektir, gerçi burada bir tek harf varda, yani sık sık gene burada hatırlatmaya çalışıyoruz, mesela ABD deriz, ne anlarız orda, Amerika Birleşik Devletleri, değil mi, mesela ABD yerine abd diyebilir miyiz, abd dersek o zaman ABD anlaşılmaz başka bir şey anlaşılır değil mi, mesela Bakara Suresi’nin başında Elif, Lam, Mim, var, onun yerine el em diyebilir miyiz, elem dersek başka bir şey anlaşılır, işte bu harfler tek tek teleffuz edildiği için onlara tek tek harf anlamına huruf-u mukataa deniyor, yani birbiriyle ilişkisi kesilmiş harfler, ABD de öyledir, çünkü birbiriyle ilişkilendirdiğimizde abd dememiz gerekir. Surelerin başında bu tür harfler var, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim bakalım nasıl karşılayacaksınız, K şerefli Kur’an hakkı için, nasıl bir duygu içerisine girdiniz, K şerefli Kur’an hakkı için, K deyince ne diyor acaba dediniz değil mi, işte bu bir dikkat çekme, gerçi Türkçe’miz de böyle bir ifade tarzı yok, olmasa bile hemen sizin dikkatlerinizi çeker ne demek istiyor acaba diye. Bu tür harflerde genellikle Kur’an-ı Kerim’in önemine dikkat çeken şeylerin başında oluyor, işte BAKARA 2/1-2 Eliflam mim. Zalikel kitabu lareybe fih, ya da  Allah-u Teala’nın büyüklüğüne dikkat çeken şeylerde oluyor, surelerin başlarında, işte Eliflam mim Allah-u la ilahe illa burada da Kaf, vel kur’anil mecid, şerefli Kur’an hakkı için.

KAF 50/2: Bel acibû en câehum munzirun minhum Kaf Dağı diye anlatıyorlar, şeylerde tefsirlerde de, (04:32 Katılımcı  ) efendim, evet Kaf Dağı masalları var öteden beri, buradaki Kaf’ı da görmüşler ya, ha bu Kaf Dağı’ndan bahsediyor diye, işte dünyayı çepeçevre kuşatan bir dağ onun arkasında bilmem neler var falan, Kaf Dağı’nın ardına gittiği zaman şu olur bu olur, çeşitli masallar var çocukluğumuzda anlatırlardı, bu tip şeyler tefsirlere de girmiş, ama gerçekle bir alakası yok tabii, Arapça’da bu harfin adı kaf, k değil, k Türkçe’de, (05:29 katılımcı  ) o uzun üstün, iyi ya işte ona uzun elif derlerdi bizim zamanımızda, şeyi uzatıyor, Kaaaaaf, o Arapça’ya mahsus bir telaffuz biçimi, seslendirme biçimi, o harfin adı Arapça’da kaf, biz k diyoruz, Türkçe’de k diyoruz, ama Arapça’da Kaf’tır, (5:45 katılımcı    )  adı ciymdir ciiiim okunmaz, adı ciymdir, hayır harfin adı ciym dir, hayır Arapça da elif okuduğunuzu hatırlayın, ordaki harflerin adları elif, ba, ta, ha, ciym, ha, hga, dal, zsal, şimdi bizim bazı hocalar öyle bir isim veriyorlar ki harflere hiçbir şeye benzemiyor, ne Türkçe’ye benziyor, ne Arapça’ya benziyor, böyle ortada garip bir şey oluyor, bakıyorsunuz ki neyse elife farklı bir şey söyleyene rastlamadım ama, ba yerine be diyor, ta yerine te diyor, zsa yerine zse diyor, bunlar yanlış şeyler, o dilde ki harflerin isimleri böyle onu değiştirmeye kimsenin hakkı yok, kaf harfinin adı da bu k değil yani, öyle okunur, okunma şekli öyle, burada  okunma şekli öyle, kaaf diye okunur, o uzun elif dediğimiz med işareti yani uzatma işareti bu harfin okunuş şeklini gösteriyor. Kâf, vel kur’ânil mecîd. Yüce Kur’an hakkı için. Yani şerefli Kur’an’a andolsun. Bel acibû en câehum munzirun minhum kendi içlerinden bir uyarıcı çıktı diye şaşırdılar, şimdi aslında gerçekten şaşırtıcı bir şey, bu toplumda yaşıyorsunuz, zaten Mekke toplumunu düşünün küçücük bir toplum, bugünkü İstanbul gibi değil, bugüne göre küçük, ama o güne göre büyük bir şehir orası, orda herkes kabileler halinde yaşıyor, herkes birbirini tanıyor, kırk yaşına kadar aralarında yaşayan bir Muhammed var, evet güvenilir bir insan, ahlaklı bir insan, temiz bir insan, herkesin sevdiği, beğendiği bir kişi, ama kalkıyor, o kültürde  alışık olunmayan şeyler söylüyor insanlara, hiç kimsenin duymadığı şeyler söylüyor, Allah Allah bu bunları nerden öğrendi ve diyor ki ben Allah’ın Elçisiyim, elçiliğini de ispat ediyor, fakat Allah’ın elçisi olarak onu kabul etmek kolay olmuyor. Allah’ın Elçisi olarak kabul ettiniz mi bu size bir sürü görevler yükler, bunu da kabul etmek istemiyorlar, içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar, fe kâlel kâfirûne hâzâ şey’un acîb o kafirler dediler ki ya bu çok acaip bir şey şaşılacak bir şey, hele bunun söylediğine bak, neler konuşuyor.

KAF 50/3: E izâ mitnâ öldüğümüz zaman mı, ve kunnâ turâben,toprağa dönüştüğümüz zaman mı, öleceğiz, toprağa dönüşeceğiz o zaman ha,  zâlike rec’un baîd bu pek uzak bir dönüş, yani çok uzak bir ihtimal böyle bir dönüş, şimdi Peygamberimiz diyor ya onlara, yeniden dirileceksiniz ve ahrette hesap vereceksiniz, onlarda çok şaşılacak bir şey, öleceğiz, çürüyeceğiz, toprak olacağız, tekrar dirileceğiz, şaşılası bir şey diyorlar, pek uzak bir ihtimal, uzak ta olsa ihtimal, bakın reddedemiyorlar, reddedemiyorlar.

KAF 50/4: Kad alimnâ mâ tenkusul ardu minhum, biz çok iyi biliyoruz, toprak onlar da neyi eksiltti. Toprağa giren insanların hangi organlarının çürüdüğünü, hangi organların toprağa karıştığını, nelerinin de çürümediğini, özelliğini kaybetmediğini, biz gayet iyi biliyoruz. Şimdi burada, mâ tenkusul ardu minhum  diyor, toprak onlardan neyi eksiltti, şimdi şöyle düşünün, mesela insanın neleri var, eti var, kemiği var, kemiğin içinde iliği var, efendim vücudunun iç organları var, dış organları var, şimdi diyelim ki etleri çürüyecek, görüyoruz, kemiklerinde büyük bir bölümü çürüyor, biz mezarları kazdığımız zaman görüyoruz,  koskoca bir mezarlık kazılıyor, küçük bir kemik yığını ortaya çıkıyor, gerisi nerde, ha, her ölen insandan bir şeyler eksiliyor, ama bitmiyor, toprak neyi eksiltiyor onu biliyoruz diyor, eksiltmek bitmediğini gösteriyor değil mi, herkesin az çok bir şeyi kalıyor, ve indenâ kitâbun hafîz. Bizim yanımızda her şeyi koruyan yazan bir kitap var, her insanın nelere sahip olduğunun ben kaydını tutmuşum diyor, Allah-u Teala. Şimdi mesela muhasebe ile meşgul olan insanlar için, Kur’an’ı Kerim’de çok büyük bir muhasebe var, dikkat edin, bakın  Allah yarattığını bilmiyor mu çok iyi biliyor, ama bize o kadar mükemmel örnek veriyor ki, her insanın sahip olduğu şeylerin kaydını tuttuğunu bildiriyor, onun için şöyle de diyor biliyorsunuz bir ayeti kerime de Hadid suresinde olacak bu ayet, Hadid 57/22 Ma esabe min musiybetin fiyl’ardı ve la fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha yeryüzünde ya da kendinizde size bir musibet geldiği zaman, yani bir olay olduğu zaman, iyi ya da kötü, o olayın vukuundan hemen önce, onu mutlaka bir kitaba kaydederiz, diyor. min kabli en nebreeha onu yaratmadan önce, onu farklılaştırmadan önce mutlaka bir kitaba kaydederiz diyor, şimdi siz şöyle düşünün, mesela bazı büyük şirketler vardır, ne derler, burada her şey kayıt altındadır derler değil mi, bilgisayar da çıktı, şu rafta şu malzemeden kaç tane var bunun kaydı vardır. Ondan birkaç tane alınırsa kayıt düşülür, denir ya, işte Allah-u Teala diyor, olay meydana gelmeden, oradan o malzeme alınmadan orda kayıt, kayda geçiyor. Yaratmadan önce her şeyin kaydını şey yaparız, o zaman bizim vücudumuzun sahip olduğu şeylerin değil, ömür boyu başımızdan geçen her olayın kaydı var, her olayın kaydı var.

KAF 50/5: Bel kezzebû bil hakkı lemmâ câehum aslında onlar bu gerçek onlara geldiği zaman bu gerçek karşısında yalan söylediler, fe hum fî emrin merîc onlar karışık bir iş içerisindedirler, yani zihinleri çok karışık, aslında biraz sonra ayetleri okuyacağız, gerçi daha da açık bir şekilde ortaya çıkacak olay da, ben çocukken babam anlatırdı, bazı eski köy enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin birçoğu, dine  karşı yabancıydı ve birçoğu da dalga geçerdi, babam onların söylediği sözleri naklederdi, işte ahreti inkâr ediyorlar, ot gibi bittik ot gibi kaybolacağız, diyorlar. O zaman pek bir şey  anlamıyordum, şimdi Kur’an’ı Kerim’e de baktığım zaman görüyorum, peki ot kayboluyor ama kaybolan ot bir daha bitiyor değil mi, ot bir kere bitse de bahar olduğu zaman tekrar ortaya çıkmasa, onlar haklı olur ama otu biçiyorsunuz hiçbir şey bırakmıyorsunuz tarlada tabiatta hiçbir şey kalmıyor, hele çöllerde güneşin karşısında da yanıyor belki aylarca, ama sonra bir yağmur yağdığı zaman ot tekrar eski şeklinde aynen bitiyor, hiçbir şey yok, e peki siz bunu görüyorsunuz öyleyse sizin yeniden dünyaya gelebileceğinizi düşünmeniz lazım, yani bu uzak bir şey değil, Allah sizi yeryüzünden bir bitki şeklinde bitirmişti. Biraz sonra okuyacağımız ayetler bunu değişik şekillerde anlatıyor, yani bizimde bitişimiz, bizim de oluşumumuz gene daha önceki ayetlerde okumuştuk, topraktan gelen gıdalar, anamızın ve babamızın vücudunda  süzülerek bir öz oluşturuyor, o öz ana rahminde birleşiyor, gene topraktan gelen gıdalarla besleniyor, dünyaya geliyor, ömür boyu topraktan besleniyoruz, vücudumuzdan ayrılan bütün parçalar toprak oluyor. Dolayısıyla biz de bir bitkinin yetişmesi gibi yetişiyoruz ama mesela bir saksı bitkisi gibi düşünün bizi yani ana rahminde, öbürü de toprakta oluşuyor. Farklılaşma ruhun üflenmesiyle oluyor zaten, onu da daha önceki derslerimiz de okumuştuk gene de okuruz, inşallah. Şimdi her insan, bakın, her insan bir topraktan gelen bir vücuda sahip, topraktan yaratılan her şeyin belli bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Mesela şimdi çınar ağaçlarını görüyoruz diyoruz ki bak beş yüz yıllık çınar ağacı var, e sekiz yüz yıllıkta var ama bin yıllık pek gözükmüyor, çok uzun da olsa onun bir ömrü var, orda bitiyor. İnsanın da bir ömrü var orda bitiyor, bitkilerin bir ömrü var orda bitiyor, hayvanların bir ömrü var orda bitiyor, yani bu dünyada oluşan her şey belli biz zaman sonra yok oluyor. E bu dünyada bir bitki gibi oluşmuş olan bu vücutta belli bir dayanma gücüne sahip, yani bunun da bir son kullanma tarihi var, o son kullanma tarihi geldiği zaman her şey bitiyor, yani ölüyorsunuz toprak oluyorsunuz, fakat bu vücutta insanın ana rahmindeyken vücudu olgunlaştıktan sonra yani, SECDE SURESİ 32/9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî diyor şeyde Allahu Teala Secde Suresinde, insanların organlarını dengeli bir hale getirdi, ve ruhundan üfledi içersine bu dengeli hale gelmenin de kemiklerin oluşması kemiklerin üzerine etin giydirilmesi, kalbin oluşması, gözün, görmenin, işitmenin oluşması şeklinde anlatılıyor diğer ayetlerde. O noktada yani vücut temel organlarını tamamladıktan sonra Allah ruh üflüyor, o ruhun üflenmesiyle insan yeni bir mahlûk haline geliyor. Orada üflenen ruh, ZÜMER SURESİ 39/42 Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ, ayetinde  Allah nefisleri vefat ettirir ölümü sırasında, şimdi vefat kelimesi vefa kelimesinden şey yapar vefa bir şeyi tamamlamak müteveffi de tamamlatmak olur, nefislerin görevi tamamlanıyor, hangi nefsin görevi tamamlanıyor, işte ruh olan nefsin, ne zaman tamamlanıyor, nefis öldüğü zaman, ölende nefis vefat eden de nefis ayette bakın, Allâhu yeteveffel enfuse, Allah nefisleri vefat ettirir, ne zaman hîne mevtihâ öldüğü zaman, bir vefat var bir ölüm var, vefat eden de nefis ölen de nefis, o zaman burada iki şey var, işte ana rahmindeyken vücuda üflenen ruhla birleştiği zaman insan dediğimiz varlık oluşuyor, bu iki şeyin birleşmesiyle insan oluşuyor, ruh ölen vücuttan ayrılıyor, çünkü vücut tam teşekkül ettiği zaman zaten girmişti, ölmemiş olan vücuttan da ne zaman ayrılıyor, fî menâmihâ uykusunda ayrılıyor, Allah-u Teala ordan çekip alıyor, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte ölümüne karar verdiği ruhu tutar orda Allah, ve yursilul uhrâ ilâ ecelin musemmâ diğerini de belli bir süreye kadar tekrar vücuda serbest bırakır geri gönderir. İşte şimdi, demek ki bakın Allâhu yeteveffel enfuse dediğine göre ölen vücut, ruh ölüyor mu, ölmüyor, zaten ruh farklı bir yapıda olduğu için biz onu kavrayamıyoruz, niye kavrayamıyoruz, bizim kavradığımız bu dünyaya ait olan şeylerdir. Kevl-ü fesat alemi yani oluşuyor, değişiyor, bozuluyor falan. Oluşum ve değişimle alakalı olan şeyler, biz onları kavrıyoruz, bizim kavrayamadığımız bir yapıda olduğu için ruh, Allah-u Teala’nın bir ayeti şöyle diyor,İSRA SURESİ 17/85 Ve yes’elûneke anir rûh, kulir rûhu min emri rabbî ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ kalîlâ, Sana ruhu soruyorlar de ki ruh rabbinin emrindendir. Size verilen bilgi çok azdır, yani bu konuda çok az şey biliyorsunuz, şimdi işte o ruh mahiyetini fazla bilemediğimiz o ruh, ölmüyor, o ruh ölmüyor. O ruh ölmediği için mesela şeyi bir açarsanız, yirmi üçüncü surenin doksandokuz,yüzüncü ayetlerini açarsanız, burada bunu net olarak görürsünüz MU’MİNUN SURESİ 23/99-Hattâ izâ câe ehadehumul mevtu onlardan birine ölüm geldiği zaman, yani öldüğü zaman, ölen neydi, beden, onu  hatırlayın Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ, ölümü sırasında nefisleri çeker alır, şimdi beden öldü, kalan ne ruh, asıl insanı farklılaştıran da o, diğer canlılardan farklılaştıran. İşte ölüm geldiği zaman  kâle rabbirciûn o kafirlerin ya da günahkârların ruhu derki Yarabbi beni geri gönder, çünkü hep alışmış hani uykuda gidiyor, uyanınca geri dönüyor ya, bir de orda artık işlerin değiştiğini görüyor, bakıyor ki işler değişik,  100-Leallî a’melu sâlihan fîmâ terektu belki terk ettiğim dünyada iyi bir iş yaparım, kellâ, hayır, hayır, innehâ kelimetun huve kâiluhâ, bu onun öyle ağzında gevelediği bir söz, ve min verâihim berzahun arkalarında bir engel vardır, öbür ayette ne dedi Allah, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte, ölümüne karar verdiği ruhu tutar, Allah tutuyorsa ruh geri girebilir mi, işte arkalarında bir engel vardır, yani dünyaya dönemezler, ne zamana kadar bu engel devam edecek, ilâ yevmi yub’asûn. Dirilecekleri güne kadar, dirileceğimiz gün ne olacak, dirileceğimiz gün tıpkı uykudan uyandığımız gibi olacağız, YASİN SURESİ 36/51ve nufiha fis sûr sura üflendi, sura üflendi, yani  kalk borusu çalındı fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn birde bakarsınız ki onlar kabirlerinden kalkmışlar, Allah’ın dediği yöne doğru hızla gidiyorlar, ne diyorlar Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, yazık oldu bize diyorlar, ne oldu, bizi uykumuzdan kim kaldırdı, bakın biz ömür boyu kaç kere uyur uyanırız, sayısız, çünkü günde bir kere değil bazen, birkaç kere uyuduğumuz da olur değil mi, ya da gecede birkaç kere uyandığımız da olur, dolayısıyla kaç kere uyuyup uyandığımızı saymamız mümkün değil, ama öldükten sonra kaç kere dirileceğiz, bir kere, dolayısıyla insan bu uyku halinin devan ettiğini zannediyor, çünkü hep alışmış, uyuyup uyanıyor ya, diyor ki beni uyuduğum yerden kim kaldırdı diyor, peki uykudan uyandığımız zaman olan ne, hangi şey oluyor da uykudan uyanıyoruz, ruh geri geliyor, işte orda da o beden yeniden yaratılıyor, ruh o bedene gelip giriyor, o zaman beden uykudan uyandığını zannediyor, onun için men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader rahmân ve sadakal murselûn. Bu Rahman’ın söz verdiği gündür deniyor, ve Peygamberlerin haklı olduğu gün. Şimdi bu olayı bir başka ayette şöyle anlatıyor, TEKVÎR SURESİ 81/7: Ve izen nufûsu zuvvicet. Nefisler çiftlendiği zaman, şimdi hem vücuda nefis diyor Kur’an’ı Kerim, hem ruha nefis diyor, o ikisi birleştiği zaman ne oluyor, insan oluyor, işte o birleşme olduğu zaman insan uykudan uyanmış gibi oluyor. (28:29 katılımcı  ) Kabir azabını ruh çekiyor tabii, ya da artık bilemediğimiz bir ilişki de olabilir, o ölü parçalarla ruh arasında, bilemediğimiz bir alem o, ama ruh, ruhun çektiği bu ayetlerden belli. Şimdi zaten bakın, biz halk arasında da şunu söyleriz, iki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur, değil mi, yani esas olan insanın ruhunun rahat etmesidir, vücudunun rahat etmesi değil, eğer ruhunuz sıkıntıdaysa saray size zindana döner değil mi, asıl sıkıntı odur. Şimdi (29:13 katılımcı    )  evet gece sağa sola dönüyorsunuz, işte burada da az önce okuduğumuz ayette de günahkar ruhun sıkıntısı anlatılıyordu, şimdi ben bunu niye anlattım, şundan dolayı anlattım, konumuz ahret ya, biz bir ölümlü vücuda sahibiz, bir de neye, ölümsüz ruha, (29:40 Ses bozuk hiç ses yok 30:47’ e kadar) dikkat edin, en inançsız insan da bile haksızlığa uğrasa ne der “ gün gelecek bunun hesabını sana soracağım” der değil mi, bu hangi gün, adam doksan yaşında da olsa bunu söyler, gün gelecek bunun hesabını sana soracağım, hangi gün, yani inansa da inanmasa da  dünyada ki değil o kendi sonsuz bir hayat düşünüyor ya farkına varmadan  ( 31:20 katılımcı ) eh tabi öleceğini düşünmediği için, o dünya ay da ahret değil ama yani bir gün bir şeyin hesabını sorulması gerektiğini biliyor. Bir iyilik yaparsınız karşı taraf bunun kıymetini bilmez, dur bakalım, gün gelir devran döner, elbet bizim elimize da fırsat geçer der öyle değil mi adam, ne zaman bu, ama herkes bunu söyler, inançlı olsun olmasın, ebedi hayat için yaratılmış bu insanı bu dünya asla tatmin etmez, bu dünyanın ne zenginliği tatmin eder insanı, ne güzelliği tatmin eder, hatırlayın, Yavuz Sultan Selim ne demişti, “Bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha da az gelir” demişti değil mi. Şimdi mesela Amerika dünyayı kendisine az geldiği için uzaylara açılmaya çalışıyor, dar geliyor, o zaman çünkü Yavuz Sultan Selimim bakışı farklıydı, bugünkü bakışı farklı, ulaşım haberleşme değiştiği için. Yani şimdi insanoğlu Cennet için yaratılmış, babamız Cennet’den gelmedi mi, Ve ileyhi’l masir deniyor ayeti kerimelerde, dönüş Allah’adır. Bir dönüşten bahsediliyor, dönüş ya da merci’eh kelimesi kullanılıyor, dönüş anlamına gelir, e demek ki bir yerden geldik ki oraya döneceğiz, e babamızın da Cennet’ten geldiğini biliyoruz. Vatandaşlıktan çıkarılmazsak biz de Cennet’e döneceğiz, ama vatandaşlıktan çıkarılanların işi zor, doğru Cehennem’e. Şimdi o Cennet ne, ne diyor Allah-u Teala, (33:40 ) ÂLİ İMRAN SURESİ 3/133 Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn. şimdi sarihu dediğiniz zaman  müsareha ne anlama geliyor, müsabaka, yarış yapın diyor, yarış, yarışın, ödül ne, genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet. Peki bu kaç kişiye verilecek, bak Cennet tekil olarak geçiyor, Cennaat demiyor Cennet diyor, kaç kişiye verilebilir bu, bir tek kişiye değil mi, yani öyle anlaşılır, başka şekilde de yorumlayabilirsiniz ama, ilk önce o anlaşılmaz mı, çünkü oraya bir tek Cennet koymuş Cenab-ı Hakk, o Cennet’i almak için yarışın, o Cenneti genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet bir tane olmayabilir ama herkese bir tane verilince, tamam yani kazananlara bu verilecektir, kazanan yüz kişi olur yüz tane verilir, bin kişi olur bin tane verilir, ama ne diyor, genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet, şimdi göklerden biz sadece bu ana kadar insanlığın ilmi birinci kat göğe kadar ulaşabilmiştir, neden birinci kat gök diyoruz, çünkü Allah-u Teala, SAFFAT SURESİ 37/6 İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib Yakın göğü yıldızlarla donattık. Biz yıldızların bulunduğu göğü görebiliyoruz, işte ışığı bize kaç milyar yılda gelen yıldız da var, işte yıldız, ne kadar zamanda gelirse gelsin o birinci kat sema. Ondan sonrası, şimdi dünya yuvarlak, şimdi şöyle yumruğumu dünya kabul edin, o birinci kat sema, yani o yıldızlar dünyanın her tarafından gözükmüyor mu, bütün noktalarından, o zaman birinci kat sema dünyayı ne yapmış oluyor saran ilk sema olmuş oluyor, ikinci kat ondan daha büyük olmaz mı, üçüncü kat daha büyük olur, dört, beş, altı, yedi. Şimdi biz insanlar olarak birinci kat semayı anlayabilmek için aramızda kullanmadığımız kelimeleri kullanmak zorunda kalıyoruz, ne diyoruz, ışık yılı diyoruz, o da astronomik rakamlara şu kadar ışık yılı deniyor, şu kadar milyar ışık yılı uzaklıkta, dünya yıllarına göre şey yapmamız ifade etmemiz mümkün değil, daha birinci kat sema için, ikinci kat semayı keşfetmek için ışık yılı da yetmeyecek, kim bilir neler icat etmek gerekecek ki bildiğimiz başka kelime yok, yani hızı ifade etmek için, e şimdi genişliği gökler ve yer kadar olan bir Cennet, bu çok anormal büyüklük, e böyle bir Cennet için yaratılmış insan, şu birinci kat semanın fotoğrafını koysanız dünyayı orda göstermek mümkün değil, sadece Samanyolu galaksisinin işte şu kapıdan içeri girerken bir fotoğraf var, işte orda asılı onu bir getirseniz ordan, Samanyolu galaksisi ile ilgili şöyle anlatıyor, bir araştırıcı uzman, yani bizimde orda yer aldığımızı söylüyor, yani öyle kabul ediliyor bugün, öyle kabul ediliyor diyorum, çünkü gökyüzüne çıkıpta kimse baktığı yok dışarıdan bakacaksın ki tam yerini belirleyesin, insan öyle hayal ederek öyle varsayarak şey yapıyor. Evet, şimdi şurda bir resim var, bakayım, işte galaksi de bizim yerimiz, şimdi şöyle bir resim çiziliyor, şurda diyor ki, bizim güneş sistemimiz diyor, dünya değil bakın, bir resim var burada, bizim güneş sistemimiz buralarda bir yerde diyor, çünkü gösteremiyor bu resim üzerinde, sadece Samanyolu galaksisinde küçük bir parçası bu, güneş sisteminin yerini gösteremiyor, diyor ki bizim güneş sistemimiz şuralarda bir yerde diyor, nokta olarak da gösteremiyor, şimdi şeyde işte o dediğim araştırmacı diyor ki Samanyolu galaksisi için İstanbul’dan Erzincan’a kadar ulaşan bir harita yapın diyor, bu haritanın genişliği yüz altmış kilometre olsun, bu Samanyolu galaksisi, güneş sistemi burada bir susam tanesi kadar yer işgal eder, diyor, dünya değil güneş sistemi, bir susam tanesi kadar yer işgal eder. Peki kaç tane galaksi var böyle, birinci kat sema da yüz milyar kadar diyorlar, yani tasavvuru mümkün değil, şimdi dünyayı da gösteremiyor o kadar büyük harita olmasına rağmen, güneş sistemi bir şey kadar diyor, susam tanesi kadar yer işgal eder diyor, e şimdi kendisine Cenab-ı Hakk’ın bu kadar büyük ikramda bulunacağı insanı bu dünya da nasıl tatmin edersiniz. Onun için bu dünya hiç kimseyi tatmin etmez de, hep devamlı iktisatlı davranma, elindekiyle yetinme tavsiye edilir. Yoksa ne kadar şey yapsan tatmin olmazsın, bu dünya seni tatmin edecek bir yer değil çünkü, peki böyle sonsuz bir güzellik, sonsuz bir saltanat, sonsuz bir hayat için yaratılmış olan bir insan bu dünyada o sonsuz hayata uygun olmayan bir vücuda sahip, bu vücut en fazla yüz elli sene yaşıyor ve bu vücut ölüyor, öldükten sonra yeniden dirilme var dediğiniz zaman hah ya şunu bir anlatsana kardeşim ya bir rahat edeyim bende çünkü hiç aklıma yatmıyordu ölümle hayatın bitmesi şimdi insan öyle der de asıl rahatsız eden şu, Peygamber SAS o insanlara diyor ki,  gelin putlara tapmayın, Allah’a kul olun, Allah’ı bir bilin, işte beni Allah’ın peygamberi bilin, yoksa Cehennem’e gidersiniz diyor. Şimdi Cehennem’e gidersiniz demese hepiniz Cennet’e gideceksiniz dese ya, hiç kimse ahreti inkar etmeyecek, belki herkes bayram yapacak ne güzel, peki bunu nerden anlıyoruz, o insanların böyle olduğunu, bunu da Kur’an’dan öğreniyoruz. MUTAFFİFÎN suresin de Cenab-ı Hakk ne diyor  MUTAFFİFÎN 83/ 12 Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm. (42:12)  Yani şimdi bir de ahrette bir de ebediyen yoo aman aman, lütfen söylemeyin der, şimdi olamaz demiyor ama rahatsız oluyor, ya çok uzak bir şey boş ver benim aklım ermez falan, şimdi zannediyor ki inkar edipte kurtulacağım, inkar eden kurtulamaz ki, ondan dolayı ne diyor Cenab-ı Hakk Bel kezzebû bil hakkı  o gerçek karşısında yalan söylediler, çünkü ahretin varlığı insanın içini ısıtır, rahatlatır, kendisine huzur verir, gerçekten öyle olması gerekir der, ama işin yaş ahrette bak Cehennem’e gideceksin dedin mi işler değişiyor, onun için herkesi Cehennem’e gönderenler en makbul adamlardır, e bizde gönderelim ama ahrette kabul etmezlerse ne olacak, hani Cehennem bizim emrimiz de olsa, şunu sokun, bunu sokun, sokmayın gibi kolay ama Cehennem Cenab-ı Hakk’ın elinde, o zaman doğruları söylemek lazım insanlara, fe hum fî emrin merîcin onlar şöyle karışık işler içerisinde, aslında akıllarına yatıyor bu ahret olayı, fakat az önce söylediğim gibi şey yapıyorlar, olursa ya ne olacak işimiz diye, böyle bir karmakarışık duygular içerisine girmiş oluyorlar,

KAF 50/6: E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûcin. E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum o üstlerinde ki göğe bakmadılar mı, şimdi çölde gökyüzü genellikle açık olur, bakarsınız böyle bütün yıldızları görürsünüz, bizim burada da açık olduğu zamanlar vardır ama orada ki kadar çok değildir keyfe beneynâhâ o göğü nasıl bina etmişiz, nasıl yapmışız, hakikaten baktığınız zaman şaşırıp kalıyorsunuz, o güzellik karşısında, ve zeyyennâhâ ve onu süslemişiz, gayet güzel şekilde gözüküyor o yıldızlar ve mâ lehâ min furûc orada hiç çatlak yok, bir yarık yok, gayet düzgün bir şekilde yaratmışız,

KAF 50/7: Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ revâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîcin. Vel arda medednâhâ yeri de uzatmışız, insanların ayaklarının altına yaymışız, ve elkaynâ fîhâ revâsiye onun üzerine de şöyle demir atmış dağlar koymuşuz, yani adeta denizin üzerine demir atmış gemiler gibi dağlar koymuşuz, bu da şunu gösteriyor, demek ki yerin içerisi sıvı, ondan dolayı demir atmış dağlar gibi,  ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîc ve yeryüzünde her zevcden, her çiftten bitirmişiz, o güzel çiftlerden, bakın insan da çift, ruh ve beden, değil mi, sonra karı-koca olarak çift, işte o ikişerli sistem her yerde devam ediyor, şimdi biz bunları yarattık,KAF 50/8: Tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin. Tebsıraten bir basiret olmak üzere, yani görmek isteyen görsün, ve zikrâ ve bir bilgi oluştursun, kafasında bir yani ilerisinde hatırladığı zaman işine yarayacak bir şey oluştursun, kimin için tabsira ve zikra li kulli abdin munîb munib olan her kul için münib kelimesinin anlamı ne (46:30), anlamı nedir … hoca  dönüp dönüp bakan şimdi tefsirlerde Allah’a yönelen demiş, hayır, burada Allah’a yönelen değil o enabe ileyhi  (46:41)  olarak da geçiyor Kur’an’ı Kerim de. Münib demek şimdi aldınız şurda bir bitkiyi inceliyorsunuz, bir bilgi elde ettiniz, döneceksiniz tekrar ona bakacaksınız, döneceksiniz tekrar bakacaksınız, o zaman yaratılış konusunda bilgi sahibi olursunuz. Dönüp dönüp inceleyen, dönüp dönüp inceleyen, Kainatta, bu bitkiler işte  ( 47:47  katılımcı  ) burada bitkilerden bahsediyor işte, bitkileri dönüp dönüp inceleyen her kes için yakalayacağı bir gerçek var, yaratılışla alakalı olarak, ve bir kafasına koyacağı bir bilgi var bir yerde anlatacağı, o zaman şu var, biz bu dünyada evet bir bitki gibi bizi Cenab-ı Hakk şey yapıyorda, ama bu döllenme ana rahminde oluyor, toprakta değil. Anarahmi içersinde çok özel şartlar altında insan büyüyor. Peki ahrette yeniden dirilme nasıl olacak, insanı asıl şey yapan, şüpheye sokan bu, bu nasıl olacak, yeniden dirilme, çünkü bu dünyada anlıyoruz, insanlar bir ana rahminde şey yapıyorlar, bir anamız var babamız var, hadi baba yerine bugün mesela kopyalamalar var, şey alınıyor, DNA’lar alınıyor birisinden, adeta saksıya bir tohum atılması gibi, ana rahminde o çocuk oluşuyor, kopyalamaya da o işte canlı oluşuyor, çıkıyor, tamam, ama bir rahim gerekiyor, rahimsiz olmuyor bu iş, şimdi burada bir yol açılıyor, demek ki bitkiler üzerinde uzun çalışma yapan insanlar, yarın ahrette toprağın bize ana rahmi görevi yapabileceğini de tespit edebileceklerdir. Çünkü gereken tohum var zaten, yukarıda ki ayette söyledi ya neyin eksildiğini neyin eksilmediğini biz biliyoruz, Peygamber SAS  hadisin de diyor ki, “İnsan öldüğü zaman vücudunun tamamı çürür, kuyruk sokumu kemiği hariç” o bir tohum vazifesini yapar ve yeniden bir bitki gibi biter. Ama şimdi bunun ilmini, bütün bu verilerden hareket edecek bitkileri çok iyi inceleyecek insanlar, toprağı çok iyi anlayacak ve bununda bilgisini ortaya çıkarıp bize söyleyecektir, yani sabırlı ilim adamları için dönüp dönüp araştıran, dönüp dönüp araştıran kişiler için böyle bir kapı da var.

KAF 50/9: Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken fe enbetnâ bihî cennâtin ve habbel hasîd. Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken gökten bereketli bir su indirdik,  fe enbetnâ bihî cennâtin onunla cennetler bitirdik. Şimdi cennet kelimesinin anlamı ne, (50:13 kayılımcı  ) nasıl bir bahçe, cenne kelimesinin anlamını biliyor musun, örtmek cinnet denir mesela adamın aklı örtüldü, cenin denir, neye cenin denir cenin ana rahmindeki çocuk, çünkü gözükmüyor, üstü kapalı, evet, Araplar cümle derler kalkana, çünkü kalkanın arkasına gizlenirsin, sizi göremez düşman, evet cennet de toprağın üzerinde oluşan bitki örtüsüdür, toprağı göstermez, yani o yukarıdan yağan yağmur çıplak toprakla birleşince onun üzerinde toprağı göstermeyen bitki örtüsü oluşur, başka ne olur, ve habbel hasîd hasat edilecek, harmanlanıp toplanacak taneli bitkiler oluşur. Şimdi taneli bitkilere özellikle Cenab-ı Hakk dikkat çekmiş, yediğimiz ekmek neden oluşuyor, taneli bitki değil mi buğday, yediğimiz yiyeceklere bakın, mesela fasulye taneli bitkidir, pirinç taneli bitkidir, nohut taneli bitkidir, taneli bitkilerin hayatımızda çok önemli bir yeri var, değil mi, çok önemli bir yeri var.

KAF 50/10: Ven nahle bir de hurmayı bitirdik, bâsikâtin böyle göğe ser çekmiş, boyu uzayıp gitmiş hurmalar, lehâ tal’un o hurmanın bir tomurcuğu var bakıyorsun ki dün yok, bugün kafayı çıkarmış, ama öyle tek bir tomurcuk değil, nadîd üst üste binmiş tohum  tomurcuklar, bazen hurma salkımı geliyor burada, bakıyorsunuz üst üste böyle, işte onların ilk hali üst üste binmiş tomurcuk şeklinde, sonra büyüyor ve hurma şekline dönüşüyor.

KAF 50/11: Rızkan lil ibâd bunlar kullar için bir rızık olmak üzere böyledir, ve ahyeynâ bihî beldeten meyten, bu şekilde bununla ölü bir toprağı ölü, bir beldeyi ihya ederiz, ölmüş bir belde üzerinde otlar biter, ağaçlar biter, taneli bitkiler biter her şey biter ve belde ihya olur. Yiyeceğimiz şeyler olur, mesela bu yeşillikler sadece yemek için değil havayı temizler, insanı rahat ettirir, gözünü rahat ettirir, yakacağımızı elde ederiz, başka şeyleri mesela kullandığımız şu mobilyaları şunu bunu her şeyi elde ederiz.  kezâlikel hurûc. Şimdi bütün bunları anlattı Cenab-ı Hakk, niçin aynı konuya bağlıyor, işte sizin yeniden çıkışınız da böyle olacaktır. Yani insanların yeniden doğuşu böyle olacak, bir anarahminden değil. Tıpkı bir bitkinin toprakta bitmesi gibi, yeniden çıkış böyle olacaktır. Benim aklıma şu da geliyor burada, yani zaten onu anlıyoruz, demek ki ahrette ayetlerde görüyoruz ya, Cenab-ı Hak diyor, illeş şemsül küllü rad, güneş kabuk bağlatıldığı zaman, şöyle bir odun kömürünü düşünün, o kömür yandıktan sonra üzerinde ne oluşur, bir kül tabakası oluşur, şeyi kaybeder, göremezsiniz içindeki ateşi, ateş vardır, işte güneşte onun gibi, bir kabuk bağladığı gün olacak  (55:15) ve izen kevakibun. Ve izen nucûmun kedarat. yıldızlar da çivilendikleri zaman, yani yıldızlarda da ışıklarda kaybolma olacak, zaten öbür surede de Ve izen nucûmun kedarat yıldızlar dağıldığı zaman aradaki çekim kaybolacak demek ki, şimdi sureyi açayım da hiç olmazsa okurken birini diğerine karıştırmayayım. TEKVİR 81/3 Ve izelcibâlu suyyirat, şimdi burada şuna dikkatinizi çekeyim, şimdi bu birinci kat semada olan bir olay, güneş birinci kat semanın cismi değil mi, yıldızlar, o da birinci kat semanın, bizim bilgimize göre, dünya o da birinci kat semanın şeyi olarak kabul ediyoruz değil mi, ama ayetler dünyayı göklerden ayırıyor, ona dikkatinizi çekerim. Ben bunu söylediğim zaman tabii şu anda astronominin varsayımları ile uyuşmuyor, uyuşmadığının da farkındayım, ama başka bir varsayımla hareket ederlerse o zaman da farklı olur, şimdi ayetlerde semavat ve ard gökler ve yer, gökler devamlı yerden ayırd ediliyor, ayetlerde yer gök cisimlerinin bir parçası sayılmıyor, gök cisimleri başka yer başka, yer farklı işte şeyde okumuştuk, DUHAN SURESİ’ ndeydi galiba Allah gökleri iki günde yaratıyor, yeri, yeri de iki günde yaratıyor, dört günde de onun rızıklarını oluşturuyor, altı günün tamamı yerin yaratılmasıyla, ama bu arada iki gün göklerin yaratılması. Şimdi arada bir fark var, yer çok küçük bir cisim olmasına rağmen yer çok önemli, Cenab-ı Hakk büyük bir önem vermiş. Şimdi ahrette olacak olayları anlatıyor Allah-u Teala, dolayısıyla Müslüman bilim adamları teorilerini kurdukları zaman bu ayetleri çok ciddi bir şekilde okumaları lazım, Ve izelcibâlu suyyirat dağlar yürütüldüğü zaman, bakın yıldızlar dağıldı, öbür surede, yıldızlar dağıldı ama dünya bir yere gitmemiş, olduğu yerde duruyor, dünyada olan ne sadece dağlar yürütülüyor, şekil değişikliği oluyor, TEKVİR 83/4 Ve izel ışâru uttılet On aylık develer serbest bırakıldığı zaman, demek ki dağlar yürütülürken insanlar yaşıyor, on aylık hamile deve, hamileliğinin onuncu ayında olan deve, Araplar buna çok büyük önem verirlermiş, onun için gözlerinden sakınırlarmış, ama öyle bir durum olduğu zaman artık kimsenin aklına bile gelmez bu. Bir başka ayette ne diyor. HAC 22/2 Yevme teravnehâ tezhelu kullu murdıatin ammâ erdaat Yavrusunu emziren her ana yavrusunu unutacak, farkına varamayacak yavrusunun, farkına varamayacak, çünkü o dehşet içerisinde ve tedau kullu zâti hamlin hamlehâ her hamile düşük yapacak, ve teren nâse sukârâ insanları sarhoş göreceksin, ve mâ hum bi sukârâ onlar sarhoş değil, ve lâkinne azâballâhi şedîd ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Şimdi böyle bir olay, TEKVİR 83/5 Ve izel vuhûşu huşiret Vahşi hayvanlar bir araya toplanıyor, daha önce birbirini görse hep birbirinden kaçıyor, diyelim tavşan tilkiden kaçıyor, bilmem tazıdan şundan bundan, ama orada kimsenin gözünde başka bir şey yok, dağları şey yapıyor yuvaları bozuluyor hepsi bir araya toplanıyor,  (01:00:28  katılımcı ) şimdi kime gösterecek, kime göstermeyecek önemli değil, nasılsa biz kıyamette yaşasan da ölene kadar yaşayacaksın, fark etmez o. Şimdi bizim için şu anda esas olan, orda neler oluyor, ona bakmaya çalışıyoruz, ben öldüğüm zaman benim kıyametim kopmuş sayılır zaten, biz şimdi dünyanın kıyametinden bahsediyoruz. TEKVİR 83/6 Ve izel bihâru succirat. Denizler kaynatıldığı zaman, şimdi denizlerin altında o sıcak tabaka var, biliyorsunuz mağma deniyor, o şeyden de demek ki  ordan da tıpkı yanardağların çıkması gibi ordan da şeyler çıkacak, ya da bugün tsunami denen şey o denizler ordan kalkıp karaların üzerine gelecek, o şekil ile de anlamak mümkün, ama burada söylemek istediğim şu, yıldızlar dağılıyor ama güneş olduğu yerde kalıyor, o da önemli, fakat sadece kabuk bağlıyor, ama dünya şekil değiştiriyor, böyle bir durumda dünyada artık bitki mitki kalmaz, bitki mitki kalmaz, tamamen bitkisiz bir hal alır, dağlar yok dümdüz bir saha, o zaman dünya bayağı genişler, yani bugünkü hali gibi olmaz, denizlerde artık belki buradan öyle anlaşılıyor, denizlerden lavlar çıkınca belki oralarda karaya dönüşebilir, belki dönüşmez onu net bir şekilde anlamak zor buradan, ama şimdi ondan sonra, tekrar az önceki ayetlere dönelim, Kaf Suresindeki ayetlere, şimdi burada, kezâlikel hurûc’dan önceki ayetlere yani insanların yeniden çıkışı bu şekilde olacak ifade edilen ayetlerden önce  yağmur yağacağı belirtiliyor. Yağmurun yağması, ondan sonra bereketli bitkilerin bitmesi, hububatın yani taneli bitkilerin bitmesi, şimdi benim aklıma şu geliyor, aklıma geliyor dememin sebebi ayette açıkça yok ben onu kendim çıkarıyorum, ama sizinde aklınıza çok daha farklı şeyler gelebilir, ayette açıkça olan kısım başka, çıkardıklarımız başka, çıkardıklarımız doğru da olur yanlışta olur, ama benim aklıma gelen o, şimdi biz bu dünya da insan tohumunun anarahminde sürekli topraktan gelen bitkilerle beslendiğini görüyoruz. O zaman Allah-u Teala önce bu bitkileri yaratacak demek ki ahrette, önce bu bitkileri yaratacak, yani ortalık yeşillik olacak ve bunlardan gelecek olan bir öz sürülecek olan şey diyelim suyla birlikte belki gelecek o toprağın içersinde tohumumuzu bunlar besleyecektir, bu dünyada olduğu gibi ve buradan beslenerek vücut oluşacaktır, çünkü o zaman biz o vücuda çocuk vücudu ile kalkmayacağız, otuz üç yaşında tam olgun güçlü bir vücutla kalkacağız, ve o vücut ebedi hayata uygun bir vücut olacak, bugünkünden çok çok daha sağlam bir vücut olacak, gene topraktan yaratılmış bir vücut olacak. Çünkü Allah-u Teala bununla ilgili başka ayetlerde de bildiriyor, TAHA SURESİ 20/55 Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdukum ve minhâ nuhricukum târeten uhrâ. Minhâ halaknâkum diyor, sizi topraktan yarattık, ve fîhâ nuîdukum geri döndüreceğiz, ondan sonra   e zaten görüyoruz, tekrar toprak olacağız, ve minhâ sonra gene topraktan nuhricukum çıkaracağız, o zaman topraktan demek ki insan tam bir vücut olarak çıkacak, çıkmadan önce o vücut orda tam oluşması lazım, bu dünyada nasıl oluşuyorsa orda da öyle oluşacak ama tabi yapısı farklı, güçlü bir vücut, ahret şartlarına uygun, hasta olmayan, ihtiyarlamayan bit vücut. (01:05:44  katılımcı  ) bak şimdi Recep Hoca’da daha farklı bir şeyler düşünmüş ki, o da mantıklı, şimdi sizlerde kim bilir neler düşünmüşsünüzdür, zaten Cenab-ı Hakkın ayetlerini tek bir kişinin anlaması mümkün değil, niye mümkün değil, Allah-u Teala diyor ya, FUSSİLET 41/3 Kitâbun fussilet âyâtuhu kur’ânen arabiyyen li kavmin ya’lemûn. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça okuyuş olarak açıklanmıştır, kimin için, bilen bir kavim için, topluluk için, yani bir ekip çalışması gerekir, bunları anlamak için, çünkü siz olayın bir tarafını yakalarsınız, herkesin kavrayışı anlayışı farklıdır, öbürü başkası, öbürü başkası, birleştirirsiniz. Şimdi ilim adamları, mesela ben de üniversite de bir öğretim üyesiyim, çalışıyorum, çocukluğumuz medrese de okuduk, ilim adamları tek başlarına çalışıyorlar, etraflarında talebeleri olur, o talebelerine dikte ettirirler, ondan bir şey öğrenme yerine öğretmeye çalışırlar, halbuki talebeden de bir şey öğrenmeye çalışmak lazım, ekip çalışması yapmak lazım, yani bizim bu sosyal bilimleri kastediyorum, ben hep öyle görüyorum siz öyle görmüyor musunuz. Mesela sen hep öyle görmedin mi, siz, mesela sen de öyle görmüyor musun, ya da fsrklı gören var mı, sosyal bilimlerde çalışanlar tek başlarına çalışıyorlar. Ekip çalışması yok, ekip çalışması laboratuvarlar da yapılıyor değil mi, laboratuarlar da ekip çalışmasını yapanlar, tabi ilimlerde çalışan insanlar, onlar da Allah’ın ayetlerini inceliyorlar, Allah’ın görsel ayetlerini inceliyorlar ve muhteşem buluşlar yapıyorlar, aslında biz Kur’an’ı Kerim’i de bu şekilde inceleyecek olsak, çok daha kolay yoldan, çünkü o zor bir yol, çok daha kolay yoldan çok daha yeni buluşlara imza atabiliriz, ama ekip çalışması olması lazım (01:08:18 katılımcı  ) topraktan çıkmak zor değil, toprakta oluşmadan bahsediyor, Toprakta oluştuktan sonra şimdi     hoca da diyor ki haklı olarak, şimdi bu kadar işler olduğuna göre insanlar ölmüş, dağlar yürütülmüş, işte tsunami diyebileceğimiz şeyler olmuş, mesela bir arkadaş bu (01:08:48)  ……       gitmişti, diyor ki o denizden gelen sular, öyle şeyler molozlar taşımışlar ki, dört metrelik şey oluşturmuş karada, bir yükseklik oluşturmuş, doalyısıyla cesetlere ulaşılamıyor, cesetler onun altında kalmış, onun için habire artıyor sayı, onun şeylerini açmaları gerekiyor cesetlere ulaşmaları için, dağlat yürütülmeden böyle olmuş, çünkü bir de dağların yürütüldüğünü düşünün, o zaman kabirlerimizin üzerinde belki yüz metreden fazla toprak oluşabilir. (01:09:38 katılımcı  ) hah, belki anarahmine uygun ortam bu şekilde oluşuyor, belki böyle oluşuyor, işte bunlar üzerinde uzun uzun çalışma yapmak lazım, o insan orda oluştuktan sonra İbrahim Beyin dediği gibi dışarı çıkmak kolay, çünkü Allah toprağı parçalanabilir özellikte yaratmış, toprak böyle sert bir şey değil ki, ana rahmi gibi böyle zamanı geldiğinde dışarıya çıkmak zaten bir sura üflenmeden bahsediliyor, yeni bir olaydan bahsediliyor. (01:10:15  katılımcı   ) kadın erkek otuz üç farkı yok, yani sen kaç yaşında olmasını bekliyorsun, pazarlığa açık değil bu, otuz üç yaş hadislerde geçiyor, değil mi benim hatırladığım kadarıyla, hadislerde geçiyor, ayetlerde değil (01:10:46  katılımcı   ) hangi ayet, orda anlatılan, yok o keva….. o farklı bir olay. O Cennet’le alakalı bir hadise, (01:11:07  katılımcı   )  herhangi bir organı olmayan, ahrette tekrardan yaratıldığı zaman tastamam yaratılacak, tabi ahrette böyle bir şey yok, tabi parmak izleri bile eski şekle dönecekte yalnız tabi bu soru o değil, farklı bir soru, ahrette artık organların eksik olmasına gerek yok, bu dünya imtihan yeri ahret imtihan yeri değil ki, bu dünyada birisi çelimsiz olur, birisi topal olur, birisi kör olur, diğerlerine örnek olsun diye, ama ahrette ona gerek yok artık, imtihan yeri değil orası, (01:11:48  katılımcı  ) Cenab-ı Hakkın takdir ettiği bir yer de toplanacak, mahşer toplanma yerin de toplanacak, şimdi nasıl hareket edileceğini önümüzdeki ayetler söyleyecek. O toplanma ile ilgili detayları bu suredeki ayetler anlatıyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz ne kadar bilimsel esaslara göre hareket ediliyor, şimdi şeyde, birkaç senedir, Türkiye’de bir tarihselcilik diye bir şey başladı, eski bir metnin bulunduğu şartları göz önünde tutarak okumak gayet tabii bir şeydir. Avrupalılar Kar’an’ı Kerim’i Allah’ın Kitabı,Muhammet SAS’i Allah’ın Peygamberi saymadıkları için Kur’an’ı hicri yedinci asırda yazılmış bir kitap olarak düşünüyorlar, o zaman bu kitabı yazan kişi nasıl yazar, kendi bulunduğu bölgenin, çünkü yazan kişi Muhammet SAS’ dir diyorlar, e nasıl yazar, bulunduğu bölgenin kültürünü yazar, çevresinden bir şeyler aktarır, o zaman biz o şartları düşünerek, bunu anlarız, anlamalıyız diyorlar, onlar için normal, ama bakıyorsunuz ki, şimdi Müslümanlar da aynı şeyi söylemeye başladılar, şunu söylüyorlar, diyorlar ki, sabit din, dinamik şeriat, sabit din dedikleri inanç esaslarında bir değişme olmaz diyorlar, Adem AS’ dan beri aynı inanç esasları, dinamik şeriat, şeriat değişir. Eh ne demek, hicri yedinci asrın şartlarına göre, Allah’ı bir insan gibi kabul ediyorlar, o günün şartlarına göre verdiği emirler var, bizi o emirler değil, emirlerin maksatları ilgilendirir, bugün emirler değişebilir, şeriat değişebilir diyorlar, din değişmez. Din dedikleri sadece inanç esaslarını kastediyorum, bugün maalasef İlahiyat Fakültelerin de oldukça yaygın bir şey, kanaat. Bu tamamen batı kaynaklı bir şey. Şimdi Kur’an’ı Kerim’e tarihsel yaklaşım bizim için hiçbir mahsuru yok, yaklaşsınlar, Kur’an’ı Kerim’i tarihi bir metin olarak görmek isteyenler de görsünler, hiçbir sakıncası yok, şimdi asıl mesele şu, siz bunun hangi hükmünün tarihte kaldığını söylüyorsunuz, işte onu ispatlayamazsınız, çünkü Kur’an’ı Kerim evrensel hükümler taşır, işte bakın kıyamette gerçi o kıyameti de tarihte değişmeyen kısımlardan saymıyor, değişen kısımlardan sayıyor da, (01:15:26  katılımcı ) onu inşallah daha ileri ki derslerimiz de söyleriz, konular geldikçe konunun dağılmasını istemiyorum. Şimdi Kur’an’ı Kerim öyle muhteşem şeyler söylüyor ki, evet Arap topraklarına ait hurmadan bahsediyor, ondan sonra bitki örtüsünden bahsediyor, yani oranın kelimeleri ile konuşuyor, ama hükümleri evrensel, yeniden diriliş ile ilgili söylediği şeyler, hiçbir zaman değişmeyecek olan şeylerdir. Dolayısıyla bize düşen şu, hem batılıya hem de onların propagandasına kapılmış olan kişilere Kur’an’ın bütün hükümlerinin evrensel olduğunu göstermek. Şimdi güneş tarihsel mi evrensel mi, güneş o zaman sabahleyin doğup akşam batıyordu, e canım o zaman elektrik yoktu, o zaman doğalgaz henüz keşfedilmemişti, onun için güneşe ihtiyaçları varmış, bugün güneşe gerek yok, gönderelim gitsin memleketine, bunu kimse demiyor. Hava, su, bitkiler, her şey, işte Kur’an’ı Kerim’de aynen onun gibidir. Kur’an da güneş gibidir, hava gibidir, su gibidir, hem tarihte görevini yapmıştır, hem şimdi, hem evrenseldir, biz bunu göstermek zorundayız. Burada şunun için söyledim, bakın yeniden dirilişi o kadar detaylarını vererek anlatıyor ki Allah-u Teala, aklı başında olan ilim adamları da bunun aksini iddia edemezler. İşte o günün toplumuna bunu anlatıyor, efendim o günün Arapları bu kadarını anlıyormuş, onun için onlara ahreti anlatmış, bugün farklı anlatacağız, gerek var mı, yani anlatan Allah-u Teala olduğu için, hiç değişmez kavramlarla insanlara hitap ediyor.

KAF 50/12: Kezzebet kablehum kavmu nûhın ve ashâbur ressi ve semûdu. Kezzebet kablehum kavmu nûh Bunlardan önce Nuh Kavmi de ahreti yalanladı, ve ashâbur ressi Ressi’ler de yalanladılar, Ömer Nasuhi Bilmen Ressiler ile ilgili şunu söylüyor, bir kuyu ya da çöl bölgesinde oturan Şuayb AS’a inanan bir grup ya da diyor Hanzala İbni Saffan adında ki bir başka peygambere inanan grup, öyle diyor. Hanzala İbni Saffan diye bir peygamber varmış, ona inanan grup diyor, Ress’liler, efendim (01:19:01 katılımcı  ) yok yok, Ress’liler kimdir, Ressliler yalanladılar, Ress halkının kimliğini anlatıyor, Ömer Nasuhi Bilmen. Evey doğru ben yanlış söyledim, Şuayb AS’ın kavmi, düzeltiyorum. Şuayb AS’ın kavmi ya da Hanzala İbni Saffan’ın kavmi yani onlara inanması gereken kavim, tamam yanlış söyledim sağol, teşekkür ederim. Şimdi bunlardan önce Nuh Kavmi ahreti yalanladı, Ressli’ler yalanladı, Semud, Salih AS’ın kavmi, yalanladı.

KAF 50/13: Ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtın. Ve Ad,Ad kavmi onlar da yalanladılar, ve Firavun, Firavun da yalanladı, şimdi burada ilginç bir şey var, yukarıda Nuh Kavmi, Ressliler, Semud Kavmi, Ad Kavmi dedi, sondan sonra topluluk adlarından tek kişinin adına döndü, Firavun. Çünkü Firavun öyle bir şey ki, her şey benim diyor. İnsanlara konuşma hakkı vermiyor ki, öbürleri gene topluca bir şeyler düşünüyorlar, taşınıyorlar, kendilerine göre karar veriyorlar, iyi kötü, ama Firavun da kararı ben veririm diyor, NAZİAT SURESİ 79/24 Fe kâle ene rabbukumul a’lâ diyor sizin en büyük rabbiniz benim diyor, çok baskıcı bir adam, tek adam rejimi oluşturuyor, Firavun. ihvânu lût Lût’ın kardeşleri de yalanladı. Şimdi Lût’ın kardeşleri kim, Lût Kavmi değil mi, peki Lût AS o bölgenin halkımıydı, halkındanmıydı, niye LÛT’un kardeşleri deniyor, şimdi burada Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsirinde bir ifade var, benim hoşuma gitti onu aktarayım, Lût’un kayınçoları tamam mı gerçi o kayınço kelimesini o kullanmıyor da, onlarda sıhhî akrabaları, yani oradan evlenmiş, demek evlilikle kurulan bir akrabalık bağına kardeşleri ifadesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Gerçi karısı da kendisine inanmamıştı, biliyorsunuz.

KAF 50/14: Ve ashâbul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaîdi. Ve ashâbul eyketi Eykeliler, Eyke de böyle sık ağaçlıklı, meşelikleri olan bir bölge, bunlar da Şuayb AS’ın kavmi, kavmini oluşturuyor, demek ki Şuayb AS çok geniş bir bölgeye hitap etmiş, şeyden başlanıyor işte, Medyen, ki Medyen dediğimiz bugünkü Lübnan, arkadan işte Suriye giriyor, Ürdün’e doğru gidiyorsunuz, ordan Tebuk giriyor, ordan taa işte Ressliler dediğimiz şeye kadar Yemame’ye kadar ulaşıyor, bayağı geniş bir bölgeye peygamber olarak gönderilmiş. ve kavmu tuba bir de Tubba Kavmi, Ömer Nasuhi Bilmen’den bir bilgi Yemen diyarında  Tubba ya da Himyer adlı bir hükümdar tarafından din-i ilahiye davet edilen bir kavim. Hükümdarlarını yalanladılar. Yani kralları onları Allah’ın dinine çağırıyor, dindar bir insan, onlar da karşı çıkıyorlar, yalanlıyorlar. Ve Tubba kavmi onlar da yalanladılar, kullun kezzeber rusule bunların hepsi peygamberlerini yalanladı. Şimdi aslında bunların derdi ahret falan değil, bunların derdi o peygamberler, insanların canını sıkan peygamberlerdir. Şimdi Allah’a kurban olim, benim Allah’a sonsuz inancın var der, ama peygamberi kabul etmez niye, çünkü peygamber olmazsa sana kimse namaz kıl demez ki, peygamber olmazsa kimse zinaya gitmeyeceksin demez, içki içmeyeceksin demez, işte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, şunu bunu yapacaksın demez. Asıl can sıkan peygamber, geliyor diyor ki beni Allah sana elçi olarak gönderdi, adamın rahatı bozuluyor, huzuru kaçıyor, bir de ispatlıyor da peygamberliğini, asıl sıkıntı peygamber de yoksa ne ahrette sıkıntı var ne şurada ne burada, birisi çıkıp dese ki, şimdi söylüyorlar, Allah kulunu yakar mı hocam, Allah yarattığı kulunu niye yaksın ki, ben yakacağım diyor Cenab-ı Hak, yani haşa yapmaz dediğimiz zaman Allah’a sen yalan söylüyorsun demiş oluruz, neye dayanarak bunu söylüyorsun, Allah-u Teala’yı yalancı çıkarmak olur, olur mu öyle şey, kullun kezzeber rusul hepsi peygamberleri yalanladılar,  fe hakka vaîdi ve benim vaadim, tehdidim onlara hak oldu. Yani yaparsanız şu şu cezalara çarpılırsınız dedim ve bunu hak ettiler. Çünkü o peygamberlerin hak ve gerçek olduklarını çok iyi kavradılar, hesaplarına gelmedi, hayat biçimlerini değiştirmek istemediler, kul olmayı kendilerine yediremediler, o zaman da cezayı hak ettiler.

KAF 50/15: E fe ayînâ bil halkıl evvel, bel hum fî lebsin min halkın cedîd. e fe ayînâ bil halkıl evvel şimdi bunlar hani aslında Muhammed SAS’ in peygamberliğinden rahatsız Mekkeliler, yoksa yeniden diriliş o kadar şey değil, e fe ayînâ bil halkıl evvel ilk yarattığımız zaman yorulduk mu ki, yeniden yaratamayalım, baksanıza yaratılış hep sürekli devam edip gidiyor. Her gün yeni şeyleri Cenab-ı Hak yaratıyor, devamlı yaratıyor. bel hum fî lebsin min halkın cedîd. Aslında yeniden yaratılış konusunda onlar iltibas içersindeler, yani onlara biraz kapalı geliyor bu, acaba, nasıl olacak falan diye böyle şey yapıyorlar, işte o  acabayı imanla atlatacaksınız, madem Allah’ın peygamberi gelmiş bunu söylüyor, imanla atlatacaksınız, şimdi ben burada kayıtlara geçsin diye birisinin sorusu üzerine şey yaptığım, yani bir kişiye cevap verirken, Cenab-ı Hak bazen yardım ediyor, böyle bir sıkıştığın zaman, birisine cevap vermem gerekirken ben bir çok şeyler öğrendim orda, yani birisinin sorusuna cevap verirken ben de burada sizinle paylaşayım, eğer bir hata etmişsem arkadaşlarımız düzeltirler, şimdi Bakara Sueresinin 62’nci ayeti vardır, biliyorsunuz insanlar sık sık dillerine dolarlar onu, ….   biz onların soyundan gelen kiselerdik, mesela Eskimoları düşünün, e kalktık babamız şirk koşuyor bizde onların soyundan geldik, efe küna….. hakkı batıl gösteren kişilerin yaptığından dolayı biz herhangi bir … diyemiyeceksiniz, burada insanların sorumlu tutulduğu nedir, ahret inancı var mı burada (01:28:14 katılımcı ) kıyamet günü diyemeyeceksiniz diyor, kıyamete inançtan bahsedilmiyor, kıyamete inansın inanmasın, bakın kıyamet inancı kimden isteniyor, inancında kıyamet olan, Müslüman’dan, Hıristiyan’dan, Yahudi’den ve Sabiden isteniyor, bugün biz biliyoruz ki bunların hepsinde ahret inancı var, zaten ahret inancı insanın yapısına uyuyor, ama bir peygamber gelip haber vermemişse Allah sadece kendi haber verdiğini soruyor. Çünkü insanlara kendi varlığını ve birliğini göstermiş. Allah’ın varlığı ve birliği için sayısız delil olduğu halde şirk için hiçbir delil yok, onu da bundan sorumlu tutacak, şimdi gelelim gene sık sık okuduğumuz ayete, NİSA 4/48 İnnallâhe lâ yagfiru en yuşrake bihî Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunu dediğimiz zaman şeyde giriyor işte, kendisine hiç peygamber gelmemiş, herhangi bir ilahi dinle de yüzleşmemiş kişi yani ahret inancını kendisine güzel bir şekilde anlatacak birisi ile karşılaşmamış kimse de giriyor. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz onda sadece bu, öbüründe ahret inancı da var, bir de salih amel mesela şimdi Kur’an’ı Kerim Salih amel diye namaz kıl diyor, oruç tut, şunu yap, bunu yap, bunu yapma, falan diyor. Yani herkes gücünün ve imkanlarının ölçüsünde Cenab-ı Hak huzurunda sorumlu tutulmuş oluyor. (01:30:10 katılımcı )  düşünemez işte bu ayet onu gösteriyor, peygamberin gelmediği bir kavimde bir insan iki Allah olduğunu düşünemez, niye düşünemez, tekrar edeyim Allah-u Teala diyor ki  FUSSİLET 41/53 Se nurîhim âyâtinâ fîl âfâkı ve fî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehul hakk, e ve lem yekfi bi rabbike ennehu alâ kulli şey’in şehîd.  Se nurîhim âyâtinâ   biz onlara, her insana ayetlerimizi göstereceğiz, Ayet dediği Kur’an’daki ayetler değil, kainattaki ayetler. fîl âfâkı kendi çevrelerinde ve fî enfusihim ve içlerinde, kendilerinde, bütün ayetleri göstereceğiz, hattâ yetebeyyene lehum kendileri için çok açık bir biçimde ortaya çıkacak ki, ennehul hakk Allah gerçektir.( 01:30:51 katılımcı )  yok Allah’ın varlığı, ve birliğini çok net bir şekilde kavrayacak, onun için de e lestu birabbikum ben senin Rabbin değil miyim diyor, ondan dolayı bütün araştırmacıların, bakın araştırın heryerde mesela Mekke’de de kuvvetli bir Allah inancı vardır, araya aracılar koydukları için şirke düşmüşlerdir, her yerde bu vardır, ama o aracıların hiçbir delili yoktur. (01:1:17 katılımcı ) insanın aklına her şey gelebilir ama insan aklı, yok müşrik olur, müşrik olur ve Cehennem’e gider, sen dikkatli düşünürsen, sen çünkü bir varsayımdan hareket ediyorsun, adam böyle yapabilir, biz de bak gerçeklerden hareket ediyoruz, Allah bunu böyle diyor, her insandan aldığı bir söz var, ve dış dünyaya açıldığınız zaman da her insanın bu inançta olduğunu da test ediyorsunuz zaten, test ediyorsunuz. Dolayısıyla, ikinci, üçüncü diyenlerin ellerinde bir delil yok, bir dayanakları yok, dayanakları olmadan bu işe girdikleri içinde cezasını çekeceklerdir. (01:32:15  katılımcı) evet Allah-u Teala diyor ki tekrar edeyim ENBİYA 21/22 Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn. Gökte yerde ilahlar olsaydı, elbette düzen bozulurdu, çünkü o der şöyle olsun, bu der böyle olsun, onun için tek bir düzen var, düzen de hiçbir bozukluk yok,   yerde şuraya, bu akşam gelmemiş, bizim bir arkadaşın çocuğunu getirmişti, burada, çocuk ilkokula gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama şöyle altı yaşlarında, yedi yaşına varmış mı varmamış mı ne dedi orda dedi ki ya baba dedi Allah’tan başka bir Allah’ta olsaydı her şey birbirine karışırdı, o çocuk gayri ihtiyari olarak, kimse bir şey öğretmiş falan değil. Şurada söyledi çocuk, bu neyi gösteriyor, insan bunu o yaşta kavrayabiliyor. Ama tabii ki gel gitler olacak, şunlar bunlar olacak, zaten tam kavrama bulûğ çağında oluyor, o hazırlık dönemini anlatıyor o çocuk. (01:33:37  katılımcı ) evet iki tane tanrı olsaydı mutlaka et yiyen ot yemeyene dönüşebilirdi. (01:34:01  katılımcı ) hayır hayır bak tekrar edeyim orda bir yanlış anlama var ben bunu her zaman öyle söylemiyorum, şöyle söylüyorum, şimdi biz Peygamberimize olan inancımızı nasıl ifade ediyoruz, eşhedü diyerek ifade ediyoruz, eşhedü ne demek ben şahitlik ederim yani şu Kur’an’ı elimle tutuyorum, gözümle görüyorum, siz deseniz ki o Kur’an değil baklavadır, bana inandıramazsınız, ya kardeşim işte görüyorum gözümle, şimdi eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, gözümle görüyor gibi Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir diyorum, niye çünkü bu Kur’an’ın onun Peygamberlik belgesi olduğunu biliyor ve bunu kavrıyorum, ben bu Kur’an’ı görmemiş olsam, yani onun belgesini görmemiş olsam eşhedü diyebilir miyim, diyemem ne olur, ya Müslümanlar diye bir grup var, onlarında bir tane peygamberi varmış adı Muhammed, ona Peygamber diyorlarmış, sapık adamlar o da peygamber olur mu diyebilirim, çünkü elimde bir belge olması lazım tamam mı, dolayısıyla insanlar, Allah-u Teala ne diyor, BAKARA SURESİ 2/286  Lâ yukellifullâhu Allah kimseye gücünün yetmeyeceği o insan Kur’an’la karşılaşmamışsa yani eşhedü diyecek duruma gelmemişse, Peygamber’e inanmakla sorumlu olmaz, o zaman işte az önce söylediğimiz şeylere inanmakla sorumlu olur, müşrik olmamakla, Hıristiyan’sa, Yahudi işte sabiyse  ahrete inanmakla sorumlu, şu an içinde öyledir, dün içinde öyledir, /01:36:02 katılımcı ) bakın, bizim vazifemiz Kur’an’ı Kerim’i insanlara ulaştırmaktır, Kur’an’ı ulaştırdığınız zaman, okuduğunuz zaman tebliğini yapmış olursunuz, size zaman zaman anlattığım bir olay var, biliyorsunuz, işte Amerika’dan gelen bir üniversite öğretim üyesinin sözünü anlatmıştım, burada doktora yaptığı zaman Kur’an’la yüz yüze gelmiş, ve olayı kavramıştı. Orada da kilise Müslümanları tanımak için üçer aylık bir kurs açmış, bu Amerikalı olan, Müslüman olduğunu da söylemeyen, o şahıs bu kursta Türkiye’de doktorasını yaptığı için öğretmen olarak görev almış, ben ona dedim ki ne anlatıyorsun, Kur’an’ı anlatıyorum, başka hiçbir şey anlatmıyorum, ve şunu söyledi, inanır mısın dedi, üç veya dört ders sonra papazların hepsi Müslüman olmaya karar veriyor, o zaman kadar bunlar Muhammed diye birisinin varlığını duymuşlar, ama belgesini görmemişler, Kur’an’ı görmemişler, Kur’an’ı haa diyorlar, gerçekten bu bizim beklediğimiz Peygamber, ondan sonra da diyor daha sonra ya biz şimdi nasıl millete bunu açıklayacağız, işsiz kalırız, bilmem ne olur, bir takım şeylerle dönem sonun da üç-dört kişi dışında hepsi vazgeçiyor, işte onlar Cehennem’i hak edenler, anlatabildim mi, (01:37:39 katılımcı ) yani Peygamberin belgesini görmek lazım, onun için ……………… diye gelir, kendilerine kitap gelir, geldikten sonra kafir olanlar, onları görmezlik edenler, işte Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili belgeleri Allah herkese gösteriyor, ama Kur’an’ı Kerim’i gidip insanlara göstermek bizim vazifemizdir, anlatabildim mi, (01:38:16 katılımcı ) hiçbir kavim yok ki geçmişinde bir uyarıcı olmasın, geçmişinde, ve inni ümmetin … mesela Arap toplumunun geçmişinde İbrahim AS ve İsmail AS var, ama bu kavimle ilgili olarak Allah-u Teala, geçmişinde var, ama diyor ki YASİN SURESİ 36/6 Li tunzire kavmen mâ unzire âbâuhum fe hum gâfilûn. Diyor, babaları uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye gönderildin, çünkü o Peygamber’den çok zaman geçmiş ve o tebliğ kaybolmuş, tamam mı.Pek, böylece bu akşam da dersimize son vermiş olalım.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008