Moskova Üniversitesi -6

E-posta Yazdır

Konu:Kur'an'da İrade, Şey ve Fıtrat Sempozyumu

Tarih:14-17 Nisan 2008

Yer:Moskova Üniversitesi

 

Süleymaniye, Hoca Gıyasettin Mah. Şifahane Sok. No:20 34134 Fatih / İstanbul
Tel.: (+90 212) 513 00 93 Faks: (+90 212) 511 21 69